TÄNK JAKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se"

Transkript

1 TÄNK JAKT 2015

2 Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett av totalt 19 stycken. Som ett led i arbetet med att höja kvalitén på kurserna och främja arbetet i länsjaktvårdsföreningarna och jaktvårdskretsarna erbjuder vi olika utbildningar och föreläsningar. De flesta arrangemangen, som vänder sig till instruktörer och förtroendevalda är gratis eller kraftigt subventionerade. Om inget annat anges så sker anmälan till Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge via mail eller per telefon Välkommen med din anmälan! /Maria Thunberg och Markus Jensen

3 UTBILDNINGAR Ledarutveckling Steg 1 våren Ledarutveckling steg 1 fokuserar på VAD. Vad händer i en grupp? Vilka faktorer påverkar vår inlärning? Vad är folkbildning? Det här steget handlar om ledarrollen och om hur grupper fungerar. Du får grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder. Du får även inblick i Studiefrämjandets idé och organisation. Anmälan till ledarutveckling steg 1 gör du till Studiefrämjandets lokalavdelning (se folderns baksida). Tid: Lördagen den 28 februari kl (+ tre timmars hemarbete) Plats: Studiefrämjandet i Malmö Kursledare: Bengt-Åke Bogren och Lisbet Lindskog Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca 850 kr). Anmäl dig senast den 6 februari Tid: Lördagen den 7 mars kl (+ tre timmars hemarbete) Plats: Studiefrämjandet i Kristianstad Kursledare: Bengt-Åke Bogren och Markus Jensen Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca 850 kr). Anmäl dig senast den 13 februari Tid: Fredag kl till lördag kl den mars Kursledare: Maria Thunberg och Annika Persson Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca kr). Anmäl dig senast den 19 februari Tid: Lördag kl till söndag kl den april. Detta är en Ledarutveckling steg 1med en påbyggnadsdag i utomhuspedagogik och guideteknik. Kursledare: Ulrik Alm och Maria Thunberg Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca 2300 kr). Anmäl dig senast den 26 mars

4 UTBILDNINGAR Ledarutveckling Steg 1 hösten Tid: Fredag kl till lördag kl den september Kursledare: Maria Thunberg och Markus Jensen Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca kr) Anmäl dig senast den 3 september Tid: Lördagen den 10 oktober kl (+ tre timmars hemarbete) Plats: Studiefrämjandet i Malmö Kursledare: Bengt-Åke Bogren och Lisbet Lindskog Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca 850 kr) Anmäl dig senast den 18 september Tid: Lördagen den 7 november kl (+ tre timmars hemarbete) Plats: Studiefrämjandet i Lund Kursledare: Markus Jensen och Lisbet Lindskog Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca 850 kr) Anmäl dig senast den 16 oktober

5 UTBILDNINGAR Ledarutveckling Steg 2 Ledarutveckling steg 2 fokuserar på HUR. Hur kan jag påverka gruppens dynamik? Hur kan jag bli bättre på att kommunicera? Vilken betydelse har feedbacken i vår kommunikation? Steg 2 ger dig möjlighet att fördjupa din pedagogiska kompetens samt öka din förståelse om grupprocesser, inlärningsprocesser, kommunikation och feedback. Den här kursen vänder sig i första hand till dig som deltagit i Steg 1 och som fortfarande är aktiv som ledare eller förtroendevald inom Studiefrämjandet. Tid: Fredag kl till lördag kl den mars Kursledare: Maria Thunberg och Annika Persson Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca kr). Anmäl dig senast den 5 mars Tid: Fredag kl till lördag kl den oktober Kursledare: Maria Thunberg och Markus Jensen Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca kr). Anmäl dig senast den 1 oktober

6 UTBILDNINGAR Ledarutveckling Steg 3 Ledarutveckling steg 3 fokuserar på JAG. Vem är jag och vilka sidor visar jag av mig själv? Vilka är mina värderingar och vilka är andras? Vad har mitt ledarskap för betydelse för gruppens processer? Steg 3 fokuserar på att öka din kunskap om dig själv som ledare. Du får fortsatt möjlighet att utvecklas som kommunikatör och vässa kunskaperna om deltagarprocesser. Tid: Fredag kl till lördag kl den april Kursledare: Maria Thunberg och Markus Jensen Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca kr) Anmäl dig senast den 2 april Tid: Fredag kl till lördag kl den november Kursledare: Maria Thunberg och Annika Persson Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca kr) Anmäl dig senast den 29 oktober Ledarforum Detta är ett seminarium för dig som deltagit i grundutbildningen. Syftet är att ge dig inspiration i ditt fortsatta arbete som ledare.här får du också träffa andra ledare för att, under spännande former, utbyta erfarenheter och utveckla nya idéer är temat Mångfald och dialog Tid: Fredag kl till lördag kl den 8-9 maj Kursledare: Maria Thunberg och Björn Kjellson Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet står för din avgift (ca kr) Anmäl dig senast den 16 april

7 UTBILDNINGAR Föreningskunskap Målgruppen är ledamöter i föreningsstyrelser som behöver få en grund att stå på. Målet med kursen är att känna till vilket ansvar styrelsen har, vilka roller som finns i en styrelse, föreningsspråket och hur den demokratiska processen fungerar. Utbildningen innehåller i huvudsak: Arbetsfördelningen i styrelsen Föreningsmöten Föreningsteknik Dokumentation Tid: Lördagen den 18 april, Plats: Studiefrämjandet i Hässleholm Kursledare: Olavi Olson Kostnad: Ingen, vi bjuder på lunch och fika. (ca 600 kr) Anmäl dig senast den 4 april Valberedning Du som är ledamot i valberedningen har fått ett viktigt uppdrag, kanske det viktigaste i föreningen. Denna kurs riktar sig till förtroendevalda i valberedningar, styrelser och andra intresserade och kursens mål är att ge kännedom om uppdragets innebörd och de möjligheter valberedare har att fullfölja dem. Tid: Torsdagen den 1 oktober, kl Plats: Studiefrämjandet i Hässleholm Kursledare: Olavi Olson Kostnad: Ingen, vi bjuder på fika. (ca 300 kr) Anmäl dig senast den 17 september

8 UTBILDNINGAR Kassörsutbildning Utbildningen är grundläggande och riktar sig i första hand till nya/oerfarna kassörer men även mer erfarna kassörer är naturligvis välkomna att anmäla sig. Innehåller bland annat lagar och förordningar, kassörens roll i styrelsen, löpande bokföring, bokslut och kort om moms och löner. Vi tittar på enkla exempel och övar på transaktioner som är vanligt förekommande i en förening. Tid: lördagen den 25 april, Plats: Studiefrämjandet i Lund Kursledare: Andreas Brodin Kostnad: Ingen, vi bjuder på lunch och fika. (ca 600 kr) Anmäl dig senast den 10 april

9 FÖRENINGSUTVECKLING Medlemsmodellen Dags att tänka nytt i er förening? Boken Medlemsmodellen ger verktygen för att utveckla och förnya. Modellen utgår från alla föreningars kärna den enskilde medlemmen. Här ställs några avgörande frågor: Hur ska vi rekrytera, aktivera och behålla medlemmarna i vår förening? Svaren varierar för varje förening det är bara ni själva som sitter inne med lösningen! Medlemsmodellen kan genomföras som studiecirkel på fem träffar med tillhörande studieplan som vägleder er på en spännande resa, där slutmålet är att gå från ord till handling. Resultatet kan bli en förening där medlemmarna trivs, är aktiva och förhoppningsvis blir fler. Boken Medlemsmodellen köper du enklast på (Skriv Studiefrämjandet som rabattkod när du beställer). Ett antal böcker finns också för utlån på Studiefrämjandets distrikt Skåne & Blekinge. Välkommen att kontakta Studiefrämjandet för studiehandledning, studieplan och mer information!

10 FÖRELÄSNINGAR & SEMINARIER Ledarutbildning i Jägarskolans instruktörsmaterial Utbildningen vänder sig till dig som leder studiecirklar i Jägarskolan och som vill bekanta dig mer med instruktörsmaterialet. Under kvällen kommer vi bland annat att gå igenom följande punkter: Mål och syfte med instruktörsutbildningen Genomgång av böckerna Instruktörsmaterialet - vad innehåller det? Praktisk Jägarskola; kursbeskrivning och kursplan Överenskommelser, avtal och kostnader. Skydd av material Förfarande vid beställning etc Tid: Efter önskemål, en vardagskväll kl Kursledare: Fredrik Jönsson Kostnad: Ingen, Studiefrämjandet och Jägareförbundet bjuder på kurs och fika Fördjupad raskunskap God raskunskap ger insikt om olika rasers egenskaper och ursprung som i sin tur hjälper oss att förebygga och också hjälpa de hundägare med problem som kan uppstå i relationen mellan hund och ägare. Här får du utförlig information om olika hundraser och har möjlighet att ställa frågor under två intensiva, givande och väldigt uppskattade kursdagar. Tid: Lördag och söndag den april, kl Plats: Karlskrona Brukshundklubb (obs! ej övernattning) Kursledare: Annelie Isaksson Kostnad: 790 kr inkl. omfattande arbetsmaterial, fika och mat. Anmäl dig till: senast den 4 april. (30 platser)

11 Övrigt Den vilda maten Den vilda maten är en filmtrilogi på DVD som är gjord av Jägareförbundet. Den första filmen Tillvaratagande av Klövvilt lyfter fram vikten av att det finns ett livsmedelstänk redan efter skottet. Film nummer två handlar om styckning av klövvilt och nummer tre som släpps i höst tar upp förädling och tekniker. Studieplan till Styckning av klövvilt DEN VILDA MATEN Filmerna är förstås givande att studera på egen hand, men i diskussionen med andra får du ytterligare en dimension till ditt lärande: att utvecklas tillsammans med andra och att stärka jaktlagets gemensamma kunskapsbank. sid X sid X Studieplan till DEN VILDA MATEN Tillvaratagande av klövvilt Ett bra sätt för dig och dina jaktkamrater att komma igång är genom att starta en studiecirkel. Tillsammans kan ni gå igenom filmerna och fundera på hur ni själva gör och vilka förutsättningar ni har. Som stöd kan ni använda er av och diskutera frågor som finns i de studiehandledningar som Studiefrämjandet tagit fram. Studiefrämjandet som samarbetspartner Hur kan vi samarbeta med Studiefrämjandet? Vad kan vi få för hjälp av dem? Vem ska vi kontakta? Låt oss ta några exempel på samarbeten: Studiefrämjandet arrangerar studiecirklar i många olika ämnen, bland annat Jägarskolan, eftersök, viltvård, matlagning, styckning, vildsvinsskytte och hagelskytte. Vi kan även anordna cirklar på distans. Ni kan också samla era jaktvänner till en egen cirkel där ni själva bestämmer innehåll och upplägg. Av Studiefrämjandet kan ni få hjälp med tips på litteratur, låna lokal eller annat som ni är i behov av. Studiefrämjandet är en rikstäckande organisation och tillsammans med våra 19 medlemsorganisationer har vi ett brett kontaktnät med mycket samlad kunskap om ämnen som rör djur, natur, kultur och miljö. Ta gärna kontakt med våra handläggare som berättar mer om vad vi kan erbjuda på just er ort. Kontaktuppgifter till våra olika kontor finner ni på baksidan av foldern.

12 Kontaktuppgifter Studiefrämjandet i Skåne och Blekinge Simrishamn Tel Ystad Tel Trelleborg Tel Malmö Tel Lund Tel Helsingborg Tel Hässleholm Tel Kristianstad Tel Ronneby Tel Distrikt Skåne/Blekinge Tel Tel

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen

Nära dig. Norrbotten. Guldnappen 2012. En tidning till dig som är medlem i Unionen Nära dig No: 1-2012 Norrbotten En tidning till dig som är medlem i Unionen I detta nummer : Vårens kurser och aktiviteter sidan 5-8 Unionens ledarskapsprogram sidan 9 Vikten av ett fast jobb sidan 3 Bli

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26

innehåll Kristianstad sid 3-17 Simrishamn & Tomelilla sid 18-20 Ronneby sid 21-22 Karlskrona sid 23 Blekinge sid 24-25 Konsumentregler sid 26 KURSPROGRAM VT 2014 innehåll Kristianstad sid 3-17 Musik sid 3 Data & foto sid 4 Språk, litteratur & samhälle sid 5 Konst, hem & trädgård sid 6 Hem & trädgård sid 7 Djur & natur sid 8-17 Simrishamn & Tomelilla

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig

Studiehandledning. Kortfilm. på dina villkor. gör en annan värld möjlig Studiehandledning Kortfilm på dina villkor gör en annan värld möjlig Kortfilm på dina villkor Studiehandledning Studiehandledningen är ett stöd för dig som cirkelledare och innehåller tankar om hur man

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet

107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar Att leda studiecirklar på nätet Leif Andmarken Att leda studiecirklar på nätet 107 frågor & svar 5 Förord 7 Inledning 9 Pedagogiska utgångspunkter 11 107 frågor & svar 11 Avvägningen

Läs mer

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Ordförandeguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll... 1 Ordförandeposten... 3 Presidiet... 3 Styrelsen... 3 Styrelsemötet... 4 Ledarskapet... 4 Vad är ledarskap?... 4 Ledarskap i projekt... 5 Att utveckla sitt ledarskap... 6 Kommunikation...

Läs mer

Tre M dialoggrupper för överviktiga

Tre M dialoggrupper för överviktiga 1(7) Tre M dialoggrupper för överviktiga Vi satt i en dialoggrupp för överviktiga och började närma oss slutet av kvällen. Det var en förtätad stämning. Ingen ville riktigt bryta upp. Ni får mig att tänka

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016

Kommunicera och nå dina mål. Kommunikationsstrategi 2013-2016 Kommunicera och nå dina mål Kommunikationsstrategi 2013-2016 Lyssna och prata för att nå målen Östersunds kommun har tagit fram en kommunikationsstrategi som sträcker sig från 2013 till 2016. Den här foldern

Läs mer

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp

Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp Så värvar vi fler medlemmar! Rapport från förbundsstyrelsens medlemsvärvningsgrupp 2011 11 16 Innehållsförteckning Sid. 2...Arbetsgruppen för medlemsvärvning Sid. 3...Satsa på befintliga medlemmar Sid.

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar.

Det handlar om att ta fram och utveckla elevers inneboende nyfikenhet, initiativförmåga och självförtroende redan från tidiga åldrar. Ung Företagsamhet Fyrbodal jobbar med att få fler företagsamma barn och ungdomar. I drygt 30 år har vi jobbat med UF-företag på gymnasienivå. Nu gör vi en nysatsning där elever och ni lärare på grundskolan

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer