Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser"

Transkript

1 Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2015

2

3 Innehållsförteckning Högskolekurser Fastighetsföretagande 6 Fastighetsinvesteringar 7 Finansiell analys och bedömning av 7 fastighetsföretag Juridik Att skriva entreprenadkontrakt 8 Att skriva kommersiella hyreskontrakt 8 Att undvika diskriminering 9 Får jag välja hyresgäst? 9 Avflyttningsbesiktning 10 Lokalhyresrätt vanliga praktiska problem 10 Grundläggande hyresrätt 11 Hyresrätt fördjupning lokaler 11 Hyresrätt fördjupning bostäder 12 Hyressättning av bostadslägenheter 12 Lokalhyreskontrakt och marknadshyra 13 Obetalda hyror och inkasso 13 Lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning 14 Förvaltning Att äga och förvalta fastigheter 16 Projekt och ombyggnad 16 Fastighetsägarens ansvar 17 SBA Att brandskydda fastigheter 17 Ombyggnad och renovering 18 Förvaltarkurs 18 Ekonomi Fastighetsekonomi investeringsbedömning 19 Fastighetsmoms 19 Bostadsrättsförening BRF Föreningens ekonomi 20 Styrelsens ansvar och befogenheter 20 Valberedning 21 Stadsutveckling Stadsutveckling ur ett fastighetsperspektiv 23 Platsutveckling av attraktiva mötesplatser 23 energi och miljö Gröna hyresavtal 24 Driv dina fastigheter på ett effektivt sätt 25 kommunikation Konflikthantering - förstå 26 Konflikthantering - agera 26 Medling - att stödja andra i konflikt 27 Lär dig mer om media och att själv 27 bestämma bilden av ditt företag praktisk information 28 Kursutbud Kursutbud Fastighetsägarna GFR 29 Kursutbud Fastighetsägarna MittNord 30 Kursutbud Fastighetsägarna Stockholm 30 Kursutbud Fastighetsägarna Syd 31 Kursutbud i samarbete med KTH 31

4 4 Ansvarig utgivare: Fastighetsägarna Utbildning. Layout: Sara Hedberg, Fastighetsägarna MittNord Bilder: Sidan 1, 4 och 13 MASKOT. Sidan 22 Calle Lindgren, MASKOT.

5 Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett utbud av aktuella kurser till branschen. Eftersom våra kursledare är experter inom sina områden kan vi garantera hög kvalitet och högaktuell kunskap. Alla kurser i en katalog Nu slår vi ihop alla Fastighetsägarnas regionala kurskataloger till en enda, precis som vi har samlat alla kurser i en utbildningsportal på vår hemsida. Vi hoppas att det kommer att visa bredden på vårt utbud och utöka antalet möjliga utbildningstillfällen för dig. Vi erbjuder som vanligt utbildningar som riktar sig både till dig som är ny i branschen och till dig som vill fördjupa dina kunskaper. Alla vill vi bli bättre på det vi gör för att göra vardagen enklare och effektivare. Under hösten inledde vi ett samarbete med KTH som blev en succé. Kursen Fastighetsföretagande blev snabbt fullbokad. Det gör att vi kommer att erbjuda kursen även under våren, samtidigt som vi utökar samarbetet genom två nya fristående kurser som var och en ger 7,5 högskolepoäng, Fastighetsinvesteringar och Finansiell analys och bedömning av fastighetsföretag. Vill du få en snabb överblick över vilka kurser som erbjuds i din egen region eller närområde hoppar du till sidorna Där hittar du kalendarier och sammanställningar av aktuella kurser i våra fyra regioner. Välkommen på kurs! Med vänlig hälsning Fastighetsägarna Utbildning 5

6 Högskolekurser HÖGSKOLEKURSER fastighetsföretagande EXAMINA: För att erhålla 7,5 högskolepoäng (motsvarare det som tidigare kallats 5 poäng) krävs allmän behörighet för högskolestudier samt godkänt på både projektuppgift och hemtentamen. Projektuppgiften är en kortare uppsats som kan skrivas utifrån ett flertal teman. I SAMARBETE MED Detta är en högskolekurs som i första hand vänder sig till fastighetsägare med ett litet till medelstort fastighetsbestånd, men även till anställda inom fastighetsförvaltande företag. Kursen hålls i Stockholm på Ulfsunda Slott vid tre tillfällen, två heldagar per tillfälle. Block: 1. Investeringsbedömning/Fastighetsförvaltning/Fastighetsekonomi. 2. Fastighetsägarens ansvar/grundläggande hyresrätt. 3. Affärsmodeller/Styrmedel/Fastighetsutveckling. Syftet med kursen är att du ska få bättre kunskap att kunna fatta både långsiktiga och kortsiktiga beslut kring underhåll, investering och förvaltning. Kursen behandlar såväl fastighetsekonomiska bedömningar som investeringsbedömningar, nyckeltalsberäkningar, marknadsanalyser och det juridiska regelverket. INNEHÅLLER BLAND ANNAT: u Hur bedömer man om en åtgärd är lönsam? u Lönar det sig att energieffektivisera? u Hur bestämma avkastningskrav på en investering? u När är rätt tidpunkt för en underhållsinsats? u Hur detaljerad ska en underhållsplan vara? u Hur gör man marknadsanalys inför en investering? u Vad bestämmer en fastighets värde? u När är hyreslagen tillämplig? u Vilka regler/skillnader gäller för bostad resp. lokal? u Vilka rättigheter har hyresgästerna enligt hyreslagen? u Vilka skyldigheter har hyresvärden enligt hyreslagen? u Vad innebär kraven i miljöbalken? u Hur förebygga olyckor, störningar i min fastighet? u Vad är egenkontroll och hur arbetar jag med det? Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar. Logi inklusive frukost tillkommer med kr (exkl. moms) kursansvariga: Hans Lind, KTH, Ola Björstedt och Sara Hogstadius, Fastighetsägarna. kontaktperson: Katja Kalda, ,5 HÖGSKOLEPOÄNG ort datum tid Stockholm Block 1, februari Stockholm Block 2, mars Stockholm Block 3, maj

7 Högskolekurser Finansiell analys och bedömning av fastighetsföretag Syftet med kursen är att ge kunskaper om metoder för analys av svenska fastighetsföretags ekonomi. Kursen är inriktad på metoder för sådan analys, generella redovisningsprinciper, analys av i första hand resultat- och balansräkning samt specifika frågor för fastighetsföretag såsom värdering av tillgångar. Läs mer om kurserna på webben! På webben hittar du mer information, datum och tid för högkolekurserna Nyhet! I SAMARBETE MED efter genomgången kurs förväntas deltagarna: u Kunna kritiskt tolka och justera finansiella rapporter som underlag för analys av fastighetsföretag. u Kunna förstå tillämpning och effekter av de regelverk som styr externredovisningen. u Kunna bedöma och jämföra fastighetsföretag via branschspecifika analysfrågor och nyckeltal. Kursupplägg: 3 x 2 dagar, mer information finns på hemsidan Målgrupp: Kursen vänder sig till fastighetsägare, personer verksamma i ekonomiska, tekniska eller juridiska funktioner i fastighetsföretag, personer verksamma i andra företag som kommer i kontakt med fastighetsfrågor samt övriga med ett professionellt intresse för ekonomisk analys av fastighetsföretag. Kursledare: Bo Nordlund och Carl-William Åström, KTH. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar. (exkl. moms) HÖGSKOLEKURSER 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG ort datum tid Stockholm Block 1, maj Stockholm Block 2, juni Stockholm Block 3, augusti Fastighetsinvesteringar Nyhet! I SAMARBETE MED 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG Syftet med kursen är att ge deltagarna färdigheter i lönsamhetsbedömningar av olika investeringsalternativ via kassaflödeskalkyler, med särskild inriktning på fastighetsinvesteringar. efter genomgången kurs förväntas deltagarna: u Kunna formulera investeringsproblem samt via kassaflödeskalkyler bedöma en investerings lönsamhet. u Ha färdigheter i de kvantitativa metoder som används i kassaflödeskalkyler. Kursupplägg: 3 x 2 dagar, mer information finns på hemsidan Målgrupp: Kursen vänder sig till fastighetsägare, personer verksamma i ekonomiska, tekniska eller juridiska funktioner i fastighetsföretag, personer verksamma i andra företag som kommer i kontakt med frågor rörande fastighetsinvesteringar samt övriga med ett professionellt intresse för investeringsbedömning. Kursledare: Åke Gunnelin och Carl-William Åström, KTH. Pris: kr medlemmar, kr icke medlemmar. (exkl. moms) ort datum tid Stockholm Block 1, 5-6 maj Stockholm Block 2, maj Stockholm Block 3, augusti

8 Juridik juridik Att skriva entreprenadkontrakt Under hösten 2013 lanserade Fastighetsägarna en ny kontraktsmall för entreprenader särskilt anpassad för hyresvärdar som beställare. På denna kurs går vi igenom kontraktsmallen och redogör för hur du bäst fyller i och anpassar mallen efter aktuella förutsättningar. Syftet med kontraktsmallen är att skapa bättre förutsättningar för att undvika och lösa tvister samt att särskilt se till att hyresvärden är medveten om och reglerar sitt straffsanktionerade ansvar avseende byggarbetsmiljö. Till kontraktet har det tagits fram en handledning som hjälper parterna vid tecknandet av avtalet. Denna handledning utgör kursdokumentation. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Diana Ercegovic. Malmö 5 maj Att skriva kommersiella hyreskontrakt När du går kursen Att skriva kommersiella hyreskontakt i Jönköping ingår ett avsnitt om gröna hyresavtal. Grönt Hyresavtal är en bilaga till lokalhyreskontraktet. Kursen är därför två timmar längre vid det tillfället. På den här kursen går vi igenom hela lokalhyreskontraktet klausul för klausul, med förklaringar till hur du kan skräddarsy kontraktet utifrån dina aktuella förutsättningar. Vi går även igenom vilka regler som är tvingande vid pågående kontraktsförhållanden. Du får värdefulla tips på hur du kan tänka för att undvika oklara eller ofullständiga hyresvillkor. Vi tittar också på restauranghyreskontraktet och avslutar med en praktisk övningsuppgift. u Rätt avtalspart. u Lokalens användning. u Förutsättningar för hyra, exempelvis driftskostnader, omsättningshyra, fastighetsskatt och indexklausul. u Hyrestid och uppsägningstid. u Gränsdragning för underhåll. u Översiktlig orientering kring avfallsklausul, brandskyddsklausul, miljöklausul samt restauranghyreskontraktet. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare. kursledare: David Hult, Jakob Mehkri, Alf Fornell, Bo Lundborg, Sara Hogstadius, Linda Hansson, Maria A Rosenlind. Jönköping 18 mars Karlskrona 18 mars Luleå 18 mars Karlstad 26 mars Falkenberg 14 april Sundsvall 15 april Malmö 6 maj Örebro 28 maj

9 Juridik Att undvika diskriminering Fastighetsägarna arbetar aktivt för en positiv samhällsutveckling och ett sätt att bidra till det är att förebygga diskriminering. Vi erbjuder en halvdagsutbildning där vi går igenom grunderna för hur uthyrning av bostäder och lokaler sker på ett etiskt korrekt sätt. Förutom att utbildningen går igenom vad lagen säger generellt om diskriminering. u Direkt och indirekt diskriminering. u Hyresvärdens skyldigheter och rättigheter. u Råd och tips kring uthyrningspolicy. u Exempel på rättsfall. u Åldersdiskriminering, +55 boende ok? u Omvänd bevisbörda, bevisregler i diskrimineringsärenden. Målgrupp: Fastighetsägare och medarbetare. kursledare: Benny Axelsson. juridik Umeå 11 mars Får jag välja hyresgäst? Vilka möjligheter har du som hyresvärd att välja hyresgäst? På denna kurs lär du dig vilka kontroller du bör och kan göra vid val av hyresgäst. Vi informerar om de rättsregler som du som fastighetsägare, förvaltare eller uthyrare är skyldig att iaktta och vad du bör tänka på inom ramen för god sed gentemot hyresgäster. Kursen behandlar diskrimineringsfrågor och vi tittar på några rättsfall för att se hur domstolen resonerat. Vi går igenom de delar i personuppgiftslagen (PUL) som är viktiga för dig som hyr ut bostäder och vad du behöver tänka på vid din behandling av personuppgifter. u Kreditprövning. u Referenser. u God sed. u Diskrimineringslagen. u Personuppgiftslagen. u Uthyrningspolicy. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare av bostadslägenheter. kursledare: David Köröndi, Torbjörn Sjögren, Björn Andersson, Maria A Rosenlind. Helsingborg 3 mars Kristianstad 25 mars Malmö 23 april Göteborg 27 april

10 Juridik avflyttningsbesiktning På den här kursen lär du dig att genomföra en avflyttningsbesiktning. Du lär dig bedöma vad som är normalt slitage, godkänd städning och vad som är ersättningsskyldiga skador. Vi går även igenom vilken ersättning man kan få för skador. Tyngdpunkten ligger på bostäder, men vi uppehåller oss även vid lokaler. u Hyresvärdens underhållsskyldighet. u Hyresgästens vårdplikt. u Hyresgästens rätt att sätta personlig prägel på lägenheten. u Skiljelinjen mellan vårdslöshet och olyckshändelse. juridik Målgrupp: Fastighetsägare och medarbetare med ansvar för besiktning av lägenheter. kursledare: David Köröndi, Timmy Lake, Robert Bendz, Alf Fornell, Per Rydell, Peter Sörman, Björn Andersson. Malmö 5 mars Östersund 11 mars Skövde 26 mars Kristianstad 20 april Västervik 21 april Gävle 22 april Sundsvall 6 maj Göteborg 7 maj Uppsala 21 maj lokalhyresrättvanliga praktiska problem Kursen syftar till att ge dig en fördjupad kunskap på områden inom lokalhyresjuridiken där fastighetsägare ofta möter praktiska problem. Bland annat går vi under kursen närmare igenom vad man bör tänka på och hur man bör hantera villkorsändringar, avflyttningar, konkurser och överlåtelser av hyresrätten. Kursen kommer att ske genom en blandning av föreläsning, gruppdiskussion och övningsuppgifter baserade på verkliga, lokala rättsfall. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Sara Hogstadius, Emma Österdahl, Ola Björstedt, Jakob Mehkri, Diana Ercegovic. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Linköping 26 februari Malmö 12 mars Göteborg 19 mars Falkenberg 25 mars

11 Juridik Grundläggande hyresrätt Kursen handlar både om lokaler och bostäder och är en kurs som ger dig övergripande kunskaper om bland annat hyresgästens rättigheter och skyldigheter, hyresavtalets tecknande och upphörande, processen i hyresnämnd och tingsrätt, hyressättning samt fel i bostadslägenheten. u Allmänt om bostadshyreslagstiftningen. u Tillträdesregler, lägenhetens skick och reparationer. u Störningar i boendet. u Obetald hyra. u Lokalhyresjuridik, översikt. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Christina Wahlström, Åsa Thonfors, Petter Norberg, Ola Björstedt, Sara Hogstadius, Robert Bendz, Cecilia Wågemar, Maria Österlind, Carl-Lennart Lagerström. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) juridik Malmö 24 februari Göteborg 25 februari Helsingborg 9 mars Stockholm 11 mars Linköping 11 mars Skellefteå 12 mars Norrköping 19 mars Eskilstuna 25 mars Örnsköldsvik 23 april hyresrätt fördjupning Lokaler Du har mycket att vinna på att vara påläst. Vet du till exempel vad lagen säger om fel och brister i lokaler som du hyr ut? Eller hur du gör när en hyresgäst vill överlåta lokalen till någon annan? Genom att vara uppdaterad inom det allra senaste inom fastighetsförvaltning sparar du både tid och pengar. Kursen tar upp rättsfall och har praktikövningar som belyser olika frågeställningar. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Maria Österlind, Johanna Moberg, Cecilia Wågemar. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Luleå 28 april Norrköping 19 maj

12 Juridik hyresrätt fördjupning bostäder Kursen ger dig fördjupade kunskaper om bland annat hyresgästens rättigheter och skyldigheter, hyresavtalets upphörande, processen i hyresnämnd och tingsrätt, hyressättning samt fel i bostadslägenheten. Vi går igenom viktiga rättsfall och ser hur domstolen har tillämpat lagstiftningen i vanligt förekommande tvister. Förkunskaper: Kursen Grundläggande hyresrätt eller motsvarande kunskaper. juridik u Ingående av avtal. u Hyresavtalet. u Ändamålet med upplåtelsen. u Andrahandsupplåtelse. u Ombyggnad. u Uppsägning. u Förfarandet i hyrestvister. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Petter Norberg, Ola Björstedt, Marcus Hansson, Sara Hogstadius, Alf Fornell, Johanna Moberg, Cecilia Wågemar, Maria Österlind, Christina Wahlström, Lena Fröman. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Jönköping 9 april Umeå 14 april Stockholm 21 april Västerås 29 april Uddevalla 6 maj Göteborg 21 maj Hyressättning av bostadslägenheter Kursen går igenom de faktorer som styr hyressättningen av bostadslägenheter. Kursen omfattar begreppet bruksvärde, de regler i hyreslagen som bestämmer bruksvärdet och vad som är skälig hyra. Olika tillvägagångssätt för hur man kan höja hyran behandlas. Exempel ges också på vad standardhöjande åtgärder kan innebära i hyreshöjning. Särskild tyngdpunkt läggs på genomgång av regelverket för fastigheter som har förhandlingsordning och därmed omfattas av hyresförhandlingslagen. u Hyresförhandlingslagen. u Direktförhandling. u Standardhöjning. Målgrupp: Fastighetsägare, uthyrare och fastighetsförvaltare. kursledare: Peter Cavalli Björkman, Louise Magnusson, Robert Bendz, Peter Gillbrant. Malmö 23 mars Linköping 24 mars Göteborg 13 april

13 Juridik Lokalhyreskontrakt & marknadshyra På förmiddagen har vi en fördjupad genomgång av hur man skriver kommersiella hyreskontrakt och hur man undviker oklara eller ofullständiga hyresvillkor. Vi går igenom flertalet bilagor som kan användas tillsammans med standardhyreskontrakt för lokaler, till exempel klausulen om äganderättsövergång, driftkostnadsklausulen samt den nya bilagan för Grönt Hyresavtal. På eftermiddagen går vi igenom vad som gäller för uppsägning för villkorsändring och bestämmelser om marknadshyra. Vi behandlar också hyresvärdens eventuella ersättningsskyldighet vid uppsägningar. u Uppsägning till avtalstidens utgång från hyresvärd och hyresgäst. u Marknadsyttrande. u Hyresnämndsförfarandet. u Skadestånd. juridik Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare, uthyrningsansvariga samt projekteringsansvariga. kursledare: Emma Österdahl, Annelie Andersson. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Göteborg 21 april obetalda hyror och inkasso Kursen behandlar översiktligt vad du som hyresvärd kan göra när din hyresgäst inte betalar hyran eller orsakar störningar. Vi går igenom kronofogdeprocessen från ansökan om betalningsföreläggande fram till utmätning och eventuell avhysning. Vi tittar på delgivningsfrågor och tittar även på andra alternativa prövningar såsom stämning vid tingsrätt och prövning hos hyresnämnden. Vi avslutar med att studera några rättsfall för att se hur domstolen resonerat i olika fall. u Regler gällande besittningsskydd för bostad och lokal. u Uppsägningar. u Ansökan om betalningsföreläggande, avhysning, verkställighet och utmätning. u Ansökan om stämning och prövning hos hyresnämnden. u Delgivningsproblematiken. u Hyresgästens möjlighet att deponera hyra. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare. kursledare: Amanda Lagerström. Växjö 4 mars Karlskrona 26 mars Helsingborg 7 maj Malmö 21 maj

14 Juridik lägenhetsbyte & andrahandsuthyrning På denna kurs går vi igenom när en hyresgäst får byta sin lägenhet eller hyra ut i andra hand. Du får exempel på hyresnämndens beslut i olika fall. Vi går bland annat igenom vad som gäller när hyresgästen åberopar provsamboende, studier, tillfälligt arbete, ålder eller sjukdom som skäl för att hyra ut i andra hand. Du får lära dig vilka krav du kan ställa på andrahandshyresgästen. Vi diskuterar uppsägning efter otillåten andrahandsuthyrning eller skenbyten och vad som kan åberopas som bevisning i hyresnämnden. Vi tar också upp de senaste lagändringarna som finns på området. juridik u Tillstånd att hyra ut i andra hand. u Besittningsskydd vid andrahandsuthyrning. u Påföljder vid otillåten andrahandsuthyrning. u Tillstånd till byte. u Förfarandet i hyresnämnden. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Cecilia Hamenius, Robert Bendz. Linköping 3 mars Luleå 24 mars Gävle 4 maj Västerås 20 maj läs mer och boka enkelt på vår webb Du kan läsa mer om våra kurser, kursledare och anmälningsvillkor på vår webb. Här finns alla kurser samlade i vår utbildningsportal där du också kan anmäla dig på ett enkelt sätt och får din bokningsbekräftelse direkt. Ta för vana att besöka vår hemsida, för det kan tillkomma nya utbildningar även mitt i terminen. utbildning. 14

15 15

16 Förvaltning Att äga och förvalta fastigheter Detta är en övergripande kurs med praktisk inriktning där du får baskunskaper i fastighetsförvaltning främst inriktad på bostadslägenheter. Kursens syfte är att du ska känna till de grundläggande lagar och regler som gäller och hur du praktiskt tillämpar dem i det dagliga förvaltningsarbetet. Du får råd och exempel på hur du kan höja kvaliteten i dina fastigheter och i din förvaltning och hur du får nöjda hyresgäster. Vi går igenom praktiska exempel, tar upp olika frågeställningar och har erfarenhetsutbyte. I kursdokumentationen finns många användbara mallar som underlättar det praktiska arbetet. förvaltning u Uthyrning av bostäder och lokaler. u Hyresgästservice och kundvård. u Standard i fastighet och lägenhet. u Underhåll av fastighet och lägenhet. u Fastighetsskötsel. u Egenkontroller och försäkringsfrågor. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare, uthyrare, fastighetsskötare och alla som vill skaffa sig grundläggande kunskaper. kursledare: Christina Wahlström, Lars Gustafsson, David Hult, Ann-Mari Bengtsson, Styrbjörn Enkel, Mikael Wallenman. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Stockholm 18 februari Karlskrona 2 mars Malmö 11 mars Göteborg 12 mars Kristianstad 17 mars Karlstad 21 april Jönköping 5 maj projekt och ombyggnad Den här kursen vänder sig till alla som just står i begrepp att upphandla och genomföra en större ombyggnad, t.ex. stambyte, balkongrenoveringar m.m. På denna kurs går vi igenom alla huvudsakliga steg i ombyggnadsprocessen, från upphandling till slutbesiktning av den färdiga ombyggnaden. u Upphandling. u Kontrakt. u Produktion. u Besiktning. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare, styrelsemedlemmar i BRF:er. kursledare: Nämi Sandart, Shiva Norvad. Stockholm 22 april

17 Förvaltning Fastighetsägarens ansvar Egenkontroll kan beskrivas som fastighetsägarens eget kvalitetssystem för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på hälsa och miljö. Goda rutiner gör att du kan upptäcka fel och brister tidigt innan skada har uppstått. Vårt system Egenkontroll för fastighetsägare är en tjänst för dig som tycker att egenkontrollarbetet är krångligt och tar upp alldeles för mycket av din tid. Systemet är webbaserat och det hjälper, förenklar och minskar kostnader i din förvaltning. I systemet finns alla de funktioner som behövs för att tillgodose myndigheternas krav på dokumentation och kunskap. Läs mer om systemet på SBA - Att brandskydda fastigheter Fastighetsägarens ansvar är ett omfattande och komplext område. På den här kursen kommer du att lära dig mer om det ansvar som riktas mot fastighetsföretag vid bland annat förebyggande av olyckor och ohälsosamma förhållanden i din fastighet. Du ansvarar till exempel för istappar och snö, kemikaliehantering, hissar och buller. Förutom ansvaret för dina hyresgäster har du även ansvar för bland annat besökare i fastigheten och dina anställda. u Att identifiera olycksrisker, roller och ansvar. u Att förebygga olyckor. u Att förebygga ohälsosamma förhållanden. u Att motverka störningar och obehag. u Att identifiera de myndighetskrav som ställs på dig som fastighetsägare. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Styrbjörn Enkel, Sara Hogstadius, Amanda Lagerström, Ulrika Levin. Borås 16 april Malmö 22 april Göteborg 12 maj Men vad säger lagen mer exakt om ditt ansvar? Hur kan du arbeta systematiskt med brandskydd? Här får du insikt om vad som krävs av dig som ansvarig för att skapa ett tryggt boende för alla i huset. u Vad säger lagen om skydd mot olyckor? (LSO) u Fastighetsägarens och verksamhetens ansvar. u Vem ska lämna skriftlig redogörelse? u Systematiskt brandskyddsarbete i praktiken, SBA. u Beskrivningar av fall i verkligheten. förvaltning Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare, styrelseledamöter i BRF. kursledare: Leif Svensson, Ulf Munckhammar. Linköping 25 feb Borås 3 mars Stockholm 3 mars Uddevalla 18 mars Umeå 26 mars Helsingborg 13 april Malmö 14 april Växjö 15 april Karlskrona 16 april Uppsala 21 april Skövde 19 maj Göteborg 27 maj

18 Förvaltning Ombyggnad och renovering Kursen tar upp det mesta du behöver känna till om underhåll, standardförbättringar, totalombyggnader samt nyproduktion. Vi går igenom de lagar och regler som gäller. Vi beskriver bland annat hur en ombyggnadsprocess kan genomföras från planering och genomförande till ombyggd fastighet. Vi lämnar tips på åtgärder som både lyfter standard och intryck i lägenhet och som påverkar hyran. Vi går igenom hur man skapar goda hyresgästrelationer, hanterar hyresgäster under en ombyggnad och hur man informerar. Kursen har en praktisk inriktning och berör bostadsfastigheter. förvaltning u Underhåll i bostäder. u Standardförbättringar i bostäder. u Större ombyggnader och stambyten. u Hyressättning av bostäder vid förbättringar. u Lagstiftningen som gäller vid förbättringar och ombyggnader. u Nybyggnation. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och uthyrare. kursledare: Ann-Mari Bengtsson, Louise Magnusson, Alexandra Trossling. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Malmö 16 mars Göteborg 17 mars Helsingborg 9 april Förvaltarkurs I kursen tar vi upp ämnen och frågeställningar som man som förvaltare måste hantera i sitt dagliga arbete. Vi ger dig nyttig information om de krav som myndigheterna ställer och hur ansvarsförhållandet mellan hyresvärd och hyresgäst ser ut i olika situationer. En fullspäckad kurs med allt du behöver veta för att utföra din fastighetsförvaltning på bästa sätt. u Fastighetsägarens ansvar - för snö och is, enkelt avhjälpta hinder. u Entreprenadjuridik. u Myndighetskrav - systematiskt brandskyddsarbete (SBA), energideklarationer, lägenhetsregister. u Hyresgästens besittningsskydd. u Egenkontroll. u Parternas ansvar för lägenhet/lokal i hyresförhållanden. Målgrupp: Fastighetsförvaltare. kursledare: Johanna Moberg, Cecilia Wågemar, Maria Österlind. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl.moms) Skellefteå 17 mars Eskilstuna 21 april Falun 5 maj

19 Ekonomi fastighetsekonomiinvesteringsbedömning I kursen går vi igenom vilka modeller som finns för att göra investeringsbedömningar och vilka modeller som är lämpliga i olika situationer. Vi tittar även på vilka byggstenar modellerna består av samt vilka begränsningar de har. Mycket av kursen går ut på att ge förståelse för vilka faktorer som ligger bakom behovet av att använda sig av olika modeller vid investeringsbedömningar. Kursen består av både teoretiska avsnitt och övningsuppgifter. u Ekonomiska begrepp. u Resultat och likviditetspåverkan. u Kalkylmetoder. u Realt och nominellt. u Kalkylränta. u Driftsnetto och betalningsnetto. u Kalkylperiod. u Restvärde. u Övningsuppgifter. ekonomi Målgrupp: Fastighetsägare och fastighetsförvaltare med resultatansvar. kursledare: Mats Gustafsson. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Skellefteå 6 maj Uppsala 27 maj fastighetsmoms Kursen behandlar de regler som gäller vid frivillig skattskyldighet för uthyrning av verksamhetslokal. Därutöver behandlas grundläggande momsregler samt uttagsbeskattning i fastighetsförvaltning. Målet är att ge kunskap om framförallt den frivilliga skattskyldigheten och de problem som kan uppstå vid fastighetsöverlåtelser m.m. u Grundläggande momsregler. u Frivillig skattskyldighet. u Jämkning. u Vad gäller vid överlåtelse. u Uttagsbeskattning. Målgrupp: Fastighetsägare och förvaltare. kursledare: Ulla Werkell. Göteborg 22 april Västerås 27 maj

20 Bostadsrättsförening Föreningens ekonomi I den här grundkursen får du reda på hur ekonomin i en BRF är uppbyggd och om föreningens intäkter och utgifter. Du får kunskap om vilka lagar och regler som styrelsen måste följa och om föreningens bokföringsskyldighet. bostadsrättsförening u Lagar, normgivning och redovisningspraxis. u Årsredovisningen i en bostadsrättsförening. u God redovisningssed och bokföringsskyldighet. u Centrala ekonomiska begrepp i en bostadsrättsförening. u Investeringar/underhåll. u Underhållsplanering. u Skatter. Målgrupp: Kassörer och andra styrelseledamöter i BRF:er. kursledare: Jörgen Götehed. Stockholm 8 april Styrelsens ansvar och befogenheter I den här kursen tar vi upp de vanligaste juridiska frågorna för styrelsen och vilka lagar och regler som gäller för en bostadsrättsförening. Kursen ger dig också kunskap om styrelsens ansvar och vilka befogenheter som styrelsen har. Vi uppdaterar dig också om det senaste som händer inom BRF-området. u Prövning av nya medlemmar. u Andrahandsupplåtelse. u Förverkande och uppsägning av medlemmar som inte sköter sig. u Tvångsförsäljning av bostadsrättslägenhet u Exempel på rättsfall u Föreningens regelverk u Styrelsen och dess arbete u Jäv, styrelseprotokoll, revisorns roll, stämmans roll u Föreningens viktigaste dokument u Ändring av stadgar u Medlemskap i föreningen Målgrupp: Nyblivna och erfarna styrelseledamöter, suppleanter och andra aktiva i en BRF-styrelse. kursledare: Christine Hallberg. Stockholm 24 mars Stockholm 21 maj

21 Bostadsrättsförening- BRF Bostadsrättsförening Valberedning Valberedningen har ett viktigt uppdrag från föregående föreningsstämma; att förbereda de val som ska göras på kommande stämma. Hur väl valberedningen lyckas beror på hur förberedda de är och på vilket sätt de presenterar förtroendeuppdragen. Vi går igenom uppdraget, var man börjar och hur det avslutas, vad styrelsearbetet innebär och vad en valberedning ska/bör göra. Du får tips och idéer om hur du kan motivera medlemmar att engagera sig i föreningen. Kursen vänder sig till hela valberedningen. u Praktiskt valberedningsarbete. u Olika poster i styrelsen. u Arvoden. Målgrupp: Bostadsrättsföreningar. kursledare: Ove Schramm. Stockholm 17 februari bostadsrättsförening 21

22 22

23 Stadsutveckling Stadsutveckling ur ett fastighetsperspektiv Kursen har fokus på förutsättningarna för en fastighet belägen i en orts- eller stadskärna. Hur utvecklar vi fastigheten med dess verksamheter och hur drar fastigheten nytta av och stärker den plats den är belägen på? Vi diskuterar stråkbildningar i staden, mix och profil på verksamheter i vår fastighet och i staden samt fastighetens funktion i stadsrummet. Vi har också en diskussion kring lönsamhet i olika satsningar i stadsmiljön. Vi diskuterar förutsättningarna för både små och stora fastigheter och hur vi agerar på tillväxtorter, men vi tar också en diskussion kring utveckling av fastigheter på orter med negativ handelsutveckling. Hur skapar man den optimala mixen av verksamheter? Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag med fastigheter i både små, medelstora och större orter och städer. kursledare: Tomas Kruth. Jönköping 26 februari stadsutveckling platsutveckling av attraktiva mötesplatser Nyhet! Kursen belyser hur kommersiella fastigheter och företagsbyar kan utvecklas till en sammanhållen helhetsupplevelse. Hur kan vi skapa platser med hög attraktivitet, kreativa miljöer och med stimulerande mötesplatser? Vi presenterar inspirerande exempel som belyser hur olika delar tillsammans påverkar vårt intryck av en fastighet eller ett område. Vi går även igenom hur ett strategiskt arbete med identitet, värdskap, utbud och tillgänglighet kan stärka platsens attraktivitet. Vid kurstillfället får ni genom workshops också introduktion till värdefulla verktyg för ett kundorienterat arbetssätt. Vi ger er också möjlighet att praktisera dessa på er egen verksamhet. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och medarbetare i fastighetsföretag som äger och/eller förvaltar lokaler, kommuner, destinations- och centrumbolag som vill utveckla sin stad, ort, stadskärna eller sitt fastighetsområde. kursledare: Christina Friberg. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Umeå 29 april Uppsala 7 maj

24 Energi & miljö Gröna hyresavtal Den 1 juni 2012 lanserade Fastighetsägarna en grön bilaga till standardavtalet 12B.2 gällande lokaler. energi & miljö Ett Grönt Hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om vilka åtgärder som ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Fastighetsägarnas gröna hyresavtal innehåller bland annat aktiviteter inom områdena information och samverkan, energi och inomhusmiljö, materialval och avfallshantering varav ett antal minimikrav som inte kan väljas bort. På kursen går vi igenom avtalet och diskuterar hur avtalet praktiskt ska tillämpas. u Bakgrund, syfte med Grönt Hyresavtal. u Genomgång av de olika avsnitten i Grönt Hyresavtal. u Praktisk genomgång av avtalsmallen. u Tid för diskussion kring funktion, innehåll och praktisk genomförande. u Hyresgäst resp. hyresvärd perspektiv på miljöfrågor och gröna hyresavtal. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare eller deras personal som tecknar hyreskontrakt för kontorslokaler. Personal hos kommuner som använder 12.B2 med gröna hyresavtal. Personal hos hyresgäster av kontorslokaler som kommer att använda gröna hyresavtal. Övriga så som fastighetsjurister eller företag och organisationer med miljöintresse. kursledare: Sara Haasmark. Stockholm 3 februari Örebro 26 maj Vill du veta mer om våra kursledare? Då ska du gå in på Här hittar du korta presentationer av alla kursledare som håller i våra utbildningar. Under våren är det hela 56 personer som håller i vår kursverksamhet. De allra flesta är Fastighetsägarnas egna experter som delar med sig av den kunskap som de praktiserar varje dag. 24

25 Energi och miljö Driv dina fastigheter på ett effektivt sätt Den här kursen genomförs vid två tillfällen. Vid det första tillfället lär du dig mer om olika driftssystem som kan användas i byggnader och hur du kan driva dem så effektivt som möjligt. Du lär dig också mer om sambanden mellan inomhusklimat och energianvändning och hur du på enkla sätt kan minska energiåtgången och därmed kostnaderna. På kursen får du kunskap om grundläggande installationer av värme, ventilation och el. Efter första tillfället får du en hemuppgift. Vid det andra kurstillfället diskuterar vi hemuppgiften utifrån kursdeltagarnas erfarenheter. I hemuppgiften utgår du från de mallar som finns med i kursmaterialet som visar hur du kan mäta och räkna på de energibesparingar som kan genomföras i en fastighet. Vid det här tillfället ger vi exempel på hur andra företag systematiskt har arbetat för att spara energi i fastigheterna. u Inomhusklimat, uppvärmning och ventilation. u Samband effektiv resurshushållning värme, vatten och el. u Besparingar för olika lösningar, kända fallgropar. u Erfarenheter och goda exempel. u Tid för diskussion om mallar, drifts-rutiner. energi & miljö Målgrupp: Kursen vänder sig främst till fastighetsägare med ett fåtal fastigheter, förvaltare och dig som jobbar med driften av en fastighet. kursledare: Göran Löthgren. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Kurstillfälle 1: Halmstad 5 mars Linköping 10 mars Kalmar 11 mars Karlstad 15 april Göteborg 23 april Kurstillfälle 2: Göteborg 28 maj

26 Kommunikation Konflikthantering Möten med andra människor, hyresgäster, kollegor och närstående kan vara frusterande och väcka irritation men de kan också vara inspirerande. De två första kurserna bygger på varandra. Vi rekommendera att du först går Förstå och sedan Agera men du kan också välja att bara gå en av kurserna. Det tredje kurstillfället Medling handlar om hur du kan stödja någon eller några som har en konflikt. kommunikation konflikthantering - förstå Fokus på kursen är att du ska få förståelse för dina egna och andras känslor och beteenden samt hur dessa samverkar i en relation. Du lär dig mer om hur du kan tänka för att bättre förstå det som sker i relationen. Kursen varvar teori och diskussioner med praktiska övningar. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och andra medarbetare i fastighetsföretag. kursledare: Magnus Wallenius. Göteborg 4 mars Malmö 24 mars konflikthantering - agera Fokus på kursen är agerandet och vårt sätt att kommunicera med varandra. Du lär dig olika tillvägagångsätt för att kunna ta ansvar för dina egna upplevelser och därigenom förbättra relationen till både dig själv och andra. Kursen varvar teori och diskussioner med praktiska övningar. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och andra medarbetare i fastighetsföretag. kursledare: Magnus Wallenius. Göteborg 25 mars Malmö 26 maj

27 Kommunikation medling - att stödja andra i konflikt Fokus på kursen är att du ska lära dig hur du stödjer en person men också hur du stödjer två personer som har en konflikt, det vill säga medla. Du lär dig att medla spontant i stunden men också på ett strukturerat sätt. Olika medlingsmetoder kommer att presenteras. Målgrupp: Fastighetsägare, förvaltare och andra medarbetare i fastighetsföretag. kursledare: Magnus Wallenius. Lär dig mer om media och att själv bestämma bilden av ditt företag Göteborg 6 maj Linköping 20 maj Den här kursen ger dig en ökad förståelse för medias roll i samhället, hur nyhetsredaktioner arbetar samt vilka möjligheter det förändrade medielandskapet ger. Syftet är att du ska bli mer trygg i dina kontakter med media. Teori varvas med konkreta exempel från fastighetsbranschen. Vi går bland annat igenom vad som fångar läsarens intresse och hur du skriver ett pressmeddelande. Vi reder också ut vikten av att skapa en större kunskap om och förståelse för företaget och hur du, genom att arbeta strategiskt med kommunikationen, kan vara med och förmedla en mer nyanserad bild av företaget. kommunikation Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som vill eller kan få kontakt med media i ditt arbete. kursledare: Johanna Starkenberg Fröjd, Rikard Ljunggren. Pris: kr medlemmar, kr icke medlem mar (exkl. moms) Göteborg 26 mars Skräddarsydda utbildningar Vänd dig till oss om du vill genomföra en utbildning som är anpassad för din verksamhet och som utformas för att passa just era behov både till form och innehåll. Är ni en större grupp kan våra föreläsare komma till er i stället för att ni kommer till oss. Det är du som bestämmer vad som passar ditt företag. Hör av dig till våra kontaktpersoner ute i regionerna så få du veta mer eller läs mer på 27

28 Fastighetsägarna Utbildning praktisk information Priser Du som är medlem i Fastighetsägarna får 40 procent rabatt på våra utbildningar. Detta gäller dock inte kurser som vi anordnar i samarbete med KTH. Alla priser är exklusive moms. praktisk information Anmälan u Boka din kurs på u Kontakta eller mejla utbildningsansvarig i din region. Se nedan. Sista anmälningsdag Sista anmälningsdag är tio arbetsdagar innan utbildningstillfället. Avbokning Eventuellt återbud ska lämnas senast två veckor innan kursen startar, därefter är anmälan bindande och du debiteras hela kursavgiften. Får du förhinder kan du överlåta din plats till en kollega meddela bara oss i förväg. Uppdateringar på hemsidan Ta för vana att besöka vår webbplats eftersom det kan ske förändringar, webben uppdateras hela tiden! Skräddarsydda utbildningar Ta kontakt med oss för att diskutera en lösning som skulle passa ditt företag. Läs mer på sidan 27. Våra kursledare Information om våra kursledare hittar du på Där får du veta mer om vad de gör till vardags och vilka utbildningar de håller i. Mer information Har du frågor om våra kurser eller vill du ha hjälp med anmälan? Kontakta våra utbildningsansvariga ute i landet. u Fastighetsägarna GFR Åsa Håård-Sundhall, , u Fastighetsägarna MittNord Anna Györi, , u Fastighetsägarna Stockholm Britt-Marie Wallström, , u Fastighetsägarna Syd Anna-Karin Elfverson, , u Fastighetsägarna Sverige Katja Kalda, , Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 28

29 Fastighetsägarna Utbildning Kursutbud Fastighetsägarna gfr datum kurs tid ort 25 februari Grundläggande hyresrätt Göteborg 25 februari SBA - Att brandskydda fastigheter Linköping 26 februari Lokalhyresrätt vanliga praktiska problem Linköping 26 februari Stadsutveckling ur ett fastighetsperspektiv Jönköping 3 mars Lägenhetsbyten & andrahandsuthyrning Linköping 3 mars SBA - Att brandskydda fastigheter Borås 4 mars Konflikthantering- Förstå Göteborg 5 mars Driv dina fastigheter på ett effektivt sätt Halmstad 10 mars Driv dina fastigheter på ett effektivt sätt Linköping 11 mars Grundläggande hyresrätt Linköping 11 mars Driv dina fastigheter på ett effektivt sätt Kalmar 12 mars Att äga och förvalta fastigheter Göteborg 17 mars Ombyggnad & renovering Göteborg 18 mars Att skriva kommersiella hyreskontrakt med Jönköping Gröna hyresavtal 18 mars SBA - Att brandskydda fastigheter Uddevalla 19 mars Lokalhyresrätt vanliga praktiska problem Göteborg 24 mars Hyressättning av bostadslägenheter Linköping 25 mars Konflikthantering- Agera Göteborg 25 mars Lokalhyresrätt vanliga praktiska problem Falkenberg 26 mars Lär dig mer om media och att själv bestämma Göteborg bilden av ditt företag 26 mars Att skriva kommersiella hyreskontrakt Karlstad 26 mars Avflyttningsbesiktning Skövde 9 april Förjupning bostad Jönköping 13 april Hyressättning av bostadslägenheter Göteborg 14 april Att skriva kommersiella hyreskontrakt Falkenberg 15 april Driv dina fastigheter på ett effektivt sätt Karlstad 16 april Fastighetsägarens ansvar Borås 21 april Avflyttningsbesiktning Västervik 21 april Lokalhyreskontrakt & Marknadshyra Göteborg 21 april Att äga och förvalta fastigheter Karlstad 22 april Fastighetsmoms Göteborg 23 april Driv dina fastigheter på ett effektivt sätt Göteborg 27 april Får jag välja hyresgäst? Göteborg 5 maj Att äga och förvalta fastigheter Jönköping 6 maj Medling - Att stödja andra Göteborg 6 maj Fördjupning bostad Uddevalla 7 maj Avflyttningsbesiktning Göteborg 12 maj Fastighetsägarens ansvar Göteborg 19 maj SBA - Att brandskydda fastigheter Skövde 20 maj Medling - Att stödja andra Linköping 21 maj Fördjupning bostad Göteborg 27 maj SBA - Att brandskydda fastigheter Göteborg kursutbud Kursansvarig Fastighetsägarna GFR Vill du veta mer eller har du frågor om dessa kurser? Vill du ha hjälp med anmälan? Kontakta: Åsa Håård Sundhall , 29

30 Fastighetsägarna Utbildning kursutbud Kursutbud Fastighetsägarna Mittnord datum kurs tid ort 11 mars Att undvika diskriminering Umeå 11 mars Avflyttningsbesiktning Östersund 12 mars Grundläggande hyresrätt Skellefteå 17 mars Förvaltarkurs Skellefteå 18 mars Att skriva kommersiella hyreskontrakt Luleå 19 mars Grundläggande hyresrätt Norrköping 24 mars Lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning Luleå 25 mars Grundläggande hyresrätt Eskilstuna 26 mars SBA, Brandskydda fastigheter Umeå 14 april Hyresrätt fördjupning bostad Umeå 15 april Att skriva kommersiella hyreskontrakt Sundsvall 21 april Förvaltarkurs Eskilstuna 21 april SBA Att brandskydda fastigheter Uppsala 22 april Avflyttningsbesiktning Gävle 23 april Grundläggande hyresrätt Örnsköldsvik 28 april Hyresrätt fördjupning lokal Luleå 29 april Hyresrätt fördjupning bostad Västerås 29 april Platsutveckling av attraktiva mötesplatser Umeå 4 maj Lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning Gävle 5 maj Förvaltarkurs Falun 6 maj Avflyttningsbesiktning Sundsvall 6 maj Fastighetsekonomi Investeringsbedömning Skellefteå 7 maj Platsutveckling av attraktiva mötesplatser Uppsala 12 maj Fastighetsmoms :30 Västerås 19 maj Hyresrätt fördjupning lokal Norrköping 20 maj Lägenhetsbyte och andrahandsuthyrning Västerås 21 maj Avflyttningsbesiktning Uppsala 26 maj Gröna hyresavtal Örebro 27 maj Fastighetsekonomi Investeringsbedömning Uppsala 28 maj Att skriva kommersiella hyreskontrakt Örebro Kursansvarig fastighetsägarna MittNord Vill du veta mer eller har du frågor om dessa kurser? Vill du ha hjälp med anmälan? Kontakta: Anna Györi , Kursutbud fastighetsägarna stockholm datum kurs tid ort 3 februari Gröna Hyresavtal Stockholm 17 februari Valberedning Stockholm 18 februari Att äga och förvalta fastigheter Stockholm 3 mars SBA Att brandskydda fastigheter Stockholm 11 mars Grundläggande hyresrätt Stockholm 24 mars Styrelsens ansvar och befogenheter Stockholm 8 april Föreningens ekonomi Stockholm 21 april Hyresrätt fördjupning bostad Stockholm 22 april Projekt och ombyggnad Stockholm 21 maj Styrelsens ansvar och befogenheter Stockholm Kursansvarig fastighetsägarna Stockholm Vill du veta mer eller har du frågor om dessa kurser? Vill du ha hjälp med anmälan? Kontakta: Britt-Marie Wallström , 30

31 Fastighetsägarna Utbildning Kursutbud Fastighetsägarna syd datum kurs tid ort 24 februari Grundläggande hyresrätt Malmö 2 mars Att äga och förvalta fastigheter Karlskrona 3 mars Får jag välja hyresgäst? Helsingborg 4 mars Obetalda hyror och inkasso Växjö 5 mars Avflyttningsbesiktning Malmö 9 mars Grundläggande hyresrätt Helsingborg 11 mars Att äga och förvalta fastigheter Malmö 12 mars Lokalhyresrätt, vanliga praktiska problem Malmö 16 mars Ombyggnad och renovering Malmö 17 mars Att äga och förvalta fastigheter Kristianstad 18 mars Att skriva kommersiella hyreskontrakt Karlskrona 23 mars Hyressättning av bostadslägenheter Malmö 24 mars Konflikthantering Förstå Malmö 25 mars Får jag välja hyresgäst? Kristianstad 26 mars Obetalda hyror och inkasso Karlskrona 9 april Ombyggnad och renovering Helsingborg 13 april SBA Att brandskydda fastigheter Helsingborg 14 april SBA Att brandskydda fastigheter Malmö 15 april SBA Att brandskydda fastigheter Växjö 16 april SBA Att brandskydda fastigheter Karlskrona 20 april Avflyttningsbesiktning Kristianstad 22 aprl Fastighetsägarens ansvar Malmö 23 april Får jag välja hyresgäst? Malmö 5 maj Att skriva entreprenadkontrakt Malmö 6 maj Att skriva kommersiella hyreskontrakt Malmö 7 maj Obetalda hyror och inkasso Helsingborg 21 maj Obetalda hyror och inkasso Malmö 26 maj Konflikthantering Agera Malmö kursutbud Kursansvarig fastighetsägarna syd Vill du veta mer eller har du frågor om dessa kurser? Vill du ha hjälp med anmälan? Kontakta: Anna-Karin Elfverson, , Högskolekurser i samarbete med KTH Kurserna i samarbete med KTH hålls i Stockholm. Varje kurs omfattar 6 dagar, två heldagar per tillfälle. datum kurs tid ort februari, mars och maj. Fastighetsföretagande Stockholm maj, juni och augusti. Finansiell analys och bedömning av fastighetsföretag Stockholm 5-6 maj, maj och augusti. Fastighetsinvesteringar Stockholm Kursansvarig högskolekurser Vill du veta mer eller har du frågor om dessa kurser? Vill du ha hjälp med anmälan? Kontakta: Katja Kalda , 31

32

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser

Fastighetsägarna Utbildning. Våra Kurser Fastighetsägarna Utbildning Våra Kurser våren 2013 FastighEtsägarna MITTNORD Ett av Fastighetsägarnas mål är att höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Fastighetsägarna Utbildning erbjuder ett brett

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR

Våren 2012. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Våren 2012 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna GFR Uppdatera dig hos oss Nu är det åter igen dags att presentera ett nytt kursprogram. Vi är redan framme vid

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2012 Utbildningar våren 2012! Vi underlättar din vardag Nu är det åter dags att presentera ett nytt kursprogram.

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Syd Våren 2011 Utbildningar våren 2011! Beprövade koncept blandas med nyheter Vi har under åren arbetat fram ett högkvalitativt

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR

HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR HUS ÄR FULLA AV ÖVERRASKNINGAR Vi gör det enklare och lönsammare att driva bostadsrättsförening. HÄR ÄR DU I GODA HÄNDER DET HÄNDER SÅ MYCKET I ETT HUS Hus är en långsiktig investering. Den växer med tiden.

Läs mer

Diplomerad fastighetsförvaltare

Diplomerad fastighetsförvaltare Diplomerad fastighetsförvaltare En unik utbildning parallellt med jobb Start hösten 2016 F A Att arbeta som fastighetsförvaltare Som fastighetsförvaltare får du ett omväxlande, spännande och kul arbete

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen.

Vad som uthyrs enligt denna förhyrning benämns i fortsättningen Lokalen. Hyresvärd: Polismyndigheten i Örebro Län Hyresgäst: Fastighet: Porten 1 Adress: Klostergatan 37 Kontrakts nr:550-2 Särskilda bestämmelser, bilaga 1 till hyresavtal 1. Allmänt Aktuell förhyrning regleras

Läs mer

en öppen bostadsmarknad

en öppen bostadsmarknad en öppen bostadsmarknad EN ANSVARS- TAGANDE BRANSCH Fastighetsägarna arbetar aktivt för en positiv samhällsutveckling. Genom att förebygga diskriminering vill vi ta samhällsansvar och hjälpa dig som är

Läs mer

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden

God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden God sed för fastighetsägare i bostadshyresförhållanden Innehåll 1. Förord 4 2. Fastighetsägarnas etiska regler 6 3. Fastighetsägaren i förhållande

Läs mer

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA

KURSKATALOG 2016 HSB UPPSALA KURSKATALOG 2016 HSB VARMT VÄLKOMMEN TILL ETT NYTT KURSÅR! Du som är invald i styrelsen i din bostadsrättsförening har fått ett ansvarsfullt uppdrag. Det är också en stor och rolig utmaning. Du ingår i

Läs mer

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016

Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 VÄLKOMMEN TILL Fastighetsföretagande i offentlig sektor 2016 Högskolekursen för yrkesverksamma inom offentliga fastighetsföretag och organisationer vänder sig i första hand till dig som är fastighetschef,

Läs mer

Våren Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Våren Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Våren 2010 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Nyckeln till framgång Kunskap är en nyckelfaktor i ett framgångsrikt företag. Därför

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar!

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar! Sida 1 av 5 Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här. Kvalitet OnLine Nyhetsbrev nr 4-2012 VILL DU GÅ MED I KVALITET ONLINE ELLER DELTAGA

Läs mer

Välkommen till höstens kurser 2007

Välkommen till höstens kurser 2007 Välkommen till höstens kurser 2007 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkringsområdet? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Lokalhyra T2 Maria Ingelsson

Lokalhyra T2 Maria Ingelsson Lokalhyra T2 Maria Ingelsson Disposition Syftet med dagens föreläsning Avtalsskrivning Parternas rättigheter och skyldigheter under hyrestiden Omförhandling och jämkning av hyresavtal Partsväxling Avtalets

Läs mer

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ

KURSUTBUD. Våren 2016 HSB MALMÖ KURSUTBUD Våren 2016 HSB MALMÖ 2015-06-23 VÄLKOMMEN TILL VÅRENS UTBILDNINGAR Allt vi gör, gör vi med omtanke om våra medlemmar Du som är invald i styrelsen eller har uppdrag som valberedare, eller revisor

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen

Din röst bland makthavarna. och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Din röst bland makthavarna och ditt stöd i den dagliga förvaltningen Från pannrummet till maktens korridorer. Ett medlemskap i Fastighetsägarna Stockholm ger dig inte bara tillgång till våra tjänster och

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för hyresgäster. Dir. 2015:83. Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2015

Kommittédirektiv. Stärkt ställning för hyresgäster. Dir. 2015:83. Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2015 Kommittédirektiv Stärkt ställning för hyresgäster Dir. 2015:83 Beslut vid regeringssammanträde den 30 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska överväga vissa frågor om hyra av lägenheter. I uppdraget

Läs mer

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM

TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM TIO BRA SKÄL ATT VARA MEDLEM ETT MEDLEMSKAP SOM LÖNAR SIG Som medlem i Fastighetsägarna kan du anlita våra jurister som är experter på fastighetsjuridik, ta hjälp av våra hyresförhandlare och gå utbildningar

Läs mer

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG

BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG BRF Reimer teknisk förvaltning FÖRSLAG UPPDRAG Jag har fått styrelsens uppdrag att ta fram ett förslag när det gäller BRF Reimers (fortsatt kallad föreningen) tekniska förvaltning. Så här har uppdraget

Läs mer

Hösten Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2010 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Kunskap förändrar När du utbildar dig hos oss får du kunskap som du har nytta av i

Läs mer

Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl

Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl Lokalhyra T2, den 28 oktober 2014 Advokat Maria Ingelsson, Lindahl Disposition Varför är vi här? Att skriva hyresavtal Parternas rättigheter och skyldigheter under hyrestiden Omförhandling och jämkning

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening

Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Verksamhetsplan 2016 Södra & Mellersta Skånes Intresseförening Riksbyggens intresseförening utvecklar engagemanget för din bostadsrättsförening. 10081 1.0 2 (14) INNEHÅLL INNEHÅLL...3 RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS

Läs mer

Pannrumssafari. Samarbetspartners

Pannrumssafari. Samarbetspartners Pannrumssafari Samarbetspartners 1 Citat från pannrumssafarin:»rätt i tiden. En kall vinter och stigande energipriser svider i plånboken.lagom omfattande med fyra träffarroligt att åka runt på olika ställen,

Läs mer

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM

MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM För dig som boende eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening MEDLEMSKAP 2015 HSB NORRA STOR-STOCKHOLM Att vara medlem i HSB har stora fördelar både för bostadsrättsföreningar och för bostadsrättshavare.

Läs mer

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK

BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK NYA KURSTILLFÄLLEN KURSINBJUDAN 2016 2016 > 22-23 september i Stockholm > 6-7 december i Stockholm BYGG- och INSTALLATIONSTEKNIK för icke byggare - att tolka och förstå byggnader, teknik, energi- och miljöfrågor

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2014-02-05 SBN 2014/120.259 1 (4) HANDLÄGGARE Helén Mårtensson 08-535 363 86 helen.mårtensson@huddinge.se Samhällsbyggnadsnämnden Förslag till regler och rutiner avseende

Läs mer

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012

Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 2012 Välkommen till Industriarbetsgivarnas kurser 2012 Vi ger svaren på dina arbetsgivarfrågor! En av våra främsta arbetsuppgifter på Industriarbetsgivarna är att hjälpa dig som arbetsgivare. Hos oss

Läs mer

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se

Håll dig uppdaterad. Inbjudan till skattekurser våren 2016. KPMG.se Håll dig uppdaterad Inbjudan till skattekurser våren 2016 KPMG.se KPMG är ett av världens ledande kunskapsföretag. Vi erbjuder dig branschspecifika och kvalificerade tjänster inom revision, skatt och rådgivning.

Läs mer

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag!

Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Trygga lösningar förenklar din fastighetsvardag! Kom och delta i Minimässan Trygga lösningar. Det handlar om fastighetsvård & drift för dig som ansvarar för din fastighets välmående! Hur mycket hållbar

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER VÄTTERHEM 2016 1 Definitioner... 4 Syfte och mål... 7 Personuppgifter... 7 Köpoäng... 8 Tilldelning... 9 Vätterhems grundkrav... 10 Skulder och betalningsanmärkningar...

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr:

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Hyresgäst Namn: Personnr/orgnr: FÖR LOKAL Undertecknande parter har denna dag träffat följande hyresavtal. Hyresvärd HYRESKONTRAKT Nr: U0010300 Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller Personnr/orgnr: 232100-0073

Läs mer

Juridik inom Socialtjänsten

Juridik inom Socialtjänsten För en ökad rättssäkerhet! Juridik inom Socialtjänsten Juridik LSS Barnhandläggning Genomgång och analys av senaste rättspraxis När barnets bästa står mot föräldrars åsikt Personkretsbedömningar Föreläsare:

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer

Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad

Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad Bilaga 5. Ansvarslista för hyresgästen Malmö stad Lokalförsörjningsavdelningen, LiMa, fungerar som internkonsult för stadens förvaltningar och ansvarar för anskaffning och avveckling av lokaler samt bistår

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor Lägenhet nr. Specialisthuset HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL Nr Sid 1 (2) Undertecknade har denna dag träffat följande hyresavtal: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller RegionFastigheter, REgion Skåne Sign Personnr/orgnr

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper

Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper bluegarden.se Lyckas med outsourcing av lön och HR Whitepaper Kan din verksamhet tjäna på att outsourca hela eller delar av löne- och HRadministrationen? Detta whitepaper ger dig underlag att fatta korrekta

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Årsredovisning 2012. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu

Årsredovisning 2012. BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Årsredovisning 2012 BRF Masken 34 Bohusgatan 27, 116 67 Stockholm Org. nr: 716421-6132 www.brfmasken34.nu Sida 1 (12) ÅRSREDOVISNING 2012 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Masken 34 i Stockholm, org

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa

Studiehandledning. Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa Studiehandledning Kompetensutveckling för lärare i Idrott och hälsa December 2012 1 Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Uppdragets olika delar... 3 Upplägg... 5 Utbildningens upplägg... 7 Stödresurser...

Läs mer

Årsredovisning. Bf Kättingen upa

Årsredovisning. Bf Kättingen upa Årsredovisning för Bf Kättingen upa 702001-2477 Räkenskapsåret 2012 1 (11) Årsredovisning Styrelsen för Bf Kättingen upa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

Ändringar i bostadsrättslagen

Ändringar i bostadsrättslagen Ändringar i bostadsrättslagen Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter Stamledningar Begreppet stamledning i bostadsrättslagen ersätts med ledningar som föreningen försett lägenheten med och som

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet

Inbjudan 2011-05-06. Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet Inbjudan 2011-05-06 Entreprenör till cafeterian på Herrgårdsgymnasiet FÖRFRÅGAN Cafeteria till Herrgårdsgymnasiet 1. Bakgrund Säffle kommun söker en entreprenör som vill utveckla och driva cafeterian på

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt?

Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? VÄLKOMMEN TILL POLITIKERKURS Leder du kommunens lokalförsörjning rätt? Ändamålsenliga lokaler i kommuner är avgörande för att verksamheten ska ge största möjliga nytta för medborgarna och bidra till en

Läs mer

Projektledning inom bygg

Projektledning inom bygg Projektledning inom bygg kunskap utveckling inspiration Så förbättrar du ekonomistyrningen i byggprojekten! Hur kan du bättre effektivisera din projektledning? Entreprenadrätt för projektledare AB 04 och

Läs mer

Internhyresregler för Region Halland

Internhyresregler för Region Halland 1(6) Datum Diarienummer 2012-09-12 RS110268 Lars-Anders Rothman, Ekonomidirektör Ekonomi och Finans 070-5704755 Lars-anders.rothman@regionhalland.se Internhyresregler för Region Halland 2(6) 1 INLEDNING

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand

Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand Tegelviksgatan 37-39 116 41 Stockholm Brf Sofia Strand, Tegelviksgatan 39, 116 41 Stockholm Sida 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Sofia Strand!

Läs mer

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25

Juridik Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Grundkurs Handledning, målbeskrivning, råd och anvisningar 2003-03-25 Introduktion Juridikboken är en del i det utbildningspaket som Svenska Kennelklubben (SKK) erbjuder uppfödare och andra hundintresserade.

Läs mer

Utbildningar och aktiviteter 2016. Intresseföreningarna i region syd: Blekinge, södra Småland, norra Skåne, södra och mellersta Skåne.

Utbildningar och aktiviteter 2016. Intresseföreningarna i region syd: Blekinge, södra Småland, norra Skåne, södra och mellersta Skåne. Utbildningar och aktiviteter 2016 Intresseföreningarna i region syd: Blekinge, södra Småland, norra Skåne, södra och mellersta Skåne. Välkommen till utbildning och erfarenhetsutbyte Styrelsen i en bostadsrättsförening

Läs mer

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens

Moms på fastigheter. Grundkurs Fördjupningskurs. Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs Fördjupningskurs Bygger din kompetens Moms på fastigheter Grundkurs På den här kursen får du grundläggande kunskaper om momsredovisning inom fastighetsbranschen. Vi reder

Läs mer

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen

Lönsam syn på lön. är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? En gemensam skrift från Ledarna och Industri- och KemiGruppen Lönsam syn på lön är det möjligt? Inga potter och garantier och inga begränsningar Många ser alltjämt lön

Läs mer

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt Rune Thomsson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 2008-05-12 Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt En pågående statlig utredning, Hyreslagsutredningen, har i uppdrag att göra en genomgripande

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 LÅT OSS INSPIRERA DIG Varmt välkommen till en ny säsong tillsammans med oss på Björn Axén Academy! Vi erbjuder kurstillfällen med bara demo eller längre kurser där du själv arbetar

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som:

Att ge feedback. Detta är ett verktyg för dig som: Att ge feedback Detta är ett verktyg för dig som: Vill skapa ett målinriktat lärande hos dina medarbetare Vill bli tydligare i din kommunikation som chef Vill skapa tydlighet i dina förväntningar på dina

Läs mer

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439

Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

Fem dagars ( 3+2) internatutbildning av föreståndare för hantering av brandfarlig vara

Fem dagars ( 3+2) internatutbildning av föreståndare för hantering av brandfarlig vara 1 (9) IPS INTRESSENTFÖRENINGEN FÖR PROCESSÄKERHET i samarbete med utförarna Kursinbjudan Fem dagars ( 3+2) internatutbildning av föreståndare för hantering av brandfarlig vara Plats: Tid: Räddningsskolan

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr

HYRESKONTRAKT FÖR LOKAL. Gata Trappor/hus Lägenhet nr Sid 1 (4) (2) Lokalens adress Kommun Fastighetsbeteckning m m Gata Trappor/hus Lägenhet nr Aviseringsadress Lokalens skick Lokalen med tillhörande utrymmen uthyrs, om inte annat anges, i befintligt skick

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam Inomhusmiljö 2016

Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö - Göteborg. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam inomhusmiljö. Hälsosam Inomhusmiljö 2016 Öppen utbildning Hälsosam inomhusmiljö - En utbildning på fyra dagar uppdelad på två tillfällen där du får kunskap om hur du kan utveckla fastigheter för ett bättre inomhusklimat. Vi människor vistas inomhus

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland

Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland Verksamhetsplan 2015 för Intresseföreningen i Södra Småland INNEHÅLLSFÖRTECKNING RIKSBYGGENS BOSTADSRÄTTSFÖRENINGARS INTRESSEFÖRENING...3 INTRESSEFÖRENINGEN SÖDRA SMÅLAND.3 VISION...4 VERKSAMHETSIDÉ 4

Läs mer

Årsredovisning. Brf Luthagen

Årsredovisning. Brf Luthagen Årsredovisning för Brf Luthagen 716401-2226 Räkenskapsåret 2012 Org.nr 716401-2226 1 (14) Årsredovisning Styrelsen för Brf Luthagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

vattenskad Vem ansvarar för v

vattenskad Vem ansvarar för v Innehåll Vem ansvarar för vad vid vattenskador Hur bestäms underhållsansvaret? Andrahandsuthyrning Nivåjustera hyran Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens styrelse. www.bostadsratterna.se

Läs mer

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011

Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011 Brf Safiren 11 Styrelsens arbetsordning mandatperioden 2010/2011 Arbetsordning antagen vid konstituerande styrelsemöte den 31 maj 2010 Denna arbetsordning skall uppdateras varje år. Styrelsens ordförande

Läs mer

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras

Fritidsgårdsverksamhet. Dokumentets syfte Dokumentet anger hur fritidsgårdsverksamhet i Nacka ska utföras RIKTLINJE Fritidsgårdsverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger hur i Nacka ska utföras Dokumentet gäller för Utförare av som utförs på uppdrag av Nacka kommun Förutsättningar för uppdraget Utföraren

Läs mer

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen

Yrkesmässig verksamhet i mervärdesskattelagen Promemoria 2008 12 08 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Ulrika Hansson Telefon +46-08-405 1720 Mobil +46-070-624 5600 Uppdrag avseende översyn av mervärdesskattereglerna om yrkesmässig verksamhet

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning

Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Till föreningsstämman 2003 Förslag till Ändring av SKBs riktlinjer för hyressättning Bakgrund Vid SKBs föreningsstämma år 2000 behandlades en motion om hyressättningsfrågor. Den diskussion som följde med

Läs mer

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet

Idéskrift. Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Idéskrift Avtalsuppföljning för transportköpare inom miljö och trafiksäkerhet Inledning Att genomföra avtalsuppföljning gentemot leverantörer är en viktig del i affären. Syftet med uppföljningen är att

Läs mer