LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN"

Transkript

1 LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående förslag till kursplan bör du kunna genomföra kursen på en hel dag eller 2-3 kvällar. Välj det alternativ som passar bäst hos er! Kursdeltagarna ska ha tillgång till ett eget exemplar av häftet Ledare i friidrottsskolan under utbildningen. Det är också bra om böckerna Friidrott för barn och Grundträning i friidrott finns tillgängliga i några exemplar, särskilt när kursdeltagarna ska planera verksamheten i friidrottsskolan. Om dessa böcker inte redan finns i föreningen kan de beställas via SISU Idrottsböcker, Utbildningen bör genomföras på eller i nära anslutning till den plats där er friidrottsskola ska arrangeras, så att alla ledare blir bekanta med miljön och vet var all utrustning som ska användas i friidrottsskolan finns. Till de teoretiska delarna av utbildningen är det bra om det finns whiteboard eller blädderblock i lokalen. Tänk på att ni kan redovisa ledarutbildning, planerings- och utvärderingsarbete i anknytning till friidrottsskolan som lärgrupper till SISU Idrottsutbildarna. Kontakta ditt SISU-distrikt innan ni startar ledarutbildningen så får du veta mer om vad ett samarbete kan ge er i klubben! Kontaktuppgifter till SISU-distrikten hittar du här:

2 Kursplan Friidrottsskola 2012 Sid 2 Kursplan Inledning och presentation Tid: 10 minuter Inled gärna utbildningen med en kort presentation där du som kursledare och alla blivande ledare i friidrottsskolan får presentera er för varandra. Presentationen kan gå till på många olika sätt, men åtminstone följande punkter kan vara bra att veta om alla innan ni går vidare: Namn och ålder Varför vill jag vara ledare i friidrottsskolan? Har jag varit ledare i friidrottsskola tidigare? Är jag ledare för någon träningsgrupp i klubben nu? Finns det någon (ledare eller annan) som jag ser upp till? Vad är det som gör just den personen speciell? Som kursledare kan du redan i inledningen dela med dig av dina tre bästa tips om hur man leder en grupp. Dela sedan ut häftet Ledare i friidrottsskolan till alla deltagare. Att vara ledare Tid: minuter Hjälpmedel: Pennor, papper För den som vill veta mer om att vara ledare: Friidrott för barn, sidorna Grundträning i friidrott, sidorna För många tonåringar blir friidrottsskolan första chansen att prova på att vara idrottsledare. Som uppvärmning till passet om ledarskap får kursdeltagarna under ett par minuter, två och två, diskutera citaten på sidan 2. Låt därefter alla läs sidan 3 Du är viktig! och Barns lärande. Diskutera! Vad innebär det att vara en förebild? Vilka förväntningar har du på dig själv inför ditt ledaruppdrag i friidrottsskolan? Vilka förväntningar tror du att andra (barn, föräldrar, föreningen) har på dig i samband med ditt ledaruppdrag i friidrottsskolan? Uppgift Låt kursdeltagarna öva på att ge uppåtpuffar, alltså berömma varandra under kursens gång när de gör något som är särskilt bra eller intressant! Diskutera sedan med hela gruppen vilka mål ni har med friidrottsskolan i er klubb. Låt någon vara sekreterare och skriva ned till det ni kommer fram till. Diskutera också hur ni ska agera som ledare i friidrottsskolan, och som förebilder för barnen. Utforma det ni kommer fram till som en checklista. Denna checklista kan också användas som en del av ett informationsblad till de föräldrar som har barn med i friidrottsskolan. Detta kommer ni att återkomma till senare i utbildningen! En ledare i vår friidrottsskola kommer i tid är kvar på idrottsplatsen tills alla barn gått eller blivit hämtade ler och är glad när han/hon pratar med barnen har tålamod har ledartröjan på sig har mobiltelefonen avstängd lär sig alla deltagares namn o.s.v.

3 Kursplan Friidrottsskola 2012 Sid 3 Hur ska träningen se ut? Tid: minuter Hjälpmedel: Pennor, papper För den som vill veta mer om levande träning och hur friidrottsträning kan byggas upp: Friidrott för barn, sidorna Grundträning i friidrott, sidorna Begreppet levande träning är en av de bärande idéerna i friidrottens ledarutbildningar. Inled passet med en genomgång av de fyra principerna för levande träning som beskrivs på sidorna 4-5. Skriv gärna upp punkterna på blädderblock eller whiteboard så att ledarna har dem synliga under sin planeringstid. Friidrottens grenar Tid: 2 timmar (förrådet 10 minuter, planering 30 minuter, praktik 60 minuter, utvärdering 20 minuter) Hjälpmedel: Idrottsplatsens förråd, pennor, papper, träningskläder, gärna en träningsgrupp från klubben För den som vill veta mer om friidrottens grenar: Friidrott för barn, sidorna Grundträning i friidrott, sidorna Inled detta pass med att bege er till idrottsplatsens förråd och låt kursdeltagarna bekanta sig med den utrustning de kommer att ha tillgång till under friidrottsskolan. Gå sedan tillbaka till kurslokalen och dela in kursdeltagarna i tre grupper. Låt därefter alla läsa stycket Friidrottens grenar. Grupperna får 30 minuter på sig att planera varsitt pass. Hänvisa gärna till beskrivningarna av de olika grenarna på sidorna 9-20 eller till böckerna Friidrott för barn eller Grundträning i friidrott. Grupp 1 planerar ett pass med inriktning på löpning Grupp 2 planerar ett pass med inriktning på hopp Grupp 3 planerar ett pass med inriktning på kast Därefter går ni ut på idrottsplatsen där varje grupp får vara ledare under ca 20 minuter. Övriga kursdeltagare får vara barn under redovisningen. (Om det är få ledare som går kursen är det bra om ni istället kan genomföra de praktiska delarna av utbildningen med en träningsgrupp från klubben. Lägg i så fall utbildningen samtidigt som någon träningsgrupp finns på idrottsplatsen och låt dessa testa de pass som ledarna har planerat.) Efter passen gör ni en utvärdering, utifrån följande frågor: Tror ni att övningarna passar för 7-åringar? Tror ni att övningarna passar för 11-åringar? Tror ni att övningarna passar för 14-åringar? Går det att göra övningarna enklare eller svårare för att fler ska tycka att de är roliga? Blev det lagom högt tempo i passet? Visade ledarna att de tyckte att det var roligt att vara ledare? Gav ledarna instruktioner på barnens nivå? Var ledarna bra på att uppmärksamma alla? Var ledarna bra på att ge beröm? Var ledarna bra på att uppmuntra dem som tyckte att det var svårt?

4 Kursplan Friidrottsskola 2012 Sid 4 Lekar Tid: 1½ timme (planering 20 minuter, praktik 60 minuter, uppföljning 10 minuter) Hjälpmedel: Idrottsplatsens förråd, pennor, papper, träningskläder, gärna en träningsgrupp från klubben För den som vill få ytterligare idéer till ett lekpass: Friidrott för barn, sidorna Dela in kursdeltagarna i tre nya grupper och ge dem 20 minuter att planera varsitt lekpass. De får välja själva om de vill använda några av de exempel på lekar som finns på sidorna eller om de vill använda lekar som de själva känner till. Grupp 1 planerar lekar som de tror att en grupp med 7-åringar skulle uppskatta Grupp 2 planerar lekar som de tror att en grupp med 11-åringar skulle uppskatta Grupp 3 planerar lekar som de tror att barn i alla åldrar kan leka tillsammans Därefter går ni än en gång ut på idrottsplatsen där varje grupp får vara ledare under ca 20 minuter och övriga kursdeltagare får vara barn. (Även här kan en träningsgrupp behövas om kursdeltagarna är för få.) Istället för utvärdering får varje grupp själva berätta hur de tänkte när de planerade sina lekpass. Fundera också på vädrets betydelse för praktikpassen. Hade ni planerat annorlunda om det hade ösregnat? Hade ni planerat annorlunda om det hade varit varmare? Efter de två praktikpassen är det också bra att fråga kursdeltagarna om de har tillräckligt med redskap eller om de saknar något viktigt redskap som de tror skulle kunna göra friidrottsskolan ännu roligare för deltagarna. Planera och organisera er friidrottsskola Tid: minuter Hjälpmedel: Pennor, papper För den som vill veta mer: Friidrott för barn, sidorna Grundträning i friidrott, sidorna När ni har kommit så här långt i utbildningen är det dags för deltagarna att tillämpa sina kunskaper och planera verksamheten i er friidrottsskola. Inled passet med att läsa igenom avsnittet Planera er friidrottsskola på sidan 6. Innan ledarna, tillsammans i en eller flera grupper, börjar planera sina veckor i friidrottsskolan är det viktigt att de vet vissa basfakta om er friidrottsskola: Vilka dagar och tider friidrottsskolan genomförs Hur många ledare som kommer att vara med Hur stora barngrupper ni kommer att ta emot och vilka åldrar som bjuds in Om det kommer att finnas andra grupper på idrottsplatsen samtidigt som man måste ta hänsyn till Använd gärna de informationsblad och planeringsscheman som finns på sidan 7-8 som mall för planeringen. (Tomma informationsblad och planeringsscheman kan skrivas ut från Avsluta passet med att varje grupp redovisar sin plan för en vecka i friidrottsskolan.

5 Om någon skadar sig Tid: 20 minuter Hjälpmedel: Förbandsväska För den som vill veta mer om enklare idrottsskador: Friidrott för barn, sidan 18. Om det finns tid under utbildningsdagen bör alla blivande ledare få öva på att behandla ett par av de vanligaste skadorna: sårskador, fotledsstukning och näsblödning (se instruktionerna på sidan 8). Poängtera också att många skador kan undvikas genom en bra uppvärmning. Diskutera också vilka rutiner ni ska ha om en allvarlig skada inträffar i friidrottsskolan. Avslutning Tid: 20 minuter Kursplan Friidrottsskola 2012 Sid 5 Avsluta ledarutbildningen med en kort utvärdering där deltagarna, muntligt eller skriftligt, individuellt eller i grupp, får svara på några frågor: Vad var det mest intressanta jag lärde mig av denna kurs? Känner jag mig väl förberedd inför mitt ledaruppdrag i friidrottsskolan? Innan ni lämnar kursen kan du som kursledare peppa och inspirera varje blivande ledare i friidrottsskolan genom att ge dem varsin uppåtpuff. Det är ju som sagt viktigt att se individen! Just det här tyckte jag att du gjorde riktigt bra under kursen, om du fortsätter så kommer barnen att stormtrivas i friidrottsskolan!

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr

Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Jag behöver bränsle följ med Wilda och Walter på matäventyr Handledarguide Inledning Vill du skapa förutsättningar för barnen att vara aktiva, lära själva och reflektera? Vill du skapa en miljö där barnen

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Vinnare i långa loppet

Vinnare i långa loppet Vinnare i långa loppet Tränings- och tävlingslära i Specialidrott a loppet a i Specialidrott jat läsa ämnet Specialidrott i stationsutveckling inom din jag äta? Hur lär jag mig att skilda kapitel som alla

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Utvärdering Biologdesignern grupp 19

Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Utvärdering Biologdesignern grupp 19 Biologdesignern har: svara med svar 1-5 1=dåligt, 5=jättebra Poäng Antal 1. Jag är bättre på att förklara vad jag är bra på och vad jag tycker om att göra. 51 15 2.

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag.

ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Möten som engagerar ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, augusti 2006. Upplaga: 5 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. E-post: bestall@st.org. Fax:

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

En lärobok i entreprenörskap

En lärobok i entreprenörskap Ungtreprenör! En lärobok i entreprenörskap Lärarhandledning April 2010 Detta material uppdateras löpande och förslag och kommentarer tas tacksamt emot av jonas.stalhandske@ungtreprenor.se Författaren och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden

Studieverkstaden om. Muntlig presentation. Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber. Studieverkstaden om Muntlig presentation Tips om att förbereda och framföra Råd om nervositet och rampfeber Studieverkstaden Inledning I din utbildning ingår troligen muntliga redovisningar och presentationer. Här har

Läs mer

Utbildning för Projektledare

Utbildning för Projektledare Utbildning för Projektledare 1 Introduktion till utbildning för projektledare om tillgänglighet Utbildning för projektledare om tillgänglighet är att betraktas som en mall för en halv eller heldags utbildning.

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar

Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping. Vägledning. för nyanlända barn och ungdomar Tanja Nyholm Berzeliusskolan Linköping Vägledning för nyanlända barn och ungdomar INLEDNING Att ge vägledning till nyanlända ungdomar tar längre tid än till svensk-födda. De har inte vuxit upp med all

Läs mer

Ge mig vingar som bär

Ge mig vingar som bär Ge mig vingar som bär om transitionsprocessen mot vuxenlivet Tack till Bloorview Kids Rehab, Toronto, Kanada, som generöst delat med sig av sitt material och kunnande. Tack till Allmänna Arvsfonden som

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation

23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation Att tala så att de lyssnar 23.1 23. Att tala så att de lyssnar om effektiv muntlig presentation av Richard Nordberg Avdelningen för språk och kommunikation, KTH 23.1 Inledning Muntlig presentation har

Läs mer

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet

Att ge syskon utrymme Manual för syskonprogrammet Att ge syskon utrymme Författare: Ingrid Nordgren, Tina Granat, Kerstin Andersson, Berit Persson, Eva Persson Barn- och vuxenhabiliteringen Manualen är ett resultat av projektet Att ge syskon utrymme som

Läs mer

Studiehandledning för cirkelledare

Studiehandledning för cirkelledare Alla kan surfa Studiehandledning för cirkelledare 2015 Studieförbundet Vuxenskolan, SV och Demensförbundet Projektledning: Anki Bard-Sandström, SV Författare: Charlotta Olofsson och Petra Hoff Grafisk

Läs mer