Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren"

Transkript

1 Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1

2 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på vår skola. Linjen är tvåårig och vänder sig till elever som vill arbeta i socialpedagogiskt behandlingsarbete i privat såväl som offentlig vård. Vi tar under ett antal dagars intervjuande med sökande in cirka 22 elever varje läsår. I utbildningen ingår drygt en och en halv termins praktik och linjen karaktäriseras bl.a. av detta nära samarbete med yrkeslivet. De fyra terminerna på skolan kan kortfattat beskrivas enligt följande: Termin1. En termin som är en introduktion till det socialpedagogiska arbetsfältet. Vi bedriver traditionell undervisning i : 1. samhällskunskap 2. teoretisk psykologi/socialpedagogik 3. praktisk psykologi att växa som vuxen 4. svenska språket och litteraturen 5. grundläggande datakunskap( Word och Internet) Denna undervisning varvas med ett omfattande temaarbete. Termin 2. Inleds med tio veckors praktik samt fortsatta teoretiska studier. Termin 3. Är med två veckors undantag en praktiktermin. Termin 4. En utveckling av de teoretiska studierna och yrkesteorin samt ett omfattande specialarbete om cirka två dagar per vecka. I tema- och specialarbeten använder eleverna redan idag i stor utsträckning internet för informationssökning. Datorvanan hos lärarna på skolan varierar. På senare år har dock en del fasta rutiner såsom frånvaroapportering, kallelser, information m.m. skötts via dator, något som gjort att datorn blivit en mer naturlig del i det dagliga skolarbetet. Alla lärare på skolan har en egen e-postadress och tillgången på datorer är god. Skolan förfogar också över en egen hemsida( som sköts av anställd datalärare. 2

3 Vad vill vi Vi har länge haft tankar på att utveckla elevernas deltagande i den offentliga debatten. Vi har gjort några försök att få eleverna att skriva debattartiklar och formulera sig i den debatt som ständigt pågår kring behandlingsfrågor. Försöken har dock runnit ut i sanden och vi har haft svårt att finna naturliga platser för denna diskussion i det offentliga rummet. Skolans egen vardag har slukat all tid och vi har otillfredsställda konstaterat att i skrift ge utryck för åsikter och ställningstagande har hamnat på undantag, mycket på grund av bristen på lämpligt forum. Vi har ständig kontakt med tidigare elever och har också känt avsaknad av ett forum för att hålla dessa kontakter levande och utvecklande. Det finns ett behov hos många tidigare elever att ha en fortlöpande dialog med oss och med nuvarande elever. Vi har också de senaste åren fått ett ökande behov av ett forum där vi kan marknadsföra vår utbildning och det vi står för i behandlingsfrågor idag. Detta sammantaget har fått oss att snegla allt mer mot webben och de möjligheter som denna kan erbjuda. Behovet av en webbplats för vår utbildning passade som hand i handske med erbjudandet att få delta i ITIS8 i Kristianstads kommun. Sagt och gjort. Här kunde vi äntligen bli tvingade att ta tag i och tillsammans med elever i andra årskursen göra en egen hemsida. Vi lärare på linjen hade dessutom delvis bristfälliga kunskaper i datorhantering. En av oss hade viss vana vid datoranvändning och hade också haft lite datorundervisning på skolan men med inriktning på digital videoredigering, en var normal datoranvändare två av oss var i det närmaste nybörjare. Det tillkom snart också en naturvetare ( inledningsvis på USA-resa) med stor datorvana. Vi var till slut fem lärare som skulle sammanföras. Det visade sig snart att en grupp elever i årskurs två var speciellt intresserade av att medverka då deras specialarbete i termin 4 skulle bli att planera och genomföra en behandlingskonferens under ett par dagar på skola i maj Detta forum döptes till Mötesplats Önnestad och var tänkt att bli årligen återkommande. Konferensen skall vända sig till alla verksamma inom behandlingsarbete. Den röda tråden i konferensen är tänkt att bestå av ett antal föreläsningar där vi vill betona mötet mellan pedagogik/undervisning och behandling. Detta behandlingsforum behöver vi lansera bl.a. med hjälp av en hemsida och utvecklandet av denna passade således elevgruppens behov såväl som utbildningens ovan beskrivna behov mycket väl. Dessutom fanns i gruppen åtminstone två elever som tidigare arbetat med hemsidor. 3

4 Vi bestämde oss för följande fem mål med arbetet: - Nuvarande elever skall kontinuerligt kunna lägga ut aktuellt material och hålla platsen aktiv. - Mötesplatsen skall vara en anslagstavla för Behandlingsassistenlinjen - Mötesplatsen skall vara ett forum för debatt i behandlingsfrågor öppet för alla, där bl.a. våra elever på ett naturligt sätt får ge sig in i den offentliga debatten - Vi behöver utveckla kontaknät mellan nuvarande elever och föredetta elever och arbetsplatser/praktikplatser. - Linjen behöver en webplats som marknadsföring. Vi valde att utgå ifrån följande arbetsprocess när vi startade projektet: Att tillsammans med eleverna jobba fram idéer hur vår hemsida skulle se ut. Göra ett utkast i Dreamweaver eller Front Page där vi prövade vad som kunde fungera. Praktiskt färdigställande av hemsidan. Att ha en fungerande sida utlagd. Vad gjorde vi Augusti - September I augusti träffade vi specialarbetsgruppen för första gången och introducerade den i vårt förestående ITiS-arbete. Eleverna nappade på att blandas in i det och väntade på vad som komma skulle. I mitten av september kom ITiS igång och i slutet av månaden hade vi formulerat en projektidé som kändes ok. Den slutliga projektbeskrivningen mailades ut till elevgruppen, som under terminen avverkade sin långa praktik, och vi kunde arbeta vidare. Oktober Vår handledare gjorde sitt första besök hos oss och vi ägnade någon timme åt att surfa runt och titta på webbsidor som idégivare. Vi insåg snart att våra ganska omfångsrika idéer om vad sidan skulle innehålla måste krympas till ett mer hanterbart format. Vi hade bl.a. tänkt oss en diskussionsgrupp på sidan men förstod snart att det skulle bli för mycket att hantera åtminstone till en början. Vi måste således skala av och renodla och bara försöka få med det nödvändigaste. Det behövdes också redas ut vilket program som skulle användas, FrontPage eller DreamWeaver. 4

5 Vi tittade vidare på olika webbsidor och det började utkristalliseras vad vi tyckte om och inte tyckte om i layout. Vi började också att titta lite i handboken till Dreamweaver. Vi bestämde ett möte med elevgruppen i mitten av oktober, då vi hade en ordentlig genomgång av hur sidan skulle se ut. En fråga var vem som kunde tänkas besöka den? Till en början konstaterade vi att endast invigda d.v.s. nuvarande, tidigare elever och efterhand intresserade sökande till linjen var målgruppen. Vi bestämde oss för att slopa en avancerad diskussionsgrupp och mailinglista och valde att nöja oss med en enklare gästbok. Vi enades om att strukturen på hemsidan skulle ha följande mönster: Balkursen Mötesplats Önnestad Gästbok Länkar Eleverna i gruppen visade sig vara mer erfarna vid DreamWeaver (som vi nu bestämt oss för att använda) än vi trott och det bestämdes att eleverna skulle komma med ett förslag efter gruppens och våra intentioner. De var verkligen sugna på att sätta igång. Vi undersökte möjligheten att ha ett eget domännamn. Samma dag var det dags för ITiS-seminarium 2. Vi träffades och pratade om vikten av att skriva och satt sedan i tvärgrupper. Bra att träffas på det sättet och få höra om andras projekt och barnskolans förutsättningar. Dessutom pratade vi lite kring litteraturen vi hade läst. I slutet av oktober var hela elevgruppen på skolan. De hade med sig första förslaget till layout. Alla var överens om att det var mycket bra, snyggt och ordentligt. Vi samtalade om hur innehållet skulle utformas. Vi skulle få ett program på skolan där man kunde överföra scannad text direkt till ordbehandling, en bra lösning för att reda ut infotexten som vi tänkt använda från vårt nuvarande tryckta prospekt. Det gällde nu att hinna ifatt eleverna och skaffa en uppfattning om hur man hanterade Dreamweaver. Vi måste kunna få in våra texter och se hur de tar sig ut. Idén med sidan är att eleverna mer och mer skall ta ansvar för den, därför måste vi skaffa oss baskunskaper som vi kan föra vidare till kommande elever. Visserligen har vi datorundervisningen att lita till, men tanken är att ha programmet på klassrummets datorer och snabbt och lätt kunna uppdatera sidan. November I november började ITiS - seminarierna komma lite väl tätt och vi började få svårt att hinna med eleverna i båda årskurserna och dessutom inträffade nu en hektisk period av praktikplatsbesök med många och delvis långa resor runt om i landet. Dessutom stressade rapportskrivandet oss. 5

6 Vi bestämde oss för en arbetsdelning där två av oss tog ansvaret för rapportskrivandet och resten arbetade med hemsidan. Vi såg nu en chans att få ut sidan redan i december vilket överträffade våra förväntningar. Vi hade med handledarens hjälp lyckats spåra som ett ledigt domännamn och det gällde nu att registrera det så fort som möjligt. Alla andra namnsök hade varit upptagna. En fråga återstod för datorfolket på skolan, nämligen vilken server skulle domänen läggas på? I början på november var hela årskurs två inne på skolan för vad vi kallar en mitterminsträff. Mycket skulle hinnas med men vi lyckades få några timmar med specialarbetsgruppen. Deras arbete handlade nu alltmer om Mötesplats Önnestad och vi bestämde att textredigerandet till hemsidan nu skulle ligga på oss lärare och elevgruppen skulle vara granskare. Vi insåg att enda möjligheten att komma igång med DreamWeaver var att några av oss satte sig med dataläraren som kunde mycket om programmet. I mitten av november fick vi slutligen tillgång till DreamWeaver på våra bärbara datorer och några av oss försökte förstå hanterandet av programmet. Vårt ITiS - engagemang började knaka i fogarna. Skolarbetet med praktikplatsbesökandet slukade i det närmaste all vår lediga tid och tillsammans med vår handledare diskuterades vi slutspurten. Två kolleger bestämde sig för att hoppa av ITIS. Vårt projekt fortgick emellertid och i mitten av november registrerade vi in domännamnet på ett externt webbhotell. Skolan ville att vi gjorde så för det fanns risker med att ha hemsidan på vår egen server bl.a. kan virusproblem slå ut vår densamma. Kostnaderna tycks stanna vid knappa tvåtusen per år. Rapportskrivandet var nu i full gång det återstod bara några veckor av ITiS tiden. Tillsammans med skolans datorlärare hade vi en första gemensam genomgång av DreamWeaver. Resultat Elevgruppen, bestående av fem elever, uppfattade i efterhand sitt deltagande i projektet som oväntat enkelt. De var från början inställda på ett nära samarbete med oss och redan i augusti hade de bildat en specialarbets-grupp inför vårterminen De såg sitt engagemang i ITIS bara som en del av ett mycket större arbete som väntade dem under kommande termin. Eleverna var mycket angelägna om att få en användbar hemsida, framför allt till vårterminens specialarbete Träffarna vi hade för att utforma grunderna till sidan fungerade smidigt och de förslag som efterhand presenterades på dator visade sig stämma bra med vad vi samtalat oss fram till. Vårt arbete präglades av stor konsensus. Att få till en design som vi alla var nöjda med visade sig mycket enklare än vad någon av oss trott. Stötestenen för projektet blev istället att få ut sidan på webben. Vi var några lärare som i inledningen tänkt att vi skulle kunna lära oss att hantera DreamWeaver, åtminstone elementärt. Dessa ambitioner hade dock av tidsbrist 6

7 inte kunnat infrias. Programmet visade sig väl komplicerat för oss. Då vår skola arbetar med det tyckte vi oss dock ej ha något annat val. Killarna i elevgruppen hade dessutom en viss erfarenhet av programmet. På detta vis hamnade vi lite i en återvändsgränd. Eleverna var ute på praktik när vi behövde deras praktiska hjälp och veckorna rann iväg innan vi fick till ordentliga träffar med skolans datorlärare. Dreamweaver hade vi dessutom inte tillgång till på våra egna datorer förrän i slutet på november. Vi ställde inledningsvis upp fem mål för vår hemsida. Det första, att nuvarande elever skall hålla sidan aktiv, ser vi idag som helt realistiskt. I datorundervisningen kommer eleverna att få lära sig hur det går till och vi ser det också som realistiskt att vi lärare skall kunna lära oss denna hantering. Vi har ett system med elevansvarig som roterar i fjortondagarsperioder och tänkte lägga huvudansvaret för uppdaterandet av hemsidan på de elevansvariga eleverna. Hemsidan kan då också bli den den anslagstavla som vi önskade, vilket var vårt andra mål. Det tredje målet, att sidan skall vara ett forum för debatt, är idag mer tveksamt. En sådan debatt förutsätter att sidan blir väl känd och använd något som tiden får utvisa. Det fjärde målet, att sidan blir ett kontaktnät, förutsätter att vi använder den flitigt vilket i dagsläget verkar helt realistiskt, ITIS-deltagandet har styrkt oss i detta. Det femte målet, angående marknadsföring, tror vi på på sikt. Anledningen till att vi valde att registrera en egen domän var just att få en enkel adress som skall vara lätt att nå och göra reklam för. Vad gäller arbetsprocessen nådde vi halvägs in i steg tre. Diskussion Bildandet av projektgrupper från vår skolas sida präglades i inledningen av en viss oro. Det var periodvis oklart vem som skulle vara i vilken grupp. I vår grupp var vi dock fyra som bestämt visste vad vi ville göra av ITIS-deltagandet men vi inledde ITIS med en viss bävan över hur mycket tid det skulle ta i anspråk. Det var redan då tal om att några av oss ville hoppa av. Men vi ansåg projektet med hemsidan som alltför viktigt. Våra farhågor angående tidsåtgången skulle också besannas. Då vi arbetar specialiserat och nära eleverna i undervisningen på behandlingsassistentlinjen blev det snart irritation över vår höga frånvaro. Vi valde att vid några ITISseminarier inte delta allihop med eftersläpande hemuppgifter som följd. Detta ledde slutligen till att två i gruppen hoppade av ITIS men fortsatte genomförandet av det planerade projektet. Vi var från början alltför fokuserade på vår idé om att färdigställa en hemsida vilket gjorde det bitvis svårt för oss att se meningsfullheten i vissa delar av seminariernas upplägg. Tvärgruppsträffarna var i sig intressanta till en början men kom efterhand kännas mer som informationsmöten där var och en talade om sitt och tiden blev knapp för verklig dialog kring idéer om arbetssätt och metoder. Viss litteratur kändes påtvingad. Istället hade vi föredragit att syssla mer med vår hemsida.. 7

8 Tiden kom att bli alltför kort för att sätta sig in i det datorprogram vi skulle arbeta med och så här i efterhand skulle vi åtminstone mycket tidigare sett till att få handledning av skolans dataansvarige. Vi blev för beroende av de elever i gruppen som behärskade programmet. Det som återstår av projektet efter ITIS är att färdigställa hemsidan i den form vi hade som mål, d.v.s. lägga till en gästbok, ansökningsformulär till utbildningen och utförligare information om kursen och att lägga ut sidan på servern. Utan vårt ITIS-deltagande är det tveksamt om vår hemsidan skulle blivit av. Projektet har satt press på oss att åstadkomma något vi pratat mycket om. ITIS har också gjort att vi nu känner oss säkrare att använda datorn. Önnestad dec 2002 Thomas Andersson, Per Carlman, Pär Larsson 8

Varför individuella utvecklingsplaner?

Varför individuella utvecklingsplaner? INGELA ELFSTRÖM Varför individuella utvecklingsplaner? En studie om ett nytt utvärderingsverktyg i förskolan Individ, omvärld och lärande/forskning nr 26 Ingela Elfström Varför individuella utvecklingsplaner?

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever

Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever KulturSkåne Ladda själv: Direktnedladdning till gymnasieelever Ett pilotprojekt med direktnedladdning av talböcker från TPB:s digitala bibliotek till enskilda gymnasieelever vid fem gymnasier i Skåne Av

Läs mer

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur

INNEHÅLL. Inledning 3 Steg 1 Vad ska podcasten handla om? Steg 2 Ringa in er målgrupp. Steg 3 Hitta er unika ingång. Steg 4 Bygg en struktur Redaktör: Mattias Vepsä Text och research: Thor Rutgersson Grafisk form: Andreas Kjellander Illustrationer: all-silhouetts.com & Sthlm Connection Arbetarnas Bildningsförbund 2014 INNEHÅLL Inledning 3 Steg

Läs mer

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar

STöDMATERIAL. Vi lämnar till skolan det käraste vi har. Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar STöDMATERIAL Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar Vi lämnar till skolan det käraste vi har Om samarbete med föräldrar en relation som utmanar 1 beställningsadress:

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan

Dags att fylla digitaliseringen med innehåll. En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan Dags att fylla digitaliseringen med innehåll En miljardsatsning som snabbt kan lyfta skolan 1 Skolan måste digitaliseras Ingen har kunnat undgå att skolan har problem. Ingen har kunnat missa att den svenska

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud

Mål & metoder. Att arbeta som personligt ombud Mål & metoder Att arbeta som personligt ombud Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller beprövad

Läs mer

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun. 1 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Bakgrund.. sid 3 Finansiering och syfte.. sid 4 Genomförande. sid 5 Arbetet med eleverna...

Läs mer

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö

Läranderum. Lösningar för lärande i en digital samtid. En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum Lösningar för lärande i en digital samtid En innovationsprocess på Stadsbiblioteket i Malmö Läranderum är ett Vinnova-finansierat planeringsprojekt och en innovationsprocess genomförd på Stadsbiblioteket

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03. Utbildningen för nyanlända elever Kvalitetsgranskning Rapport 2014:03 Utbildningen för nyanlända elever Skolinspektionens rapport 2014:03 Diarienummer 400-2012:5760 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

HUR MYCKET KAN DU JOBBA?

HUR MYCKET KAN DU JOBBA? HUR MYCKET KAN DU JOBBA? Utvärdering av de arbetslivsinriktade rehabiliteringsprojekten Revectis, Fortes och Juventus Mats Andersson - Josefi n Aggestam Joakim Tranquist Malmö högskolas utvärderingsrapporter

Läs mer

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP

ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En handbok för mediestrategiskt arbete i Göteborgs Stad ATT PÅVERKA FÖR ATT SPRIDA KUNSKAP En modell för ökad motivation i mediefrågor Innehåll Denna handbok i strategiskt arbete kring mediefrågor arbetades

Läs mer

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning

Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Inledning Kan man ha kompensatoriska hjälpmedel för yngre skolbarn? Idor Svensson, Christer Jacobson, Rikard Björkman, Anita Sandell. Läsutveckling Kronoberg, Växjö universitet Inledning Systematisk forskning om

Läs mer

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik

Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Matematikundervisningens innehåll Avrapportering av ett kollaborativt forskningsprojekt om att utveckla redskap och innehåll i arbetet med att realisera strävansmålen i matematik Inger Eriksson och Viveca

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer