Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017"

Transkript

1 Global Asset Allocation Strategy Du sköna nya värld? Nordea Asset Allocation Februari 2017

2 Februari 2017 du sköna nya värld? Vi behåller övervikten i aktier. Den globala tillväxten ökar i år, vilket stöder den pågående vändningen i vinsterna. Recessionsriskerna har avtagit, något som ger aktier ytterligare utrymme att prestera. Donald Trump genererar rubriker över hela världen. Han ses delvis som en risk för marknaderna, men på kort sikt kan hans politik (skattesänkningar, färre regleringar och möjliga satsningar på infrastruktur) stödja ekonomin och bolagen i USA. Det mest uppenbara hotet mot marknaderna är en stark och konfronterande ökning i protektionism under Trump, men också risken för överhettning i den amerikanska ekonomin. Fed kan agera mer än förväntat, och därmed kan penningpolitiken potentiellt bli betydligt mer åtstramande. De ekonomiska utsikterna i Europa förblir solida och potentialen för bättre vinster finns definitivt där. Vi tar upp Europa till övervikt givet attraktiv värdering och överdrivna politiska risker. Finansieringen tas från Japan. Behåll övervikt i aktier, undervikt långa räntor. Inom aktier, öka Europa till övervikt, ta ned Japan till undervikt. Övriga regioner neutral. Inom räntor, övervikta tillväxtmarknadsobligationer. 2

3 Utveckling och rekommendationer, februari 2017 Tillgångsslag: Aktier Övervikt +5 % Långa räntor Undervikt -5 % Kontanter Neutral 0 Aktieregioner: Europa Övervikt USA Neutral Japan Undervikt Sverige Neutral Tillväxtmarknader Neutral Asien neutral, Latinamerika neutral, Östeuropa neutral Ränteslag: Statsobligationer Investment Grade High Yield Tillväxtmarknadsobl. Undervikt Neutral Neutral Övervikt 3

4 Rallyt i aktier nästan åtta år långt trots alla gupp 4

5 Heta ämnen 2017 Donald Trump Trumps kontroversiella politik förblir i centrum under America first är bra för USA:s ekonomi men mer tveksam för resten av världen. Morgontwittrandet håller marknaden sysselsatt/konfunderad. Federal Reserve Den amerikanska ekonomin står på fast grund. Expansiv finanspolitik kan dock överhetta den och leda till högre inflation. Marknaderna skulle bli påverkade om Fed stramar åt penningpolitiken mer än vad som förväntas i nuläget. Europeisk politik Förhöjd osäkerhet på Europas politiska scen: Brexit är på gång och ett antal val närmar sig snabbt. Hur bra går populisterna? Och hur påverkar det EU? Val i Nederländerna: Mars Presidentval i Frankrike: April-maj Val i Tyskland: September Kina Tillväxten i världens andra största ekonomi har stabiliserats på sistone men det finns många tecken på excesser som behöver åtgärdas. Investerartvivel kommer att komma om Beijing inte lyckas med att få ned skuldnivåerna utan att tillväxten drabbas alltför mycket. Protektionism från USA/Trump är också en risk. 5

6 Trumponomics del 1 uppsidan I nuläget ser marknaden Trumps politik som mer gynnsam än skadlig, speciellt för USA:s ekonomi och amerikanska aktier. Vi lutar åt det hållet också, även om det också finns skäl för oro. Marknaden har bedömt Trump som positiv Det policy-skift med störst potentiell påverkan är lägre skatter för hushåll och bolag. Lägre skatter för de förstnämnda gynnar konsumtionen och därmed ekonomin, medan lägre bolagsskatter stödjer aktiemarknaden mer direkt. Trump har också lovat att minska existerande regleringar med 75%. Det kan vara en grannlaga uppgift, men bara ett skifte mot mindre regleringar än dagens stigande trend ökar bolagens framtidsutsikter och vinster. Planerna på infrastruktur är de mest vaga och också de svåraste/långsammaste att genomföra. Skulle de komma är de dock ett stöd för vissa sektorer liksom för ekonomin i stort. 6

7 Trumponomics del 2 riskerna De största risken med den nya administrationen är protektionism, oavsett i vilken form den uppträder. Detta är problematiskt, eftersom ingen vet vad som ska implementeras eller i vilken utsträckning. Skatter vid gränsen (border adjustment tax) i någon form är troligt, vilket skulle vara inflationistiskt och innebära lägre tillväxtutsikter för både USA och resten av världen. Underskotten i USA var redan på väg att öka Gränsskatterna är lockande då de skulle stå för en stor del av finansieringen av skattesänkningarna. Planen går ut på att avskaffa avdraget på importerade varor och skatten på exporterade varor. De ökar USA:s konkurrenskraft, men leder troligen också till motåtgärder. En gemensam nämnare för Trumps olika förslag är att de är inflationsdrivande och kan leda till högre räntor/starkare dollar. Här ligger en risk eftersom det skulle bromsa tillväxten. En starkare dollar dämpar också effekterna av de föreslagna gräns-skatterna. Sammantaget, även med riskerna inräknade, gynnar förslagen troligen den amerikanska ekonomin. 7

8 Synkroniserad tillväxtacceleration Den globala tillväxten slutade fjärde kvartalet på en positiv ton och mer eller mindre alla indikatorer pekar på att tillväxtaccelerationen fortsätter under Uppsvinget är synkroniserat både i väst samt i tillväxtländerna vilket inte skett på många år. Ledande indikatorer pekar på högre tillväxt framöver Början på 2017 är motsatsen till början av 2016 med en minskande recessionsrisk. Risken för en recession kommande 12 månader är nu mycket låg. Konsumenterna driver tillväxten. Vi ser också en hygglig sannolikhet att investeringarna ökar om den nya administrationen i USA minskar på regleringarna och/eller ökar de offentliga utgifterna. Överraskningsindex visar på en synkroniserad uppgång Då den globala ekonomin nu rör sig in i en expansionsfas har risken för ett boom-bust-scenario ökat. Det skulle troligen starta i USA om Trumps politik överhettar ekonomin. För närvarande ser vi dock detta som en ganska liten risk. 8

9 Centralbankerna letar efter utgången Eran med stora centralbanksstimulanser som rått sedan finanskrisen ser ut att komma till vägs ende. De extrema penningpolitiska tilltagen som präglat de utvecklade marknaderna börjar reverseras. Fed leder utvecklingen. Federal Reserve var den första stora centralbanken att höja räntan Hyfsad ekonomisk tillväxt, full sysselsättning och gryende inflation kommer att troligtvis leda till att Fed höjer räntan några gånger under året. Risken är att om inflationstrycket stiger ytterligare kan Fed nödgas höja mer än planerat. Ökade finanspolitiska stimulanser från Trumps regering ökar risken för att ekonomin överhettas vilket skulle tvinga Fed att agera med ytterligare räntehöjningar. I Europa och Japan fortsätter centralbankerna att stimulera för fullt. ECB kommer dock att försöka minska stimulanserna så sakteliga, emedan Bank of Japan kan komma sänka räntan ytterligare. Minskningen av stimulanerna kommer att ske långsamt och styrräntorna kommer att vara låga länge än. Tillväxtmarknadernas centralbanker har generellt en fortsatt stimulerande penningpolitik, vilket stödjer den ekonomiska utvecklingen. 9

10 30 år av hausse i statobligationer ser ut att ta slut Statsobligationsräntor förväntas stiga så sakteliga framgent. Inflationen har slutligen materialiseras i och med att råvarupriserna stigit. Regeringen Trumps politik ökar inflationstrycket ytterligare. Det kan betyda slutet för 30 år av fallande räntor. Räntorna kan stiga mer än förväntat om inflationen stiger fort och Fed tvingas höja räntan snabbt. Övriga världens styrräntorna kommer att vara fortsatt låga vilket begränsar möjligheterna för amerikanska långräntor att stiga. Kreditobligationer har under den senaste tiden av stigande räntor haft hyfsad avkastning, eftersom spreadarna minskat. Särskild highyield har uppvisat mycket god avkastning. Den framtida potentialen för än lägre spreadar är begränsad, liksom utsikterna för en reversering. Tillväxtmarknadsobligationer drabbades initialt hårt efter det amerikanska valet, men har återhämtat sig sedan dess. Vi fortsätter att rekommendera tillväxtmarknadsobligationer: Sunda fundamentala ekonomiska förutsättningar och jakten på ränta fortsätta. 30 år av hausse på väg att ta slut? Stark utveckling i highyield, tillväxtmarknadsobligationer bättre framgent 10

11 Lysande vinster under 2017 Drivet av bättre ekonomisk utveckling, högre oljepriser och minskad motvind från starkare dollar, ser vinsterna ut att stiga under Stark prognos för globala vinster inför 2017 Vinstrecessionen slutande under Q3 i fjol. De globala vinsterna ser ut att stiga med två procent för helåret Trumponomics kan komma att få en mängd olika följder för vinsterna globalt. Det bästa utfallet är att amerikanska och globala vinster stiger som en följd av Trumps finanspolitiska stimulanser. Det värsta utfallet är att de drabbas av ett handelskrig mellan USA och deras största handelspartners. Analytikernas vinstprognoser, vilka tenderar till att vara allt för optimistiska, gynnas av medvinden från ledande indikatorer. Nytt för i år är att prognoserna revideras uppåt. Det finns sålunda många faktorer som pekar på att vinsterna kommer att vara en positiv drivkraft för aktiemarknaderna under Tillväxtutsikterna rör sig i rätt riktning 11

12 Fjärde kvartalet stärker bilden av en ljusare framtid Rapportsäsongen för det fjärde kvartalet är i full gång i USA. Den vanliga trenden fortsätter: Prognoserna har justerats ner inför rapporten, vilket gör att många bolag slår förväntningarna. Dock, olikt den vanliga trenden, ser fjärde kvartalet ut att bli det andra kvartalet på raken med positiv vinsttillväxt. I USA tycks vinsterna stiga 3-5% i årstakt. Det är ungefär samma takt som under det tredje kvartalet. I Europa gör baseffekter att vinsttillväxten blir högre än i Q3. Sammantaget kommer vinsterna under det sista kvartalet 2016 bekräfta bilden av starka utsikter för Rekylen i oljepriset lyfter energisektorn; brantare räntekurvor gynnar banksektorn; och positivare makroutsikter lyfter försäljningen vilket leder till högre vinster i en bredare kontext. Dessutom kommer stigande inflation ge företagen större möjligheter till att öka priserna och därigenom kompensera sig för stigande löner. Andra raka kvartalet med positiv vinsttillväxt 15% 12% 9% 6% 3% 0% -3% -6% S&P500, vinstillväxt (årstakt) Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Q3-16 Q4-16 Q1-17 Amerikanska företagens möjligheter att höja priserna ökar 12

13 Långt ifrån billigt, men värderingen är inget hinder Det är svårt att argumentera för att aktier är billiga. Globalt varierar priserna från normala till höga. Under de senaste åren har aktievärderingen legat still och framgent kommer knappast värderingen vara ett hinder för aktier. Aktier är varken billiga eller dyra Det ska dock påpekas att om den positiva tillväxttrenden skulle avta, eller till och med vända, kommer värderingen inte att rädda aktiemarknaderna och det finns en uppenbar fallhöjd i dagens priser. Med förbättrade tillväxtutsikter, för både ekonomin och vinsterna, ser vi för tillfället ingen p/e-kontraktion. De förväntade vinstökningarna bör därför innebära stigande priser. Dessutom, i jämförelse med fortsatt låga räntenivåer, är aktier med god marginal fortsatt attraktivt. TINA* gäller fortfarande. men jämfört obligationer är valet lätt *TINA = There Is No Alternative (Engelska för Det Finns Inget Alternativ ) 13

14 Balanserat sentiment Efter det amerikanska valet steg investerarsentimentet kraftigt och ökande riskaptit dominerade slutet av Trenden har reverserats något på sistone, men investerarna var inte speciellt positiva inför valet, då fjolåret plågades av perioder av turbulens. Investerarnas nuvarande övervikt i aktier, i linje med det historiska snittet, ska ses i det skenet. Vi tillskriver delar av det förbättrade sentimentet till djuriska instinkter, men anser att stora delar av marknadsuppgången beror på bättre ekonomisk utveckling och stigande vinstutsikter. Investerarflödet, för både aktier och räntor, har varit positivt under Föga överraskande är penningmarknaden förloraren. Investerarnas har dock fortsatt höga kontantnivåer och minskningen ska inte ses som ett tecken på någon överdriven optimism. Investerarnas aktieövervikt ligger i linje med historisk allokering men privatinvesterarna är något mer positivt inställda Sammantaget är sentimentet balaserat och inget hinder för fortsatt positiv utveckling framgent om makrostatistiken fortsätter att förbättras. 14

15 Regional Strategi Lyft Europa till övervikt, sänk Japan Fundamenta talar för Europa; både den ekonomiska tillväxten och vinsterna fortsätter att förbättras. Den huvudsakliga risken är politiken, vilken hållit tillbaka investerarna. Enligt oss är den risken överprissatt, vilket gör avkastningsutsikterna attraktiva. Lyft till övervikt. Tillväxtmarknaden har ridit ut markandsstormen bäst Då en svagare yen lyfter utsikterna för japanska vinster, ökar riskerna från lägre handel och uteblivna ekonomiska förbättringar på hemmaplan. Vi ser potentialen som liten och sänker Japan till undervikt. Värderingen fortsätter att vara det största hindret för amerikanska aktier. Detta till trots, ekonomin är stark: vinsterna lyfter och Tumps politik kan potentiellt förlänga cykeln. Vi anser dock att riskerna ökar med tilltagande merkantilism, vilken kan verka negativt. Neutral. Utsikterna för tillväxtmarknaderna ser balanserade ut. Asien (Kina) är i riskzonen ur handelsperspektivet, men har värderingen som stötdämpare. Mer blandat i övrigt: Ryssland ser hyfsat ut, Turkiet ett problem, gott momentum i brasiliansk politik men förhöjd risk i Mexiko. Neutral. 15

16 Europa Övervikt: Starka fundamenta och överdriven politisk risk Ekonomisk data fortsätter att överraska positivt i Europa och tillväxtutsikterna för 2017 har förbättrats. Europeiska vinster revideras uppåt i en högre takt än globalt Ett antal ytterligare faktorer talar för Europa. Exempelvis, vinstutsikterna ser goda ut: den globala återhämtningen hjälper, så gör även svagare EUR och GBP. Som grädde på moset stödjer brantare räntekurvor bankernas vinster och rekylen i oljepriset stödjer bättre vinstförväntningar. Under 2017 väntas europeiska vinster stiga mer än globala. Både ECB och BoE fortsätter med en expansiv penningpolitik, men då tillväxten överraskar positivt och inflationen stiger minskar sannolikheten för ytterligare stimulansåtgärder. Franska räntor har sjunkit vilket implicerar lägre rädsla för Le Pen Efter en odramatisk avgång från premiärminister Renzi i Italien i kölvattnet av folkomröstningen i december, har investerarna börjat inse att rädslan för en EU-upplösning varit överilad. Det har lett till en minskning av den politiska riskpremien i europeiska tillgångar. Vi förväntar oss att det fortsätter och lyfter Europa till övervikt. 16

17 Japan Undervikt: svagare yen är inte tillräckligt Trots senast tidens nedgång, amerikanska räntor förväntas stiga under 2017 allteftersom tillväxt, inflation och styrräntor stiger. Då BoJ har cementerat 10-årsräntan på 0% kommer ränteskillnaden att öka mellan USA och Japan. Allt annat lika leder det till en svagare yen. Japanska vinstprognoser stiger på svagare yen Förväntningarna på en svagare yen har lyft vinstprognoserna, vilket i kombination med en förbättrad global tillväxt lyfter momentumet för cykliska japanska aktier Dock innebär en svagare yen att avkastningen för japanska aktier minskar relativt andra regioner. Inte förrän vi ser starka förbättringar i den inhemska ekonomiska utvecklingen kan aktierna frånkopplas valutautvecklingen och vi kan bli mer optimistiska....men den svagare yenen har drabbat avkastningen Vi ser inte den önskade utvecklingen i närtid, samtidigt som vi ser bättre potential i andra regioner och därmed väljer vi att undervikta Japan 17

18 Globala aktieportföljen, februari 2017 Amerikanska aktier 40% Europeiska aktier 30% Svenska aktier 15% Asiatiska aktier 10% Östeuropeiska aktier 2% Latinamerikanska aktier 3% 18 Not till fördelningen inom Tillväxtmarknader: Neutral allokering motsvaras av 10 % Asien, 3 % Latinamerika, 2 % Östeuropa. En bred tillväxtmarknadsallokering (exempelvis via en fond) kan nå samma syfte för investerare som inte önskar dela upp innehaven.

19 Fördelning långa räntor Defensiv/Försiktig, februari 2017 Statsobligationer 35% Företagsobligationer Inv. grade, Europa 20% Företagsobligationer Inv. grade, USA 20% Företagsobligationer High yield 15% Tillväxtmarknadsobligationer 10%* 19 Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 40 % statsobligationer, 40 % företagsobligationer investment grade (hälften Europa, hälften USA), 15 % företagsobligationer high yield och 5 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta).

20 Fördelning långa räntor Balanserad/Fokus Tillväxt, februari 2017 Statsobligationer 25% Företagsobligationer Inv. grade, Europa 15% Företagsobligationer Inv. grade, USA 15% Företagsobligationer High yield 30% Tillväxtmarknadsobligationer 15%* 20 Not till fördelningen inom Långa räntor: Neutral allokering motsvaras av 30 % statsobligationer, 30 % företagsobligationer investment grade (hälften Europa, hälften USA), 30 % företagsobligationer high yield och 10 % tillväxtmarknadsobligationer (hårdvaluta).

21 Ansvarsreservation

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017

Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Global Asset Allocation Strategy 2018 Ytterligare ett bra år? Nordea Tactical Asset Allocation December 2017 Sammanfattning 2018 ytterligare ett bra år? Hittills har decenniet inneburit ett långt rally

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017

Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende. Nordea Asset Allocation Mars 2017 Global Asset Allocation Strategy Stigande självförtroende Nordea Asset Allocation Mars 2017 Mars 2017 Stigande självförtroende Vi behåller vår rekommendation om övervikt i aktier. Tillväxten ökar globalt,

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016

Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart. Asset Allocation November 2016 Global Asset Allocation Strategy Vinsterna tillbaka på svart Asset Allocation November 2016 November 2016 vinsterna tillbaka på svart Behåll övervikten i aktier då en hygglig global ekonomi och specifikt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016

Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse. Asset Allocation Maj 2016 Global Asset Allocation Strategy I väntan på bekräftelse Asset Allocation Maj 2016 Maj 2016 i väntan på bekräftelse Behåll neutral mellan tillgångsslagen. Avkastningsmöjligheterna attraherar investerarna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016

Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 Global Asset Allocation Strategy 2017 Vinna eller försvinna? Asset Allocation December 2016 2017 vinna eller försvinna? Vi behåller övervikten i aktier då vi anser att de har överhanden in i det nya året.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016

Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler. Investment Strategy and Advice Februari 2016 Global Asset Allocation Strategy Motstridiga signaler Investment Strategy and Advice Februari 2016 Februari 2016 motstridiga signaler Vi behåller övervikt i aktier Trots en trög start på året för tillgångsslaget

Läs mer

Månadskommentar mars 2016

Månadskommentar mars 2016 Månadskommentar mars 2016 Ekonomiska utsikter Måttligt men dock högre löneökningar Den svenska avtalsrörelsen ser ut att gå mot sitt slut och överenskomna löneökningar ligger kring 2,2 procent vilket är

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016

Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas. Investment Strategy and Advice Mars 2016 Global Asset Allocation Strategy Utsikterna utmanas Investment Strategy and Advice Mars 2016 Mars 2016 utsikterna utmanas Vi sänker aktier till neutral. Osäkerhet och medföljande volatilitet fortsätter

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015

Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus. Investment Strategy and Advice November 2015 Global Asset Allocation Strategy Centralbankerna i fokus Investment Strategy and Advice November 2015 November 2015 Centralbankerna i fokus Hopp och rädsla har hållit marknaderna spattiga under hösten.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? Investment Strategy and Advice December 2015 December 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 har varit ett år av divergens. Våra utsikter inför

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016

Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar. Asset Allocation September 2016 Global Asset Allocation Strategy Förtroendet ökar Asset Allocation September 2016 September 2016 förtroendet ökar Oron som präglat marknaden i år har lättat och investerarnas förtroende för en fortsatt

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Det politiska trycket ökar. Nordea Asset Allocation June 2018

Global Asset Allocation Strategy Det politiska trycket ökar. Nordea Asset Allocation June 2018 Global Asset Allocation Strategy Det politiska trycket ökar Nordea Asset Allocation June 2018 Sammanfattning Juni 2018 Det politiska trycket ökar Aktiemarknaderna har varit turbulenta hittills i år men

Läs mer

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING

CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING Portföljserie LÅNGSIKTIGT CATELLA FÖRMÖGENHETSFÖRVALTNING - Månadsbrev februari 2012 - VÄRLDEN Det nya börsåret inleddes med en rivstart då världsindex steg med nästan 5% under januari månad. Stockholmsbörsen

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016

Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik. Asset Allocation Oktober 2016 Global Asset Allocation Strategy Fundamenta Trumpar politik Asset Allocation Oktober 2016 Oktober 2016 Fundamenta trumpar politik Oron från tidigare i år har lättat och investerarnas förtroende för en

Läs mer

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN

Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN Carnegie Investment Bank AB MAKRO SOMMAREN & TURBULENSEN BÖRSERNA SKAKAR Allmänt: Sensommarens börsturbulens har medfört att riskläget på marknaderna ökat och investerarsentimentet försämrats. Flera stora

Läs mer

Månadskommentar januari 2016

Månadskommentar januari 2016 Månadskommentar januari 2016 Ekonomiska utsikter Centralbanker trycker återigen på gasen Året har börjat turbulent med fallande börser och sjunkande räntor. Början på 2016 är den sämsta inledningen på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017

Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset. Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Global Asset Allocation Strategy Ignorera bruset Nordea Asset Allocation Oktober 2017 Sammanfattning Oktober 2017 Ignorera bruset De globala aktiemarknaderna har stigit i över åtta år men vi anser att

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar 1 Agenda Länsförsäkringars huvudscenario* Global tillväxt, kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik Tillväxtmarknaderna

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016

Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering. Investment Strategy and Advice Januari 2016 Global Asset Allocation Strategy Ännu ett bra år på ingång? - Uppdatering Investment Strategy and Advice Januari 2016 Januari 2016 ännu ett bra år på ingång? 2015 blev ett år av divergens. Våra utsikter

Läs mer

Månadskommentar oktober 2015

Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Månadskommentar oktober 2015 Ekonomiska läget Den värsta oron för konjunktur och finansiella marknader lade sig under månaden. Centralbankerna med ECB i spetsen signalerade

Läs mer

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL

25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL 25 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD VOLATILT FÖRSTA KVARTAL Efter ett första kvartal som har varit oroligt med stora slag på de globala börserna så har större delen av nedgången på börserna återhämtat sig.

Läs mer

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT

31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT 31 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄDSLA, INGET ANNAT Det blev endast en ytterst kort period av optimism efter att oron för Grekland lagt sig. Finansmarknadernas rörelser har de senaste veckorna präglats

Läs mer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Stora marknadsrörelser efter valet i USA Finansmarknaderna överraskades av Donald Trumps seger i det amerikanska presidentvalet och marknadens reaktioner lät inte vänta på

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015

Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består. Investment Strategy and Advice September 2015 Global Asset Allocation Strategy Osäkerheten består Investment Strategy and Advice September 2015 September 2015 osäkerheten består Aktiemarknaderna tog en rejäl smäll i augusti efter starka uppgångar

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016

Global Asset Allocation Strategy Balansakt. Asset Allocation April 2016 Global Asset Allocation Strategy Balansakt Asset Allocation April 2016 April 2016 balansakt Behåll en neutral allokering mellan tillgångsslagen. Vi ser att marknaderna kommer att sakna en klar riktning

Läs mer

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER

22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER 22 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD BLANDAD STATISTIK OCH RÄDSLA PRESSAR AKTIER Året har inletts med fallande aktiekurser och marknadssentimentet har varit ordentligt nedtryckt, dock har börsen återhämtat

Läs mer

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS

23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS 23 NOVEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD RÄNTEGAPET VIDGAS Den ekonomiska återhämtningen i Europa fortsätter. Makrosiffror från både USA och Kina har legat på den svaga sidan under en längre tid men böjar nu

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS NOVERMBER 2015 KORT RÄNTA FORTFARANDE BÄST SAMMANFATTNING De svenska bolåneräntorna förblir låga under de kommande åren och det är fortfarande mest fördelaktigt att

Läs mer

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn

Höjdpunkter. Agasti Marknadssyn Höjdpunkter Agasti Marknadssyn Sammanställt av Obligo Investment Management September 2015 Höjdpunkter Marknadsoro... Osäkerhet knuten till den ekonomiska utvecklingen i Kina har präglat de globala aktiemarknaderna

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR

FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR FASTIGHETSÄGARNA SVERIGE RÄNTEFOKUS APRIL 2015 LÅNG VÄNTAN PÅ PLUS- RÄNTOR Sammanfattning Eurozonen växte med drygt 1 procent i årstakt under förra årets sista kvartal. Trots att många såg det som positivt,

Läs mer

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT

21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT 21 DECEMBER, 2015: MAKRO & MARKNAD FED HÖJDE TILL SLUT En enig FOMC-direktion valde att höja räntan i USA med 25 baspunkter till 0,25-0,50%. Räntehöjningen var till största del väntad eftersom ekonomin

Läs mer

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD

4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD 4 MAJ, 2015: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FÖRARSÄTET Veckan som gick präglades av stora rörelser. Vi fick bland annat se den största dagliga nedgången på Stockholmsbörsen sedan oron i oktober förra

Läs mer

Månadskommentar november 2015

Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Månadskommentar november 2015 Ekonomiska läget Inköpschefsindex för tillverkningsindustrin avseende november avspeglar på ett bra sätt det globala konjunkturscenariot. Tillväxten

Läs mer

Månadskommentar Augusti 2015

Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar Augusti 2015 Månadskommentar augusti 2015 Ekonomiska läget Konjunkturoron förstärktes under augusti drivet av utvecklingen i Kina. En fortsatt svag utveckling för det preliminära inköpschefsindexet

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2017

Makrokommentar. Januari 2017 Makrokommentar Januari 2017 Lugn start på aktieåret Det hände inte mycket på finansmarknaderna i januari, men aktierna utvecklades i huvudsak positivt. Marknadsvolatiliteten, här mätt mot det amerikanska

Läs mer

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR

4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR 4 APRIL, 2016: MAKRO & MARKNAD POSITIVA TONGÅNGAR Globala aktier har stigit mellan 10-13% sedan februari. Även oljepriset har återhämtat sig och är upp nästan 40% sedan botten i år. Den tidigare oron för

Läs mer

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS

17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS 17 MAJ, 2016: MAKRO & MARKNAD CENTRALBANKERNA I FOKUS Flera centralbanker bedriver en mycket expansiv penningpolitik för att ge stöd åt den ekonomiska utvecklingen och för att inflationen skall stiga.

Läs mer

Konjunkturen och de finansiella marknaderna

Konjunkturen och de finansiella marknaderna Konjunkturen och de finansiella marknaderna Länsförsäkringar Kapitalförvaltning 1 Agenda Kapitalförvaltningens huvudscenario* Global tillväxt, Kapacitetsutnyttjande Inflation Arbetsmarknad Centralbankspolitik

Läs mer

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank

Swedbank. Private Banking. Joakim Axelsson. Swedbank Swedbank Private Banking Joakim Axelsson Swedbank Stockholmsbörsen 1100 SIX Portfolio Return Index -0,35-0,35% Stockholm Stock Exchange, SIXIDX, SIX Portfolio Return Index, Last index 1100 1000 1000 900??

Läs mer

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET

10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET 10 AUGUSTI, 2015: MAKRO & MARKNAD FED VÄNTAR RUNT HÖRNET Efter att man röstade ner långivarnas förslag för sparpaket samt att man missade sin betalning till IMF så godkänndes till slut ett sparpaket från

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010

Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Finansiell månadsrapport AB Svenska Bostäder december 2010 Bolagets tillgång Tillgången uppgick vid slutet av månaden till 268 mnkr. Det är en ökning med 6 mnkr sedan förra månaden. Räntan för månaden

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017

Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen. Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Global Asset Allocation Strategy Lätta på gasen Nordea Tactical Asset Allocation November 2017 Sammanfattning November 2017 lätta på gasen Hösten har varit en riktigt stark period för globala aktier. Den

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update. Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina update Nordea Asset Allocation Augusti 2017 Augusti 2017 Låt solen skina (update) Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de

Läs mer

Månadsanalys Februari 2013

Månadsanalys Februari 2013 Månadsanalys Februari 2013 De flesta faktorer talar för ett bra börsår I SLUTET AV januari presenterade vi vår marknadssyn för våren. Vi kunde då konstatera att trots många orosmoln lyckades samtliga större

Läs mer

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011

Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Finansiell månadsrapport AB Stockholmshem april 2011 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 3 923 mnkr. Det är en ökning med 180 mnkr sedan förra månaden, och 69% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017

Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot. Nordea Asset Allocation Juni 2017 Global Asset Allocation Strategy Europa i en sweet spot Nordea Asset Allocation Juni 2017 Juni 2017 Europa i en sweet spot Investeringsmiljön är fortsatt gynnsam för aktiemarknaden; grönt ljus råder på

Läs mer

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS

12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS 12 OKTOBER, 2015: MAKRO & MARKNAD AVMATTNING INTE KOLLAPS Global tillväxt är fortfarande god även om den har tappat en del fart på slutet. Finansiella marknader är nu oroliga för en kollaps i Kina och

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017

Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina. Nordea Asset Allocation Juli 2017 Global Asset Allocation Strategy Låt solen skina Nordea Asset Allocation Juli 2017 Juli 2017 Låt solen skina Investerarna har hittills haft ett bra år med hygglig avkastning i de flesta tillgångsslag,

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007

Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Finansiell månadsrapport Stockholmshem december 2007 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 7 917 mnkr. Det är en ökning med 85 mnkr sedan förra månaden, och 87% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING Det globala aktieindexet MSCI World gick ned 1,10%, dock steg svenska börsen med 1,20% (OMXS30). Börs- och kreditmarknaderna har inlett 2016 svagt som en

Läs mer

Månadskommentar juli 2015

Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Månadskommentar juli 2015 Ekonomiska läget En förnyad konjunkturoro fick fäste under månaden drivet av utvecklingen i Kina. Det preliminära inköpschefsindexet i Kina för juli

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA

RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA RÄNTEFOKUS JUNI 2014 RIKSBANKS- SÄNKNING GYNNAR KORT BORÄNTA SAMMANFATTNING Återhämtningen i vår omvärld går trögt, i synnerhet i eurozonen där centralbanken förväntas fortsätta att lätta på penningpolitiken.

Läs mer

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank

Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten Knut Hallberg Swedbank Makroanalys. Swedbank Vart är vi på väg? Swedbank Economic Outlook, hösten 2016 Knut Hallberg Swedbank Makroanalys 2 Teman under de närmaste åren Låg global tillväxt Populistiska strömningar Fortsatt expansiv penningpolitik

Läs mer

Månadsrapport augusti 2012

Månadsrapport augusti 2012 Månadsrapport augusti 2012 Våra analytiker beskriver rådande marknadsläge och prognoser för kommande månad. I rapporten får du också förslag på placeringar samt fördelning mellan aktier och räntor. Fördelning

Läs mer

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen

Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Europeiska kommissionen - Pressmeddelande Ekonomisk prognos våren 2015: Medvind ger stöd till återhämtningen Bryssel, 05 maj 2015 Den ekonomiska tillväxten i Europeiska unionen drar nytta av ekonomisk

Läs mer

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige John Hassler Prins Bertil Seminariet Göteborg 2016 Världskonjunkturen Lägre tillväxt förutspås för kommande år. EU och USA kommer inte tillbaks till trend

Läs mer

Makrokommentar. December 2016

Makrokommentar. December 2016 Makrokommentar December 2016 Bra månad på aktiemarknaden December blev en bra månad på de flesta aktiemarknader och i Europa gick flera av de breda aktieindexen upp med mellan sju och åtta procent. Även

Läs mer

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017

Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Ekonomisk rapport Utgåva 2 / 2017 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 9 mars 2017 fastställde ECB-rådet att det fortfarande behövs en kraftigt ackommoderande

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 2 2016 Marknadsinsikt Kvartal 2 2016 Inflationen uppvisar livstecken. Rapporterna för årets första kvartal kom in bättre än analytikernas prognoser, dock tynger banker. Tillväxtindikatorn i USA är allt svagare

Läs mer

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser

Några lärdomar av tidigare finansiella kriser Några lärdomar av tidigare finansiella kriser KAPITEL 1 FÖRDJUPNING Hittills har den finansiella orons effekter på börskurser och r äntor på företagsobligationer varit mindre än vid tidigare liknande p

Läs mer

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader

Investor Brief. OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader 3. KVARTAL DECEMBER 2015 OUTLOOK 2016: Stark ekonomi, turbulenta marknader Makroekonomi och allokering: 2016 kan visa sig bli ett riktigt bra år för den globala ekonomin, samtidigt som det finns risk för

Läs mer

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015

Investor Brief. Utsikter för fjärde kvartalet 2015 3:E KVARTALET OKTOBER 2015 Utsikter för fjärde kvartalet 2015 Makroekonomi och allokering: Rädslan för Kina är överdriven, och europeiska aktier har nu fallit för mycket och blivit köpvärda. Vi är beredda

Läs mer

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig

Värdeaktier. Brev till fondspararna Q2 14. Innehåll. Värdeinvesteringar återhämtar sig. Värdeinvesteringar återhämtar sig Brev till fondspararna Q2 14 Värdeaktier Innehåll Värdeinvesteringar återhämtar sig Ineffektivitet liknar potential Japan ökat fokus på kapitalstruktur Bra avkastning när potentialen utnyttjas Långsiktig

Läs mer

Investment Management

Investment Management Investment Management Konjunktur Räntor och valutor Aktier April 2011 Dag Lindskog +46 70 5989580 dag.lindskog@cim.se Optimistens utropstecken! Bara början av en lång expansionsperiod Politikerna prioriterar

Läs mer

sfei tema företagsobligationsfonder

sfei tema företagsobligationsfonder Kort fakta om företagsobligationer Vad är företagsobligationer för något? Företagsobligationer är precis som det låter obligationer som emitteras av företag. Det ökande intresset från investerare och bankernas

Läs mer

Global Utblick 18 oktober 2017

Global Utblick 18 oktober 2017 Global Utblick 18 oktober 2017 Veckans knorr den svenska aktiemarknaden Brott uppåt Starkt stöd Stockholmsbörsen Lång inför rapportperioden i oktober, som förväntas avgöra börsriktningen över årsskiftet.

Läs mer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stämning i mars 2 Mars blev en bra månad på de internationella finansmarknaderna och marknadsvolatiliteten backade från de höga nivåerna i januari och februari. Oslo-börsen

Läs mer

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011

GLOBAL TILLVÄXT OCH ÖKADE INKOMSTER TEMAN UNDER 2011 Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ For ytterligare information, kontakta: Fredrik Wincrantz Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management

Läs mer

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING De globala börserna steg nästan 4 % under maj. Månaden har präglats av diskussioner kring Storbritanniens eventuella utträde ur EU-sammarbetet samt om den amerikanska

Läs mer

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING

13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING 13 JULI, 2 0 1 5: MAKRO & MARKNAD FRÅN GREKLAND TILL ÅTERHÄMTNING Starten på sommaren blev inte så behaglig. Greklandsoron intensifierades då landet i början av juni fick anstånd med en återbetalning till

Läs mer

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar

Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv. Jörgen Kennemar Utvecklingen i den svenska ekonomin ur bankens perspektiv Jörgen Kennemar Efter vinter kommer våren... 2 Globala tillväxten en återhämtning har inletts med Asien i spetsen 3 Den globala finanskrisen är

Läs mer

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson

Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Är finanskrisen och lågkonjunkturen över? Cecilia Hermansson Finanskriser: Bad policy, bad bankers and bad luck 2 The new normal Dopad BNP-tillväxt The great moderation Hög privat skuldsättning Låg offentlig

Läs mer

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017

Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge. Nordea Asset Allocation September 2017 Global Asset Allocation Strategy Uppgången har mer att ge Nordea Asset Allocation September 2017 September 2017 Uppgången har mer att ge Vi ökar övervikten i aktier. Fundamenta är fortsatt solida och fler

Läs mer

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa

Sveriges ekonomi fortsätter att bromsa Den 26 oktober 2016 släpper Industriarbetsgivarna sin konjunkturrapport 2016:2. Nedanstående är en försmak på den rapporten. Global konjunktur: The New Normal är här för att stanna Efter en tillfällig

Läs mer

Marknadsuppdatering Januari 2008

Marknadsuppdatering Januari 2008 Marknadsuppdatering Januari 2008 Strategic Investment Advice 8 januari 2008 Mer osäkert läge ger neutral hållning Det negativa sentimentet späs på av fallande USA-indikatorer ISM och arbetslöshetssiffrorna

Läs mer

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016

Marknadsinsikt. Kvartal 1 2016 Marknadsinsikt Kvartal 1 2016 2016 inleds med fallande aktiemarknader och räntor världen över. Rapporterna för årets fjärde kvartal kom in något svagare än analytikernas prognoser. Den globala tillväxtindikatorn

Läs mer

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER

FÖRBÄTTRADE EKONOMISKA PROGNOSER FÖR 2013 TALAR FÖR EN ÅTERGÅNG TILL AKTIER Pressmeddelande Bank of America Merrill Lynch Financial Centre 2 King Edward Street London EC1A 1HQ Presskontakt: Gustav Dahlgren Burson-Marsteller för Merril Lynch Wealth Management gustav.dahlgren@bm.com

Läs mer

Makrokommentar. Januari 2014

Makrokommentar. Januari 2014 Makrokommentar Januari 2014 Negativ inledning på året Året fick en dålig start för aktiemarknaderna världen över. Framför allt var det börserna på tillväxtmarknaderna som föll men även USA och Europa backade.

Läs mer

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet:

Tellus Midas. Strategi under december. Månadsbrev December. I korthet: I korthet: Tellus Midas Strategi under december Vart tog julklapparna vägen? I korthet: December blev en tämligen odramatisk månad om än något svagare än förväntat. De som väntade på julklappar med en enligt traditionen

Läs mer

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET

8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET 8 FEBRUARI, 2016: MAKRO & MARKNAD OROLIG START PÅ ÅRET Starten på det nya året har präglats av rädsla för utvecklingen av den globala ekonomin med stora fall på de globala börserna. Detta kan härledas

Läs mer

Makrokommentar. April 2016

Makrokommentar. April 2016 Makrokommentar April 2016 Positiva marknader i april April var en svagt positiv månad på de internationella finansmarknaderna. Oslo-börsen utvecklades dock starkt under månaden och gick upp med fem procent.

Läs mer

Fördel aktier trots svag tillväxt

Fördel aktier trots svag tillväxt Fördel aktier trots svag tillväxt Under de sju år som gått sedan finanskrisen har ett globalt aktieindex stigit med i genomsnitt 11 procent per år, men det senaste året har sentimentet förändrats. Marknaden

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008

Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Finansiell månadsrapport Stockholmshem augusti 2008 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 321 mnkr. Det är en ökning med 8 mnkr sedan förra månaden, och 74% av ramen är utnyttjad.

Läs mer

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014

Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 2014 Finansiell månadsrapport Stockholms Stads Parkerings AB oktober 214 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 557 mnkr. Totalt är det är en ökning med 2 mnkr sedan förra månaden, 71% av

Läs mer

Månadsanalys Juni 2013

Månadsanalys Juni 2013 Månadsanalys Juni 2013 Minskad potential på aktiemarknaden I SLUTET AV maj presenterade vi vår uppdaterade marknadssyn och konstaterade då att inledningen av året har bjudit på en god start för de globala

Läs mer

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN

9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN 9 SEPTEMBER, 2016: MAKRO & MARKNAD BÄTTRE STATISTIK GER STÖD FÖR AKTIEMARKNADEN Den senaste tidens positiva utveckling på de globala börserna fortsätter. Den amerikanska centralbankschefen sade vid sitt

Läs mer

Månadsanalys Mars 2014

Månadsanalys Mars 2014 Månadsanalys Mars 2014 Positiv börsutveckling trots något svagare statistik DE SENASTE VECKORNA har osäkerheten tilltagit något efter att krisen i Ukraina intensifierats. Februari präglades annars av en

Läs mer

Makrokommentar. November 2013

Makrokommentar. November 2013 Makrokommentar November 2013 Fortsatt positivt på marknaderna Aktiemarknaderna fortsatte uppåt i november. 2013 ser därmed ut att kunna bli ett riktigt bra år för aktieinvesterare världen över. De nordiska

Läs mer

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN

17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN 17 AUGUSTI, 2016: MAKRO & MARKNAD STARK BÖRS UNDER SOMMAREN Det var en chockartad start på sommarmånaderna. När rösträkningen indikerade mer och mer på att Storbritannien skulle lämna EU-sammarbetet blev

Läs mer

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom

BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015. Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom BUSINESS SWEDENS MARKNADSÖVERSIKT SEPTEMBER 2015 Mauro Gozzo, Business Swedens chefekonom 1 Business Swedens Marknadsöversikt ges ut tre gånger per år: i april, september och december. Marknadsöversikt

Läs mer

Exempel på delar av Handelsbanken, som fullsortimentsbank.

Exempel på delar av Handelsbanken, som fullsortimentsbank. Exempel på delar av Handelsbanken, som fullsortimentsbank. EFN Det finns mer + alla våra samarbetspartners. Exempel på program via EFN AB Börslunch sänds varje vardag kl. 11:45 EFN Börs uppdateras löpande

Läs mer

Månadskommentar april 2016

Månadskommentar april 2016 Månadskommentar april 2016 Ekonomiska utsikter Penningpolitiken alltmer expansiv Årets första fyra månader har inneburit en förhållandevis fortsatt stark utveckling för svensk ekonomi. Med en tillväxttakt

Läs mer

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E

Ekonomisk rapport. Utgåva 6 / ,5E 7,5E konomisk rapport 30 Utgåva 6 / 2016 6 3,5 6 80 100% 53% 6 7,5 Den ekonomiska och monetära utvecklingen Översikt Vid sitt penningpolitiska sammanträde den 8 september 2016 utvärderade CB-rådet de ekonomiska

Läs mer

Portföljförvaltning Försäkring

Portföljförvaltning Försäkring Portföljförvaltning Försäkring Förvaltarkommentar oktober 2012 Innehåll: Trender och Makroekonomi Analys ränteutveckling Portföljutveckling oktober Portföljutveckling i år Konkurrentjämförelse Portföljförvaltare

Läs mer

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL 8 JUNI, 2015: MAKRO & MARKNAD DET GÅR ÅT RÄTT HÅLL Det finns en rad olika saker att oro sig för. Många av dessa kan påverka finansiella marknader kortsiktigt. Lyfter vi dock blicken så ser vi en högre

Läs mer

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016

Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Finansiell månadsrapport Micasa Fastigheter i Stockholm AB mars 2016 Bolagets skuld Skulden uppgick vid slutet av månaden till 6 525 mnkr. Totalt är det är en minskning med 108 mnkr sedan förra månaden,

Läs mer

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015

Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Inlåning & Sparande Nummer 4 2015 7 april 2015 Svenska hushåll har de starkaste finanserna i hela. De är också mer optimistiska om sin ekonomi än hushåll i andra länder och har den högsta sparbenägenheten.

Läs mer