Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplaner mentalkunskap. För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest"

Transkript

1 2.1 Utbildningsplaner mentalkunskap För funktionärer som skall medverka vid mentalbeskrivning och mentaltest M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 Allmän mentalkunskapskurs Mentalfigurant B Mera Mentalkunskap Mentalfigurant A Testledare Svenska Brukshundklubben

2 2.1 Utbildning till mentalfunktionär M 1 Allmän mentalkunskapskurs 8 timmar SBK Handledarutbildning M 2 Mental figurant B 16 timmar Erhåller bevis som B-fig. M 3 Mera Mentalkunskap mentalkunskap 16 timmar Erhåller intyg för genomförd kurs. Fristående specialkurs för dem som är under utbildning till instruktör. M 4 Mental figurant A 14 timmar Erhåller bevis som A-fig och trumgubbe eller endast A-fig. M 5 Testledare MH och/ eller Testledare MT 16 timmar

3 2.1 Innehållsförteckning: Allmän mentalkunskap sid 1-3 Mentalfigurant B sid. 1-5 Mera Mentalkunskap sid. 1-7 Mentalfigurant A sid. 1-6 Provledare sid. 1-5

4 M 1 Utbildning ALLMÄN MENTALKUNSKAP Mål Efter grundläggande utbildning skall eleven ha: Grundläggande kunskap om hunds beteende kopplat till mentala egenskaper. Förkunskap Grundläggande hundägarutbildning (grundkurs). Kursarrangör Lokalklubb, rasklubb eller distrikt. Kursledning SBK lärare eller MH-beskrivare. Antal deltagare 10 deltagare. Omfattning 8 timmar. Genomförs exempelvis under två kvällar eller en heldag. Bevis Arrangerande klubb tilldelar intyg på genomförd kurs. Innehåll Teori Inledning 1,5 tim Hundhistorik 0,5 tim Hunds egenskaper 1,5 tim Beteendesystem 2 tim Testformer 1 tim Praktik Tolka beteende 2 tim 4

5 M 1 Utbildning ALLMÄN MENTALKUNSKAP Förslag till utbildningens genomförande Inledning Presentation av deltagare exempelvis genom intervju två och två. - 1 tim - Besvara förslagsvis följande frågor: - Vad vill Du göra med Din hund? Ex bruks, jakt, utställning - Vilka mentala styrkor ser Du som viktiga hos Din hund utifrån vad Du vill använda den till? - Hur definierar Du ordet mentalitet? Hundhistorik Kursledaren håller en kort föredragning 20 min. om hundens historik min - Nyckelord: Forntid Jakt Vakt Försvar Boskaps- och vallningsarbete Draghund Lekkamrat Social samverkan - Kontakt. Hunds egenskaper. - 1 tim 30 min - Kursledaren inleder genom att lyfta frågan: Vad menar vi med egenskaper? Därefter håller kursledaren en kort föredragning kring definitioner som kan beskriva hunds egenskaper, dessa kopplas också till mentalbeskrivning. Nyckelord föredrag: Samarbete Koncentration Leklust Jaktlust Nyfikenhet Rädsla Ljudkänslighet Aggressivitet. Diskutera sambandet mellan begreppen samarbete, koncentration och rädsla vid inlärning. Beteendesystem. - 2 tim - Kursledaren håller kort föredragning om beteendesystem. Nyckelord: Jakt, förfölja, springa efter, gripa, bära Flock, familj, hålla ihop, bära hem Nyfikenhet- undersökande, vara nyfiken, gå fram till, lukta på, erfarenheter, krypa in i Försvar, hävda sig och sina områden, varna, larma, skrämma bort Kursledaren väcker diskussion om hunden i dagens samhälle, en marknadsanpassad hund. - Vilka beteendesystem kan vara till nackdel i dagens samhälle? - Hur definierar vi en välanpassad hund? Testformer Kursledaren berättar om olika testformer för hund. - 1 tim - I mån av tid är här lämpligt att titta på videofilmen Mentalbeskrivning del 1. Praktik Titta på några av hundarna i gruppen i exempelvis följande: - 2 tim - - Rulla iväg en boll, koppla till jakt, gripande, flock, återlämnande... - Kampa med en trasa, koppla till gripande, aktivitet - Ställ en hopkrupen person i medvind på 50 m avstånd, låt en hund vara lös, koppla till nyfikenhet, kontaktbenägenhet Sammanfatta iakttagelser från de praktiska övningarna. Avslutning Kursledaren berättar om möjligheter att vidareutbilda sig till mentalfigurant. Utvärdering Skriv ned positiva och negativa synpunkter på utbildningen. 5

6 M 1 Utbildning ALLMÄN MENTALKUNSKAP Redovisning av deltagare i Allmän mentalkunskapskurs Arrangerande klubb..ansvarig kursledare Kursdatum Namn Adress Post nr Ort Tel nr Medlemsnr Klubbtillhörighet Underskrift kursledare :.. tel. nr.. 6

7 M 1 Utbildning ALLMÄN MENTALKUNSKAP

8 M 2 Utbildning MENTALFIGURANT B Mål Förkunskap Kursarrangör Kursledning Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet att såsom figurant: dra i snören, skjuta och agera spöke. - kännedom om testbanans uppbyggnad och genomförande och kunna medverka i uppbyggnad av testbana. - kunskap om funktionärers ansvarsfördelning vid testsituation. Allmän mentalkunskapskurs M 1 eller handledarutbildning. Lokalklubb, rasklubb eller distrikt. MH-beskrivare. Antal deltagare 10 deltagare. Omfattning Kursmaterial Bevis 16 timmar (minimitid). Lämpligen fredags kväll - söndag. Kompendium Mentalitet 1 av Lars Fält (Beställs via SBK kansli). Figurantkort B tilldelas efter godkänt prov. Figurantkort utfärdas av SBK distriktet eller rasklubb. Innehåll Teori Inledning 0,5 tim MH och M-testbana 2,5 tim B-figurants uppgifter 7 tim Bygga bana 3 tim Ansvar 1 tim Slutprov 2 tim Tiden anpassas utifrån antal deltagare och förkunskaper. Förutsättning för att utbildningen skall kunna genomföras under föreskriven tid är att platsen för mentaltestbanan är förbered. 8

9 M 2 Utbildning MENTALFIGURANT B Förslag till utbildningens genomförande Inledning Presentation av deltagarna min - Kursledaren går igenom mål och syfte med utbildningen. Bakgrund MH och M-test - 30 min - Kursledaren berättar om bakgrunden till MH och M-test. MH beskrivning - 2 tim - Med hjälp av filmen Mentalbeskrivning del 2, går kursledaren igenom alla moment på MH och beskriver samtidigt testbanans utseende. Notera särskilt de moment som B-figurant skall arbeta med. M-test - 1 tim - Kursledaren berättar om moment i Mentaltest. B-figurants uppgifter - 3 tim - Kursledaren går teoretiskt igenom de moment som berör B-figurant. Lilla jaktbytet momentets syfte, tänkta signaler/ retningar till hund önskat beteende hos hund. B-figurantens uppgift. Flockkänsla med störning figurraden momentets syfte, tänkta signaler/ retningar till hund önskat beteende hos hund. B-figurants uppgift. Överraskning dumpe momentets syfte, tänkta signaler/ retningar till hund önskat beteende hos hund, avreaktion. B-figurantens uppgift. Dominans kälken momentets syfte, tänkta signaler/ retningar till hund önskat beteende hos hund, avreaktion. B-figurants uppgift. Ljudkänslighet skrammel momentets syfte, tänkta signaler/ retningar till hund önskat beteende hos hund, avreaktion. B-figurants uppgift. Spöken momentets syfte, tänkta signaler/ retningar till hund önskat beteende hos hund. Avreaktion. B-figurants uppgift. Skottprov momentets syfte - önskat beteende hos hund. Avreaktion. B-figurants uppgift. Bygga bana - 3 tim - Gruppen bygger upp MH bana under ledning av kursledaren och med hjälp av anvisningar. Praktiskt träning B-figurants uppgift - 4 tim - Övning på de moment som ingår i B-figurants uppgift. 9

10 M 2 Utbildning MENTALFIGURANT B Ansvar Kursledaren går igenom B-figurants ansvar på beskrivning och test, samt - 1 tim - A-figurants, testledares och domares ansvar. Ansvaret berör allt från det att banan byggs till dess att beskrivning/ test avslutas. Förhållningssätt gentemot kollegor/ övriga figuranter, testledare, domare och hundägare. Poängteras vikten av gott samarbete, artighet, ödmjukhet och funktionärers ansvar att uppträda represenativt. Slutprov 30 min grupparbete runt följande frågeställningar: - 30 min - - Vilken uppgift och vilket ansvar har B-figurant. - Hur skall B-figurant uppträda under beskrivning/ test i de lägen denne ej agerar som figurant. - Hur hanteras en situation som blir felaktig? - Vilka moment skall B-figurant agera i? - Vilken kontroll skall vidtas före test/ beskrivning? Lathund för B-figurant skrivs ned av var och en. Redovisning Grupparbeten redovisas min - Lathund lämnas till kursledaren för kontroll. Individuell feed-back tillsammans med kursledaren. Är du kunnig inför uppgiften? Utdelning av bevis Kursledaren delar ut bevis alternativt skickas dessa till kursdeltagarna efter kurs. Beviset kompletteras med en tjänstgöringsbok/ kort. Utvärdering Skriv på ett papper ned fördelar och nackdelar med utbildningen. Under år 2001 skall också en central utvärdering göras av kursledare och elever. Blanketter beställes från SBK kansliet. BEVIS För ådagalagd kompetens vid mentaltest och mentalbeskrivning såsom B-figurant Tilldelat:.... Ort och datum.. Underskrift 10

11 M 2 Utbildning MENTALFIGURANT B

12 M 2 Utbildning MENTALFIGURANT B Redovisning godkända Figurant B Arrangerande klubb..ansvarig kursledare Kursdatum Namn Adress Post nr Ort Tel nr Medlemsnr Klubbtillhörighet Underskrift kursledare :.. tel. nr.. 12

13 M 2 Utbildning MENTALFIGURANT B

14 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - teoretisk och praktisk kunskap om mentalbeskrivning och mentaltester. - teoretisk och praktisk kunskap om de begrepp som används för att beskriva hunds mentalitet. - teoretisk och praktisk kunskap om hunds beteendefunktion. Förkunskap M 1 + M 2 eller SBK Instruktör B. Kursarrangör Kursledning Lokalklubb, rasklubb eller distrikt. Mentaldomare kan vara assisterad av SBK lärare. Antal deltagare 10 deltagare. Omfattning Kursmaterial 16 timmar. Kompendium Mentalitet 1 av Lars Fält Kompendium Mentalitet 2 av Lars Fält (utkommer under 2001) Förstå din hund - Hundens språk och flockliv av Lars Fält Din hund fortsätter av Sven Järverud och Gunvor af Klinteberg Järverud. Bevis Intyg på genomförd utbildning utfärdas av arrangerande klubb. Innehåll Teori Inledning 1 tim Hunds egenskaper 2 tim Begrepp för att beskriva mentalitet 2 tim Beteendelära 10 tim - Retningskunskap - Motivation - Beteendets organisation - Konflikter - Stress - Aggression - Rastypiska beteenden Testformer 1 tim - L-test - Korning - MH 14

15 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP Förslag till utbildningens genomförande En mentaltestbana skall vara iordningställd inför utbildningen. (Kan ställas i ordning med hjälp av deltagarna). Litteratur Inledning Din hund fortsätter av Sven Järverud, Gunvor af Klinteberg Järverud. Hund I. Anvisningar Mentalbeskrivning och Mentaltest. Presentation av deltagare. Utbildningens mål och syfte. Tidplan för utbildningen. Diskussions- och praktiska uppgifter Diskussionsuppgifterna är förslag och används i den omfattning kursledare och grupp finner vara av värde. De praktiska uppgifter syftar till att titta på hundar i olika träningssituationer och koppla träningen till mentalkunskap och testbana. Uppgifterna är förslag och nyttjas i den omfattning gruppen önskar. Beteendesystem repetition Kursledaren leder repetition av hunds beteendesystem. Inrikta repetitionen genom att koppla till de praktiska tester/ beskrivningar som deltagarna medverkat vid. Titta till exempel på video Mentalbeskrivning 2, sänk ljudet och tala istället kring beteendesystemen och hur det kan kopplas till beskrivningen. Bryt filmen vid lämpliga tillfällen och diskutera erfarenheter i gruppen. Nyckelord: Jakt, förfölja, springa efter, gripa, bära Flock, familj, hålla ihop, bära hem Nyfikenhet- undersökande, vara nyfiken, gå fram till, lukta på, göra erfarenheter, krypa in i Försvar, hävda sig och sina områden, varna, larma, skrämma bort Retningskunskap (Läs Din hund fortsätter sid ) Kursledaren håller med stöd av nedanstående nyckelord/ meningar en föredragning om retningar. Viktigt att påpeka att det är de individuella skillnaderna i individens uppfattning om retningarnas styrka som proven bygger på. Viktigt med standardisering. Nyckelord/ meningar: (Kvalitet) Retningens utseende eller vilken tonhöjd den har (kan även vara doft). (Kvantitet) Retningens intensitet, styrka, storlek. 15

16 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP (Duration ) Retningens tidsomfattning t ex Dumpe och spöken. (Position) Varifrån retningen kommer eller var den är placerad i förhållande till hunden. Retningssummering Tröskelvärde. Notera: Det är viktigt att retningssituationerna är konstruerade så att de är lika för alla hundar med avseende på de fyra punkterna. Det är variationerna i hundarnas uppfattningar av retningarnas egenskaper som vi söker. Denna uppfattning försöker vi tolka med hjälp av hundens reaktioner. Vad den egentligen upplever kan vi aldrig veta. Beteendets organisation (Läs Din hund fortsätter sid ) Kursledaren håller med stöd av nyckelord en föredragning om beteendets organisation. Nyckelord: Beteende Funktioner - Beteendesystem, öppna och slutna Beteendesekvenser Målinriktat beteende Tröskelvärde. Diskutera: - Hur hjälper dig kunskapen om beteendets organisation, när du ska läsa hunds beteende i samband med M-beskrivning eller M-test? - Gå igenom olika rasgrupper och lyft fram rastypiska beteenden. I vilka moment av en M-beskrivning eller M-test kan dessa rastypiska beteenden utläsas mer tydligt? Motivationslära. (Läs Din hund fortsätter sid ) Kursledaren håller med stöd av nyckelord en föredragning kring motivation. Nyckelord: Drivkraft Medfödd Förvärvad Miljö- och situationsbunden. Diskutera: Motivation i spårarbete. Alternativt motivation i uppletande av föremål. - Hur kan hunds medfödda motivation för spårarbete prövas? - Hur kan hund tränas för att motivation skall öka/ förvärvas? - Vad är situationsbunden motivation i spårarbete? - Koppla orden retning, retningssummering och tröskelvärde till spårarbete. - Hur kan hunds medfödda motivation för uppletande av föremål prövas? - Hur kan hund tränas för att motivation skall öka/ förvärvas för att leta föremål? - Vad är situationsbunden motivation i uppletande? - Koppla orden retning, retningssummering och tröskelvärde till uppletande. Konflikter Diskutera: Kursledaren håller med stöd av nyckelord en föredragning kring konfliktbeteenden. Nyckelord: Pendling Omriktade beteenden Överslagshandling. - Erfarenheter från egna hundars konfliktbeteenden, analysera orsak till konflikt. - Skillnaderna mellan de olika konfliktbeteendena. 16

17 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP Stress Kursledaren håller med stöd av nyckelord en föredragning om stress. Tala om ordet vakenhetsgrad i förhållande till stress. Nyckelord: Beredskapsläge Vakenhetsgrad Aktivitetsnivå - Stressummation. Förslag att diskutera: - Vilken inverkan har stress har på en hunds beteende i samband med mentalbeskrivning? - Hur kan en hundägare agera stressdämpande i samband med mentalbeskrivning. Förslag till praktiska uppgifter Leta föremål i syfte att studera beteendets organisation Väck hundens intresse för ett föremål. Lägg ut föremålet osynligt cirka tjugo meter från hunden, låt hunden titta medan en medhjälpare lägger ut föremålet. Släpp hunden utan något kommando eller någon form av hjälp från föraren. När hunden hittat föremålet kallas den inte in av föraren, iaktta istället hundens spontana beteende. Notera hela beteendeförloppet från det att hundens intresse väckts till dess att den funnit föremålet och brutit intresset för det. Notera också eventuella tendenser till stress eller konflikter. Upprepa övningen med flera olika hundar, gör noteringar om beteendeförloppet Samlas inomhus och gör individuellt en skiss på beteendets organisation utifrån noteringarna. Ta hjälp av boken Din hund fortsätter sidan Diskutera resultatet. Beskriv hunds beteende vid enskilt utvalda moment i syfte att notera hela beteendeförloppet från start till slut Titta på en hund på testbana, diskutera och beskriv beteendeförloppet för ett eller flera begrepp: Tillgänglighet. Jaktkamplust. Social kamplust. Temperament. Skärpa. Försvarslust. Nervkonstitution. Hårdhet. Dådkraft. Skottfasthet. Studera hunds beteende i samband med ett eller flera moment på mentaltestbanan. Notera hela beteendeförloppet från det att hundens intresse väckts för momentet till dess att den avreagerat. Notera också eventuella tendenser till stress eller konflikter. Samlas inomhus och gör individuellt en skiss på beteendets organisation utifrån noteringarna. Ta hjälp av boken Din hund fortsätter sidan Diskutera resultatet. Hunds beteende i samband med skyddsträning i syfte att studera retningar och retningsstyrka hos figurant som utlöser beteende hos hund Tillfråga om möjligt en skyddshundsfigurant att medverka och figurera. Titta på hund och figurant i skyddsarbetet. 17

18 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP Notera: - Vilken funktion hos hunden söker figuranten utnyttja för att väcka hunds beteende att angripa. - Vilka signaler använder figuranten för att väcka beteendet. - Vilka egenskaper kan utläsas hos hunden? Nyckelord: Kampbeteenden Hotbeteende Attackbeteende Aggressionsdämpande beteende Flyktbeteende Rädsla Individualavstånd Revirförsvar Försvar av flockmedlem Smärta Frustrering. Sammanfatta iakttagelser från övningarna och koppla till beteendesystem, motivation, konflikter, stress, aggressivitet och rädsla. Hund och förare tränar lydnad i syfte att studera små tendenser till konflikt - Studera en hund och förare som tränar ett lydnadsprogram, analysera tendenser till konfliktbeteenden. - Fundera över möjlighet att arrangera situation där man kan förvänta sig att hund uppvisar någon form av konflikt beteende. Arrangera om möjligt denna situation. Testformer Avslutning Kursledaren berättar om olika testformer för hund. Kursledaren berättar om möjligheter att vidareutbilda sig till A-figurant och Testledare. Utvärdering Vad blev bra vad blev mindre bra? Under år 2001 skall också en central utvärdering göras av kursledare och elever. Blanketter beställes från SBK kansliet. Kursledaren delar ut kursintyg.. Intyg Tilldelas.. För genomförd utbildning i Mera MENTALKUNSKAP M 3 utbildningen genomförd i enlighet med centralt utformad kursplan. Lärare:... Arrangerande klubb: Ort:.Datum: Underskrift av lärare:.. 18

19 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP

20 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP Redovisning godkända deltagare Mera mentalkunskap Arrangerande klubb..ansvarig kursledare Kursdatum Namn Adress Post nr Ort Tel nr Medlemsnr Klubbtillhörighet Underskrift kursledare :.. tel. nr.. 20

21 M 3 Utbildning Mera MENTALKUNSKAP

22 M 4 Utbildning MENTALFIGURANT A Mål Efter genomförd utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet att figurera i samtliga moment i mentalbeskrivning och mentaltest. - kunskap att bygga bana M-beskrivning och M-test. Förkunskap Grundutbildning mentalkunskap M 1 M 3. Kursarrangör Kursledning Lokalklubb, distrikt eller rasklubb. Mentaldomare, mentallärare. Antal deltagare 8 deltagare. Omfattning Litteratur Slutprov Bevis 14 timmar (minimitid). Kompendium Mentalitet 1 av Lars Fält Kompendium Mentalitet 2 av Lars Fält Anvisningar för mentalbeskrivning och mentaltest. Video: Trumgubbe, finns att rekvirera från SBK:s kansli. Praktiskt slutprov bedöms av kursledaren. Figurantkort A tilldelas efter godkänt prov. Figurant A kan erhålla bevis med eller utan auktorisation för trumgubbe. Figurantkort utfärdas av SBK distrikt eller SBK rasklubb. Innehåll Teori Inledning Kunskap att bygga testbana Figurantarbete Avståndslek Stora jaktbytet Trumgubbe Ansvarsfrågor Slutprov 0.5 tim 2 tim 7,5 tim 1 tim 3 tim 22

23 M 4 Utbildning MENTALFIGURANT A Förslag till utbildningens genomförande Inledning Presentation av deltagarna. Kursledaren går igenom mål och syfte med utbildningen. Bygga bana Kursledaren går igenom ett moment i taget enligt anvisningar, både gällande - 3 tim - MH och M-test. I samband med varje moment beskriver kursledaren vilka egenskaper momentet syftar till att väcka. Här poängteras det specifika i varje moment och vikten av att momenten arrangeras korrekt för att väcka reaktioner hos hund. Praktiskt arbete: Materialgenomgång MH och M-testbana. Bygga bana. Arbeta i team - 1 tim - Kursledaren talar om vikten av att arbeta i team: Att bygga en MH- M-testbana, handlar i stor utsträckning om teamarbete, samarbetsförmåga och ansvarskänsla. En figurant som uteblir vid provdagen kan spoliera hela arrangemanget. Alla som medverkar i ett dylikt arrangemang är en kugge i ett hjul. Nyckelord: Ansvar tacka ja till uppdrag, lämna återbud i tid. Punktlighet. Initiativ. Samarbetsförmåga. Slutföra uppdrag. Kamratskap. Genomgång av momenten: avståndslek, stora jaktbytet, trumgubbe och spöken. - 7,5 tim - Kursledaren går igenom ovanstående moment och vilka funktionskretsar och egenskaper hos hunden dessa moment har för avsikt att utlösa. Gällande moment trumgubbe, titta på videofilm trumgubbe. Praktisk visning av erfaren figurant, denne skall då agera inför en hund. Praktisk träning att figurera. Det är viktigt att avsätta den tid som fordras för att varje elev skall bli säker i sitt agerande. Träningen avslutas med figurerande med hundar. Notera följande gällande trumgubbe: Trumgubben är den svåraste uppgiften för en figurant. Det fordras övning och åter övning för att kunna agera trumgubbe och väcka de egenskaper hos hunden som avses. Det är inte alla som passar att bli det, men alla som vill vidareutveckla sig bör pröva på det ett antal gånger. Trumgubben skall i sitt agerande spela med hundens känslor och därmed väcka den sociala kamplusten. Det gäller att agera och visa social självsäkerhet. En bra trumgubbe blir eftertraktad, en mindre bra trumgubbe ger besvikna hundägare och orättvisande testresultat. Det är ett ansvar! Ansvar Kursledaren går igenom ansvarsfrågor och åtgärder i samband med eventuell - 1 tim - bitskada. 23

24 M 4 Utbildning MENTALFIGURANT A Slutprovet fördelas på två olika uppgifter: - 3 tim - 1/ Uppgiften är att gruppen skall samarbeta och bygga upp en bana. Inom ramen för uppgiften skall gruppen organisera sig på ett effektivt sätt och fördela arbetsuppgifterna effektivt. Uppgiften skall vara slutförd inom en timme. 2/ Agera som figurant gentemot hund på avståndslek och trumgubben. I detta prov används den bana som byggts i uppgift 1. På löpande band figurerar eleverna därefter en och en. Elev kan avstå från att bli figurant för trumgubbe. Bedömning: Uppgift 1: Bedöms utifrån hela gruppens arbete. MT eller MH-banan skall vara korrekt byggd. En felaktigt byggd bana medför underkännande, det vill säga gruppen får göra om uppgiften samma dag. Här bedöms också iakttagelser av samarbetsförmåga, initiativ och ansvarskänsla. Kursledaren ger individuellt feed-back på arbetet. Uppgift 2: Bedöms utifrån elevs förmåga att agera som trumgubbe och figurant på avståndslek. Vid tveksamhet godkännes elev med undantag av att agera som trumgubbe. Trumgubbe som underkänns kan pröva på nytt för en mentaltestdomare, till exempel i samband med mentaltest. I god tid före testet kontaktas mentaltestdomaren och ombeds att examinera den/ de personer som önskar prövas. Utdelning av bevis Redovisning skall göras till distriktet. Bevis skickas till de personer som blivit godkända. Bevisen kompletteras med tjänstgöringsbok/ kort. I de fall trumgubbe godkännes vid senare tillfälle, tillser den person som prövas att mentaltestdomare skriver under ett egen tillverkat intyg som sedan vidarebefordras till distriktet för erhållande av bevis. Utvärdering Fördelar och nackdelar med utbildningen. Under år 2001 skall också en central utvärdering göras av kursledare och elever. Blanketter beställes från SBK kansliet. BEVIS För ådagalagd kompetens vid mentaltest och mentalbeskrivning såsom A-figurant A-figurant och trumgubbe I de fall A-figurant väljer att inte bli trumgubbe, alternativt blir underkänd, stryks detta på beviset. Tilldelat:.... Ort och datum.. Underskrift 24

25 M 4 Utbildning MENTALFIGURANT A

26 M 4 Utbildning MENTALFIGURANT A Redovisning godkända Mentalfigurant A och Trumgubbe Arrangerande klubb..ansvarig kursledare Kursdatum Kursledarens underskrift.. Namn Adress Post nr Ort Tel nr Medlemsnr Klubbtillhörighet Behörighet Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe Figurant A Trumgubbe 26

27 M 5 Utbildning TESTLEDARE Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - mycket god kunskap och färdighet såsom provledare på MH och M-test. - mycket god kunskap att bygga bana vid MH och M-test. - mycket god kunskap att sköta administrationen runt test och beskrivning. - god kunskap att läsa hund. Förkunskap M 1, M 2, M 3 & M 4. Verkat som figurant vid minst fem tillfällen, därav skall två tillfällen vara mentaltest för att erhålla bevis som testledare MH och MT. Om figuranttjänstgöring endast gjorts vid MH tilldelas bevis som testledare för MH. Rekommenderas av lokalklubb/ rasklubb att bli provledare. Kursarrangör Lokalklubb, distrikt eller rasklubb. Kursledning Mentaldomare, mentallärare. Kursmaterial Antal deltagare Omfattning Bevis Redovisning Innehåll Kompendium Mentalitet 1 av Lars Fält Kompendium Mentalitet 2 av Lars Fält 6 deltagare. 16 timmar (minimitid). Testledarkort MH och MT för den som tjänstgjort som fig. vid både MH och MT. Testledarkort MH för den som tjänstgjort som fig bara vid MH. Testledarkort utfärdas av SBK distrikt eller SBK rasklubb. Skall göras till SBK distrikt och SBK:s förbundskansli på bifogad redovisningsblankett. Teori Inledning 0,5 tim MH och M-testbana 3 tim Testledarens roll 10 tim - Administration - Attityder - Samarbete - Ansvar Slutprov 2,5 tim 27

28 M 5 Utbildning TESTLEDARE Förslag till utbildningens genomförande Inledning Presentation av deltagarna min - Mål och syfte med utbildningen. Banbygge Kursledaren går igenom mentalbeskrivning- och mentaltestbanan moment för - 3 tim - moment utifrån perspektivet att bygga bana. Praktiskt byggs sedan en bana. (Är kursdeltagarna erfarna av att bygga bana kan detta uteslutas). Diskutera Erfarenheter från banbygge vid MH och M-test som man medverkat vid. Testledarens ansvar för banbygget. Testledarens roll - 10 tim - Kursledaren går igenom och diskuterar testledarens funktion och roll. Förslag till genomgång moment för moment av testledarens uppgifter: - Administration i samband med beskrivning/ test. Anmäla till SBK-kansliet att test/ beskrivning skall äga rum. Kontakta domare och figuranter. Boka reserver. Eventuell annonsering. PM till anmälda hundägare. PM funktionärer Redovisning till SBK kansli efter genomförd beskrivning/ test. Boka funktionärer till köket. - Bygga bana. Kontrollera materialet i god tid. Förbereda banan dagen innan. - Teamarbete mellan funktionärer, testledare och domare. Bygga banan i god tid. Gå igenom banan ordentligt med funktionärer. Köra en provhund. - Möte med hundägaren. Ta hand om hundägaren och hunden på ett positivt sätt. Notera t ex hundägarens namn och använd det under provet. Informera hundägaren under provets gång. Stämma av med figuranter att allt fungerar bra. - Hundhantering. Mjuk, hänsynsfull, handfast och vänlig med hunden och hundägaren. Påpekas att provledaren har en mycket viktig roll gällande hundhanteringen. En hund som av någon orsak blir negativt påverkad av provledaren bär givetvis med sig detta genom hela provet. Önskvärt är att samtliga i utbildningen ges tillfälle att öva sig i att hantera ett antal hundar. Tillfråga eventuellt en grundkurs på klubben om de vill ställa upp med sina hundar, kan vara nyttig träning även för dessa hundar. Praktisk träning av testledarrollen på fingerat prov. 28

29 M 5 Utbildning TESTLEDARE Slutprov Skrivning. Erhålls från SBK:s förbundskansli. Bedömning slutprov Slutprov och kursledarens totala omdöme om kursdeltagaren visade lämplighet under kursen. Utdelning av bevis Bevis erhålls efter godkänt prov och redovisat resultat till SBK distriktet. Kopia på godkända deltagare skall också skickas till SBK:s förbundskansli. Beviset kompletteras med en tjänstgöringsbok/ kort. Utvärdering Fördelar och nackdelar med utbildningen. Under år 2001 skall också en central utvärdering göras av kursledare och elever. Blanketter beställes från SBK kansliet. BEVIS För ådagalagd kompetens vid mentaltest och mentalbeskrivning såsom Testledare Tilldelat:.... Ort och datum.. Underskrift 29

30 M 5 Utbildning TESTLEDARE

31 M 5 Utbildning TESTLEDARE Redovisning godkända testledare Arrangerande klubb..ansvarig kursledare Kursdatum Namn Adress Post nr Ort Tel nr Medlemsnr Klubbtillhörighet Underskrift kursledare :.. tel. nr. 31

32 M 5 Utbildning TESTLEDARE

Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap

Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap Mentalkunskapskurs 3 Mera mentalkunskap Mål Förkunskap Kursarrangör Efter genomgången utbildning skall elev ha: - teoretisk och praktisk kunskap om definitioner som används för att beskriva hunds mentalitet.

Läs mer

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH

Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH 2.1 Mentalkunskapskurs 5 a Testledare MH Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet såsom testledare på MH. - god kunskap att bygga bana vid MH. - god kunskap att sköta

Läs mer

Mera Mentalkunskap (M 3)

Mera Mentalkunskap (M 3) 2010-07-01 Mera Mentalkunskap (M 3) Mål Efter genomgången utbildning skall elev ha: Teoretisk och praktisk kunskap om definitioner som används för att beskriva hunds beteenden och mentalitet. Teoretisk

Läs mer

Mentalkunskapskurs 4 Mentalfigurant A

Mentalkunskapskurs 4 Mentalfigurant A 2.1 2007-05-01 Mål Förkunskap M 1, M 2 och M 3. Kursarrangör Mentalkunskapskurs 4 Mentalfigurant A Efter genomförd utbildning skall elev ha: - god kunskap och färdighet att figurera i samtliga moment i

Läs mer

2.3. Kommittén för Hundars Mentalitet Rasutvecklingssektorn

2.3. Kommittén för Hundars Mentalitet Rasutvecklingssektorn 2.3 Fastställd 2007-12-08 Mål Mentaltestdomare M 7 Efter genomgången utbildning skall elev ha: Kompetens att tjänstgöra som mentaltestdomare Kompetens som utbildare vid mentalkunskapskurs M 1 M 5 b Förkunskap

Läs mer

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben

Mentalbeskrivning. Svenska Brukshundklubben Mentalbeskrivning Svenska Brukshundklubben Idag ställs stora krav på alla hundägare och deras hundar. Därför har hundägarna ett ansvar för att hundarna fungerar på ett bra sätt i vardagen. För den vanliga

Läs mer

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare).

För att erhålla kunniga och passande beskrivare ställs stora krav för att få delta vid utbildningen. (Se Kursplan Mentalbeskrivare). 1 BESKRIVARUBILDNING Allmänt En mentalbeskrivare har 3 huvuduppgifter: 1. beskriva hundar, MH, enligt gällande former och regler 2. vara en representant för SBK i olika sammanhang, ex. informera lokal-

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 2014-11-07 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 12-15 mars 2015 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Sedan ett antal år tillbaka

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Svenska Brukshundklubben 2014-04-22 Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar 13-16 november 2014 Mål: Uppnå kunskap att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan.

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD

INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD INSTRUKTÖRSUTBILDNING RALLYLYDNAD Innehåll: Inför start av utbildning Kursplan Till examinator Riktlinjer för genomförande av examination Bedömningsnyckel Utvärdering Utvärdering 1 Till kursledaren INFÖR

Läs mer

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete

Moment 1 kontakt. Överdrivet kontakttagande ex hoppar gnäller skäller 1b.Kontakt Samarbete MH står för Mentaltest Hund. De flesta väljer att testa sina hundar före 18 månaders ålder, hunden måste vara minst 12 månader. MH är en individuell mentalbeskrivning av en hund som kan vara till vägledning

Läs mer

Specialkurs SÖK utarbetad av Centrala Hundägarutbildningssektorn

Specialkurs SÖK utarbetad av Centrala Hundägarutbildningssektorn Specialkurs SÖK utarbetad av Centrala Hundägarutbildningssektorn 2000 01 01 Specialkursen är utarbetad för Dig som är under utbildning till instruktör. Varför specialkurs? Specialkurser är ett steg i vidareutvecklingen

Läs mer

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben. Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben MV Mentalbeskrivning valp Under 2012 har 2 utbildningar av valpbeskrivare hållits. Ytterligare 2 utbildningar planeras under 2013. Totalt har vi 28 Valpbeskrivare. Lista på Valpbeskrivare

Läs mer

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör

Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursplan för SBK allmänlydnadsinstruktör Kursledare: SBK lärare. Förkunskaper: Mål: Kursarrangör: Omfattning: Ämnen och innehåll: Övriga ämnen, 6 tim Förkunskaper fastställs av den lokala klubben. Deltagare

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i november 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad

Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Anmälan till SBK Instruktör Bruks/Tävlingslydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR KOMMITTÉN FÖR ROTTWEILERNS MENTALITET OCH EXTERIÖR Syfte Att bevaka utvecklingen av centrala tester för mentalitet och arbeta för att dessa ska främja rasen Rottweiler samt vara behjälplig att möjliggöra

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i maj 2017 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Lärarutbildning

Läs mer

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras.

Curt gick igenom de sju stora grupperna kring hundars mentalitet i relation till vår ras. Mentaldag med Curt Blixt - minnesanteckningar Fredagen den 6 april anordnades en mentaldag med Curt Blixt i klubbens regi. Det var 19 stycken på plats, både uppfödare och medlemmar. Curt prata om hur de

Läs mer

Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört arbete nedanstående rapport.

Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört arbete nedanstående rapport. SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 2010-12-13 Sid 1(9) Rapport efter revidering av anvisningar för Mentaltest Arbetsgruppen för revidering av gällande anvisningar för Mentaltest (2010-01-01) överlämnar efter slutfört

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr.o.m. 2002-01-01) Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Administration räddningshund

Administration räddningshund Svenska Brukshundklubben Administration räddningshund Komplement till regler för räddningshundprov Alla anvisningar, protokoll och blanketter finns på SBK:s hemsida,. Kurs räddningshund Ansöka om att hålla

Läs mer

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad

Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Anmälan till SBK Instruktör Allmänlydnad Denna anmälan ska användas när Du vill anmäla Dig till SBK Instruktör Allmänlydnad och utbildningen hålls i SBK Stockholmsdistriktets regi. Kan även med fördel

Läs mer

Mentalbeskrivning hund. Text och foto: Christoffer Frances Foto: Rottweileren Axa Cathrine Hellberg. Tack till Veronica Vavruch och Ingela Gustavsson

Mentalbeskrivning hund. Text och foto: Christoffer Frances Foto: Rottweileren Axa Cathrine Hellberg. Tack till Veronica Vavruch och Ingela Gustavsson Mentalbeskrivning hund - Dagens samhälle ställer stora krav på hundägaren. Att leva upp till detta ansvar är lättare om din hund har medfödda goda anlag som ytterligare kan utvecklas. Goda mentala förutsättningar

Läs mer

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant

Ungdomens Hundmärke. Junior Handling Brons Brons Brons Brons Silver Silver Silver Silver Guld Guld Guld Guld Diamant Diamant Diamant Diamant Ungdomens Hundmärke Agility Lydnad Bruks Junior Handling Indelning Är en grundläggande nivå och märket ska kunna erövras efter de flesta av våra grundoch nybörjarkurser. är ett tygmärke. Är nybörjarnivån

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH)

Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Förbundsstyrelsens förslag nr 7a Revidering av bestämmelser för mentalbeskrivning hund (MH) Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken 20, Farsta Telefon: 08-505 875 00 Fax: 08-505 875

Läs mer

Specialkurs SPÅR. utarbetad av. Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn. 1997 03 01 reviderad 2008 06 19

Specialkurs SPÅR. utarbetad av. Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn. 1997 03 01 reviderad 2008 06 19 Specialkurs SPÅR utarbetad av Anne-Marie Folkesson och Centrala Hundägarutbildningssektorn 1997 03 01 reviderad 2008 06 19 Varför specialkurs? Specialkurser är ett steg i vidareutvecklingen från allmänlydnadsinstruktör

Läs mer

Bestämmelser för Mentalbeskrivning

Bestämmelser för Mentalbeskrivning 2010-01-01 Bestämmelser för Mentalbeskrivning 1 Reglernas tillämplighet SKK och SBK:s etiska regler gäller för samtliga funktionärer. Dessa bestämmelser tillämpas vid mentalbeskrivning inom Svenska Brukshundklubben

Läs mer

Bestämmelser för Korning

Bestämmelser för Korning Bestämmelser för Korning 1. Reglernas tillämplighet Dessa bestämmelser gäller för Korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Sammanförandet av hundar till utställningar, prov och tävlingar

Läs mer

SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD. Kursplan

SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD. Kursplan SBK-instruktör ALLMÄNLYDNAD 20140103 Kursplan Mål Utbildningen syftar till att deltagarna ska ges möjlighet att utvecklas såväl i den pedagogiska rollen som instruktör som i det egna hundkunnandet. Vidare

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1

Utbildningsschema Hundägarutbildning 1 sschema Hundägarutbildning 1 sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH.

FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. FAQ Elektronisk inrapportering av resultat från mentalbeskrivning hund, MH. Deltagarfrågor Fråga: Jag har aldrig skapat ett konto via något elektroniskt media tidigare. Hur gör jag? Svar: Se film på hur

Läs mer

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Hasso Harley Hero Hicke Hjalle Hundra Häxa Kull medel Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS H-kull AfR LO VÄST Nossebro 2012-09-01 Moment Beteendereaktion Kontakt 1a Hälsning 4 4 4 4 4 4 4 4,0 1b Samarbete 3

Läs mer

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb

Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb Mentalbeskrivelse (MH) Damisi s A-kull 17 og 18.oktober 2009 Sävsjø brukshundklubb 1a. KONTAKT Hälsning 1b. KONTAKT Samarbete 1c. KONTAKT Hantering 2a. LEK 1 Leklust 2b. LEK 1 Gripande 2c. LEK 1 Gripande

Läs mer

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01)

DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) DRAGPROV - nordisk stil Svenska Brukshundklubbens meriteringsregler för draghund (Gäller fr. o m 2007-01-01) 1 Reglerna för dragprov består dels av Svenska Draghundsportförbundets tävlingsregler för nordisk

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben Svenska Brukshundklubben Fortsatt träning RI MRT SWIFT RI-träning - RI-träningar är träningshelger för internationella räddningshundsekipage som arrangeras och genomförs av SBK. De omfattar fortbildning

Läs mer

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan till utbildning Allmänlydnadsinstruktör Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i mars/april. Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Mål: Syfte: Att

Läs mer

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör

Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Inbjudan och anmälan till utbildningarna Grundmodul och Allmänlydnadsinstruktör Grundmodulens utbildning kommer att starta i oktober 2013. Allmänlydnadsinstruktörs modulens utbildning kommer att starta

Läs mer

Administration patrullhund

Administration patrullhund Svenska Brukshundklubben Reviderad 2015-01-30 Administration patrullhund Administration av inträdesprov och kurs patrullhund Före kursstart och inträdesprov Distriktet genomför en dialog med förbandet

Läs mer

Bestämmelser för korning

Bestämmelser för korning Bestämmelser för korning Bestämmelser Korning Dessa bestämmelser gäller för korning som anordnas av Svenska Brukshundklubben (SBK). Dessa dokument ska finnas tillgängligt vid korning. Anvisningar, bestämmelser

Läs mer

Arbetsplan LEDARutbildning

Arbetsplan LEDARutbildning Arbetsplan LEDARutbildning för medhjälpare i allmänlydnadskurser för kursmaterial Allmänlydnad av Inki Sjösten i samarbete med Hundägarutbildningskommittén (HUkom) i Ronneby Brukshundklubb SRI Publication

Läs mer

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning

Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Inbjudan till Tävlingslydnadsinstruktör utbildning Utbildningen kommer att hållas under 2013 med planerad start i sensommar/höst Utbildningen kommer att hållas i SBK Stockholmsdistrikts regi. Start: Utbildningen

Läs mer

Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov

Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov 1 Svenska Brukshundklubben Kravprofil inom grundutbildning räddningshund, från Inträdesprov till Slutprov Bakgrund: SBK grundutbildning till tjänstehund räddning arrangeras och genomförs av SBK. Utbildningen

Läs mer

Vill du bli lärare i Brukshundklubben?

Vill du bli lärare i Brukshundklubben? I samarbete med Vill du bli lärare i Brukshundklubben? Ny utbildning startar i april 2016 Mål: Uppnå kunskap och behörighet att utbilda blivande instruktörer enligt grundmodulens utbildningsplan. Under

Läs mer

Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs

Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs Utbildningsplan - Regional utbildning Skyddshundsfigurantkurs Målgrupp Medlem i SBK. Rekommenderad av sin klubbstyrelse. Antal elever Avgörs av distriktet och kursledaren i samråd. Med hänsyn till den

Läs mer

Kompetens och utbildning

Kompetens och utbildning Säkerhetsbestämmelser för Trafikkontorets Spårvägsanläggning i Göteborg och Mölndal Bestämmelser om Kompetens och utbildning för personal med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten Fastställd

Läs mer

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n

Verksamhetsåret. r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n r RONNEBY BRUKSHUNDKTUBB n Verksamhetsåret 2015 www.sbkronneby.com östra Varevägen 39. 372 34 Ronneby. Tel 0708-23 09 29. e-post ronneby.brukshundklubb@telia.com I RONNEBY BRUKSHUNDKLUBB T Styrelsens mål?ols

Läs mer

Utbildningsschema Hundägarutbildning

Utbildningsschema Hundägarutbildning sschema Hundägarutbildning sutbildning - från grundmodul till SBK lärare GRUNDMODUL INSTRUKTÖRSUTBILDNING gemensam för alla blivande instruktörer, ca 45 timmar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Utbildning. Planen fastställd

Utbildning. Planen fastställd Utbildning Diplomerad WTdomare Retriever Planen fastställd 2017-02-19 Utbildning till Diplomerad WT-domare Retriever Antagning till utbildning De som antas till utbildningen ska uppfylla nedanstående krav;

Läs mer

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala

Erfarenheter Tester. Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Erfarenheter Tester Frivilligverksamhet och Yrkesutbildningar med Räddning Bevakning i stor skala Bakgrundsinformation till utvecklingsarbete Ämne är inte det viktiga Utbildningssteg kunskap Lärdom av

Läs mer

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting

Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Handledning Steg 1 och 2 Förarutbildning i Karting Detta är Handledningen för Förarutbildningen Steg 1 och 2 som beskrivs i regelboken Karting. KARTINSKOLAN KA_UTB_Lärarhandl_Steg_1_2 2011 MS 2011 MSSidan

Läs mer

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Svenska Brukshundklubbens Utskott för avel och hälsa Protokoll 2/2014 Datum: 3 mars Tid: 19:45 23:20 Plats: Telefonkonferens Närvarande: Mötesordförande Maritha Östlund-Holmsten Maria Johnson Thorén Ulf

Läs mer

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27

SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 27 SÖRMLANDS-DISTRIKTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-05-06 27 Plats och tid Strängnäs BK Kl 19.00-21.15 Beslutande Göran Strömbäck, ordförande Birgitta Hoflin, vice ordförande

Läs mer

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013.

UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. UTBILDNING OCH BEHÖRIGHET SAMT VERKSAMHET FÖR PRISDOMARE OCH ÖVERDOMARE Godkänt i Kennelklubben 5.3.2013. Detta direktiv är Kennelklubbens allmänna. Eventuella specifika direktiv för en viss provform hittas

Läs mer

21 22 23 24 25 26 27 Bilaga 2 28 Bilaga 3 Inscannad kopia av brev: 29 Bilaga 3 Inscannat svar på brev: 30 Lagottons mentalitet och personlighet Bilaga 4 Lars Fält, Hundcampus Mentalbeskrivning Material.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar

Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Reviderad 2012-01-01 Bestämmelser för korning Allmänna bestämmelser för utställningar, prov och tävlingar Anordnade av SKK och till SKK anslutna läns- och specialklubbar samt avtalsanslutna rasklubbar.

Läs mer

Utbildningsplan figurant Central utbildning Tävlingsfigurantkurs för Mondioringtävling

Utbildningsplan figurant Central utbildning Tävlingsfigurantkurs för Mondioringtävling 2016-12-01 Utbildningsplan figurant Central utbildning Tävlingsfigurantkurs för Mondioringtävling Examinationsplan B-figurant Målgrupp Medlem i SBK. Rekommenderad av sin lokalklubbstyrelse/rasklubbstyrelse.

Läs mer

Resultat av enkätundersökning för RR-uppfödare avseende Önske-MH genomförd maj 2011

Resultat av enkätundersökning för RR-uppfödare avseende Önske-MH genomförd maj 2011 Resultat av enkätundersökning för RR-uppfödare avseende Önske-MH genomförd maj 2011 Under varje moments enkätmedelvärde anges medelvärdet för alla RR-MH genomförda 2000 2010 med mindre stil. Kommentarer

Läs mer

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben

Välkommen. till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen till Svenska Brukshundklubben Välkommen i klubben! Som medlem i Svenska Brukshundklubben (SBK) har du ungefär 55 000 andra hundintresserade föreningskamrater.

Läs mer

Välkommen till Mora Brukshundklubb!

Välkommen till Mora Brukshundklubb! Välkommen till Mora Brukshundklubb! Verksamhet På klubben pågår det mycket aktiviteter, allt från tävlingar i olika grenar, till utbildningar och träffar med aktivering för hund och ägare. På våra anslagstavlor,

Läs mer

Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb)

Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb) 1 Utbildningsplan - Regional utbildning (distrikt eller rasklubb) Teori för erhållande av skyddslicens Målgrupp Medlem i SBK I första hand medlemmar rekommenderade för skyddslicens Antal elever Avgörs

Läs mer

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 2005-09-25 Sid 1(17) Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN 2005-09-25 Sid 2(17) Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: förflyttningarna mellan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB

VERKSAMHETSPLAN ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB 1 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE MÅLSÄTTNING FÖR STRÄNGNÄS BRUKSHUNDKLUBB Styrelsen vid Strängnäs Brukshundklubb ansvarar för: Att det vid klubben bedrivs verksamhet som skapar glädje och nytta för

Läs mer

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS Ö-kull Lilla Edets Brukshundklubb

Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS Ö-kull Lilla Edets Brukshundklubb Mentalbeskrivning av EKHÖJDENS Ö-kull Lilla Edets Brukshundklubb 2014-08-09 Stort tack till er alla för att ni deltagit på mentalbeskrivningen för vår Ö- kull vilket innebär att vi fortfarande uppnår vårt

Läs mer

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH

MENTALBESKRIVNING - HUND - MH MENTALBESKRIVNIN - HUND - MH Älskebos izza MH 6:e september 2008 Bollnäs Brukshundklubb. Beskrivare erd Melin. Känd mentalsatus Rasprofil schäfer, 15-18 mån ålder, idealet är markerat med en svart punkt.

Läs mer

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade

MRT: Mission Readiness Test för hundekipage till INSARAGklassificerade MSB-kriterier MRT 1 (6) Diarienr 2011-392-6 Aktivitet inom SWIFT USAR: MRT: Mission Readiness Test Ansvarig organisation: MSB Handläggare/enhet/avd: Robert Jonsson, SI-OP Aktivitet inom SWIFT USAR räddningshund

Läs mer

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016

Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016 Sammanställning av åsiktsväggen vid SM i Bruks & IPO 2016 Under SM i Bruks & IPO 2016 kunde de som besökte vår monter svara på 4 olika frågor om Brukshundklubben. Vi fick in mycket feedback och många givande

Läs mer

(Tema Mentalitet, del 1.) Mentalbeskrivning - Vilken information får vi? av AnnaP

(Tema Mentalitet, del 1.) Mentalbeskrivning - Vilken information får vi? av AnnaP MH (Mentalbeskrivning Hund) är ett grundläggande begrepp inom Svenska Boxerklubben och Boxerbladet kommer i ett par artiklar att lyfta fram olika aspekter på mentalbeskrivningen, dess resultat och användningsområden.

Läs mer

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual

Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande. Användarmanual Instruktörskurs med fokus på kunskap och lärande Användarmanual 1 Inledning Klinisk träning av grundläggande färdigheter och övningar för hela team leds av instruktörer som kan jämföras med lärare. En

Läs mer

ANVISNINGAR MENTALTEST

ANVISNINGAR MENTALTEST Svenska Brukshundklubben Gäller fr o m 860101 / Omarbetad layout 1999 ANVISNINGAR MENTALTEST Anvisningen som använts på försök en period har efter mentaltestdomarekonferenserna 1984 och 1985 reviderats

Läs mer

Anvisningar mentalbeskrivning hund

Anvisningar mentalbeskrivning hund Anvisningar mentalbeskrivning hund Gäller från 2004-04-01 Illustrationer Nisse Boqvist Anvisningar omarbetade vid SBK s mentallärarkonferens Rosersberg 7-11 november 2001. Samanställt av T. Eriksson &

Läs mer

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR!

Nyhetsbrev NYA KURSER! PÅ GÅNG! PLATSER KVAR! Nyhetsbrev nr 5 ~ 2015 vecka 15 Hej Alla Åbk:are! Här kommer lite nyheter efter påskledigheten. Nu när det är sommartid börjar vi även med skott träning på klubben! Vi börjar torsdagen den 9 april och

Läs mer

Kurskrav 2016/17. Domarutbildning

Kurskrav 2016/17. Domarutbildning Kurskrav 2016/17 Domarutbildning För godkänd kurs Division 3 För att vara behörig domare på denna nivå krävs att alla tester är godkända. Kurskraven finner ni i detta kompendium. Omtester: den 25 september

Läs mer

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat

erfarenhet är förkunskapskrav TREC Data Sekretariat Grundkurs Basnivå Lättklass Manuellt, Excel Sekretariat Domare Arrangör Sekretariat Ryttare A/B-klass, FITE Internationell = Förkunskapskrav = Kurs eller motsvarande erfarenhet är förkunskapskrav A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass, Grönt Kort A/B-klass Nationell

Läs mer

Administration patrullhundskurs internat

Administration patrullhundskurs internat Administration patrullhundskurs internat Ansöka om kurs Distrikt som önskar starta patrullhundskurs internat kontaktar produktionsledaren via tjanstehund@brukshundklubben.se senast den 15 augusti för att

Läs mer

Svenska Rottweilerklubben/AfR

Svenska Rottweilerklubben/AfR Rapport från Svenska Brukshundklubbens/Utskottet Avel och Hälsas konferens för rasklubbar och distrikt den 6 8 november 2015. Från Svenska Rottweilerklubben deltog ordf. Yvonne Brink och från mentalkommittén

Läs mer

FS förslag till reviderat MT

FS förslag till reviderat MT FS förslag till reviderat MT Uppdragsbeskrivning från nov 2014 Både en utvärdering och en revidering Tidplan Utkast december 2015 Kongress 2016 till SKK Börja gälla 2017 UTKAST till SKK i dec 2015 Skrivelse

Läs mer

Föreningsdomare FDU-1 Kursupplägget

Föreningsdomare FDU-1 Kursupplägget Föreningsdomare FDU-1 Kursupplägget Svenska Innebandyförbundet 2007 Inledning Tanken med detta material är att föreningsdomarutbildningen ska få ett innehåll oavsett vem som är instruktör och var kursen

Läs mer

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård

Hundlära En grund att se från, av Mikael Wilmarsgård 1 Hundlära En grund att se från, av Förstärkning genom belöning, korrigering och förväntan är vägarna vi använder i traditionellträning. Men vad förstärker vi egentligen? Beroende på vart, när och hur

Läs mer

Boxern som brukshund att kämpa i uppförsbacke eller segla i medvind? av AnnaP

Boxern som brukshund att kämpa i uppförsbacke eller segla i medvind? av AnnaP Boxern som brukshund att kämpa i uppförsbacke eller segla i medvind? av AnnaP Den formella definitionen på en brukshund innebär en ras där avelsansvaret ligger inom Svenska Brukshundklubben, SBK (avelsansvaret

Läs mer

Information revidering MT

Information revidering MT FS förslag revidering MT Sid 1(6) Information revidering MT 2016-04-22 FÄLTTESTER I LÖVSÄTTRA OCH LILLA EDET VÅREN 2016 Tack alla som kom och var med på någon av dessa fyra dagar! Syftet med fälltesterna

Läs mer

Mentalitet ordlista. 22 februari 2012. www.skk.se

Mentalitet ordlista. 22 februari 2012. www.skk.se www.skk.se 22 februari 2012 Mentalitet ordlista Ordlistan förklarar några av de begrepp och förkortningar som används då vi talar om hundars beteende och mentalitet vid mentalbeskrivningar och i andra

Läs mer

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov

Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Sida 0 Hantering av MH och MT i SBK Ta vling och SBK Prov Handledning från start till mål Svenska Brukshundklubben har från och med 2014-01-01 övergått till elektronisk resultatrapportering av Mentalbeskrivning

Läs mer

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar

Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Version 4 2017-05-12 Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan uppdateras löpande. 3. Ansökan om och redovisning

Läs mer

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB

Träningsläge. copyright 2007, Maria Hagström, Skogsborgs Gård HB Träningsläge Har du kul när du tränar lydnad? Har du din hunds fulla uppmärksamhet? Många, jag träffat, speciellt bruksförare tycker att lydnaden är tråkig. Eftersom nästan halva poängen på bruksprov består

Läs mer

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen

Nyhetsbrev. Maj 2014. Söderåsens Brukshundklubb Sida 1av 4. [År] Hundens dag 10 augusti Den 10 augusti planerar PRinfo-gruppen Sida 1av 4 Maj 2014 Luspudeln vilande Vår klubbtidning Luspudeln läggs vilande under året efter beslut på medlemsmötet den 1 maj. Håll dig informerad genom hemsidan Du vet väl att klubben har en hemsida

Läs mer

Anvisningar MENTALTEST

Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Sid 1(18) Anvisningar MENTALTEST SVENSKA BRUKSHUNDKLUBBEN Sid 2(18) Allmänt Publik Det är viktigt att publiken informeras om följande: förflyttningarna mellan momenten ska ske

Läs mer

Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben 2012-01-01 Flik 6 2.1 Svenska Brukshundklubben Regler och Anvisningar Uthållighetsprov UHP Fastställt för en provperiod 2012-01-01 2014-12-31 Postadress: Box 4, 123 21 Farsta Besöksadress: Frykdalsbacken

Läs mer

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015

Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Distriktskonferens 24-25 oktober 2015 Plats: Deltagare: Åkerby herrgård Se bilaga Lördagen ägnades åt gemensam konferens där innehållet presenteras i dessa minnesnoteringar. Söndagen ägnades åt utvecklingsprojektet

Läs mer

MH SOM HJÄLPMEDEL I HUNDAVELN

MH SOM HJÄLPMEDEL I HUNDAVELN MH SOM HJÄLPMEDEL I HUNDAVELN PER-ERIK SUNDGREN Avd. för smådjursavel Sveriges Lantbruksuniversitet Box 7023, 750 07 Uppsala BAKGRUND En tidigare redovisning av ärftlig variation i Svenska Brukshundsklubbens

Läs mer

Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt

Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt Minnesanteckningar utvecklingsarbete på medlemsmöte SBK Smålands distrikt 2017-01-21 Representation av deltagare: 24 representanter från 16 klubbar, 1 representant från 1 rasklubb, 7 medlemmar från distriktsstyrelsen,

Läs mer

Projekt MT utvärdering

Projekt MT utvärdering Projekt MT utvärdering Uppdragsbeskrivning från nov 2017 Både en utvärdering och en revidering Tidplan Utkast december 2015 Kongress 2016 till SKK Börja gälla 2017 UTKAST till SKK i dec 2015 Skrivelse

Läs mer

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN

OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN OM FÖRSVARSMAKTHUNDEN Text: Helen Karlsson, Häverö Brukshundklubb Tack vare hundens överlägsna sinnen ligger hundgruppen i förbandet på förhand. Hundens välutvecklade luktsinne och förfinade hörsel är

Läs mer

Efter konferensen har förslag till reviderat MT lämnats in till FS som har beslutat att anta förslaget och därmed

Efter konferensen har förslag till reviderat MT lämnats in till FS som har beslutat att anta förslaget och därmed Minnesanteckningar från MT möte fredag kväll 5 november 2015 På kvällens möte redovisades det utkast till förslag till revidering av MT som har lämnats in till FS. Mötet hade samlat en imponerande skara

Läs mer

Guiden till Grönt kort

Guiden till Grönt kort Guiden till Grönt kort Alla som tävlar, från lokal tävling och uppåt ska ha tagit Grönt kort. Det gäller oavsett om du är häst- eller ponnyryttare, kusk eller voltigör, och oavsett i vilken gren du tävlar.

Läs mer

Working Tests för spaniel

Working Tests för spaniel Working Tests för spaniel SSRK/Hs/CS 2002-07-07 Riktlinjer för Working Tests Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling vars syfte är att bedöma de jaktliga anlagen hos de olika spanielraserna,

Läs mer

Verksamhetsplan/mål 2015

Verksamhetsplan/mål 2015 För Gävle Brukshundklubb bygger på Stadga för Gävle Brukshundklubb, lokalklubb av Svenska Brukshundklubben (SBK förbundet) grundad på förbundets grundstadga. Verksamhetsinriktning Klubben har det direkta

Läs mer

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare

Riktlinjer. för Working Test Spaniel. Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel Riktlinjer för arrangörer och domare Gäller från 2014 och tills vidare Riktlinjer för Working Test Spaniel 2014 Målsättning Ett working test är en inofficiell tävling

Läs mer

Genomförandeplan patrullhundkurs

Genomförandeplan patrullhundkurs Sidan 1 av 20 Svenska Brukshundklubben Reviderad 2014-04-15 Genomförandeplan patrullhundkurs Övergripande mål Ekipaget skall efter genomförd kurs Patrullhund/Hemvärn uppvisa grundlagd förmåga som ekipage

Läs mer