It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt"

Transkript

1 Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som har tagits fram gemensamt av ungdomarna som är verksamma som IT-guider, i samverkan med It-guides ledning. Syftet med projektet är att kunna lära vuxna och yngre vuxna som nyligen kommit till Sverige de mest viktiga hemsidorna som är nödvändiga att kunna använda när man är ny i Sverige. Dessa webbsidor kallar vi Svenska favoriter. Det är bland annat Internetbanken, Arbetsförmedlingen, 1177 Vårdguidens flerspråkiga sidor, SVT och SR:s flerspråkiga sidor, e-legitimation samt kommunsidor och lokala bostadsbolag. En del av de nyanlända kommer också från länder och miljöer där de inte haft tillgång till och då inte heller kunskap om datorer och Internet. Mötet med Sverige och det svenska samhällets kontaktvägar blir därför svår om man inte har kunskap om internet och det nya landets viktiga hemsidor. Om man vill söka jobb så går man in på arbetsförmedlingen hemsida så går allt mycket snabbare, eller om man vill betala en faktura eller överföra pengar till olika konton så är det mycket enklare och snabbare genom internetbanken. Parallellt lär vi också ut några nöjeshemsidor som kan vara bra att kunna. It-guide har tagit fram och utvecklat en modell för lärande av dessa sidor. Efter en del pilotarbete har en modell tagits fram och den kan kortfattat beskrivas så här: Kurser ges företrädesvis i hemmet eller överenskommen kurslokal för ett begränsat antal deltagare, 5-7. Varje kurs ges på två språk, lätt svenska, samt deltagarnas modersmål. Därför är det alltid två it-guider som håller kursen, en av dem pratar svenska och den andra pratar språket som deltagarna pratar (somaliska, arabiska, persiska, etc.). Kurserna är kostnadsfria och den vars hem vi besöker, bjuder in deltagarna till sig. Ofta handlar det om familjemedlemmar och nära vänner. Kursen består av två kurstillfällen 3 x 45 minuter. Sammantaget blir det ett antal webbsidor som lärs ut, och de går under namnet Svenska favoriter, som sparas ner som favoriter på kursdeltagarnas datorer. En utvärdering och analys av resultatet Syftet har varit att ta fram en fungerande modell samt finna finansiering för detta. Efter en del försök kan vi konstatera att vi ha lyckats ta fram en modell som fungerar. Det betyder dock inte att enstaka kurser alltid fungerar som tänkt mer om det senare. Metoden med hembesök, d.v.s. kurs i hemmen har fungerat bra. En liten grupp som är intresserade och som sedan kan visa och lära andra, alternativt tipsa om att andra ska gå kursen. Det har dock inte alltid varit helt enkelt att kommunicera med målgruppen vuxna nysvenskar. Det har tagit tid att skapa effektiva rutiner inom organisationen eftersom det har varit ett helt nytt sätt att arbeta för oss. Det har också varit en utmaning att hitta grupper, samtidigt som det har krävs en hel del jobb med att schemalägga it-guiderna och att få loss 1

2 rätt språkkunnig it-guider till varje kurs. Det har funnits en större efterfrågan på kursledare i arabiska och somaliska än vad vi har haft it-guider. Vissa kurser har blivit inställda eller haft få kursdeltagare, på grund av frånvaro från de som anmält sig. Detta har skapat en viss irritation och också funderingar kring hur man på bästa sätt marknadsför kurserna. Kursledarna ser att deras arbete är bra och gör nytta. Vi har också nått målgruppen, men det har varit svårt att hitta dag och tid för att genomföra så många kurser som vi önskat. Vi har tagit fram bra kursmaterial Vi har satt två tydliga mål med kurserna. Målet med första kurstillfället har varit att skapa en e- postadress för var och en av deltagarna och målet med det andra kurstillfället var att logga in på internetbanken. Till detta kommer visning och presentation av övriga webbplatser i Svenska favoriter. Vid varje kurstillfälle fick deltagarna själva önska vad de ville lära sig. Vi har träffat olika målgrupper, och har delvis fått göra om kursmaterialet, så att det passar gruppen på bästa sätt. Vid varje kurs har kursledarna haft en dator och bildprojektor. Lokalarna har varit skiftande beroende på var kursdeltagarna bor. Vi har sökt och hittat lokaler nära deras bostad. Marknadsföring av Svenska favoriter Vi har tagit fram ett informationsblad med text på flera språk som vi har delat ut på olika informationsmöten. Vi har varit på bibliotek, etableringslotsföretag, studieförbund, invandrarföreningar, språkintroduktionsklasser, bostadsområden, kvinnoföreningar, flyktingförläggningar osv. På hemsidan har vi skrivit om Svenska favoriter och även på andra sociala media. Bästa marknadsföringen är att sprida information mun till mun. 2

3 Projektet i siffror: Kursdeltagarnas ålder Antal år i Sverige Kursdeltagarnas modersmål 3

4 Kursdeltagarnas utvärderingar Antal kvinnor respektive män Sammanställning av erfarenheter från projektet och förslag på förbättringar Främsta utmaningen kan sägas vara hur man ska nå målgruppen och samtidigt få de så intresserade att de verkligen ser detta som något viktigt för dem, något som kan göra att de blir mer delaktiga i samhället och kan bättre sköta kontakter med myndigheter och andra. Den största utmaningen kan då sägas vara att, när vi marknadsför kurserna, också kan stärka deras motivation i detta. Målgruppen är intresserad men det har trots det varit en utmaning att skapa grupper. Den bästa marknadsföringen har varit att skapa kontakter och prata ansikte mot ansikte med de som är intresserade. För våra kursledare, It-guider som är nysvenska ungdomar, har det inneburit en stor portion personlig utveckling. De flesta av våra kursledare har dessutom utbildats av studieförbundet Studiefrämjandet i att vara, ledarskap steg 1. De är också utbildade i olika e-tjänster. De är således 4

5 väl förberedda. Kursledarna har verkligen lärt sig tålamod. Det blir inte alltid som man tänker sig, och det har varit en mognad. Det finns en stark vilja hos It-guiderna att göra nytta. De it-guider som jobbat med projektledningen har också lärt sig att fatta rätt beslut för att på bästa sätt utveckla projektet, planera och hitta bra interna rutiner, bli mer effektiv och leverera ett resultat. Man har sett till att It-guiderna tar ansvar för sitt uppdrag och hitta bra samarbetsformer för att nå målet. En hel del av de förbättringar som gjorts har skett kontinuerligt i ett processinriktat arbetssätt. Hela tiden har rutiner, kursupplägg, marknadsföring med mera utvecklats fram till den modell som vi nu har. Som tidigare nämnts fungerar marknadsföringen bäst ansikte mot ansikte. Ett sådant arbetssätt kräver naturligtvis mer insatser, men resultatet blir bättre. Här har vi fortfarande en bit att gå för att hitta intresserade målgrupper. En väg som visat sig vara bra är att använda It-guidernas egna nätverk. Planer och önskemål på framtida arbeten När vi nu har tagit fram och utvecklat en modell som vi vet fungerar är det också enklare att ta nästa steg. Att be om finansiering av ett projekt där vi saknat modell, har inte varit enkelt. Vi vill i huvudsak arbeta på uppdrag av de myndigheter och organisationer vars webbplatser vi visar i Svenska favoriter. Vi tar där ett steg i taget. Vi önskar fördjupade samarbeten, i form av avtal, med bland andra Arbetsförmedlingen, Örebrobostäder, Swedbank, Länsstyrelsen Örebro län, Örebro läns landsting, Örebro kommun och Föreningarnas hus. Tillsammans med några av dessa aktörer har vi tagit gemensamma steg. För andra behöver vi bättre kunna visa nyttan av vårt arbete. Detta arbete pågår. Vi planerar också att kontakta tidigare kursdeltagare och erbjuda en fortsättning. Vi behöver rekrytera fler it-guider som kan arabiska och somaliska och förbättra kursmaterialet ytterligare bland annat genom ett skrivet manus till kursledarna. Alla It-guider ska ha utbildning i ledarskap och e-tjänster. Vi behöver ha bättre interna rutiner för schemaläggning av it-guider och vid kursgenomförandet. Vi behöver också förbättra metoder för att få alla som anmält sig att komma till kursen. Genom fortsätta utvärderingar från deltagarna, och kursrapporter från kursledarna, arbetar vi för att öka kvalitén på kurserna ytterligare. Kursen kan utvecklas ytterligare genom t.ex. lägga in moment som gör dem roliga t ex Youtube-klipp och presentationsövningar eller bjuda på te för att skapa en god stämning i gruppen. Viktigt att vara väl förberedd och kunna svara på de frågor som deltagarna har. 5

6 En sammanställning av kursutvärderingar En sammanställning av kursutvärderingar, där kursdeltagarna har gett sina bedömningar och synpunkter på kursen. Andel män bland kursdeltagarna var 45 procent och andel kvinnor, 55 procent. Kursutvärdingarna visar att kursdeltagarna är nöjda med kursen och medelvärdet är 8 av 10. Det är 56 % som vill gå en fortsättningskurs. Betyg: Totalomdöme för kursen Svenska favoriter 4,25. Svenska favoriter i samarbete med Arbetsförmedlingen, från en skala från 1-5: Bemötande 3,8, kunskap 3,8 och kursen 3,7. Några citat: - Innan jag gick på kursen hade jag ingen aning om hur man använder internetbanken eller vad man gör med dosan som jag fick av banken, vi brukade be min pappas kusin varje månad för att betala hyran. Nu kan jag själv göra det via internetbanken tack vare it-guiderna. Citat från Iqra Hassan Nor som gick kursen tillsammans med sin familj med träff i hemmet. - Jag tycker den här kursen är bra för utlänningar för att komma in i det svenska samhället. Hamid - Jag tycker det var en jättebra kurs och jag fick lära mig nya viktiga saker, Halima - Jag tror jag lärde mig många nya saker via denna kurs, de förklarade allt jättetydligt, Khalida - Jag tycker det är viktigt att ni gick igenom internetbanken, Iqra Hassan - Jag tyckte om den här kursen, det var jättebra för mig och jag lärde mig många saker, Raeza Svar från kursutvärdering Antal svar från våra kursutvärderingar: Skatteverket 88 Försäkringskassan 88 Migrationsverket 88 Arbetsförmedlingen 88 Örebro kommun 38 Internet 36 E-post 50 Allmän datakunskap 46 Internetbanken 57 Läsa tidningar 21 Facebook 19 E-legitimation Skype 5 Mobiltelefon 5 Mina vårdkontakter 5 Smartphone 4 Bank-id 4 Kamera/bildhantering 3 Kurs genom Arbetsförmedlingen: Linkedin 27 Google 27 Blocket 27 ÖBO 27 Word 27 Sammanställning av projektets ekonomi enligt budget Projektledning 80 Teknisk utrustning 20 Marknadsföring 15 Bokning hembesök 30 Webbstöd 20 Hembesök, kurser 35 6

7 Sammanfattning av projektet Svenska favoriter är ett projekt som har tagits fram gemensamt av ungdomarna som är verksamma som IT-guider, i samverkan med It-guides ledning. Syftet med projektet är att kunna lära vuxna och yngre vuxna som nyligen kommit till Sverige de mest viktiga hemsidorna som är nödvändiga att kunna använda när man är ny i Sverige. Dessa webbsidor kallar vi Svenska favoriter. Det är bland annat Internetbanken, Arbetsförmedlingen, 1177 Vårdguidens flerspråkiga sidor, SVT och SR:s flerspråkiga sidor, e-legitimation samt kommunsidor och lokala bostadsbolag. Från att en idé föds till en färdig och utvecklad kursverksamhet är det en lång väg som innehåller många olika moment. Många detaljbeslut måste tas och allt sitta ihop i en lång kedja där resultatet i andra änden är en kursdeltagare som har god nytta av kursen. Eftersom det i begynnelsen inte fanns några förlagor så har denna kurs växt fram i en utvecklingsprocess där kedjans alla länkar hittats och fogats till rätt plats. Resultatet av denna process har lyckats väl. Huvudskälet till detta är den energi, kunskap och vilja som It-guiderna har visat i detta arbete. Utan denna drivkraft hade detta inte varit möjligt. Tack vara ständiga utvärderingar utvecklas modellen löpande. En viktig nyckelfaktor för att få en nöjd kursdeltagare är att dessa är motiverade. Det betyder att det är viktigt att de vet vad det är för kurs och också vilken nytta de har av den. När vi nu har en väl fungerande modell kan vi också bättre presentera detta för myndigheterna och organisationerna vars webbsidor vi visar. För en framtida finansiering är detta viktigt. Vi har redan goda kontakter och delfinansiering från landstinget och Arbetsförmedlingen och fler möten är planerade. Svenska favoriter är en verksamhet som det finns ett stort behov av vi har modell och metod. It-guiderna är självskrivna kursledare i detta arbete. 7

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Nytta och nöje på nätet

Nytta och nöje på nätet Nytta och nöje på nätet Digitalt medborgarskap i Östergötland 2011-01-01 Slutrapport Internet för alla Sofia Larsson och Anne Hederén, Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta och nöje:

Läs mer

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret

Bilagor Delrapport Ny i Västerås Delrapport Etableringsspåret TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-05-12 Dnr: 2013/842-IFN-730 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Åsa Sundgren Häggberg Jonas Boman Individ-

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

UNGA TILL ARBETE W18 24

UNGA TILL ARBETE W18 24 2010 2014 UNGA TILL ARBETE W18 24 >> Arbetslösheten tärde också på relationen med min pojkvän som jobbade som timvikarie. Till slut separerade vi och jag lämnade lägenheten. När jag började studera märkte

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet. Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter

Läs mer

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Språk på sparlåga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Språk på sparlåga Språk på sparlåga Innehåll Inledning 3 Lärarnas Riksförbunds slutsatser 5 Undersökningsmetod 8 Bakgrundsfrågor 9 Frågeblock A1 22 Frågeblock A2 - grundskola 22 Frågeblock A2 - gymnasieskola

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (16) Projektnamn Projekt arbetsliv Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projekt Arbetsliv var från början ett treårigt ESF

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport

Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Projekt Lärcentrum i handikappfrågor Slutrapport Max Stålnacke, projektledare 1 Bakgrund Härnösands folkhögskola är en rörelseskola med Svenska Missionsförbundet som huvudman. Skolan har ca 220 studerande

Läs mer

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan.

Trevlig läsning! P.S. Använd gärna QR-koden med din telefon eller pekplatta så kommer du direkt till webbsidan. 12 14 8 Gå in på arskronikan.forsakringskassan.se. Där hittar du animerade filmer om Försäkringskassans historia och uppdrag. Du hittar också fler texter om saker vi har gjort och vad vi kommer att förbättra.

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer