KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA"

Transkript

1 KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

2 VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att man behärskar sitt uppdrag. Vi vet också att välutbildade styrelseledamöter ger stabila föreningar och trygga medlemmar. Det tycker vi är viktigt. Kurstillfället ger dig också möjlighet att dela erfarenheter med andra förtroendevalda och bilda nätverk inför framtiden. Vi strävar ständigt efter att förbättra oss. Kom gärna med förslag på hur vi kan utveckla våra utbildningar. Varmt välkommen! Fredrik Alpin medlems- och informationschef, HSB Uppsala Foto: alexochmartin.se 1

3 SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG STÄM AV MED DIN STYRELSE När du vill gå en kurs måste du först stämma av med din styrelse eftersom kursavgiften betalas av bostadsrättsföreningen. ANMÄLAN Anmäl dig på utbildning eller skicka e-post till senast två veckor innan kursen startar. Kom ihåg att ange kurs, namn, adress, e-post och vilken förening du tillhör samt om du har några allergier. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller! KURSAVGIFT Kostnaden är 700 kronor per deltagare för föreningar som tillhör HSB. För föreningar som inte tillhör HSB är kostnaden kronor per deltagare. Kursavgiften debiteras bostadsrättsföreningen. FÖRTÄRING Vid kvällskurserna bjuder vi på mat. Vi äter innan kursen, mellan kl Vid dagkurserna bjuder vi på enklare förtäring. Kom ihåg att ange om du är allergisk eller vill ha ett vegetariskt alternativ när du anmäler dig. KURSMATERIAL/DOKUMENTATION Eventuellt material delas ut i samband med kursstart. KURSLOKAL Om inget annat anges hålls kurserna på Scandic Nord, Gamla Uppsalagatan 50, Uppsala. ÅTERBUD Avboka via eller skicka e-post till marianne. senast åtta dagar innan kursstart. Vid avbokning närmare än åtta dagar innan kursstart utgår full betalning. FRÅGOR Har du frågor om kurserna är du välkommen att skicka e-post till eller ringa

4 VÅRENS KURSUTBUD 3

5 HYRESJURIDIK OCH ARRENDERÄTT Att ha lokalhyresgäster är ett stort ansvar och reglerna kring hyresavtalen är många. Den här utbildningen behandlar bland annat formkraven på hyresavtalet, rättigheter och skyldigheter för hyresgästen vid underhåll eller ombyggnader av fastig heten/lokalen, frågor kring hyresbeloppet och ändring av hyra, överlåtelse av lokal, andrahandsupplåtelse, regler och formkrav för uppsägning, indirekt besittningsskydd, garage- och parkeringsavtal. Föreläsare Peter Gustavsson 28 januari 14 januari KURS FÖR ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE Vi går igenom arbetsfördelning, delegering, årsstämma, årsberättelse, medlemskap och mötesteknik. Varför och hur skriver man protokoll? Vad händer med det utskrivna protokollet, justering, vem får ta del av protokollet och hur ska det förvaras? Kursen börjar och avslutas gemensamt för ordförande och sekreterare. Föreläsare Clas Gejke och Fredrik Alpin 9 februari 26 januari Kom ihåg! Meddela vilken funktion du har i styrelsen när du anmäler dig. FÖRENINGENS EKONOMI EKONOMISK GRUNDKURS Kursen vänder sig till hela styrelsen och du behöver inte ha ekonomibakgrund för att gå den. Målsättningen är att ge deltagarna grundläggande kunskap om styrelsens ansvar och huvudsakliga arbetsuppgifter. Vi behandlar frågor som budget, tioårskalkyl, årsbokslut och underhållsplaner. På ett enkelt sätt kommer vi att förklara varför dubbel bokföring används, hur kontoplanen är uppbyggd och skillnaden mellan balansräkning och resultaträkning. Föreläsare Ragnar Jalakas 10 februari 27 januari 4

6 GRUNDKURS ENKÖPING För alla nya styrelsemedlemmar eller för dig som vill veta mer om styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Kursen tar upp styrelsens ansvar, årsstämma, arbetsfördelning, medlemskap, mötesverksamhet, protokoll, information, andrahandsupplåtelse och lite till. Föreläsare Fredrik Alpin GRUNDKURS För alla nya styrelsemedlemmar eller för dig som vill veta mer om styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Kursen tar upp styrelsens ansvar, årsstämma, arbetsfördelning, medlemskap, mötesverksamhet, protokoll, information, andrahandsupplåtelse och lite till. Föreläsare Fredrik Alpin OCH 9 mars, kl 23 februari LOKAL Upplands Boservice, Ågatan 5, Enköping 16 mars 4 mars JURIDIK I Kursen ger deltagarna kunskap i de vanligaste bostadsrättsjuridiska frågorna. Det blir en genomgång av fördelningen av underhållsansvaret mellan bostadsrättshavaren och föreningen, hur skador i lägenheten och fastigheten ska hanteras samt vad man får och inte får göra med sin bostadsrätt. Föreläsare Peter Gustavsson 23 mars 6 mars 5

7 SKRÄDDARSY EN KURS TILL ER STYRELSE Öka styrelsens kunskap och gemenskp genom en utvecklande och trivsam utbildning. Ibland finns det behov av skräddarsydda utbildningar på andra teman än de som erbjuds i denna katalog. Ni kanske har behov av eller önskar ett samlat koncept med exempelvis ekonomi, underhåll och fastighetsägaransvar vid ett utbildningstillfälle. Det kan osckså vara så att hela styrelsen önskar en kurs i konsten att rätt förstå och bedöma föreningens balans- och resultaträkning. Hör av er till Marianne Johansson, e-post: med era önskemål så återkommer vi med ett förslag. Foto: VEM GÖR VAD I STYRELSEN? Känner du dig osäker på vad styrelserollerna innebär? Här är en snabb genomgång av respektives uppgifter. ORDFÖRANDE Leder arbetet, bevakar att styrelsen sköter sig, kallar till sammanträden och ser till att de hålls på ett korrekt sätt och protokollförs. Ordföranden ser även till att besluten som fattas verkställs och har vid lika röstetal utslagsröst. Ordföranden har det yttersta ansvaret och kan tillsammans med övriga styrelseledamöter ställas till svars rättsligt om fel har begåtts. SEKRETARARE Sekreteraren har en administrativ roll och har vissa specifika uppgifter. Bland dessa ingår att förbereda styrelsesammanträden och föreningsstämmor, att föra protokoll, att få dessa undertecknade och att förvara föreningens viktiga dokument på ett säkert sätt. VICE ORDFÖRANDE När styrelsens ordinarie ordförande är frånvarande träder vice ordförande in och axlar dennes ansvar och utför ordförandes uppgifter. När ordinarie ordförande finns tillgänglig fyller den vice ordförande samma funktion som övriga ordinarie ledamöter. LEDAMÖTER (ORDINARIE) Fungerar som ett stöd för ordföranden och utför de uppgifter som delegeras. HSB erbjuder medlemsförmånen HSB-ledamoten. Det är en av HSB utsedd ledamot med syfte att stötta styrelsen i det löpande arbetet. EKONOMIANSVARIG Ser till att föreningens ekonomi sköts på rätt sätt och ansvarar bland annat för bokföring, budgetförslag och bokslut. De flesta föreningar väljer att lägga ut dessa externt. I de fallen fungerar styrelsens ekonomiansvarige som länk mellan den externa och styrelsen. SUPPELANT En suppleant fungerar som en reservmedlem i styrelsen. Om en styrelseledamot inte kan fullföja sina uppgifter kliver suppleanten in och tar över deras uppgifter. 6

8 HÖSTENS KURSUTBUD 7

9 EKONOMI OCH UNDERHÅLLSPLAN Ekonomin har en central roll i bostadsrättsföreningens förvaltning och underhållsplanen är ett av styrelsens viktigaste arbetsredskap och styrinstrument för att med framgång planera underhållet av föreningens fastighet. Vi går under kursen bland annat igenom ekonomiska begrepp, budget och underhållsplanens grunder och upplägg. Föreläsare Johan Lind och Börje Persson OCH 16 sept, kl sept, kl september 10 september LOKAL HSB, Kungsängsgatan 35, Uppsala GRUNDLÄGGANDE UPPHANDLING OCH ENTREPRENADJURIDIK För att kunna vara en bra beställare av entreprenader, är det bra med grundläggande kunskaper om juridiken. Utbildningen tar upp vad du bör tänka på om entreprenören inte gör vad ni kom överens om eller om det blir fel vid utförande av entreprenaden. Vidare berörs betydelsen av skriftliga kontrakt. Vi gör även en översiktlig genomgång av allmänna bestämmelser AB04/ABT06. Föreläsare Peter Gustavsson 28 september 14 september JURIDIK II Kursen tar upp alla de sätt en bostadsrätt kan övergå samt hur en medlemskapsprövning går till. Förverkande av bostads rätten, anmodan om upprättelse och tvångsförsäljning behandlas också. Föreläsare Peter Gustavsson GRUNDKURS För alla nya styrelsemedlemmar eller för dig som vill veta mer om styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Kursen tar upp styrelsens ansvar, årsstämma, arbetsfördelning, medlemskap, mötesverksamhet, protokoll, information, andrahandsupplåtelse och lite till. Föreläsare: Fredrik Alpin 5 oktober 18 september 5 oktober 18 september 8

10 KURS FÖR VALBEREDARE SÄKRA STYRELSENS ÅTERVÄXT Valberedningen har uppdraget att från föregående föreningsstämma förbereda de val som ska göras på kommande stämma. Hur väl valberedningen lyckas beror på hur förberedda de är och på vilket sätt de presenterar förtroendeuppdragen. Vi går igenom uppdraget från start till mål. Du får tips och idéer om hur du kan motivera medlemmar att engagera sig i föreningen. Föreläsare: Fredrik Alpin 12 oktober 25 september KURS FÖR REVISORER Revisorerna ska i efterhand granska den verksamhet som styrelsen har bedrivit. Det gäller inte bara balansoch resultaträkning utan också den löpande verksamheten. Kursen ger kunskap om revisorsrutiner, granskning och god revisionssed. Föreläsare Revisor från BoRevison 14 oktober 30 september GRUNDKURS ENKÖPING För alla nya styrelsemedlemmar eller för dig som vill veta mer om styrelsearbete i en bostadsrättsförening. Kursen tar upp styrelsens ansvar, årsstämma, arbetsfördelning, medlemskap, mötesverksamhet, protokoll, information, andrahandsupplåtelse och lite till. Föreläsare Fredrik Alpin OCH 19 okt, kl 5 oktober LOKAL Upplands Boservice, Ågatan 5, Enköping BOSTADSRÄTTSEKONOMI Kursen tar upp tolkning, redovisningsregler och bokföringsnämndens allmänna råd, dessutom går vi igenom hur årsredovisningen är uppbyggd. Du kommer att få ökad kunskap och förståelse för en årsredovisning. Föreläsare Börje Persson 4 november 21 oktober 9

11 KALENDARIUM 2015 MÅNAD KURS ANMÄL DIG SENAST Januari Februari Februari Hyresjuridik och arrenderätt Kurs för ordförande och sekreterare Föreningens ekonomi Ekonomisk grundkurs 28 januari kl 14 januari 9 februari Kl 26 januari 10 februari kl 27 januari Mars *Grundkurs Enköping 9 mars Kl 23 februari Mars Grundkurs 16 mars Kl 4 mars Mars Juridik I 23 mars Kl 6 mars September September September **Ekonomi och underhållsplan **Ekonomi och underhållsplan Grundläggande Upphandling & Entreprenadjuridik 16 september kl september 24 september kl september 28 september Kl 14 september Oktober Juridik II 5 oktober Kl 18 september Oktober Grundkurs 5 oktober Kl 18 september Oktober Kurs för valberedare 12 oktober Kl 25 september Oktober Kurs för revisorer 14 oktober Kl 30 september Oktober *Grundkurs Enköping 19 oktober Kl 5 oktober November Bostadsrättsekonomi 4 november kl 21 oktober * Grundkurs Enköping, lokal Upplands Boservice, Ågatan 5, Enköping ** Ekonomi och underhållsplan, lokal HSB, Kungsängsgatan 35, Uppsala 10

12 HSB Uppsala Kungsängsgatan 35, Box 1103, Uppsala E-post:

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Medlem i bostadsrättsföreningen

Medlem i bostadsrättsföreningen Medlem i bostadsrättsföreningen Vad har du som boende ansvar för och vad ska föreningen ta hand om? Vad sker på en stämma och vem kan väljas in i styrelsen? I den här skriften får du svar på de här och

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Medlemsbladet. I de t här n umr et:

Medlemsbladet. I de t här n umr et: Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420-2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Medlemsbladet Å r g å n g 2 3, n u m m e r 2 S e p t e m b e r 2 0 1 1 I de t här n umr et: Styrelse. Ordförande har ordet.

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9

Material Överlämningsguide Uppdaterad: 2015-02- 18 Sida 2 av 9 Sida 2 av 9 Överlämning till den nya elevkårsstyrelsen och övriga förtroendevalda Årsmötet är över, en ny styrelse är vald och arbetet som styrelseledamot är över så fort årsmötesordföranden har slagit

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för.

Att bo i bostadsrätt. en informationsskrift om bostadsrättens villkor. juni 2006. Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Att bo i bostadsrätt en informationsskrift om bostadsrättens villkor juni 2006 Skriften publiceras med tillstånd från SBC ek för. Eftertryck förbjudes Att bo i bostadsrätt Denna informationsskrift är utgiven

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Teleoperatörer dumpar

Teleoperatörer dumpar sbcdirekt Nummer 1 Januari 2010 Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.sbc.se Teleoperatörer dumpar hyra för basstationer Illustration: Patrik Agemalm Ett sätt för bostadsrättsföreningar

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015. Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER VÅREN 2015 12 Utbildningar för dig som är verksam i en förening GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening? 3. Olika föreningar 4. Kort om ekonomiska föreningar 6. Föreningens namn 8 Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening? 3 Olika föreningar 4 Kort om ekonomiska föreningar 6 Föreningens namn 8 Styrelsen och verkställande direktören 10 Revisor 12

Läs mer