Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör"

Transkript

1 Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare ska rekommenderas av den egna klubben. Allmän mentalkunskapskurs (M 1). Allmänlydnadsinstruktör med kompetens att hålla kurs i allmänlydnad för valpar och vuxna hundar. SBK Lokalklubb eller distrikt. Ca 100 studietimmar, anpassas utifrån behov och antal deltagare. Tillkommer också: - Förberedelse inför varje kurstillfälle. - Projektarbete som utgör underlag för godkännande. * Pedagogik, 21 tim inkl uppstart av utbildningen - Människans lärande (L 1/ kursledarutbildning) - Studiecirkelmetodik (L 1/ kursledarutbildning) - Planering (L 1/ kursledarutbildning) - Tala inför grupp (L 1/ kursledarutbildning) - Grupper och besvärliga situationer Hundkunskap, 44 tim - Allmänlydnad - Inlärning - Beteendeanalys - Problembeteenden - Nosarbete - Hundens ursprung - Hunden och lagen (kursledarutbildning) - Hundens skötsel - SBKs organisation. (kursledarutbildning) Specialkurs valp, genomförs som en egen modul, 20 tim Redovisning av projektarbete, 9 tim */ Pedagogiken kan genomföras som en ledarutbildning steg 1 i Studiefrämjandets regi. Utbildningen omfattar 12 timmar och arrangeras för alla medlemsorganisationer inom Studiefrämjandet. Det innebär att gruppen utgörs av deltagare från skilda organisationer. En Allmänlydnadslärare behöver komplettera pedagogiken med SBK inriktad kunskaper om kursplanering, kursverksamhet, besvärliga situationer och den specifika rollen som SBK instruktör. Pedagogiken kan också genomföras som en kursledarutbildning i Studiefrämjandets regi, se flik 16. Detta är en anpassad ledarutbildning för SBK. En av Studiefrämjandets utbildare och en SBK lärare ska hålla i utbildningen. Viss komplettering kan krävas även efter denna utbildning och görs då av den ansvarige läraren.

2 För erhållande av bevis som allmänlydnadsinstruktör fordras: Medlem i SBK. Fyllt 18 år. Genomfört specialkurs valp inom eller utanför utbildningen. Närvarat under minst 80 % av utbildningen. Genomfört och redovisat projektarbete. Gjort allmänlydnadspasset med egen hund. Om egen hund för tillfället inte finns, får läraren ta ansvar för att instruktörens kunskap och talang prövas på likvärdigt sätt. Syftet är att instruktören ska kunna föregå med gott exempel. Ha ett positivt och pedagogiskt förhållningssätt till människor och lärande. 2

3 Utbildningen syftar till att genomföras som en praktisk upplevelse såväl pedagogiskt som hundkunskapsmässigt. Läraren ska föregå som ett pedagogiskt exempel på hur utbildning bedrivs och ska arbeta utifrån en aktiv, gruppinriktad inlärning där deltagarnas behov sätts i fokus. Läraren ska också vara ett föredöme med egen hund. Deltagarna ska stimuleras att aktivt söka kunskaper och byta erfarenheter. Utbildningen bygger på ett deltagaransvar, där var och en förbereder sig inför varje kurstillfälle. Med hjälp av litteratur, internet och intervjuer av erfarna instruktörer, söker deltagarna fakta inför kurstillfället. Lärarens uppgift är att ge kursdeltagarna möjligheter att inför varje kurstillfälle, förbereda sig genom att inhämta kunskaper, samt att stimulera till reflektion, kritiskt tänkande och personlig utveckling. Förslag till kursprogram Datum Tidpunkt Innehåll Ca antal timmar 1. Start av utbildning - Presentation - Lära känna varandra/bli grupp - Genomgång av utbildningens innehåll, omfattning och genomförande - Bestämma datum och plats för kurstillfällen 2. Människans lärande - Kunskapssyn - Lärstilar 3. Studiecirkelmetodik - Studiecirkelmetodik - Utvecklande frågor - Ledarrollen 4. Planering - Kursplan - Arbetsplan - Förberedelser inför kurs 5. Planering - Första mötet - Lektionsplan 6. Tala inför grupp - Tala inför grupp - Ge och ta kritik 7. Grupper besvärliga situationer - Sätta gränser - Konflikthantering 8. Deltagarledd lektion - Hunden och lagen - SBK:s organisation inkl våra policy s Ansvarig lärare 3

4 9. Deltagarledd lektion - Hundens skötsel - Hundens historia 10. Allmänlydnadspass med egen hund - Kunskap om passet och dess användning - Kunskap med egen hund i allmänlydnad 11. Hundkunskap - Vem är hunden 12. Utvärdering av pågående kurs - Individuella samtal - Planering inför projektarbete 13. Hundkunskap - Relationsanalys 14. Hundkunskap. - Kommunikation, lek och samvaro. 15. Hundkunskap. - Trygghet, samarbete och dominans. 16. Hundkunskap - Inlärning - Retningar - Förstärkning 17. Hundkunskap 18. Hundkunskap 19. Hundkunskap 20. Hundkunskap 21. Hundkunskap - Problembeteenden allmänlydnad. 22. Hundkunskap - Problembeteenden 5 tim 4

5 23. Nosarbete - Hundens luktsinne. - Mål med nosarbete. Redovisning projektarbete Beroende på antal deltagare Utvärdering En två heldagar Specialkurs valp en egen modul som genomförs som en veckoslutskurs 20 timmar 5

6 Kursprogram förslag för 6 veckoslut Här presenteras ett förslag på kursprogram som bygger på att man lägger upp utbildningen som block under ett antal helger. Mellan varje block får deltagarna, gruppvis om det är möjligt, arbeta med förberedelser och fördjupning av ämnena. En form av distansutbildning kan utvecklas ur detta förslag. Enskilt eller i mindre grupper kan deltagarna arbeta med frågor och uppgifter som föreslås i lärarhandledningen. Diskussioner och uppgifter kan redovisas dels via nätet och givetvis ska de också redovisas under helgträffarna. Genomförs utbildningen i distansform kan den fysiska utbildningstiden på helger minskas. Distansutbildning kan till vissa delar också genomföras med en lärare på distans. Utbildningen bygger då på att deltagarna i mindre grupper diskuterar och genomför de uppgifter som läraren tilldelat gruppen. Deltagarna får genom detta arbetssätt arbeta aktivt med att hämta kunskaper och samtala runt dessa och lärarens roll blir att coacha deltagarna till önskad kunskapsutveckling och utstakat mål. Datum Helg 1 Ämne Introduktion - Presentation och lära känna varandra - Genomgång av utbildningens innehåll och genomförande - Datum och plats för utbildningen Pedagogik - Människans lärande - Kunskapssyn - Lärstilar - Studiecirkelmetodik - Utvecklande frågor - Ledarrollen - Kursplanering - Arbetsplaner - Lektionsplanering - Tala inför grupp Ca tid 15 tim Ansvarig Alternativ Helg 1 Helg 1 kan genomföras som en kursledarutbildning i Studiefrämjandets regi Helg 2 Pedagogik - Ge och ta kritik - Tala inför grupp, praktiskt genomförande - Hunden och lagen - Hundens skötsel - Hundens historia 9 tim 6

7 Helg 3. Helg 4 Helg 5 Helg 6 Lördag - - SBKs organisation - Grupper och besvärliga situationer - Sätta gränser - Konflikthantering Hundkunskap - Vem är hunden analysinstrument - Relationsanalys Hundkunskap - Kommunikation lek och samvaro - Trygghet samarbete och dominans - Allmänlydnadspasset med egen hund - Allmänlydnadsmoment - Uppstart av projektarbete - Individuella samtal - Inlärning - Retningar - Förstärkning - Inlärning allmänlydnad Hundkunskap - Inlärning allmänlydnad fortsättning - Problembeteenden - Nosarbete Specialkurs valp Redovisning projektarbete Reflektion och utvärdering 9 tim 18 tim 18 tim 20 tim 10 tim 7

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013

Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Konferens för lärare på naturbruksgymnasier den 29-30 oktober 2013 Den 29 oktober höll Eva Bertilsson en föreläsning i ämnet inlärning. 33 lärare deltog på konferensen, se bifogad deltagarförteckning.

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben

Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Avtalsverksamhet För instruktör/lärare i Svenska Brukshundklubben Upprättat av Centrala Hundägarutbildningssektorn 2007 06 07 1 Innehåll Bakgrund 3 Kvalifikationer 4 Kursansvar 5 Centralt ramavtal SBK

Läs mer

Språkutbildning från start till mål

Språkutbildning från start till mål Språkutbildning från start till mål Folkuniversitetet Språkutbildning från start till mål Utbildningspr0cessen Utvärdering 5 1 Behovsinventering och Nivåbedömning Framstegsbedömning 4 2 Målformulering

Läs mer

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline

MEDLEMSREGISTER. Lärgruppsplan IdrottOnline MEDLEMSREGISTER IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett

Läs mer

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning

www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning www.swedewrestling.se Informationsblad Utbildning Innehåll Brottning Grund...3 Plattformen...4 Idrottens föreningslära - IFL...5 Föreningskompetens...6 Teknikpasset...7 Instruktionspasset...8 Specialtränarutbildning

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Ledarskap och Samarbete

Ledarskap och Samarbete Ledarskap och Samarbete SISU Idrottsutbildarna Väst och Västsvenska Idrottsförbundet 2010 Styrdokument SISU Idrottsutbildarna Väst/Västsvenska Idrottsförbundet Ledarskap och samarbete 2 Ledarskap och samarbete

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 3/2012 Datum: 2012 10 09-10 Tid: Tisdag 13.00 till onsdag 14.00 Plats: Åkerby herrgård, Nora Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning

Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Svenska Brukshundklubbens Utskott för hundägarutbildning Protokoll 6/2013 Datum: 2013 10 19-20 Tid: Lördag kl 08.30- söndag kl 12.00 Plats: Scandic Nord Norrköping Närvarande: Ordförande Nina Christoffersson

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen

Jag lärare? Vägledning för lärare inom den fria bildningen JAG - LÄRARE? JAG - LÄRARE? Jag lärare? JAG - LÄRARE? Vägledning för lärare inom den fria bildningen Bildningsalliansen, 2013 Innehåll Inledning... 3 1 En introduktion till fri bildning och pedagogik...

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Att starta en lärgrupp

Att starta en lärgrupp 1 Att starta en lärgrupp Stöd och hjälp! Det här materialet är gjort som ett stöd för lärgrupper. Planen är en hjälp för att göra det tydligare för er som vill arbeta med utbildningsmaterialet och fungerar

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012

Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 - 1 - Medie- och IT-policy för sektor Skola 2010-2012 Inledning Skolan skall möta de förändringar som sker i samhället när det gäller nya strukturer för information och kommunikation. En viktig uppgift

Läs mer

iéç~êìíîéåâäáåö= c ê=çáö=ëçã= ê=åáêâéääéç~êé=éääéê=ñ êíêçéåçéî~äç=áåçã= píìçáéñê ãà~åçéí= = = = = = = ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åç== =

iéç~êìíîéåâäáåö= c ê=çáö=ëçã= ê=åáêâéääéç~êé=éääéê=ñ êíêçéåçéî~äç=áåçã= píìçáéñê ãà~åçéí= = = = = = = ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åç== = iéç~êìíîéåâäáåö c êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçã píìçáéñê ãà~åçéí ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åç eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí>

Läs mer

Plan för studie- och yrkesvägledning

Plan för studie- och yrkesvägledning Barn- och utbildningsförvaltningen Datum Diarienummer 2014-12-03 Ks 2014.357.600 1 (13) Plan för studie- och yrkesvägledning Antagen av Kommunstyrelsen 2014-11-25, 282. Postadress: BOXHOLMS KOMMUN, Barn-

Läs mer