HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG"

Transkript

1 HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 1

2 2

3 KOMPETENSUTVECKLA DIG MED HSB! Välkommen till ett nytt kursår med HSB Umeå! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som förvaltar stora materiella, ekonomiska och sociala värden. För att kunna göra ett bra arbete krävs engagemang, samarbetsförmåga, drivkraft och kunskap. Av erfarenhet vet vi att uppdraget som förtroendevald blir både lättare och roligare om man känner att man har tillräckliga kunskaper att luta sig mot för att känna sig trygg i sin roll. Genom våra kurser hoppas vi kunna ge dig just detta och därigenom hjälpa dig en bit på vägen. Förutom den kunskap våra duktiga föreläsare förmedlar så får du också möjlighet att dela erfarenheter med andra förtroendevalda och bilda ett nätverk inför framtiden. I den här kurskatalogen hittar du information om våra populära grundutbildningar, funktionsinriktade kurser samt specialkurser. Vi jobbar ständigt med att utveckla och uppdatera kursinnehåll och material. Vi kommer liksom föregående år även att bjuda in till ett antal kostnadsfria tematräffar mer information om dessa skickas ut separat. Sprid gärna kurskatalogen vidare i er styrelse och glöm inte bort valberedningen och revisorerna som också har en mycket viktig roll att fylla i föreningen. Hittar ni inte riktigt det ni söker? Hör då av er till oss. Förutom kurserna vi presenterat i det här kursprogrammet kan vi även erbjuda skräddarsydda utbildningar för hela styrelsen eller era medlemmar. Till sist vill vi som jobbar med utbildningarna i HSB önska dig lycka till i ditt styrelseuppdrag! Hälsningar Agneta Andersson Marknadschef, HSB Umeå INNEHÅLL GRUNDKURSER Förvaltningsutbildningen 6 Steg 1 7 Steg 2 8 Steg 3 9 FUNKTIONSINRIKTADE KURSER Sekreterare 10 Valberedning 11 Revisor 11 SPECIALUTBILDNINGAR Skräddarsy en egen kurs 13 Elektroniska tjänster 14 Kostnadsfria tematräffar 15 3

4 VÅRA BÄSTA TIPS. Ta gärna med utbildningsfrågan som en punkt på dagordningen. Styrelsearbetet blir garanterat mer effektivt och styrelsen är välutbildad, och roligare dessutom! Gör gärna en utbildningsplan för varje ledamot i styrelsen och följ upp kurserna på era möten. Dela med er av vad ni lärt er och ta gärna med kursmaterialet och visa för de andra som ännu inte gått kursen. Kurser kan också vara ett utmärkt sätt att skapa ett kontaktnät bland andra bostadsrättsföreningar. Och sist men inte minst Glöm inte valberedningen som har en jätteviktig roll att fylla i föreningen. En välutbildad valberedning ger bättre förutsättningar för nyrekrytering av nya ledamöter till styrelsen. 4

5 OM KURSPROGRAMMET STÄM AV MED DIN STYRELSE När du vill gå en kurs måste du först stämma av med din styrelse eftersom kursavgiften betalas av bostadsrättsföreningen ANMÄLAN Vi vill ha din anmälan senast två veckor före kursstart. Observera att antalet platser är begränsat så vänta inte för länge med att anmäla dig. Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller flytta kursen vid för få anmälda deltagare (6-8 deltagare beroende på kurs). Anmälan görs i första hand skriftligt via e-post till eller via formulär på vår hemsida: Du kan också ringa till vårt kundcenter på tfn Din anmälan är bindande. Om återbud inte meddelas senast tre dagar före kursstart faktureras bostadsrättsföreningen hela kursavgiften. Det är möjligt att utse och skicka en ersättare. Hela kursavgiften återbetalas vid uppvisande av sjukintyg. BEKRÄFTELSE Bekräftelse på din anmälan får du ungefär en vecka innan kursstart. Denna tillsammans med deltagarlista och program skickas i första hand ut via e-post, i andra hand via vanlig post. FRÅGOR Har du några frågor om kurserna är du välkommen att kontakta oss på telefon

6 Grundkurser Våra grundkurser vänder sig till alla som har ett uppdrag i en bostadsrättsförening. Dessa kurser ger deltagarna goda kunskaper för ett effektivt styrelsearbete. Förvaltningsutbildning Som förtroendevald i en bostadsrättsförenings styrelse har du ett stort ansvar. Genom vår förvaltningsutbildning får nya såväl som erfarna styrelseledamöter, och andra förtroendevalda, en grundläggande utbildning i vad förtroendeuppdraget innebär, vilket ansvar man har och vilka lagar och regler man måste känna till och följa. Kurserna ger vägledning i hur arbetet kan bedrivas och planeras för att säkerställa verksamheten på lång sikt. Det gäller såväl det löpande arbetet som långsiktig planering av förvaltningen. Utbildningen är uppdelad i tre delar där man kan välja att delta i alla, eller bara i någon av kurserna. För att man ska få ut så mycket som möjligt av steg två rekommenderar vi dock att man tidigare har gått steg ett eller på annat sätt tillgodogjort sig motsvarande kunskaper. Steg tre är däremot helt fristående och inga särskilda förkunskaper behövs. Observera att anmälan görs separat till varje steg i förvaltningsutbildningen 6

7 Grundkurser Förvaltningsutbildning steg 1 I förvaltningsutbildningens första steg ges deltagarna en god grund att stå på i sitt fortsatta styrelsearbete. Vi tar upp vilket ansvar du och övriga styrelseledamöter har och vilka arbetsuppgifter som normalt faller på styrelsen. Dag 1 ägnar vi bland annat mycket tid åt stadgarna och den lagstiftning som styr verksamheten. Under dag 2 gör vi en genomgång av ekonomin i en bostadsrättsförening, viktiga grundbegrepp, hur man läser och förstår olika typer av ekonomiska rapporter samt hur man kan planera och följa upp föreningens ekonomi över året. Innehåll Dag 1 - HSBs organisation och uppbyggnad - Styrelsens uppgift och ansvar - Lagstiftning som berör styrelsearbetet - Ansvarsfördelning inom styrelsen - Styrelsen som arbetsgivare - Info och kontakter med medlemmarna Dag 2 - Ekonomiska begrepp och grunder - Att läsa ekonomiska rapporter - Budget - Årsredovisning/bokslut - Revision Datum: Plats: Kostnad: Anmälan: oktober 2015 Dag 1 kl , dag 2 kl 9-16 Umeå Folketshus 3200 kr exkl moms/deltagare i HSB brf, övriga 3700 kr exkl moms/ deltagare. En rabatt på 400 kr/deltagare utgår vid fler än en deltagare från samma förening Senast den 8 oktober. Bekräftelse och program skickas ut ca 1 vecka innan kursstart. Se utförligare information om anmälan på sidan 3 7

8 Grundkurser Förvaltningsutbildning steg 2 I steg två sker en fördjupning av de grundläggande kunskaper man fått under steg ett. Vi går djupare in på bostadsrättsjuridiken och dess tillämpning samt ägnar hela dag två åt den tekniska förvaltningen av fastigheterna och fastighetsägaransvaret. Kursen kan också fungera som en separat kurs för den som redan har grundläggande kunskaper motsvarande steg ett och vill fördjupa sig i bostadsrättsjuridik och förvaltningsfrågor. Innehåll Dag 1 - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska föreningar - Överlåtelser och prövning av medlemskap - Andrahandsuthyrningar - Fördelning av underhållsansvar - Rättigheter och skyldigheter i övrigt - Avgifter och betalningar - Förverkandegrunder Dag 2 - Underhåll - Underhållsplanering - Upphandlingar och avtal - Teknisk fastighetsförvaltning - Miljö- och energifrågor - Brandskydd Datum: Plats: Kostnad: Anmälan: November 2015, datum kommer senare Dag 1 kl , dag 2 kl Umeå Folketshus 3200 kr exkl moms/deltagare i HSB brf, övriga 3700 kr exkl moms/ deltagare. En rabatt på 400 kr/deltagare utgår vid fler än en deltagare från samma förening Bekräftelse och program skickas ut ca 1 vecka innan kursstart. Se utförligare information om anmäla på sidan 3 Observera att separat anmälan krävs för varje steg i förvaltningsutbildningen 8

9 Förvaltningsutbildning steg 3 Grundkurser I det tredje steget av vår förvaltningsutbildning koncentrerar vi oss på hur styrelsens arbete kan planeras och läggas upp under en årscykel. Vi tittar närmare på olika roller i styrelsen och hur arbetet kan fördelas och organiseras för ett effektivare styrelsearbete. Vi går också igenom vad som är viktigt att tänka på kring bostadsrättsföreningens årsstämma, både planeringen inför stämman, själva genomförandet och hur fattade beslut ska dokumenteras. Innehåll Styrelsens arbete - Planering av styrelsens arbete under en årscykel - Att leda och fördela arbetet för ett effektivare styrelsearbete - Dokumentation och uppföljning av fattade beslut Föreningsstämman - Regler - Förberedelser - Genomförande, ansvarsfördelning - Yrkanden och beslutsfattande Datum: Plats: Kostnad: Anmälan: Januari 2016, datum kommer senare (1 dag kl 12-19) HSB Umeås kontor på Skolgatan kr exkl moms/deltagare i HSB brf, övriga 1850 kr exkl moms/ deltagare En rabatt på 250 kr/deltagare utgår vid fler än en deltagare från samma förening Bekräftelse och program skickas ut ca 1 vecka innan kursstart. Se utförligare information om anmäla på sidan 3 Observera att separat anmälan krävs för varje steg i förvaltningsutbildningen 9

10 Sekreterare Den här kursen riktar sig till dig som är sekreterare eller vice sekreterare i en bostadsrättsförenings styrelse. Vi går igenom vad ett protokoll är och vad syftet är med att föra protokoll vid olika sammanträden samt vad ett protokoll måste innehålla och vilka krav sekreteraren kan ställa på övriga i styrelsen för att kunna hålla ordning och reda i föreningens protokoll och beslutsunderlag Kursinnehåll Funktionskurser Våra funktionsinriktade kurser vänder sig till dig som har en speciell roll i bostadsrättsföreningen. Funktionskurserna ger dig kunskap inom just ditt ansvarsområde - Protokollets betydelse som juridisk handling - Protokoll vid styrelsesammanträden och föreningsstämmor utformningar och formuleringar - Protokolls offentlighet och förvaring - Justering av protokoll - Ledamöters och suppleanters ansvar för fattade beslut - Reservationer, hur de hanteras och gäller - Styrelsens ansvar vid reservation, frånvaro etc - Information från styrelsesammanträden Datum: Plats: Kostnad: Anmälan: 9 februari 2016 kl HSB Umeås kontor, Skolgatan kr exkl. moms. Dokumentation och fika ingår i avgiften. En rabatt på 150 kr/deltagare avgår vid fler än en deltagare från samma brf. Senast den 1 februari. 10

11 Valberedning Den här kursen ger dig kunskap om valberedningens roll inför och på stämman samt en tydlig bild av vad uppdraget innebär. Vi går igenom hur man aktivt kan arbeta för att hitta förslag till ledamöter och vilka regler som gäller. Kursen ger också en förståelse för hur ansvaret mellan styrelsen och valberedningen är uppdelat. Kursinnehåll - Vem är valbar - Mandattider - Aktuella paragrafer i stadgarna - Valberedningens roll Datum: Plats: Kostnad: Anmälan: 19 januari 2016 kl HSB Umeås kontor, Skolgatan kr exkl. moms. Dokumentation och fika ingår i avgiften. En rabatt på 150 kr/deltagare avgår vid fler än en deltagare från samma brf. Senast den 10 januari Funktionskurser Revisorer Som revisor är du ansvarig för att granska föreningens verksamhet och ekonomi. Den här kursen ger dig kunskaper i vad det innebär att vara revisor, vad som ska granskas, hur det ska granska och även hur du kan lägga upp ditt arbete. Gamla som nya revisorer hälsas välkomna att anmäla sig till utbildningen. Kursen genomförs i samarbete med BoRevision i Sverige AB Under utbildningen går revisorerna från BoRevision bland annat igenom: - Vilken är revisorns roll - Vad innebär revision - Arbetsgången vid revision - Vad styr revisionen - Rapportering Datum: 21 oktober 2015 Tid: Plats: HSB Umeås kontor på Skolgatan 58 Kursledare: BoRevision Kostnad: 1400 kr exkl. moms. Dokumentation och fika ingår i avgiften Anmälan: Senast den 10 oktober 11

12 Specialkurser Specialkurserna riktar sig till alla i styrelsen som har behov av mer kunskap inom specifika områden. 12

13 Specialkurser Skräddarsydd kurs Möjlighet finns att boka in en skräddarsydd utbildning för hela styrelsen utifrån era önskemål och behov. Tillsammans går vi igenom vilket innehåll ni vill ha i kursen och bestämmer en dag och plats som passar alla i styrelsen. Kursledare väljs ut med omsorg utifrån innehållet i kursen. Eftersom hela styrelsen är samlad vid kurstillfället blir diskussionerna konkreta och givande. Alla får samma information och beslut om förändringar i arbetssätt kan tas snabbt och effektivt Kursen kan till exempel innehålla: - Mötesteknik - Juridik - Lagstiftning som berör styrelsearbetet - Ekonomi - Underhållsplanering - Elektroniska tjänster - Hantering av störningar - Styrelsens uppgift och ansvar - Ansvarsfördelning inom styrelsen - Info och kontakter med medlemmarna Tid: Kostnad: Anmälan: Enligt överenskommelse Kursavgiften bestäms utifrån era behov och i samråd med kursledaren Kontakta Agneta Andersson, tel för mer information och offert 13

14 Specialkurser Elektroniska tjänster Utbildningen riktar sig främst till nyvalda ledamöter i de bostadsrättsföreningar som köper HSB Umeås elektroniska tjänster, men även gamla ledamöter som redan fått en utbildning men känner att de behöver en uppdatering av sina kunskaper är välkomna. Styrelsewebben är det webbverktyg där styrelsen bland annat kan hantera föreningens dokument på ett effektivt och strukturerat sätt. På Styrelsewebben har föreningen en egen skyddad plats som enkelt nås via internet där man kan samla och arkivera sina viktiga dokument. Webbinfo via Styrelsewebben sker inloggningen till vårt rapportverktyg Webbinfo. Där kan man enkelt ta fram dagsfärska rapporter direkt från våra ekonomisystem. Bland annat resultatrapporter, medlemsförteckningar, information om vika som inte betalt sina avgifter och möjlighet att se alla inskannade fakturor. Elektronisk fakturahantering - vi ger en praktisk handledning i hur den elektroniska fakturahanteringen fungerar och många praktiska tips hur man kan förenkla hanteringen av sina fakturor. Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: Datum ej fastställt HSB Umeå kontor på Skolgatan kr/person exkl. moms Senast en vecka före 14

15 Specialkurser Underhållswebben HSB Umeå tillhandahåller en digital variant av registrering av underhållsplanen, den sk underhållswebben till de kunder som har avtal om elektroniska tjänster och köper vår underhållsplan. Gränssnittet i programmet följer uppdelningen av underhållsåtgärder som finns i planen och kommer att förenkla ert uppdateringsarbete. För de föreningar som har avtal om elektroniska tjänster erbjuder vi kostnadsfri utbildning i programmet Underhållwebben. Vänta inte för länge med er anmälan då vi bara kan ta emot ett begränsat antal föreningar. Först anmäld får förtur. Utbildningen tar 2 timmar och kommer att hållas i Ljusgården på HSB Umeås kontor (Skolgatan 58). Tid: Plats: Kostnad: Anmälan: 25 augusti kl HSB Umeås kontor,skolgatan 58 Kostnadsfritt Senast en vecka före Till utbildningen bör ni ta med er genomgånget underlag då ni ges tillfälle att göra ändringarna direkt i skarpt läge. 15

16 16 HSB Umeå Besöksadress: Skolgatan 58. Postadress: Box 14, Umeå. Telefon: Fax: E-post:

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ Text UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ HSB Umeå 1 INLEDNING Inledning... 2 Kunskap är vägen till det goda boendet...2 Kalendarium översikt av alla utbildningar...3 Skräddarsydd kurs... 4 Grundkurser...

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE HÖSTEN 2015 1 05 Introduktion för nya ledamöter 06 Bostadsrättsjuridik 09 Kalendarium I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik, Linn Kvarnström, Roland Engström och

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HT2018 VT2019

UTBILDNINGSKATALOG HT2018 VT2019 UTBILDNINGSKATALOG HT2018 VT2019 Tips! För att kunna kombinera yrkesliv med utbildning i samband med sitt förtroendeuppdrag kan det vara en god idé att styrelsen tar beslut om ersättning vid eventuellt

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM KURSKATALOG 2014-2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE WEBB UTVECKLING FÖRVALTNING KALENDARIUM 2014 DATUM KURS TID SIDAN SEPTEMBER

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB NORR

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB NORR UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB NORR HSb Norr 1 INLEDNING Inledning... 2 Kunskap är vägen till det goda boendet...2 Kalendarium översikt av alla utbildningar...3 Skräddarsydd kurs... 4 Grundkurser...

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HT2017 VT2018

UTBILDNINGSKATALOG HT2017 VT2018 UTBILDNINGSKATALOG HT2017 VT2018 2 HSb Norr Utbildningskatalog HT2017 VT2018 Inledning... 2 Kunskap är vägen till det goda boendet...2 Kalendarium översikt av alla utbildningar...3 Grundkurser... 4 Styrelsearbete...4

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND

KURSKATALOG 2016 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND KURSKATALOG 2016 Nya insikter. Nya perspektiv. Och nya kontakter. Kunskap och kompetens är en viktig pusselbit för det goda boendet, både för dig och för din förening. Välkommen till ett nytt lärorikt

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2017

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2017 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2017 1 13 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 12 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 14 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Dan Björklund,

Läs mer

UTBILDNINGAR HÖSTEN VÅREN 2018

UTBILDNINGAR HÖSTEN VÅREN 2018 UTBILDNINGAR HÖSTEN 2017 - VÅREN 2018 JUNI 2017 Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om du känner att du behärskar ditt uppdrag GE DIG SJÄLV EN BRA GRUND! Våra utbildningar

Läs mer

HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015 VÅREN 2016. HSB där möjligheterna bor

HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015 VÅREN 2016. HSB där möjligheterna bor HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 HSB där möjligheterna bor INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSER SOM INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN Grundkurs Introduktion till styrelsearbetet 6 Fortsättningskurs

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 HSB MÄLARDALEN

UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 HSB MÄLARDALEN 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT UTBILDNINGSÅR MED HSB! Kunskap skapar framgångsrika bostadsrättsföreningar 2 DEN KOMPETENTA STYRELSEN! Att ta ansvar

Läs mer

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2018 - VÅREN 2019 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT UTBILDNINGSÅR MED HSB MÄLARDALEN! Att löpande utveckla styrelsens kompetens är en investering för hela bostadsrättsföreningen

Läs mer

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2017 - VÅREN 2018 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT UTBILDNINGSÅR MED HSB! Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2018

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2018 HSB MALMÖs KURSUTBUD våren 2018 2018-01-01 VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2018 Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. Det finns många anledningar att gå på kurs i HSB!

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS UTBILDNINGAR

VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS UTBILDNINGAR 2016-08-XX VÄLKOMMEN TILL HÖSTENS UTBILDNINGAR Du som är invald i styrelsen, har uppdrag som valberedare eller är revisor i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag som kräver kompetens

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2015 - VÅREN 2016 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT UTBILDNINGSÅR MED HSB! En av fördelarna

Läs mer

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG

HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HSB MÄLARDALEN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 1 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT UTBILDNINGSÅR MED HSB! Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

KURSKATALOG 2019 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND

KURSKATALOG 2019 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. Det finns många anledningar att gå på kurs i HSB. Välkommen till ett nytt lärorikt kursår! HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA

Läs mer

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2018

UTBILDNINGAR HÖSTEN 2018 UTBILDNINGAR HÖSTEN 2018 Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om du känner att du behärskar ditt uppdrag TRYGGARE STYRELSE MED RÄTT UTBILDNING Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte,

Läs mer

KURSKATALOG 2018 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND

KURSKATALOG 2018 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND KURSKATALOG 2018 Nya perspektiv. Nya insikter. Och ny kunskap. Fler kontakter och utvecklad kompetens är viktiga pusselbitar för det goda boendet både för dig och för din förening. Välkommen till ett nytt

Läs mer

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ KURSUTBUD Våren 2016 HSB MALMÖ 2015-06-23 VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNINGAR Allt vi gör, gör vi med omtanke om våra medlemmar Du som är invald i styrelsen eller har uppdrag som valberedare, eller revisor

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2018

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2018 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2018 1 13 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter Baksidan Nya lokaler 14 Anmälan & praktisk information KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2018 I HSB Södertäljes studieråd sitter

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

KURSKATALOG 2017 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND

KURSKATALOG 2017 HSB GÖTA, HSB GÖTEBORG OCH HSB NORDVÄSTRA GÖTALAND KURSKATALOG 2017 Nya perspektiv. Nya insikter. Och ny kunskap. Fler kontakter och utvecklad kompetens är viktiga pusselbitar för det goda boendet både för dig och för din förening. Välkommen till ett nytt

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2017

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2017 HSB MALMÖs KURSUTBUD 2017 2017-01-01 VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2017 Du som är invald i styrelsen, har uppdrag som valberedare eller är revisor i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN 2015 KURSER I FEBRUARI OCH MARS VALBEREDNING Ta tillfället i akt och lär dig mer om rollen i valberedningen och vilken din uppgift är i bostadsrättsföreningen.

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

redovisning, intern kontroll, arkivering av räkenskapsinformation

redovisning, intern kontroll, arkivering av räkenskapsinformation Inbjudan till... Grundkurs e-handel; redovisning, intern kontroll, arkivering av räkenskapsinformation 8 april 2019 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel med fokus på redovisning, intern kontroll och

Läs mer

redovisning, intern kontroll, arkivering av räkenskapsinformation

redovisning, intern kontroll, arkivering av räkenskapsinformation Inbjudan till... Grundkurs e-handel; redovisning, intern kontroll, arkivering av räkenskapsinformation 22 november 2018 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel med fokus på redovisning, intern kontroll

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2019

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2019 KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2019 1 I HSB Södertäljes studieråd sitter Dan Björklund, Inger Hellström och Gun Bodbacka Nyman. Har du synpunkter till studierådet, hör av dig till gun.bodbacka@hsb.se. ANMÄLAN

Läs mer

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats.

HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. HSB brf Saturnus Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma ange datum 20XX i fyll i plats. 1 Stämmans öppnande Styrelsens ordförande fyll i namn hälsar varmt välkomna till den ordinarie föreningsstämman

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Arbetsordning och styrelseinstruktion

Arbetsordning och styrelseinstruktion För BRF Råsundavägen 69 Sida 1 Arbetsordning och styrelseinstruktion Allmänt 1 Arbetsordning för styrelsen 1 Former för styrelsemöte 2 Arbetsfördelning inom styrelsen 4 Medlemskap, andrahandsupplåtelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2018

VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2018 HSB MALMÖs KURSUTBUD hösten 2018 2018-07-02 VÄLKOMMEN TILL UTBILDNINGARNA 2018 Inspiration, motivation, erfarenhetsutbyte, glädje och kompetensutveckling. Det finns många anledningar att gå på kurs i HSB!

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2014 1 2 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. I den här broschyren kan du läsa mer om varför

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11

HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11 HSB Bostadsrättsförening Kantarellen 11 Redogörelse av hur HSB brf Kantarellen 11 har tillämpat HSB kod för bostadsrättsföreningar Vid årsstämman 2016 beslutades att styrelsen ska arbeta efter HSB-koden

Läs mer

MOTIVATION GLÄDJE TRYGGHET KOMPETENS ERFARENHET INSPIRATION EKONOMI HSB UTVECKLING KUNSKAP STYRKA NÄTVERK UTBYTE. Sida 2

MOTIVATION GLÄDJE TRYGGHET KOMPETENS ERFARENHET INSPIRATION EKONOMI HSB UTVECKLING KUNSKAP STYRKA NÄTVERK UTBYTE. Sida 2 KURSKATALOG 2017 ERFARENHET HSB TRYGGHET KUNSKAP MOTIVATION KOMPETENS INSPIRATION STYRKA UTVECKLING EKONOMI GLÄDJE NÄTVERK UTBYTE Sida 2 KUNSKAP ÄR DEN TRYGGASTE GRUNDEN Vi erbjuder dig som är aktiv i

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

KALLELSE TILL HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE HSB-STÄMMA 2019

KALLELSE TILL HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE HSB-STÄMMA 2019 KALLELSE TILL HSB RIKSFÖRBUNDS ORDINARIE HSB-STÄMMA 2019 Som fullmäktige för din HSB-förening kallas du till ordinarie HSB-stämma Dag: 15-16 maj 2019 Tid: 15 maj kl. 10.00-17.00, middag 19.00 16 maj kl.

Läs mer

Juridik för vattenråd

Juridik för vattenråd Juridik för vattenråd Vattenråd lokal samverkan med olika förutsättningar Vattenråden i Västerhavets vattendistrikt har bildats genom olika initiativ, vilket till viss del påverkar hur de är organiserade.

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 HSB BRF 97 KUNGSÄNGSPORTEN VÄLKOMMEN TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA 2012 Härmed kallas medlemmarna i HSB BRF 97 Kungsängsporten i Uppsala till extra föreningsstämma. DATUM: Torsdagen

Läs mer

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs

Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost. Arvid (grundutbildning) Kassör- och revisorkurs Bildningsprogram 2004 För föreningen Syd-Ost Arvid (grundutbildning) Datum 27 28 mars externat Plats: ännu ej klart Sista anmälningsdag: 8 mars Kursledare: Maud Roslund och Henrik Persson Utbildningen

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14

STOCKHOLMS LÄN. KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016. Uppdaterad 6 november 2015. Sida 1 av 14 STOCKHOLMS LÄN KURSER OCH TRÄFFAR vintern 2015 och våren 2016 Uppdaterad 6 november 2015 Sida 1 av 14 Välkommen till kurser och träffar! Vi erbjuder dig som förtroendevald utbildningar som ska inspirera

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är begränsade - hör av dig med din anmälan

Läs mer

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan

Brf Sjögläntan Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan 2016-08-18 Arbetsbeskrivning BRF Sjögläntan Ordförande Väljs på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet Kallar till styrelsesammanträden och leder dem Ser till att sammanträden hålls när det behövs

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Grundkurs elektronisk handel

Grundkurs elektronisk handel Inbjudan till... Grundkurs elektronisk handel 21-22 oktober 2015 i Stockholm Grundkurs elektronisk handel Syftet med denna kurs är att gå igenom vad elektronisk handel innebär, hur man kan införa e-handel

Läs mer

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR

MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR MEDLEM I HSB DIN GUIDE TILL ALLA BRF-FÖRDELAR 2012 1 Att vara medlem i HSB ger stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare. Här får du veta mer om medlemskapet och vad det

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar.

Stadgerevision. Medlemsskapsreglerna är generellt mer omfattande än i nuvarande stadgar. Brf Spinnmästaren i Lindome Göteborg 2013-04-21 Stadgerevision Föreningen har lämnat mig uppdraget att gå igenom föreningens nuvarande stadgar och ta fram nya stadgar. Sedan föreningen registrerade sina

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Grundutbildning Specialutbildning Kontakt & Anmälan GRUNDUTBILDING HSB Introduktionsdag För förtroendevalda och medarbetare HSB Riksförbund har sedan 2005 anordnat utbildning för

Läs mer

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20

Sjökrogen sammanfattande beskrivning 2015-05- 20 Senaste nytt: 2015-05-30, Läget och sammanfattning om Sjökrogen Ännu inget beslut om Sjökrogens framtid. Skall upp igen vid extrastämma inom kort. Det råder en hel del diskussioner just nu, om vad som

Läs mer

Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse

Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta föreningens angelägenheter. Denna arbetsordning fastställes av styrelsen för ett år i sänder,

Läs mer

Bildningsprogram för 2003

Bildningsprogram för 2003 Syd-Ost Bildningsprogram för 2003 2 st. Arvid ( grundutbildning ) Datum:, internat Kurs1 12-13 april eller Kurs 2 18 19 oktober Plats: Blommenhof hotell i Nyköping Plats: Externat Boplatsen Sista anmälningsdag:

Läs mer

HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG

HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2017 VÅREN 2018 2 HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGAR HT17 VT18 INNEHÅLL Välkommen till ett nytt utbildningsår med HSB 4 Diplomerad styrelseledamot 5 KURSER SOM INGÅR I MEDLEMSAVGIFTEN

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

KURSER & AKTIVITETER

KURSER & AKTIVITETER KURSER & AKTIVITETER Sida 2 KUNSKAP MOTIVATION EKONOMI INSPIRATION STYRKA KOMPETENS GLÄDJE TRYGGHET UTBYTE UTVECKLING KUNSKAP ÄR DEN TRYGGASTE GRUNDEN Vi erbjuder dig som är aktiv i din bostadsrättsförening

Läs mer

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt?

Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Vad behövs för att stärka folkrörelserna och varför är det viktigt? Folkrörelserna behövs för att utveckla demokratin, påverka samhällsutvecklingen och fånga upp engagemang. Där har vi i Sverige en lång

Läs mer

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229

VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 VALBEREDNINGENS INSTRUKTION HSB BRF SNÖSÄTRA 229 1. INLEDNING Denna instruktion är utformad speciellt för Brf Snösätra och är antagen av föreningens årsstämma 2015-04-22. ALLMÄNT Föreningsstämmans beslut

Läs mer

Att vara styrelseledamot

Att vara styrelseledamot Välkommen till kursen Att vara styrelseledamot Vilka är vi? Ulrika Blomqvist Vd, jurist Tove Lindau jurist, styrelserådgivare Syfte och mål Varför? Vad? En väl fungerande förening! Ge er en grundläggande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Institutet Mot Mutor

Stadgar för den ideella föreningen Institutet Mot Mutor Stadgar för den ideella föreningen Institutet Mot Mutor 1 Namn och säte Föreningens namn är Institutet Mot Mutor (org nr 802001-5882) och dess säte är Stockholm. 2 Ändamål Institutet har till uppgift att

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER HÖSTEN 2014. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER HÖSTEN 2014. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER HÖSTEN 2014 Utbildningar för dig som är verksam i en förening 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG

HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG HSB Södertörns utbildningar är öppna för alla. HSB SÖDERTÖRN UTBILDNINGSKATALOG HÖSTEN 2018 VÅREN 2019 INNEHÅLL Välkommen till ett nytt utbildningsår med HSB Södertörn 3 Diplomerad styrelseledamot 3 KURSER

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD

STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD STYRELSENS ARBETSORDNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STIGS GÅRD Styrelsen i Bostadsrättsföreningen Stigs Gård har upprättat denna arbetsordning för att utgöra ett komplement till bestämmelserna i bostadsrättslagen

Läs mer

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet

NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB. Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK NÄRINGSLIVSUTVECKLING I LINKÖPING AB Effektiv och snabb service för näringslivet NULINK STÄRKER DITT FÖRETAG! 2007 ombildades Linköpings kommuns näringslivskontor till aktiebolaget NuLink, som betyder

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR

YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR Flik 5 01 a YTTRANDE ÖVER MOTION ANG HSB OMSORG FÖR ALLA ÅLDRAR Rubricerad motion inkom till ordinarie föreningsstämma 2015. På förslag av styrelsen beslutade stämman att uppdra åt Medlemsutskottet att

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen

ROM 2015. Gör din röst hörd! Dagordningen ROM 2015 Gör din röst hörd! 1 Dagordningen Dagordningen, eller ärendelistan som den ibland kallas, är en sorts plan över vad mötet ska diskutera och i vilken ordning. Det finns regler i stadgarna för vilka

Läs mer

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet

Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Information om föreningsformenf och styrelsearbetet Föreningsformen En bostadsrättsförening är en speciell form av ekonomisk förening som omfattas av: Bostadsrättslagen (1991:614) Lagen om ekonomiska föreningar

Läs mer

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen

Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Fastställd av styrelsen den 9 november 2015 Insamlingsstiftelsen IndianChildren Arbetsordning för styrelsen Styrelsens övergripande uppgift är att för medlemmarnas räkning förvalta stiftelsens angelägenheter.

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 april 2016

PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 april 2016 PROTOKOLL FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 19 april 2016 1 Föreningsstämmans öppnande Styrelsens ordförande, Anton Fröidstedt, hälsar alla välkomna till den ordinarie föreningsstämman avseende räkenskapsåret

Läs mer

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR

BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR STADGAR STADGAR NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR ANPASSNINGAR AV DESSA STADGAR Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för bostadsrättsföreningar av 2011 i följande bestämmelser:

Läs mer

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

11-12 OKTOBER 2014. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 11-12 OKTOBER 2014 www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att få träffa andra inspirerande

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013

HSB BRF DYNAN ÅRSRedoviSning 2013 HSB BRF DYNAN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013. Kap. 1 Om föreningen 1 Föreningens namn är Barnaktiviteter i Örnsköldsvik. Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Örnsköldsviks

Läs mer