ItiS Väskolan HT Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan"

Transkript

1 Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan

2 DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta med elever i klass 7D. Eleverna i vårt arbetslag har extra mycket idrott på sitt schema, de går i sk idrottsklasser. Det är naturligt att dessa ungdomar är extra intresserade av sådant som rör deras hälsa och välbefinnande, så vi hoppades att vårt tema Kroppen skulle intressera dem. Detta tema skulle sedan relateras till deras intresse för idrott/hälsa. Det är tyvärr så att alltför många unga sitter stilla och väljer bort fysisk aktivitet. Kanske kan vi, genom att använda oss av skolans hemsida, få flera unga till att idrotta. Till vårt förfogande har vi, förutom engagerade elever och lärare, en datasal med tolv datorer. Tanken är att elevernas alster ska komma Väskolans hemsida till del. Denna del av hemsidan blir inte färdig i och med att Itisprojektet avslutas, utan det kommer att fortlöpa under en längre tid. Temat Kroppen är mycket större än så här Syfte Våra klasser har valt att ha extra mycket idrott under sin tid på Väskolan. I idrottssammanhang använder man sin kropp. Vi vill att eleverna ska få ökad kunskap i hur vår kropp fungerar och vad vår kropp behöver och mår bra av Upplägg och genomförande Vi har valt att koncentrera arbetet till en klass ur vårt arbetslag, 7D. Schematekniska och organisatoriska faktorer gjorde att det var lättare att arbeta med en klass än att involvera alla klasser i arbetslaget. Dessutom ska eleverna kunna utveckla arbetet och bygga ut hemsidan ännu mer. Då är det bra om eleverna finns kvar hos oss ett tag till. För att få kontinuitet i arbetet avsattes tre heldagar till detta inledande projekt. Det praktiska arbetet spänner över flera traditionella skolämnen såsom biologi, svenska, bild, idrott, franska och hemkunskap. Arbetet kommer, förutom hemsidan, att resultera i en utställning riktad till åk 5 i område 9. Syftet med utställningen är densamma som med hemsidan; kroppen och dess funktion och hur vi kan få fler intresserade av idrott/hälsa. Eleverna har även till uppgift att fungera som ambassadörer för idrottsklasserna och kommer att använda utställningen, då de gör sin årliga presentation för årskurs fem på vårkanten. Introduktionen till eleverna genomfördes av klassföreståndarna. Ämnet presenterades och eleverna fick individuellt skriva ner vad de ville arbeta med. Utifrån detta delades eleverna in i grupper. Detta gav oss blod-, skelett-, muskel-, och matgrupp (se bilaga 1). Frågeställningarna lämnades öppna för att inte styra processen. Det bildades också en grupp av de elever som läser franska. De kom att arbeta med franska ungdomars matvanor och fritidsintressen. Dessutom fick en grupp elever inrikta sig på den utställning som ska komma åk 5 till del. Dagarna då arbetet skulle genomföras bestämdes och vi lärare gjorde upp ett arbetsschema för att se så att alla arbetspass var bemannande. Efter varje dag fick eleverna utvärdera arbetet, mer om detta längre fram. Varje grupp skulle bestå av minst en som behärskade PowerPoint eller att man kunde bygga hemsidor, det gjorde det lite enklare att arbeta med hemsidan då. Nu visade det sig (sista dagen) att så var det inte i alla grupper. Första dagen var eleverna mycket entusiastiska. Vi tyckte att allt fungerade bra. Grupperna var igång och sökte fakta för att kunna besvara sina frågeställningar. Efter en stund gick en del elever till datorsalen för att börja bygga på hemsidan, skicka mail till Frankrike och söka ännu mer fakta. Några satt kvar i klassrummet och arbetade med böcker och genomförde intervjuer. Dagen utvärderades och eleverna var mycket positiva. De skrev även ner frågor till oss som de ville ha hjälp med inför andra dagen. Utställningsgruppen tyckte att de inte hade fått tillräckligt med hjälp av oss. Här gjorde vi vårt första misstag. Vi följde inte upp deras frågeställningar tillräckligt och eleverna blev utan feedback. Detta satte sina spår på andra dagens arbete. Dag två startade strax efter kl Några grupper arbetade effektivt och självständigt medan andra behövde mycket stöd och handledning. Franskgruppen hade inte fått svar på sina mail och hade svårt att hitta

3 arbetsuppgifter. De översatte dock matrecept. Även denna dag utvärderades. Utställningsgruppen var mer positiv efter dag två. Sista dagen blev den tuffaste rent arbetsmässigt sett. I princip drog en lärare hela lasset själv och all hennes tid gick åt till teknisk support av bilder till hemsidorna. Detta fick som konsekvens att de flesta elever fick arbeta helt utan handledning och vi upplevde vid dagens slut att det mesta hade flutit. Trots detta var produktiviteten hög. Eleverna hade tagit bilder med digitalkamera på kroppsdelarna. Franskgruppen översatte sina mail och utställningsgruppen arbetade på. Ur kaos kanske ordning föddes? Utvärdering gjordes. Arbetssättet inom grupperna skilde sig lika mycket åt som sättet att samla fakta. En del förlitade sig på böckerna, de flesta sökte via Internet, några gjorde intervjuer och andra skickade mail till Frankrike. När dag tre närmade sig sitt slut ansåg tre av fem grupper sig vara färdiga. Resultat Delar av det material som producerades i projektet finns att beskåda på Väskolans hemsida. Den återfinns på Se klasser / idrottsklass På grund av tidsbrist finns inte allt material utlagt ännu. Tanken från början var att det även skulle bli en skärmutställning, men den är inte riktigt färdig. Vi kommer att fortsätta arbeta med den, det är bättre att göra det ordentligt än visa upp något som ännu inte är helt färdigt. Eleverna har överlag arbetat mycket bra och tagit ett stort ansvar för sitt arbete, engagemanget har varit stort, på de flesta håll. Naturligtvis finns det elever som har tyckt att det var mindre roligt och då flutit omkring lite istället. Förutom det konkreta material som finns på hemsidan, så är vi av den uppfattningen att eleverna har lärt sig mycket om kroppen. Under sitt arbete har de jobbat konstruktivt och målmedvetet. De har tränats i att samarbeta och ta eget ansvar och även lösa problem när sådana har uppstått. Arbetet har genomsyrats av flera olika skolämnen, även om vi får erkänna att det skulle ha kunnat vara bättre. För oss lärare känns det lite som ett misslyckande. Detta till trots har vi lärt oss mycket under resans gång. Vi har inte givits tillräckligt med tid för att få det att fungera. Kanske var våra krav för högt ställda. Vi har valt ett arbetssätt vilket innebär att släppa kontrollen över innehållet, och det är vi inte riktigt vana vid. Vi borde ha haft tydligare struktur i arbetet, varit bättre på att ge eleverna feedback och granska deras alster. Dessa missar har gett upphov till en del sakfel på hemsidan. Till vår förvåning är eleverna av annan åsikt. Deras utvärderingar vittnar om att de är nöjda och stolta över sitt arbete. Diskussion Itis-projektet tanke var att lägga grunden för en hemsidabaserad informationssida för idrottseleverna med syfte att få fler att idrotta. Sett ur den aspekten är vi i mål. Det finns information att läsa, förhoppningsvis blir fler intresserade av att komma med i våra idrottsklasser.

4 När vi har diskuterat arbetet har alla varit ense om en sak; vi hade behövt mer tid till detta. Planeringen var inte helt genomtänkt, då eleverna drog igång arbetet. Detta fick effekter som för få lärare tillgängliga för eleverna under de tre dagarna elevtexterna blev inte granskade, innan de lades ut på hemsidan. för knapphändig feedback till eleverna, de hade kanske utvecklat sitt arbete mer om vi hade gett dem det. kan man lita på allt som man hittar på nätet källkritik? extrauppgifter till de som inte var så motiverade saknades utställningen kom inte igång på ett önskvärt sätt Även om vi hade haft mer tid på oss innan arbetet, så finns det en hel del faktorer, vilka inte går att påverka eller förutse. Vi ville inte styra eleverna för mycket och det resulterade bl a i att vi fick svårt att länka samman deras alster till vår hemsida. Ingen av eleverna ville arbeta med PowerPoint och det skulle ha varit att föredra för en del grupper. Personaltätheten är en annan sak som i mycket hög grad påverkar produkten i detta sammanhang. I de situationer, då läraren ska fungera som handledare (som i vårt fall), så är det betydligt mycket svårare att få det att fungera med en större elevgrupp. Vi hade kunnat komma åt det bekymret om vi hade varit fler vuxna på plats. Som vi har nämnt tidigare, så är vi inte färdiga med detta område i och med att Itis-projektet avslutas. Vi har även planer för framtiden som t ex fortstätta att utveckla hemsidan göra utställningen färdig, utnyttja tredimensionella tekniker använda teoretiska kunskaper på våra idrottsdjup använda oss av no-undervisningen Slutord Att arbeta tillsammans med människor är att arbeta i ständig förändring. En del uppsatta mål nås medan andra måste man arbeta mer med. Vi har lärt oss att kommunikation mellan oss i arbetslaget är nödvändig om vi ska nå samma mål. Till nästa gång har vi tänkt efter före.

5

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé

Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé 1 Institutionen för pedagogik och didaktik Hur skapar vi en lugnare frukostmiljö? Frukostbuffé Jenny Rocklöv Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark

Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark Söderportskolans Musikteaterprojekt ITiS-Rapport Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare Sidan 1 Handledare: Elisabeth Banemark Innehållsförteckning

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014

Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Språkläger på Fornby Redovisning april 2014 Intensivkurs i Svenska för invandrare kombinerat språkpraktik Barnen blir glada när pappa kommer hem från arbetet Deltagarröster från utvärderingen Sedan våren

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Sammilsdalskolan Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Verksamhetsutveckling

Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling 2009 Utvärdering efter internatet Det vinnande laget i en föränderlig värld Totalt Vara kommun, sidan 2 av 100 Utvärdering efter internatet Under hösten 2009 genomfördes internats

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag

Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation. Ett diskussionsunderlag Estetik, kultur och skapande i undervisningen digitala verktyg, lärande och kommunikation Ett diskussionsunderlag 3 Foto: Sid 7: Susanne Walström / Johnér. Sid: 8 Cultura Creative. Sid 11: Amanda Sveed

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer