ITiS- RAPPORT. Barn utforskar världen med hjälp av IT. Karin Altmark Solvig Bildt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITiS- RAPPORT. Barn utforskar världen med hjälp av IT. Karin Altmark Solvig Bildt 2001-06-05"

Transkript

1 ITiS- RAPPORT Barn utforskar världen med hjälp av IT Karin Altmark Solvig Bildt

2 BARN UTFORSKAR VÄRLDEN MED HJÄLP AV IT. Bakgrund Vi i ITiS-laget består av en förskollärare och en fritidspedagog, som arbetar i en barnskoleklass på Centralskolan i Kristianstad. Klassen består av 28 elever; 8 sexåringar, 10 sju-åringar och 10 åtta-åringar. Nästan hälften av eleverna har utländsk bakgrund och representerar ett flertal olika länder. Vi har dessutom årligen utländska gäststuderande lärarkandidater som under ett par veckor praktiserar i klassen. Dessa lärarkandidater har under ett flertal lektioner berättat om sina respektive hemländer, samt visat bilder och spelat musik därifrån. Detta har väckt barnens intresse, för hur det ser ut i andra länder och hur barnen i dessa länder lever. Till vår stora glädje, upptäckte vi en oväntad lust hos barnen att förkovra sig i de olika ländernas kulturer. Eftersom barnen under denna tid använde datorn till olika spel, såg vi en möjlighet att bryta denna dataspels-trend och visa att datorn kan användas till så mycket mer. När det blev aktuellt att anmäla oss till ITiS-projektet, valde vi därför presentera ett projekt under arbetsnamnet Internationella kontakter. Vid det tillfället var våra ambitioner att dels låta barnen bl a med hjälp av IT - forska om andra länder, samt även att försöka knyta kontakter med skolor i andra länder. Vi valde att inrikta oss på 7-årsgruppen, eftersom vår tanke är, att utveckla vårt projekt nästa år och då även engagera vår nuvarande 6-årsgrupp. Eftersom vi endast är två stycken i projektet, insåg vi redan från början svårigheten att arbeta med hela klassen. I den barngrupp vi valt att arbeta med, har åtta barn utländsk bakgrund. Syfte Vårt syfte med projektet var: att bryta barnens dataspels-trend och visa dem andra möjligheter att utnyttja datorn att tillvarata barnens nyfikenhet för andra länder. att lära dem, hur de kan söka kunskap och få förståelse för andra länders kulturer. att introducera barnen i ett ordbehandlingsprogram (Word). att hämta bilder från Internet och infoga dem i dokument. att lära barnen att kommunicera via E-post.

3 Metod När vi introducerade barnen i vårt ITiS-projekt, läste vi mycket litteratur om barn i olika länder. Det var både skönlitteratur och faktaböcker med skönlitterära inslag. Vi diskuterade också med barnen, vad man kan använda en dator till - förutom att spela spel på den. Projektet fortsatte med, att vi tillsammans barnen gjorde en mind-map om vad de ville veta om barn i andra länder. Där framkom, att barnen var mest intresserade av att få reda på följande: var landet ligger klimat ( om de har varmt eller kallt klimat) natur (hur det ser ut i landet) djur (vilka djur som är speciella för landet ifråga) mat (vad man äter) hur man bor skola hur människorna har det Detta använde vi som underlag för den fortsatta forskningen. Vidare delade barnen upp sig i tvåmanna-grupper, till viss del styrda av oss pga skrivoch läskunnighet och vilket land, de var intresserade av. Eftersom barnen representerar åtta olika länder, försökte vi även där styra dem, så att de valde land efter bakgrund. Länderna som barnen valde att forska vidare om är: Frankrike Nya Zeeland Irak Vietnam Bosnien Kosova Tillsammans med barnen började vi söka information om respektive land på Internet, men där upptäckte vi ganska snart, att det var svårt att hitta information på barnens nivå. Vi lånade också faktaböcker på biblioteket. Eftersom valen av länderna har anknytning till barnen själva, gjorde vi tillsammans med dem frågor utifrån mind-mapen, som de tillsammans med föräldrarna skulle arbeta med hemma. Detta fick vi stort gensvar på och barnen tog även med sig kort och bilder hemifrån. De fick sedan berätta för varandra, om vad de fått reda på om de respektive länderna.

4 Parallellt med detta introducerades barnen i First Class och de kunde börja maila till varandra, vilket fick deras dator-intresse att vidgas. Vi skrev även i Buf- on- Line s Popcorn och bad om hjälp med information om de olika länderna. Tyvärr fick vi ingen respons från detta håll. Arbetet fortsatte sedan med att vi satte oss gruppvis med barnen och sammanställde den information som de insamlat om de olika länderna. Därefter fick grupperna själva skriva in texten i ett Word-dokument. Arbetet fortsatte med att vi sökte och valde ut kort och bilder bl a med hjälp av sökmotorn Alta Vista. Med lite hjälp klarade barnen båda att scanna in bilder och att hämta bilder från Internet och infoga dessa i sina dokument. Barnen har även testat digital-kameran, vilket de tyckte var väldigt roligt. Resultat Med tanke på att vi endast är två personer i vårt ITiS-projekt och att vi samtidigt har haft en tidspress pga vår arbetssituation, anser vi att vi trots detta har uppnått de flesta av de mål, vi satte upp. Våra ursprungliga mål var att lära barnen att med datorns hjälp: upptäcka en värld utanför Kristianstad en internationell värld. väcka nyfikenhet och intresse för andra länders kultur. att visa barnen hur man söker information bl a om andra länder (Internet). lära barnen att skriva text samt att infoga bilder i dokument. använda E-post De mål som ännu inte har uppnåtts men som vi kommer att arbeta vidare med: att genom kontakt med Centralskolans FBK-klass (förberedelseklass) och deras bildmaterial få förståelse för andra barns bakgrund och deras situation. att utveckla användandet av E-post för att kommunicera med människor i andra länder. Att vi ökat barnens nyfikenhet och intresse för andra länder är helt uppenbart, när man ser barnens spontana glädje över att arbeta med projektet. De har blivit mer intresserade och nyfikna för sina ursprungsländer. Vi tycker oss märka, att barnen har fått större kunskap och förståelse för olikheter i de olika länderna, vilket märktes på diskussionerna som uppkom, då vi sammanställde faktamaterialet. Resultatet av faktasökandet på Internet blev inte, vad vi hade tänkt oss. Det visade sig, att det var väldigt svårt att hitta information på barnens nivå. Däremot kunde vi hitta bilder i Alta Vistas bildarkiv som vi kunde plocka ut och använda i barnens arbete.

5 Trots detta har barnen ändå fått en liten uppfattning, om hur man kan söka information via Internet. Genom att barnen fick skriva in sin text i ett Word-dokument och att vi tillsammans infogade och scannade in bilder i dokumenten, fick de en uppfattning om ord- och bildbehandling. Vad gäller kommunikation med skolor i andra länder via E-post, har vi inte lyckats nå målet. Barnen har dock fått en introduktion i E-postkommunikation, tack vare Buf-on- Line. Vårt syfte att bryta dataspelstrenden har delvis lyckats. Barnen har upptäckt att datorn kan användas till annat. De använder nu bl a sin Buf- adress till att kommunicera med varandra inom och utanför klassen. Vi känner oss nöjda med resultatet av vårt ITiS-projekt, trots att vi ej uppnått alla målen och framför allt är barnen stolta och nöjda med sina arbeten. Diskussion Arbetet har varit väldigt givande och intressant, men under projektets gång har vi stött på diverse problem. T ex att hitta information om andra länder på barnens nivå via Internet. Där fick vi istället hjälp av föräldrarna. Vi märkte då, att barnen blev mycket intresserade av sina respektive hemländer, vilket inte har visat sig tidigare. Projektet blev mer tidskrävande än vi från början hade tänkt oss. Vi kom sent igång och hade dessutom problem med att bryta ut gruppen med sju-åringar ur det ordinarie skolarbetet. För att arbeta med ett projekt som detta bör hela arbetslaget vara delaktigt, så att man kan arbeta mer koncentrerat. Det tog också tid vid faktainsamlandet och datorarbetet, eftersom barnen behövde en vuxens hjälp hela tiden, beroende på att de inte kommit så långt i sin skriv- och läsutveckling. Vi ser fram emot att nästa läsår få fortsätta vårt projekt, då vi förhoppningsvis kan få kontakt med en skola i något annat land. Projektet utfört av Karin Altmark Solvig Bildt Centralskolan, Kristianstad

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever.

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson. Itis. Projekt: Hemsida till 0-2:a

Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson. Itis. Projekt: Hemsida till 0-2:a Kristianstads Montessoriskola Kerstin Jalkhagen Christel Carlsson Conny Elofsson Itis Projekt: Hemsida till 0-2:a Sammanfattning Vi tillhör Kristianstad Montessoriskola som är en fristående, nystartad

Läs mer

ITiS 8 Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt

ITiS 8 Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt ITiS Kristianstad kommun Handledare: Jenny Comstedt Fröknegård II Åsa Andersson Dan Härlin Martin Jiwestam Abdi Ali Mohamed Pontus Nilsson Karin Persson Fredrik Sandberg Per Schlyter Karin Thiman Innehållsförteckning

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark

Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare. Sidan 1. Handledare: Elisabeth Banemark Söderportskolans Musikteaterprojekt ITiS-Rapport Björn Larsson - Teaterlärare Tommy Åberg - Musiklärare Kenth Nilsson - Marknadsföringslärare Sidan 1 Handledare: Elisabeth Banemark Innehållsförteckning

Läs mer

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009

Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 Kvalitetsredovisning För Villans rektorsområde, år 2008/2009 2009 Verksamhetsform: IT på Villan Rektor: Lars Trägårdh Antal barn/elever och personal: 463 barn och 115 vuxna Redovisningen har upprättats

Läs mer

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson

PROJEKT ALBYLEN. Datum: 25 mars 2011. AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson PROJEKT ALBYLEN Datum: 25 mars 2011 AV: Magnus Lindgren, Mattias Jonsson, Alexander Paskota, Jimmie Yngvesson, Erik Nilsson 0 Sammanfattning: Föreningen Albylen som bedriver aktivitets- och friskvårdscentrum

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21

SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren 2012. I rapporten

Läs mer

Dokumentation av APU

Dokumentation av APU Österängskolan Kristianstad EC-programmet Dokumentation av APU ITiS 4 Vårterminen 2001 Göthe Andersson Boel Attner Göran Eklund Lennart Johansson Mats Johansson Bengt Martens Håkan Nilsson Hasse Persson

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Redovisning av ITiS-projektet

Redovisning av ITiS-projektet Redovisning av ITiS-projektet Livet på slätten mellan Harberget och Lötälven, ett virtuellt fönster öppet mot omvärlden www.kristinehamn.se [Utbildning/Grundskolor] [Gustavsbergsskolan] [Projekt] Kristinehamn

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen?

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen? Elevenkät om distansutbildning i språk: Synops över öppna svar; Enkät för enkät Bilaga 2 Sidan 1 av 17 3. Vad var orsaken/ors akerna till att du valde distansutbil dning? 1 Jag arbetar deltid natt och

Läs mer

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning.

FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. EXAMENSARBETE Hösten 2008 Lärarutbildningen FAR ROR. MOR ÄR RAR. En studie om användningen av läromedel för läs- och skrivinlärning. Författare Jessica Harletun Maria Jadeland Handledare Camilla Ohlsson

Läs mer