Stensund S Trosa Telefon Webb: E-post:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se"

Transkript

1 Stensund S Trosa Telefon Webb: E-post:

2 Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska Frisksportförbundet har efter sammanslagning med Veteranförbundet fokuserat på framtida lösningar för förbundets fortlevnad och därmed bildat ett nytt ungdomsförbund. Trots att generationer i gemenskap är en viktig fråga har detta genomförts för att säkerställa statliga anslag från Ungdomsstyrelsen. Förbunden kommer även att ha ett stort samarbete i rörelsegemensamma frågor. En huvudmålsättning är att stabilisera det nya förbundet och få en fungerande organisation både internt i förbundet, externt mot Svenska Frisksportförbundet och andra organisationer och myndigheter. Ett arbete som alltid är aktuellt är att förankra och medvetandegöra de idéer och värderingar som finns i förbundsprogrammet. Frisksportrörelsens idégrund ska genomsyra all verksamhet. För att vi ska vara ett aktivt förbund krävs naturligtvis att det finns medlemmar och klubbar. Vi tror att det finns mycket kunskap i båda förbunden och att klubbarna kan dra nytta av varandras kunskaper och genom detta utvecklas. Ungdomsklubbarna har också mycket stöd att hämta från sina moderklubbar. Förbundet ska satsa på de nuvarande medlemmarna och sikta på att öka mervärdet för dessa. Förbundet tar för sig och visar framfötterna i sina kärnfrågor och deltar i relevanta nationella sammanhang. skapa en stabil organisation och verksamhet på klubb-, distrikts- och förbundsnivå synas i media och uttrycka våra ideologier Bibehålla antalet aktiva klubbar i förbundet All frisksportverksamhet är fri från tobak, alkohol och andra droger. Genom vår omfattande verksamhet, lokalt, regionalt och nationellt, bedriver vi ett drogpreventivt arbete för barn och ungdomar. Ambitionen är att fördjupa medlemmarnas kunskap inom alkohol-, narkotikaoch tobaksområdet och att öka aktiviteten i våra forum för samtal och debatt i frågorna. Genom verksamheten bedriver vi också ett omfattande socialt arbete som vilar på en grund fri från droger och vår verksamhet är öppen för alla. genom att vara aktiva i samhällsdebatten och arrangera utåtriktade verksamheter påverka, upplysa och informera våra medlemmar och allmänheten i drogfrågor öka antalet medlemmar som avger frisksportlöftet

3 Andelen medlemmar i åldern med frisksportlöfte ska vid verksamhetsperiodens slut vara 100 % Naturen är en fantastisk plats för både motion, avkoppling och spännande upplevelser. Därför är friluftsliv och äventyr en viktig del i frisksportens verksamhet. Våra kroppar är gjorda för att röra på sig. Att motionera regelbundet är ett säkert sätt att må bättre. Motion kan också göras till en social aktivitet. Klubbarna ska uppmuntras att ordna regelbunden motionsverksamhet och andra idrottsarrangemang. främja aktiviteter och verksamhet i naturen uppmuntra, stödja och samordna klubbarnas och distriktens arrangemang initiera ny verksamhet sprida kunskap om verksamhet mellan klubbar och distrikt låta friluftslivet bli en större del av förbundets verksamhet De olika klubb-, distrikts- och förbundsarrangemangen ska annonseras och samordnas i en kalender på hemsidan Det vi stoppar i oss har stor betydelse för vår hälsa. God kostmedvetenhet är en förutsättning för ett hälsosamt liv. Under verksamhetsperioden vill vi i samråd med Svenska Frisksportförbundet skapa en policy med syfte att den mat som serveras vid förbundets arrangemang har så liten miljöpåverkan som möjligt. öka medvetandet om kostens betydelse hos medlemmar och allmänhet sträva efter att den mat vi serverar ska vara god, näringsriktig, ekologisk och närproducerad förbättra tydligheten och synligheten för kostfrågorna Artiklar om kost i tidningen och på hemsidan En hälsosam kosthållning ska alltid erbjudas på förbundets arrangemang Under ungdomsåren finns möjligheter att lägga en grund till ett drogfritt liv. Genom verksamheter och möten stimuleras detta. Vi vill under verksamhetsperioden inrikta oss på äldre ungdomar eftersom de är mycket viktiga som ledare i all vår verksamhet. arrangera ungdomsträffar i förbundets regi och/eller stödja klubbarnas och distriktens ungdomsträffar finna nya ungdomsverksamheter som stämmer med vår helhetssyn

4 utveckla verksamheten för äldre ungdomar Arrangera minst en aktivitet per år för äldre ungdomar Att Frisksport marknadsförs, både internt och externt, är viktigt. Tidningen Frisksport och förbundets hemsida är förbundets medlemsorgan. Hemsidan presenterar oss för andra, tillhandahåller information för medlemmarna och utgör också ett forum för diskussioner mellan medlemmar. En tydlig profil på alla nivåer stärker organisationen och ger ett trovärdigt intryck. Det skapar en positiv bild av förbundet i såväl medlemmarnas som allmänhetens ögon. Alla medlemmar ska få bra information om både verksamhet och ideologi. Arbetet ska genomföras tillsammans och i samsyn med Svenska Frisksportförbundet. erbjuda profilmaterial och profilkläder använda Frisksportrörelsens grafiska profil för alla produktioner på samtliga nivåer i organisationen; klubbar, distrikt och förbund. Det ska alltid framgå vem som är avsändaren. synas på sociala medier Tidningen Frisksport ska ges ut med fyra nummer per år Ett aktuellt informationsmaterial om frisksport ska finnas Förbundets hemsida ska uppdateras kontinuerligt och innehålla aktuell information Våra utbildningar ska skapa nya, bättre och kunnigare ledare och medlemmar. På detta sätt kan vi erbjuda frisksportmedlemmarna en bättre och mer professionell verksamhet. Utbildning är också en del av vår samhällsverksamhet. Ju mer man vet, desto mer kan man själv vara med och påverka samhället i den riktning man vill att det ska gå. Vi ska utbilda kursledare varje år och bör därför ha ett gott underlag för att göra nya kurser. Arbetet ska genomföras tillsammans och i samsyn med Svenska Frisksportförbundet. genomföra kurser i egen regi och i samverkan med Stensunds folkhögskola att alla kurser genomförs i samverkan med Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet, NBV profilera kurserna så att det finns kurser som tilltalar alla förbundets medlemmar följa upp och ta vara på de kursledare vi utbildar genomföra kurshelger med: - ideologiska utbildningar (till exempel Frisksport Basic) - grenspecifika ledarutbildningar - färdighetsutbildningar - ledarskapsutbildningar

5 Förbundet genomför tillsammans med Svenska Frisksportförbundet varje år vårkurs, höstkurs och nyårskurs Vår- och höstkurserna ska ha minst tre genomförda kursgrenar var Ett ledarregister skapas Alla kurser och utbildningar ska planeras och genomföras i samverkan med NBV För att ALLA ska må bra måste vi hjälpas åt. Ta ansvar för vår miljö och för jordens överlevnad. Lära känna andra människor och kulturer samt leva i fred med varandra. (Ur förbundsprogrammets inledning.) Begreppet Hållbar utveckling handlar i sin bredaste form om såväl miljömässig som social och ekonomisk hållbarhet. Vi upprätthåller diskussionen i dessa ämnen i tidningen och på hemsidan och främjar öppenhet och integrationsarbete i frisksportrörelsen. Skapandet av Frisksportens Ungdomsförbund syftar till att erhålla statliga anslag från Ungdomsstyrelsen och kommer ge en stabil ekonomisk situation åt förbundet. Det kommer dock inte erhållas förrän tidigast Fram till dess får verksamhet bedrivas med stöd från Svenska Frisksportförbundet och andra bidrag så som sponsring eller projektbidrag. Förbundets förtroendevalda och personal har till uppgift att leda organisationen framåt och hjälpa dess medlemmar, klubbar och distrikt i sitt frisksportarbete genom att vara bollplank, kunskapsbank och inspiratörer. Förbundsstyrelsen ansvarar, under ledning av förbundsordföranden, för det övergripande arbetet, att verksamhetsplanen följs och svarar för riktlinjer, strategier och långsiktig planering. Kommittéerna svarar för sina respektive områden. Kansliet svarar för den dagliga driften av förbundet. Förbundet ser tillsammans med Svenska Frisksportförbundet till att den rörelsegemensamma verksamheten utvecklas. Förbundet skapar tillsammans med Svenska Frisksportförbundet ett samverkansråd och underlättar för kommittéerna att arbeta över förbundsgränserna.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

R I D S P O R T E N V I L L

R I D S P O R T E N V I L L RIDSPORTEN VILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vet du vad Ridsporten Vill? 3 Du är en del av svensk ridsport 4 Till ridklubben är alla välkomna! 6 Ridsport ska vara roligt! 8 Ansvar engagerar och utvecklar 10 Ryttare

Läs mer

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet

www.ridsport.se Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet www.ridsport.se Ridsporten VILL Idéprogram för Svenska Ridsportförbundet Innehållsförteckning Vet du vad Ridsporten Vill?...2 Du är en del av svensk ridsport...4 Till ridklubben är alla välkomna!...6 Ridsport

Läs mer

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan

Ta plats på arenan STUDIEMATERIAL. En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan Ta plats på arenan En intressepolitisk grundutbildning för funktionshindersföreningar i samverkan STUDIEMATERIAL Om mänskliga rättigheter Om hur Sverige styrs Om samverkan Om påverkansarbete Om att vara

Läs mer

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009

Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram. Antagen av RF-stämman 2009 Idrotten vill en sammanfattning av idrottsrörelsens idéprogram Antagen av RF-stämman 2009 Innehållsförteckning Inledning 2 Idrottens verksamhetsidé, vision och värdegrund 4 Bra i idrott och bra idrott

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder

Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vård- och omsorgsförvaltningens värdegrunder Vårt värdegrundsarbete 1 Varför ska vi arbeta med värdegrunder? Förvaltningsledningen har definierat och tydliggjort vad värdegrunderna ska betyda för vård-

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Strategisk plan för Svensk orientering Svensk orienterings vision Dit vill vi! Svensk orientering, världens bästa!

Läs mer

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23

Anvisningar för barnoch ungdomsidrott. Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 Anvisningar för barnoch ungdomsidrott Beslutades av Riksidrottsstyrelsen 2014-05-23 1 Innehållsförteckning Inledning... 2 Träning och tävling... 3 Intention livslångt intresse... 4 Intention allsidighet...

Läs mer

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA

Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA Stöd och säkerhet BLI INTE ALLENA 1. REGIONINSTRUKTÖREN STÖDER KÅRLEDNINGEN Kårchefens närmaste stöd är regioninstruktören. Ibland uppstår det situationer då det känns som om de egna kårkollegerna är lite

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR

ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR ICN:s ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR FÖRORD svensk sjuksköterskeförening presenterar här en översättning av icn:s, International Council of Nurses, nyligen reviderade etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130

Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun. Äldrepolitiskt program 2012-2025. Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Ett gott liv på äldre dar i Eksjö kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-06-19, 130 Fotografer: Duo Fotografi, Johan Lindqvist, Annelie Sjöberg, Inger Nilsson, Laila Mikaelsen, Therese Pettersson,

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kostpolitiskt program 2012-2015

Kostpolitiskt program 2012-2015 Styrdokument Kostpolitiskt program 2012-2015 Giltighetstid 2 (15) KOSTPOLITISKT PROGRAM 2012-2015 Beslutshistorik Gäller från Beslutad i Antagen av kommunfullmäktige Ändring av kommunfullmäktige Ägare

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna

Sverigedemokraterna Eskilstuna Sverigedemokraterna Eskilstuna Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Besparingar, prioriteringar och mål som är gemensamma för alla nämnder och kommunstyrelsen...

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö

Bilden av Malmö. Malmö stads varumärkesarbete. bilden av malmö Bilden av Malmö Malmö stads varumärkesarbete bilden av malmö Innehåll Bilden av Malmö 3 En resa i tiden 4 Det medvetna bildskapandet 5 Den goda spiralen 6 Ett målinriktat arbete 7 Kommunikation & Utveckling

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar

INNEBANDYN VILL. Riktlinjer & värderingar Innebandy är Ett bevis på nyskapande idrott! Enkelt att utöva! Lätt att lära sig! Billigt och roligt! Underhållande och publikvänligt! Socialt och seriöst! Svenska Innebandyförbundet vill Skapa en stämning

Läs mer

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24

Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Eskilstuna rör sig! Idrottspolitisk handlingsplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-03-24 Alla erbjuds ta del av kultur- och fritidsutbudet i Eskilstuna är utgångs punkten i arbetet för att utveckla

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer