Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015"

Transkript

1 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan

2 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 3: ARRANGÖRSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 4: UTBILDNING FÖR UTBILDARE... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 5: PERSONALUTBILDNINGAR... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE 6: ARBETSGRUPPSINTRODUKTION... 5 UTBILDNINGSOMRÅDE 7: MAKT OCH NORMER... 5 UTBILDNINGSOMRÅDE 8: SPECIALUTBILDNINGAR... 5 ÅRSPLANERING FÖR RIKSORGANISATIONEN... 6 FÖRSLAG PÅ UTBILDNINGSAKTIVITETER FÖR DISTRIKT... 7 UTBILDNINGAR UTANFÖR VI UNGA

3 Introduktion Det du nu håller i din hand är Förbundet Vi Ungas utbildningsplan. Planen beskriver vilka utbildningar Vi Unga arrangerar under kalenderåren 2014 och Planen ska utvärderas under För att leda en utbildning i Vi Unga ska du först ha gått utbildningen Utbildning för utbildare. I samband med den utbildningen får du tillgång till Handledning för utbildare som stöd i ditt fortsatta utbildande. Handledningen beskriver vilka krav som ställs på en utbildning som hålls i Vi Ungas namn och ger förslag på innehåll, upplägg och metoder till de olika utbildningarna. I handledningen finner du även all praktisk information om Vi Ungas utbildningar. Vi Ungas bildningssyn utgörs av sex principer som ska ligga till grund för all utbildning arrangerad av och inom Förbundet Vi Unga. De sex principerna är demokrati, av unga för unga, jämlikhet, praktisk utlärningsmetod, bredden, utvärdering och uppföljning. Läs hela bildningssynen på Vi Ungas hemsida. Vi tror att alla med hjälp av utbildning och stöd kan förverkliga sina idéer och på det sättet få en meningsfull fritid. Vi Ungas bildningssyn bygger på folkbildningens tankar om att de som deltar i ett bildningssammanhang på ett demokratiskt och jämlikt sätt ska få möjlighet att ta till sig ny kunskap och nya värderingar. Flera av våra utbildningar kan genomföras som studiecirklar, som är ett av folkbildningens viktigaste verktyg. Vi Ungas utbildningsområden Vi Ungas utbildningar är uppdelade i åtta utbildningsområden: 1. Förtroendevalda 2. Ledarskap 3. Arrangörskap 4. Utbildning för utbildare 5. Personalutbildningar 6. Arbetsgrupper 7. Makt och normer 8. Specialutbildningar Flera utbildningsområden innehåller flera steg. Steg 1 är grundnivå och sedan blir utbildningarna mer avancerade på steg 2, 3 och 4. Gemensamt för alla utbildningar är att de arrangeras enligt utbildningsplanen. Utbildningsområde 1: Förtroendevalda Utbildningar för förtroendevalda är utbildningar som riktar sig till förenings-, distrikts- och förbundsstyrelser. Här ryms också utbildningar för distriktsordföranden, introduktioner för distriktsstyrelse och nyvald distriktsordförande samt distriktsordförandegruppens konferenser. Inom utbildningarna för förtroendevalda bygger utbildningarna på att man är vald till olika roller. Utbildning Arrangör Intervall Styrelse steg 1 Distrikten Vid behov (vår) Styrelse steg 2 Riksorganisationen 1 gång/år (vår) 3

4 Förbundsstyrelseutbildning Riksorganisationen Vid behov Föreningsekonomiutbildning Riksorganisationen (höst) Introduktioner Arrangör Intervall Distriktsordförande Riksorganisationen Vid behov Distriktsstyrelse Distrikten, med stöd Vid behov av riksorganisationen Förbundsstyrelsen Riksorganisationen Vid behov Konferenser Arrangör Intervall Distriktsordförandekonferens Riksorganisationen 3 gånger/år Utbildningsområde 2: Ledarskap Ledarskapsutbildningarna arrangeras för föreningens, distriktets och riksorganisationens ledare. Steg 1 Föreningsaktiva Distrikten Vid behov (höst) Steg 2 Distriktsaktiva Riksorganisationen 1 gång/år (vår) Steg 3 Distrikts- och Riksorganisationen Vartannat år (2014) nationellt aktiva Steg 4 Nationellt aktiva Annan organisation Arrangeras vid behov Utbildningsområde 3: Arrangörskap Arrangörskapsutbildningarna hålls för föreningens, distriktets och riksorganisationens arrangörer. Steg 1 Föreningsaktiva Distrikten Vid behov (höst) Steg 2 Distriktsaktiva Riksorganisationen 1 gång/år (vår) Steg 3 Arrangörer av riksarrangemang Riksorganisationen Vartannat år (2015) Steg 4 Erfarna arrangörer Annan organisation Vid behov Utbildningsområde 4: Utbildning för utbildare För den som vill bli utbildningsledare finns Utbildning för utbildare. Genom att Vi Unga arrangerar utbildning för utbildare i två olika nivåer kan vi kvalitetssäkra att våra utbildare har en grundkompetens, utveckling och en förståelse för vad utbildningsplanen och Handledning för utbildare innehåller och hur dessa dokument ska användas. Steg 1 Distrikts- och förbundsutbildare Riksorganisationen Steg 2 Förbundsutbildare Riksorganisationen Vartannat år Utbildningsområde 5: Personalutbildningar Utbildningarna för personal i Vi Unga arrangeras av förbundskansliet varje år. Utbildningar/träffar Personalkonferens Intervall 2 gånger/år (vår & höst) 4

5 Introduktion av ny personal Vid behov Utbildningsområde 6: Arbetsgruppsintroduktion I januari arrangeras en utbildning för riksorganisationens arbetsgrupper samt en introduktion för ordförandena i varje grupp. Denna utbildning har till syfte att ge alla grupper en gemensam bild av uppdraget, metoder, lära känna och tips på arbetssätt samt tid till att planera sitt kommande arbete. Utbildningsområde 7: Makt och normer Agerautbildningarna hålls för Vi Ungas medlemmar. Utbildningarna utgår från boken ageraguiden. För att hålla Agera steg 1 måste du ha gått Agera steg 2 eller Utbildning för utbildare. Agera steg 1 Förenings- och distriktsaktiva Distrikten Vid behov (vår) Agera steg 2 Distrikts- och förbundsaktiva Riksorganisationen 1 gång/år (höst) Utbildningsområde 8: Specialutbildningar Genom specialutbildningarna kan utbildningsgruppen lyfta in intressanta och aktuella ämnen i utbildningsplanen en gång per år. Specialutbildningarna beslutas av utbildningsgruppen varje år och bör samordnas med andra utbildningar. Specialutbildningar Hela organisationen Riksorganisationen vid behov 5

6 Årsplanering för riksorganisationen Detta är en plan över de utbildningar och konferenser som riksorganisationen arrangerar., dock inte personalkonferenser. Målsättningen ska vara att utbildningar samordnas, till exempel genom att förläggas under samma helg. Månad/Utbildning Nivå Intervall Januari Arbetsgruppsintroduktion (Vinterträffen) Arbetsgruppsordförandeintroduktion(Vinterträffen) Distriktsordförandekonferens (Vinterträffen) Mars Arrangörskapsutbildning Steg 2 Ledarskapsutbildning Steg 2 Maj Styrelseutbildning (Vårträffen) Steg 2 Distriktsordförandekonferens (Vårträffen) Distriktsordförandeintroduktioner Vid behov Juli/Augusti Distriktsordförandeträff på förbundsstämma Utbildning för nya i förbundsstyrelsen September Ageraguidesutbildning Steg 2 Specialutbildning Oktober Arrangörskapsutbildning (Höstträffen) Steg 3 Vartannat år (2015) Ledarskapsutbildning (Höstträffen) Steg 3 Vartannat år (2014) Föreningsekonomiutbildning (Höstträffen) Distriktsordförandekonferens (Höstträffen) November Utbildning för utbildare Steg 1 Utbildning för utbildare Steg 2 Vartannat år (2015) Specialutbildning 6

7 Förslag på utbildningsaktiviteter för distrikt Under våren när alla föreningsårsmöten har valt styrelser bör distrikten erbjuda föreningsstyrelseutbildning på det sätt som anges i Handledning för utbildare. Under våren bör även agera steg 1 arrangeras. Under senvåren eller under hösten bör ledare och arrangörer utbildas i steg 1. Då kan deltagarna redan på våren därefter gå steg 2 tillsammans med andra distriktsaktiva för att fördjupa sina kunskaper. Och under hösten gå steg 3 för att fördjupa sig ytterligare. Utbildningarna på steg 1-nivå kan genomföras i studiecirkelform i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. Distrikten kan kontakta utbildningsgruppen för att få hjälp med studieplaner och ledare till utbildningarna. Distrikten uppmanas även att söka samarbete med närliggande distrikt och genomföra gemensamma utbildningar. Det är viktigt att distrikten rapporterar till utbildningsgruppen när utbildningar har hållits. Den information som ska sändas till utbildningsgruppen är: deltagares namn, mailadress, telefonnummer och vilken utbildning det är som har genomförts. Det görs enklast via Årsplanering för distrikten Våren Föreningsstyrelse Steg 1 Agera Steg 1 Distriktsstyrelseintroduktion Hösten Ledarskap Steg 1 Arrangörskap Steg 1 Utbildningar utanför Vi Unga Genom Vi Unga kan du få stöd för att gå en utbildning som du hittat utanför Vi Unga. Detta ansöker du om hos utbildningsgruppen. När du genomgått utbildningen är det bra om du för in kunskapen i Vi Unga. Vi Unga är medlemmar i LSU Sveriges ungdomsorganisationer. LSU genomför varje år flera utbildningar där medlemmar i Vi Unga kan delta. Alla deras utbildningar hittar ni på LSUs hemsida. Vi Unga har ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och vi genomför våra utbildningar i samarbete med eller tillsammans med dem. De delar vår syn på utbildningar och har lång erfarenhet av folkbildning. Studieförbundet Vuxenskolan har även många egna utbildningar, kanske finns det någon som ert distrikt eller er förening skulle ha nytta av. Under 2013 och 2014 kommer Studieförbundet Vuxenskolan och Vi Unga att ta fram ett antal studieplaner för vanliga verksamheter inom Vi Unga, de kan ni använda er av i era utbildningar. Hör av er till utbildningsgruppen för mer information. 7

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se

TÄNK JAKT 2015. www.studieframjandet.se TÄNK JAKT 2015 www.studieframjandet.se Studiefrämjandet Svenska Jägareförbundets studieförbund! Studiefrämjandet värdesätter samarbetet med våra medlemsorganisationer, där Svenska Jägareförbundet är ett

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre

Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Att arrangera en studiecirkel Läkemedel och äldre Förslag till upplägg av en studiecirkel Studiecirkeln är en grupp om minst tre personer med gemensamt intresse för det aktuella ämnet. Cirkelledaren håller

Läs mer

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se

TÄNK HUND 2014. studieframjandet.se TÄNK HUND 2014 studieframjandet.se Studiefrämjandet hundorganisationernas självklara studieförbund! Studiefrämjandet har även 2014 valt att satsa extra på samarbetet med Sveriges stora hundorganisationer:

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

STADGAR. Förbundet. Vi Unga

STADGAR. Förbundet. Vi Unga STADGAR Förbundet Vi Unga Vad Är en stadga? Varje förening ska ha stadgar. I stadgarna skall stå vad en förening ska göra, hur den skall arbeta och vilka som kan bli medlemmar. Det skall vara helt klart

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv

STUDIEHANDLEDNING. Kvalitet ur ett brukarperspektiv STUDIEHANDLEDNING Kvalitet ur ett brukarperspektiv Studiehandledning: Kvalitet ur+ ett brukarperspektiv 1. Starta en studiecirkel Vad är en studiecirkel? En studiecirkel är en grupp människor som träffas

Läs mer

Bra mat. för unga idrottare

Bra mat. för unga idrottare Inledning Riksidrottsstyrelsen har antagit en strategisk plan för idrottsrörelsens folkhälsoarbete som bygger på riksdagens antagna folkhälsomål. Inom området goda matvanor och säkra livsmedel vill idrottsrörelsen

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik

Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik studiehandledning STUDIEHANDLEDNING Vem bestämmer vad du tänker? studiecirkel i mediekritik GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG 1 Vem bestämmer vad du tänker? Studiehandledning Den här studiehandledningen är ett

Läs mer

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan

SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan SÅ BLIR DU VÄRLDENS BÄSTA IDROTTSFÖRÄLDER Lärgruppsplan Hur föräldrar stödjer sina barn att bli vinnare i livet genom idrott Idrott kan vara en fantastisk upplevelse mellan barn och ungdomar och deras

Läs mer

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen

Att ha anställda i Vi Unga. - en guide till styrelsen Att ha anställda i Vi Unga - en guide till styrelsen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 FÖRORD... 3 ARBETSGIVARE ELLER ARBETSLEDARE?... 4 ANSTÄLLNING... 4 ANSTÄLLNINGAVTAL...4 ANSTÄLLNINGSFORMER...5

Läs mer

Att leda i mångfald- och kvinnodominans

Att leda i mångfald- och kvinnodominans Att leda i mångfald- och kvinnodominans Ett projekt finansierat med utvecklingsmedel från ESF riktat till Folkhälsoförvaltningens chefer inom köks- och städverksamheten, 2011-2012 Slutrapport januari 2013

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1

Fokus Korpen FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 ARBETSMATERIAL 2018 kvalitet medlemmar alla är välkomna rätt i tiden föryngrad målgrupp företagsidrott Fokus Korpen från ord till ännu mer handling FOKUS KORPEN från ord till ännu mera handling 1 2012

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen

Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Funktionshindersrörelsens arbete med konventionen Det här dokumentet vänder sig till funktionshindersrörelsen i kommuner, landsting och regioner.

Läs mer

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000.

Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Nedanstående förslag på hur man kan rekrytera nya medlemmar kommer från en utbildning som hölls i Jönköping år 2000. Rekrytering av nya medlemmar till lokalföreningen Inledning Att marknadsföra CISV är

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer