Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tips och råd inför val av äldreboende. En guide för dig som ska välja äldreboende"

Transkript

1 Tips och råd inför val av äldreboende En guide för dig som ska välja äldreboende

2

3 Inledning SPF arbetar med ett långsiktigt program kring ålderism, d.v.s. diskriminering på grund av ålder. Inom detta program finns arbetsgruppen för Certifiering av äldreboende som granskar bemötandet från vårdgivarna då någon behöver hjälp inom vård och omsorg. Information har samlats in genom studiebesök på ett antal olika särskilda boenden. Samtal med verksamhetschefer och annan personal har främst fokuserat kring så kallade mjuka värden - hur möts den boende som person, vilken grad av självbestämmande och integritet finns och har arbetet med den av Socialstyrelsen påbjudna Nationella värdegrunden (länk 1, se nedan) påbörjats och i så fall på vilket sätt. Personalens utbildning och deras delaktighet i värdegrundsarbetet har diskuterats liksom bemanning och personalomsättning som alla är viktiga frågor. Dåliga förhållanden på äldreboenden har uppmärksammats flera gånger bland annat i media. Arbetsgruppens granskning har visat på ett antal alldeles utmärkta boenden där man arbetar professionellt och gör allt för att det ska vara både bra vård och en hemtrevlig miljö i enlighet med de boendes önskningar. Där finns öppenhet för samtal, diskussioner och studiebesök. Ägarformen tycks inte vara avgörande, det finns bra och mindre bra boenden inom alla ägarformer, privata såväl som kommunala. Inför ett eget val rekommenderar arbetsgruppen en seriös granskning av enskilda boenden, oberoende av ägarformen. För att vara väl förberedd är det viktigt att hålla sig informerad om läget innan det överhuvudtaget är aktuellt att flytta och därför läsa råden nedan i god tid. Lycka till med valet! I SPFs arbetsgrupp har Ann Hedberg Balkå, Astrid Kågedal, Eva Lantz och Karin Larsson ingått.

4 SPFs medlemmar En enkät som har utförts bland SPFs medlemmar visar tydligt att en majoritet vill bo kvar hemma med hjälp och stöd när behov av vård och omsorg uppstår. Individen vill själv bestämma och det framgår att den viktigaste egenskapen hos personer som hjälper till är att de respekterar mig som person. Valfrihet Att få bestämma själv är viktigt. Här är några valmöjligheter som det är bra att känna till. - Idag finns ett stort utbud av service och tjänster som alla kan köpa. Många hjälpmedel behöver inte längre förskrivas av distriktssköterska eller annan inom vården. (länkar 2, 3). Det finns tillgång till enklare hjälp i hemmet via RUT-bidrag och det finns en rad olika typer av seniorboenden med olika form av service. En bra beskrivning av sådana boenden finns i tidningen Veteranen nr 1, (länk 4) - För att få tillgång till hjälp på samhällets bekostnad behövs en biståndsbedömning som görs av en biståndshandläggare inom kommunen. Biståndshandläggaren gör en utredning och bedömer vilken typ av hjälp man kan få i hemmet och i vilken omfattning man har rätt till den. Alternativet kan vara att man bedöms behöva bo på ett särskilt boende. I ett antal kommuner har individen själv rätt att välja utförare sedan bedömningen gjorts. - Den som inte är nöjd med biståndshandläggarens beslut, som är ett myndighetsbeslut enligt Socialtjänstlagen (länk 5), har rätt att överklaga beslutet. Överklagan ska lämnas till kommunens socialnämnd som granskar ärendet. Om socialnämnden inte beslutar i enlighet med den sökandes önskemål går överklagan vidare till förvaltningsrätten. Råd vid val av särskilt boende En bra början är att tänka igenom var man vill bo rent geografiskt, i stad eller på landet, i den hembygd man känner, nära någon man känner eller där man känner sig mest hemma. Fundera sedan på vad som är viktigast i boendet och för livet i övrigt. Leta rätt på de boenden som bäst tillgodoser önskemålen på hemsidorna nedan.

5 Där finns olika typer av jämförelser mellan boenden. Idag finns det boenden som är specialiserade i olika avseenden som till exempel: - Vårdbehov: yngre dementa, äldre dementa, Parkinson. - Språk, etnicitet. - Aktiviteter av olika slag: kultur, musik, arbete med händerna, sjukgymnastik, massage. - Tillgång till husdjur. - Egen tvättmaskin i eget badrum. - Utbud av tilläggstjänster. Före beslut om boende: Gör studiebesök, gärna tillsammans med en anhörig eller vän. Skriv upp alla frågor inför studiebesöket det är så lätt att glömma på plats. Detta gäller också i förberedelsen inför mötet med biståndshandläggaren. Det är en fördel att ha undersökt äldreboenden före mötet med biståndshandläggaren. Ju mer kunskap desto bättre underlag för att argumentera för saken. Bra information finns på följande hemsidor Seniorval Denna hemsida innehåller mycket information. Den redaktionella texten faktagranskas av ett råd i vilket bland annat Barbro Westerholm (FP) ingår. Börja med att läsa under flikarna Bra att veta och Tips och guider. Här finns noggrann genomgång av vad som är bra att tänka på inför valet av boende eller hemtjänst. Där finns också råd kring förberedelse inför samtal med biståndshandläggaren. Det finns förklaringar på vad de olika formerna av boenden innebär och vilken service det går att få. Under fliken Sök väljer man län och kommun och får då en uppräkning och presentation av olika boenden inom området.

6 Äldreguiden Äldreguiden bygger på uppgifter som kommuner och stadsdelar själva har anmält till Socialstyrelsen. Den jämför ett antal olika aspekter som är viktiga för äldre. Några aspekter är om boendet har aktuella planer för varje individs omvårdnad och att den enskilde boendes röst blir hörd. Här jämförs också hur stor andel av personalen som både har en lämplig utbildning och är fast anställd, dvs. har månadslön. Detta är viktigt för en god och kontinuerlig vård. Andra aspekter är om riskbedömningar görs för enskilda boende för att undvika sådant som fallolyckor, liggsår och undernäring. På Socialstyrelsens hemsida finns en bra broschyr Din rätt till vård och omsorg (länk 6) Öppna jämförelser Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2012 är en årlig rapport som produceras av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med Socialstyrelsen för att man ska kunna jämföra vård utförd av olika vårdgivare och i olika delar av landet. Rapporten vänder sig först och främst till beslutsfattare, politiker och andra som ett underlag till den offentliga debatten. Den syftar också till ett ökat lärande inom området. Naturligtvis kan brukare läsa skriften med stor behållning.

7 Länkar nämnda i texten smartaprodukter.aldreomsorgsbloggen.se Egna anteckningar

8 Vad gör SPF? SPF, Sveriges Pensionärsförbund, arbetar för att dina intressen som pensionär tas tillvara. Vi arbetar för äldres rättigheter och ett gott liv med åldrandet. SPFs prioriterade frågor är: Äldres ekonomi, hälsa och omsorg, boende, inflytande och rätt att arbeta. SPF har idag drygt medlemmar runt om i landet och är politiskt och religiöst obundet. Ålderism SPF genomför ett program för att motverka ålderism. Programmet mot ålderism går ut på att bekämpa negativa attityder mot och diskriminering av äldre. Inom detta program finns en arbetsgrupp för Certifiering av äldreboende som granskar bemötandet från vårdgivarna då någon behöver hjälp inom vård och omsorg. Ålderism finns i många sammanhang t. ex. vid specifika händelser i arbetslivet, vid pensioneringen, i vård och omsorg eller i lagar, regler och avtal. Maj 2013 (5 000 ex)

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018

Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Utvecklingsplan Service och omsorg för äldre 2013-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-23, 23 Inledning Utvecklingsplan 2013-2018 för äldreomsorgen i Gnosjö kommun innebär att vi har ett dokument

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun

Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun falun.se/omvårdnadsförvaltningen Trygghet Inflytande Gott bemötande Vård- och omsorgsboende för äldre i Falu kommun Innehåll Anvisning av lägenhet...5 Att ansöka om och få lägenhet...4 Att bo i vård- och

Läs mer

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun

Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Det här kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Norrtälje kommun Värdigt liv och välbefinnande Enligt socialtjänstlagen ska all personal i äldreomsorgen arbeta för att du får ett värdigt liv och känna välbefinnande.

Läs mer

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28

ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN 2007-05-28 TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor

Läs mer

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg

Mars 2013. Vårdföretagarnas. modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg Mars 2013 Vårdföretagarnas modell för uppföljning och redovisning av kvalitet inom äldreomsorg en rapport från framtidens vård, skola, omsorg för att kunna fortsätta utveckla välfärden krävs mer systematiska

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Boende former enligt LSS

Boende former enligt LSS FUB ordnade en paneldebatt om boende den 21 oktober. Här är noteringar från debatten. I panelen ingick följande personer. Rolf Södervall Harald Strand Emanuel Mörk Peter Rinman Tomas Eriksson Ulf Uddsten

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Innehållsförteckning Inledning 3 Målgrupper och rekryteringsunderlag 4 Varför rekrytera? 5 Varför medlem i en seniororganisation? 6 Riksomfattande senior-/pensionärsorganisationer

Läs mer

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre

Med ålderns rätt. Förslag till en modern politik för äldre Förslag till en modern politik för äldre Sammanfattning 3 På det nationella planet 3 På det lokala planet 3 Inledning 4 Utgångspunkter för gruppens arbete 6 1. Äldres ekonomi 7 1.1 Pensionssystemet 7 1.2

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens plan för äldreomsorgen Äldreomsorgsplan 2014-2023 Foto: Andreas Hillerborg Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Begrepp 5 3 Vad styr äldreomsorgen - nationella och lokala styrdokument

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen

Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Delrapport: Aspekter på det framtida arbetet inom äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 4 2 INLEDNING... 5 2.1 VIHO-PROJEKTETS

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren

Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende. Nanna Hallgren-Lindgren Mötet mellan personal och anhöriga till vårdtagare på särskilt boende Nanna Hallgren-Lindgren FoU-trainee Uppsats nr 21 December 2011 Förord Detta arbete är resultatet av en litteraturstudie som genomförts

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar

C-UPPSATS GABRIELLA SPAARF. Hälsovetenskapliga utbildningar 2004:021 C-UPPSATS The ability of the elderly to influence alternative forms of care GABRIELLA SPAARF Hälsovetenskapliga utbildningar Institutionen för Hälsovetenskap Avdelningen för Omvårdnad Vetenskaplig

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer