Fastighetsägarna Utbildning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarna Utbildning"

Transkript

1 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011

2 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt kursutbud som vi är stolta att kunna erbjuda. Vissa utbildningar återkommer, och det beror på att det ständigt finns en efterfrågan. Men vi lägger också till nya kurser och utvecklar de gamla. Vi vill precis som ni bli bättre och vassare på det vi gör. Välkommen att välja bland både nya och redan beprövade kurser. Hittar du inte vad du söker, hör av dig. Kanske kan vi skräddarsy en utbildning eller annars lägga till det du önskar i kursutbudet. Stefan Lindvall VD, Fastighetsägarna Syd Nyhet för dig som sitter i en brf-styrelse Som styrelseledamot i en bostadsrättsförening har du en ansvarsfull uppgift och ställs ofta inför komplicerade frågor och problem. Kursen ger vägledning om hur styrelsen ska hantera sitt juridiska ansvar. Ny utbildning för dig som vill köpa eller sälja fastigheter Vi har lånat in Jonas Blomkvist från Wistrand Advokatbyrå för dig som vill veta mer om fastighetsöverlåtelser. Den nya utbildningen fokuserar på de centrala momenten i överlåtelseprocessen: prissättning, strukturering, avtal och tillträde. Se sidan 3. Favorit i repris Egenkontroll och enkelt avhjälpta hinder blev 2010 års populäraste utbildning Socialstyrelsens projekt Fastighetsägares egenkontroll kommer att fortsätta till och med maj månad Det innebär att många kommuner är extra aktiva som tillsynsmyndigheter. Är du osäker på vad egenkontrollen innebär för dig och hur du uppfyller kraven som lagen ställer på dig som fastighetsägare, får du här ytterligare tillfällen att lära dig mer. Se sidan 3. Se sidan 6. Innehåll Juridik Egenkontroll och enkelt avhjälpta hinder 3 Fastighetsöverlåtelser 3 Entreprenadjuridik 4 Grundläggande hyresrätt 4 Hyresrätt, fördjupning lokaler 4 Överlåtelse, andrahand och byte av bostadslägenhet 5 Avflyttningsbesiktning 5 Hyressättning av bostadslägenheter 5 Bostadsrättföreningar Styrelsens ansvar och befogenheter 6 Ekonomi Fastighetsbeskattning 6 Ekonomi för fastighetsföretagare 7 Fastighetsägarna Syd > Box 4077, Malmö Telefon > Fax > >

3 JURIDIK Egenkontroll och enkelt avhjälpta hinder Kursen behandlar vad fastighetsägarens egenkontroll innebär. Enligt gällande lagstiftning så måste fastighetsägaren ha en fungerande egenkontroll. Hur lever jag som fastighetsägare upp till lagstiftningen? Kursen tar också upp enkelt avhjälpta hinder och utreder närmare vad som är ett enkelt avhjälpt hinder och hur det bör avhjälpas. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare Pris: 2300 kr medlemmar, 3300 kr icke medlemmar Malmö onsdag 9 februari Helsingborg torsdag 10 februari Hässleholm måndag 14 februari Växjö tisdag 15 februari Sanna Royson Sanna som håller i den här kursen är till vardags fastighetsjurist på vårt Växjökontor. Fastighetsöverlåtelser Utbildningen fokuserar på de centrala momenten i överlåtelseprocessen: prissättning, strukturering, avtal och tillträde. Du får genom utbildningen en god förståelse för hur olika fastighetsobjekt prissätts, vad som styr försäljningen samt de centrala momenten i försäljningsprocessen. Du får även en övergripande genomgång av aktieöverlåtelseavtalet med beskrivning av bland annat köpeskillingsberäkningen och garantikatalogens uppbyggnad och innehåll. Avslutningsvis diskuteras viktiga moment vid och efter ett tillträde samt hur överlåtelseprocessen kan variera beroende av vem som är köpare respektive säljare. Målgrupp: Fastighetsägare med intresse för att köpa och/eller sälja fastigheter. Malmö onsdag 16 februari Jonas Blomquist Jonas är advokat på Wistrand Advokatbyrå. Han är också utbildad civilekonom och specialiserad på försäljning och köp av bolag och fastigheter. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar 3

4 Entreprenadjuridik På den här kursen går vi igenom huvudprinciperna i entreprenadrätten, både när man använder sig av standardavtal eller utan skriftligt avtal. Bland annat behandlas fel, ansvar, skada och garantiansvar sett ur beställarens synpunkt. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare Pris: 2300 kr medlemmar, 3300 kr icke medlemmar Helsingborg måndag 7 mars Malmö onsdag 9 mars Diana Ercegovic Diana är fastighetsjurist på vårt Malmökontor och specialiserad på entreprenadrätt. Grundläggande hyresrätt Kursen inriktas på hyreslagstiftningens praktiska tillämpning. Kursen vänder sig till dig som har den dagliga kontakten med hyresgästerna och tar i huvudsak upp frågor som ansluter till bostäder och lokaler. Kursen ger grundläggande kunskap rörande hela hyresförhållandet från kontraktsskrivning till den eventuella uppsägningssituationen. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. Pris: 3900 kr medlemmar, 5600 kr icke medlemmar Helsingborg måndag 14 mars Karlskrona tisdag 15 mars Växjö tisdag 22 mars Malmö torsdag 24 mars Carl-Lennart Lagerström Carl-Lennart är affärschef, utbildningsansvarig, fastighetsjurist och erfaren kursledare på Fastighetsägarna Syd. Hyresrätt, fördjupning lokaler Det här är en fördjupning av kursen Grundläggande hyresrätt. Kursen erbjuder en grundlig genomgång av reglerna och problematiken inom lokalhyresrätten. Med praktiska exempel belyses till exempel de skadeståndsanspråk om kan uppkomma som en följd av hyresavtalets upphörande. Kursen behandlar också uppsägningsförfarandet, lokalhyresgästens besittningsskydd och en del om hyressättning. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar Malmö onsdag 16 mars Växjö torsdag 17 mars Lars Westeman Lars är fastighetsjurist på vårt Malmökontor och har lång erfarenhet och många egna exempel att relatera till inom lokalhyresrätten. 4

5 Överlåtelse, andrahand och byte av bostadslägenhet Ibland vill hyresgäster överlåta, byta eller hyra ut lägenheten i andra hand. Vilka regler gäller då? Kursen omfattar en fördjupning av hyreslagens regler gällande hyresgästens rätt att hyra ut i andra hand samt överlåta, byta och överta hyresrätten. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar Helsingborg måndag 11 april Malmö tisdag 12 april Linda Hansson Linda är fastighetsjurist på Malmöoch Helsingborgskontoret och arbetar med hyresrättsliga frågor. Avflyttningsbesiktning Vid avflyttning ställs man som fastighetsägare ofta inför problem med slitage och skador i lägen heter. Kursen tar bland annat upp hur man genomför en avflyttningsbesiktning, vad som är normalt slitage och vilken ersättning man kan få för skador. Målgrupp: Fastighetsägare och medarbetare i fastighetsföretag med ansvar för besiktning av lägenheter. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar Helsingborg måndag 9 maj Malmö tisdag 10 maj Växjö torsdag 12 maj Karlskrona fredag 13 maj Björn Andersson (Helsingborg, Malmö) och Tommy Svensson (Ljungby, Karlshamn) Björn är fastighetsjurist och förhandlare på vårt Malmökontor och Tommy erfaren förhandlare och regionchef i Blekinge län. Båda har stor erfarenhet av besiktningsfrågor. Hyressättning av bostadslägenheter Kursen omfattar begreppet bruksvärde, de regler i hyreslagen som bestämmer bruksvärdet och vad som är skälig hyra. Olika tillvägagångssätt för hur man kan höja hyran behandlas. Exempel ges också på vad standardhöjande åtgärder kan innebära i hyreshöjning. Särskild tyngdpunkt läggs på genomgång av regelverket för fastigheter som har förhandlingsordning och därmed omfattas av hyresförhandlingslagen. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. Pris: 2300 kr medlemmar, 3300 kr icke medlemmar Växjö torsdag 5 maj Helsingborg måndag 16 maj Malmö tisdag 17 maj Torbjörn Prodenius Torbjörn arbetar som förhandlare på Fastighetsägarna Syd och känner väl till de lagar och regler som styr dagens hyressättningssystem. 5

6 Bostadsrätts föreningar Styrelsens ansvar och befogenheter Kursen behandlar grundläggande begrepp och regler som berör styrelsens ansvar liksom de senaste ändringarna inom bostadsrättsområdet. En styrelseledamot i en bostadsrättsförening har en ansvarsfull uppgift och ställs ofta inför komplicerade frågor och problem. Kursen ger vägledning hur styrelsen ska hantera sitt juridiska ansvar. Målgrupp: Styrelser i bostadsrättsföreningar Pris: 2300 kr medlemmar, 3300 kr icke medlemmar Malmö torsdag 17 februari Malmö onsdag 4 maj Diana Ercegovic Diana är fastighetsjurist på vårt Malmökontor och har egen erfarenhet av styrelsearbete. Ekonomi Fastighetsbeskattning Kursen omfattar en översiktlig genomgång av skat tesystemets grunder avseende fastighetsbeskattning. Vi kommer framför allt att gå igenom inkomstbeskatt ningen av fastigheter och fastighetsägare samt de momsfrågor som är aktuella vid fastighetsförvaltning. Problematiken kring generationsskifte och byggmästarsmitta kommer också behandlas. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare Pris: 3900 kr medlemmar, 5600 kr icke medlemmar Malmö tisdag 8 mars Krister Hjelmstedt Krister är advokat på MAQS Law Firm i Malmö och arbetar framförallt med skatterådgivning till ägarledda företag och fastighetsägare samt med fastighets- och företagsöverlåtelser. 6

7 Ekonomi för fastighetsföretagare Kursen ger grundläggande kunskaper om redovisningen och dess begrepp, årsredovisningens uppbyggnad och innehåll, ekonomiska nyckeltal samt enklare investeringsbedömningar och kalkyler. Målgrupp: Fastighetsägare och andra som arbetar med ekonomi på företaget. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar Malmö måndag 21 mars Karlskrona onsdag 23 mars Nino Branéus Nino är civilekonom och arbetar som ekonomichef på Fastighetsägarna Syd. Praktisk information Priser En halvdagskurs kostar kr för medlemmar, kr för icke medlemmar och inkluderar dokumentation samt fika. En heldagskurs kostar kr för medlemmar, kr för icke medlemmar och inkluderar dokumentation, lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika. Alla priser är exklusive moms och faktureras i förskott. Anmälan Sista anmälningsdag för en kurs är tio dagar före utsatt kursdatum. Anmälan är bindande, men du kan givetvis överlåta platsen åt en kollega meddela bara oss i förväg. Så här anmäler du dig: Via hemsidan, (Välj Fastighetsägarna Syd > Tjänster > Utbildning) Ring på telefon Skicka ett e-postmeddelande till Bekräftelse När du har anmält dig skickar vi en anmälningsbekräftelse där du bland annat får information om var kursen hålls. Kurslokaler Vi håller till i våra egna lokaler om inte annat meddelas. Malmö: Engelbrektsgatan 7 Helsingborg: Hamntorget 5 Karlskrona: Östra Vittusgatan 36 Växjö: Linnégatan 27 Kursinbjudningar Detaljerade inbjudningar för varje kurs skickas också separat under året tillsammans med medlemsbrevet Fastighetsägaren och via e-postutskick. Uppdateringar Det kan tillkomma nya kurser och vi kan göra förändringar i kursprogrammet. Ta för vana att besöka vår hemsida för den senaste informationen. Skräddarsydda utbildningar Vi skräddarsyr och företagsanpassar våra utbildningar. Det är bara att kontakta oss för att diskutera era önskemål. Mer information Kontakta oss på telefon eller e-post för mer information. 7 Foton på framsidan tulpan: hus: Marie Persson Formgivning: Blå Huset

8 Våra utbildningar våren 2011! Datum Kurs Kursort Tid Kursledare 9/2 Egenkontroll och enkelt avhjälpta hinder Malmö Sanna Royson 10/2 Helsingborg /2 Hässleholm /2 Växjö /2 Fastighetsöverlåtelser Malmö Jonas Blomquist 17/2 BRF: Styrelsens ansvar och befogenheter Malmö Diana Ercegovic 4/5 Malmö /3 Fastighetsbeskattning Malmö Krister Hjelmstedt 7/3 Entreprenadjuridik Helsingborg Diana Ercegovic 9/3 Malmö /3 Grundläggande hyresrätt Helsingborg Carl-Lennart Lagerström 15/3 Karlskrona /3 Växjö /3 Malmö /3 Hyresrätt, fördjupning lokaler Malmö Lars Westeman 17/3 Växjö /4 Överlåtelse, andrahand och byte Helsingborg Linda Hansson 12/4 Malmö /5 Avflyttningsbesiktning Helsingborg Björn Andersson 10/5 Malmö /5 Växjö Tommy Svensson 13/5 Karlskrona /5 Hyressättning av bostadslägenheter Växjö Torbjörn Prodenius 16/5 Helsingborg /5 Malmö /3 Ekonomi för fastighetsföretagare Malmö Nino Branéus 23/3 Karlskrona Anmälningstalong Fastighetsägare Antal Medlemsnummer Deltagare Faktureringsadress Telefon dagtid Fax E-post Sätt kryss för den eller de kurser du vill gå. Du kan skicka din anmälan till Fastighetsägarna Syd, Box 4077, Malmö eller faxa till Du kan också anmäla dig via vår hemsida, (Välj Fastighetsägarna Syd > Tjänster > Utbildning) eller per telefon Se sid. 7 för anmälningsvillkor.

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2012 Utbildningar våren 2012! Vi underlättar din vardag Nu är det åter dags att presentera ett nytt kursprogram.

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2013 FastighEtsägarna MITTNORD Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Våren 2012 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Uppdatera dig hos oss Nu är det åter igen dags att presentera ett nytt kursprogram. Vi är redan framme vid

Läs mer

Med förståelse och samarbete lyckas Växjö city

Med förståelse och samarbete lyckas Växjö city ! Nyhetsbrev Över 5 000 medlemmar i hela Sverige har tecknat försäkringen ta in en offert du med! Genom att utnyttja vår storlek så har vi förhandlat oss till bra avtal på fastighetsförsäkring via vår

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

Fastighetsägaren. Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 1 2011 INDEX 101. Alvesta 100. Malmö 102

Fastighetsägaren. Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 1 2011 INDEX 101. Alvesta 100. Malmö 102 Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 1 2011 Ängelholm har Sydsveriges bästa fastighetsföretagarklimat Ängelholm 110 Ljungby 108 Älmhult 107 Växjö 106 Trelleborg 104 Helsingborg 102

Läs mer

Fler medlemsfastigheter än någonsin

Fler medlemsfastigheter än någonsin Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 1 2010 > Vill du ha nyheter från oss snabbare, oftare och enklare? Under 2009 började vi att skicka nyhetsbrev och inbjudningar digitalt. Lämna

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2015 Innehållsförteckning Högskolekurser Fastighetsföretagande 6 Fastighetsinvesteringar 7 Finansiell analys och bedömning av 7 fastighetsföretag Juridik

Läs mer

Förhandlingsnytt. Fastighetsägarna Syds affärschef Carl-Lennart Lagerström ger dig senaste. förhandlingssituationen.

Förhandlingsnytt. Fastighetsägarna Syds affärschef Carl-Lennart Lagerström ger dig senaste. förhandlingssituationen. Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 4 2010 > Stadskärnekampen och prova-på-golf Det är dags för den årliga golftävlingen Stadskärnekampen. Tävlingen går av stapeln den 1 oktober på

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

Varumärket i centrum på Fastighetsägarna Syds vårmöte. Medlemmar, personal och föreläsare minglade på Fastighetsägarna Syds vårmöte.

Varumärket i centrum på Fastighetsägarna Syds vårmöte. Medlemmar, personal och föreläsare minglade på Fastighetsägarna Syds vårmöte. Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 3 2009 Har du fått vårt digitala nyhetsbrev? Nu har vi börjat skicka ut medlemsinformation via e- post. Vårt första digitala nyhetsbrev skickades

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Bred kompetens på Växjökontoret

Bred kompetens på Växjökontoret Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 2 2010 > Årsmöte 2010 Den 18 maj hålls Fastighetsägarnas vårmöte på Hipp i Malmö! Separat inbjudan har skickats via mail eller post. Läs mer om

Läs mer

Fastighetsägaren. Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 3 2011

Fastighetsägaren. Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 3 2011 Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 3 2011 Foto: Lars Lydig Foto: Lars Lydig Många nyheter bland höstens utbildningar Nu är det dags att börja planera in höstens utbildningar. Vi har

Läs mer

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning -

Juridisk Assistent. Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet. - En unik utbildning - Juridisk Assistent Bli diplomerad juridisk assistent för medicinsk verksamhet - En unik utbildning - Varför denna utbildning? Oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse gäller är den till sin karaktär

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Fastighetsägaren. Med utsikt över takåsarna. Vindsakuten i Malmö ska underlätta vid förtätningsprojekt

Fastighetsägaren. Med utsikt över takåsarna. Vindsakuten i Malmö ska underlätta vid förtätningsprojekt Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 6 2010 > Ny utbildning för dig som vill köpa eller sälja fastigheter Den 16 februari håller Jonas Blomkvist från Wistrand Advokatbyrå en kurs för

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I HELSINGBORG? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 9 oktober 2009 Sammanfattning Fastighetsägarna

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I VÄXJÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 23 februari 2010 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs

Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs Schack4an ur ett strategiskt perspektiv - en ungdomsledarkurs 13-14 september 2008 i Växjö Sveriges schackförbunds utvecklingskommitté bjuder härmed in till framtidshelg med inriktning Schack4an. Platsen

Läs mer

Fastighetsägaren. Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 5 2011

Fastighetsägaren. Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 5 2011 Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 5 2011 Kreativ lösning ger 18 nya vindslägenheter Arton nya vindslägenheter ska Anders Fransson på Lifra AB i Malmö färdigställa under 2012. Det

Läs mer

Fastighetsägaren. Alsingevallen satsar i Trelleborg. Lägesfaktorn ska ge större genomslag på hyran i Helsingborg

Fastighetsägaren. Alsingevallen satsar i Trelleborg. Lägesfaktorn ska ge större genomslag på hyran i Helsingborg Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 6 2008 Satsa på utbildning 2009 I nästa nummer av Fastighetsägaren, som kommer ut i början av februari, så kommer du att hitta Fastig hetsägarna

Läs mer

Fastighetsägaren. Fastighetsmässa Öresund succén från 2010

Fastighetsägaren. Fastighetsmässa Öresund succén från 2010 Fastighetsägaren N y h e t s b r e v f r å n F a s t i g h e t s ä g a r n a S y d Nr 6 2011 Fastighetsmässa Öresund succén från 2010 Den 8 9 februari arrangerar easyfairs Fastighetsmässa Öresund, i samarbete

Läs mer

Besök easyfairs FASTIGHETSMÄSSA Öresund!

Besök easyfairs FASTIGHETSMÄSSA Öresund! Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 6 2009 > Ny adress till Karlskronakontoret Den 16 november flyttade Karlskronakontoret till nya lokaler. Kontoret flyttade till grannfastigheten,

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Brandvarnare är en billig livförsäkring och ett bra sätt för fastighetsägare att genom ansvarstagande bygga relationer med hyresgästerna sid 4 5

Brandvarnare är en billig livförsäkring och ett bra sätt för fastighetsägare att genom ansvarstagande bygga relationer med hyresgästerna sid 4 5 Lundamodellen Ny överenskommelse för hyressättning sid 3 Certifierad fastighet så här går det till sid 6 Avgift för medlemskap i Fastighetsägarna Syd 2013 sid 7 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi PM Version 2 2015-05-04 Sedan våren 2014 bedriver Inläsningstjänst en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Läs mer

INBJUDAN OCH PROGRAM. Program. Nationella Dricksvattenkonferensen. Malmö 19 20 april 2016

INBJUDAN OCH PROGRAM. Program. Nationella Dricksvattenkonferensen. Malmö 19 20 april 2016 INBJUDAN OCH PROGRAM Program Nationella Dricksvattenkonferensen Malmö 19 20 april 2016 Nationella Dricksvattenkonferensen 2016 Syfte och målgrupp Nationella dricksvattenkonferensen har hittills hållits

Läs mer

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande

Läs mer

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se Håll dig uppdaterad Inbjudan till skattekurser våren 2016 KPMG.se KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder dig branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.

Läs mer

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ KURSUTBUD Våren 2016 HSB MALMÖ 2015-06-23 VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNINGAR Allt vi gör, gör vi med omtanke om våra medlemmar Du som är invald i styrelsen eller har uppdrag som valberedare, eller revisor

Läs mer

Handläggning av ärenden och dokumentation inom ÄHO - SoL och LSS Fördjupningsutbildning för handläggare av ärenden enligt SoL och/eller LSS

Handläggning av ärenden och dokumentation inom ÄHO - SoL och LSS Fördjupningsutbildning för handläggare av ärenden enligt SoL och/eller LSS 2013-10-01 13/115 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Handläggning av ärenden och dokumentation inom ÄHO - SoL och LSS Fördjupningsutbildning

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Medirum servicekurser 2016

Medirum servicekurser 2016 Servicekurser 2016 Medirum servicekurser 2016 För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider

Läs mer

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ?

VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? VARFÖR BYGGS DET SÅ FÅ HYRESBOSTÄDER I MALMÖ? En rapport från Fastighetsägarna Syd om hinder och möjligheter i samband med produktion av hyresbostäder 5 oktober 29 Sammanfattning Fastighetsägarna Syd har

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning

Andreas Maier, VD, MA-system Utbildning Det är med stolthet och glädje jag kan bjuda in till MA-seminariets 20-årsjubileum som samtidigt är mitt 10:e år som värd. Mycket har hänt under seminariets långa historia. Nästan 200 duktiga föreläsare

Läs mer

CA Fastigheter ser unika möjligheter i Karlskrona

CA Fastigheter ser unika möjligheter i Karlskrona Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr 2 2009 Välkommen till Entré Malmö Den 6 maj håller Fastighetsägarna Syd medlemsmöte på nyöppnade Entré Malmö, en galleria vid infarten till Malmö.

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2005-12-22 06/11 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG NYHETER INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE

Läs mer

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014

PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 PSYKIATRIVECKAN PROGRAM 6-12 OKTOBER 2014 Psykiatriveckan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, NSPH, (H)järnkoll samt Kommun- och Landstingspsykiatrin i Blekinge. PSYKIATRIVECKAN 2014,

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Datum 2013-11-19 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS- EN 1090-2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på

Läs mer

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet

Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet PM 2009: RV (Dnr 001-1076/2009) Moderna hyreslagar (SOU 2009:35) Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande Som svar på remissen Moderna hyreslagar

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 1 2015-11-10 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Kursledare Anna Fouganthine, fil. dr. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Christer

Läs mer

Utan Bengt, ingen fastighet för Tina!

Utan Bengt, ingen fastighet för Tina! Fastighetsägaren > Almedalen 2010 Även i år kommer Fastighetsägarna att vara på plats under Almedalsveckan. Läs mer om vårt program på sidan 4. > Anmäl dig till höstens kurser! Tillsammans med detta nummer

Läs mer

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2014

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2014 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2014 CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A WORLD OF COMFORT 2 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER

ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER ELFÖRESKRIFTER & INSTALLATIONSREGLER vi lyssnar lyhört på marknadens krav och hjälper våra kunder till rätt kunskap, på rätt plats och rätt tid inom organisationen. SIDA ELFÖRESKRIFTER & INSTLLATIONSREGLER

Läs mer

Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM

Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM 2009-01-30 09/40 Socialnämnden (motsv) IFO Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM BAKGRUND INNEHÅLL Härmed inbjuder Region Gävleborg i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT

Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT 2007-11-09 08/15 Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT Om sfastigheter ska överlåtas kan kommunen minska sina kostnader om momsfrågorna hanteras på ett korrekt sätt

Läs mer

PROGRAM. Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter oktober 2016

PROGRAM. Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter oktober 2016 PROGRAM Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter oktober 2016 Kurs i fastighetsekonomi för Byggande Arkitekter Föreningen Byggande Arkitekter arrangerade hösten 2015 en kvalificerad utbildning

Läs mer

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff

Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Minnesanteckningar från miljö- och byggchefsträff Den 10 september 2015 i Växjö Deltagare: Ann-Sofi Persson, Ljungby kommun Camilla Ottosson, Region Kronoberg (deltog inledningsvis) Carola Gunnarsson,

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 LÅT OSS INSPIRERA DIG Varmt välkommen till en ny säsong tillsammans med oss på Björn Axén Academy! Vi erbjuder kurstillfällen med bara demo eller längre kurser där du själv arbetar

Läs mer

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 utförandeklass EXC 2

Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 utförandeklass EXC 2 Datum 2013-09-15 Kurs för förberedande svetsansvar för att klara kraven i SS-EN 1090-2 utförandeklass EXC 2 Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig. Utbildningen bygger

Läs mer

Mötesplats Ängholmen. Juli & Augusti. Telefonnummer

Mötesplats Ängholmen. Juli & Augusti. Telefonnummer Telefonnummer Vid fel eller frågor som gäller själva fastigheten, kontaktar ni Riksbyggen på telefon 0771-860 860. Samma nummer går att ringa hela dygnet; de har jour för akuta fel. Mötesplats Ängholmen

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2015

EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2015 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER EBERSPÄCHER UTBILDNINGSPROGRAM 2015 CARES FOR THE ENGINE AND REDUCES EMISSIONS A WORLD OF COMFORT 2 VATTENVÄRMARE LUFTVÄRMARE TILLBEHÖR KONTROLLENHETER

Läs mer

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning

Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Skapar mer engagemang i din fastighetsförvaltning Rexellent Modern Property Management En kontakt. En aktör. Hos Rexellent samlar du alla fastighetens behov under ett tak och i trygga händer. Spetskompetens,

Läs mer

Habiliteringen i Blekinge

Habiliteringen i Blekinge Habiliteringen i Blekinge Våren 2016 Program Utbildning Grupper 1 Autismutbildning Målgrupp: Utbildning för föräldrar med barn som fått diagnos inom området autism. Program: Grundläggande utbildning. Under

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 2 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst bedriver sedan våren 2014 en utbildningsverksamhet inom området läsoch skrivsvårigheter och dyslexi. Syftet

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND 2 Fastighetsägarna Sverige 2015 Omslagsbild: Samuel Rhedin Tryck: Alfredssons OM DENNA SKRIFT Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna

Läs mer

Välkommen till höstens kurser 2007

Välkommen till höstens kurser 2007 Välkommen till höstens kurser 2007 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkringsområdet? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

En utförlig handledning har utarbetats till lokalhyreskontraktet.

En utförlig handledning har utarbetats till lokalhyreskontraktet. Fastighetsägaren N y h e t s b r e v f ö r F a s t i g h e t s ä g a r n a G ö t e b o r g F ö r s t a R e g i o n e n n r 2, M a r s 2 0 0 9 Ägarlägenheter blir verklighet Regeringens förslag träder i

Läs mer

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje

Programutbud för barn och föräldrar på Habiliteringscenter Södertälje Programutbud för barn och föräldrar på Hösten 2013 Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Administratör inom högskolan 2011

Administratör inom högskolan 2011 Administratör inom högskolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2011 TALARE Speciellt inbjuden talare Sigbrit Franke Umeå universitet HSV Lennart Ståhle Stabschef Luleå tekniska universitet

Läs mer

Inbjudan till utbildning i fjällsäkerhet för snöskoteruthyrare med tillhörande diplomering

Inbjudan till utbildning i fjällsäkerhet för snöskoteruthyrare med tillhörande diplomering 1 (7) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Per-Olov Wikberg Tel: 010-698 10 53 per-olov.wikberg @naturvardsverket.se 2010-12-10 Dnr 385-5408-10 Snöskoteruthyrare i fjällområdet enligt sändlista Inbjudan

Läs mer

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ...

10% Ps. Fråga Anna i butiken om våra varor. Hon rider själv och vet allt om vad häst och ryttare behöver. ... Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper. OM DU VILL HA VÅR TRYCKTA HEMSKICKAD, Skriv ut på A4-papper.

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG

HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG HSB UMEÅ UTBILDNINGSKATALOG 2015/2016 1 2 KOMPETENSUTVECKLA DIG MED HSB! Välkommen till ett nytt kursår med HSB Umeå! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag.

Läs mer

Intensivkurs i litterär gestaltning

Intensivkurs i litterär gestaltning Intensivkurs i litterär gestaltning Andalusien 8 13 september Vad är en litterär text? Varför skriver du? Vad vill du berätta? Du får hjälp att utveckla ditt skrivande tillsammans med författarna Susanna

Läs mer

Länk till öppet hus och föreläsningar: http://www.dis-filbyter.se/forelasningar/2015/link_h2015.htm.

Länk till öppet hus och föreläsningar: http://www.dis-filbyter.se/forelasningar/2015/link_h2015.htm. 1 av 5 2016-01-10 13:27 Ämne: Detta händer i vår region Från: Torbjörn Wahlström Datum: 2015-10-06 18:25 Till: dolda-mottagare: ; Bäste medlem i DIS-Filbyter Linköping Föreläsningar

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser.

TYA-CERTIFIERAD APL-HANDLEDARE. Ett företag kan utbilda en handledare i arbetsplatslärande. APL-handledare ska ha gått följande kurser. DETTA BLADS BETECKNING > INFO3 I N F O R M AT I O N F R Å N T YA A P R I L 2 0 0 8 Bill Rehn, vd på TYA, delar ut TYA:s APL-certifikat till Elaine Brun och Johan Peterson på Arosfrakt. Vi möter ett enormt

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol

Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol Advokatexamen, delkurs 2 Förberedelse inför och förhandling i domstol DAG 1 Förberedelse inför förhandling 10.15 10.45 Registrering 10.45 12.15 Förhandlingsteknik med Johan Lagerbielke, ekonom och psykolog

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Medicin och juridik i samverkan

Medicin och juridik i samverkan Medicin och juridik i samverkan - bli diplomerad assistent i medicinsk verksamhet - Alldeles oavsett vad en medicinrättslig bestämmelse rör och reglerar är den till sin karaktär och i grunden en säkerhetsbestämmelse.

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen

Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen 2007-02-05 07/35 Samtliga nämnder och styrelser Personalchefen AKTUALITETSDAG INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE BAKGRUND/SYFTE Under dagen kommer två huvudsakliga ämnesområden att behandlas. Det första avser förslaget

Läs mer

MBF informerar: MBF:s styrelsepool. Se sida 7.

MBF informerar: MBF:s styrelsepool. Se sida 7. MBF NYTT Mars 2016 nummer 1 mars MBF informerar MBF Bygg Pontus har ordet 7 6 3 MBF informerar: MBF:s styrelsepool. Se sida 7. 2 Mars 2016 Innehåll 2 Index 3 Pontus har ordet 4 Inköpsrabatter 5 Tänkvärt

Läs mer