Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december Serbiska Kulturföreningen Sloga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga"

Transkript

1 Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga

2 Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp av.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) för att hjälpa vuxna nybörjare att börja använda Internet. Vi tyckte att de institutioner och enskilda personer som vi var i kontakt med tyckte om vårt arbete startade vi studiecirklar för vuxna nybörjare i Internet i föreningen Sloga. Då var det många som suckade och uttryckte att det skulle vara omöjligt att lära vuxna nybörjare använda Internet. Idag har vi en fungerande metod och lär många söka information, mejla och betala räkningar via Internet. De yngre eleverna lärde sig lite snabbare. De äldre lärde sig grunderna, till exempel hur en dator fungerar, meila och använda hemsidor. De som kunde lite när de kom till oss brukade säga "jag har en hel del luckor i mina datorkunskaper". Dessa lärde sig mest. Det är flera institutioner och personer som har stöttat oss i vårt arbete. Det är främst.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Studiefrämjandet i Uppsala Portalgatan 2 och Kontakten i Gottsunda, Uppsala kommun (Treklangen i Gottsunda, kontaktperson Mattias Rosendahl och Eriksbergsskolan, Lisa Wulf rektor. Tre etniska föreningar: Hjärtans Hus, MIG Människor I Gemenskap. Tack till er alla! Tack alla ungdomar (datorhandledare) och tack alla elever! Ni har Alla förstått att vår verksamhet är nödvändig! Det är inte självklart i alla länder att bry sig om en sådan målgrupp som vår. Vilken tur att vi bor i Sverige! Tack till min man Boris för all hjälp. Han är egen företagare och hade bland annat otaliga gånger slutat sitt arbete tidigt för att hinna åka hem och överlämna bilen till mig. Med bilen brukade jag hämta olika elever från olika ställen och hinna i tid till respektive studiecirkel. Vi hade planering för våra aktiviteter inför varje dag. Omständigheterna har inte alltid varit gynnsamma men vi lyckades alltid hitta en lösning. Uppsala Stojka Lakic Verksamhetssamordnare E-post

3 Sida 3 av 7 Projektbeskrivning Organisation ULVIS (Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk) är en verksamhet där ungdomar, som talar både svenska och våra vuxna elevers modersmål, hjälper dessa vuxna att lära sig använda Internet för att mejla, köpa biljetter, betala räkningar, surfa etc. Verksamheten bedrivs i Serbiska kulturföreningen Slogas regi på fyra olika ställen i Uppsala: Studiefrämjandets lokaler på Portalgatan och på Kontakten i Gottsunda. Uppsala kommuns lokaler på Treklangen i Gottsunda och på Eriksbergsskolan..SE (Stiftelsen för Internetinfrasturuktur) betalade arvode (timlön) till 15 ungdomar (datorhandledare), en datorlärare och en samordnare. Rekrytering av ungdomar Med hjälp av kontakter mellan olika föreningar, vänner och bekanta rekryterades ungdomarna. Det hände ofta att ungdomarna tipsade sina kompisar som i sin tur hittade två vuxna elever som sedan kontaktade ULVIS (samordnaren). I slutet av vårterminen utformades en ULVIS-broschyr och hängdes upp på anslagstavlor i olika bibliotek. Ett antal elever hörde av sig till samordnaren som i sin tur hittade datorhandledare till eleverna. Åldersspridningen på eleverna var från 17 år till 83 år. De flesta var nybörjare, både svenskar och utrikesfödda svenskar. Studiecirklar Vid varje studiecirkeltillfälle träffades datahandledaren och 2 elever, en gång i veckan, 8 gånger 2,5 timmar varje gång. Verksamhetssamordnaren var med hela tiden. Sammanlagt hölls 30 studiecirklar under perioden och 60 vuxna elever utbildades med hjälp av 15 ungdomar som var mellan 15 och 28 år gamla. På bilden är 2 elever, datorhandledare och verksamhetssamordnare. Elevernas närvaro Vi har fört närvarolistor på eleverna och datorhandledarna noga. och de måste meddela verksamhetssamordnaren om de fick förhinder att komma till studiecirkeln. Det fanns ett antal elever som har gått 3 till 4 gånger och sedan slutat. De eleverna finns inte på närvarolistan. Sedan finns det några elever på närvarolistan som har varit frånvarande 2 till 3 gånger men haft synnerliga skäl till detta. Eftersom vi vet att de har kämpat både hos oss och hemma så finns deras namn på närvarolistan.

4 Sida 4 av 7 Kursmaterial / utbildningsdagar Kursmaterialet bestod av skärmdumpar som uppdaterades av dataläraren Maria Wold-Troell. Lördagen den 21 januari träffades verksamhetssamordnaren, dataläraren och 16 datorhandledare och gick igenom kursmaterialet. Under höstterminen överlämnade Maria uppgiften att uppdatera kursmaterialet åt Thommy Johansson. Den 25 mars deltog 7 ungdomar på Ledarutbildning vid Studiefrämjandet. Från början var 15 ungdomar anmälda med många fick förhinder och kunde inte komma. Utvärdering Vid första träffen svarade varje elev på 6 frågor som redovisas nedan och vid andra träffen betalade varje elev100 kr i deposition. 60 elever av 60 svarade på 6 frågor vid första träffen. 1. Har du Internetuppkopplad dator hemma? 2. Har du använt persondator? 3.Använder du Internet? 4.Använder du mejl? 5. Skriver du på datorn varje dag? Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Vid första träffen svarade 50 elever av 60 att de har Internetuppkopplad dator hemma. Men 45 av 60 elever svarade att de har använt persondator tidigare. 20 av 60 använder dator dagligen. Det var de unga som går i skolan/sfi och använder datorn där. 35 elever svarade att de skickar mejl fastän de inte kunde det. Nästan alla elever lärde sig mejla hos oss och var glada över det. Frågorna var nog inte tydliga nog. Vi får se över dem till nästa kurs. Svar på fråga nr 6 redovisas mer detaljerat nedan: 6. Vad vill du kunna göra efter kursen? Jag vill lära mig allt. Vill kunna använda dator för kontakt med jobbet. Vill skaffa mejl, betala räkningar, titta på film. Vill kunna betala räkningar, prata med mina släktingar. Vill kunna använda dator hemma och betala mina räkningar Vill lära mig att mejla min lärare, köpa biljetter, vill lära mig youtube. Vill lära mig betala räkningar, köpa biljetter, lära mig om mejl. Vill lära mig betala räkningar, skriva mejl. Vill kunna gå in på arbetsförmedlingens och försäkringskassans hemsidor. Vill lära mig att betala räkningar, sortera mappar och filer. Lära mig undvika faror på nätet. Vill använda Internet på ett bättre sätt. Vill lära mig mejla och kunna arbeta på datorer. Vill lära mig mejla, betala räkningar, boka resor. Vill lära mig mejla. Vill lära mig mera Internet. Vill lära mig starta datorn, söka på google, öppna mail, skicka och ta emot, Facebook. Vill lära mig skicka mejl till mina syskon. Vill lära mig flytta foton från mail till mappar, ta bort nedladdade pdf filer. Vill kunna göra allt som man gör på dator.

5 Sida 5 av 7 Vill lära mig alla funktioner som finns på Internet. Vill jobba bättre med datorer. Jag är nyfiken. Vill förstå hur man använder dator. Vill kunna mer än jag kan idag. Vill lära mig dator. Vill lära mig mejla, kunna ladda ner program på dator. Vill lära mig att betala räkningar, gå in på blocket. Vill lära mig använda dator. Vill lära mig mejla. Vill lära mig hur dator fungerar, lägga foton i mappar. Vill lära mig betala räkningar, köpa, sälja, ladda ner musik, se öppettider på olika ställen, hitta adresser på Eniro Vill lära mig söka vad jag vill på Internet. Vill veta mer om dator. Vill lära mig att vara lärare i Internet. Vill lära mig att ladda ner musik och filmer. Vid sista träffen fick varje elev ett kursintyg och gjorde en kursutvärdering genom att svara på fem olika frågor (enkät nedan). Varje fråga följs av en skala med siffrorna 1-4. Ringa in det tal som bäst 1.Vad tycker Du om handledningen av kursen? 2. Hur tycker Du utbudet av lektioner 3. Hur känner Du för Ditt eget engagemang 4.Vad anser Du om kursens 5. Har Du haft nytta av kursen? överensstämmer med din egen uppfattning. har varit? när det gäller närvaron? innehåll? 1=Dålig/t 1 2 2=Mindre Bra =Bra =Jättebra! av 60 elever svarade på enkäten. 23 svarade inte på enkäten. Delvis beror det på att verksamhetssamordnaren inte hann vara med vid sista träffen och att en del elever hade fått förhinder och inte kunde vara med vid sista träffen. Enligt svaren på fråga 2 är 18 elever nöjda med kursens längd. Eleverna kan ha missförstått denna fråga eftersom vi ville veta om det fanns behov av en fortsättningskurs.

6 Sida 6 av 7 Erfarenheter från projektet och förslag på förbättringar Även de svagaste eleverna lärde sig mycket på 8 träffar/20 timmar. Det är tack vare att varje datorhandledare talar elevernas modersmål, handleder bara 2 vuxna elever och får stöd från verksamhetssamordnaren. Vi tror det är goda rykten om ULVIS som hjälpte oss att rekrytera ungdomar till verksamheten och ungdomarna i sin tur hittade sina 2 elever. Vi måste bli bättre på fem olika saker Flera studiecirklar på samma adress. Att eleverna har adekvata datorer. Utbilda ungdomarna i handledningsteknik. Mera stöd (handledning) till ungdomarna de första 3 träffarna på studiecirkeln. Flera tillfällen där ungdomar kan träffas och utbyta erfarenheter. Planering och önskemål på framtida arbeten ULVIS fyller sin funktion mer än vi någonsin kunde förutspå. Ungdomarnas och de vuxna elevernas blickar vittnar om det vid varje cirkeltillfälle. De som hjälper oss med lokaler och utrustning tror på vår verksamhet. Vi vill permanenta och utveckla verksamheten, knyta an pedagoger och marknadsförare. De ska hjälpa oss systematisera arbetet som utbildar ungdomar kontinuerligt. Om vi inte får en kontinuitet i verksamheten är risken att ungdomar som vi redan har utbildat ska sluta och intresset för Internetkurser bland föreningar och vanliga människor kommer att minska. Stiftelsen Chelha, Uppsala kommun Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden och Länsförsäkringar har gett oss medel så att ULVIS kan fortsätta med sin verksamhet till maj Så här på slutet känns det att alla människor var så trevliga mot oss. Det kändes underbart att arbeta på ULVIS.

7 Sida 7 av 7 Terminsavslutningsfest för datorhandledare och personalen på Kontakten i Gottsunda den 4 december. Uppsala den 13 december 2012

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010

RAPPORT SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SERBISKA KULTURFÖRENINGEN SLOGA RAPPORT UPPSALA DEN 30 DECEMBER 2010 SESIG SOMALISKA ERITREANSKA SERBISKA INTERNET GRUND, FAS 2 UPPDRAG FÖR.SE:S INTERNET FÖR ALLA 2010 1. Bakgrund.. 3 Leverantören 3.SE

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit.

Internet för alla. Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Internet för alla Erfarenheter av utbildning i Internetkunskap från pilotprojekt som.se (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) har bedrivit. Förord Idag står 1,7 miljoner svenskar helt utanför Nätet, oftast

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20110313 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

Digidel i Västerbotten II

Digidel i Västerbotten II Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

Uppgift 19 Internet och kommunikation

Uppgift 19 Internet och kommunikation Uppgift 19 Internet och kommunikation A Fiktiv kurs Bakgrund Läsåret 11/12 ansvarade jag för en kommunikationsutbildning för särskolans personal i 4 nordupplandkommuner. Kursinnehållet var kommunikationsstrategier

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

E-post för nybörjare

E-post för nybörjare E-post för nybörjare Innehåll: Inledning 1 E-post 2 Att skapa ett e-postkonto 3 Skicka och ta emot e-post 5 Övningar 7 1 Inledning Välkommen till steg 4 av Internetkursen för nybörjare! Vid det förra kurstillfället

Läs mer

Internet för alla även för hemlösa

Internet för alla även för hemlösa Internet för alla även för hemlösa Ett projekt om hemlösas Internetanvändning i samverkan mellan Stiftelsen Hotellhem i Stockholm och.se Stockholm 2009-11-11 Christer Marking Nestor Perez Internet för

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Val till Europarlamentet

Val till Europarlamentet För mer demokrati Mitt val För mer demokrati Val till Europarlamentet Studiecirkeln»Mitt val«ger alla väljare möjlighet att bli delaktiga i den svenska demokratin! Mitt val Sida 3 Mitt val Det här är

Läs mer

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright

Upplevelsebaserat Lärande Shopping. Tid. 45-60 minuter. Antal deltagare. 10-30 deltagare. Copyright 1/33 Göteborgsregionen och GR Utbildning GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige - tillsammans har medlemskommunerna 900 000 invånare. Förbundets uppgift är att verka för samarbete

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema.

Men jag då. Per Johan Ingberg. - om att vara anhörig. Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? bloggar och föreningar. Tema. NYHETER FRÅN VIVIDA ASSISTANS Möt Per Johan Ingberg bloggar och föreningar Tema Men jag då - om att vara anhörig Dessutom: Nu går flyttlasset Hur mycket semester får jag? MAJ VividaNytt nr 3 2012 Sid 1

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer