Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30"

Transkript

1 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl Närvarande Birgitta Johansson Tommy Strandberg Jan Blomqvist Agneta Westman Yvonne Danielsson Eva Frantz Erik Sjöberg Christer Lenke, ordf Kristina Sandberg Lars Bäckman Mikael Ramnerö Kristina Nordström Catarina Carlsson Ärende 1 Föregående minnesanteckningar Åtgärd/beslut Ordföranden inleder med att hälsa Yvonne Danielsson, verksamhetschef för läkarenheten i allmänpsykiatrin, välkommen till Vilmergruppen. Överenskommelsen för kunskap till praktik har blivit förlängd. Samverkansdagen i partnerskap den 28 januari 2011 Vilmergruppen uttrycker sig mycket positivt om dagen. Den stimulerade till nya tankar. Det var genomgående hög kvalitet på presentationerna. Sammanfattningsvis var det en mycket lyckad dag. Redan nu kan konstateras att man vill ha en ny konferens på samma tema nästa år vilket blir den 27 januari För kommunerna är det önskvärt att seminarierna presenteras så utförligt som möjligt innan konferensen (i inbjudan) Viktigt blir också att programmet planeras med stor delaktighet från samverkande partners för att bidra till den gemensamma målsättningen samt att konferensen annonseras med god framförhållning. Det framförs också som önskvärt att primärvården deltar vid nästa konferens. Efter genomgång av minnesanteckningar från föregående möte läggs anteckningarna till handlingarna.

2 2 2 Överenskommelser om samverkan Frågan om Gemensamma överenskommelser om samarbete, utifrån lagändring den 1 januari 2011, togs upp som en punkt även vid förra mötet. Det gjordes då en hänvisning till rådet för samverkan i partnerskap som är förlagt till psykiatrin. Det konstateras nu att det är viktigt att den överenskommelse som ska utarbetas har en bred förankring i både landstinget och länets kommuner. Vilmer utser därför en särskild arbetsgrupp för detta arbete. Vid mötet framförs synpunkten att det kan vara lämpligt med en kommunrepresentant från varje länsdel. Även primärvården bör vara representerad. Den överenskommelse som ska utarbetas ska vara övergripande för länet. Till sammankallande för gruppen föreslås Erik Sjöberg. Birgitta och Christer tar ansvar för att utforma en uppdragsskrivning. Christer ser till att kommunala representanter blir utsedda, Birgitta att representanter från psykiatrin utses och Eva att primärvården blir tillfrågad om deltagande. Arbetsgrupps utformning och direktiven för denna beräknas vara klara i mars och gruppen bör kunna komma igång med sitt arbete under april månad. 3 Prio 3 - lägesrapport Socialstyrelsen har beviljat 2,5 mnkr för Prio-3. Ungefär 1,8 mnkr går direkt till utbildningssatsningar. De utbildningsområden som är aktuella för Prio 3 är följande: Återhämntning Motiverande samtal Anhörig/brukarperspektiv Etik, människosyn och bemötande Meningsfull s ysselsättning (supported employment) Rev budget PRIO Arbetet med att planera för utbildningar är nu i full gång. Elisabet Norlinder är kontrakterad till sista mars Slutrapport från CM-satsning (gamla Milton) 1,3 mnkr återstår som får användas fritt utan årsrapportering. En del har använts inom Prioutbildningar. Elisabet har gjort en sammanställning som går till Marit gruppen. Dokument bifogas. Rapporten tillstyrks i sin nuvarande utformning och går vidare till MARIT-gruppen. Rapport-Samv i partnerskap Milton

3 5 CM (Case Management)- utbildning hur säkrar vi önskad effekt av genomförd utbildningssatsning? Det konstateras att den investering som gjorts i CMutbildningar integrerad psykiatri inom ramen för PRIOprojektet kräver uppmärksamhet, samordning och stöd av ledningen i kommuner och landsting. Metoden ger bäst effekt på de grupper som har en komplex problematik. Man har i Örebro kommun gjort en del förberedelser för att använda denna kompetens. Det är viktigt att skapa möjligheter för de kommunala CM-utbildade att kunna möta de med motsvarande utbildning i psykiatrin. En gemensam kompetensutvecklingsdag för CM utbildade bör övervägas. Handledningsbehovet är också en viktig fråga att ta ställning till framöver. Frågan om Case Management har även viss beröring med den överenskommelse om samverkan som diskuterats under punkt 2. Erik och Elisabet Norlinder har på uppdrag av Priostyrgrupp sammanställt information om CM-utbildningen och även lyft fram ett antal strategiska frågor att överväga i den fortsatta handläggningen. Dokumentet bifogas minnesanteckningarna. 3 CM-utb - framtid 6 Kunskap till praktik - lägesrapport 7 Psykiatrisk hemsjukvård - lägesrapport Vilmer återkommer till frågan under året. En verksamhet som kan bidra till ökad medvetenhet om CM team och praktiska samverkansformer är Södertäljemodellen. Representanter från Södertälje är inbjudna till den 29 april, förmiddag, för en två timmars information om verksamheten.i samband med detta kan det vara möjligt att komplettera med reflektioner bland våra aktörer kring framtida samverkansformer.christer och Birgitta återkommer med mer information. En överenskommelse är nu klar. Policyskrivningar måste nu arbetas fram. Arbetet fortskrider enligt plan. Genomgång av läget. Arbetsgruppen har träffats vid två tillfällen och träffas igen i vecka 6. En enkät har skickats ut till samtliga kommuner i länet med för utredningen viktiga frågor att besvara. Arbetsgruppen lyfter fram vårdplaneringens betydelse som fundamental i sammanhanget. Eftersom den ekonomiska aspekten inte ingår i uppdraget bedömer man att det ska gå att uppnå enighet kring innehållet i en framtida rapport till Vilmergruppen. Uppdraget ska vara slutfört till den 31 mars 2011.

4 8 Reviderad hemsida för OVK Christer presenterar en ny samverkansportal för kommuner och landsting i Örebro län Förslag om inrättande av mansmottagning (uppdrag från VILGOT-gruppen) Uppdraget kommer från MARIT och VILGOT-gruppen. Utredningen som nu aktualiseras i VILMER-gruppen ska lämna förslag till inrättande av en mansmottagning. Arbetsgruppen ska ha representation från kommunerna i länet och landstinget. En helhetssyn krävs. Utredningen förväntas ta hänsyn till de aktiviteter som redan pågår inom ramen för uppdraget. Utredningen förväntas vara klar till den sista april. Utseddda kommunala representanter är Merja Mustonen Prim och Gun Berglund, Örebro kommun samt Majlill Persson Lindesbergs kommun. Psykiatrin representeras av Lars Hjalmarsson och Sven Helin, båda från Beroendecentrum. När det gäller primärvården återkommer Eva Frantz med namn. Dokument bifogas från VILGOT sammanträde , punkt 5 samt från MARIT möte , 32. Vilgot doc Marit pdf 10 Övriga frågor Tommy redovisar årsredovisning av tillnyktringsverksamheten. Årsredovisning av TNE 2010.doc Tommy informerar om att Gerhard Larsson kommer till Örebro den 25 mars för att presentera missbruksutredningen. Tommy lyfter frågan med hemlöshet för unga missbrukare. Fenomenet förefaller ha blivit vanligare bland både män och kvinnor. Behandlingsförutsättningarna vid hemlöshet blir ytterligare komplicerad. Tommy vill att detta tas upp som en punkt vid nästa sammanträde. Det finns i Örebro en plan mot hemlöshet men man vet i dagsläget inte omfattningen på problemet. Mikael presenterar planen vid nästa möte.

5 Christer informerar om utredningar som är på gång inom ramen för Vilmergruppens uppdrag. 5 Vilmergruppen 2011 Kristina Sandberg slutar som socialchef efter 41 år i socialtjänsten. Kristina avtackas för sina insatser i Vilmergruppen. 11 Avslutning Ordföranden avslutar mötet. Nästa möte är planerat till den 15 april kl

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10.

Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Tjänsteställe, handläggare Datum Beteckning Maria Sahlén Eriksson 2010-11-10 Dnr: Sida 1 (7) Protokoll regional styrgrupp för Vård- och omsorgscollege 2010-11-10. Deltagare; Hans Karlsson, Regionförbundet

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009

Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 Minnesanteckningar från styrgruppsmöte för det nationella landsbygdsnätverket, 23 januari, 2009 23 januari Närvarande Peter Melin, ordförande Gun Rudquist (kom under punkt 7) Lotti Jilsmo Staffan Bond

Läs mer

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå

Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå 2011 Ärende 31-43 Deltagare: Protokoll Länssamordningsgrupp (LSG) 14 juni 2011 Tid: kl 10.00-16.00 Lokal: Lappland, landstingshuset, Umeå Lotta Svärd, Ordförande Ewa Klingefors David Grahn Marie-Louise

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län

Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Uppföljning av individuella planer inom missbruks- och beroendevården i Stockholms län Cecilia Löfgren & Emma Fredriksson September 2012 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Urval och genomförande...

Läs mer

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007

Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Folkhälsovetenskapligt centrum 2007-03-05 Kjerstin Strandh Minnesanteckningar från Hälsosamverkansberedningens möte den 28 februari 2007 Närvarande Agneta Niklasson (mp) vice ordförande Alma Basic (s)

Läs mer

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län

SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA. Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län SAMVERKAN ENKELT I TEORIN SVÅRARE ATT PRAKTISERA Några erfarenheter av samverkan inom äldreområdet mellan kommuner och landstinget i Stockholms län Ingrid Hjalmarson Eva Norman Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-06-14 1 (33) Plats och tid ande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Torsdagen den 14 juni 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Tommy Caesar Sven-Gösta Pettersson, 77-89,

Läs mer

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008

fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 FOTO: SCANPIX fokus på anhöriga till äldre nr 5 april 2008 Anhörig/närståendestöd i Skaraborg ett samverkansprojekt mellan kommuner, primärvård och sjukhus Bakgrund I samband med den nationella satsningen

Läs mer

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14

Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa och sjukvård 2014-02-14 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(6) Handläggare Christina Wessman 023-77 70 60 christina.wessman@regiondalarna.se Datum 2014-02-18 Minnesanteckningar från länsnätverk förvaltningschefer inom socialtjänst/hälsa

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Västerbotten - Västernorrland - Dalarna - Gävleborg - Uppsala - Västmanland. Värmland - Stockholm - Örebro - Västra Götaland - Östergötland - Halland - Kronoberg - Skåne - Blekinge

Läs mer

Anhörigstöd i T-län Slutrapport

Anhörigstöd i T-län Slutrapport Rapport 2008:10 Anhörigstöd i T-län Slutrapport Augusti 2008 Jan Backlund Elisabeth Davidsson Anhörigstöd i T-län Slutrapport Jan Backlund Elisabeth Davidsson Rapport 2008:10 Förord Projektet Anhörigstöd

Läs mer

Goda resultat och framtidsfokus

Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörn redovisar 2012-2 Goda resultat och framtidsfokus Grenverket Södertörns resultat november 2009 december 2011 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna

Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Hänt i veckan - aktivitetsrapport från avdelningsstyrelsen till sektionerna Nr: 4/2013 Omfattar perioden 28 januari 7 februari --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING

RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING FoU-rapport 2012/4 RIM-PROJEKTET (RIKTLINJER INOM MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN) EN FYRAÅRSUPPFÖLJNING Nima Najafi Regionförbundet Uppsala län Sammanfattning RIM-projektet är Uppsala läns regionala kraftsamling

Läs mer

EVIDENSBASERAD PRAKTIK

EVIDENSBASERAD PRAKTIK EVIDENSBASERAD PRAKTIK inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Webbkartläggning Primärvård Delaktighet, inflytande och samverkan 2014 Bakgrund evidensbaserad praktik I överenskommelsen

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer