SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SLUTRAPPORT. Sebastianlund.com. Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430. Författare: Sebastian Lund WP11 Datum: 2012-05-21"

Transkript

1 SLUTRAPPORT Sebastianlund.com Individuellt mjukvaruutveckingsprojekt, 1DV430

2 Abstrakt Denna rapporten handlar om mitt arbete jag gjort i kursen Individuellt Mjukvaruprojekt under våren I rapporten kan du läsa om syftet med att göra arbetet samt de kunskpar och erfarenheter jag fått under arbetets gång. Du kommer kunna ta del utav det jag tyckt vart positivt med kursen men även de delar som påverkat det hela negativt. Mitt projekt var att skapa en egen hemsida med tekniker så som HTML, CSS, Wordpress, Javascript och jquery. Jag tycker att slutprodukten är bra och känner att jag fått ut mycket under dessa veckor. Projektet har varit mycket roligt att arbeta med och jag har lärt mig otroligt mycket under dessa veckor.

3 Inledning och bakgrund Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Inledning och bakgrund Positiva erfarenheter Negativa erfarenheter Sammanfattning

4 Inledning och bakgrund Syftet med att göra detta arbete var att få kunskap om ett CMS (CMS är ett system som tillåter användaren att publicera, editera och underhålla en webbplats från en central sida), vilket tillslut blev wordpress, samt att på något sätt binda samman de kunskaper jag fått under det senaste läsåret. Jag visste ingenting om wordpress vid startdatum av projektet utan satte mig in i detta CMS från grunden. Syftet var att vid avslutat projekt skulle jag ha god kunskap om just wordpress och ha utvecklat ett eget tema samt lyckats väva in både HTML, CSS och Javascript i det hela. Projektet är en hemsida som jag skapat till mig själv. Jag ville ha en plats på internet där jag kunde dela med mig utav mina tankar i form av en blogg, de arbeten jag gjort i form av en portfolio och en sida där man kan kontakta mig eller bara lära känna mig lite bättre. Vid start började jag med att läsa igenom två olika böcker med syftet att få en grund att stå på samt att inte bara fastna vid en persons/författares åsikt. Dessa böcker är Digging into wordpress och Rockstar wordpress designer, båda böckerna är bra och har hjälpt mig som nybörjare otroligt mycket. Wordpressteman utvecklas med ett programmerings språk som heter PHP och även om jag inte hade några tidigare erfarenheter om detta innan så gick det relativt snabbt att lära sig då delar av språket är väldigt likt C#, som vi haft i början av läsåret. Det arbetsätt jag har jobbat efter har sett ut så att jag pendlat mellan att läsa litteratur för att vecka efter vecka använda det jag lärt mig till att bygga upp webbplatsen. Jag hade vissa funktioner jag ville ha med, så som blogg, portfolio och kontaktformulär, så dessa har jag fokuserat på att utveckla först för att sedan jobba vidare på ideer som kommit fram under arbetets gång. Även den dokumentationen vi har arbetat med veckovis, sprint backlogs, har hjälpt arbetets gång då man sätter upp mål för veckan, antalet timmar man förväntas jobba med varje delmoment samt en viss analys över förra veckans delmål.

5 Positiva erfarenheter Jag har fått ut många positiva erfarenheter genom att göra detta projektet. Till och börja med kan jag konstatera att jag lärt mig wordpress till den grad att jag nu kan utveckla hemsidor med detta CMS och även om det finns mycket kvar att lära sig inom området så är jag iallfall på god väg. Det kändes som en väldigt stor uppgift att lära sig wordpress från början då det finns så mycket man kan göra med det. Jag fick dock ta ett steg tillbaka och börja fokusera på de delar jag visste jag ville ha med i projektet och därefter bygga vidare på dessa. Det som jag känner har vart mest positivt är nog inte projektet i sig utan snarare att jag lärt känna mig själv bättre under arbetets gång. Jag är en person som vill allt, kunna allt, göra allt och allt skall göras på samma gång. Genom att göra detta projeket så har jag långsamt insett (även om jag visste detta från början) att man kan inte göra allt. Ofta då jag stött på en allt för stor uppgift innan så har jag tagit på mig allt för mycket att göra, jag skall läsa 5 böcker samtidigt som jag skriver dokumentationen och jobbar med 1000 olika ideer, vilket ofta har lett till en motsatt effekt. Jag kunde lite om allt men inte mycket om det som faktiskt skall kunnas. I detta projektet var jag på väg att göra om samma misstag men tog efter ett tag ett steg tillbaka då jag insåg att det fungerar inte i längden plus att min grupp jag var i samt handledarmötena varje vecka fick mig att inse att jag faktiskt har tid att göra enbart några saker i taget. Visst, I början jobbade jag i ett rasande tempo och fick gjort väldigt mycket väldigt snabbt men allt hade nog krashat om jag fortsatt på samma spår. Det har även vart en del motgångar i projektet, sådana är nog väldigt svåra att komma undan, men jag skulle vilja säga att även dessa har haft en positiv effekt på arbetsgången samt den erfarenheten jag nu fått när jag är klar. En annan positiv del utav arbetet har varit att jag faktiskt fått använda mig utav de kunskaper jag fått under året. Flertalet gånger har jag tänkt Jag undrar hur jag skall använda allt detta tillsammans men känner nu att jag fått en större bild utav vad jag faktiskt kan skapa och göra, vilket är mycket, om man jämnför med det jag kunde vid programmets start. Jag har även haft möjligheten att sätta mig in i SEO samt jquery vilket har varit väldigt lärorikt och intressant. Speciellt SEO var väldigt intressant, jag läste en bok som heter Getting to know SEO, och jag fick många nyttiga tips och AHA! upplevelser från att läsa den boken.

6 Negativa erfarenheter Min största utmaning var och har nog alltid varit att fokusera på att göra några få saker i taget, som jag beskrev under positiva erfarenheter, samt dokumentation. Jag har aldrig vart på bra på att dokumentera saker, hålla reda på papper och tider. Detta har varit en stor utmaning för mig även i detta projekt. Det är flertalet gånger jag glömt uppdatera vissa dokument, skriva upp tiderna osv. Jag tror att om jag hade dokumenterar mer noga, följt mina planer till punkt och pricka så hade jag vunnit mycket tid och kunnat undvika stunder då saker känts hopplösa. Även om dokumentationen till största delen har varit till hjälp så har jag ibland känt att den vart överflödig. Mitt projekt är inte allt för stort och jag har ibland känt att det vart lite för mycket fokus på att skapa dokumentation men samtidigt inser jag att det vart nödvändigt för framtida projekt och arbeten. Motivation har varit svårt att få till i slutet av projektet. Jag började väldigt hårt vilket ledde till att jag nu i slutskedet tappade lusten. Även om jag suttit de timmar jag skulle ha suttit den senaste veckan så har jag haft svårt att fokusera på de saker jag gjort. Jag är väldigt nöjd med slutprodukten men tror att om jag hade haft samma fokus som i början och mitten av projektet hade jag kunna förbättra vissa delar och sätta mig ännu djupare i wordpress, jquery osv.

7 Sammanfatting Sammanfattningsvis kan jag säga att det varit en mycket lärorik period att jobba med detta projektet. Jag har inte bara lärt mig mer om mig själv men också nu efteråt fått många erfarenheter och ökad kunskap inom de områden jag fördjupade mig i. Wordpress är något jag vill fortsätta jobba med i framtiden och ser fram emot att lära mig mer inom ämnet. Även om jquery och SEO inte vart prio ett att lära mig så känner jag att jag fått en mersmak utav vad man kan göra med dessa tekniker och även inspiration till att fortsätta lära mig. Jag har upptäckt en del negativa sidor hos mig själv men anser att detta enbart kan leda till något bättre då jag nu vet vad jag kan göra annorlunda tills nästa projekt. Det har också vart roligt att jobba i en grupp med studenter som håller på med samma sak som mig. Vi har kunnat dela med oss utav mycket kunskap och ge varandra råd och tips vilket många gånger har underlättat arbetet.