Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se"

Transkript

1 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: Tvärfackliga studier Jönköpings län

2 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället (Facklig/politisk) 6 Medlemsutbildning (Med i facket) 7 Med livet som insats 8 Alla kan göra något 9 Medlemsrekrytering ( att sälja en idé) 9 Vald på jobbet 10 Bättre arbetsmiljöutbildning 10 Systematiskt arbetsmiljöarbete 11 Mötesteknik/talarträning 11 Mötesteknik 12 Grundutbildning för studieorganisatörer 12 Vidarutbildning för studieorganisatörer 13 Kassör och revisorsutbildning 13 Sekreterarutbildning 14 Valberedningsutbildning 14 Jämställdhetsutbildning LO:s Ungdomsutbildning 15 Om facket 16 Om samhället 16 Om försäkringar 17 Skolinformatörsutbildning LO:s Centrala utbildningar som körs lokalt 18 Vidarutbildning skyddsombud 19 Studieledighetslagen 2

3 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler till arbetsgivaren i samband med anmälan till avdelningen, i så god tid som möjligt. Ersättningar vid fackliga studier: betalas ut av din fackliga organisation. Är du Förtroendevalda betalas viss utbildning helt av arbetsgivaren, enligt Förtroendemannalagen 7. Anmälan görs till studieansvarig på din arbetsplats eller direkt till din förbundsavdelnings studieansvarige. Senast fyra veckor före utbildningsstarten Kostnader för 24 timmars utbildning: organisationens kostnader blir 1500 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt frukt. Kostnader för 16 timmars utbildning: organisationens kostnader blir 1000 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt frukt. Kostnader för 8 timmars utbildning: organisationens kostnader blir 500 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt frukt. Kostnader för 40 timmars arbetsmiljöutbildning: Bättre arbetsmiljö är en 40 timmars utbildning som arbetsgivaren bekostar och då är kostnaderna 4800 kr/deltagare. Där ingår handledare, material, lokal, förmiddagsfika, lunch, eftermiddagsfika samt frukt. Inbjudningar. kommer att sändas ut till förbundsavdelningar, för vidarebefordran till klubbar och sektioner. 3

4 Fyll i samtliga uppgifter Anmälan skickas till Din fackliga organisation. Din organisation meddelar dig vilken typ av ledighet du ska begära. Jag är intresserad att gå följande utbildning Utbildning: Datum Plats Namn: Facklig organisation Adress: Postadress Arbetsplats: Telefon: Personnummer: Mailadress: Anmälan görs till din fackliga organisation som vidarebefordrar till ABF ABF sänder ut bekräftelse 2 veckor för utbildningen startar. Om du inte fått bekräftelse hör av dig till AB 4

5 Betalningsbekräftelse av arbetsgivaren för: Bättre arbetsmiljö utbildning eller Systematiskt arbetsmiljöarbete Utbildning: Datum Plats Personnummer: Namn: Adress: Postadress: Telefon: Mobil: E-post: Facklig organisation: : (Med målgrupp menas skyddsombud, chef, arbetsledare etc) Avgiften faktureras: Adress: Postadress: Telefon: Underskrift av fakturabetalare: Namnförtydligande: 5

6 Fackets roll i samhället Alla medlemmar Innehåll För att kunna delta i det demokratiska samhället, är det viktigt känna till hur beslut fattas. Kan jag påverka samhället? Fackets medlemmar behövs i politiken. Vad grundar sig de politiska partiernas förslag på? Vilka värderingar har de politiska partierna? Du får ersättning från din förbundsavdelning. Du kontaktar din fackliga organisation för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 14, 21, 28 april Jönköping 17 mars 05, 12, 19 maj Jönköping 7 april 11, 18, 25 april Värnamo 17 mars 25, 26, 27 aug Jönköping 28 juli 28 aug 4, 11 sep Jönköping 30 juli 6

7 Medlem i facket ( medlemsutbildning) Alla medlemmar Mål och syfte Att medlemmarna får kunskaper för att bevaka sina rättigheter och skyldigheter. En bättre inblick i den fackliga kampen, vikten att värna arbetsrätten och kollektivavtalet. Du får ersättning från din förbundsavdelning. Du kontaktar din fackliga organisation för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 24 feb 3, 10 mars Värnamo 27 jan 17, 24, 31 mars Tjejkurs Jönköping 17 feb 8, 15, 22 maj Jönköping 8 april 26 maj 2, 9 juni Gislaved 25 april 1, 8, 15 sep Värnamo 1 aug 1, 8, 15 sep Jönköping 1 aug 1, 8, 15 sep Nässjö 1 aug 3, 10, 17 nov Jönköping 6 okt 7

8 Med livet som insats Alla medlemmar Innehåll Betydelsen av din arbetsmiljö och hälsa, Hur du trivs, om du känner dig trygg på arbetsplatsen och på fritiden. Hur arbetsmiljön påverkar vårt liv och vår hälsa Du får ersättning från din förbundsavdelning. Du kontaktar din fackliga organisation för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 3, 10, 24 april Jönköping 3 mars 17, 24, 31 mars Gislaved 17 feb 6, 13, 20 okt Jönköping 8 sep 8

9 Alla kan göra något Den här utbildningen är till för dig som är aktiv i facket. Den handlar om några av vår tids viktigaste frågor och svåraste utmaningar: Hur bedriver vi ett arbete mot antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet i en allt mer global tid, och hur förhåller vi oss till partier och organisationer som sprider sådana idéer? Hur ska vi se på partier som för en nationalistisk politik, som går rakt emot våra intressen? Innehåll 1. Allas lika värde och lika rätt fackets idé och uppdrag. 2. Utvecklingen i samhället och en arbetsmarknad i ständig förändring, beskriver den ökande otryggheten i arbetslivet. 3. Facket och högerpopulismen därför tycker vi så olika där vi resonerar kring den växande främlingsfientligheten i Sverige och Europa. 4. Fackliga verktyg mot främlingsfientlighet här resonerar vi om hur facket kan bemöta främlingsfientliga attityder, och organiserad högerpopulism. Kursens längd är 8 timmar fördelat på 1 heldag. 11 april Jönköping 11 mars 15 april Gislaved 18 mars 6 maj Jönköping 7 april 16 sep Jönköping 15 aug 7 okt Värnamo 8 sep 28 okt Jönköping 29 sep 9

10 Medlemsrekrytering Att sälja en idé Förtroendevalda Innehåll Att värva medlemmar är en prioriterad verksamhet för Förbunden och avdelningarna. För att upprätte ett starkt kollektivavtal på arbetsplatsen och naturligtvis göra fackets röst hörd på arbetsplatsen. Du får ersättning från din förbundsavdelning. Du kontaktar din fackliga organisation för vidare information eller ABF. Kursens längd är 16 timmar fördelat på 2 heldagar. 6, 27 maj Jönköping 14 april Vald på jobbet Förtroendevald på arbetsplatsen. Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen 6-7. Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 9, 16, 23 april Jönköping 10 mars 17, 18, 19 sep Jönköping 18 aug 15, 16, 17 okt Del 2 SEKO Jönköping 15 sep 5, 12, 19 nov Nässjö 6 okt 10

11 Bättre arbetsmiljöarbete BAM Grundläggandet utbildning för skyddsombud. Kurslängd Bättre arbetsmiljö är en utbildning på 40 timmar och även den körs en dag i veckan eller efter önskemål. Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen 6-7. Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kurskostnader för arbetsgivarna: kr 15, 22, 29 apr 6, 13 maj Värnamo 17 mars 15, 22, 29 apr 6, 13 maj Jönköping 17 mars 2, 9, 16, 23, 30 sep Jönköping 4 aug 2, 9, 16, 23, 30 sep Värnamo 4 aug Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM Förtroendevalda skyddsombud som har genomgått Bättre arbetsmiljö BAM. Kurslängd Kursens längd är på 24 timmar fördelat på 3 heldagar. Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen 6-7. Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kurskostnader för arbetsgivarna: kr 27 mars 3,10 april Värnamo 24 feb 6, 13, 20 nov Jönköping 6 okt 11

12 Mötesteknik & talarträning Förtroendevalda som leder möte eller deltar på möte. Innehåll Det är viktigt att alla får komma till tals och möjligheter att säga sin mening. Därför har det utvecklats regler och traditioner för hur ett möte ska gå till. Ersättning utgår som regel enligt förtroendemannalagen 6-7. Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 16 timmar fördelat på 2 heldagar. 20 nov, 4 dec Jönköping 20 okt Mötesteknik Förtroendevalda som leder möte eller deltar på möte. Innehåll Det är viktigt att alla får komma till tals och möjligheter att säga sin mening. Därför har det utvecklats regler och traditioner för hur ett möte ska gå till. Ersättning utgår som regel enligt förtroendemannalagen 6-7. Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 8 timmar fördelat på 1 heldag. 24 april Värnamo 17 mars 12

13 Grundutbildning för studieorganisatörer på klubbar och sektioner Utbildningen riktar sig till studieorganisatörer, studiekommittéledamöter Innehåll Uppdraget som studieansvarig. Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen. Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 14, 21, 28 maj Jönköping 14 april Vidarutbildning för studieorganisatörer på klubbar och sektioner Vänder sig till studieansvariga som vill utveckla studieverksamheten och utvecklas i rollen som studieansvarig Innehåll Det idé och målstyrda arbetssättet att planera och utföra. Ersättning utgår som regel i enligt förtroendemannalagen. Det innebär bibehållna anställningsförmåner. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 29 okt 5, 12 nov Jönköping 29 sep 13

14 Kassör & Revisorsutbildning Förtroendevalda kassörer och revisorer på klubbar och sektioner. Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 6, 13, 20 maj Värnamo 7 april Sekreterarutbildning Förtroendevalda sekreterare på klubbar och sektioner. Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 16 timmar fördelat på 2 heldagar. 8, 22 maj Jönköping 7 april 14

15 Valberedningsutbildning Förtroendevalda som sitter i valberedningen på klubbar och sektioner. Kurslängd Kursens längd är på 16 timmar fördelat på 2 heldagar. Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. 23 okt 6 nov Jönköping 22 sep Jämställdhetsutbildning Förtroendevald som har uppdrag i klubb, sektion eller avdelning. Öka medvetenhet och kunskap om de mekanismer som styr könsuppdelningen på våra arbetsplatser och i organisationerna. Ersättning utgår från din fackliga organisation. Du kontaktar ditt fackliga ombud för vidare information eller ABF. Kursens längd är 24 timmar fördelat på 3 heldagar. 3, 11 april 16 maj Jönköping 7 april 28 aug 19 sep 30 okt Jönköping 28 juli 15

16 LO UNG utbildningar 2014 Jönköpings län GRUNDUTBILDNINGAR EKONOMI: Kurserna är kostnadsfria och du får studiestipendier, reseersättning samt kost under utbildningen från LO. OM FACKET Är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Kursen är 16 h. KURSINNEHÅLL 1. Människovärde 2. Unga arbetare och makten på arbetets marknad 3. Klass och rättvisa 4. Facklig aktion och påverkan MÅLGRUPP Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år. FÖRKUNSKAPER Inga. Utbildning Datum Plats Anmälan till LO Om facket feb Ädelfors Internat Om facket feb Ädelfors SSU, Jkpg, Kalmar, Blekinge, Sydost Om facket 8-9 april ABF Jkpg Externat Om facket okt Ädelfors Internat Om facket okt Ädelfors SSU, Jkpg, Kalmar, Blekinge, Sydost Om facket nov ABF Jkpg Externat 16

17 OM SAMHÄLLET Är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just Socialdemokraterna. Kursen är 16 h. KURSINNEHÅLL 1. Den fackliga ideologin 2. Rätten till ett värdigt arbetsliv 3. Ordning och rättvisa 4. Opinionsbildning och facklig kamp MÅLGRUPP Medlemmar under 30 år. FÖRKUNSKAPER Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM FACKET före OM SAMHÄLLET. Utbildning Datum Plats Anmälan till LO Om samhället maj Ädelfors Internar Om samhället nov ABF Jönköping Externat OM FÖRSÄKRINGAR Är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO ungs nya utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring vilket försäkringsskydd du har som facklig medlem. Kursen är 8 h. KURSINNEHÅLL 1. Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! 2. Vad har jag rätt till? 3. Vilka försäkringar finns? 4. Hur gör jag om det händer någonting? MÅLGRUPP Medlemmar under 30 år. FÖRKUNSKAPER Om du inte redan gått en facklig grundkurs bör du gå OM FACKET före OM FÖRSÄKRINGAR. Utbildning Datum Plats Anmälan till LO Om försäkringar 26 maj ABF Jönköping Externa Om försäkringar 26 nov ABF Jönköping Externa 17

18 SKOLINFORMATÖRSUTBILDNING Är en av funktionsutbildningarna i LO ungs nya utbildningspaket. LO och Förbunden förväntar sig att du efter avslutad utbildning är aktiv och tillgänglig i det nya uppdraget. Utbildningen är 16 h. KURSINNEHÅLL 1. Rollen som skolinformatör vårt uppdrag 2. Våga tala och framträda 3. Argumentation 4. Upplägg och innehåll i skolinformation 5. Hantera en klass och problem 6. Praktiska övningar MÅLGRUPP Fackligt aktiva medlemmar med uppdraget. FÖRKUNSKAPER Om du inte redan gått en facklig grundkurs måste du gå OM FACKET före SKOLINFORMATÖRSUTBILDNINGEN. Helst även OM SAMHÄLLET eller likvärdig utbildning hos det egna förbundet. Utbildning Datum Plats Anmälan till LO Skolinformatör 2-3 april Ädelfors Internat 18

19 Central LO kurs som genomförs regionalt Jönköping som externat 2014 VIDAREUTBILDNING FÖT SKYDDSOMBUD Denna kurs ger fördjupad kunskap om målinriktat arbetsmiljöarbete och ökad insikt i uppdraget som skyddsombud, är en vidareutbildning efter kursen BAM Bättre arbetsmiljö. KURSINNEHÅLL Rättigheter Skyldigheter möjligheter att agera som skyddsombud MÅLGRUPP Kursen riktar sig till skyddsombud som har verkat i uppdraget en tid. FÖRKUNSKAPER Bättre arbetsmiljö BAM Systematiskt arbetsmiljöarbete SAM och grundläggande förtroendemannautbildning. Kurs Datum Anmälan till LO Vidareutbildning skyddsombud 1 24, 25, 24 nov 10 aug OBS! Anmälande avdelning MÅSTE skicka anmälan till sitt förbundskontor! LO-distriktet tar INTE emot några anmälningar. Men för att vi inte ska tappa bort någon på vägen skulle jag uppskatta om jag får en kopia i samband med anmälan. Då får vi även en liten föraning om hur många som är anmälda redan innan förbunden släpper dem till Runö. Vi har då större möjlighet att extrarekrytera och även se vilka förbund som behöver en extra påminnelse Vi har sedan tidigare erfarenheter av att förbunden håller på anmälningarna tills anmälningstiden är ute och då är det väldigt kort med tid att extrarekrytera för förbundsavdelningarna. Får vi redan tidigt information så har vi större chanser att genomföra kurserna med högt deltagarantal! Med vänlig hälsningar Terés Eriksson LO-distriktet i Jönköpings län 19

20 Studieledighetslagen. Sedan 1975 finns en lag i Sverige som reglerar rätten att vara ledig från arbetet för att studera. Lagen var en del av den s.k. vuxenutbildningsreformen, som också omfattade statliga bidrag till vuxenutbildningen. I korthet har lagen detta innehåll: För vem gäller lagen? Studieledighetslagen gäller för alla arbetstagare, inga grupper av anställda är undantagna. Vilka studier ger rätt till ledighet? I princip all utbildning. Den anställde kan välja vad han eller hon vill studera. Det behöver inte röra sig om nyttig utbildning. Det går bra att studera ämnen som man inte har någon som helst praktisk nytta av i arbetet. Några undantag finns dock. Till exempel hobby- eller rekreationsaktiviteter som porslinsmålning, rideller seglarläger, träningsläger för idrottsmän och kortvariga språkkurser på någon känd semesterort är knappast utbildning. Vad omfattas av rätten till studieledighet? Den anställde själv bestämmer uppläggningen av studierna. Man kan studera på hel- eller deltid, man bestämmer själv om studierna ska bedrivas en viss tid eller tills vidare. Ledighet för allmän utbildning För att ha rätt till ledighet för allmän utbildning ska man ha varit anställd hos arbetsgivaren under de senaste sex månaderna, eller minst tolv månader under de två senaste åren Ledighet för facklig utbildning För utbildning som gäller fackliga frågor finns det inga krav på minsta anställningstid. Ledighetsansökan Följande uppgifter ska finnas med i en ansökan om studieledighet: Vilken utbildning det gäller Vem som anordnar utbildningen Om man vill vara ledig på hel- eller deltid När ledighet ska börja I de fall utbildningen är tidsbestämd, när den beräknas vara slutförd När ska jag söka ledighet? Den som vill vara relativt säker på att få den önskade ledigheten, bör lämna in ansökan i god tid, alltså minst Två veckor i förväg vid facklig utbildning eller ledighet som motsvarar högst en arbetsvecka Sex månader i förväg för övrig utbildning Med övrig utbildning menas allmän utbildning som är längre än en arbetsvecka. För facklig utbildning gäller alltid två veckor, oavsett hur lång den fackliga utbildningen är. Arbetsgivaren kan inte neka Arbetsgivaren får inte neka en ansökan om studieledighet. Det enda arbetsgivaren kan göra är att skjuta fram den begärda ledigheten. Om du ska delta i en utbildning som motsvarar en arbetsvecka, så söker du alltså senast två veckor i förväg. Då har arbetsgivaren ingen möjlighet att skjuta fram ledigheten, eftersom den tillåtna tiden för att skjuta på ledigheten är två veckor. För övrig utbildning som är längre än en arbetsvecka söker du senast 6 månader innan utbildningen skall starta. Observera att man räknar tiden från den dag då ansökan lämnades till arbetsgivaren, och inte från den dag som utbildningen börjar 20

21 Datum meddelas senare Facklig-politisk utbildning 2.0 I vårt samarbete mellan Socialdemokraterna, fackföreningsrörelsen och ABF har vi nu lyckats få till ytterligare en utbildningsserie för nya fackligt politiskt aktiva medlemmar. Behovet är stort och vi vill därför skapa bra förutsättningar för en utbildning som kommer att riktas in på tre viktiga områden: Avgörande fackliga frågor, det fackliga löftet, kollektivavtalets betydelse, fackets roll i politiken. Det politiska systemet, ideologierna, vilka tankar formar politiken. Studieresa till Stockholm för besök på LO-borgen samt riksdagen. Grunderna i kommun- och landstingspolitiken, det politiska spelet och fackets betydelse för den lokala och regionala politikens utveckling Utbildningen plus studiebesöket i Stockholm genomförs under fyra separata dagar under hösten 2014, datum kommer senare. Målet med utbildningen är att få fler fackligt politiskt aktiva och skapa en stimulans till fackliga och politiska uppdrag, dels i förbundsavdelningen men också direkt i arbetarekommunerna. :Utbildningen vänder sig främst till de lite yngre människorna i vår rörelse eftersom vi talar om en långsiktig satsning. I detta sammanhang är det viktigt att också fundera över könsfördelningen. Förkunskaper: Förkunskapen bör vara att man har genomgått minst medlemsutbildning och facklig/politisk grundutbildning. Mycket av vår gemensamma verksamhet bygger på manligt deltagande. Tänk därför på att rekrytera kvinnor! för utbildningen: Socialdemokraterna, LO-distriktet samt ABF Jönköpings län svarar för samtliga kostnader förutom förlorad arbetsförtjänst vilket hemställes åt förbunden och anmälande organisation att ansvara för. Anmälan görs via mail till: 21

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2013 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt?

Stärk folkrörelsen. ABFs förenings- och funktionsutbildningar. Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Stärk folkrörelsen ABFs förenings- och funktionsutbildningar Vad behövs för att stärka folkrörelsen och varför är det viktigt? Folkrörelsen behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Uppdragsguiden 2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Inledning Grattis! Du har fått medlemmarnas förtroende. Denna uppdragsguide ska hjälpa dig att

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok 1/69 Studiehandbok 2/69 Innehåll Inledning Kunskapslyftet Idé och organisation * Pappers studieorganisation Facklig utbildning *Arbetsfördelning *Pappers utbildningar *Rutiner i samband med centrala LO-kurser

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer