iéç~êìíîéåâäáåö= c ê=çáö=ëçã= ê=åáêâéääéç~êé=éääéê=ñ êíêçéåçéî~äç=áåçã= píìçáéñê ãà~åçéí= = = = = = = ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åç== =

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "iéç~êìíîéåâäáåö= c ê=çáö=ëçã= ê=åáêâéääéç~êé=éääéê=ñ êíêçéåçéî~äç=áåçã= píìçáéñê ãà~åçéí= = = = = = = ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åç== ="

Transkript

1 iéç~êìíîéåâäáåö c êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçã píìçáéñê ãà~åçéí ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åç

2 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> s äâçããéåíáääéííåóííìíäáäçåáåöë êomno> Du som är ledare, funktionär eller förtroendevald i våra medlems/samarbetsorganisationer eller personal/förtroendevald inom Studiefrämjandet har en viktig funktion som folkbildare i en föränderlig tid. Folkbildning har under årens lopp visat sig vara ett bra verktyg för att skapa förutsättningar för människor att ta samhällsansvar och ansvar för sin egen utveckling. Vi hoppas att du i vårt kursutbud för 2012 ska finna intressanta möjligheter för just dina behov av kunskapsinhämtning och erfarenhetsutbyte med andra ledare för att även fortsättningsvis känna dig sporrad i din folkbildande uppgift. Utbildningskatalogen innehåller de utbildningar som Studiefrämjandet i Östergötland erbjuder under år Motsvarande innehåll finns även på vår hemsida: där kan du anmäla dig direkt eller ladda ner hela katalogen i pdf-format. Vi anordnar utbildningar utifrån Era utvecklingsbehov. Kontakta oss på Studiefrämjandet: Besöksadress: Platensgatan 25, Linköping tfn: direkt ledarutvecklingssekreterare alt växel fax: e-post: tfn: direkt ledarutvecklingsansvarig fax: e-post: Väl mött till ett stimulerande och utvecklande år! Studiefrämjandet i Östergötland Håkan Franzén Verksamhetsledare ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 2

3 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> mä~åéê~çéìíäáäçåáåö~êomno iéç~êìíîéåâäáåöëíéönkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkq iéç~êìíîéåâäáåöëíéönákçêêâ éáåö... 4 iéç~êìíîéåâäáåöëíéönáiáåâ éáåö... 5 jìëáâåáêâéääéç~êìíäáäçåáåöej`rf... 6 qéã~âìêëéêñ êéêëçãü~êö ííëíéönkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkt ^ííî~ê~äéç~êéóüìêëî êíâ~åçéíî~ê~\... 7 eìåçéåëëéê âçåüí~åâ~ê... 7 c êëí~üà äééåceà êíjçåüäìåöê ÇÇåáåÖEiJ^_`CeioF... 8 iéç~êìíîéåâäáåöëíéöojpkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkv iéç~êìíîéåâäáåöëíéöo... 9 iéç~êìíîéåâäáåöëíéöp iéç~êñ êçàìéåáåökkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknn mê~âíáëâêéíçêáâ e êëâ~êíéâåáâéê c êéåáåöëìíäáäçåáåö~êkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkno péâêéíéê~êìíäáäçåáåö c êéåáåöëâìåëâ~é h~ëë êëìíäáäçåáåö s~ääéêéçåáåöëâìêë c êéåáåöëìíîéåâäáåöj íéí píìçáéñê ãà~åçéíëîáëáçåçåüîéêâë~ãüéíëáç KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKNR píìçáéñê ãà~åçéíëîáëáçå píìçáéñê ãà~åçéíëîéêâë~ãüéíëáç hìêë~åã ä~åkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkns e êüáíí~êçìçëëkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkknt jéçêéëéêî~íáçåñ êéîk åçêáåö~êéääéêíáää ÖÖ ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 3

4 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> iéç~êìíîéåâäáåöëíéön Utbildningen riktar sig till aktiva ledare och förtroendevalda hos Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer, föreningar och fria grupper. Välj den ort och datum som passar dig bäst. Under steg 1 får du grundläggande kunskaper i folkbildningens pedagogik och metoder. Vi går igenom vad ledarrollen i en studiecirkel innebär, vad som händer i en grupps utveckling och vad som styr lärandet och våra olika sätt att lära. Obs. Innan du anmäler dig måste du ha fått eller se till att få en Ledarintroduktion! Utbildningarna innehåller i huvudsak: Cirkelledarrollen Lärandet Gruppen Kommunikation Folkbildning Studiefrämjandet Studiecirkeln som arbetsform Anmälan senast 15 dagar innan kurstillfället gäller för samtliga Ledarutbildningar! iéç~êìíîéåâäáåöëíéönákçêêâ éáåö Tid: Lördag 24 mars, kl Kursledare: Gunilla Wikström Plats: Grand Hotel Tid: Lördag 13 oktober, kl Kursledare: Patrik Hyberts Plats: Grand Hotel ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 4

5 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> iéç~êìíîéåâäáåöëíéönáiáåâ éáåö Tid: Lördag 3 mars, kl Kursledare: Gunilla Wikström Plats: Valla folkhögskola Tid: Lördag 31 mars, kl Kursledare: Patrik Hyberts Plats: Valla folkhögskola Tid: Lördag 21 april, kl Kursledare: Helin Ljungberg Plats: Valla folkhögskola Tid: Onsdag 9 maj, kl Kursledare: Ulrika Vesterlund & Jeanette Gripler Nilsson Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 Tid: Lördag 2 juni, kl Kursledare: Ghazi Baghlanian Plats: Valla folkhögskola Tid: Lördag 20 oktober, kl Kursledare: Helin Ljungberg Plats: Valla folkhögskola Tid: Lördag 10 november, kl Plats: Valla folkhögskola Kursledare: Gunilla Wikström Anmälan senast 15 dagar innan kurstillfället gäller för samtliga Ledarutbildningar! ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 5

6 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> jìëáâåáêâéääéç~êìíäáäçåáåöej`rf Musikcirkelledautbildningen riktar sig till dig som är ledare eller deltagare i en musikgrupp hos Studiefrämjandet. Innehållet är i stort sett samma som i en traditionell Ledarutveckling steg 1 men här får du även lära dig lite mer om musikbranschen mm. Välj den ort och datum som passar dig bäst. klooh mfkd Lördag 17 mars, kl Lördag 12 maj, kl Lördag 13 oktober, kl Lördag 8 december, kl Kursledare: Daniel Forsberg Plats: Grand Hotel ifkh mfkd Lördag 17 mars, kl Lördag 12 maj, kl Lördag 13 oktober, kl Lördag 8 december, kl Kursledare: Mats Lööf Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 Anmäl dig senast 15 dagar innan kurstillfället! ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 6

7 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> qéã~âìêëéêñ êéêëçãü~êö ííëíéön Temakurserna riktar sig till er som tidigare har gått minst Ledarutveckling steg 1. Obs! Alla kurser som vi erbjuder i katalogen är kostnadsfria men temakurserna är belagda med en avgift på 500kr om du inte har gått någon av våra Ledarutvecklingskurser. Undantag gäller föreläsningen Hundens språk och tankar som kostar 130kr om du har gått steg 1 och 500kr för övriga, i mån av plats. qéã~w^ííî~ê~äéç~êéóüìêëî êíâ~åçéíî~ê~\ Ta chansen att reflektera över ditt ledarskap och din position som cirkelledare. Kommunikation och relationer blir allt viktigare när vi leder andra till önskat resultat. Att hantera och förhålla sig till det som sker mellan människor är en av ledarens viktigaste uppgifter. Men hur gör jag? Vilka utmaningar möter jag som ledare? Hur hanterar jag en konflikt mellan deltagare? Hur reagerar jag när jag själv blir ifrågasatt? Hur blir jag tryggare och tydligare som ledare? Tillsammans med samtalsledare träffas vi under tre tisdagkvällar och byter erfarenheter och tankar och reflektioner över olika situationer som kan dyka upp. Syftet är att öka självreflektion, få insikt om sina starka och svaga sidor och vidareutveckla sitt budskap. Tid: den 28 februari, 27 mars och 24 april, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Karin Larsson Anmäl dig senast den 17 februari qéã~weìåçéåëëéê âçåüí~åâ~ê En föreläsning med Per Jensen, professor i etologi. Under senare år har forskningen formligen exploderat kring hundens ursprung, hur den tänker och känner, samt hur den kommunicerar med människor och andra hundar. En garanterat fascinerande föreläsning, missa inte den! Tid: Lördag 6 oktober, kl Plats: Valla folkhögskola i Linköping Pris: 130kr Kursledare: Per Jensen Anmäl dig senast den 21 september ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 7

8 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> qéã~w c êëí~üà äééåceà êíjçåüäìåöê ÇÇåáåÖEiJ^_`CeioF Utbildningens syfte är att ge kunskaper om hur man hanterar livshotande skade- eller sjukdomsfall. Du lär dig under ledning av en certifierad HLR-instruktör att kontrollera livstecken på en till synes livlös person, larmrutiner, göra hjärt-lungräddning samt lägga en person i stabilt sidoläge. I kursen ingår också bl.a. hur du stoppar blödningar, skapar fria andningsvägar och förebygger cirkulationssvikt. Utbildningen är uppdelad i omväxlande teoretiska och praktiska moment och under kursen får varje deltagare låna varsin docka att öva på. Kursprogram och innehåll i denna utbildning är bestämd av HLR-rådet (Svenska rådet för hjärtlungräddning). Efter genomförd kurs får varje deltagare ett kompetenskort. Utbildningen innehåller i korthet: Hjärt-lungräddning (HLR) Kontroll av livstecken Larmrutiner Inleda och fortsätta HLR Mun mot munandning Stabilt sidoläge Bröstkompressioner Första hjälpen (LABC) Stoppa blödning Förebygga cirkulationssvikt Skapa fri luftväg Tid: Måndag 13 februari, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Henrik Bernström Anmäl dig senast den 3 februari ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 8

9 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> iéç~êìíîéåâäáåöëíéöojp iéç~êìíîéåâäáåöëíéöo Steg 2 vänder sig till dig som deltagit i Ledarutveckling steg 1. Under steg 2 fokuserar vi på cirkelledarrollen och hur du blir en bättre kommunikatör. Vad spelar kroppsspråket för roll och vilken betydelse har feedbacken i vår kommunikation med våra deltagare? Cirkelledarrollen Kommunikation Kroppsspråk Gruppen Lärandet Studiecirkeln som arbetsform Utbildningen genomförs som internatutbildning Tid: Fredag 2 mars kl Lördag 3 mars kl Plats: Valla folkhögskola i Linköping Kursledare: Ulrika Vesterlund, Mats Lööf & Jeanette Gripler-Nilsson Anmäl dig senast den 17 februari Tid: Fredag 19 oktober kl Lördag 20 oktober kl Plats: Valla folkhögskola i Linköping Kursledare: Ulrika Vesterlund, Patrik Hyberts & Jeanette Gripler-Nilsson Anmäl dig senast den 5 oktober ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 9

10 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> iéç~êìíîéåâäáåöëíéöp Steg 3 vänder sig till dig som deltagit i Ledarutveckling steg 1-2. Under den här kursen fördjupar vi diskussionerna utifrån föregående kurser där vi nu lägger fokus på dig som ledare. Att bli medveten om sin självbild och vad den i sin tur betyder för ledarskapet och kommunikationen med andra. Här får vi prova på framförande med möjlighet till feedback. Kursen syftar till att ge deltagarna en fördjupad kunskap om: Kommunikation Ledarrollen Framförande Värderingar Utbildningen genomförs som internatutbildning Tid: Fredag 20 april kl Lördag 21 april kl Plats: Valla folkhögskola i Linköping Kursledare: Krister Lergård & Ulrika Vesterlund Anmäl dig senast den 5 april Tid: Fredag 9 november kl Lördag 10 november kl Plats: Valla folkhögskola i Linköping Kursledare: Ulrika Vesterlund Anmäl dig senast den 26 oktober ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 10

11 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> iéç~êñ êçàìéåáåö Fördjupning för dig som har gått ledarutveckling steg 1-3. Ledarutvecklingsprogrammet fortsätter i form av fördjupningar och pedagogiska forum efter behov och önskemål som framkommit i tidigare kursutvärderingar. iéç~êñ êçàìéåáåöwmê~âíáëâêéíçêáâ Praktisk retorik vänder sig till dig som vill träna på retorikens olika delar. Du lär dig konsten att få andra att lyssna, insikt i kroppsspråk och argumentationsteknik. Vi blandar teori med praktik och kursen avslutas med att deltagarna håller ett tal. Kursen är en grundkurs och inga förkunskaper i retorik krävs. Max 8 deltagare. Kursen är uppdelad på tre tillfällen, en heldag och två kvällar. Utbildningen innehåller i huvudsak: Vad är retorik? Argumentationsteknik Dispositionen hur lägger jag upp mitt tal Framförandet Handskas med sin nervositet Praktiska övningar Tid: Lördag 24 mars, kl samt måndag 2 och 16 april, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Linda Edenor Anmäl dig senast den 9 mars ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 11

12 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> iéç~êñ êçàìéåáåöwe êëâ~êíéâåáâéê Härskartekniker är ett samlingsnamn för ett förtryck som finns runt om i samhället; på företaget, i föreningen, i skolan etc. Syftet med härskartekniker är att skapa eller bevara en social struktur präglad av över- och underordning. Dessa har en starkt socialiserande effekt på de som blir utsatta och bidrar negativt till personers självförståelse och självbild. I den här kursen kommer vi att genom värderingsövningar och diskussioner ta reda på hur vi kan göra för att bemöta dessa tekniker om/när vi stöter på dem. Kursen är uppdelad på två tillfällen och syftet är att däremellan få tid för reflektion. Utbildningen innehåller i huvudsak: Vad är härskartekniker Självkänsla/självbild Att vända vanmakt till motmakt Diskussioner Värderingsövningar Praktiska övningar Tid: Lördag 22 september och 13 oktober, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Anna Ahlstedt & Ulrika Vesterlund Anmäl dig senast den 7 september ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 12

13 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> c êéåáåöëìíäáäçåáåö~ê péâêéíéê~êìíäáäçåáåö Utbildningen är grundläggande och riktar sig i första hand till nyvalda sekreterare som vill få kunskap om vilken roll och vilka arbetsuppgifter som ingår i sekreterarens ordinarie åligganden. Men även mer erfarna sekreterare är välkomna att delta för att få vetskap om sekreterarens roll och uppgifter. Utbildningen innehåller i huvudsak: Sekreterarens roll och status i föreningen Sekreterarens ordinarie, mest förekommande uppgifter Hur man upprättar kallelser och föredragningslistor Om olika protokoll och hur man skriver dem Tid: Lördag 3 mars, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Håkan Franzén & Pär Thorell Anmäl dig senast den 17 februari c êéåáåöëâìåëâ~é Målgruppen är ledamöter i föreningsstyrelser som behöver få en grund att stå på. Målet med kursen är att känna till vilket ansvar styrelsen har, vilka roller som finns i en styrelse, föreningsspråket och hur den demokratiska processen fungerar. Utbildningen innehåller i huvudsak: Arbetsfördelningen i styrelsen Föreningsmöten Sammanträden Föreningsteknik Dokumentation Tid: Lördag 31 mars, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Håkan Franzén & Pär Thorell Anmäl dig senast den 16 mars ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 13

14 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> h~ëë êëìíäáäçåáåö Utbildningen är grundläggande och riktar sig i första hand till nya/oerfarna kassörer men även mer erfarna kassörer är naturligvis välkomna att anmäla sig. Utbildningen innehåller i huvudsak: Lagar och förordningar Kassörens roll i styrelsen Löpande bokföring Bokslut Kort om kontrolluppgift och uppbördsredovisning Tid: Lördag 14 april, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Håkan Franzén & Pär Thorell Anmäl dig senast den 30 mars s~ääéêéçåáåöëâìêë Du som är ledamot i valberedningen har fått ett viktigt uppdrag, kanske det viktigaste i föreningen. Denna kurs riktar sig till förtroendevalda i valberedningar, styrelser och andra intresserade och kursens mål är att ge kännedom om uppdragets innebörd och de möjligheter valberedare har att fullfölja sina uppdrag. Utbildningen innehåller i huvudsak: Uppdragets innebörd och omfattning När arbetar en valberedning Till vilka poster skall valberedningen ha förslag Jävsituationer Tid: Lördag 20 oktober, kl Plats: Studiefrämjandets lokaler, Platensgatan 25 i Linköping Kursledare: Håkan Franzén Anmäl dig senast den 5 oktober ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 14

15 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> c êéåáåöëìíîéåâäáåöj íéí Känner Ni i er förening att Ni: arbetar på ett effektivt sätt? har en vision? har tydliga mål med verksamheten? vet hur ni ska prioritera? sprider ansvaret inom föreningen? genomför det ni har beslutat om? Om ni kan svara ja på ovanstående frågor behöver ni nog inte stöd i ert utvecklingsarbete I annat fall har vi metoden som kan effektivisera föreningens arbete. Vi kan hjälpa er att starta utvecklingsarbetet genom Mötet-metoden, ett utvecklingsmaterial som tar och bearbetar föreningens olika arbets- områden: exempelvis er idé, möten, pengar, ledare, information, marknadsföring, utbildning. Kontakta Studiefrämjandet så lägger vi tillsammans upp en utbildningsdag eller kväll för att hjälpa Er att komma i gång med utvecklingsprocessen. píìçáéñê ãà~åçéíëîáëáçåçåü îéêâë~ãüéíëáç píìçáéñê ãà~åçéíëîáëáçå Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. píìçáéñê ãà~åçéíëîéêâë~ãüéíëáç Med lyhördhet för människors behov och erfarenheter erbjuder Studiefrämjandet möjligheter till bildning, engagemang och gemenskap främst inom natur-, djur-, miljö- och kulturområdet. ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 15

16 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> hìêë~åã ä~å Kurs: Kursdatum: Namn: Adress: Postadress: Telefon: E-Post: Förening/medlemsorg/samarbetsorg: Ledare i studiecirkel/annan gruppverksamhet Förtroendevald Utbildningsansvarig Deltagare i studiecirkel/medlem i förening Övrigt: Speciella önskemål (ex specialkost): Önskar logi Önskar ej logi (Gäller endast Ledarutveckling steg 2 och 3) Kursanmälan är bindande Anmäl förhinder snarast, dock senast 5 dagar före kursstart. För senare avanmälan eller för uteblivet kursdeltagande debiteras kurskostnaden. ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 16

17 eéäíâçëíå~çëñêáìíäáäçåáåöñ êçáöëçã êåáêâéääéç~êééääéêñ êíêçéåçéî~äçáåçãpíìçáéñê ãà~åçéí> e êüáíí~êçìçëë píìçáéñê ãà~åçéíá ëíéêö íä~åç mä~íéåëö~í~åor RUOOMiáåâ éáåö íñåwmnpjoropmm Ñ~ñWMNPJNOMQRT rêä~åeà êåéëî ÖNN RVNPMjçí~ä~ íñåwmnqnjonspnr Ñ~ñWMNQNJOPTRSO hìåöëö~í~årp SMOPPkçêêâ éáåö íñåwmnnjovmvmm Ñ~ñWMNNJNMNNST jìåâäêçö~í~åo SNQPQp ÇÉêâ éáåö íñåwmnonjonosm Ñ~ñWMNONJNPNRM ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åç ^åã äçáöçáêéâíîá~î êüéãëáç~w ïïïkëíìçáéñê~ãà~åçéíkëélçëíéêöçíä~åçläéç~êìíîéåâäáåö aìâ~å îéåëâáåâ~áåçáå~åã ä~åîá~ñ~ñwmnpjnomqrtéääéêéçëíwmä~íéåëö~í~åoriruoomiáåâ éáåök ^åéííépí~êäçêöâ~å îéåí~éãçíçáå~åã ä~åîá~íéäéñçåwmnpjoropmt 17

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

TÄNK HUND 2013. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2013. studieframjandet.se TÄNK HUND 2013 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har i år valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer: SBK,

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Föreningskunskap

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal HÖSTEN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Motivation och

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF JÖNKÖPINGS LÄN Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer

Läs mer

För våra ledare! Ledarutbildningar våren 2012. www.medborgarskolan.se/stockholm

För våra ledare! Ledarutbildningar våren 2012. www.medborgarskolan.se/stockholm För våra ledare! Ledarutbildningar våren 2012 Utvecklas med Medborgarskolan Stort grattis till dig som är kursledare hos Medborgarskolan! Vi har fått bekräftelse på det vi länge har anat. Genom en undersökning

Läs mer

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2013 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal.

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan!

Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! Uppdragsutbildningar: skräddarsydda utbildningar på hemmaplan! 1. Är ni flera i föreningen som behöver fylla på kunskap? Då kan en utbildning på plats hos er vara ett utmärkt alternativ till de öppna kurserna

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning

Personlig assistans utan vinstintresse utbildning Personlig assistans utan vinstintresse utbildning 2015 1 vt Viktig info HEJ! Jag skulle vilja börja med att säga tack! Tack alla arbetsledare, assistenter samt anställda på GILkontoret och tack alla externa

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan

Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Utbildningskatalog 2015 Svenska Blå Stjärnan Innehåll Kursöversikt 4 Lär dig mer om djur 6 Vill du också bli en Blå Stjärna? 7 Uppdragsutbildningar Uppdragsutbildningar för Svenska Blå Stjärnans insatser

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer