Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27"

Transkript

1 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan Reviderad

2 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 3: ARRANGÖRSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 4: UTBILDNING FÖR UTBILDARE... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 5: PERSONALUTBILDNINGAR... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 6: ARBETSGRUPPSINTRODUKTION OCH ORDFÖRANDEKONFERENS... 5 UTBILDNINGSOMRÅDE 7: MAKT OCH NORMER... 5 UTBILDNINGSOMRÅDE 8: SPECIALUTBILDNINGAR... 5 ÅRSPLANERING... 6 SAMORDNING AV UTBILDNINGAR... 6 FÖRSLAG PÅ UTBILDNINGSAKTIVITETER FÖR DISTRIKT... 9 UTBILDNINGAR UTANFÖR VI UNGA

3 Introduktion Det du nu håller i din hand är Förbundet Vi Ungas utbildningsplan. Planen beskriver vilka utbildningar Vi Unga arrangerar under kalenderåren 2012 och Planen ska utvärderas under För dig som ska leda en utbildning finns Vi Ungas Handledning för utbildare som stöd. Handledningen beskriver vilka krav som ställs på en utbildning som hålls i Vi Ungas namn och ger förslag på innehåll, upplägg och metoder till de olika utbildningarna. I handledningen finner du även all praktisk information om Vi Ungas utbildningar. Vi Ungas utbildningsområden Vi Ungas utbildningar är uppdelade i åtta utbildningsområden: 1. Förtroendevalda 2. Ledarskap 3. Arrangörskap 4. Utbildning för utbildare 5. Personalutbildningar 6. Arbetsgrupper 7. Makt och normer 8. Specialutbildningar Flera utbildningsområden innehåller flera steg. Steg 1 är grundnivå och sedan blir utbildningarna mer avancerade på Steg 2, 3 och 4. Gemensamt för alla utbildningar är att de arrangeras enligt utbildningsplanen. Utbildningar som inte tas upp av utbildningsplanen bör tas upp i verksamhetsplanen på förbundsstämman varje år. Utbildningsområde 1: Förtroendevalda Utbildningar för förtroendevalda är utbildningar som riktar sig till förenings-, distrikts- och förbundsstyrelser. Här ryms också utbildningar för distriktsordföranden, introduktioner för distriktsstyrelse och nyvald distriktsordförande samt distriktsordförandegruppens konferenser. Inom utbildningarna för förtroendevalda finns det inte olika steg som inom vissa andra utbildningsområden. Här bygger utbildningarna på att man väljs till olika funktioner. Utbildning Arrangör Intervall Föreningsstyrelseutbildning Distrikten Vid behov (höst) Distriktsstyrelseutbildning Riksorganisationen 1 gång/år (vår) Förbundsstyrelseutbildning Riksorganisationen Vid behov Valberedning Riksorganisationen Varje år (höst) Introduktioner Arrangör Intervall Distriktsordförande Riksorganisationen Vid behov Distriktsstyrelse Distrikten, med stöd Vid behov av riksorganisationen 3

4 Förbundsstyrelsen Riksorganisationen Vid behov Konferenser Arrangör Intervall Distriktsordförandekonferens Riksorganisationen 3 gånger/år Utbildningsområde 2: Ledarskap Ledarskapsutbildningarna arrangeras för föreningens, distriktets och riksorganisationens ledare. Ledarskapsutbildningarna är uppbyggda i fyra steg. Steg 1 är grundnivå och därefter blir utbildningarna mer och mer avancerade för varje steg. Utbildning Målgrupp Arrangör Intervall Steg 1 Föreningsaktiva Distrikten Vid behov (höst) Steg 2 Distriktsaktiva Riksorganisationen 1 gång/år (vår) Steg 3 Distrikts- och Riksorganisationen Vartannat år nationellt aktiva Steg 4 Nationellt aktiva Annan organisation Arrangeras vid behov Utbildningsområde 3: Arrangörskap Arrangörskapsutbildningarna hålls för föreningens, distriktets och riksorganisationens arrangörer. Arrangörskapsutbildningarna är uppbyggda i olika steg. Steg 1 är grundnivå och därefter blir utbildningarna mer och mer avancerade för varje steg. Steg 3 fokuserar på att arrangera ett rikstäckande arrangemang. Utbildning Målgrupp Arrangör Intervall Steg 1 Föreningsaktiva Distrikten Vid behov (höst) Steg 2 Distriktsaktiva Riksorganisationen 1 gång/år (vår) Steg 3 Arrangörer av riksarrangemang Riksorganisationen Vartannat år Steg 4 Erfarna arrangörer Annan organisation Vid behov Utbildningsområde 4: Utbildning för utbildare För den som vill bli utbildningsledare för steg 1-utbildningar finns utbildning för utbildare. Genom att Vi Unga vartannat år arrangerar en utbildning för utbildare kan vi kvalitetssäkra att våra utbildare har en grundkompetens och förståelse för vad utbildningsplanen och Handledning för utbildare innehåller och hur dessa dokument ska användas. Utbildning Målgrupp Arrangör Intervall Utbildning Distrikts- och förbundsutbildare Riksorganisationen Vartannat år för utbildare Utbildningsområde 5: Personalutbildningar Utbildningarna för personal i Vi Unga arrangeras av förbundskansliet varje år. Utöver de tre utbildningsträffarna så introduceras all ny personal av förbundskansliet. 4

5 Utbildningar/träffar Personalutbildning Träff i samband med förbundsstämma Personalutbildning Introduktion av ny personal Intervall 1 gång/år (vår) 1 gång/år (på förbundsstämma) 1 gång/år (höst) Vid behov Utbildningsområde 6: Arbetsgruppsintroduktion och ordförandekonferens I januari arrangeras en utbildning för riksorganisationens arbetsgrupper samt en introduktion för ordförandena i varje grupp. Denna utbildning har till syfte att ge alla grupper en gemensam bild av uppdraget, metoder och tips på arbetssätt samt tid till att planera sitt kommande arbete. Utbildningsområde 7: Makt och normer Vi Unga har fyra utbildningspaket inom makt och normer som vi säljer externt. De olika utbildningspaketen utgår från boken ageraguiden och därför kallas de som leder dessa utbildningar för ageraguider. Ageraguiderna utbildas genom ageraguidesutbildningar. Utbildningar/träffar Intervall Arrangör Ageraguidesutbildning 1 gång/år Riksorganisation Utbildningsområde 8: Specialutbildningar Genom specialutbildningarna kan vi lyfta in intressanta och aktuella ämnen i utbildningsplanen under två tillfällen per år. Specialutbildningarna beslutas av utbildningsgruppen varje år och bör samordnas med andra utbildningar. Förbundsstämman 2012 beslutade att Vi Unga återkommande ska genomföra utbildningar i föreningsekonomi. Utbildning Målgrupp Arrangör Intervall Specialutbildning Distrikt Riksorganisationen vid behov Specialutbildning Distrikt Riksorganisationen vid behov 5

6 Årsplanering Detta är en plan över de utbildningar och konferenser som riksorganisationen arrangerar. Om vi tänker oss en årscykel där distrikten arrangerar styrelseutbildningar för föreningsstyrelser på våren, efter föreningsårsmötena, kan det vara lämpligt att distrikten arrangerar ledar- och arrangörskapsutbildningar för föreningarna på hösten. Därför bör riksorganisationens ledar- och arrangörskaps utbildningar på steg 2 ligga under våren. Specialutbildningar ligger inte i årsplaneringen då de hålls vid valfri tidpunkt på året samt vid behov. Personalutbildningar ligger inte heller i årsplaneringen då tid på året är valfri. Samordning av utbildningar Målsättningen ska vara att utbildningar samordnas, till exempel genom att förläggas under samma helg. Detta görs för att kunna dra nytta av gemensamma utbildningspass och för att grupperna ska kunna träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Exempel på utbildningar som bör samordnas är ledarskapsutbildning steg 2 och arrangörskapsutbildning steg 2 som bör arrangeras under samma helg. Månad/Utbildning Nivå Intervall Ansvarig Januari Arbetsgruppsintroduktion Varje år Riksorganisationen Arbetsgruppsordförandeintroduktion Varje år Riksorganisationen Distriktsordförandekonferens Varje år Riksorganisationen Mars Arrangörskapsutbildning Steg 2 Varje år Riksorganisationen Ledarskapsutbildning Steg 2 Varje år Riksorganisationen Maj Styrelseutbildning Steg 2 Varje år Riksorganisationen Distriktsordförandekonferens Varje år Riksorganisationen Styrelseintroduktioner Vid behov Distrikten Distriktsordförandeintroduktioner Vid behov Riksorganisationen Juli- Augusti Distriktsordförandeträff på förbundsstämma Varje år Riksorganisationen Personalträff på förbundsstämma Varje år Riksorganisationen Utbildning för nya i förbundsstyrelsen Varje år Riksorganisationen September Ageraguidesutbildning Varje år Riksorganisationen Oktober Arrangörskapsutbildning Steg 3 Vartannat år (2013) Riksorganisationen Ledarskapsutbildning Steg 3 Vartannat år (2012) Riksorganisationen Valberedningsutbildning Varje år Riksorganisationen November Utbildning för utbildare Vartannat år (2012) Riksorganisationen 6

7 Årscykel för utbildningar 2012 Januari December November Oktober Ledarskapsutbildning steg 3 Valberedning x 2 Distriktsordförandekonferens Arbetsgruppsintroduktion Arbetsgruppsordförandeintroduktion Februari Ledarskapsutbildning steg 2 Arrangörskapsutbildning steg 2 Mars April September Ageraguidesutbildning Augusti Distriktsordförandeträff Personalträff Förbundsstyrelseutbildning Distriktsordförandeintroduktioner Styrelseutbildning steg 2 Distriktsordförandekonferens Styrelseintroduktioner Juni Maj Juli 7

8 Årscykel för utbildningar 2013 Januari December November Oktober Utbildning för utbildare Arrangörsskapsutbildning steg 3 Valberedning x 2 Arbetsgruppsintroduktion Arbetsgruppsordförandeintroduktion Distriktsordförandekonferens Februari Ledarskapsutbildning steg 2 Arrangörskapsutbildning steg 2 Mars April September Ageraguidesutbildning Augusti Distriktsordförandeträff Personalträff Förbundsstyrelseutbildning Distriktsordförandeintroduktioner Styrelseutbildning steg 2 Distriktsordförandekonferens Styrelseintroduktioner Juni Maj Juli 8

9 Förslag på utbildningsaktiviteter för distrikt Distrikten arrangerar utbildningar för förenings- och distriktsaktiva på steg 1-nivå. Under våren när alla föreningsårsmöten har valt styrelser bör distrikten erbjuda föreningsstyrelseutbildning på det sätt som anges i Handledning för utbildare. Under senvåren eller under hösten bör ledare och arrangörer utbildas i grundläggande steg 1. Då kan deltagarna redan på våren därefter gå steg 2 tillsammans med andra distriktsaktiva för att fördjupa sina kunskaper. Utbildningarna på steg 1-nivå kan genomföras i studiecirklar i samverkan med SV. Se Handledning för utbildare för förslag till studieplaner. Distrikten kan kontakta utbildningsgruppen för att få hjälp med ledare till utbildningarna. Distrikten uppmanas även att söka samarbete med närliggande distrikt och genomföra gemensamma utbildningar. Det är viktigt att distrikten rapporterar till utbildningsgruppen när utbildningar har hållits. Den information som ska sändas till utbildningsgruppen är: deltagares namn, mailadress, telefonnummer och vilken utbildning det är som har genomförts. Det görs enklast via Våren Styrelseutbildning för föreningar Steg 1 Distriktsstyrelseintroduktion Hösten Ledarutbildning Steg 1 Arrangörsutbildning Steg 1 Utbildningar utanför Vi Unga Genom Vi Unga kan du få stöd för att gå en utbildning som du hittat utanför Vi Unga. Detta ansöker du om hos utbildningsgruppen. När du genomgått utbildningen förväntas du föra in kunskapen i Vi Unga, genom en presentation eller ett pass på någon lämplig utbildning. 9

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

36 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Protokoll Distriktsstyrelsen Sammanträde 2007-3 Tid och plats 2007-04-26 telefonmöte Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Ann-Sofie Svensson Gunbritt Österlund Pierre Marklund Lars Pahlén 36 Sammanträdets

Läs mer

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar

Ny utbildningsdocka för HLR-utbildningar Nytt från Civilförsvarsförbundet Sverige #1 (utgivningsdag 29 januari 2014) Kontaktuppgifter: E-post red@civil.se eller Box 2034, 169 02 Solna Första nyhetsbrevet Välkommen till Civilförsvarsförbundets

Läs mer

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan

Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan Årsrapport 2013 Musik- och kulturskolan 1 2 2013-12-03 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Ledning och samordning... 3 Verksamhetsberättelse... 4 Sammanfattning av VÅGA VISAs resultat hittills... 4 Observationer...

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013

Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå. Mars 2013 - augusti 2013 Likabehandlingsplan 1.5 för Vi Ungas förbundsnivå Mars 2013 - augusti 2013 INNEHÅLL sid LIKABEHANDLINGSPLANENS UPPLÄGG 2 ORDLISTA 3 SYFTE: VARFÖR JOBBAR VI UNGA MED LIKABEHANDLING? 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014

svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 svensk friidrotts utbildningar Utbildningsutbud inom Svensk Friidrott 2013-2014 Innehåll Svensk friidrotts utbildningar 3 Vilken utbildning borde jag gå? 4 Organisation Friidrottens organisationsledare

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Nyhetsbrev. Nytt nyhetsbrev. Ny hemsida. Ny facebooksida. I det här numret. Tveka inte att höra av dig med synpunkter 2012 NR 1 NOVEMBER

Nyhetsbrev. Nytt nyhetsbrev. Ny hemsida. Ny facebooksida. I det här numret. Tveka inte att höra av dig med synpunkter 2012 NR 1 NOVEMBER 2012 NR 1 NOVEMBER Nyhetsbrev Nytt nyhetsbrev I det här numret 1 Nytt nyhetsbrev 1 Ny hemsida 1 Ny facebooksida 2 Avtal med SAS 3 Årsmötet vem gör vad nu? 4 Förbundskonferens 17-18 nov. 4 Projekt Levels

Läs mer

U L F Utbildningsledare

U L F Utbildningsledare 5: Brynäs IF:s juniormålvakt Jacob Markström, född 3 januari 990, har utsetts till kandidat nummer ett till titeln Årets Rookie i Elitserien 008-009. Innehållsförteckning AKTIVITETSLISTA SDF kvalitetssäkring

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer