Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning"

Transkript

1 Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden En projektbeskrivning Projektets syftar till att ungdomar som har goda kunskaper inom it och Internet lär äldre personer it genom att starta Internetkafé på äldreboenden där hyresgäster och andra äldre är målgruppen. Ungdomarna, som i projektet arbetar som it-guider, ingår i ett mentorprogram med Transfer Mälardalen som huvudman. De har bott i Sverige cirka 2-3 år och är mellan år. De nysvenska ungdomarna behöver träna på att prata svenska, få ökade kunskaper om vårt svenska samhälle och praktik. I sina möten med de äldre kan de också berätta om sin kultur, och få kunskaper om Sverige idag och förr i tiden. På detta sätt uppstår en win-winsituation där båda parter har nytta av mötena. Många äldre har behov av att kunna kommunicera med barn och barnbarn på ett modernt sätt genom it. Flera av dem har familjemedlemmar boende på annan ort i Sverige eller utomlands. Där kan it spela en viktig roll för kommunikationen. I mötet med it-guiderna får de äldre en personlig handledning av ungdomarna och kan sitta i lugn och ro och lära sig. Målgruppen för Internetkaféerna är primärt boende och besökare på seniorboenden i Örebro kommun, och sekundärt den äldre allmänheten. Ungdomarna som deltar i programmet har framtidsdrömmar om att arbeta med it eller vård. Tio killar och sju tjejer deltog. De kom från Somalia, Irak, Vietnam, Sudan, Irak, Kurdistan och Jemen. Detta projekt syftar till att fortsätta att utveckla Internetcafé med unga nysvenskar som Itguider på seniorboenden, ett projekt som tidigare fått stöd. I detta projekt har arbetet inriktas på fyra delar för att modellen i sin helhet kan säkras och göras allmän: - kvalitetssäkring av arbetsmetoder, - utveckling av marknadsföring av It-guider, - metod för utvärdering, - ökad samverkan för utveckling av nyttan. En utvärdering och analys av resultatet Projektet, Fortsättningen, har bedrivits i tre delar: Internetcafé under sommaren, helgöppet under resten av året samt kursverksamhet med hembesök. 1

2 Under augusti månad 2012 arbetade 14 it-guider på sju Träffpunkter i Örebro kommun som it-guider. Målet var att få 200 besök under sommaren. Under tre veckor gjordes 460 besök. Äldres nöjdhet med den hjälp de fått var 8 på en skala från Ungdomarnas nytta med att vara it-guide var 8,5 på en skala från Samverkanspartners nytta: Mycket stor nytta visar Örebro kommuns utvärdering. Höga förväntningar har uppfylls och mer därtill. Deltagande ungdomar har känt en stor stolthet i sitt arbete. Man har fått en identitet och känt att man varit en del i något mycket viktigt - att hjälpa seniorer med att upptäcka världen genom internet. Verksamhet har också bedrivits under helger från och med våren 2013 efter en överenskommelse med Örebro kommun. En träffpunkt var öppen varje lördag, bemannad med två it-guide. Erfarenheterna från dessa caféer var goda. I slutet av augusti 2012 hölls också de första kurserna för seniorer som anmält intresse för fortsatt lärande. "Lär dig nöje och nytta med internet". It-guiderna har själva utformat innehållet i kursen, tack vare sina erfarenheter från sommarens arbete. Kursverksamheten påbörjades och en handfull kurser gavs. Vi samarbetade med studieförbundet Sensus som skulle sköta administration och marknadsföringar och vi hade stora förhoppningar om att kunna utöka antalet kurser. Sensus lyckades dock inte marknadsföra kurserna i någon större omfattning, därför är denna del fortfarande ett utvecklingsarbete. Ett tiotal hembesök gjordes under perioden mot betalning hos seniorer. Kunderna var mycket nöjda med besöken. Projektet, Fortsättningen, syftade till: - kvalitetssäkring av arbetsmetoder, - utveckling av marknadsföring av It-guider, - metod för utvärdering, - ökad samverkan för utveckling av nyttan. Kvalitetssäkring av arbetsmetoder: Metoden för arbetet på Internetcafé har efter denna sommar etablerat sig. Kunskapen om framgångsfaktorerna finns nu. En grundförutsättning, som vi jobbat mycket med, är att itguiderna ska känna trygghet i gruppen it-guider och i sitt arbete. Initialt är nya it-guider oroliga att de inte ska kunna kommunicera på ett bra sätt med seniorerna. Denna osäkerhet är det mycket viktigt att jobba med. It-guiderna arbetar på Internetcaféerna i par om två och det är viktigt att dessa två kompletterar varandra på ett bra sätt, med erfarenhet, språk, kön, etnicitet med mera. Innan en it-guide får sitt första uppdrag har han eller hon genomgått utbildning av erfarna itguider och deras kunskaper har testats, allt enligt ett program som tagits fram av projektledningen i samverkan med erfarna it-guider. Vi kan nu säga att vi har en arbetsmetod som är kvalitetssäkrad, och som kan appliceras på it-guider också i andra kommuner. 2

3 Utveckling av marknadsföring av it-guider: Under perioden har vi tagit ytterligare ett steg mot en egen organisation för it-guiderna. Detta för att bättre och tydligare kunna kommunicera varumärke och budskap. En snygg logotyp för it-guide har tagits fram som vi nu använder och etablerar såväl lokalt som nationellt. Att slutligen få it-guide registrerat som ett varumärke har varit en förutsättning för att vi ska kunna bedriva verksamheten på det sett vi önskar. Vårt varumärke och vårt arbete står för viktiga värden: integration samt delaktighet för nysvenska ungdomar och seniorer. Detta är vår styrka i dag att trovärdigt kunna säga vad en it-guide är för något och vad den verksamheten står för. Tack vare ett registrerat varumärke kan alltså ingen annan kalla sig itguide och vattna ur begreppet. Detta är grunden för att kunna marknadsföra oss för fortsatt nationell utbredning. I övrigt arbetar vi aktivt med media med pressmeddelanden, fotografier, hemsida, Twitter och Facebook. Det kan inte nog betonas att det är viktigt att på ett professionellt sätt visa vad man gör. Filmen, Han visade mig hela världen, var färdig i oktober och har nu visats över gånger på YouTube och visats på ett flertal lokala och nationella möten och konferenser. Filmen är ett starkt uttrycksmedel och den kan, som inget annat, berätta om verksamheten. Den har varit oerhört viktig för komma vidare. Metod för utvärdering: Under sommarens Internetcaféer har it-guiderna för varje dag lämnat en redovisning som bland annat innehåller frågor om vad man lärt sig under dagen, eventuella probelm med mera. Seniorerna har också genom stickprovsundersökning utvärderats. Ett antal har efter besöket ringts upp och fått svara på en del frågor. Generellt har utvärderingarna visat mycket höga värden för såväl it-guider som seniorer samt samverkanspartner. Det är naturligtvis bra, men det ställer också frågor om det finns annat vi också bör fråga för att ytterligare förbättra verksamheten. Här pågår funderingar. Ökad samverkan för utveckling av nyttan: Ökad samverkan med fler samhälleliga aktörer är en strävan, och vi har arbetat mycket brett med att hitta ny samverkan. I flera fall är detta arbete långsiktigt och offentliga aktörer har ett annat tempo än oss. Vi har dock efter hårt arbete fått en bra kontakt med Örebro läns landsting där vi nu hoppas på flera fruktsamma samarbeten. Under våren 2013 fick 15 it-guider utbildning av landstinget i webbplatsen 1177.se samt Mina vårdkontakter. Vi fick sedan uppdraget att sommaren 2013 finnas på två vårdcentraler i Örebro för att lära besökande patienter dessa webbplatser. Det var ett pilotprojekt som nu ska utvärderas. En annan följd av samarbetet med landstinget är att vi finns med i en planering omkring ett projekt som handlar om invandrarkvinnors hälsa. Där kommer vår roll vara att utbilda kvinnor i internet. Första mötet omkring detta har planerats till hösten. Vårt samarbete med Swedbank i Örebro har också fortsatt. Banken har erbjudit sina kunder kurser med it-guider för att de ska lära sig Internetbanken. Hittills har detta dock inte gett önskad effekt. Banken har vänt sig till sådana som har fått en dosa för inloggning, men som 3

4 inte använder den. Vi har också funnits på banken för att informera. Flera kontakter har dock knutits som ska följas upp. En annan bank, Länsförsäkringar Örebro, vill nu också att it-guider ska lära bankens kunder Internet. En diskussion har påbörjats. Banken vill nå målgruppen lantbrukare. För att öka samverkan med andra aktörer har vi bedrivit ett omfattande utåtriktat arbete som innebär deltagande på möten och konferenser. It-guiderna har också skrivit en insändare i Nerikes Allehanda som handlar om delaktighet, äldres och nysvenska. Den var publicerad 30 oktober augusti föreläste projektledaren Gunilla Lundberg på Jönköpings länsbibliotek. Vi var inbjudna till Internetdagarna i Stockholm den 22 oktober, då även 10 stycken av itguiderna deltog. Vi visade vår film och mottagandet var fantastiskt. Vi deltog på Seniormässan 1-5 oktober i Örebro. 9 oktober träffade vi kommunalrådet i Örebro kommun, Rasmus Persson, för att informera om verksamheten. Vi bjöds in till att medverka på den nationella träffen den 28 november 2012 i Örebro "En Digitals agendas möjligheter och utmaningar", där Länsstyrelsen Örebro län och Näringsdepartementet var arrangörer. I november var vi inbjudna till arbetsgruppen för Örebro läns digitala agenda på Länsstyrelsen för att presentera verksamheten med it-guider samt planen för en turné i Örebro län den mars Den 1 februari 2013 medverkade vi på konferensen Tala om social hållbarhet och jämlik hälsa på Örebro slott tillsammans med landstinget och länets kommuner samt aktörer för en bättre folkhälsa. Under våren 2013 lades ett stort arbete ned på att förbereda för It-guide On Tour, vår länsturné med planerade besök i Lindesberg, Nora, Hallsberg och Lekeberg. Turnéns sponsorer har varit, förutom Internetfondens stöd, Lindbergs Buss, Rotary och Adolf Lindgrens stiftelse. Turnén genomfördes mars enligt följande: 25 mars Storå bibliotek och Lindesbergs bibliotek. 26 mars Oxelgården, träffpunkt för seniorer, Fjugesta 27 mars Nora Tullbackagården, träffpunkt för seniorer samt Nora bibliotek 28 mars Dagcenter Knuten, Hallsberg, samt Hallsbergs bibliotek Flera viktiga kontakter togs under turnén med såväl kommunalråd som kommunala förvaltningschefer. Flera uttryckte önskemål om samarbete med it-guiderna från Örebro. Dessa kontakter ska vi nu arbeta vidare med. Länsstyrelsen Digital agenda publicerade en artikel på sin hemsida mars-2013.aspx Drygt 80 seniorer besökte it-guidernas turné den mars. Majoriteten var kvinnor. Äldst var Sten Bolling i Hallsberg, 100 år om sex månader. Totalt träffade vi cirka 140 personer under vår turné. 4

5 I april var projektledaren Gunilla Lundberg också inbjuden till möte med länsstyrelsens grupp för ensamkommande barn, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting. Sammantaget är allt detta utåtriktade arbete ett led i att etablera verksamheten samt att för nationella aktörer samt andra kommuner visa upp på en fungerande modell för praktisk integration som ökar delaktigheten för såväl nysvenska ungdomar som seniorer. En sammanställning av erfarenheterna från projektet och förslag på förbättringar En av grundförutsättningarna för verksamhetens utveckling är ungdomarnas engagemang. Verksamheten får sin energi från ungdomarnas engagemang och vilja. Detta kan inte nog betonas. Att skapa positiv energi i gruppen är därför alltid prioritet ett. Projektet har också visat att ungdomar växer genom att man arbetar som it-guide. Att få träffa svenskar och öva det svenska språket ger en positiv effekt på ungdomarnas språkutveckling och därmed skolgång. Erfarna it-guider har också fått roller i projektet med syfte att projektet ska i ökad utsträckning drivas av ungdomarna. Roller som fördelats är koordinator, it-support, kursansvarig samt försäljning. Många seniorer uppskattar mötet med ungdomarna och kan på så sätt få en positiv bild av ungdomar som kommer från andra länder. Uppskattat är också ungdomarnas pedagogik och kunskaper. Seniorer lär sig mer om Internet och blir allt vanare datoranvändare. En viktig uppgift för framtiden är att också hitta nya sätt att locka seniorer till Internetcaféerna, även direkta nybörjare. Här kan kommunen ta en viktig roll för att informera om verksamheten till seniorer som t.ex. möter personal från hemtjänsten. Detta är ett utvecklingsarbete. Planer och önskemål på framtida arbeten Genom den utåtriktade verksamheten, som beskrivits ovan, har kontakter tagits med fler kommuner, såväl i Örebro län som utanför länet. Detta arbete kommer att intensifieras under kommande året tack vare stöd från Internetfonden. Förutom kommunerna ser vi också länsstyrelserna som viktiga partners. De har ett länsansvar för ensamkommande ungdomar och där finns ett behov av meningsfull sysselsättning, och då har verksamheten med it-guider lyfts fram. Vi kommer också, tack vare stöd från Internetfonden, att rikta oss mot vuxna invandrare för att lära ut Internet och viktiga webbsidor. En diskussion ska påbörjas med föreningen Afrikas Horn kulturcenter och några ytterligare föreningar. Samarbetet med landstinget kommer förhoppningsvis att ge oss nya och intressanta utmaningar. 5

6 En sammanfattning av projektet Verksamheten It-guide, startade sommaren 2010 med två it-guider. I dag sysselsätts 17 ungdomar i två kommuner. Verksamheten har, tack vare Internetfonden, fått livsviktigt stöd i olika faser. Vi har nu lyckats få fram en modell som vi vet fungerar också utanför Örebro. Itguide är en etablerad verksamhet för ökad delaktighet för nysvenska ungdomar och seniorer. Nästa steg som vi nu tar är att etablera verksamhet i fler kommuner i Sverige. Detta projekt, Fortsättningen, fokuserade på fyra delar: kvalitetssäkring av arbetsmetoder, utveckling av marknadsföring av It-guider, metod för utvärdering samt ökad samverkan för utveckling av nyttan. Arbetsmetoder är nu kvalitetssäkrade i den meningen att alla it-guider genomgår gemensam utbildning innan man kan börja som it-guide. Utbildningen är fem dagar och leds av erfarna it-guider. Förutom en test av IT-kunskaper ingår också avsnitt som ledarskap, bemötande och praktiska tips. För att fånga upp erfarenheter, och att kunna förbättra, utvärderas alla Internetcaféets dagar genom verktyget google docs. Ytterligare ett sätt att kvalitetssäkra arbetsmetoden är att it-guiderna arbetar i par där erfarna it-guider arbetar tillsammans med nya it-guider. Marknadsföringen av it-guide har nu genom registrering av varumärke samt logotyp fått nya möjligheter. Tack vare detta är nu grunden lagd för att sprida verksamheten. Metod för utvärdering finns för it-guiderna via google docs. Återstår att finna rätta formen för att utvärdera seniorernas erfarenhet. Kvalitativ utvärdering via telefonsamtal efter besök på Internetcafé förefaller ge mest information, framför enkät som skrivs på Internetcaféet. Detta är fortfarande ett utvecklingsområde. Ett omfattande utåtriktat arbete har lagts ner på att öka samverkan och utveckla nyttan. Arbetet har gett flera intressanta ingångar, bland annat landstinget. Genom vårens turné i Örebro län finns också kontakter med kommunerna. Länsstyrelserna är också viktiga aktörer i det fortsatta arbetet. Sammanfattningsvis vill vi säga att Internetfondens stöd har gett oss möjligheten att föra detta projekt från en liten lokal verksamhet till en verksamhet som nu etablerat sig lokalt och nu fortsätter med ett nationellt arbete. Ett kvitto på detta är att regeringens Digitaliseringskommission, i sin rapport SOU 2013:31, En digital agenda i människans tjänst, som kom i maj 2013 inte bara skriver om verksamheten, utan också att ett fotografi på itguider pryder rapportens omslag. 6

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Så skapar vi digital delaktighet idag

Så skapar vi digital delaktighet idag Så skapar vi digital delaktighet idag Om att ta de första stegen in på nätet En exempelsamling på lyckade Digidel Projekt ISBN: 978-91-87427-43-5 Foto: 2 Helena E:son Alm, Erik Cronberg, Birgitta Ehn,

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen)

Andra Chansen. Utvärderingsrapport. Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) Andra Chansen Utvärderingsrapport Man skulle behöva hundra Andra Chansen i hela landet. (Citat från en av eleverna i projektet Andra Chansen) 2012 Gunilla Backman, Sanja R. Jurić Stockholm, 2012-11-01

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

fler bilder från slutkonferensen

fler bilder från slutkonferensen bladet Samverkan inom funktionshinderområdet mellan kommuner i Stockholms län NR 2 2014 I julinumret: 1 Ledaren Slutkonferensen i bilder 2 fler bilder från slutkonferensen 3 Nationellt arbete i Carpe Mingel

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Steg för steg närmare arbetsmarknaden

Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden Steg för steg närmare arbetsmarknaden erfarenheter från projekten Directa och Diversa Förord Vi kan och vi ska göra skillnad!

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund

Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Följeutvärdering av projekt Navigatorcentrum i Östersund Slutrapport 2011-09-30 Lisa Fröbel Hannele Johansson SERUS Ek. För. Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Del 1 Bakgrund...5 Följeutvärdering

Läs mer

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler...

1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 1 Inledning... 3 2 Mål och syfte... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Mål... 4 3 Projektbeskrivning... 4 3.1 Projektets olika delar... 5 4 Leverabler... 6 5 Resultat... 6 5.1 Behovsanalys... 7 5.2 Webbplats... 9 6

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna.

Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. Myrorna är en unik arbetsplats. - Om arbetsträning på Myrorna. 1 Förord Att ha ett arbete är ofta en viktig del i människors liv. Genom ett arbete får man till exempel möjlighet att känna delaktighet i

Läs mer

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS

RAPPORT OM SOCIAL REDOVISNING. Hantverkskooperativet UNITIS RAPPORT 2006 OM SOCIAL REDOVISNING 2006 Mötet Hantverkskooperativet UNITIS FÖRORD Du håller i din hand en rapport om en social redovisning gjord i ett socialt arbetskooperativ. Den har kommit till genom

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år?

Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Hur kan kommuner och landsting arbeta för att främja hälsan hos personer över 60 år? Slutrapport för regeringsuppdraget att utarbeta en vägledning för att främja ett aktivt och hälsosamt åldrande samt

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet

NAVIGATORCENTRUM. visar vägen till arbete. Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat och erfarenheter från satsningen på kommunal navigatorverksamhet UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:15 NAVIGATORCENTRUM visar vägen till arbete Resultat

Läs mer