Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg"

Transkript

1 Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

2 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att införa system där medborgare kan välja mellan olika leverantörer av tjänster inom vård och omsorg. För den som jobbar med servicetjänster eller andra tjänster inom vård- och omsorgssektorn innebär det nya affärsmöjligheter. Den här broschyren vänder sig till dig som funderar på att starta en verksamhet inom något av dessa områden eller som redan har en sådan verksamhet. Här beskrivs villkoren för att bli, och verka som, leverantör av tjänster inom ett valfrihetssystem. Alla kommuner och landsting kan använda valfrihetssystem, men de är inte skyldiga att göra det. När det gäller primärvården ska landstingen införa valfrihetssystem, som ofta kallas vårdval, från och med januari För att företagare ska kunna erbjuda sina tjänster i ett valfrihetssystem måste kommunen eller landstiget ha valt att ha ett sådant system. Tanken med valfrihetssystem är att den person, brukare eller patient, som till exempel behöver äldreomsorg eller vård själv ska kunna välja vilken utförare han eller hon vill ha hjälp av. För att detta ska fungera måste det finnas flera olika leverantörer att välja mellan. LOV är ett alternativ till lagen om offentlig upphandling, LOU. När kommuner och landsting upphandlar enligt LOU spelar ofta priset en avgörande roll för vem som ska få möjlighet att leverera. Så fungerar det inte i valfrihetssystem enligt LOV. I ett valfrihetssystem är priset bestämt på förhand och leverantörer konkurrerar med kvalitet. Å andra sidan är inte du som leverantör garanterad kunder, utan du är beroende av att brukarna eller patienterna väljer just dig. Friskvård och hemservice på sex språk Ahmed Hersi Friskvård och Hemservice på ditt eget språk Cirka 20 anställda Verksamt i Umeå kommun 2

3 2. Vem kan ansöka om att bli leverantör Valfrihetssystemen är öppna för leverantörer av vitt skilda slag. Små och stora företag, kooperativ, ideella organisationer som till exempel föreningar eller samfund, kan alla ansöka om att bli leverantörer. Alla som vill bli leverantörer i ett valfrihetssystem har rätt att ansöka. Det är också möjligt att gå ihop med andra, om man till exempel är en liten aktör kan man lämna in en ansökan med andra. Även företag under bildande kan ansöka, men vid eventuellt avtal måste bolag ha bildats. Innan du som leverantör kan börja jobba måste du bli godkänd av kommunen eller landstinget. Det går bra att vara leverantör i flera kommuner och landsting. Du kan med andra ord arbeta i flera olika valfrihetssystem samtidigt, men systemen kan vara utformade på olika sätt. Nacka kommun Leverantör Haninge kommun Huddinge kommun Det går bra att vara leverantör i flera kommuner och landsting samtidigt. En leverantör kan med andra ord vara utförare i flera olika valfrihetssystem samtidigt. Små och stora vinstdrivande företag, kooperativ, ideella organisationer som till exempel föreningar eller samfund kan alla ansöka om att bli leverantörer. Vad gör ditt företag? Vi erbjuder kommunal hemtjänst till äldre i Umeå kommun på sex olika språk. På vilket sätt profilerar du er verksamhet? Att erbjuda hemtjänst på fler språk än svenska är vi ensamma om i Umeå. Äldre vill känna sig trygga, kunna kommunicera och känna igen de människor som ger dem service. Det är detta vi har tagit fasta på. Hur uppfattar du ansökningsprocessen? Kraven i förfrågningsunderlaget var helt rimliga, om än lite svåra att förstå. Men kommunen var hjälpsam och efter fem sex möten med dem blev ansökan klar. Vad har du att säga om samarbetet med kommunen? Vi har en nära dialog och samarbetet fungerar bra. De är intresserade av få in olika leverantörer för att skapa valfrihet. Kommunen har hjälpt till på ett bra sätt. En annan sak är att det är lite onödigt krångligt att få betalt. Erbjuder ni tilläggstjänster till era kunder? Det händer att någon vill ha matleveranser, få hjälp med snöskottning eller gräsklippning. Även om det inte är så ofta är det bra att man har möjlighet att erbjuda dessa tilläggstjänster. Hur tänker du kring marknadsföring? Vi har inte annonserat och kommunen kan på grund av sekretess inte lämna ut listor på alla tänkbara kunder. Istället har vi satsat på att marknadsföra oss genom personalens nätverk och genom uppsökande verksamhet vilket hittills fungerat mycket bra. 3

4 3. Att bli leverantör Annonsering Förfrågningsunderlag Ansökan Avtal valfrihetswebben.se Annonsering De kommuner och landsting som upphandlar tjänster inom valfrihetssystemet annonserar upphandlingarna på olika sätt, till exempel på de egna hemsidorna. Det finns också en nationell webbplats, där alla kommuner och landsting som inför system enligt LOV måste lägga ut sina förfrågningsunderlag. Tanken med webbplatsen är att du som är intresserad av att bli leverantör enkelt ska hitta de tjänster som efterfrågas runt om i landet på en och samma plats. Förfrågningsunderlaget Annonserna på valfrihetswebben hänvisar till ett förfrågningsunderlag. I det framgår vilka krav som ställs på dig som vill bli leverantör. Förutom det grundläggande kravet att verksamheten ska följa lagar och regler, kan kommuner och landsting ställa andra, mer specifika krav. Det kan till exempel handla om att den tjänst som ska levereras ska hålla viss kvalitet, krav på utbildningsnivå hos personal och ledning, ansvarsförsäkring, ekonomisk kapacitet och samarbete mellan leverantören och kommunen eller landstinget. Kravlistan kan se helt olika ut beroende på vilken tjänst som ska köpas och vilka målsättningar kommunen eller landstinget har. Vilka krav som gäller i just det valfrihetssystem du är intresserad av framgår av förfrågningsunderlaget. I förfrågningsunderlaget finns också en beskrivning av den tjänst kommunen eller landstinget vill upphandla och kontaktuppgifter till de personer som kan ge mer information. Ansökan När du hittat ett valfrihetssystem som du vill bli leverantör inom så fyller du i en ansökan och lämnar in den till den kommun eller det landsting som ansvarar för valfrihetssystemet. Till skillnad från vad som gäller vid offentlig upphandling så värderas inte ansökningar enligt principerna om ekonomiskt mest fördelaktiga eller lägsta pris. Dessutom är ansökningsförfarandet öppet hela tiden, det vill säga att det inte finns någon sista dag för inlämning, utan du kan lämna in en ansökan när som helst och komma med i systemet. Att underlätta människors vardag Astrid Brissman Livskomfort Cirka 100 anställda Verksamt i Linköpings kommun 4

5 4. Att vara leverantör Avtal Hos kommunen eller landstinget gör man en bedömning av om du som ansökt uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Om du gör det så får du ett erbjudande om att teckna ett avtal med kommunen eller landstinget. När avtalet är undertecknat är det fritt fram att börja hitta kunder och leverera tjänster. På samma sätt antas alla andra som ansökt och uppfyllt kraven i förfrågningsunderlaget. Det innebär att du som leverantör i allmänhet konkurrerar med många andra leverantörer inom samma valfrihetssystem. Betalning I förfrågningsunderlaget framgår vad du som leverantör får betalt för dina tjänster. Alla leverantörer, i princip även verksamhet som kommunen eller landstinget driver i egen regi, får ersättning enligt samma principer. Exakt på vilket sätt och efter vilka principer som ersättning utgår varierar beroende på vilken tjänst som köps. Ersättningsprinciperna ska alltid vara öppna, tydliga och lika för alla. Om man inte blir godkänd Om du inte blir godkänd som leverantör har du rätt att komplettera ditt anbud och ansöka på nytt. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta kommunen eller landstinget och diskutera det du undrar över. Om du som sökande inte godkänns har du också möjlighet att ansöka om rättelse hos länsrätten. I kommunens eller landstingets beslut om att inte godkänna en leverantör framgår det hur en ansökan om rättelse ska ske. Ickevalsalternativ För de personer som inte vill eller kan välja en leverantör finns ett så kallat ickevalsalternativ. Den upphandlande kommunen eller landstinget ska själv på förhand utse vem av alla olika leverantörer som får de uppdrag där brukaren inte vill göra ett eget val. Uppföljning Verksamheten kommer också att följas upp av uppdragsgivaren. Hur uppföljningen går till och rutiner för det kan se olika ut. Den aktuella kommunen eller landstinget har mer information om hur detta organiseras. Vad gör ert företag? Livskomfort erbjuder framför allt hushållsnära tjänster till privatpersoner och företag under mottot Att underlätta människors vardag. Vi erbjuder också sedan en tid hemtjänst och matleveranser till äldre inom ramen för ett valfrihetssystem. Vad är bra med valfrihetssystem? För oss som företagare är en tydlig fördel att uppdragen i valfrihetssystemen genererar nya uppdrag, dels i form av tilläggstjänster men även som helt nya uppdrag. Vilka svårigheter har ni stött på? En svårighet är att synen på hemtjänst skiljer sig mellan kommun och en privat aktör som Livskomfort. Exempelvis refererar kommunen till brukaren, medan vi talar om kunden. Vi värderar kvalitet medan kommunen räknar i kronor. Vad har ni att säga om ansökningsprocessen? Många tror att processen till att bli godkänd leverantör är lång och svår. Det stämmer att första ansökan är lite omständlig, men det finns mycket hjälp att få. Vi fick bra stöd från tjänstemännen på upphandlingskontoret för omsorg. Hur tänker ni kring marknadsföring? Vi satsar på uppsökande verksamhet till exempel genom besök på pensionärsföreningar och deltagande på den stora äldredagen i Linköping. Vi tror på den levande människan som förmedlar ett budskap. Har ni fått hjälp under resans gång? Vid själva uppstartandet var vår bank mycket viktig och hjälpsam. Nyföretagarcentrum och Almi var bra bollpank. Även Arbetsförmedlingen har varit bra att ha att göra med. 5

6 5. Vilka typer av tjänster omfattas Det är kommuner och landsting som avgör om de vill införa valfrihetssystem. Landstingen kan inte välja när det gäller primärvården, där kommer valfrihetssystem enligt LOV införas från och med 1 januari Det är upp till varje landsting att avgöra vad som ska räknas till primärvård, grunden är oftast vårdcentraler. Landstingen kan också välja att införa valfrihetssystem på andra områden inom vården. För kommunerna är det helt valfritt att välja om man vill bedriva all sin verksamhet i egen kommunal regi, om man vill upphandla enligt LOU eller införa valfrihetssystem enligt LOV. LOV kan användas inom en rad kommunala områden som exempelvis service och omvårdnad inom hemtjänsten, äldreboenden, mat till äldre, daglig verksamhet och mer. För en fullständig lista över vilka områden som är möjliga kan du titta på Konkurrensverkets hemsida, Samma kommun eller landsting kan införa olika valfrihetssystem för olika typer av tjänster. Du hittar alla valfrihetssystem i landet på Även om just den verksamhet som du sysslar med inte omfattas av ett eget valfrihetssystem så kan det vara intressant undersöka om det omfattas av ett större verksamhetsområde. I systemen får man lov att gå samman med andra i en ansökan, och bedriva verksamhet tillsammans. Garanterar service på finska Anssi Pajuvirta Finskt seniorboende AB Cirka 100 anställda Verksamt i Nacka kommun och Stockholms stad. 6

7 6. Kunder Valfrihetssystem innebär att brukaren eller patienten får möjlighet att välja den leverantör som hon eller han tycker är bäst. Kommunen eller landstinget har ett ansvar för att brukaren får information om samtliga leverantörer som hon eller han kan välja emellan. Brukaren kan alltid byta leverantör av tjänsten om hon eller han inte är nöjd eller tycker att någon annan verkar vara bättre. För dig som leverantör finns det naturligtvis möjlighet att profilera den egna verksamheten på ett sätt som gör att din verksamhet skiljer sig från de andra leverantörernas erbjudanden. Du kan till exempel erbjuda personal med särskilda språkkunskaper eller tjänster med en speciell miljöprofil. Du har också, självklart, möjlighet att marknadsföra dina tjänster och erbjudanden direkt till potentiella brukare inom ramen för marknadsföringslagen. Tilläggstjänster Som leverantör har du också möjlighet att erbjuda brukarna så kallade tilläggstjänster. Det kan röra sig både om tjänster som ingår i biståndsbeslutet men som brukaren vill utöka på något sätt, till exempel genom att tjänsten utförs oftare. Det kan också handla om tjänster som helt ligger utanför biståndsbeslutet. Om du ska leverera tilläggstjänster måste du själv ha en överenskommelse med brukaren och själv ta betalt av honom eller henne. På detta sätt har du möjlighet att utöka verksamheten samtidigt som brukaren får tillgång till de tjänster han eller hon behöver utan att behöva anlita en okänd leverantör. Tillväxtverket vill tacka alla som har delat med sig av sina erfarenheter genom intervjuer och bilder. Vad gör ert företag? Vi sysslar med hemtjänst och boendeverksamhet för personer med minnesstörningar. All vår personal är finsk- och svensktalande. Vi är nästan ensamma om att erbjuda hemtjänst på finska i vårt område. Var det svårt att ansöka om att bli leverantör? Förfrågningsunderlaget är ett ganska mastigt underlag som kräver sin tid. Men det är nödvändigt då det visar vad kommunen vill ha och vilka kvalitetskriterier som gäller. Förfrågningsunderlaget med specifika krav är även viktigt eftersom det garanterar att seriösa leverantörer ansöker. Hur ser du på den ersättning kommunen betalar? Betalningen kunde vara bättre, men jag är inte alltför missnöjd. Stockholm stad betalar ersättning per beviljad person. Ibland har de missbedömt hjälpbehovet hos en person. Då är det viktigt att ha en god relation med biståndshandläggarna på kommunen så att man kan föra en diskussion. På vilket sätt jobbar ni med marknadsföring? Vid företagets start presenterade vi oss för biståndshandläggarna så att de skulle förstå vår verksamhetsidé. Nu förlitar vi oss på att nöjda kunder hjälper oss att få nya kunder. Det är det viktigaste. Har ni fått hjälp och råd från någon? Vi hade kontakt med nyföretagarcentrum och Almi. På Almi gick vi igenom budget, kalkyl och företagsidé. Vi fick också ett nyföretagarlån från Almi som tillsammans med bankfinansiering gjorde det möjligt att starta företaget. 7

8 Tillväxtverket Tel För fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv i alla delar av landet. Den nya lagen om valfrihetssystem innebär nya affärsmöjligheter för den som erbjuder tjänster inom service, vård och omsorg. Lagen ger kommuner och landsting möjlighet att införa så kallade valfrihetssystem som ger medborgare möjlighet att välja mellan olika leverantörer av tjänster och byta om man inte är nöjd eller tycker att någon annan verkar bättre. Den här broschyren vänder sig till dig som funderar på att starta en verksamhet inom detta område eller som redan har en sådan verksamhet. Här beskrivs villkoren för att bli, och verka som, leverantör av tjänster inom ett valfrihetssystem. Det är kommunerna och landstingen som väljer att införa valfrihetssystem enligt LOV och utformar systemen. Alla valfrihetssystem annonseras på För den som vill fördjupa sig finns mer information och länkar till andra myndigheter och organisationer på Tillväxtverkets hemsida, INFO DESIGN: HERLIN &WIDEBERG. TRYCK: DANAGÅRDS GRAFISKA. TRYCKT I EX, MAJ DÄREFTER TRYCK VID BEHOV.