Verksamhetsplan/mål 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan/mål 2015"

Transkript

1 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta verksamhetsansvaret. Vi ska så långt som möjlig motivera och stödja utvecklingen inom förbundet. en för klubben ligger fast. Den är omfattande och hela vår verksamhet baserar sig på stora frivilliga insatser från förtroendevalda, funktionärer och medlemmar. Därför är det viktigt att alla insatser ses som en möjlighet till utveckling för klubben och dess medlemmar. Verksamhetsåret 2015 Verksamhetsansvaret för sektorer, kommittéer samt grupper kan utvecklas ytterligare. Deras handlingsplaner, som fastställs av styrelsen, är viktiga för att utvecklingen på alla nivåer leder i rätt riktning. Funktionärsutbildning Ett prioriterat arbete under året är att genomföra funktionärsutbildningar över hela verksamheten. Tävlingssektorn Ska arrangera tävlingar enligt kalendern för 2015 enligt bilaga 2 Hundägarutbildningssektorn Ska bedriva kurser och cirklar i om möjligt, utökad omfattning, under verksamhetsåret. Det långsiktiga arbetet med funktionärsutbildning, till instruktörer och handledare fortsätter. Vår verksamhet grundar sig på att det finns välutbildade och duktiga kursledare. Agilitysektorn Ska bedriva kursverksamhet, samt under 2015 genomföra en officiell tävling samt satsa mer på träningsgrupper. Arbetetet med vidareutbilda klubbens instruktörer. Tjänstehundssektorn Ska utbilda tjänstehundar till totalförsvaret enligt direktiv från distriktets tjänstehundssektor. Sektorn ska delta på distriktets tjänstehundsmöten. Rallylydnad Arbeta med att ta fram nya tävlingsekipage och funktionärer så som, sekreterare, domare, skrivare. Ska arrangera tävlingar enligt kalendern för 2015 enligt bilaga 2 Medlemmar Rekrytering av nya medlemmar samt att minska genomströmningen av nyblivna medlemmar måste ses som en prioritet. Vi ska fortsätta att sprida intresset för klubben genom att bemöta nya medlemmar på ett positivt sätt. Inom Gävle Kommun ska vi bli en bred och stark förening som tar hand om våra medlemmar. Ekonomi Budgetramen för innevarande verksamhetsår 2015, är som tidigare, baserad på resultatet vid den årliga planeringskonferensen enligt bilaga 1. Medlemsavgift 2016 Styrelsen föreslår att den lokala avgiften för ordinarie och familjemedlem skall vara oförändrad enligt följande. Styrelsen föreslår att styrelsen ges bemyndigande att justera avgiften vid behov med anledning av centralt fattade beslut. Sidan 1 av 5

2 Medlem Ordinarie Familj Utland Centralavgift Lokalavgift Totalt Agilitysektorn Kursverksamhet Erbjuda kurser inom agility Utveckla tävlingsekipage genom att erbjuda externa utbildningar. Träningskvällar Gemensamma träningskvällar. Tävlingar En två dagars officiell agility tävling i början av september. Under augusti kommer KM att arrangeras. Underhåll Fortsatt underhåll och uppdatering av hinderparken Övrigt Försöka att höja den totala kvalitén inom agilitysporten. Hundägareutbildningssektorn Allmänt Att fortsätta samarbete med Studiefrämjandet genom att kursverksamheten äger rum i studiecirkelform. Kurser Verksamheten kommer att bedrivas av de obligatoriska kurserna som allmänlydnad-, valp-, unghunds-, grund-, tävling-, rallylydnad-, spår- och sökkurser. Funktionärsutbildning Sektorn kommer aktivt försöka uppfylla instruktörernas önskemål av vidareutbildning och erbjuda mera mental kunskap samt pedagogisk utbildning för att kvalitetssäkra våra instruktörer. Övrigt Möjligheten att boka privat träning med specialinriktad instruktör kommer att erbjudas. Alla instruktörer som håller minst två kurser under året har rätt till att gå en valfri kurs på klubben. Tjänstehundssektorn - avser att hålla en prova-på-dag med tema patrullhund - avser att starta en träningsgrupp för patrullhunds träning - avser att delta vid möten för distriktets tjänstehundssektorer - avser att delta vid SBK:s centrala konferens, tjänstehundsutbildningsdagar - eventuellt kommer en patrullhunds utbildning hållas under året - Draghundssektorn Sektorn planerats att vara vilande under året. Rasutvecklingssektorn Utställningar Nationell utställning den för SBK:s certifikatberättigade raser.inofficiell utställning för övriga raser från 4 månader Inofficiell utställning för alla raser från 4 månader i oktober. Mentalbeskrivningar 26 april 3 maj 12 september 13 september Mentaltester Kommer att arrangeras vid behov Extriörbeskrivningar Kommer att arrangeras id behov. Sidan 2 av 5

3 Banan Mentalbanan skall underhållas. Planeras utbildningar av mentalfunktionärer. Tävlingssektorn Kvalitativt att förbättra och expandera sektorn. Arbeta med att ta fram nya tävlingsekipage och funktionärer så som, sekreterare, tävlingsledare, spårläggare, figuranter, skyttar och skrivare. Sektorn arbetar vidare med träningar och tävlingsträningar på onsdagarna. Tävlingsprogram för maj Lydnadsprov 1-Elit 14 maj Lydnadsprov I-Elit 15 maj Bruksprov Elit spår kväll 16 maj Bruksprov Lkl-Ekl sök 17 maj Bruksprov Lkl-Ekl rapport 03 juli Lydnadsprov I-Elit LP Chansen 04 juli Lydnadsprov I-Elit LP Chansen 06 juli Lydnadsprov I-Elit LP Chansen 22 aug Bruksprov spårlkl-hkl 26 sep Lydnadsprov I- Elit Rallylydnadssektorn Arbeta med att ta fram nya tävlingsekipage och funktionärer så som domare, sekreterare och skrivare Arbeta med att två medlemmar skall bli färdiga domare under våren. Tävlingsprogram för juli Nybörjar och fortsättningsklass 9 augusti Nybörjar och fortsättningsklass 19 september Nybörjar och fortsättningsklass 20 september Mästar och avanceradklass Hemsidan Hemsidan kommer ständigt att uppdateras, vilket kommer leda till lättare navigation för besökarna. Stugan Löpande under håll av stugan Planer och väg Förbättring av skada på en av planerna. Kök Att fortsätta försöka värva nya ansikten som kan hjälpa till i köket under året, och kunna få en god omsättning under året. Sidan 3 av 5

4 Klubbens 3 års vision Hundägarutbildningssektorns 3 års vision År 2015 Hoppas vi på ytterligare fyra stycken godkända allmänlydnadsinstruktörer Nathalie Swahn, Malin Karlsson, Irene Hellberg och Hanna Ferm. Vi kommer att fortsätta sträva efter att ha ett större kurs utbud med väl utbildade och special inriktade instruktörer. Det kommer göra det möjligt att höja vårat medlemsantal och även behålla våra nya som gamla medlemmar. En ny satsning är: Resurskurs = en kurs som riktar in sig på att bryta oönskade beteenden. Denna kurs gör det möjligt att erbjuda mer resurs hjälp till de som vill och känner att de behöver det. Vi kommer också sträva efter att erbjuda tävlingskurser i Lkl3-Elit samt Lägre-Högre och Elitklass brukslydnad, då vi tror att detta gör att vi även kan behålla våra ny-gamla medlemmar. År 2016 Vi kommer att sträva efter att utbilda en ny SBK-lärare till Gävle Brukshundklubb. Målet är att bibehålla alla våra aktiva instruktörer samt utbilda ytterligare några allmänlydnadsinstruktörer. Vi tror på sikt att vi kommer kunna erbjuda ett stort antal kurser från valp upp till elit klass, då vi kommer att ha ett 20 tal aktiva instruktörer och på så vis bibehålla nya som gamla medlemmar. År 2017 Jubileums år Gävle Brukshundklubb 75 år Vi kommer jobba för att ha en/flera sponsorer då vi detta år kommer satsa på Jubileumskurser. Detta kommer bland annat att innebära festligare kurs avslutningar med godispåsar, 75 års Diplom m.m Tävlingssektorns 3 års vision Att aktivt jobba för att få folk intresserade av att hjälpa till. Att fånga upp folk på kurserna som vi märker har ett intresse av tävling och att hjälpa till. Då jag Carina Hedman kliver av Täs, vi jobbar aktivt för att få in fler män i Täs då vi tror att detta kan underlätta för den yngre generation av killar för att bli intresserade av våran tävlingsverksamhet. Att eventuellt delegera ut så alla har en viss ansvars bit. Att försöka hitta något morots system ex Gratis anmälningsavgift borta eller hemma. Tjänstehundssektorns 3 års vision - Verka för att öka antalet medlemmar på klubben med inriktning tjänstehund. - Verka för att öka antalet medlemmar i tjänstehundssektorn. Både patrullhund HV och räddning. - Utveckla tjänstehundsinformationen (både patrullhund och räddning) på klubbens hemsida. - Fortsätta att utveckla träningsgruppen med inriktning patrullhund. (Informella träningstillfällen) - Anordna träningsträffar/promenader på stan för att vara synliga för allmänheten. - Arrangera enklare prova på tillfällen. Ev med övernattning. - Hålla informationsträffar gällande Patrullhund HV och Bruksprov Patrullhund. - Undersöka om det är ok att profilera sig på andra klubbar. Och erbjuda informationstillfällen angående patrullhundsverksamhet. - Marknadsföra oss vid olika evenemang. Undersöka möjligheterna att delta vid arrangemang som studiefrämjandet har, zoobutiker m.m. - Verka för att upprätta samarbete med Hundungdom. - På sikt ta fram någon profilerad klubbtröja för tjänstehund. - Bjuda in media (lokalpress) till något event års jubileum 2017: arrangera något större evenemang med tjänstehund ihop med räddningsgänget. Ev uppvisningar, ev bjuda in representant från Försvarsmakten, ev bjuda in musikkåren och genomföra uppvisning tillsammans med dom. Sidan 4 av 5

5 Rasutvecklingssektorn 3 års vision Utställning Att arrangera officiella och inofficiella utställningar under perioden. Program officiella utställningar 2016 den 16 juli 2017 den 15 juli 2018 är ej ännu ansökt Mental Att arrangera mentalbeskrivningar, mentaltester och extriörbeskrivningar. Att fortsätta att utbilda mentalfunktionärer. Att underhålla våra mentalbanor. Ekonomi Budgetramen för verksamhetsår 2016 och 2017,kommer att baserads på resultatet vid dom årliga planeringskonferenserna. en är att budgeterna ska vara i balans. 75 års jubileum år 2017 Att under år 2015 bilda en kommitté inför klubbens 75 års jubileum. Gävle i februari 2015 Sidan 5 av 5

Österåkers Brukshundklubb

Österåkers Brukshundklubb Österåkers Brukshundklubb Verksamhetsberättelse över 2014 Vid årsmötet 2014 valdes följande styrelse: Ordförande: Kjell Pettersson, omval 1 år Kassör: Jennie Winberg, nyval 2 år Sekreterare: Jill Halve,

Läs mer

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

Årsmötes- handlingar 2012

Årsmötes- handlingar 2012 Årsmöteshandlingar 2012 INNEHÅLLS FÖRTECKNING SIDAN Röstetal 3 Dagordning 4 Förtydligande till dagordning 5 Verksamhetsberättelse 6 Agility 7 HUS 8 RUS 9 TJH 9 TÄS 11 PR/Info 11 Ungdom 11 Styrelsen 12

Läs mer

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1).

2. Fastställande av röstlängd Närvarolista fastställs som röstlängd. 18 medlemmar närvarande.(bil 1). NACKA BRUKSHUNDSKLUBB Protokoll fört vid medlemsmöte 2 juni 2010. Tid: Kl 18.30 Plats: Klubbstugan 1. Mötets öpnande Ordförande Patrik Gunnarsson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Fastställande

Läs mer

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance.

Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Årsmöte för Norra Stockholm Endurance. Tid: 16 :e mars, 2014; klockan 10.00 Plats: I Roslagens Jiu Jitsuklubbs träningslokal (hemma hos Sussie och Erik Lorinder), Generalsvägen 19, Österskär. 1. Mötets

Läs mer

Kongresshandlingar 2008

Kongresshandlingar 2008 Kongresshandlingar 2008 Innehåll: Röstetal och ombud 2 Program och dagordning 3 Mål och riktlinjer för de kommande fem åren 4 Verksamhetsplan 2009-2011 5 Budget 2009 samt riktlinjer 2010-2011 10 Kommentarer

Läs mer

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb

Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Riktlinjer och policy för Kind Brukshundklubb Andra utgåvan 2012 Policy och riktlinjer Kind BK ver2 2012 2012-12-26 sida 1/17 1. Innehållsförteckning 2. Syfte 3. Sektorer 3.1 Utbildningssektorn 3.1.1 Ansvarsområden

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012

Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Verksamhetsberättelse för Tierps brukshundklubb 2012 Styrelsen I styrelsen har följande ingått Ordförande: PO Sundelin Vice ordförande: Johnny Olsson Kassör: Lena Rick Sekreterare: Lisa Eriksson, Ledamoter:

Läs mer

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN

Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN Friskis&Svettis Nynäshamn VERKSAMHETSPLAN INLEDNING Vi på Friskis&Svettis Nynäshamn vill blicka framåt och vara en förening i tiden, utöka verksamheten i både smått och stort och ägna mer tid och tankar

Läs mer

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang

Övre Norrlands Distrikt av SBK. Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Övre Norrlands Distrikt av SBK Övre Norrlands distrikt ska ge förutsättningar för ökad kompetens och engagemang Fullmäktige för Övre Norrlands Distrikt 28 februari -1 mars 2015 Förslag till dagordning

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Minnesanteckningar konferens med distriktens hundägarutbildning Lördag 20/4 Nina Christoffersson hälsade välkommen och läser en tänkvärd text om livets värden. Presentation med

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

SBK Gävleborgsdistriktet

SBK Gävleborgsdistriktet SBK Gävleborgsdistriktet Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för SBKs Gävleborgsdistrikt får härmed avge verksamhets- och förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1 januari 31 december 2014. Styrelsens

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015

Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Konferens för distriktens hundägarutbilning den 25-26 oktober 2015 Scandic hotell i Upplands Väsby Nina Christoffersson inleder och hälsar alla välkomna till konferensen. Tema under konferensen var The

Läs mer

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015

Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 Linköpings Brukshundklubb Årsmöteshandling 2015 1 Förslag till dagordning vid Linköpings Brukshundklubbs årsmöte den 21 februari 2015 1. Mötets öppnande 2 Fastställande av röstlängden 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Mälarö Brukshundklubb

Mälarö Brukshundklubb Mälarö Brukshundklubb Handlingar inför Årsmötet 14 februari 2015 kl.14.00 i klubbstugan Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Verksamhetsplan 2015 Styrelsens budgetförslag 2015 Valberedningens

Läs mer

Framtidsgruppen 2014-2020

Framtidsgruppen 2014-2020 Framtidsgruppen 2014-2020 Redovisning av framtidsförslagen samt förslag till verksamhetsplan för Skinnarebo Golf & Country Club 1 Det är medlemmarna som är golfklubben Det absolut viktigaste för Skinnarebo

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013

KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 KUNGSBACKA BRUKSHUNDKLUBB Styrelsens verksamhetsberättelse för 2013 Styrelsen har under året bestått av: Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot Ordinarie ledamot

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Sidan 1 av 11 Verksamhetsplan för 2015 I styrelsen hittar ni: Siw Ölmheden, Ordförande Stefan Arnesson, Vice ordförande Anders Jarl, Sekreterare Joacim Björklund, ledamot Jens Bohm,

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

INFOBLADET HÖSTEN 2011

INFOBLADET HÖSTEN 2011 INFOBLADET HÖSTEN 2011 LINKÖPINGS BRUKSHUNDKLUBB Linköpings brukshundklubb på nätet Håll vår hemsida under bevakning, www.sbklinkoping.com Här kan du hitta det mesta som rör klubben. Du kan också göra

Läs mer