ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?"

Transkript

1 ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2013

2 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal. Våren och hösten 2013

3 INNEHÅLL NU LYFTER VI! FÖLJER DU MED? PEDAGOGLAGET CIRKELLEDAREUTBILDNING 1 9 G Grund STUDIEORGANISATÖRSUTBILDNING 3 att inspirera till studier EFFEKTIVT STYRELSEARBETE 4 FRÅN IDÉBUREN TILL IDÉBÄRANDE 5 VALBEREDNINGSUTBILDNING 6 EKONOMISK REDOVISNING 7 kassörs- och revisorsutbildning bokföring med data för mindre förening PROCESSUTBILDNING 8 KONFLIKTHANTERING OCH SVÅRA SAMTAL 9 JÄMSTÄLLDHETSUTBILDNING 10 KOMMUNIKATION 11 VÅGA PRATA INFÖR GRUPP 12 OMBUDSKURS 13 LEDARSKAP I EN IDÉBUREN ORGANISATION 14 SOCIALA MEDIER 15 STARTA EN BLOGG 16 FAIR TRADE/RÄTTVISEMÄRKT 17 HÅLLBAR UTVECKLING 18 ANMÄLAN 19

4 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? ABF Jönköpings län utökar kursutbudet för Utbudet bygger på de behov som kommit fram till ABF från medlemsorganisationerna. Är det något ni saknar, kontakta då ABF Jönköpings län så försöker vi lösa det utifrån de behov er organisation har. PEDAGOGISKA UTMANINGAR Pedagogisk utveckling Det pedagogiska arbetet är en av ABFs viktigaste uppgifter. ABF ska vara en pedagogisk utvecklingsresurs. Vi ska vara ett stöd för våra medlemsorganisationers folkrörelse- och ledarutveckling. Vi ska medverka till ett vardagsnära, tillgängligt och demokratiserat lärande. En samverkan mellan fysiska möten och användning av informationsteknik kan öka flexibiliteten och tillföra studiecirklar och kurser många mervärden när det gäller möjligheter till erfarenhetsutbyten, nätverksbyggen och samspel med deltagarnas vardag. Studier Studiecirkeln är ABFs främsta pedagogiska verktyg, men inte det enda. Kurser, seminarier, föreläsningar, film, distansstudier, organiserat vardagslärande och fältstudier är andra exempel på metoder i folkbildningsarbetet. Kultur Kulturella upplevelser och eget skapande ger människor livskvalitet samtidigt som vi får hjälp att tolka och förstå världen och livet. Deltagarnas aktiva medverkan är folkbildningens grund, i motsats till ett färdigt kunskapsförmedlande. Handledare Pedagogiska ledare har en nyckelroll i folkbildningsarbetet. Det är i studiecirklar, kurser och kulturgrupper som folkbildningsarbetet kommer nära den enskilda människan. Cirkelledare och handledare inom ABF och våra medlemsorganisationer är vår viktigaste utvecklingsresurs

5 för att vi ska bli en lärande organisation och folkrörelse. Därför är ABF-organisationens inre utveckling en av våra viktigaste pedagogiska utmaningar. ABF ska vara en pedagogisk och lärande organisation som präglas av en levande kommunikation och ett reflekterande arbetssätt som gör att såväl individer och grupper som hela organisationen lär sig. FÖRENINGS- OCH LEDARUTBILDNINGS BIDRAG TILL STUDIER SOM INTE FINNS MED I NU LYFTER VI Ledarutvecklings bidrag 2013 En övergripande planeringen för er studieverksamhet som ligger till grund för fördelningen av landstingsbidrag ska skickas in till ABF så snart den planerats av förening. För våren 2013 senast den 15 december 2013 och för hösten 2013 senast den 30 maj Kontakt ska alltid tas med ABF senast fyra veckor före studiestart. Om ABF ska kalla deltagare ska inbjudan, program, deltagarförteckning med personnummer och kontaktuppgifter inkommit till ABF senast tre veckor före studiestart. Närvarolista, kvitterad av handledare, returneras till ABF efter studiernas slut. Kostnader i samband med genomförande av studier, utbetalas mot verifierade kostnader om studieplanering genomförts i samverkan med ABF. Ersättningen kan variera efter behov, därför är det viktigt att ni alltid i god tid kontaktar ABF för planering av studieverksamheten där vi kan vara behjälpliga med upplägg, handledare, föredragshållare lokalbokning etc. VIKTIGT Under 2013 kommer inga ersättningar utbetalas om inte studierna planerats i god tid före genomförande med ABF.

6 KONTAKT OCH PLANERING Föreningsansvariga Fackliga organisationer, Mariette Ljunggren, Handikapporganisationer Marianne Ericsson, Politiska organisationer, Mariana Emanuelsson, Pensionärsorganisationer, Lena Nätt, Invandrarorganisationer, Marianne Ericsson, Bostadsorganisationer, Lena Nätt, Ungdomsföreningar, Anna Von Koch, Samhällsorganisationer, Lena Nätt Övriga organisationer, Michael Lindberg, Verksamhetsansvar Hållbar utveckling, Lena Nätt, Hälsa Lena Nätt, Internationellt, Lena Nätt, Estet, Anna Von Koch, Ungdom, Anna Von Koch, Kultur, Mariana Emanuelsson, Vuxenutbildning, Marianne Ericsson, Pedagogisk utveckling, Lena Nätt, ADMINISTRATION LÖN OCH ERSÄTTNINGAR Christina Flodin Carlsson,

7 Pedagoglaget Rolf Forsén, mejl: Valberedning, handikappsfrågor, bemötande, ledarskap och grupputveckling, cirkelledarutbildning Marianne Ericsson, mejl: Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning, politiska frågor och samhällsfrågor, feministisk teori och jämställdhet Kenth Williamsson, mejl: Föreningsteknik, fackliga utbildningar och cirkelledarutbildning Tommy Svensson, mejl: Folkbildning Lena Nätt, mejl: Cirkelledarutbildning, pedagogik, hållbar utveckling och processutbildning. Anna Lindqvist, mejl: Ekonomi och cirkelledarutbildning Anna von Koch, mejl: Färg och form, cirkelledarutbildning Tomas Olsson, Fackliga utbildningar och ledarskapsutbildningar Peter Holkko, Fackliga utbildningar, ledarskapsutbildningar och Fair Trade Övriga resurspersoner Christer Rube Hasse Carlsson

8 Cirkelledarutbildning 9 G (godkänd) Innehåll: Folkbildningens kännetecken, att leda en studiecirkel, ABF, olika verksamhetsformer, regler och riktlinjer Målgrupp: alla cirkelledare Kursledare: Rolf Forsén, Anna Lindqvist, Kenth Williamsson, Lena Nätt m.fl. Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri Tid och plats våren 2013: Eksjö: 14, 21:e mars, 4:e april Vetlanda: 11, 18, 25:e April Aneby: 7, 14, 21:e Mars Habo/Mullsjö: 12, 19, 26:e februari Värnamo: 10, 17, 24:e april Tid och plats hösten 2013: Tranås: 26:e september, 3, 10:e oktober Nässjö: 5, 12, 19:e september Sävsjö: 26:e september, 3, 10:e oktober 1

9 Cirkelledarutbildning Grund (totalt timmar) Innehåll: Om ABF, att lära i cirkel, gruppdynamik, rollen som cirkelledare, vuxnas lärande Målgrupp: alla cirkelledare Kursledare: Rolf Forsén, Anna Lindqvist, Marianne Ericsson, Kenth Williamsson, Lena Nätt m.fl. Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri Tid och plats våren 2013: Jönköping: 18, 25:e februari 4, 11, 18, 25:e mars Kl: Värnamo: 4, 11, 18:e mars 15, 22, 29:e april Kl:

10 Studieorganisatörsutbildning att inspirera till studier Utbildning eller folkbildning vad vill vi med studierna i vår organisation? Vad kan ABF hjälpa till med? Hur kan studieverksamheten bidra till organisationens utveckling? Vilken är studieorganisatörernas uppgift i en organisation? Du kommer att få inspiration till och kunskap om hur du kan förnya studieverksamheten i din organisation. Vi kommer också lägga grunden till utbildningskatalogen utifrån de behov din organisation har. Målgrupp: studieorganisatörer, ordförande och studieaktiva Kursledare: Pedagoglaget Kostnad: Utbildningen är kostnadsfri Tid och plats våren 2013: Kursen startar när det är tillräckligt många anmälda. 3

11 Effektivt styrelsearbete en väg till organisationsutveckling Vilka uppgifter har styrelsen? Vilka krav finns det? Vad kännetecknar en bra styrelse? Har styrelsen i din organisation arbetat på ett bra sätt för att aktivera medlemmarna? Hur kan man utveckla sin egen organisation och öka förmågan att fatta beslut? Vilken etik och moral ska vi ha i styrelsearbetet? Målgrupp: förtroendevalda i styrelse, Kursledare: Rolf Forsén, Kent Williamsson m. fl. Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Tid och plats våren 2013: Lördagen den 13 april kl ABF Aneby, Köpmannagatan 11, Aneby 4

12 Från idéburen till idébärande styrelseutveckling Kännetecknande för folkrörelserna är att de utgår från en samlande idé- de är idéburma. med idén som grund utformar vi verksamheten för att nå våra mål. Idén - den gemensamma grunden, att leva som vi lär. Verksamheten - Idé och målstyrt arbetssätt. Arbetssättet - Svetsa samman styrelsen. Våga lite mer. Målgrupp: alla intresserade Kursledare: Kenth Williamsson, Rolf Forsén m.fl Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Tid och plats under 2013: Kursen startar när det är tillräckligt många anmälda. 5

13 Valberedningsutbildning Att vara med i en valberedning är ett förtroendeuppdrag som ger ett stort inflytande i föreningen. Valberedningens arbetssätt bygger på demokratisk samverkan som gör det möjligt att väl motivera föreslagna namn. Innehåll: valberedningens uppgifter och organisation, nomineringsförfarande och redovisning Målgrupp: valberedare Kursledare: Rolf Forsén Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Tid och plats våren 2013: Lördagen den 20 april kl ABF Gislaved, Danska vägen 6, Gislaved Tid och plats hösten 2013: Lördagen den 19 oktober kl ABF, Västra storgatan 12, Jönköping 6

14 Ekonomisk redovisning Kassörs- och revisorsutbildning Utbildningen som vänder sig till både kassörer och revisorer kommer att genomföras i tre steg. Rollen kassör revisor, vad innebär uppdraget Exempel på budget Manuell bokföring Databokföring (Wisma) Bokslut Hur läsa balans- och resultatrapport Vi blandar teoretiska genomgångar med praktiska övningar från faktiska händelser och verifikationer. Diskuterar och ställer frågor som är viktiga för just dig. Målgrupp: förtroendevalda kassörer och revisorer Kursledare: Anna Lindqvist Kostnad: 900 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset (300 kr/dag) Tid och plats våren 2013 Värnamo: Steg1: Lördag den 6 april kl Steg2: Lördag den 13 april kl Steg3: Lördag den 20 april kl Tid och plats hösten 2013 Jönköping: Steg1: Lördagen den 21 september kl Steg2: Lördagen den 28 september kl Steg3: Lördagen den 5 oktober kl

15 Konflikthantering och svåra samtal stick inte huvudet i sanden Vad är en konflikt och hur uppstår konflikter? Ska en konflikt lösas eller hanteras? Du får lära dig olika konfliktmönster. Du kommer också att få kunskap om hur man planerar och genomför svåra samtal. Målgrupp: förtroendevalda. Kursledare: Marianne Ericsson, Lena Nätt Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Tid och plats våren 2012: Kursen startar när det är tillräckligt många anmälda. 9

16 Jämställdhetsutbildning Jämställdhet är en värderingsfråga som i grunden handlar om mänskliga rättigheter. För att skapa en rättvis värld för alla behöver vi lära oss att se att kvinnor och män behandlas olika enbart utifrån sitt kön. Jämställdhet handlar alltså om alla - kvinnor och män. Målgrupp: förtroendevalda och intresserade i organisationen Kursledare: Marianne Ericsson Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Tid och plats våren 2013: Lördagen den 6:e april kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping Tid och plats hösten 2013: Lördagen den 5:e oktober kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping 10

17 Våga prata inför grupp Känner du rädsla när du ska prata inför en grupp? Hör du till dem som gör allt för att slippa hålla presentationer vid möten eller inför andra.vi kommer att öva oss i konsten att framföra budskap på ett retoriskt, målinriktat och engagerat sätt samt hur vi bättre får publiken att lyssna. Målgrupp: alla föreningsaktiva Kursledare: Marianne Ericsson, Rolf Forsén, Christer Rube Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Tid och plats våren 2013: ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping Kursen startar när det är tillräckligt många anmälda. 12

18 Ledarskap i en idéburen organisation Kursen tar upp både i teori i praktik för dig som är intresserad av att skapa engagemang kring en bärande idé. Att vara förtroendevald är att vara vald med förtroende. Det är en utgångspunkt för en vald ledare i en idéburen organisation. Att vara anställd i en idéburen organisation är också ett uppdrag som bygger på förtroende. Att bygga förtroende är hela organisationens uppgift. Vad innebär det att leda och utveckla en idéburen organisation? Vad kan jag bidra med som får rörelsen i rörelse? Vilken är rörelsens idé och arbetar vi verkligen för att förverkliga den? Eller har formalia blivit viktigare än visionen? Kursledare: Marianne Ericsson, Lena Nätt;Rolf Forsén, Tomas Olsson & Peter Holkko Målgrupp: förtroendevalda 14

19 Sociala medier förkunskaper: data grund Facebook, twitter, myspace. Vad är sociala medier och framförallt varför ska man använda dem? Och hur gör man? Vi tittar närmare på olika digitala arenor, lär oss mer om hur de fungerar och hur de kan användas. Vi blandar teori med praktik. Målgrupp: Kostnad: föreningsaktiva 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Kursledare: Gabriella Sjöberg Tid och plats våren 2013: Lördagen den 16:e mars kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping 15

20 Starta en blogg förkunskaper: data grund Vi lär oss vad bloggar är, hur de fungerar och hur du kan starta en blogg för din cirkel eller förening. Vi använder oss av gratissystemet Wordpress, Blogger m.m. Målgrupp: Kostnad: föreningsaktiva 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe, lunch samt materialkostnader ingår i priset Kursledare: Gabriella Sjöberg Tid och plats våren 2013: Lördagen den 23:e februari kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping 16

21 Fair Trade - föreläsning internationell solidaritet Många människor tvingas idag världen över jobba under omänskliga förhållanden, men det finns sätt för oss som konsumenter att påverka deras situation. Genom att välja etiskt märkta produkter är du med och bidrar till att utveckla lokalsamhällen i utvecklingsländer över hela världen. Lär dig mer! Målgrupp: alla intresserade Kursledare: Lena Nätt m.fl Tid och plats under 2013: anordnas vid efterfrågan och behov 17

22 Hållbar utveckling - föreläsning Möjligheten till meningsfulla val finns alltid och överallt. När du äter svensk ekologisk potatis gör du ett medvetet val som ger 1) Dig själv bästa tänkbara näring 2) Du med dina pengar stöder en odlare som vågat investera i en renare värld, som i sin tur 3) ger impulsen på efterfrågan för andra odlare att gå samma väg 4) och därmed gynnar miljön samtidigt som du visar 5) handlare och 6) politiker att det finns intresse och efterfrågan för produkter som odlas utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Som bonus påminner tillfredställelsen av det medvetna valet dig om att du är med och gör skillnad. Målgrupp: alla intresserade Kursledare: Lena Nätt m.fl. Tid och plats under 2013: anordnas vid efterfrågan och behov 18

23 Information och anmälan Har du frågor om utbildningarna eller vill anmäla dig, kontakta Lena Nätt , eller Christina Flodin-Carlsson , Uppge vilken utbildning/kurs det gäller, ditt namn, din organisation, ditt telefonnummer och din e-postadress. Anmälan ska ske senast 14 dagar innan kursstart. Antalet platser är begränsat, så var ute i god tid. 19

24 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal HÖSTEN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Motivation och

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Föreningskunskap

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling

Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Att synas och bli fler - en handbok i medlemsutveckling Framgångsrik rekrytering Vårdförbundet är en idéburen organisation vi samlas runt idén om bättre arbetsvillkor, utvecklingen av våra yrken och utveckling

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn

SV Gävleborg. Årsmöteshandlingar. 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn SV Gävleborg Årsmöteshandlingar 2015-03-25 Kulturens Hus Söderhamn Förslag till dagordning vid SV Gävleborgs avdelningsstämma 2015 1. Stämmans öppnande 2. Val av stämmofunktionärer 3. Fastställande av

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm

2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR. Socialdemokraterna i Stockholm 2/2009 FEBRUARI CIRKULÄR Socialdemokraterna i Stockholm KONTAKTA OSS Sveavägen 68, 4 tr, Box 1135, 111 81 Stockholm. Tel: 08-791 11 00 Fax: 08-791 11 11 www.socialdemokraterna.se/stockholm E-post: info@stockholm.socialdemokraterna.se

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer