Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER"

Transkript

1 Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014

2 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar inom Stockholms och Gotlands län. Vi har närmare fastighetsägare som medlemmar, såväl privata som kommunala, varav hälften är bostadsrättsföreningar. Att vara medlem i Fastighetsägarna Stockholm ger dig tillgång till vårt breda utbud av tjänster, förmåner, nyheter, kunskap och expertis. Dessutom bidrar du som medlem till, och får glädje av, vårt omfattande opinionsbildande och näringspolitiska arbete med att förbättra villkoren för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Fastighetsägarna Stockholms vision är ett långsiktigt hållbart samhälle med en väl fungerande fastighetsmarknad, där fastighetsägare på marknadsmässiga villkor och med samhällsansvar tillgodser efterfrågan på bostäder och lokaler. Förutom vårt opinionsbildande och näringspolitiska arbete är vårt mål att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna erbjuder ett brett utbud av aktuella kurser till branchen. Eftersom våra kursledare är experter inom sina områden kan vi garantera hög kvalitet och högaktuell kunskap. BOKA TRE KURSER OCH DU FÅR KR I RABATT! 2

3 VÄLKOMMEN TILL VÅRENS KURSER Ditt ansvar spänner över många områden. Oavsett om du är fastighetsägare eller sitter som styrelseledamot i en bostadsrättsförening är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de lagar och regler som styr ditt arbete. Fastighetsägarna Stockholm har gedigen erfarenhet av fastighetsförvaltningens alla delar och kan därför erbjuda ett brett utbud av kurser. Våra kursledare är experter inom sina områden. Tack vare att de dagligen arbetar med frågorna kan vi garantera att du får den senaste informationen. Rätt kunskaper är så viktiga att vi ger dig som är medlem 30 procent rabatt på alla våra kurser. Du får dessutom 1500 kr i rabatt (exkl moms) när du bokar in dig på tre valfria kurser ur vårens kursutbud. Anmäler dig gör du enklast på vår webb: Saknar du medlemskap och vill veta mer om vad det innebär att vara medlem? Kontakta oss på eller skicka ett mail till Vänliga hälsningar, Fastighetsägarna FASTIGHETSÄGAR- FRUKOST Varannan tisdag erbjuder vi dig som medlem kostnadsfria frukostseminarier i aktuella förvaltningsfrågor. Underhållsplan, vattenskador, bredband och energieffektivisering är några exempel på teman. För vårens program och anmälan se Anmäl dig gärna i god tid - det är ofta högt tryck på våra fastighetsägarfrukostar! 3

4 Fastighetsägarna GRÖNA HYRESAVTAL År 2012 lanserade Fastighetsägarna en Grön bilaga till standardavtalet 12B.2 gällande lokaler. Avtalet innebär att både hyresgäst och hyresvärd arbetar för en bättre miljö. Åtgärderna innebär bl.a. minskad energianvändning, bättre avfallshantering och miljövänliga val vid ombyggnad. På kursen går vi igenom avtalet och diskuterar i grupp hur avtalet praktiskt ska tillämpas. MÅLGRUPP: Fastighetsägare, förvaltare, personal hos kommuner eller hyresgäster av kontorslokaler som kommer att använda gröna hyresavtal samt övriga i branschen med miljöintresse. Bakgrund, syfte med gröna hyresavtal Genomgång de av olika avsnitten i gröna hyresavtal Praktisk genomgång av avtalsmallen Tid för diskussion kring funktion, innehåll och praktiskt genomförande Hyresgäst- respektive hyresvärdsperspektiv på miljöfrågor och gröna hyresavtal PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Per-Erik Stålhandske INGÅR: Kursmaterial och kaffe SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 26 jan Stockholm 5 feb VALBEREDNING Valberedningen har ett viktigt uppdrag från föregående föreningsstämma; att förbereda de val som ska göras på kommande stämma. Hur väl valberedningen lyckas beror på hur förberedda de är och på vilket sätt de presenterar förtroendeuppdragen. Vi går igenom uppdraget, var man börjar och hur det avslutas, vad styrelsearbetet innebär och vad en valberedning ska/bör göra. Du får tips och idéer om hur du kan motivera medlemmar att engagera sig i föreningen. Kursen vänder sig till hela valberedningen. MÅLGRUPP: Bostadsrättsföreningar. Praktiskt valberedningsarbete Olika poster i styrelsen Arvoden PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Ove Schramm INGÅR: Kursmaterial, kaffe och smörgås. SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 8 feb Stockholm 18 feb

5 ATT ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER Som fastighetsägare och styrelse i en BRF finns allt att vinna på en god fastighetsförvaltning. Ett professionellt fastighetsägande där de boende och lokalhyresgäster trivs ger dig möjlighet att bygga en långvarig relation till dem. En lojalitet som lönar sig, för samtidigt höjs värdet på din fastighet. MÅLGRUPP: Fastighetsägare, förvaltare och styrelsemedlemmar i BRF:er. God sed och etik för fastighetsägare Uthyrning Hyresgästsservice och kundvård Standard Underhåll Drift Fastighetsskötsel Egenkontroller Försäkringsfrågor PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Christina Wahlström & Lars Gustafsson INGÅR: Kursmaterial och kaffe SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 9 jan Stockholm 19 feb

6 Fastighetsägarna SBA ATT BRANDSKYDDA FASTIGHETER Varje dag brinner tre bostäder i Stockholms län. Konsekvenserna kan bli svåra och de ekonomiska följderna av en brand är ofta mycket kännbara. Som fastighetsägare eller styrelseledamot är du ansvarig för att huset är skyddat mot brand och är utrymningssäkert. Här får du insikt om vad lagen säger och vad som krävs av dig som ansvarig för att skapa ett tryggt boende för alla. MÅLGRUPP: Fastighetsägare, förvaltare, styrelseledamöter, suppleanter och andra aktiva i en BRF-styrelse. Lagkrav Styrelsens ansvar Skriftlig redogörelse hur gör man? Vad är en brandcell? Fungerar utrymningsvägen i ert hus? Case från verkligheten SBA Systematiskt Brandskyddsarbete punkt för punkt PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Leif Svensson INGÅR: Kursmaterial, kaffe och smörgås SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 feb ORT Stockholm 6 DATUM TID 20 feb L

7 ter. GRUND- LÄGGANDE HYRESRÄTT En övergripande kurs som ger dig fördjupade kunskaper om bland annat hyresgästens rättigheter och skyldigheter, hyresavtalets tecknande och upphörande, processen i hyresnämnd och tingsrätt, hyressättning samt fel i bostadslägenheten. Vi tar upp gränsdragningen mellan bostadslägenheter och lokaler samt viktiga rättsfall. MÅLGRUPP: Fastighetsägare, förvaltare och andra medarbetare i fastighetsföretag samt BRF:er som har lokalhyresgäster eller bostadshyresgäs- Översikt av hyreslagstiftningen avseende bostad och lokal Tillträdesregler, lägenhetens skick och reparationer Störningar Obetald hyra Uppsägningar/ Avhysningar PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Christina Wahlström & Åsa Thonfors INGÅR: Kursmaterial, boken Bostadshyresavtal i praktiken, lunch samt för- och eftermiddagskaffe SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 22 feb Stockholm 4 mar LÄGENHETSBYTEN OCH ANDRAHANDS- UTHYRNING På kursen får du exempel på hyresnämndens beslut i olika fall, bland annat vad som gäller när hyresgästen åberopar provsamboende, studier, tillfälligt arbete eller ålder och sjukdom som skäl för att hyra ut i andra hand. Du får lära dig vilka krav du kan ställa på andrahandshyresgästen och bytesparten. Vi diskuterar uppsägning efter otillåten andrahandsuthyrning, skenbyten och vad som kan åberopas som bevisning i hyresnämnden samt de senaste lagändringarna. MÅLGRUPP: Styrelseledamöter, suppleanter och andra aktiva i en BRF-styrelse. Fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Tillstånd att hyra ut i andra hand Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning Påföljder vid otillåten andrahandsuthyrning Tillstånd till byte Förfarandet i hyresnämnden PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Ulric Höij INGÅR: Kursmaterial och kaffe. SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 24 feb Stockholm 6 mar

8 Fastighetsägarna STYRELSENS ANSVAR OCH BEFOGENHETER I den här kursen tar vi upp de vanligaste juridiska frågorna för styrelsen och vilka lagar och regler som gäller för en bostadsrättsförening. Kursen ger dig också kunskap om styrelsens ansvar och vilka befogenheter som styrelsen har. Vi uppdaterar dig ovkså om det senaste som händer inom BRF-området. MÅLGRUPP: Nyblivna och erfarna styrelseledamöter, suppleanter och andra aktiva i en BRF-styrelse. Prövning av nya medlemmar Andrahandsupplåtelse Förverkande och uppsägning av medlemmar som inte sköter sig Tvångsförsäljning av bostadsrättslägenhet Föreningens regelverk Styrelsen och dess arbete Jäv, styrelseprotokoll, revisorns roll, stämmans roll Föreningens viktigaste dokument Ändring av stadgar Medlemskap i föreningen PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Christine Hallberg INGÅR: Kursmaterial, boken Styrelsearbete i föreningar samt kaffe och smörgås SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 3 mar, 28 apr Stockholm 13 mars, 8 maj

9 Fastighetsägarna FÖRENINGENS EKONOMI I den här grundkursen får du reda på hur ekonomin i en BRF är uppbyggd och om föreningens intäkter och utgifter. Du får kunskap om vilka lagar och regler som styrelsen måste följa och om föreningens bokföringsskyldighet. MÅLGRUPP: Kassörer och andra styrelseledamöter i BRF:er. Lagar, normgivning och redovisningspraxis Årsredovisningen i en bostadsrättsförening God redovisningssed och bokföringsskyldighet Centrala ekonomiska begrepp i en bostadsrättsförening Investeringar/underhåll Underhållsplanering Skatter PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Jörgen Götehed INGÅR: Kursmaterial, kaffe och smörgås SISTA ANMÄLNINGSDAG: 8 mar ORT Stockholm DATUM TID 18 mar

10 Fastighetsägarna HYRESRÄTT FÖRDJUPNING BOSTÄDER Hur agerar man om hyresgästen inte betalar hyran? Hur ändrar man hyran eller andra villkor för en bostadshyresgäst? På den här kursen får du svaren på de vanligaste frågeställningarna en fastighetsägare ställs inför. Vi redogör för praktiska fall och rättsfall för att tydligt illustrera de olika fallgropar som finns. Vi går även igenom de lagar, regler och den domstolspraxis som styr vår handlingsfrihet. MÅLGRUPP: Fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Uppsägning av hyresgäst, lägenhetsbyten och andrahandsupplåtelser Överlåtelser av hyresrätt till närstående, lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning Uppsägning av hyresgäst Hyressättning av bostäder Ombyggnation tips och råd Hyresändring Andra villkorsändringar Värdens skyldigheter Lägsta godtagbara standard i bostadslägenhet Åtgärdsförelägganden PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Christina Wahlström & Lena Fröman INGÅR: Kursmaterial, boken Bostadshyresavtal i praktiken, lunch samt för- och eftermiddagskaffe SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 9 mar Stockholm 19 mar

11 PROJEKT OCH OMBYGGNAD Den här kursen vänder sig till alla som just står i begrepp att upphandla och genomföra en större ombyggnad, t.ex. stambyte, balkongrenoveringar m.m. På kurs går vi igenom alla huvudsakliga steg i ombyggnadsprocessen, från upphandling till slutbesiktning av den färdiga ombyggnaden. MÅLGRUPP: Fastighetsägare, förvaltare, styrelsemedlemmar i BRF:er. Upphandling Kontrakt Produktion Besiktning PRIS: kr medlem, kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Shiva Norvad & Nämi Sandart INGÅR: Kursmaterial, kaffe och smörgås SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 24 mar ORT Stockholm DATUM TID 3 apr

12 Fastighetsägarna INTRODUKTIONS- FÖRELÄSNING -NY I STYRELSEN Vår introduktionsföreläsning är till för dig som är ny i styrelsen. Här får du svaret på dina frågor vad styrelserollen innebär, vilka arbetsuppgifter som styrelsen ansvarar för och hur det praktiska styrelsearbetet fungerar i en BRF. MÅLGRUPP: Nyblivna styrelseledamöter och suppleanter i BRF:er Genom introduktionsföreläsningen får du med dig matnyttig kunskap och värdefulla tips om det praktiska styrelsearbetet som är användbart i din egen förening. Föreläsningen är helt kostnadsfri för dig som är medlem. Om du däremot skulle utebli utan avanmälan debiteras föreningen 650 kr (exkl. moms). För dig som inte är medlem finns det möjlighet att delta till vårt ordinarie kurspris i mån av plats. PRIS: 0 kr medlem, 950 kr icke medlem (exkl. moms) KURSLEDARE: Ove Schramm & Lars Gustafsson INGÅR: Kaffe och smörgås SENASTE ANMÄLNINGSDAG: 31 mar, 14 apr Stockholm 10 apr, 24 apr Försnack och smörgås från kl KUNDPORTALEN ENTRÉ Den här kursen handlar om hur du som fastighetsägare eller styrelsemedlem i en BRF kan arbeta effektivt och modernt med hjälp av den webbaserade Kundportalen Entré. Med kundportalen Entré förenklas samarbetet mellan ägare eller styrelsemedlemmar och Fastighetsägare. MÅLGRUPP: Nya och befintliga kunder inom ekonomisk och/eller teknisk förvaltning. Så här fungerar Entré Arbetssätt i Entré Nyttiga funktioner i Entré Så här fungerar den digitala attesteringen Attestflödet och attestering av fakturor Nyttiga funktioner för digital attestering PRIS: Två personer ur styrelsen går kostnadsfritt. Tillkommande personer 500 kr/person (medlemspris) KURSLEDARE: Birgitta Thunander & Christian Johansson INGÅR: Kursmaterial, kaffe och smörgås SISTA ANMÄLNINGSDAG: 20 jan Stockholm 30 jan

13 KOMMANDE KURSER HÖSTEN 2014 Avflyttningsbesiktning Fastighetsmoms Hyresrätt fördjupning lokaler Alla våra kurser och utbildningar finns på: SKRÄDDARSYDD UTBILDNING Har du idéer på vad du skulle vilja lära dig mer av inom fastighetsbranschen? Vi har möjlighet att erbjuda skräddarsydda utbildningar för både BRF:er och privata fastighetsägare efter specifika önskemål eller idéer. Hör gärna av dig till oss på eller för mer information! 13

14 Fastighetsägarna Fastighetsägarna VÅRA KURSLEDARE CHRISTINA WAHLSTRÖM Jur.kand med erfarenhet som fastighetsjurist. Arbetar på Fastighetsägarna Service med rådgivning och processer i hyresrätt, nyttjanderätt och arrende. Medförfattare till Bostadshyresrätt i praktiken. BIRGITTA THUNANDER AO chef i Ekonomi på Fastighetsägarna Service. Birgitta har mångårig erfarenhet inom området ekonomisk förvaltning. LENA FRÖMAN Jur. kand. och anställd vid Fastighetsägarna Service som fastighetsjurist. Lena har arbetat med bl a hyresjuridik i 20 år. Hon bistår fastighetsägare med rådgivning och i processer gällande bl a hyresrätt. OVE SCHRAMM Fastighetsjurist och arbetar på Fastighetsägarna Service. Ove har lång erfarenhet av bostadsrättsföreningar och föreningsjuridik. JÖRGEN GÖTEHED Revisor och konsult hos BoRevision i Sverige AB. Arbetar sedan många år framför allt med revision och revisionsnära tjänster för bostadsrättsföreningar och andra ekonomiska föreningar. PER-ERIK STÅLHANDSKE Civilingenjör med inriktning mot energiteknik. Han har lång erfarenhet av fjärrvärmerelaterade frågor och är chef för konsult- & projektgruppen hos Fastighetsägarna Service. LARS GUSTAFSSON Förvaltare inom Fastighetsägarna Service. Lars har flerårig erfarenhet från fastighetsförvaltning och drift från bostäder och kommersiella lokaler samt även industri. ULLA WERKELL Skatteexpert på Fastighetsägarna Sverige. Ulla arbetar näringspolitiskt med skatterätt, finansiering, redovisningsfrågor, bostadsrättslagstiftning och PBL. CHRISTINE HALLBERG Jur.kand. Fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service. Christine har erfarenhet från fastighetsrätt med inriktning mot bostadsrätt och bostadshyresrätt. ÅSA THONFORS Jur. kand. och arbetar på Fastighetsägarna Service sedan 10 år. Åsa har lång erfarenhet av såväl fastighetsjuridik som hyresrätt och bostadsrätt. SHIVA NORVAD Jur. Kand. Fastighetsoch Entreprenadjurist på Fastighetsägarna Service. Shiva har erfarenhet från fastighetsrätt, entreprenadrätt, obeståndsrätt och avtalsrätt. NÄMI SANDART Jur. Kand Entreprenadjurist på Fastighetsägarna Service. Nämi har stor erfarenhet av alla frågor som rör entreprenad- och konsulträtt. ULRIC HÖIJ Jur. kand. och fastighetsjurist på Fastighetsägarna Service. Ulric har tidigare arbetat bl a vid hyresnämnd, tingsrätt och hovrätt. 14

15 PRAKTISK INFORMATION MEDLEMSFÖRMÅN OCH PRIS Som medlem i Fastighetsägarna har du 30 procent rabatt på alla våra kurser. Under våren erbjuder vi 1500 kr i rabatt när du bokar tre utbildningar. Priserna är exklusive moms. I samtliga kurser ingår kurslitteratur och kaffe. I heldagskurserna ingår lunch i priset. AVBOKNINGAR OCH OMBOKNINGAR Fram till 10 dagar före kursstart kan du av- eller omboka utan kostnad, efter det är anmälan bindande och hela kursavgiften debiteras. Om du inte kan komma går det givetvis bra att skicka en kollega meddela oss! SÅ ANMÄLER DU DIG Anmälan görs enklast på vår webb: PLATS Samtliga kurser hålls i Fastighetsägarnas hus, i våra egna lokaler på Alströmergatan 14 i Stockholm. UPPDATERINGAR PÅ HEMSIDAN Det kan tillkomma nya kurser och vi kan göra förändringar i utbudet. Bevaka vår hemsida för senaste informationen. Om en kurs ställs in skickar vi info om detta senast 10 dagar innan kursstart. MER INFORMATION Kontakta oss gärna för mer information på e-post Britt-Marie Wallström Fastighetsägarna Stockholm 15

16 Fastighetsägarna VÅRENS KURSUTBUD DATUM KURS TID ORT 30 jan Kundportalen Entré Stockholm 5 feb Gröna hyresavtal Stockholm 18 feb Valberedning Stockholm 19 feb Att äga och förvalta fastigheter Stockholm 20 feb SBA- Att brandskydda fastigheter Stockholm 4 mars Grundläggande hyresrätt Stockholm 6 mars Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning Stockholm 13 mars Styrelsens ansvar och befogenheter Stockholm 18 mars Föreningens ekonomi Stockholm 19 mars Hyresrätt fördjupning bostäder Stockholm 3 april Projekt och ombyggnad Stockholm 10 april Föreläsning ny i styrelsen Stockholm 24 april Föreläsning ny i styrelsen Stockholm 8 maj Styrelsens ansvar och befogenheter Stockholm Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Fastighetsägarna Stockholm > Fastighetsägarnas hus, Alströmergatan 14, Stockholm Växel > Kundservice > 16

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2013 FastighEtsägarna MITTNORD Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Våren 2012 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Uppdatera dig hos oss Nu är det åter igen dags att presentera ett nytt kursprogram. Vi är redan framme vid

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2012 Utbildningar våren 2012! Vi underlättar din vardag Nu är det åter dags att presentera ett nytt kursprogram.

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2015 Innehållsförteckning Högskolekurser Fastighetsföretagande 6 Fastighetsinvesteringar 7 Finansiell analys och bedömning av 7 fastighetsföretag Juridik

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ KURSUTBUD Våren 2016 HSB MALMÖ 2015-06-23 VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNINGAR Allt vi gör, gör vi med omtanke om våra medlemmar Du som är invald i styrelsen eller har uppdrag som valberedare, eller revisor

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 31 maj 2010 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Din röst bland makthavarna och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Från pannrummet till maktens korridorer. Ett medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm ger dig inte bara tillgång till våra tjänster och

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2013/2014 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 10 juni 2013 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 2012 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 Vi ger svaren på dina arbetsgivarfrågor! En av våra främsta arbetsuppgifter på Industriarbetsgivarna är att hjälpa dig som arbetsgivare. Hos oss

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är begränsade - hör av dig med din anmälan

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Intensivkurs i litterär gestaltning

Intensivkurs i litterär gestaltning Intensivkurs i litterär gestaltning Andalusien 8 13 september Vad är en litterär text? Varför skriver du? Vad vill du berätta? Du får hjälp att utveckla ditt skrivande tillsammans med författarna Susanna

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ

UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ Text UTBILDNINGSKATALOG HT2016 VT2017 HSB UMEÅ HSB Umeå 1 INLEDNING Inledning... 2 Kunskap är vägen till det goda boendet...2 Kalendarium översikt av alla utbildningar...3 Skräddarsydd kurs... 4 Grundkurser...

Läs mer

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 1 2 KOMPETENSUTVECKLA DIG MED HSB! Välkommen till ett nytt kursår med HSB Umeå! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag.

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar!

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar! Sida 1 av 5 Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här. Kvalitet OnLine Nyhetsbrev nr 4-2012 VILL DU GÅ MED I KVALITET ONLINE ELLER DELTAGA

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? VÄLKOMMEN TILL POLITIKERKURS Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 LÅT OSS INSPIRERA DIG Varmt välkommen till en ny säsong tillsammans med oss på Björn Axén Academy! Vi erbjuder kurstillfällen med bara demo eller längre kurser där du själv arbetar

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Fina fördelar hos oss

Fina fördelar hos oss Fina fördelar hos oss Välkommen till livet i hyresrätt! Det är lätt att förstå varför hyresrätten är så populär - det är en enkel och trygg boendeform som ger dig tid och pengar till annat än att äga och

Läs mer

UTBILDNING. hösten 2016

UTBILDNING. hösten 2016 UTBILDNING hösten 2016 Påfarten Varför Påfarten? Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör. Du får träffa byggnadsarbetare från olika företag. Du får veta mer om vad din medlemsavgift

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet Inbjudan 2011-05-06 Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet FÖRFRÅGAN Cafeteria till Herrgårdsgymnasiet 1. Bakgrund Säffle kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva cafeterian på

Läs mer

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG UPPDRAG Jag har fått styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag när det gäller BRF Reimers (fortsatt kallad föreningen) tekniska förvaltning. Så här har uppdraget

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2015 HSB UPPSALA VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR MED HSB! Utbildningen är en hjärtefråga för oss på HSB. Det är både enklare och roligare att driva en bostadsrättsförening om man känner att

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

Administratör inom högskolan 2011

Administratör inom högskolan 2011 Administratör inom högskolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2011 TALARE Speciellt inbjuden talare Sigbrit Franke Umeå universitet HSV Lennart Ståhle Stabschef Luleå tekniska universitet

Läs mer

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB

STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Förslag till nya stadgar STADGAR FÖR VISBY TENNISKLUBB Visby Tennisklubb har till ändamål att verka för att medlemmarna kan utöva tennis och annan passande idrottsverksamhet i enlighet med klubbens vision

Läs mer

Kurs i samarbetssamtal - för ett gemensamt föräldraskap efter separationen

Kurs i samarbetssamtal - för ett gemensamt föräldraskap efter separationen 2014-02-27 14/44 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i samarbetssamtal - för ett gemensamt föräldraskap efter separationen BAKGRUND/SYFTE

Läs mer

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas

Läs mer

INFORMATION DE NYA REGLERNA OM ANDRAHANDSUTHYRNING

INFORMATION DE NYA REGLERNA OM ANDRAHANDSUTHYRNING HSB INFORMATION DE NYA REGLERNA OM ANDRAHANDSUTHYRNING Bakgrund Den 1 juli 2014 började nya regler om andrahandsupplåtelse av bostadsrättslägenhet gälla. De nya reglerna innebär två nyheter. Den första

Läs mer

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag 1 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att vara ett för svenska säkerhetsföretag gemensamt branschorgan bestående av branschorganisationer

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i Brf Strandlyckan

Arbetsordning för styrelsen i Brf Strandlyckan i Brf Strandlyckan Styrelsen i Brf Strandlyckan har upprättat denna arbetsordning och policy till ledning för sitt interna arbete. Arbetsordningen har antagits av föreningens styrelse 2013-10-21 och skall

Läs mer

MTK Montage och Brand kurs för montörer

MTK Montage och Brand kurs för montörer Inbjudan till MTK Montage och Brand kurs för montörer Dag 1 Montage Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i

Läs mer

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Väst 2016

LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Väst 2016 LÅT ÄVENTYRET BÖRJA UTBILDNINGSPROGRAM Region Väst 2016 VILL DU BLI LEDARE INOM FRILUFTSFRÄMJANDET? Som ledare inom Friluftsfrämjandet har du möjlighet till ett superroligt uppdrag. Du får en aktiv fritid,

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Norrtälje

AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Norrtälje AKTUELLA BOFÖRMÅNER OCH PRISER Norrtälje Version mars 2016 Seniorgårdens Boförmåner gör det bekvämt och enkelt att trivas hemma. Via lokala leverantörer får du tillgång till utvalda tjänster i samband

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 24 februari 2002 Plats: Beslutande: MB Samtliga närvarande Karolina Filipsson Sekreterare Lars Roslund Årsmötets ordförande Åsa Karlsson Bernt

Läs mer

Utbildningar SP Brandteknik 2013

Utbildningar SP Brandteknik 2013 Utbildningar SP Brandteknik 2013 Har dina medarbetare rätt kompetens för att möta de nya krav som ställs? SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Rätt utbildning är alltid en god investering för ut-veckling,

Läs mer

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut.

Boende för äldre. Boende för äldre. nu och i framtiden! som möter framtidens behov. Stockholm 12-13 april 2016. www.teknologiskinstitut. Boende för äldre nu och i framtiden! Boende för äldre som möter framtidens behov Att skapa ett yt och personaleffektivt boende som samtidigt är trivsamt och tryggt Hur kan du utforma morgondagens äldreboenden

Läs mer

Elevhälsans nya roll och funktion

Elevhälsans nya roll och funktion Elevhälsans nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 maj 2011 LYSSNA TILL Marie Björkqvist Mikael Bernadt Östersunds kommun Catrin Högberg Solveig Westerlund Nu ställs det högre

Läs mer

vattenskad Vem ansvarar för v

vattenskad Vem ansvarar för v Innehåll Vem ansvarar för vad vid vattenskador Hur bestäms underhållsansvaret? Andrahandsuthyrning Nivåjustera hyran Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

1/2015. Sid 4-5. Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6. Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3

1/2015. Sid 4-5. Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6. Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3 B omagasinet 1/2015 Sid 4-5 Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3 Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6 Rekordvinsten 2014 är viktig inför nybyggnationen. Sid 7 VD har ordet Vi lämnar ett framgångsrikt

Läs mer

Våra utbildningar våren 2016

Våra utbildningar våren 2016 Våra utbildningar våren 2016 Allmän info Utbildningskostnad ingår för de företag som har timavtal med oss. Allt kursmaterial faktureras. Anmälan är bindande. Eventuell avbokning skall ske senast 10 dagar

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Service i mästarklass och professionellt bemötande

Service i mästarklass och professionellt bemötande 2012-05-14 12/57 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag Landstinget Service i mästarklass och professionellt bemötande

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2

Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 Stadgar för bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är bostadsrättsföreningen Eriksbergs Torg 2 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening.

Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening får många frågor om föreningens verksamhet t.ex. om bryggor, sjövisten, prioriteringar

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN

ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN ANMÄL DIG NU! UTBILDNINGAR & SEMINARIER VÅREN 2015 KURSER I FEBRUARI OCH MARS VALBEREDNING Ta tillfället i akt och lär dig mer om rollen i valberedningen och vilken din uppgift är i bostadsrättsföreningen.

Läs mer

KURSPROGRAM VÅREN 2016

KURSPROGRAM VÅREN 2016 KURSPROGRAM VÅREN 2016 VI VÄXER! Nytt kursutbud, ny påbyggnadsutbildning och helt nya makeup-utbildningar. Vi växer och utökar, både vårt utbud och våra lokaler. Därför känns det extra spännande att presentera

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

Grundläggande försäkringsrörelserätt - livförsäkringsinriktning

Grundläggande försäkringsrörelserätt - livförsäkringsinriktning Grundläggande försäkringsrörelserätt - livförsäkringsinriktning Datum: 2015-10-20-2015-10-21 Tid: Mellan kl. 09.00? ca 16.45. Registrering, kaffe och fralla från kl. 08.40 Anmälan: Senast den 13 oktober

Läs mer

Utbildning: Socialt företagande i praktiken

Utbildning: Socialt företagande i praktiken Utbildning: Socialt företagande i praktiken Coompanion genomför ett omfattande arbete för att fler sociala företag ska etablera sig i Jönköpings, Kalmar och Gotlands län. Därför erbjuder Coompanion nu

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VÄTGAS SVERIGE IDEELL FÖRENING 1 Firma Föreningens namn är Vätgas Sverige Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Vätgas Sveriges ändamål skall vara att: 1 Främja vätgas som energibärare

Läs mer

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation

GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar. Rekommendation GOD FÖRVALTNINGSSED i föreningar Rekommendation Innehåll 1 Inledning... 3 Rekommendationens syfte och tillämpning...3 Läsanvisning...3 2 Föreningens medlemmar och föreningsmötet... 4 Bakgrund...4 1. Rekommendation

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta

Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen föreningsstämman besluta Styrelsen för en bostadsrättsförening tillsätts för att på medlemmarnas uppdrag förvalta föreningens egendom. I detta uppdrag ingår att planera för och utföra nödvändigt underhåll. Motionären vill begränsa

Läs mer

Föreläsningar. Kurser. Aktiviteter. Föreningsmässa MedMera

Föreläsningar. Kurser. Aktiviteter. Föreningsmässa MedMera Föreläsningar Kurser Aktiviteter Föreningsmässa MedMera HÖSTEN 2006 Innehåll Konsumentföreningen Väst sid 3 Medlemsringar sid 4 Påverka din butik sid 5 Föreningsmässa MedMera sid 5 Kurser Mat för blöjbarn

Läs mer

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15

KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 KURSKATALOG HT 14/VT 15 2014-10-15 INVENTERING I STYRELSEN Nyligen mötte jag en vän som skulle till sitt arbete och inventera lagret. Minnen från inventeringar på mina gamla extraarbeten/sommarjobb kommer

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT Innehållsförteckning: REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 GRUNDKRAV... 4 SÅHÄR SÖKER DU STUDENTLÄGENHET... 6 VISNING OCH KONTRAKTSSKRIVNING...

Läs mer

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Stöd i vardagen, expertis för dina behov Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 2 Fastigo Fastigo 3 Välkommen till en arbetsgivarorganisation byggd för dina behov. Det var en sådan

Läs mer

Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012

Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012 Drift och underhåll av gatu- och vägnät Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 april 2012 TALARE Hellgren Linander Joakim Hellgren Trafikverket Petter Hafdell SMHI Claes Kempe Förnyelse i anläggningsbranschen

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen

Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen Från A till Ö om bostadsrätt Riksbyggens Brf Fruktskålen 2010-03-12 AMORTERING Amortering följer en särskild plan, amorteringstiden är 50 år. ANDELSTAL Andelstalet fastställs av bostadsrättsföreningens

Läs mer

Activage Trainer Senior Fitness Specialist

Activage Trainer Senior Fitness Specialist Activage Academy 2015/2016 Activage Trainer Senior Fitness Specialist Utbildningen till Activage Trainer ger dig både teoretisk och praktisk specialistkunskap i senior fitness - seniorträning. Med stöd

Läs mer

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande

Läs mer

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Till Dig som är medlem i vår bostadsrättsförening Denna skrift, som utarbetats av Sveriges Fastighetsägareförbund och Stockholms Fastighetsägareförening

Läs mer

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Region Bohuslän/Dalsland Region Skövde Region Lidköping Region Trollhättan/ Stenungsund Anmälan till

Läs mer