Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet."

Transkript

1 Slutrapport för Projektet Stödja barn och unga på nätet.

2 Innehåll: 1. Inledning. 2. Projektbeskrivning. 3. Mål och syfte. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter på projektet. 6. Framtiden. Projektmedlemmar: Johnny Lindqvist Ewa Thorslund 2

3 1. Inledning. Det finns mängder med böcker och arbetshäften som handlar om att måla upp en bild av hur barn och unga har det på nätet idag. Efter att ha varit ute och föreläst i ämnet i ett par år så visste vi att pedagogerna i skolan började få ett grepp om hur landet låg när det gäller unga och Internet. Vad vi däremot tycktes sakna var material som var hands on. Många beskrev problem, men ledde aldrig vidare, gav inga direktiv eller tips på hur man som pedagog eller skola ska göra om unga blir kränkta på Internet. Vi ville med vår kunskap i ryggen göra ett sådant material. Vi ville hoppa över beskrivningen av verkligheten, och gå direkt på kärnan. Då vi både är flitigt anlitade föreläsare inom ämnet unga och Internet så har vi lärt oss att de allra flesta problem som unga stöter på via Internet har en koppling till den sociala situationen i övrigt. Hur grupperingen ser ut i klassen eller i träningsgruppen. Men att vuxna oftast inte såg den kopplingen utan stirrade sig blinda på Internets inblandning i problematiken, vilket allt för ofta ledde till en längre process för att lösa problemen. Till detta kom också att många skolor upprättade nya planer för hur man ska komma till rätta med kränkningar via nätet, istället för att uppgradera de redan befintliga. Detta blev till ytterligare ett tänkbart hinder för att få fler vuxna engagerade i ungas liv på nätet. Vi ville med våra case visa på hur tydlig koppling det oftast finns mellan vardagen offline och vardagen online. Och att man som pedagog och/eller skola inte kan välja att bara ta tag i ena delen av problematiken. Vi ville synliggöra att man med relativt enkla medel kan uppgradera sin kunskap och få bättre rutiner, både vid förebyggande och akuta fal av kränkningar som delvis sker via Internet. Vi har även valt i några av casen att belysa den skillnad som kan finnas mellan unga och vuxna hur man ser på kommunikation via nätet, och att vi på det sättet värderar situationer och händelser olika. Där vuxenvärlden behöver uppgradera sin syn på digitalkommunikation för att på bästa sätt kunna stötta barn och unga i Sverige som lever en stor del av sitt liv på nätet. Det var utgångspunkten för vårt arbete, vi ville även att det skulle finnas yrkesverksamma som fick vara med och kommentera casen, samt ge oss input på vilka ämnen som skulle hjälpa dem i deras profession, eller ett case som de själva skulle vilja ha. De som vi hade till hjälp var: En polis, en lärare, en forskare, en sakkunnig, representanter från BRIS och FRIENDS, en fritidspedagog, en lärarstuderande och ungdomar från högstadiet och gymnasiet. Dessa fick se vilka ämnen vi hade tänkt för casen, läsa dom innan de var klara för att sedan slutligen komma med input utifrån sin kunskap och yrkesroll. Casen delades upp i tre publiceringar. 1. Caset, med tillhörande frågor att diskutera. 2. Vår panels synpunkter på caset och frågorna. 3. Vår egen sammanfattning av synpunkterna samt hänvisningar och/eller tips på hur man kan jobba i sin verksamhet. 3

4 2. Projektbeskrivning. Följande projektbeskrivning är tagen från projektets ansökan: Projektet går ut på att starta en blogg som vänder sig till vuxna som arbetar med barn och unga inom skolans värld från årskurs 6 och uppåt. Bloggen ska under 7 månader ta upp ca 10 fall/case. Fallen/casen ska handla om unga som på något sätt råkar illa ut på eller via Internet. Fallen/casen ska vara av en sådan karaktär att de är relativt vanliga problem som tas upp. Snarare mobbning, kränkningar än sexhandel och dataintrång. Utifrån fallen/casen låter vi olika yrkesgrupper, med olika infallsvinklar komma till tals och ge sin syn på fallen/casen. Tanken är att vi genom detta ska bredda synen på hur man angriper och förebygger nätrelaterade problem som har med barn och unga att göra. När fallet/caset är presenterat, och de i förväg intervjuade människornas syn på fallet publiceras, är det öppet för diskussion. Vi kommer även att presentera en möjlig lösning på varje fall/case. När de 7 månaderna är avslutade kan man, om intresse finns, publicera alla casen med tillhörande synpunkter i samlad form, som en bok, eller nedladdningsbar PDF. Såsom vi uppfattar det i våra möten med pedagoger och andra som arbetar nära barn och unga idag, så finns det en uppsjö med litteratur och arbetsmaterial som handlar om hur unga använder sig av nätet, samt vilka svårigheter det innebär. Men, det finns i stort sett ingen litteratur som blir konkret och handlingsinriktad. Vad man kan göra om det faktiskt blir problem på nätet. Att det finns mobbning på nätet vet i stort sett alla om, men det är ingen som presenterat en möjlig väg att stoppa och förebygga det. Oavsett om det handlar om mobbning, bilder som är ute på vift, dubbla personligheter på Internet eller ett beroende i onlinedataspel, vet de flesta vuxna att problemen finns, men inte hur de ska förhålla sig när det väl inträffar. För det gör det. Runt om i Sverige varje dag. Bloggen vänder sig främst till personal som arbetar inom skolvärlden med barn och unga från årskurs 6 och uppåt. Vi kommer inte att aktivt kontakta skolpersonal för att upplysa om bloggen. Vi kommer inte producera informationsmaterial om bloggens existens. Vi vänder oss inte till personal som arbetar med yngre barn(under årskurs 6). Allt material publiceras digitalt på bloggen under projekttiden 4

5 3. Mål och syfte. Som tidigare nämnts var det primära målet att för första gången skapa något för skolpersonal att arbeta med, som var direkt och hands on. Vi ville öppna upp för en dialog om detta ur ett lösningsorienterat perspektiv, för att i förlängningen skapa förutsättningar för en tryggare tillvaro för barn och unga i Sverige. De nedbrytbara målen vi hade var: 1. Minst 30 publiceringar återkommande besökare på sidan användarkommentarer. Syftet med sidan var även att försöka samla de initiativ som finns i Sverige och tipsa om annat material i ämnet. Vi ville att sidan ska kunna vara en startsida för de som vill börja lära sig mer om unga och Internet, eller som vill fördjupa sig och börja arbeta aktivt i sin verksamhet. Vi ville självfallet att man skulle ta del av våra case, men lika gärna besöka sidan för att hitta en bra länk, eller få inspiration till vidare arbete. 4. Utvärdering av resultaten och projektet. När det gäller våra uppsatta mål så nådde vi 2 av 3. Det vi inte ens var i närheten var att ha 30 kommentarer på bloggen. Faktum är att det inte var en enda läsarkommentar som kom in under projektets gång. Dock fick vi ett 20-tal mail från läsare. Vår analys av detta är att vår målgrupp inte är vana att föra dialog på detta sätt, och är heller inte vana att kommentera saker på det öppna sätt som det innebär att skriva i ett kommentatorsfält. Däremot så har reaktionerna på vårt arbete varit odelat positiva. Framförallt när vi har arbetat med casen i skarpt läge med målgruppen (d v s vid fysiska möten såsom föreläsningar och utbildningar) då dessa lett till väldigt bra och konkreta diskussioner. Totalt hade vi 1574 besök, varav 1156 unika. De stannade i snitt 1,40 min och det totala antalet sidvisningar är Då vi inte gjort mer reklam för sidan än genom våra föreläsningar samt enstaka tips från olika håll, får man se det som ett relativt bra resultat. Vi kände under projektets gång att vi ville lägga vår energi på att få till casen på ett bra sätt istället för att jaga besökare. Vi anser att innehållet kan spridas på andra sätt, oavsett om det är på vår sida eller inte. Med facit i hand kanske vi skulle lagt lite mer tid och ev budgetmedel på att synas. Dock hoppas vi att man kan använda våra 10 case i andra sammanhang så att projektet över tid kommer att nå många fler människor. När det gäller casen i sig är vi väldigt nöjda med innehållet och den spridning av ämnen som finns representerade. Vi har i samråd med vår panel tagit fram bakgrund för de olika casen för att kunna möta upp mot olika behov som finns i skolans värld när det gäller unga och Internet. 5

6 Om vi tar på oss de självkritiska glasögonen ser vi att vi lade allt för stort fokus på att bygga en alldeles för avancerad sida för projektet. Vi hade en tanke om att sidan även skulle kunna vara en bloggportal för människor och organisationer som arbetar med unga och Internet. Med det för ögonen så byggde vi en sida i wordpress med multibloggfunktion. Detta tog längre tid än planerat, samt att de vi initialt kontaktat för att blogga hos oss sedan inte visade sig ha tid. Så allt arbete med multibloggfunktionerna var egentligen meningslöst. Men om man ska se det ur en positiv synvinkel så finns det nu en sida byggd för flera bloggar, om vi skulle behöva det för andra projekt i framtiden. Tanken vi hade var att skapa en samlande sida, inte bara när det gäller länkar, utan även människor. Men tanken gick tyvärr inte att realisera på det sättet som vi ville. Detta sinkade oss en aning i början av projektet, något vi hade planer på att komma ikapp under resans gång. Den planen hade fungerat om inte en av projektets deltagare insjuknat i slutet av 2009, vilket medförde att hela projektplanen tvingades flytta 2 månader framåt. Så, vårt sista publiceringsdatum blev den sista juli istället för den sista maj. Med facit i hand, gällande interaktiviteten på sidan, borde man i ett tidigt skede av projektet ha sökt ett samarbete med tex Lärarnas Tidning, eller en samlande organisation för pedagoger, för att då på ett ännu mer effektivt sätt fått ut våra case till pedagoger runt om i Sverige. Vi tror att basen för kunskap verkligen kan vara Internetbaserad, men man behöver uppenbarligen andra kanaler för att berätta om sin verksamhet. Detta var vi inte riktigt varse om. Dock vill jag återigen poängtera att vi på intet sätt är missnöjda med utfallet, för vårt stora mål var att få skriva dessa 10 case och de är nu färdiga för vidare användning. 5. Kort sammanfattning av våra synpunkter på projektet. Vi är mer än nöjda med casen, deras innehållsmässiga spridning och att de täcker in flera aspekter av att börja tänka kring förebyggande och akuta åtgärder kring unga och Internet. Vi är även glada att de i sig kan ge upphov till diskussioner som kan vara kompetenshöjande och ge en fingervisning av vad pedagogerna behöver lära sig mer om. Gällande besök och interaktivitet på sidan är vi inte fullt nöjda. Vi ger oss själva godkänt med antalet besökare, men kan se nu i efterhand att vi eventuellt borde lagt mer kraft på marknadsföring. Gällande interaktiviteten så är det långt under de målen vi hade, och långt bortom det vi trodde att det skulle vara. Men vår analys är att det inte finns en vana bland vår målgrupp att interagera på det sättet kring de här ämnena. 6

7 6. Framtiden Vi skulle gärna se att stiftelsen.se publicerar våra case, antingen i en egen skrift, eller som en ny bilaga till boken Ungas integritet på nätet. Om inte det går, har vi tankar på att se om intresse finns från andra förlag att publicera casen som ett arbetsmaterial för pedagoger. I övrigt vill vi gärna driva ytterligare projekt med domänen som bas. Vänligen, Johnny Lindqvist och Ewa Thorslund. 7

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform

Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam DELRAPPORT ht07/vt08 Rörlig Bild och andra medier som en kunskapsform Magnus Engvall och Maria Stam

Läs mer

Skolbibliotek, det var en bra fråga!

Skolbibliotek, det var en bra fråga! Skolbibliotek, det var en bra fråga! Rapport från intervjuer med nio skolledare och chefer inom ESFprojektet Skolbibliotekarielyftet Nov 2012 Pia Holgersson, Velopia lärande utvärderare, Skolbibliotekarielyftet

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka.

Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Umeå universitet Institutionen för socialt arbete C-uppsats Höstterminen 2008 Samverkan hur får man den att fungera? Fältgruppen och dess samverkanspartners upplevelser av att samverka. Författare: Emma

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Utvärdering av informationsprojekt

Utvärdering av informationsprojekt handbok i Utvärdering av informationsprojekt Innehåll Inledning Inledning 3 Den lärande processen 5 Varför ska vi utvärdera? 5 Uppföljning och utvärdering 5 Vad ska vi utvärdera? 6 Undvik försvårande omständigheter

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET

,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET ,,,, Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Jag syns, jag finns UNGA OM SEXUELL EXPONERING, PROSTITUTION OCH INTERNET Förord Internet genomsyrar samhället sedan 1990-talet

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Får man skriva vad man vill på internet?

Får man skriva vad man vill på internet? Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Får man skriva vad man vill på internet? en lärarhandledning till skriften Hat på nätet Förord Får man säga vad

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner

Nyanlända elevers utbildning. goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Nyanlända elevers utbildning goda exempel från tio kommuner Upplysningar om innehållet: Nina Andersson-Brynja, nina.anderssonbrynja@skl.se Tel

Läs mer

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan

Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Drivkraft Söderhamn på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan Produktion och Utgivning:

Läs mer