Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser"

Transkript

1 Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2013 FastighEtsägarna MITTNORD

2 Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett utbud av aktuella kurser till branschen. Eftersom våra kursledare är experter inom sina områden kan vi garantera hög kvalitet och högaktuell kunskap. utbildning är utveckling Fastighetsägarnas syfte är att verka för att våra medlemsföretag får de bästa förutsättningarna för att bedriva en framgångsrik verksamhet och medverka till en positiv samhällsutveckling. Genom en professionell förvaltning och med goda kunskaper om de regelverk som påverkar verksamheten har fastighetsägaren bättre möjligheter leva upp till de förväntningar som ställs på densamme i egenskap av hyresvärd, fastighetsförvaltare och samhällsmedspelare. Vår ambition är att erbjuda ett branschspecifikt utbildningsutbud som motsvarar fastighetsägarens efterfrågan och som utvecklar och vägleder våra medlemsföretag inom områdena administration, ekonomi, förvaltning, energi, juridik och etik. Våra kursledare har många års branscherfarenhet och är experter inom sitt respektive utbildningsområde. Hos oss finner du helt enkelt den utbildning du behöver inom fastighets-, hyres- och bostadsrätt. Välkommen på kurs hos oss! Peter Sörman Utbildningsansvarig Fastighetsägarna MittNord 2

3 3

4 Fastighetsägarna Utbildning Förvaltarkurs I kursen tar vi upp ämnen och frågeställningar som man som förvaltare måste hantera i sitt dagliga arbete. Vi ger dig nyttig information om de krav som myndigheterna ställer och hur ansvarsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst ser ut i olika situationer. En fullspäckad kurs med allt du behöver veta för att utföra din fastighetsförvaltning på bästa sätt. u Fastighetsägarens ansvar för snö och is u Enkelt avhjälpta hinder u Entreprenadjuridik u Hyresgästens besittningsskydd u Systematiskt brandskyddsarbete u Lägenhetsregister u Energideklarationer u Egenkontroll u Besiktning av lägenheter u Underhållsansvar u Hyresgästens ansvar för skador Målgrupp: Fastighetsförvaltare. kursledare: Johanna Moberg och Marlies Pieterse. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Gävle onsdag 27 mars Östersund tisdag 14 maj Västerås tisdag 28 maj Avflyttningsbesiktning På den här kursen lär du dig att genomföra en avflyttningsbesiktning. Du lär dig bedöma vad som är normalt slitage, godkänd städning och vad som är ersättningsskyldiga skador. Vi går även igenom vilken ersättning man kan få för skador. Tyngdpunkten ligger på bostäder, men vi uppehåller oss även vid lokaler. u Hyresvärdens underhållsskyldighet u Hyresgästens vårdplikt u Hyresgästens rätt att sätta personlig prägel på lägenheten u Skiljelinjen mellan vårdslöshet och olyckshändelse Målgrupp: Fastighetsägare och medarbetare med ansvar för besiktning av lägenheter. kursledare: Per Rydell eller Alf Fornell. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Gävle tisdag 19 feb Örnsköldsvik onsdag 13 mars Västerås onsdag 17 april Skellefteå onsdag 15 maj

5 Obetalda hyror och inkasso Kursen behandlar översiktligt vad du som hyresvärd kan göra när din hyresgäst inte betalar hyran eller orsakar störningar. Vi går igenom kronofogdeprocessen från ansökan om betalningsföreläggande fram till utmätning och eventuell avhysning. Vi tittar på delgivningsfrågor och även på andra alternativa prövningar såsom stämning vid tingsrätt och prövning hos hyresnämnden. Vi avslutar med att studera några rättsfall för att se hur domstolen resonerat i olika fall. u Regler gällande besittningsskydd för bostad och lokal u Uppsägningar u Ansökan om betalningsföreläggande, avhysning, verkställighet och utmätning u Ansökan om stämning u Prövning hos hyresnämnden u Delgivningsproblematiken u Hyresgästens möjlighet att deponera hyra Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare. kursledare: Maria Waldestrand. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Västerås tisdag 12 mars Örebro onsdag 22 maj fastighetsmoms Nyhet! Kursen behandlar de regler som gäller vid frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal. Därutöver behandlas grundläggande momsregler samt uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning. Målet är att ge kunskap om framförallt den frivilliga skattskyldigheten och de problem som kan uppstå vid fastighetsöverlåtelser m.m. u Grundläggande momsregler u Frivillig skattskyldighet u Jämkning u Vad gäller vid överlåtelse u Uttagsbeskattning Målgrupp: Fastighetsägare och fastighetsförvaltare. kursledare: Ulla Werkell. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Örebro tisdag 7 maj

6 Fastighetsägarna Utbildning gröna hyresavtal Nyhet! Den 1 juni 2012 lanserade Fastighetsägarna en Grön bilaga till standardavtalet 12B.2 gällande lokaler. Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om vilka åtgärder som ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Fastighetsägarnas gröna hyresavtal innehåller bland annat aktiviteter inom områdena information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering varav ett antal minimikrav som inte kan väljas bort. På kursen går vi igenom avtalet och diskuterar i grupp hur avtalet praktiskt ska tillämpas. För att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt kommer vi att innan kursen skicka ut material som beskriver tillämpning av den gröna bilagan. u Bakgrund, syfte med gröna hyresavtal u Genomgång av de olika avsnitten i grönt hyresavtal u Praktisk genomgång av avtalsmallen u Tid för diskussion kring funktion, innehåll och praktisk genomförande u Hyresgäst resp. hyresvärd perspektiv på miljöfrågor och gröna hyresavtal Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare eller deras personal som tecknar hyreskontrakt för kontorslokaler. Personal hos kommuner som använder 12.B2 med gröna hyresavtal. Personal hos hyresgäster av kontorslokaler som kommer att använda gröna hyresavtal. Övriga som fastighetsjurister eller företag och organisationer med miljöintresse. kursledare: Marlies Pieterse. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Örebro tisdag 23 april Norrköping onsdag 29 maj

7 Fastighetsekonomi investeringsbedömning I kursen går vi igenom vilka modeller som finns för att göra investeringsbedömningar och vilka modeller som är lämpliga i olika situationer. Vi tittar även på vilka byggstenar modellerna består av samt vilka begränsningar de har. Mycket av kursen går ut på att ge förståelse för vilka faktorer som ligger bakom behovet av att använda sig av olika modeller vid investeringsbedömningar. Kursen består av både teoretiska avsnitt och övningsuppgifter. u Ekonomiska begrepp u Resultat och likviditetspåverkan u Kalkylmetoder u Realt och nominellt u Kalkylränta u Driftsnetto och betalningsnetto u Kalkylperiod u Restvärde u Övningsuppgifter Målgrupp: Fastighetsägare och fastighetsförvaltare med resultatansvar. kursledare: Mats Gustafsson. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Norrköping onsdag 24 april Sundsvall onsdag 15 maj Lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning På denna kurs går vi igenom när en hyresgäst får byta sin lägenhet eller hyra ut i andra hand. Du får exempel på hyresnämndens beslut i olika fall. Vi går bland annat igenom vad som gäller när hyresgästen åberopar provsamboende, studier, tillfälligt arbete, ålder eller sjukdom som skäl för att hyra ut i andra hand. Du får lära dig vilka krav du kan ställa på andrahandshyresgästen. Vi diskuterar uppsägning efter otillåten andrahandsuthyrning eller skenbyten och vad som kan åberopas som bevisning i hyresnämnden. Vi tar också upp de senaste lagändringarna som finns på området. u Tillstånd att hyra ut i andra hand u Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning u Påföljder vid otillåten andrahandsuthyrning u Tillstånd till byte u Förfarandet i hyresnämnden Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Cecilia Wågemar. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Örebro onsdag 20 mars Eskilstuna torsdag 16 maj

8 Fastighetsägarna Utbildning Grundläggande hyresrätt Kursen handlar både om lokaler och bostäder och är en övergripande kurs som ger dig fördjupade kunskaper om bland annat hyresgästens rättigheter och skyldigheter, hyresavtalets tecknande och upphörande, processen i hyresnämnd och tingsrätt, hyressättning samt fel i bostadslägenheten. u Allmänt om bostadshyreslagstiftningen u Tillträdesregler, lägenhetens skick och reparationer u Störningar i boendet u Obetald hyra u Lokalhyresjuridik, översikt. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Benny Axelsson, Esa Pasanen eller Alf Fornell. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Västerås torsdag 7 mars Uppsala torsdag 18 april Luleå onsdag 24 april Att skriva kommersiella hyreskontrakt På den här kursen går vi igenom hela lokalhyreskontraktet klausul för klausul, med förklaringar till hur du kan skräddarsy kontraktet utifrån dina aktuella förutsättningar. Vi går även igenom vilka regler som är tvingande vid pågående kontraktsförhållanden. Du får värdefulla tips på hur du kan tänka för att undvika oklara eller ofullständiga hyresvillkor. Vi tittar också på restauranghyreskontraktet och avslutar med en praktisk övningsuppgift. u Rätt avtalspart u Lokalens användning u Förutsättningar för hyra, exempelvis driftskostnader, omsättningshyra, fastighetsskatt och indexklausul u Hyrestid och uppsägningstid u Gränsdragning för underhåll u Översiktlig orientering kring avfallsklausul, brandskyddsklausul, miljöklausul samt restauranghyreskontraktet Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare. kursledare: Johanna Moberg, Benny Axelsson eller Alf Fornell. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Umeå onsdag 27 feb Falun tisdag 19 mars Hudiksvall tisdag 9 april Eskilstuna tisdag 21 maj

9 Egenkontroll för fastighetsägare Medlemspriset för systemet och kursen Egenkontroll för fastighetsägare bygger på en fast årsavgift plus en avgift per fastighet. Första året är avgiften högre, eftersom den inkluderar en kurs som Fastighetsägarna håller i, samt de två pärmarna som ingår i systemet. Avgifter år 1 (exklusive moms) Fast årsavgift inkl. kurs för en person och material: kr Årsavgift fastighet 1-20: 180 kr/fastighet Årsavgift fastighet 21-50: 150 kr/fastighet Årsavgift fastighet : 120 kr/fastighet Årsavgift fastighet 101-: 90 kr/fastighet Vill man gå flera personer på kursen tillkommer det en kostnad på kr/person. Avgifter från och med år 2 (exklusive moms) Fast årsavgift: 300 kr Årsavgift fastighet 1-20: 180 kr/fastighet Årsavgift fastighet 21-50: 150 kr/fastighet Årsavgift fastighet : 120 kr/fastighet Årsavgift fastighet 101-: 90 kr/fastighet Egenkontroll är en tjänst som innehåller ett webbaserat egenkontrollsystem. En utbildning i systemet med en genomgång av alla de delar som ingår i egenkontrollen ingår i köpet. Som fastighetsägare har du inte bara ansvar för byggnaden och dess tekniska funktioner utan också för hälsa och säkerhet för de som vistas i byggnaden. Av Miljöbalken framgår att du som fastighetsägare ansvarar för att gällande lagar följs, så kallad egenkontroll. Kursen Egenkontroll för fastighetsägare är en del av vår tjänst med samma namn. I tjänsten ingår ett webbaserat system som hjälper, förenklar och minskar kostnaderna i din förvaltning. I systemet finns alla de funktioner som behövs för att tillgodose myndighetens krav på dokumentation och kunskap. Läs mer om systemet och kostnader på vår webbplats. Kursen inkluderar grundlig dokumentation och handledning i egenkontroll samt insikt i hur det webbaserade datastödet fungerar. För mer information om denna kurs kontakta Marlies Pieterse eller Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag. kursledare: Marlies Pieterse, Inger Niva, Hans-Göran Wiberg eller Maria Sundqvist. Pris: Se rutan till vänster Norrköping tisdag 5 mars Skellefteå onsdag 6 mars Östersund tisdag 26 mars Västerås onsdag 10 april Luleå tisdag 16 april Eskilstuna måndag 20 maj

10 Fastighetsägarna Utbildning våra kursledare Johanna moberg Johanna är fastighetsjurist på Gävlekontoret med erfarenhet av arbete både i domstol och på advokatbyrå. Hon håller i kurserna Förvaltarkurs och Att skriva kommersiella hyreskontrakt. marlies pieterse Marlies är Fastighetsägarna MittNords energi- och miljöspecialist. Hon håller i kurserna Förvaltarkurs och Egenkontroll för fastighetsägare. Benny Axelsson Benny är fastighetsjurist med erfarenhet från arbete i hyresnämnd. Han håller i kurserna Att skriva kommersiella hyreskontrakt och Grundläggande hyresrätt. maria waldestrand Maria är fastighetsjurist på Uppsalakontoret med erfarenhet av arbete både i allmän domstol och förvaltningsdomstol. Hon håller i kursen Obetalda hyror och inkasso. Esa Pasanen Esa är fastighetsjurist med erfarenhet från arbete i hyresnämnd. Han håller i kursen Grundläggande hyresrätt. mats gustafsson Mats är fastighetsekonom och föreningens expert på frågor som handlar om fastighetsekonomi. Han håller i kursen Fastighetsekonomi Investeringsbedömning. per rydell Per är ombudsman i Falun och föreningens specialist på bostadsrättsområdet. Han håller kursen Avflyttningsbesiktning. Ulla Werkell Ulla Werkell är skattejurist på Fastighetsägarna Sverige och hon är ett känt namn i branschen. Ulla leder kursen Fastighetsmoms. Cecilia Wågemar Cecilia är fastighetsjurist med erfarenhet från arbete på länsstyrelse och förvaltningsrätt. Hon håller i kursen Lägenhetsbyten och andrahandsuthyrning. Hans-Göran Wiberg Hans-Göran jobbar som medlemsrådgivare i Östersund och arbetar utöver allmän rådgivning med lokalfrågor och lokalavtal. Hans-Göran håller i kursen Egenkontroll för fastighetsägare. Maria Sundqvist Maria är anställd som administratör i Skellefteå där hon arbetar bland annat med hyresförhandlingar, avtalsskrivning och medlemsrådgivning. Maria håller i kursen Egenkontroll för fastighetsägare. Inger Niva Inger arbetar som ombudsman i Luleå och har en mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen. Inger håller i kursen Egenkontroll för fastighetsägare. Alf Fornell Som förhandlare och mångårig kursledare har Alf stor erfarenhet av förvaltning och hyresjuridik. Alf håller i kurserna Avflyttningsbesiktning, Att skriva kommersiella hyreskontrakt, Grundläggande hyresrätt och Egenkontroll för fastighetsägare. 10

11 praktisk information Medlemsförmån och pris Som medlem i Fastighetsägarna MittNord har du 30 procents rabatt på alla våra kurser. Halvdagskurs: kr för medlemmar, kr för icke medlemmar. Kursdokumentation och fika ingår. Heldagskurs: kr för medlemmar, kr för icke medlemmar. Kursdokumentation, lunch samt förmiddags- och eftermiddagsfika ingår. Alla priser är exklusive moms. olika sätt att anmäla sig Om du inte vill använda blanketten i denna folder kan du anmäla dig till se eller på vår hemsida mittnord. Du kan också ringa till Sara Hedberg på telefon sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är 14 dagar innan kurstillfället. avbokning och ombokning Fram till 14 dagar före kursstart kan du av- eller omboka utan kostnad, efter det är anmälan bindande och hela kursavgiften debiteras. Om du inte kan komma går det givetvis bra att skicka en kollega meddela oss! uppdateringar på hemsidan Kurser, datum och andra uppgifter som anges gäller med reservation för förändringar. Vårt senast uppdaterade kursutbud finns på I de fall kurser flyttas eller ställs in meddelas detta direkt till berörda kursdeltagare. Skräddarsydd utbildning Är ni fem eller fler från samma företag som vill gå en av våra kurser, eller vill ni ha en skräddarsydd kurs? Kontakta Peter Sörman, utbildningsansvarig, för offert på telefon kontaktuppgifter Adress: Fabriksgatan 8, Örebro Telefon: Fax: E-post: Produktion: Fastighetsägarna MittNord (SH) Fotograf: Porträtt av Per Rydell, Jennifer Nemie. Framsida: Istockphoto.com 11

12 Fastighetsägarna Utbildning anmälan till kurs Datum kurs tid Ort 19 feb Avflyttningsbesikting Gävle 27 feb Att skriva komersiella hyreskontrakt Umeå 5 mars Egenkontroll för fastighetsägare Norrköping 6 mars Egenkontroll för fastighetsägare Skellefteå 07 mars Grundläggande hyresrätt Västerås 12 mars Obetalda hyror & inkasso Västerås 13 mars Avflyttningsbesikting Örnsköldsvik 19 mars Att skriva kommersiella hyreskontrakt Falun 20 mars Lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning Örebro 26 mars Egenkontroll för fastighetsägare Östersund 27 mars Förvaltarkurs Gävle 09 april Att skriva kommersiella hyreskontrakt Hudiksvall 10 april Egenkontroll för fastighetsägare Västerås 16 april Egenkontroll för fastighetsägare Luleå 17 april Avflyttningsbesikting Västerås 18 april Grundläggande hyresrätt Uppsala 23 april Gröna hyresavtal Örebro 24 april Fastighetsekonomi - investeringsbedömning Norrköping 24 april Grundläggande hyresrätt Luleå 7 maj Fastighetsmoms Örebro 14 maj Förvaltarkurs Östersund 15 maj Avflyttningsbesiktning Skellefteå 15 maj Fastighetsekonomi - investeringsbedömning Sundsvall 16 maj Lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning Eskilstuna 20 maj Egenkontroll för fastighetsägare Eskilstuna 21 maj Att skriva kommersiella hyreskontrakt Eskilstuna 22 maj Obetalda hyror & inkasso Örebro 28 maj Förvaltarkurs Västerås 29 maj Gröna hyresavtal Norrköping Namn Företag Adress Medlemsnummer Organisationsnummer Postnummer & ort Telefon Fax E-post Faktureringsadress Sätt kryss för den eller de kurser du vill gå och skicka hela sidan till: Fastighetsägarna MittNord, Fabriksgatan 8, Örebro. Du kan också 12anmäla dig via mail, hemsida, telefon och fax (läs mer på sid 11).

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2012 Utbildningar våren 2012! Vi underlättar din vardag Nu är det åter dags att presentera ett nytt kursprogram.

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2015 Innehållsförteckning Högskolekurser Fastighetsföretagande 6 Fastighetsinvesteringar 7 Finansiell analys och bedömning av 7 fastighetsföretag Juridik

Läs mer

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Våren 2012 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Uppdatera dig hos oss Nu är det åter igen dags att presentera ett nytt kursprogram. Vi är redan framme vid

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015

KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 KURSÖVERSIKT VÅREN 2015 PLUS Kursöversikt är till för dig och ger en snabb överblick av våra utbildningar. Välkommen till PLUS Utbildning som 2015 firar 30 år som företag! PLUS arbetar sedan 1985 med kompetensutveckling

Läs mer

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN

UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN VÅREN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ www.plus.se

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET JURIDIK www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Hyresjuridik - grundkurs Hyreslagens bestämmelser, är grundbulten för ett bostadsföretags verksamhet. Därför

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM

Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM 2009-01-30 09/40 Socialnämnden (motsv) IFO Vuxenärenden enligt socialtjänstlagen samt tillämpning av LVM BAKGRUND INNEHÅLL Härmed inbjuder Region Gävleborg i samarbete med Kommunförbundet Västernorrland

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

Fastighetsägaren. I systemet finns alla de funktioner som behövs för att tillgodose myndighetens krav på dokumentation

Fastighetsägaren. I systemet finns alla de funktioner som behövs för att tillgodose myndighetens krav på dokumentation Fastighetsägaren Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Mellansverige Nr 6 september 2011 Hyresrätten återigen bortglömd År 2012 ännu ett budgetår med fortsatt underläge för hyresrätten i matchen mellan upplåtelseformerna

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Din röst bland makthavarna och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Från pannrummet till maktens korridorer. Ett medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm ger dig inte bara tillgång till våra tjänster och

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

Kurs i samarbetssamtal - för ett gemensamt föräldraskap efter separationen

Kurs i samarbetssamtal - för ett gemensamt föräldraskap efter separationen 2014-02-27 14/44 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i samarbetssamtal - för ett gemensamt föräldraskap efter separationen BAKGRUND/SYFTE

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

MTK Montage och Brand kurs för montörer

MTK Montage och Brand kurs för montörer Inbjudan till MTK Montage och Brand kurs för montörer Dag 1 Montage Varje år uppstår skador och reklamationer på glasade partier till stora belopp. Kontroller visar att de uppkomna felen och skadorna i

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

Välkommen till kursen

Välkommen till kursen Välkommen till kursen Gör rätt som hyresvärd Vilka är vi? Avsnitt 1 Definitioner Uppsägningstider 1 Hyresavtal Hus eller del av hus lägenhet Upplåtits Till nyttjande Mot ersättning Bostadslägenhet resp.

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 LÅT OSS INSPIRERA DIG Varmt välkommen till en ny säsong tillsammans med oss på Björn Axén Academy! Vi erbjuder kurstillfällen med bara demo eller längre kurser där du själv arbetar

Läs mer

Handläggning av ärenden och dokumentation inom ÄHO - SoL och LSS Fördjupningsutbildning för handläggare av ärenden enligt SoL och/eller LSS

Handläggning av ärenden och dokumentation inom ÄHO - SoL och LSS Fördjupningsutbildning för handläggare av ärenden enligt SoL och/eller LSS 2013-10-01 13/115 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Handläggning av ärenden och dokumentation inom ÄHO - SoL och LSS Fördjupningsutbildning

Läs mer

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje

Gymnasieskolans industritekniska program med svetsinriktning eller Slutbetyg från verkstadsskola 2 år, plåt och svetslinje IWS utbildning - I Sundsvall - Start: Sundsvall måndag 3 oktober 2016 Sista ansökningsdatum fredag 16 september 2016 Utbildningen arrangeras av Inwenco AB. Varje modul avslutas med tentamen. När dessa

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi PM Version 2 2015-05-04 Sedan våren 2014 bedriver Inläsningstjänst en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi.

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET UTEMILJÖ www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Beskärning av buskar och träd Du som arbetar i en skötselförvaltning eller i ett skötselföretag och inte vet

Läs mer

Lyckad kampanj för att höja hyresrättens status

Lyckad kampanj för att höja hyresrättens status Skapat Energi erbjuder tariffoptimering sid 3 Utbildning i brandskydd hjälper medlemmar sid 4 Christina Nordström går i pension sid 7 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna MittNord Nr 6 SEP 2013 Mobil Info

Läs mer

Vägglössen ett växande problem

Vägglössen ett växande problem Hur bygger vi fler bostäder i Luleå sid 3 Ny rapport om cityklimatet på gång sid 2 Klara förhandlingar på din ort sid 4 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna MittNord Nr 2 mars 2014 Vägglössen ett växande problem

Läs mer

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M.

FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. Bilaga 4 FÖRSLAG TILL AVTAL MELLAN RAGUNDA KOMMUN OCH BOLAGET AB LOKALHYRESAVTAL AVSEENDE KUNG CHULALONGKORNS MINNESBYGGNAD M.M. LOKALHYRESAVTAL Detta lokalhyresavtal har denna dag träffats mellan (1)

Läs mer

Stora skillnader i fjärrvärmepris

Stora skillnader i fjärrvärmepris Fortsatt tröga hyresförhandlingar sid 3 Uppsala kommun får tre nya fastighetsbolag sid 5 Amanda glad vinnare av månadshyra sid 6 Nyhetsbrev från Nr 1 JAN 2013 Stora skillnader i fjärrvärmepris och CO²-utsläpp

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 1 2015-11-10 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Kursledare Anna Fouganthine, fil. dr. i specialpedagogik med inriktning läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Christer

Läs mer

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande

Läs mer

Service i mästarklass och professionellt bemötande

Service i mästarklass och professionellt bemötande 2012-05-14 12/57 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Kommunala bolag Landstinget Service i mästarklass och professionellt bemötande

Läs mer

Medirum servicekurser 2016

Medirum servicekurser 2016 Servicekurser 2016 Medirum servicekurser 2016 För att kunna ge avdelningen bästa möjliga support är det viktigt att även sjukhusets tekniker har rätt utbildning för att hålla eventuella stilleståndstider

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 2 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst bedriver sedan våren 2014 en utbildningsverksamhet inom området läsoch skrivsvårigheter och dyslexi. Syftet

Läs mer

Lokalhyra T2 Maria Ingelsson

Lokalhyra T2 Maria Ingelsson Lokalhyra T2 Maria Ingelsson Disposition Syftet med dagens föreläsning Avtalsskrivning Parternas rättigheter och skyldigheter under hyrestiden Omförhandling och jämkning av hyresavtal Partsväxling Avtalets

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-01-26 1(2) Dagordning DM 2015-01-26 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT

Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT 2007-11-09 08/15 Alla nämnder och styrelser Kommunal bolag/stiftelser TEMADAG MERVÄRDESSKATT Om sfastigheter ska överlåtas kan kommunen minska sina kostnader om momsfrågorna hanteras på ett korrekt sätt

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Priser 2014. Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning

Priser 2014. Företag och organisationer Lokal. januari. Daglig nyhetstidning Priser 2014 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning januari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

Intensivkurs i litterär gestaltning

Intensivkurs i litterär gestaltning Intensivkurs i litterär gestaltning Andalusien 8 13 september Vad är en litterär text? Varför skriver du? Vad vill du berätta? Du får hjälp att utveckla ditt skrivande tillsammans med författarna Susanna

Läs mer

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se Håll dig uppdaterad Inbjudan till skattekurser våren 2016 KPMG.se KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder dig branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.

Läs mer

Administratör inom högskolan 2011

Administratör inom högskolan 2011 Administratör inom högskolan 2011 Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 mars 2011 TALARE Speciellt inbjuden talare Sigbrit Franke Umeå universitet HSV Lennart Ståhle Stabschef Luleå tekniska universitet

Läs mer

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti

Ändring av riktlinjer för äldreomsorgsnämnden (HKF 7530) avseende den nya regleringen i 4 kap 1 b SoL om parboendegaranti KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-04-23 KS-2013/465.112 1 (3) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Ändring av riktlinjer

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS

Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Anmälan och kursinformation svetsspecialister - IWS Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute

Läs mer

en öppen bostadsmarknad

en öppen bostadsmarknad en öppen bostadsmarknad EN ANSVARS- TAGANDE BRANSCH Fastighetsägarna arbetar aktivt för en positiv samhällsutveckling. Genom att förebygga diskriminering vill vi ta samhällsansvar och hjälpa dig som är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND

RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND RIKTLINJER FÖR UPPLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT I ANDRA HAND 2 Fastighetsägarna Sverige 2015 Omslagsbild: Samuel Rhedin Tryck: Alfredssons OM DENNA SKRIFT Fastighetsägarna, HSB, Riksbyggen och Bostadsrätterna

Läs mer

Ansökan om andrahandsuthyrning

Ansökan om andrahandsuthyrning Ansökan om andrahandsuthyrning Denna blankett skrivs ut och postas till Akelius Servicecenter för handläggning. Handläggningstid 1-3 månader. Ofullständig ansökan returneras. Kontraktets lägenhetsnummer

Läs mer

Så undviks sanktionsavgifter

Så undviks sanktionsavgifter 2009-02-25 09/46 Socialnämnden (motsv) IFO Så undviks sanktionsavgifter BAKGRUND/SYFTE Antalet sanktionsavgifter på grund av icke verkställda beslut ökar stadigt. Den 1 juli 2008 utökades lagstiftningen

Läs mer

Kurser och branschdagar 2016

Kurser och branschdagar 2016 Kurser och branschdagar 2016 SBMIs branschdagar är öppna för SBMIs medlemmar och myndighetspersoner inom t ex länsstyrelser, kommuner och statliga verk. Inte medlem? Kontakta oss gärna för medlemskap Kurser:

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen

Läs mer

Handlingarna kommer att återsändas till förstahandshyresgästen efter att Nyköpingshem godkänt eller avslagit ansökan.

Handlingarna kommer att återsändas till förstahandshyresgästen efter att Nyköpingshem godkänt eller avslagit ansökan. Ansökan om andrahandsuthyrning En hyresgäst som under en viss tid inte har behov av sin bostad kan hyra ut den i andra hand. Det kan handla om arbete eller studier på annan ort, man ska provbo eller man

Läs mer

Att tänka på vid andrahandsuthyrning

Att tänka på vid andrahandsuthyrning Att tänka på vid andrahandsuthyrning Hyresvärdens samtycke krävs För att få hyra ut sin lägenhet i andra hand krävs samtycke från hyresvärden. Förstahandshyresgästen skall göra en skriftlig ansökan till

Läs mer

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre).

Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar eller längre). Antagen av Edelviks styrelse 2015-04-16 Studeranderättslig standard Edelviks studeranderättsliga standard omfattar den som är antagen till någon av folkhögskolans långa kurser (dvs. kurser om 15 dagar

Läs mer

Minskad psykisk ohälsa hos äldre

Minskad psykisk ohälsa hos äldre Minskad psykisk ohälsa hos äldre Inbjudan till konferens i Stockholm den 18-19 november 2008 TALARE Socialstyrelsen Susanne Rolfner Suvanto Sahlgrenska universitetssjukhuset Ingvar Karlsson Lidingö stad

Läs mer

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet

Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Bf Bulten Tips och råd: Om du ska hyra ut din lägenhet Du som är medlem i bostadsföreningen Bulten får hyra ut din lägenhet, men du måste följa de regler som gäller. Detta faktablad har tagits fram som

Läs mer

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com

TRYGGT & ENKELT N D TRYGGT & ENKELT. Hyr ut din bostad. bostaddirekt.com P TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ ANDRAHANDSBOENDE SEDA P D TRYGGT & ENKELT STÖRST PÅ N 1994 ANDRAHANDSBOENDE SEDA D N 1994 Hyr ut din bostad Annonsera ut din bostad tryggt, enkelt & kostnadsfritt Vi hjälper

Läs mer

Kurstillfällen: v. 7 17-18 feb. v. 43 26-28 okt. Pris: 9.900:- exkl. moms Certifiering: pris på begäran

Kurstillfällen: v. 7 17-18 feb. v. 43 26-28 okt. Pris: 9.900:- exkl. moms Certifiering: pris på begäran Kursprogram 2016 Välkommen till Castolin Scandinavia AB Vi har kunnandet, utrustningen och tillsatsmaterialen du behöver Besök oss gärna på www.castolin.com Lödning 1. Professionell Lödare med möjlighet

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2014 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Geriatriska kliniken

Läs mer

Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar grundläggande kunskap om viktiga regler som gäller för kvalitetsarbetet.

Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar grundläggande kunskap om viktiga regler som gäller för kvalitetsarbetet. 2006-09-15 06/93 Socialnämnden (motsv) IFO TILLÄMPNING AV REGELVERKET OM KVALITET INOM SOCIALTJÄNSTEN OCH KOMMUNERNAS VERKSAMHET ENLIGT LSS BAKGRUND/SYFTE Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar

Läs mer

Hyresavtal för andrahandsuthyrning

Hyresavtal för andrahandsuthyrning Hyresavtal för andrahandsuthyrning Bostadsrättshavare (hyresvärden) Adress Bäverbäcksgränd Postnummer 124 62 Bandhagen Kontaktperson Telefon Adress Postnummer Adress Postnummer Hyresobjekt och hyra Adress

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av

Läs mer

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 2012 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 Vi ger svaren på dina arbetsgivarfrågor! En av våra främsta arbetsuppgifter på Industriarbetsgivarna är att hjälpa dig som arbetsgivare. Hos oss

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad

Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Geriatriska kliniken Demenssjukdomar Klinisk bild och omvårdnad Kurser vid Geriatriska kliniken Vår- och höstterminen 2012 Besöksadress Postadress Telefon Skånes universitetssjukhus Skånes universitetssjukhus

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

Livsviktigt med rätt underhåll

Livsviktigt med rätt underhåll Intensivt nätverkande i Almedalen sid 2 Nätverk viktigt forum sid 3 Vem blir årets fastighetsägare? sid 6 Nyhetsbrev från Nr 5 aug 2012 Livsviktigt med rätt underhåll av balkonger Den senaste tiden har

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar

Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar 2014-12-01 15/24 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Landstinget Att tolka smärta hos personer med kognitiva funktionsnedsättningar BAKGRUND

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken - Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB Håkan Ernklev 2013-09 1 Att planera,

Läs mer

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT

HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT HFAB:S UTHYRNINGSMANUAL STUDENT Innehållsförteckning: REGISTRERA DIG I BOSÖK OCH BÖRJA SAMLA KÖPOÄNG... 2 KÖPOÄNG... 3 GRUNDKRAV... 4 SÅHÄR SÖKER DU STUDENTLÄGENHET... 6 VISNING OCH KONTRAKTSSKRIVNING...

Läs mer

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda

Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda 2005-12-22 06/11 Samtliga nämnder och styrelser Kommunchefen Personalchefen Landstingsstyrelsen Landstingsdirektören Landstingets ledningskontor fvb till berörda TEMADAG NYHETER INOM ARBETSRÄTTENS OMRÅDE

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i. Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Värdebaserat ledarskap 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Värdebaserat ledarskap, 7,5 högskolepoäng Inledning Chef- och ledarskap är avgörande för hur väl

Läs mer

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens

Kurs i omvårdnad vid urininkontinens 2012-03-06 12/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen/ samtliga sjuksköterskor Socialnämnden (motsv) MAS Kurs i omvårdnad vid urininkontinens BAKGRUND/SYFTE Kursens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDS- UTHYRNING

RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDS- UTHYRNING RIKTLINJER FÖR ANDRAHANDS- UTHYRNING 2 Fastighetsägarna Sverige 2015 Omslagsbild: Samuel Rhedin Tryck: Alfredssons OM DENNA SKRIFT Fastighetsägarna och SABO har tillsammans tagit fram riktlinjer i syfte

Läs mer

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG

Affärsutbildning. Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG Affärsutbildning 2016 Kunskap för bättre affärer 60 KURSER UNDER ÅRET DET FINNS EN KURS FÖR ALLA SKRÄDDARSYDDA KURSER FÖR DITT FÖRETAG sidan 2 SVEA EKONOMIS AFFÄRSUTBILDNING - KUNSKAP FÖR BÄTTRE AFFÄRER

Läs mer

Fina fördelar hos oss

Fina fördelar hos oss Fina fördelar hos oss Välkommen till livet i hyresrätt! Det är lätt att förstå varför hyresrätten är så populär - det är en enkel och trygg boendeform som ger dig tid och pengar till annat än att äga och

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

Brandvarnare är en billig livförsäkring och ett bra sätt för fastighetsägare att genom ansvarstagande bygga relationer med hyresgästerna sid 4 5

Brandvarnare är en billig livförsäkring och ett bra sätt för fastighetsägare att genom ansvarstagande bygga relationer med hyresgästerna sid 4 5 Lundamodellen Ny överenskommelse för hyressättning sid 3 Certifierad fastighet så här går det till sid 6 Avgift för medlemskap i Fastighetsägarna Syd 2013 sid 7 Nyhetsbrev från Fastighetsägarna Syd Nr

Läs mer