Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsplaner. ledare och funktionärer. Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2. Totalt 20 studietimmar"

Transkript

1 Distrikt Stockholm Utbildningsplaner för styrelseledamöter, valberedningar, revisorer, ledare och funktionärer Introduktionskurs ( Intro ) PRO 1 PRO 2 Totalt 20 studietimmar Antagna av styrelsen för PRO Stockholms län

2 När och var finns distriktets funktionärsutbildningar? PRO Stockholms läns utbildningar för funktionärer sker på olika sätt, vid olika tillfällen och på olika platser. Det enda som garanteras är att du som går kursen får samma innehåll oberoende av kursformen. Introduktionskursen Intro för alla funktionärer (handlar om vår förening PRO) sker alltid ute i samorganisationer, samrådsgrupper, framtidsgrupper eller lokala föreningar. Det arrangerade organisationsledet beställer kurs, gärna ett halvår i förväg, hos distrikts-epeditionen. Studiekommittén utser kursledare, vilka sedan samarbetar med beställaren om lämpligt datum, plats osv. Se checklistan. Miniantal 10 och maimiantal 30 deltagare, med något töjbara gränser. Denna kurs förläggs lämpligast efter årsmöten under våren eller tidig höst, när många är nyvalda och fått nya ledaruppdrag. PRO 1 för alla funktionärer (handlar om att vara ledare i PRO) sker oftast ute i samorganisationer, framtidsgrupper eller lokala föreningar, men distriktet arrangerar en kurs per säsong, som uppsamlingsheat för de som missat eller inte hittat lämplig kurs. I övrig som ovan, men lämplig tid är senare höst, då det bör ha gått en tid för deltagaren mellan de olika kursstegen. PRO 2 för styrelseledamöter och andra intresserade funktionärer (handlar om styrelse-arbetet i PRO, att leda en PRO förening), sker ibland ute i samorganisationer och samrådsgrupper, då beställs den som ovan. PRO 2-kursen arrangeras oftast av distriktet och där möts deltagare från alla väderstreck. Arrangeras lämpligen på nyåret då deltagarna hunnit smälta intrycken från PRO 1. Övriga funktionskurser kan handla om verksamhetsplanering, verksamhetsutveckling, bokföring för kassörer, ledarskap eller annat som vi erfarit att det finns behov av. Det finns dessutom varje vår en introducering för nyvalda ordföranden, sekreterare, kassörer, studieorganisatörer, revisorer, valberedare och medlemsansvariga. De som sedan vill ha spetskompetens inom olika områden hänvisas till vår folkhögskola Gysinges stora kursutbud. Andra specialkurser arrangeras av våra verksamhetskommittéer, som t.e. kurser för hemsida, konsumentombud, trafik, lära sig bridge, om friskvård m.m., m.m. Kursraketen för funktionärer! Utveckling! Intro PRO 1 PRO 2 Gysinge Har du idéer eller synpunkter på kursverksamheten hör av dig. PRO Stockholms län Studiekommitten

3 Utbildningsplan Introduktionskurs Intro Mål: Deltagarna ska ha fått information och kunskap om PRO, samt om funktionärernas olika roller i föreningen. En första inblick i vår förening PRO. Målgrupp: PRO medlemmar med uppdrag: styrelseledamöter, valberedning, revisorer, funktionärer/ledare. Förkunskapskrav: inga Kurstid: 4 studietimmar (1 studietimmer = 45 minuter) Innehåll: 1. Vad är PRO? - Intressepolitiskt - Socialt / verksamhetsmässigt - Organisatoriskt (föreningar, samorganisationer, distrikt, riks medlemsavgifter) 2. Vilka är förutsättningarna för en PRO-förening? - Föreningens olika roller och ansvar: styrelsen, valberedningen, revisorerna, funktionärerna/ledarna och medlemmarna o Medlemmarnas roll (demokrati, möten, inflytande) o Vad kan styrelsearbetet tillföra föreningen o Vilka krav ställs på styrelsen och ledamöterna planering ordnad ekonomi synas och höras o Funktionärernas/ledarnas roll och ansvar o Revisorernas roll och ansvar o Valberedningens roll och ansvar 3. Vad händer sedan? Genomförande: Föreläsning, grupparbeten, bikupor och andra aktiviteter, så att deltagarna blir aktiverade. PPT-bilder som grundmaterial. Viktigt att det skapas ett positivt och tillåtande kursklimat. Kursen genomförs lokalt i samverkansgrupper, samorganisationer, närliggande föreningar osv. Kursledaren är godkänd av distriktsorganisationens studiekommitté. Hjälpmedel: PPT-bilder, organisationsskiss, kurshäfte till deltagarna, blädderblock, grupparbetsfrågor. Kursmaterial: PRO:s stadgar och handledningen Ditt förtroendeuppdrag i PRO, PPT-åhörarkopior, utvärderingsblankett och pins till deltagarna. Distriktets ansvar: Kursledning, kursmaterial, teknisk utrustning enligt överenskommelse, ev. kostnader för förtäring och lokal enligt överenskommelse. Samorganisation/Samrådsgrupps/Framtidsgrupps ansvar: Bokning av kurs hos distriktsepeditionen, kontakter med utsedda kursledare, lokalbokning, inbjudan till deltagare, förtäring, teknisk utrustning enligt överenskommelse, kursanmälningar, deltagarlistor med namn och adress till distriktsepeditionen.

4 Utbildningsplan PRO 1 Mål: Deltagarna skall efter genomgången kurs ha fått förutsättningar att genomföra ett framgångsrikt föreningsarbete. Våra förtroendevalda ska klart och avgränsat se sitt uppdrag i PRO. Målgrupp: Funktionärer i PRO: styrelseledamöter, valberedning, revisorer, funktionärer/ledare. Förkunskapskrav: Deltagare bör ha deltagit i intro-kurs. Kurstid: 8 studietimmar (1 studietimme = 45 minuter) Innehåll: 1. Återblick vad gjorde vi på Introduktionskursen? o Vad är en PRO-förening? o Förutsättningarna för en PRO-förening Föreningens olika uppgifter och ansvar 2. Att leda en folkrörelse o Våra olika roller och ansvar, styrelsens och ledarnas. Styrelsens sammansättning och de olika uppdragen. o Vad innebär ledarskapet? o Vilket ledarskap vill vi ha? o Leda ett gemensamt ansvar laget och jaget. 3. Framgångsrikt föreningsarbete i PRO o Vad gör PRO attraktivtt? o Hur behåller vi medlemmarna? Medlemsnytta vad är det? Varför går man med, resp. lämnar? o Hur utvecklar vi verksamheten? Hur gör vi spännande medlemsmöten? Ekonomi våga ta betalt - Hur använder vi medlemsavgiften i verksamheten? o Hur planerar du din verksamhet? o Vad finns det för hjälp och stöd? 4. Hur syns och hörs vi? Har vi konkurrenter? Ansiktet utåt. 5. Vad tar jag med mig hem? Genomförande: En blandning av föreläsning, grupparbeten, diskussionsgrupper, erfarenhetsutbyte och andra aktiviteter som håller deltagarnas engagemang på topp. PPT-bilder att användas i urval. Skapa en positiv anda, låt deltagarna byta plats under kursens gång. Det ska kännas kul och inspirerande att gå på kurs. Kursen genomförs lokalt i samorganisationer, regionalt med närliggande föreningar och i undantagsfall i distriktets regi. Kursledare är godkända av distriktets studiekommitté.

5 Hjälpmedel: PPT-bilder och kursmaterial, blädderblock, grupparbetsfrågor Kursmaterial: Kursdeltagare uppmanas ta med stadgar och handledningen Ditt förtroendeuppdrag i PRO, delas ut till dem som inte har. PPT-åhörarkopior. Kursintyg, Utvärderingsblankett. PRO-pins att dela ut. Några e. av vardera PRO;s handlingsprogram, PRO:s landstingspolitiska program del 1 och 2, plus något kommunalpolitiskt program. Distriktets ansvar: Kursledning, kursmaterial, teknisk utrustning enligt överenskommelse, ev. kostnader för förtäring och lokal enligt överenskommelse. Samorganisation/Samrådsgrupps/Framtidsgrupps ansvar: Bokning av kurs hos distriktsepeditionen, kontakter med utsedda kursledare, lokalbokning, inbjudan till deltagare, förtäring, teknisk utrustning enligt överenskommelse, kursanmälningar, deltagarlistor med namn och adress till distriktsepeditionen. Vi är ett lag! Styrelsen Cirkelledare Mötesvärdinnor Medlemmen Valberedning Revisorer Aktivitetsledare

6 Utbildningsplan PRO 2 Mål: Efter genomgången kurs skall deltagarna ha fått fördjupade kunskaper om styrelsens gemensamma ansvar och roll i ett utvecklande föreningsarbete. kunna tillvarata nya impulser och idéer bedriva ett lyckat utvecklingsarbete se till att föreningen är en lärande organisation Målgrupp: Styrelseledamöter (gärna hela styrelsen) och andra förtroendevalda. Förkunskapskrav: Genomgått PRO 1:an Kurstid: 8 studietimmar (1 studietimme = 45 minuter) Innehåll: 1. Återblick vad gjorde vi på PRO 1:an? o Att leda en folkrörelse o Framgångsrikt föreningsarbete i PRO o Hur syns och hörs vi? Har vi konkurrenter? 2. Styrelsens planering och gemensamma arbete o Att leda en förening o Fördelningen av styrelsearbetet, roller o Verksamhetsplanering, handlingsprogram o Mötesteknik 3. Styrelsens ansvar och roll o Arbetsordning o Ekonomi o Medlemsfrågor medlemskontakt hur blir vi flera o Stadgar - två viktiga möten o Intressepolitik (KPR + SPR) 4. Vad händer sedan? 5. Vad vill jag förändra när jag kommer hem? Genomförande: Kursen genomförs oftast i distriktets regi, men efter överenskommelse även lokalt. En blandning av föreläsning, grupparbeten, diskussionsgrupper, erfarenhetsutbyte och andra aktiviteter som håller deltagarnas engagemang på topp. PPT-bilder att användas i urval. Skapa en positiv anda, skapa små styrelsegrupper helst från samma förening, så att deltagarna får en gemensam upplevelse/bild att ta med hem till den egna föreningen. Det ska kännas inspirerande att ta tag i styrelsearbetet när jag kommer hem. Kursledare är godkända av distriktets studiekommitté

7 Hjälpmedel: Mall för verksamhetsplanering, kursmaterial, grupparbetsuppgifter, PPT-bilder. Kursmaterial: : Kursdeltagare uppmanas ta med stadgar och handledningen Ditt förtroendeuppdrag i PRO, delas ut till dem som inte har. PPT-åhörarkopior, Verksamhetsplaneringsmall, Kursintyg, Utvärderingsblankett. Några e. av vardera PRO;s handlingsprogram, PRO:s landstingspolitiska program del 1 och 2, plus något kommunalpolitiskt program. En viktig del av föreningen Styrelsen är en central del av föreningen och ska alltid vara; Synlig Deltagande Närvarande Lyssnade och föra dialog Till sin hjälp har de revisorerna och valberedningen, som är medlemmarnas viktiga redskap.

8 Checklista för kurser Vem ansvarar för vad? Aktivitet Tid Stud.kom. Kursled. Dist.ep. Samorg. Omb.m. Nästa säsongs distriktskurser okt. + april Nästa säsongs kurser lokalt hela året Utse kursledare okt. + april Boka lokal okt. + april Marknadsföring ( Mall inbj.) Anmälan 3v före kurs Beslut om att köra el. inställ 20 d före kurs ev. avboka kursplats Bekräftelse eller inställt 2v före kurs (Mall bekr.) Detaljinfo Beställa material 2v före kurs Kontakt m kursplatsen -förtäring och teknik Åhörarkopior, intyg, utvärdering (mall intyg,utv.) Trycka " " " Packa kursmaterial Hämta kursmaterial Genomförandet Reviderad deltagarlista till ep. Utvärdering sammanställd t.ep. Lämna tillbaka material till ep. Samorg,framtidsgrp osv. är bara inblandade vid lokala kurser. När flera är inblandade är ansvaret gemensamt. Observera att detta är ett förslag. Man kan naturligtvis göra andra överenskommelser.

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN

LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN LEDARE I FRIIDROTTSSKOLAN Handledning för dig som ska leda utbildning för klubbens ledare Du som ska utbilda ledarna i er klubbs friidrottsskola har en spännande uppgift framför dig. Om du följer nedanstående

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö

Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Handledning för valberedning Bostadsrättsföreningen BRF Nyängen i Vendelsö Valberedningens uppgift Enligt bostadsrättsföreningen stadgar skall årsstämman välja en valberedning med uppgift att förbereda

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Studieaktuellt hösten 2015

Studieaktuellt hösten 2015 STUDIEAKTUELLT 2015 Studieaktuellt hösten 2015 1 STUDIEAKTUELLT 2015 PRO:s webbutik Via www.pro.se/butiken kommer ni till PRO:s webbutik där ni kan beställa PRO:s studiematerial. Det går även bra att beställa

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

Studieaktuellt våren 2015

Studieaktuellt våren 2015 STUDIEAKTUELLT 2015 Studieaktuellt våren 2015 1 STUDIEAKTUELLT 2015 PRO:s webbutik. Via www.pro.se/butiken kommer ni till PRO:s webbutik där ni kan beställa PRO:s studiematerial. Det går även bra att beställa

Läs mer

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen.

Motionen har behandlats vid styrelsemöte 2014-05-12, som beslutade att bifalla motionen. Motion nr 157 Motion gällande den alltför snabba övergången till enbart datorbaserad information och kommunikartion inom PRO och i samhället i övrigt. PRO Godegård - Motala, Östergötland ID520 Vi kan säkert

Läs mer

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2013 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal.

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14

ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 ORDFÖRANDE Elisabeth Lakatos Öl & bar, Y6 13/14 Vilken post har du och vad fick dig att söka? Som ordförande i FF kommer du tillsammans med fyra andra personer att leda FF-möten för alla s universitets

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF JÖNKÖPINGS LÄN Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal HÖSTEN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Motivation och

Läs mer