Kortfattad verksamhetsrapport Förbundet Aktiv Ungdom våren 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kortfattad verksamhetsrapport Förbundet Aktiv Ungdom våren 2011"

Transkript

1 Kortfattad verksamhetsrapport Förbundet Aktiv Ungdom våren 2011 Den 4 december 2010 beslutade förbundsstyrelsen att halvårsvis avge en förenklad verksamhetsrapport av förbundets verksamhet. Förhoppningen är att det ska ytterligare öka insynen och engagemanget från medlemmar och föreningar i förbundets verksamhet. Nedan följer Förbundet Aktiv Ungdoms verksamhetsrapport första halvåret Fokus Förbundsstyrelsen beslutade vid uppstartsmöte i Köpenhamn att under mandatperioden prioritera områdena utbildning, kommunikation och marknadsföring. Statsbidrag I januari 2011 utkom Jämställdhets och integrationsdepartementet med Förordningen om statsbidrag till barn och ungdomsorganisationer (SFS2011:65). En väsentlig förändring är att Svenska Spel överskottet utgått och i stället utdelas ett organisationsbidrag. Ytterligare stor förändring är att bidragsgrundande ålder ändrats från 7 25 år till 6 25 år vilket förbundet arbetat aktivt för under remiss och samtal med Departement och Ungdomsstyrelsen De nya åldersintervallerna kommer att avspeglas i rapporteringsverktyget på intranätet. Under våren begärde Ungdomsstyrelsen en fördjupad prövning av Förbundet Aktiv Ungdoms verksamhet. De efterfrågade underlagen inlämnades till Ungdomsstyrelsen den 13 april Generösare regler för aktivitetsstöd! Aktiv Ungdom har i remissvar och diskussioner under framarbetandet av den nya förordningen för statsbidrag utgått från att förändringen i bidragsberättigad ålder bör vara 0 30 år, men åtminstone 6 25 år. Förbundsstyrelsen har därför beslutat att fr.o.m. underlagsåret 2011 kommer det interna aktivitetsstödet baseras på aktiviteter genomförda av medlemmar i åldrarna 0 30 för att ytterligare öka det direkta stödet till föreningarna. Förbundsstyrelsen beslutade samtidigt att minska kravet på antal deltagare per aktivitetstillfälle från minst 5 (fem) till 4 (fyra). De nya reglerna kommer att gälla från underlagsåret 2011 och ska alltså anges i aktivitetsstödsansökan Nya regler för internt aktivitetsstöd: Gruppstorleken minskas till minst 4 deltagare (tidigare 5 deltagare). Bidragsgrundande ålder ändras till 0 30 år (tidigare 7 25 år).

2 I nästa aktivitetsstödsrapport (den verksamhet ni rapporterar 2012) ska alltså grupper med 4 deltagare räknas med så länge de är i åldern 0 30 år. Förenklade rutiner kring förbundsavgift och aktivitetsstöd För att underlätta hantering och uppföljning för föreningar och förbundskansli vad gäller förbundsavgift och aktivitetsstöd har nya rutiner införts i form av avräkningsnotor. Detta innebär att förbundsavgiften avräknas från aktivitetsstödet innan aktivitetsstödet skickas till föreningarna. Det innebär mindre administration för föreningar och minskar risken att en förening missar att betala in förbundsavgiften och därmed inte omfattas av förbundets kollektiva olycksfallsförsäkring. Övriga bidrag Förbundsstyrelsen har avsatt medel i budget till bidrag för föreningar och distrikt att söka. Bidragen delas in i tre grupper. Utbildningsbidrag, om en förening eller distrikt ska hålla utbildning, eller om ledare eller annan inom förening eller distrikt behöver fortbildning för att förbättra verksamheten. Projektbidrag, som förening eller distrikt kan söka för ett projekt inom föreningen eller distriktet som är av art att det inte ryms inom budget. Dock ej lokalkostnader eller löner. Investeringsbidrag, om en förening eller distrikt är i behov av en investering för verksamheten som inte rymmer inom budget. TRR I kollektivavtalet mellan Idea och Ledarna finns som krav att arbetsgivaren är skyldig att betala en s.k. omställningsförsäkring genom Trygghetsfonden. Förbundsstyrelsen har beslutat att fr.o.m ersätter förbundet kostnaden för avgiften till Trygghetsrådet för de distrikt och föreningar som är anslutna till IDEA. Kostnaden uppgår till 0,3 % av årslönesumman för anslutna juridiska personers tillsvidareanställda administratörer. Förening eller distrikt får ersättning för betald avgift till Trygghetsfonden efter att kopia på faktura skickats till förbundskansliet. Förbundet ersätter inte retroaktiva avgifter före Alkoholpolicy för Förbundet Aktiv Ungdom Förbundsstyrelsen har den 16 april beslutat om en alkoholpolicy som gäller i samband med aktiviteter som anordnas av Förbundet Aktiv Ungdom. Policyn är gällande för Förbundet Aktiv Ungdom. Förbundsstyrelsen uppmuntrar föreningar och distrikt inom Aktiv Ungdom att följa förbundets policy angående alkohol vid aktiviteter anordnande av föreningar eller distrikt. Policys gällande den egna föreningen eller distriktet beslutas om av enskild förening och distrikt. Läs Förbundets Alkoholpolicy i sin helhet på Aktiv Ungdoms intranät under fliken Blanketter & original.

3 Utbildningar Under våren har information om styrelseutbildning samt yogaledareutbildning för barn gått ut, kurserna planeras att hållas under hösten Därutöver annonserades från förbundet om en planerad dansträff våren 2012 för förbundets dansföreningar, intresseanmälan om att ingå i planeringsgrupp utgick samtidigt och uppstartsmöte planeras under hösten. Förbundsstämma 2012 Förbundsstämma kommer att hållas 5 7 oktober 2012 med stämmoförhandlingar den 6 oktober. Förening eller distrikts intresseanmälan om att arrangera förbundsstämma 2012 ska vara inkommen till förbundskansliet senast den 1 november Fullständig ansökan med ramprogram, upplägg och budgetberäkning ska vara inkommen till förbundskansliet senast den 20 december 2011 Budgeterat för alla kostnader runt förbundsstämman är kr, förslag som överskrider budget kommer inte att beaktas. Förbundsstyrelsen beslutar utifrån inkomna ansökningar januari februari 2012 (första förbundsstyrelsemötet 2012) För arrangören att tänka på inför arrangerande av förbundsstämma: Stämmoarrangemanget ska förutom stämmoförhandlingar innehålla: Workshops och andra aktiviteter som ger nya insikter och infallsvinklar till den egna verksamheten. Lokala aktiviteter av Aktiv Ungdoms barn och ungdomar En bredd i kringaktiviteterna, det ska finnas passande aktiviteter för alla deltagare. (Förslagsvis kan stämmoarrangemanget innehålla ett eller flera delade arrangemang, exempelvis kan mellan klockan 9 och 11 alla barn hoppa hoppborg, alla ungdomar går på en musikkonsert och alla vuxna har bowling.) Barn på stämman Barnaktiviteter ska ordnas för deltagares barn i åldern 3 11 år Barntillsyn ska ordnas för stämmoförhandling och stämmomiddag. Barnmeny för hela arrangemanget Boende Hotell och konferensanläggning behöver inte vara ett självklart val av plats för stämman, se också över andra alternativ som är trevliga, bekväma men mindre kostsamma. Kursgård kan vara ett sådant alternativ. Det ska finnas möjlighet till eget rum om så önskas. Det ska finnas en dörr att stänga om sig, med toalett och dusch på rummet.

4 Mat och dryck Festlig och mer påkostad mat till stämmomiddagen på lördagen, övriga måltider kan vara mindre påkostade. Viktigt att det finns möjlighet till bra allergi/vegetarisk kost. Alkohol endast enligt förbundets Alkoholpolicy. IT Då VIP Software inte levererat alla system i full drift vid senast godkända tidplans utgång har förbundet tillställt VIP Software en skrivelse där Aktiv Ungdom anger att man häver avtalet. E post I juni flyttades Aktiv Ungdoms webbaserade e postsystem till annan leverantör. Nytt system är Zimbra och flytten kunde genomföras utan större störningar. Inloggning sker från Aktiv Ungdoms hemsida. Manual för e postsystemet finns på intranätet under fliken IT/Medlemssystem. Personal Förbundsstyrelsen beslutade i februari om att utöka antalet tjänster vid förbundskansliet till att omfatta tre heltidstjänster. Johan Petterssons visstidsanställning har den 1 mars 2011 övergått till en tillsvidaretjänst som Administrativ sekreterare. I mars övergick Sara Ohlsén Johanssons tjänst från förbundsadministratör till förbundssekreterare med ansvar för ekonomi, administration och IT. Föreningar och distrikt Förbundsstyrelsen beslutade den 17 april att föreningar inom Aktiv Ungdom måste ha minst 10 medlemmar i åldern 6 25 år för att godkännas som förening inom Aktiv Ungdom. Föreningar med medlemmar med funktionshinder behöver endast ha 5 medlemmar i åldern 6 25 år för att godkännas som förening inom Aktiv Ungdom. ABI Vid förbundsstyrelsemöte i februari 2011 beslutade förbundsstyrelsen att tillsätta en utredning om den valda distriktsstyrelsens tidigare förvaltning av ABI distriktet. Samtidigt beslutade man att, interimistiskt, överta förvaltningen av pågående verksamheten inom distriktet under utredningens gång. Ordinarie distriktsstyrelse valde efter beslutet att avgå. Utredningen genomfördes av vice verksamhetsrevisor Bo Arkelsten och presenterades under ordinarie årsmöte i distrikt ABI. Delar av förbundsstyrelsen är även efter ordinarie årsmöte den 21 maj i distrikt ABI interimistisk styrelse för ABI distriktet fram till extra årsmöte då ny styrelse ska väljas. Förbundet Aktiv Ungdom är fram till december 2011 arbetsgivare till Sofia Arnbom, distriktssamordnare 75% i distrikt ABI, löner och omkostnader för Sofia Arnbom belastar ABI distriktet.

5 AC Förbundsstyrelsen har på begäran från samtliga föreningar i AC distriktet gått in som interimsstyrelse i december 2010, ordinarie årsmöte hölls för distrikt AC den 14 maj då en ny styrelse valdes. Distriktsledargruppen bestående av i distrikten anställd personal har träffats tillsammans med förbundskanslipersonal i Huskvarna under en tvådagarsöverläggning i mars samt en tvådagarsöverläggning i Uppsala i juni. Dessa träffar genomförs 3 4 gånger per år för genomgång, uppföljning, utbildning, planering och utveckling. Förbundsstyrelsens sammanträden Den nytillträdda Förbundsstyrelsen har utöver konstituerande möte i Höllviken i oktober 2010 sammanträtt i Uppsala i december 2010, två gånger under våren 2011, i Köpenhamn i februari under en fyradagars överläggning, i Huskvarna i april, samt hållit 2 telefonmöten. Slutligen Vill vi uppmana alla föreningar och distrikt att regelbundet gå in på vårt intranät för att få del av nyheter och viktig information. Vid frågor eller förslag kontakta förbundskansliet eller någon i förbundsstyrelsen. Med förhoppningar om en härlig utvecklande och berikande Aktiv Ungdom höst, ses och hörs! Förbundsstyrelsen augusti 2011 genom förbundskansliet

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde.

Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Bidragsbestämmelser Adress Kultur & fritid 291 80 Kristianstad Besöksadress: Spannmålsgatan 9 DEFINITIONER Nedan följer ett antal definitioner som gäller inom kultur & fritids verksamhetsområde. Barn-

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 3 Demokrati och ekonomi i SSUdistriktet DEMOKRATI 5 Distriktårskonferens 6 Regler för

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-11-09--11 1(123) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-11-09--11 Föregående möte: 2007-10-05--07

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013. Reviderad 2012-01-27 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2012-2013 Reviderad 2012-01-27 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP...

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsutskottet för Ungdomens Nykterhetsförbund 2012-11-16-18 Närvarande ledamöter: Rasmus Åkesson Linda Engström Lina Boberg Karin Melbin Närvarande tjänstemän: Jobjörn

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter

Stadgar. med tillämpningsföreskrifter Stadgar med tillämpningsföreskrifter 1 Vision Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Kärnvärden HELIOS

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm

Stadgar. för Unga Rörelsehindrade Stockholm Stadgar för Unga Rörelsehindrade Stockholm Fastställd på årsmöte 12 april 2014 1 Uppstart av region mom 1: Förbundsstyrelsen (FS) godkänner bildandet av en ny region. En ansökan skicks till FS. Den ska

Läs mer

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01

Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Handlingar till mote 7 2007-07-31 1( 12) Handlingar till styrelsemöte 8 2007-08-01 Dagordning 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av justerare 1.5 Mötets

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer

Ekonomiska riktlinjer I CISV möts individer och perspektiv. I mötet skapar vi fredsutbildning. Vi är världsmedborgare för en öppen och rättvis värld, en gräsrotsorganisation på 200 platser världen över. Vi skapar läger och

Läs mer

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016?

Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Vad vill du att vi ska göra under 2015 och 2016? Gör din röst hörd! Du kommer väl? Rösta Lär känna nya kompisar Påverka Besluta Propositioner för SKUR 25-26 april 2015 Svenska Kyrkans Ungas rådslag 25-26

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i

Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i NYSTARTAD KLUBB Syftet med den här guiden är att den snabbt ska kunna hjälpa er att komma igång med arbetet i klubben. Ni får tips och råd om hur ni kan utvecklas i era uppdrag som förtroendevalda och

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 3 2013-06-11 1. Mötet öppnades. 2. Närvarande Andreas Ekeroot, Andreas Uppling, Catharina Tylleskär, David Karlsson, Maria M. Broman, Maud-Henrik Jonsson 3. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30)

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20. (Föregående möte var 2005-01-30) Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2005-02-19--20 (Föregående möte var 2005-01-30) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, Christer Pettersson Andreas

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Frågor och svar om samverkansregler

Frågor och svar om samverkansregler November 2013 Frågor och svar om samverkansregler mellan hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin Frågor och svar om samverkansregler mellan

Läs mer