Ledarskap och Samarbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskap och Samarbete"

Transkript

1 Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument

2 SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2

3 Ledarskap och samarbete Styrdokument Bakgrund Göteborgs kommun satte 2004 upp målet i sin verksamhetsinriktning: Andelen ungdomar i Göteborg som engagerar sig i föreningslivet och blir ledare skall öka Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad har i samarbete med stadsdelsförvaltningarna, SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet arrangerat Ledar- och demokratiutbildning på högstadiet sedan Som mest har projektet omfattat 20 skolor med 15 till 20 deltagare i varje skola. Totalt har utbildningen genomförts tillsammans med 1500 elever i grundskolans år 7, 8 och 9. Erfarenheterna från denna utbildning är bl.a. följande punkter: Fler unga ledare andelen unga ledare i föreningslivet i Göteborg har under verksamhetsperioden ökat För svårt kursledarna har rapporterat att innehållet i studieplanen på Ledar- och demokratiutbildningen legat på en för hög nivå i förhållande till målgruppens förmåga och intresse Saknade studiematerial Deltagarna blev inte utrustade med något personligt studiematerial, vilket skapade stora krav på kursledaren att planera varje tillfälle både med innehåll och material till praktiska övningar Avsaknad av tydlig kursplan Kursplanen har varit för generellt uppbyggd, främst baserad på värderingar Dyrt med övernattning En del av utbildningen skulle vara förlagd till en annan utbildningsplats vilket gav ett mervärde för deltagaren både pedagogiskt och erfarenhetsmässigt. Denna del har i längden visat sig dyr att genomföra, vilket medverkat till att flera stadsdelsförvaltningar avstått att arrangera utbildningen. SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 3

4 Introduktion Ledarskap & Samarbete ersätter den tidigare Ledar- och demokratiutbildning på högstadiet. SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet arrangerar utbildningen i samarbete med Stadsdelsförvaltning eller kommun. Rekrytering av deltagare till utbildningen sker via skolan, år 7, 8 eller 9. Stadsdelsförvaltningen/kommunen och skolan gör upp vilken målgrupp de vill vända sig till. Utbildningen genomförs efter skoltid, d.v.s. utanför skolans läroplan, och är fördelad på sex tillfällen. Varje tillfälle omfattar tre timmar där halva tiden ägnas åt teoretisk utbildning och den andra halvan åt praktiska övningar. Sista tillfället ägnas åt att koppla deltagarna på utbildningen till lämpliga ledaruppdrag i det lokala föreningslivet om deltagaren uttrycker detta intresse. SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet finansierar kursledare och litteratur till utbildningen. Stadsdelsförvaltningen/kommunen finansierar utbildningslokaler och mellanmål. Syfte med utbildningen Kursen syftar till att väcka deltagarnas intresse för ledarskap. Vidare syftar kursen också till att identifiera intresse hos deltagarna att medverka som ledare i det lokala föreningslivet. Utbildningsmål Under kursgången ska deltagarna få prova på att leda en grupp samt få tillfälle att reflektera över sin ledarroll. Om deltagaren visar intresse för ett ledaruppdrag är också målet med kursen att koppla ihop deltagaren med lämplig handledare/mentor i den lokala föreningen. Ekonomi Kursen kan genomföras utifrån två ekonomiska modeller som kommunkurs eller beställningsbar kurs. Kommunkurs innebär att stadsdel eller kommun väljer den som sk kommunkurs där kostnaderna täcks av den pott som respektive region har att tillgå. Den totala kostnaden exkl. lokalkostnad och förtäring är ca kr. SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet står då för kursledare och litteratur medan Stadsdelsförvaltningen/kommunen står för fika och eventuell lokalkostnad. Andra alternativet är att köpa kursen som sk beställningsbar kurs då beställaren står för hela kostnaden (se nedan). SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 4

5 Kalkylen baseras på 20 deltagare Kursledare, inkl. arbetsgivaravgift Kursledararvodet inkluderar för- och efterarbete, resor, dokumentation, kursledarträffar och möten med samordningsgruppen i stadsdelen Litteratur Lokal? Mellanmål 30 kr. /person Mjölk eller juice, smörgås, pålägg, yoghurt och frukt Kursinbjudan SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet tar fram kursinbjudan till kursen. På inbjudan framgår vad kursen syftar till, vilka kursmål som gäller, samt praktisk information tider, plats osv. Stadsdelsförvaltningen/kommunen ansvarar för distribution av kursinbjudan till eleverna på skolan. Information om utbildningen till elever/föräldrar finns tillgängligt som PDF på Intyg SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet utfärdar Kursintyg till deltagare som närvarat på minst fyra hela tillfällen av kursens totalt sex tillfällen. På kursintyget framgår: Namn på deltagaren Kursinnehåll Kursens tidsomfattning Intyget skrivs under av respektive kursledare och delas ut vid det sista kurstillfället. Målgrupp/deltagare Utbildningen är anpassad till en målgrupp som motsvarar åldrarna år. Ingen särskild behörighet krävs, tvärtom så ämnar sig kursen utmärkt till unga deltagare utan tidigare erfarenhet från ledaruppdrag eller ledarutbildning. Deltagare med tidigare utbildningserfarenhet från sin specialidrott eller sin intresseorganisation (t.ex. Scouterna eller Friluftsfrämjandet), får här möjlighet att komplettera sin kunskap i denna generellt uppbyggda utbildning. Deltagare per grupp st. Utbildare Utbildare för Ledarskap & Samarbete ska godkännas av SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet. SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 5

6 Utbildningsmaterial Samarbetsövningar, SISU Idrottsböcker Författare Helena Alsgård. Utbildningens pedagogiska grundsyn Ledarskap och Samarbete har ett jämställdhets- och demokratiperspektiv, som ska genomsyra såväl form som innehåll. Ledarskap och Samarbete bygger på erfarenhets- och upplevelsebaserat lärande och kännetecknas av reflektion, dialog, samtal och delaktighet, där teori och praktik blandas. Eftersom SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet arrangerar utbildningen använder vi exempel och metoder lämpliga för idrotten generellt. Deltagarna omsätter kunskapen, handledda av kursledaren, till sin egen verksamhet. Vid utbildningstillfället avsätts tid till denna reflektion och handledning. Lokal Större lokal med plats för gruppens storlek i teori och praktiska övningar. Blädderblock, whiteboard och tuschpennor. Utvärdering Det är upp till varje stadsdel att arrangera utvärdering av den genomförda utbildningen vid tillfälle sex om så önskas. Kursledaren kan arrangera utvärdering av sin egen prestation efter genomförd utbildning eller i anslutning till tillfälle sex. Uppföljning (Göteborg) I första hand medverkar tjänsteman på stadsdelsförvaltningen och i andra hand tjänsteman på Idrotts- och föreningsförvaltningen vid utbildningstillfälle ett och sex för att informera om och följa upp eventuellt mentorsstöd för deltagarna. Vid första tillfället är syftet att introducera möjligheten för deltagarna att bli erbjudna ledaruppdrag i förening med mentorskap. I samband med detta ges deltagarna en uppgift om att skaffa sig en mentor, förslagsvis i den förening de redan tillhör. Saknar deltagaren förening eller mentor inleds ett arbete att tillsammans med tjänstemannen hitta detta. Om det i stadsdelen planeras ett evenemang där deltagarna skulle kunna medverka är det bra att informera om detta redan vid första tillfället. SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 6

7 Vid sista tillfället presenterar tjänstemannen relevanta alternativ för deltagarna och lyfter fram alla tänkbara uppföljningssteg. Deltagarna upplyses också om möjligheten att genomföra utbildningen Plattformen arrangerad av SISU Idrottsutbildarna Väst samt andra grundläggande ledarutbildningar i t.ex. Scouternas, Friluftsfrämjandets eller annan organisations regi efter genomförd utbildning. Föreningar kan söka mentorsbidrag från Idrotts- och föreningsförvaltningen om befintlig ledare agerar mentor eller fadder för en blivande ledare. För mer information om mentorsbidrag kontakta Mats Morian, Idrott och föreningsförvaltningen, på: Kommunikation Information om Ledarskap och Samarbete finns som PDF på Ansvar Ansvarsområde Ta fram inbjudan Rekrytering av deltagare Mellanmål Lokal Kursledare Litteratur Mentorskap Intyg Stadsdelsförvaltningen * (se nedan) SISU/VSIF * Skolan ansvarar (förslagsvis via lärare) för rekrytering av deltagare. SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 7

8 Detta är en utbildning som i första hand riktar sig till åldersgruppen år. Tanken med utbildningen är att den skall inspirera unga till att vilja veta mer om ledarskap och eventuellt prova på att leda andra. Ledarskap & Samarbete är den utbildningsinsats som erbjuds istället för den tidigare Ledar- och demokratiutbildning på högstadiet, som arrangerats av Idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborg tillsammans med Stadsdelsförvaltningarna. Kontakt: Viktor Weiberg SISU Idrottsutbildarna Väst Västsvenska Idrottsförbundet Göteborg SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 8

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan

Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan 2009-02-01 Idrottslyftet mer och fler - regler och principer för Stockholms Idrottsförbunds skolsamverkan Bakgrund Stockholms Idrottsförbunds fick 1 juli 2007 i uppdrag att ge idrottsföreningar möjligheten

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Myndighetens syn på. Lärande i arbete

Myndighetens syn på. Lärande i arbete Myndighetens syn på Lärande i arbete 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-07-6 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på lärande i arbete

Läs mer

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman

Det nya. Landet. Ett rollspel om demokratins dilemman Det nya Landet Ett rollspel om demokratins dilemman UPPLEVELSEBASERAT LÄRANDE DET NYA LANDET / 22 Om materialet Detta material är baserat på ett tidigare material med samma namn som utvecklades på uppdrag

Läs mer

Entreprenörskap. i skolan

Entreprenörskap. i skolan Entreprenörskap i skolan Entreprenörskap i Skolan Entreprenör -en som gör! Entreprenörskap i skolan En del av Skånes entreprenörskapsprogram Kommunförbundet Skåne, 2008 Skola och Entreprenörskap Bakgrund

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisning 2013 Verksamhetsplan 2014-2015 Röstlängd SISU Idrottsutbildarna Bridgeförbundet 1 Pistolskytteförbundet 1 Summa 82 Efter beslut av RF-stämman 2013 har underlaget

Läs mer

Årsrapport - Redovisning

Årsrapport - Redovisning 1 Årsrapport - Utbildningsanordnare: SweJa Kunskapscenter AB SweJa Kunskapscenter AB grundades 1994 och har tre delägare (Joakim Bergquist, Monica Andersson och Gunilla Eriksson). SweJa har allt sedan

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Revisionsrapport Samverkan kring uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstinget i Östergötland Linköpings kommun Datum 2010-04-07 Eva Ogensjö, certifierad kommunal revisor Karin Jäderbrink, certifierad

Läs mer

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET

Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! UNGDOMSSTYRELSENS SLUTRAPPORT OM SEXUELL EXPLOATERING PÅ NÄTET Hjälp jag dör vem la upp bilden?! Slutrapport om sexuell exploatering av unga på internet Förord Internet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6

Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Verksamhetsförlagd utbildning Grundlärarutbildningen 4 6 Guide för handledning och bedömning Innehåll Introduktion 3 Progression i yrkeslärande 5 Tre domäner av lärares kompetens 6 Domän 1: Didaktisk/Metodisk

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6. Moderna språk Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Moderna språk Skolinspektionens rapport 2010:6 Diarienummer 40-2009:1853 Stockholm 2010 Bildbåry: Bananastock Kvalitetsgranskning Rapport 2010:6 Innehåll 1. Sammanfattning

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Skolsamverkan och tillgänglighet

Skolsamverkan och tillgänglighet IDROTTSLYFTETS EXTERNA UTVÄRDERING Skolsamverkan och tillgänglighet RAMBÖLL Olov Wolf-Watz, Elin Törner, Steffen Ovdahl STOCKHOLM MARS 2012 ANDRÈN & HOLM AB (16831) FOTO: Bildbyrån Information om Idrottslyftets

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer