Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig"

Transkript

1 Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget Malmö

2 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande och verksamhetsanpassade utbildningar med våra kunniga och engagerande utbildare! Vi har genom åren utbildat tusentals personer inom små och stora företag och offentlig verksamhet. De som har gått våra kurser har varit miljöombud, chefer, vårdpersonal, industriarbetare mm. Vi håller även utbildningar i andras regi. På våra utbildningar tar vi emot mellan 5 och 15 deltagare. Är vi färre än 10 deltagare håller vi till i TEM:s lokaler på Stortorget 17 i Malmö och i annat fall återkommer vi med besked om lokal (i Malmö) inför kursstart. I de fall då vi bedömer att det ger ett mervärde till kursdeltagarna så tar vi in föreläsare utifrån som kan bidra med sin specialkompetens. RABATTER OCH VILLKOR Vi erbjuder flera olika former av rabatter, för att visa våra trogna kunder vår uppskattning: Alla medlemmar i TEM:s miljönätverk och i CSR Skåne har 25% rabatt på alla våra utbildningar. Personer som deltar i flera kurser under samma termin får 25% rabatt på kurs nummer två och 50% rabatt på kurs nummer tre. Bokar du in utbildningen tidigt? Vid bokning åtta veckor innan utbildningens start får du 30% rabatt och vid bokning fyra veckor innan start får du 15% rabatt. Det olika rabatterna kan inte kombineras. Avanmälan görs senast 7 dagar innan kursstart. Vid senare avanmälan debiteras halva kursavgiften. Det går också bra att skicka en ersättare eller omboka till ett annat kurstillfälle. OM TEM TEM bedriver konsultverksamhet, håller näringslivsanpassade utbildningar, leder utvecklingsprojekt och driver nätverk, allt med fokus på hållbarhet. Vi finns i Skåne, men verkar både nationellt och internationellt. Våra kunder är allt från större koncerner till små- och medelstora företag, myndigheter, kommuner och landsting. TEM är en icke-vinstdrivande stiftelse. Vi har ingen grundfinansiering utan verksamheten finansieras genom konsultuppdrag, forskningsprojekt och liknande. Eventuellt överskott investeras i utveckling av verksamheten.

3 PROGRAM VT 2013 UTBILDNING DATUM SIDA Miljöarbete i praktiken 30 jan / 24 sept 4 Miljöledning och ISO feb / 1 okt 5 Hållbar sjukvård 14 feb / 8-9 okt 6 Vad lagen kräver 27 feb / 10 okt 7 Miljörevison mars april / okt + 13 nov Corporate Social Responsibility ansvarstagande i praktiken 2-3 april 9 / okt Ny som miljöansvarig april 10 / 5-6 nov Ansvarstagande i leverantörskedjan 18 april / 12 nov 11 Hållbarhetsredovisning vägen dit 29 april / 19 nov 12 CSR med fokus på hälso- och sjukvården 7 maj / 21 nov 13 Arbetsmiljö i praktiken 13 maj / 26 nov 14 Att engagera i miljöarbetet 15 maj / 28 nov 15 Arbetsmiljöledning med OHSAS 22 maj / 3 dec 16

4 MILJÖARBETE I PRAKTIKEN Grundkursen för dig som vill få en snabb och fullspäckad genomgång av miljöområdet och få handfasta tips på hur miljöarbetet kan bedrivas i verksamheten. 30 jan / 24 sept 2013, kl En heldagskurs som ger en god översikt inom miljöområdet. Du får den rätta kunskapen och inspiration för att arbeta brett med miljöfrågor. Vi tar upp: dagens utmaningar och framtidens möjligheter inom miljöområdet, introduktion till miljöarbete i praktiken (miljöledning, lagstiftning, miljökommunikation mm) vad innebär hållbarhet och ansvarstagande? både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med övriga deltagare. Kursen passar dig som behöver en god introduktion till ämnet för att kunna arbeta med miljö och hållbarhetsfrågor i din organisation, oavsett om du är ny miljösamordnare, engagerad ledare eller bara intresserad av att stärka din verksamhet med rätt miljötänk kr ex moms kursledare Carl Höjman: Carl Höjman är miljövetare i botten och har även en master i Sustainable Business Leadership. Som miljökonsult arbetar Carl med att på ett engagerat och kunnigt sätt hjälpa verksamheter med bland annat miljötillstånd, lagefterlevnad och koldioxidkartläggningar. Carl är även ansvarig för TEM:s miljönätverk och för våra utbildningar. 4

5 MILJÖLEDNING OCH ISO Grundkursen för dig som behöver få en överblick över miljöledning och miljölagstiftningen. Efter kursen har du goda förutsättningar för att bedriva ett effektivt miljöarbete. 12 feb / 1 okt 2013, kl Du lär dig snabbt och smidigt grunderna i miljöledningssystem i allmänhet och ISO i synnerhet samt det viktigaste du behöver veta när det gäller miljölagstiftning. Kursen tar bland annat upp: Vilka vinster finns det med att arbeta med ett väl fungerande miljöledningssystem? Vilka standarder ska man utgå ifrån? Vad är PDCA-modellen och hur underlättar den arbetet? Vad ingår i ett miljöledningssystem och vilka begrepp behöver man känna till? Hur kan man integrerar sitt miljöledningssystem med andra ledningssystem? Grundläggande miljölagstiftning både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare. Ska du arbeta med miljöledning och behöver sätta dig in i ämnet? Ska ni bygga ett nytt ledningssystem eller utveckla ert befintliga? Har du en viktig funktion inom organisationen för att miljöledningssystemet ska fungera, även om du inte är ansvarig? Då är den här utbildningen rätt för dig kr ex moms kursledare Marie Pettersson: Marie Pettersson är certifierad miljörevisionsledare och mycket kunnig inom området. Hon har utbildat en mängd miljörevisorer, byggt och effektiviserat ledningssystem och som uppskattad miljörevisor reviderat alla typer verksamheter. 5

6 HÅLLBAR SJUKVÅRD Kursen som ger dig kunskap om sjukvårdens specifika miljöproblem och lär dig hur hälso- och sjukvården kan lösa problemen med patientens säkerhet i fokus. 14 feb / 8-9 okt 2013, kl Under denna kurs lär dig hur man kan applicera miljö- och hållbarhetsfrågor inom hälso- och sjukvården, med en mängd praktiska exempel från olika sjukvårdsverksamheter. Kursen ger svar på frågor som: Vad är hållbar sjukvård? Varför är sjukvården så speciell när det kommer till miljöarbete? Vilka miljöproblem är specifika för sjukvården? Hur löser man problemen utan att äventyra patienternas säkerhet? Hur arbetar man i andra länder? både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare kr ex moms Utbildningen riktar sig till alla som arbetar inom hälso- och sjukvården som vill få en inblick i verksamhetens miljöpåverkan, t ex miljöombud eller verksamhetschefer. Den riktar sig också till leverantörer till hälso- och sjukvården som vill lära känna dessa speciella verksamheter bättre och veta vilka krav de kan tänkas ställa på sina leverantörer. kursledare Daniel Eriksson: Daniel Eriksson har arbetat med hållbar sjukvård i tio år, som miljöansvarig på ett stort sjukhus och som konsult, med alltifrån revisioner av vårdenheter, hållbarhetsredovisningar för landsting till exportinsatser för företag som levererar hållbara lösningar till vården. Han har på ett engagerande och uppskattat sätt utbildat hundratals hälso- och sjukvårdsanställda. 6

7 VAD LAGEN KRÄVER - MILJÖLAGSTIFTNING I PRAKTIKEN Grundkursen för dig som vill lära dig det din verksamhet behöver känna till när det gäller miljölagstiftning och hur ni arbetar med lagstiftningen på ett effektivt sätt. 27 feb / 10 okt 2013, kl Den här utbildningen ger dig en mycket god inblick i miljölagstiftningen som hjälper dig att kunna fokusera på det som är relevant för just er verksamhet. Av vår kunniga kursledare och genom praktiska och verksamhetsanpassade exempel får du svar på frågor som: Hur fungerar miljöbalken och vad är förordningar och föreskrifter? Vad är miljöfarlig verksamhet? Vilka lagar gäller för t ex förorenad mark, kemiska produkter, kemikaliehantering, transport av farligt gods, avfall och producentansvar? Hur går det till att söka tillstånd? Vad är egenkontroll? både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare. Den här utbildningen är lämplig för alla som bedriver en verksamhet och därför behöver känna till vilka lagar och regler som gäller. Kursen passar också dig som nyligen blivit miljösamordnare eller miljöansvarig och behöver ha lagkunskaperna som stöd i det dagliga arbetet kr ex moms kursledare Hanna Ershytt: Hanna Ershytt är certifierad miljörevisionsledare och mycket kunnig när det gäller miljölagstiftning. Hon har gjort revisioner inom miljölagstiftning i 15 års tid, både som anställd inom offentlig verksamhet och som konsult och hon kan därmed bidra med en mängd personliga erfarenheter från praktiskt arbete med miljölagstiftning. 7

8 MILJÖREVISION - BLI MILJÖREVISOR Genom den här gedigna tredagarsutbildningen blir du miljörevisor och du blir väl rustade för att gå ut och revidera i den egna verksamheten mars + 4 april / okt + 13 nov 2013, kl Genom teori varvat med övningsuppgifter och diskussioner får du en mycket god grund för din framtida uppgift som internrevisor. Du får verktygen för att på egen hand kunna planera och genomföra interna miljörevisioner. Kursen innehåller bl a följande: Hur reviderar man miljöledningssystem som är certifierade enligt ISO ? Vilken miljölagstiftning behöver man kunna? Hur planerar man en revision på ett bra sätt? Intervjuteknik med övningar Kursen inleds med två dagars utbildning och därefter gör man en övningsrevision på egen hand. Efter övningsrevisionen kommer gruppen tillbaka för en avslutande dag där man går igenom revisionerna och får feedback på resultatet. Har du ingenstans att göra revision? Vi hjälper dig att hitta en lämplig verksamhet! Utbildningen innehåller workshops och praktiska exempel tas upp. Deltagarna 9800 kr ex moms s slut Den här utbildningen är till för dig som ska ut och revidera i den egna verksamheten och behöver ha både kunskaperna om hur man genomför en revision och hur man bör vara som revisor. Utbildningen är även ett utmärkt sätt att bekanta sig med miljöledningssystem för den som är på gång och ska införa ett ledningssystem. kursledare Marie Pettersson: Marie Pettersson är certifierad miljörevisionsledare med mångårig erfarenhet av miljöarbete i olika verksamheter. Hon har inte bara genomfört mängder av revisioner själv utan även utbildat nya miljörevisorer från små och stora företag, regioner, landsting och kommuner - alltid med mycket gott resultat. 8

9 CSR - ANSVARSTAGANDE I PRAKTIKEN Utbildningen som ger dig en heltäckande bild av Corporate Social Responsibility (CSR) och alla verktyg för att lyfta organisationens hållbarhetsarbete. 2-3 april / okt 2013, kl Utbildningen ger dig en gedigen verktygslåda för att arbeta effektivt med organisationens sociala ansvarstagande. Utgångspunkten är kraven i standarden om socialt ansvarstagande, ISO 26000, FN:s Global Compact och GRI:s riktlinjer. Utbildningen tar upp både strategiskt arbete och praktisk metodik för införande och uppföljning av CSRarbetet. Utbildningen tar även upp: ansvars- och riskanalys intressentanalys och intressentdialog CSR-strategi uppförandekod och dess implementering, att ställa krav på sina leverantörer hållbarhetsredovisning och annan hållbarhetskommunikation. både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare kr ex moms Utbildningen vänder sig till dig som är ledare inom företag eller offentlig organisation, ansvarig för inköp och upphandling samt alla som arbetar praktiskt med CSR-frågor. Den vänder sig också till miljöansvariga som vill bredda sina kunskaper och ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsarbetet. kursledare Iris Rehnström: Iris Rehnström är jurist och miljövetare och ansvarig för TEM:s CSR-tjänster. Hon har en gedigen kompetens inom området och har hjälpt en mängd organisationer i deras hållbarhetsarbete samt agerat som kunnig och inspirerande CSRcoach. Iris ansvarar för nätverket CSR Skåne och håller ofta omtyckta utbildningar inom CSR-området. 9

10 NY SOM MILJÖANSVARIG - SÅ KLARAR DU UPPDRAGET En intensiv och faktaspäckad två-dagarskurs för dig som är nybliven miljöchef april / 5-6 nov 2013, kl Har du nyligen fått axla rollen som miljöchef men har egentligen dina rötter inom något annat fält? Då är det här kursen för dig. Under två intensiva dagar får du en grundläggande översikt över det du behöver veta som miljöchef så att du i ett senare skede kan fatta kvalificerade beslut om vilka områden du behöver fördjupa dig inom. Denna verktygsorienterade utbildning innehåller: Dagens utmaningar och framtidens möjligheter inom miljöområdet Praktiskt miljöarbete, t ex avfall och kemikalier Vad är miljöledning och ISO 14001? Vad är miljörevision? Vad är CSR och hållberhetsredovisning? Att engagera i miljöarbetet Hur kommunicerar man sitt miljöarbete? både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare. Middag dag kr ex moms Utbildningen riktar sig den som utan större förkunskaper inom miljö har fått ta över miljöansvaret i en organisation. I botten är du t ex kvalitetschef, produktionschef eller arbetsmiljöansvarig. För hitresta deltagare är vi gärna behjälpliga när det gäller att hitta ett bra hotell. kursledare Daniel Eriksson: På den här kursen får du träffa flera av TEM:s omtyckta kursledare, som alla bidrar med just sin expertis, för att ge dig bästa möjliga grund att stå på. 10

11 ANSVARSTAGANDE I LEVERANTÖRSKEDJAN Utbildningen som ger dig verktygen för att få bättre koll på och ställa krav på dina leverantörer. 18 april / 12 nov 2013, kl Den här utbildningen hjälper din organisation att på ett resurseffektivt sätt öka ansvarstagandet i leverantörskedjan. Med ökad globalisering blir leverantörskedjorna mer komplexa och företag förvänntas att ställa etiska, sociala och miljömässiga krav på sina leverantörer och att följa upp dessa krav. Under dagen får du lära dig: Kartläggning och riskvärdering av leverantörskedjor Gränsdragning och Sphere of Influence Att ställa krav på sina leverantörer Supplier Code of Conduct Uppföljning av kravställning samt att hitta värdeskapande leverantörssamarbeten både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare kr ex moms Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ledare inom företag eller offentlig organisation, ansvariga inom inköp och upphandling samt alla som arbetar praktiskt med CSR-frågor och vill bredda sina kunskaper inom leverantörsområdet. kursledare Iris Rehnström: Iris Rehnström är jurist, miljövetare och ansvarig för TEM:s CSRtjänster. Hon har en gedigen kompetens inom området och har hjälpt en mängd organisationer i deras arbete med att ställa krav på sina leverantörer och följa upp dem, t ex som kunnig och inspirerande CSR-coach. 11

12 HÅLLBARHETSREDOVISNING - VÄGEN DIT Utbildningen som ger dig allt du behöver veta och alla praktiska verktyg du behöver ha inför en hållbarhetsredovisning. 29 april / 19 nov 2013, kl Vill din organisation visa upp sitt hållbarhetsarbete på ett transparent och säljande sätt genom att ta fram en hållbarhetsredovisning eller behöver ni utveckla dagens sätt att arbeta med hållbarhetsredovisning? Utbildningen ger en bra introduktion till Global Reporting Initiativ s (GRI:s) riktlinjer för hållbarhetsredovisning samt handfasta råd och tips på hur man rent praktiskt skall gå tillväga i redovisningsprocessen. Frågor som bland annat kommer att besvaras är: Vilka personer i organisationen behöver vara inblandade? Vilka data skall samlas in? Hur skall data samlas in och kvalitetssäkras? Hur kan redovisningsarbetet bli en motor i organisationens hållbarhetsarbete? workshops och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten kr ex moms Utbildningen vänder sig till dig som ansvarar eller kommer att ansvara för en organisations hållbarhetsredovisning och behöver veta precis hur du ska gå till väga. kursledare Iris Rehnström: Iris Rehnström är jurist och miljövetare och ansvarig för TEM:s CSR-tjänster. Hon har en gedigen kompetens inom området och har hjälpt en många olika verksamheter i deras arbete med att ta fram hållbarhetsredovisningar samt agerat som kunnig och inspirerande CSR-coach och utbildare för en mängd hållbarhetsansvariga. 12

13 CSR - MED FOKUS PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Utbildningen som hjälper dig inom sjukvården att komma igång med hållbarhetsarbetet. 7 maj / 21 nov 2013, kl Med utgångspunkt i sjukvårdens speciella problematik när det kommer till hålbarhetsfrågor får du lära dig hur du på bästa sätt kan implementera CSRarbete i din organisation. Utbildningen tar bland annat upp följande punkter: Vad är hållbar sjukvård? Vad bör man tänka på när man tar fram en hållbarhetsredovisning för en vårdorganisation? Hur kan sjukvården arbeta med ansvarstagande i leverantörskedjan? Goda exempel från Sverige och andra länder workshops och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare kr ex moms Utbildningen riktar sig till miljö- eller hållbarhetsansvariga inom hälso- och sjukvården som vill fördjupa sina kunskaper inom CSR-området, med fokus på sjukvårdens olika specifika problemställningar. Den riktar sig också till leverantörer och konsulter som vill öka sin förståelse för sjukvårdens hållbarhetsarbete. kursledare Daniel Eriksson: Daniel Eriksson har arbetat med hållbar sjukvård i tio år, som miljöansvarig på ett stort sjukhus och som konsult, med alltifrån revisioner av vårdenheter, hållbarhetsredovisningar för landsting till exportinsatser för företag som levererar hållbara lösningar till vården. Han har på ett engagerande och uppskattat sätt utbildat hundratals hälso- och sjukvårdsanställda. 13

14 ARBETSMILJÖ I PRAKTIKEN Grundkursen för dig som vill skaffa dig en överblick över arbetsmiljöområdet och få handfasta tips på hur arbetsmiljöarbetet kan bedrivas i verksamheten. 13 maj / 26 nov 2013, kl Med utgångspunkt i lagstiftningen får du en mycket bra översikt över arbetsmiljöområdet, så att du på ett praktiskt sätt kan applicera dina kunskaper på den egna verksamheten. Utbildningen tar t ex upp: Grundläggande arbetsmiljölagstiftning Roller i arbetsmiljöarbetet Systematiskt arbetsmiljöarbete Delegering och ansvarsfördelning Riskhantering både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare. Den här utbildningen riktar sig dig som på något sätt kommer att arbeta med arbetsmiljöfrågor och behöver grundläggande kunskaper inom området. kursledare Marie Pettersson: kr ex moms Marie Pettersson är ansvarig för TEM:s lagtjänster. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med ledningssystemarbete och lagefterlevnad inom arbetsmiljöområdet och har hjälpt många verksamheter att styra upp sitt arbetsmiljöarbete, genom populära utbildningar och coachning. 14

15 ATT ENGAGERA I MILJÖARBETET Det här är utbildningen för dig som vill lyfta engagemanget för miljöfrågorna i organisationen, få ny glöd och inspiration. 15 maj / 28 nov 2013, kl Att engagera sina medarbetare i att tänka på miljön, i konkurrens med allt annat som ska tänkas på, är inte det lättaste. Dock finns det några sätt och metoder som fungerar bättre än andra. Heldagskursen ger dig verktyg och metoder som hjälper dig att motivera, kommunicera och engagera dina medarbetare i miljöarbetet. Kursen ges ur ett miljöperspektiv, men många lärdomar i kursen går även att använda i andra sammanhang. Under dagen tar vi bland annat upp följande: Ett effektivt förändringsarbete hur genomför man förändringar? Miljökommunikation vad fungerar och varför? Attityder vilka attityder kan man stöta på och hur ändrar man dem? Grundläggande retorik hur talar man så att folk lyssnar? workshops och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten kr ex moms Utbildningen riktar sig till alla som arbetar med att kommunicera olika typer av miljöbudskap inom sin organisation eller till allmänheten, och som vill få matnyttiga tips på hur man lyckas få till en förändring. kursledare Elin Dalaryd: Elin Dalaryd har arbetat med förändringsarbete och beteendepåverkan inom miljöområdet i flera år inom offentlig organisation och genom sitt arbete uppnått stora förändringar. Som konsult har hon hjälpt företag och andra organisationer att på ett smart sätt förbättra sin kommunikation inom miljöområdet. 15

16 ARBETSMILJÖLEDNING MED OHSAS Utbildningen för dig som vill skaffa dig grundläggande kunskaper om OHSAS och få ett effektivt arbetsmiljöarbete. 22 maj / 3 dec 2013, kl Under en förmiddag får du lära dig grunderna inom standarden för arbetsmiljöledning, OHSAS Kursen innehåller bland annat: Standardens uppbyggnad Viktiga begrepp Praktiska exempel Integrering av olika verksamhetssystem både workshop-moment och olika praktiska exempel tas upp. Deltagarna får också möjlighet att lyfta problem och tankar kring den egna verksamheten och diskutera sina frågeställningar med kursledaren och övriga deltagare kr ex moms Ska du arbeta med arbetsmiljöledning och behöver sätta dig in i ämnet? Ska ni bygga ett nytt ledningssystem eller utveckla ert befintliga? Har du en viktig funktion inom organisationen för att arbetsmiljöledningssystemet ska fungera, även om du inte är ansvarig? Då är den här utbildningen rätt för dig. kursledare Marie Pettersson: Marie Pettersson är ansvarig för TEM:s lagtjänster. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med ledningssystemarbete och lagefterlevnad inom arbetsmiljöområdet och har hjälpt många verksamheter att styra upp sitt arbetsmiljöarbete, genom populära utbildningar och coachning. 16

17

18 Mer från Stiftelsen TEM På tem.se kan du läsa mer om våra övriga tjänster. Vi driver nätverk för miljöansvariga och CSR-ansvariga i Skåne. Våra konsulttjänster innefattar bla: - Ledningssystem och lagtjänster - CSR, organisationers samhällsansvar - Miljö- & Klimattjänster - Hållbar sjukvård Kontakta oss gärna om du har några frågor! Stiftelsen TEM Stortorget Malmö

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vt 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande och

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar!

Hej alla Nätverkare - lite höstuppdateringar! Sida 1 av 5 Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Avsluta prenumeration? Klicka här. Kvalitet OnLine Nyhetsbrev nr 4-2012 VILL DU GÅ MED I KVALITET ONLINE ELLER DELTAGA

Läs mer

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström

Företagens samhällsansvar. Daniel Nordström Företagens samhällsansvar Daniel Nordström Presentationens innehåll Företags samhällsansvar Begreppsmodell Globaliseringen skapar nya förutsättningar Företagens affärsverksamhet ger samhällsnytta Goda

Läs mer

UTBILDNING: Socialt ansvar

UTBILDNING: Socialt ansvar UTBILDNING: Socialt ansvar Introduktion Företag och organisationers intressenter och kunder ställer allt högre krav på hur de jobbar med att ta ett samhällsansvar och på hur och vad som kommuniceras utifrån

Läs mer

Bolagen har ordet. Atlas Copco

Bolagen har ordet. Atlas Copco Bolagen har ordet Hållbart värdeskapandes enkätundersökning är ett viktigt verktyg för att ta tempen på nivån och omfattningen på svenska bolags hållbarhetsarbete. Men i kvantitativa resultat är det ofta

Läs mer

Miljödriven affärsutveckling

Miljödriven affärsutveckling Snabbguide till Miljödriven affärsutveckling För alla företag som vet vad de vill men inte hur. -Kan ni vara snäll att tala om vilken väg jag ska gå? -Det beror på vart du vill komma. -Det spelar inte

Läs mer

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning Introduktion Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är mycket omfattande och kraven på organisationen är många. För att kunna uppfylla den svenska arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning

Artister för miljön. Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Artister för miljön Redovisning av interrimsstyrelsens förslag till verksamhetsbeskrivning Bakgrund Med den mängd människor vi är och kommer att bli på jorden, i kombination med det nuvarande sättet att

Läs mer

Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11

Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11 Innehåll Förord 7 Varför behövs den här boken? 7 Vilka är vi? 8 Tack! 10 Guide till dig som läsare 11 Kapitel ett Hållbarhetsredovisning i sitt sammanhang 13 Vad är en redovisning av hållbarhet? 14 Kort

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL DET NYA GLOBALA ARBETSLIVET.

VÄLKOMMEN TILL DET NYA GLOBALA ARBETSLIVET. VÄLKOMMEN TILL DET NYA GLOBALA ARBETSLIVET. HAR DU KOMPETENSEN SOM KRÄVS FÖR ATT HÄNGA KVAR? UTBILDNINGAR 2012 Välkommen till SIS. Kunskapsföretaget. I dagens affärsvärld har uttrycket kunskap är makt

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS

Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS 2014-12-09 Uppföljning av utförare Bostad med särskild service LSS Uppföljningen avser: Ångbåtens serviceboende Adress: Ångbåtsvägen 10 C Utförare: Produktion Omsorg Verksamhetschef: Elisabeth Bisaillon,

Läs mer

Kursplan för Gamemaker Luleå Sunderby Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600

Kursplan för Gamemaker Luleå Sunderby Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600 Kursplan för Gamemaker Luleå Folkhögskola Kråkbergsvägen 7 954 42 Luleå 0920-266600 Gamemaker Luleå är en 39-veckors folkhögskoleutbildning i spelutveckling (distans, halvtid med några platsträffar per

Läs mer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer

Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer Kunskap och nätverk nyckeln till framtidens affärer För dig som vill nå toppen inom inköp, logistik och offentlig upphandling Silf är Sveriges och Nordens ledande utbildningsaktör inom inköp, logistik,

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

Uppförandekod - intern

Uppförandekod - intern Uppförandekod - intern Vår uppförandekod beskriver Svenska Retursystems förväntningar på ett etiskt och hållbart agerande och förhållningssätt i vardagen. Uppförandekoden gäller i sin helhet för samtliga

Läs mer

Hållbarhetsarbete 2013/2014

Hållbarhetsarbete 2013/2014 Hållbarhetsarbete 2013/2014 Vad är hållbarhetsarbete? Det ansvarsfulla företaget: Agerar etiskt i affärsrelationer och i marknadsföring Arbetar aktivt för en sund arbetsmiljö Arbetar för en minskad negativ

Läs mer

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016

KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 KURSPROGRAM HÖSTEN 2016 LÅT OSS INSPIRERA DIG Varmt välkommen till en ny säsong tillsammans med oss på Björn Axén Academy! Vi erbjuder kurstillfällen med bara demo eller längre kurser där du själv arbetar

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2011-11-07 kl 15.00 18.30 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Rosie Rothstein, VGR Marie-Ann

Läs mer

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010.

Projekt. Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll. Ett projekt inom livsmedelsavdelningen. Genomfört 2010. Projekt Revisionmetodik -utbildning i systemkontroll Ett projekt inom livsmedelsavdelningen Genomfört 2010. Författare: Margareta Söderstedt Margareta Jonsson 2 Sammanfattning Dagens livsmedelslagstiftning

Läs mer

Väl kommen 2008 till höstens kurser

Väl kommen 2008 till höstens kurser Välkommen till höstens kurser 2008 Vill du hålla dig uppdaterad om senaste nytt inom försäkrings området? Ja, då ska du passa på att delta på en eller flera av de kurser som Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation

Läs mer

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet. Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet Här finner du en mängd aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett erbjudande till

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING

MILJÖDRIVEN PRODUKTUTVECKLING TJÄNA PENGAR PÅ MILJÖDRIVEN inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 juni 2010 TALARE MODERATOR Marie Hagberg Kvalitets- och miljöchef MTR Stockholm KEYNOTE SPEAKER Sara Paulsson Manager Design for

Läs mer

KURSPROGRAM VÅREN 2016

KURSPROGRAM VÅREN 2016 KURSPROGRAM VÅREN 2016 VI VÄXER! Nytt kursutbud, ny påbyggnadsutbildning och helt nya makeup-utbildningar. Vi växer och utökar, både vårt utbud och våra lokaler. Därför känns det extra spännande att presentera

Läs mer

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige

30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna. Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Kurser för dig i fastighetsbranschen Hösten 2011 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller i någon

Läs mer

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg t lbarhe l och hå a s i v t t ör rä f Elever hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg hållbar entreprenör

Läs mer

Lära och utvecklas tillsammans!

Lära och utvecklas tillsammans! Lära och utvecklas tillsammans! Studiematerial Vård-sfi - förberedande kurs för Omvårdnadsprogrammet Annika Brogren och Monica Ehn Kompetensutveckling för sfi-lärare Lärarhögskolan i Stockholm Myndigheten

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER VK 10

AKTIVITETSKALENDER VK 10 AKTIVITETSKALENDER VK 10 2016 Verkställande utskottet Välkomna till aktivitetsåret 2016 för VK10. Vi vill med detta informera om vad som är på gång i kretsen för våra medlemmar och förtroendevalda i form

Läs mer

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola

Ett Barnhem Selfhelp- fund Stipendieverksamhet En gåvoverksamhet för fattiga En IT- skola Stiftelsen Banglabarn grundades 2012, i syfte att utveckla och förbättra förutsättningarna för fattiga människor i Bangladesh. Bakgrunden till Stiftelsen är att Raton Razzak, far till grundaren Leo, fick

Läs mer

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator

Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator Utveckla registratorsrollen En utbildning för dig som vill bredda och fördjupa din kompetens som registrator 6 dagar med träffar i Stockholm 2004 13-14 september, 12-13 oktober, 16-17 november, 14 oktober

Läs mer

Individuell uppgift 2

Individuell uppgift 2 Individuell uppgift 2 Som grund för uppgiften är caset som behandlades på första träffen, och resultaten från mätningen av den fysikaliska/tekniska miljön, se bilaga 1, 2 och 3. Nu ska du analysera följande

Läs mer

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende:

Tydligare ledarskap som ger resultat! CHEF LSS-BOENDE. Utveckla ditt stödboende: inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 februari 2015 DU FÅR MÖTA Bromma stadsdelsförvaltning, Stockholms stad Jörgen Nyberg, enhetschef Annicka Wester & Lena Tolfvenstam, biträdande chefer Socialstyrelsen

Läs mer

Strategisk lokalresursplanering i praktiken

Strategisk lokalresursplanering i praktiken Sätt lokalfrågan på agendan! Strategisk lokalresursplanering i praktiken Möt morgondagens lokalbehov strategiskt och systematiskt Hur kan du göra lokalfrågan mer strategisk och lyfta den på agendan? Kapacitetsbedömningar

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND

KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND KURSKATALOG HSB SÖDRA NORRLAND HÖSTEN 2015 VÅREN 2016 1 KUNSKAP GÖR ARBETET I STYRELSEN ROLIGARE Att arbeta i styrelsen i en bostadsrättsförening är en stor och rolig utmaning. Du ingår i en grupp som

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

Våren är här och vi har kickat igång rejält!

Våren är här och vi har kickat igång rejält! Våren är här och vi har kickat igång rejält! I DETTA NYHETSBREV: Rädda Barnen Lund söker praktikant för HT2014 s. 2 Hallå där... Lovisa Harfeldt s. 3 Hänt i Mars s. 4 Händer i April s. 6 Kalendarie för

Läs mer

Attraktiva fritidshem

Attraktiva fritidshem Kvalitetshöjande insikter och inspirerande praktikfall Attraktiva fritidshem Höjd status och samverkan med pedagogik och barnen i fokus Pedagogisk samverkan mellan skola, förskola och fritids så lyckas

Läs mer

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm

Att leda med Lean. i hälso- och sjukvården. 5 nov 2009, Stockholm Att leda med Lean i hälso- och sjukvården Anmäl dig före 21/8 och få 500 kr i internet-rabatt! Att leda och tänka Lean vilka förutsättningar krävs? Utvärdering av Lean-arbete vanliga fallgropar och råd

Läs mer

Fastighetsägarna Utbildning

Fastighetsägarna Utbildning 30% rabatt för medlemmar! Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Våren 2012 Fastighetsägarna Mellansverige Välkommen på kurs! Som medlem i Fastighetsägarna Mellansverige, eller

Läs mer

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning.

LÖNANDE KUNSKAP. Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. LÖNANDE KUNSKAP Kurser, konferenser och företagsanpassad utbildning. Utvecklande kunskap i takt med framtiden En utbildning är en investering för framtiden, både för den enskilde medarbetaren och för företaget.

Läs mer

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014

Värdeforum. Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Programkatalog Värdeforum Hösten 2014 Utvecklingsprogram för kvalitet och ledarskap Famnas Värdeforum är ett utvecklingsprogram för bättre vård och social omsorg som syftar till att skapa en kultur av

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04

Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 Systematiskt kvalitetsarbete för Hermods Vuxenutbildning - För perioden 2012 till 30 april 2014 2014-06-04 1 Hermods har utbildat Sverige i 116 år. Över 4 miljoner Svenskar har fått nya kunskaper och insikter

Läs mer

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro

skapa ett ökat mervärde uppnå ännu bättre resultat bidra positivt till människors tillvaro RS2360:2013 1 Vår vision Att arbeta på SFK Certifiering är att identifiera sig med att arbeta för en proaktiv organisation och där allas lika värde är centralt. Vi skall på ett engagerat sätt ta ansvar

Läs mer

Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt

Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt Huddingetrainee: ingenjör och arkitekt Till dig som ska börja ditt sista år på en arkitekt- eller ingenjörsutbildning inom Lantmäteri, Mark & Fastighetsjuridik, Väg & Vatten, GIS eller Samhällsplanering.

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER

Fastighetsägarna. Fastighetsägarna Utbildning. Utbildning Stockholm. Stockholm VÅRENS KURSER Fastighetsägarna Fastighetsägarna Stockholm Stockholm VÅRENS KURSER 2014 FASTIGHETSÄGARNA STOCKHOLM Fastighetsägarna Stockholm tar tillvara dina intressen som fastighetsägare. Vi är den största branchorganisationen

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016

Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Konferens och workshop kring framtidens förskolor Ny- och ombyggnation av förskolemiljöer 2016 Var och hur bygger vi framtidens förskola? Var finner du utrymmen i dagens stadsmiljö för att bygga nya förskolor?

Läs mer

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch.

Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Trampolinen Steg för steg En guide för dig som ska handleda morgondagens arbetskraft in i din yrkesroll, ditt företag eller din bransch. Årskurs 8-9 Trampolinen Yrkeslivet Det ska vara lätt att hitta rätt

Läs mer

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG

Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG Handledning till SÖK ARRANGÖRSBIDRAG 1 Handledning till Sök arrangörsbidrag inom Globala Västerbotten och SEE Västerbottens hållbarhetsvecka 1. INLEDNING Vad är SEE Västerbottens hållbarhetsvecka? SEE

Läs mer

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs

Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Tecknologen AB - din resurs när det gäller tecken - Att planera, köpa och genomföra teckenkurs Några tankar och förslag kring teckenkurser i samarbete med Tecknologen AB Håkan Ernklev 2013-09 1 Att planera,

Läs mer

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet

Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet KVALITETSSÄKRAD VÄLFÄRD Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet EXEMPEL FRÅN SÄRSKILT BOENDE FÖR ÄLDRE Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet 1 1. Kvalitetsgranskning vid besök i verksamhet exempel

Läs mer

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014:

Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Utvärderingsträff 27/5 av länets politikerdialoger, maj 2014: Närvarande: Ankie Rauséus (LBR), Ewa Overmeer (LBR), Anne Helgesson (LBR), Annelie Jansson (Sensus), Lena Thorin Pettersson (ABF), Tomas Hjort

Läs mer

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG

ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ÖREBRO LÄN KURSER FÖR FÖRENINGAR VÅREN 2016 12 GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG Kortkurserna vänder sig till ABF Örebro läns medlemsorganisationer. Tänk på att platserna är begränsade - hör av dig med din anmälan

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke

Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Mölnlycke den 8 mars 2016 Frågor om förtätning och äldreboenden i Mölnlycke Frågorna i Mölnlycke handlade bland annat om boenden för äldre, förtätningen av centrum och ungdomskriminalitet. På plats fanns

Läs mer

Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten

Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten SKRIVELSE Utbildningschefsnätverket 2016-04-22 ÄRENDE 7 Konsekvensanalys kring den regiongemensamma elevenkäten Inledning Den här konsekvensanalysen har tagits fram för att synliggöra olika aspekter som

Läs mer

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning

Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning 1 Bygger din kompetens Hyresrätt Hyreskontrakt Hyresförhandling Arrende och Ansvar Fastighetsbildning Hyreslagen är grunden

Läs mer

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN

KPI FÖR INKÖPSORGANISATIONEN strategy KPI FÖR inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 maj 2010 TALARE ORDFÖRANDE Sture Karlsson Tetra Pak Björn Holmberg SJ AB Lovisa Söderholm SKF Ann-Mari Olofsson ABB AB Nyckeltal för ökad

Läs mer

Executive Program in Infra Service Management 2015. Ett chefsutvecklingsprogram för infraservicebranschen

Executive Program in Infra Service Management 2015. Ett chefsutvecklingsprogram för infraservicebranschen Executive Program in Infra Service Management 2015 Ett chefsutvecklingsprogram för infraservicebranschen 1 Varför infraservice? xecutive Program in Infra Service Management tar upp de omvärldsfrågor och

Läs mer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer

Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Hållbara och trygga lösningar. För miljön, våra kunder och framtida generationer Vi siktar högt. Men arbetar jordnära. Sandström erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom Mark & Miljö, Bygg & Anläggning

Läs mer

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare

Fokus: organisation & ledarskap CHEFSDAGARNA PSYKIATRI 2014. Planering & styrning som hjälper er jobba smartare inbjudan till konferens i Stockholm den 2-3 december 2014 PRAKTIKFALL FRÅN SKL Carola Teirfolk, Projektkoordinator Hedersomnämnd på Guldskalpellen 2013 Sollentuna Psykiatriska Mottagning Birgitta Westerberg,

Läs mer

Kollegialt lärande i skolan

Kollegialt lärande i skolan Kollegialt lärande i skolan kunskap utveckling inspiration Så arbetar du framgångsrikt med kollegialt lärande på vetenskaplig grund Observationer och kollegial utvärdering hur går vi tillväga? Hur skapar

Läs mer

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach

gothia akademis utbildning Diplomerad Coach gothia akademis utbildning Diplomerad Coach Utbildningen ger dig rätten att kalla dig Diplomerad Coach. Den är ackrediterad av ICF och uppfyller också utbildningskraven för att certifieras som coach på

Läs mer

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15

Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Varför Hur upprättar man man en en kommunal rese- och mötespolicy? 1 2011-02-15 Policy ange riktning och ambitionsnivå Vad är en resepolicy? Styrning, kontroll och uppföljning, så att resandet ligger i

Läs mer

23 MAJ 2014. Kompetensprofil

23 MAJ 2014. Kompetensprofil Kompetensprofil Ett dokument för oss som rekryterar som hjälper oss att hitta dem vi vill ha, göra en bra matchning. Dokumentet hjälper oss att beskriva vår verksamhet och de utmaningar vi står inför.

Läs mer

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration

Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Musikläraren 2016 kunskap utveckling inspiration Inspirera eleverna med världsmusik ta del av nytänkande exempel att använda i undervisningen Hur kan du nå fram och underlätta undervisningen för elever

Läs mer

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte

SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET. Modernt Fältskytte SVENSKA BÅGSKYTTEFÖRBUNDET Modernt Fältskytte Fotograf Jari Hjerpe Studieplan Studieplan Inledning Modernt Fältskytte Välkomna till en gemensam stund kring bordet! Styrelsepaketet syftar främst till att

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De tidigare ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning

Framtidens kunskaps - bedömning och betygsättning Framtidens kunskaps - Inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 januari 2011 PRAKTIKFALL FRÅN Viktor Rydbergs gymnasium Ämnesexpert i Skolverkets arbete med GY11 Kunskapsskolan i Sverige AB Sofie Lindén

Läs mer

Nr 131/2009 (sid 1 av 6) DagligaTENDENSer

Nr 131/2009 (sid 1 av 6) DagligaTENDENSer Nr 131/2009 (sid 1 av 6) 2 0 0 9 7nno 200 Tisdagen den 14 juli 2009 Nummer 131 OMXS 30 (C 785,99 H 789,45 L 767,13) OMXS 30 föll till 767, som lägst under måndagen den 13 juli. Tiden gav oss 1 månad från

Läs mer

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg

Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Mät och styr Kvalitetssäker äldreomsorg Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 mars 2011 FÖRELÄSARE Speciellt inbjuden talare Göran Stiernstedt SKL Octopus Demens Kerstin Lundström Omsorgshuset

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2007

KVALITETSREDOVISNING 2007 KVALITETSREDOVISNING 2007 Klockarbacken Föreståndare Jenny Bengtsson Ordförande Madeleine Andersson Adress Axénsv 11 Postadress 591 97 Motala Telefon 0141-220410 Fax 0141-220411 E-post info@klockarbacken.se

Läs mer

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair

ledande leverantör av erbjuder ett brett sortiment som hjälper industrin att effektivisera processer inom MRO Maintenance, Repair TOOLS Momentum kursprogram 2014 Utbildningar inom: Rullningslager Transmissioner Tätningar Pneumatik Service av fläktar Service av pumpar Kursprogram 2014 Rätt produkt, rätt monterad och underhållen medför

Läs mer

INFORMATION OM EGENKONTROLL

INFORMATION OM EGENKONTROLL INFORMATION OM EGENKONTROLL Väl fungerande rutiner i verksamheten gör att fel på utrustning och felaktig hantering kan upptäckas innan allvarlig skada inträffar. Egenkontrollen är ett verktyg för att skapa

Läs mer

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit!

Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Från foretagande.se 2009 09 08 Vilken färg är du? Skrivet av Annika R Malmberg Boktips Många har fått lära sig att inte ta skit från någon. Annika R Malmberg säger precis tvärtom: Ta skit! Det finns personer

Läs mer

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig.

Foto: Tomas Ohlsson. Vi väntar på dig. Foto: Tomas Ohlsson Vi väntar på dig. Utbildningar och träffar 2016 Utbildningar och träffar 2016 JANUARI 29 30 Planeringsdagar för Distriktet i Västerbotten, Västerbotten Alla som är medlemmar i en lokalföreningsstyrelse

Läs mer

NH Nails Academy. Nagelterapeututbildning Hösten 2012. NH Nails Brunnsgatan 21a-b 11138 Stockholm Tel. 08-411 01 01 www.nhnails.se najet@nhnails.

NH Nails Academy. Nagelterapeututbildning Hösten 2012. NH Nails Brunnsgatan 21a-b 11138 Stockholm Tel. 08-411 01 01 www.nhnails.se najet@nhnails. NH Nails Academy Nagelterapeututbildning Hösten 2012 NH Nails Brunnsgatan 21a-b 11138 Stockholm Tel. 08-411 01 01 www.nhnails.se najet@nhnails.se NH Nails Academy NH Nails har sedan 1999 erbjudit marknaden

Läs mer

Vår vision. Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet. effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande

Vår vision. Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet. effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande Vår vision Patienten t alltid först Vi ger vård av Vi är tillgängliga, Vi är en förebild utmärkt kvalitet och säkerhet effektiva och ger våra patienter ett personligt bemötande inom forskning, utveckling

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

NYHET! Helgkurser 2 3 februari och 19 20 april Nybörjare och vana yogautövare tillsammans. Nybörjarna lär sig grunden i iyengaryoga.

NYHET! Helgkurser 2 3 februari och 19 20 april Nybörjare och vana yogautövare tillsammans. Nybörjarna lär sig grunden i iyengaryoga. NYHET! Introduktionskurs under en halvdag För dig som vill ha en kort, men ändå gedigen introduktion i iyengaryoga. Du lär dig grunderna, så du sedan kan fortsätta på nivå 1 2, om du önskar. Kursen består

Läs mer

Introduktionsutbildning för cirkelledare

Introduktionsutbildning för cirkelledare Introduktionsutbildning för cirkelledare 1 Introduktion till utbildaren En gemensam introduktionsutbildning för cirkelledare som ska kunna användas av alla distrikt har tagits fram. Folkbildningsrådet

Läs mer

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten

Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Kompetensutveckling för dig som arbetar med ledarskap Framtidens hemtjänst Att leda med kvalité inom hemtjänsten Mobil hemtjänst vad innebär det och vad är framgångsfaktorerna och fallgroparna? Coachande

Läs mer

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. Ridskolestart:

VÅRTERMINEN 2016 VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH TROGNA ELEVER. Ridskolestart: VÄLKOMMEN TILL EN NY RIDTERMIN PÅ JUTAGÅRDENS RIDSKOLA HÄLSAS BÅDE NYA OCH "TROGNA" ELEVER. VÅRTERMINEN 2016 Ridskolestart: Måndagsgrupper v.2 11 januari Tisdagsgrupper v.2 12 januari Onsdagsgrupper v.2

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

för chefer och handläggare

för chefer och handläggare LSS 2016 för chefer och handläggare kunskap utveckling inspiration Självbestämmande i praktiken erhåll verktyg för att öka brukarens delaktighet och inflytande Maximera nyttan med valbara föreläsningar!

Läs mer

Att överbrygga den digitala klyftan

Att överbrygga den digitala klyftan Det finns många grupper som behöver nås i arbetet med att överbrygga den digitala klyftan. En av dessa är de invandrare som kommer till vårt land. Monica Öhrn Johansson på Karlskoga folkhögskola möter

Läs mer

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka

Program för barn- och föräldragrupper på Habiliteringscenter Nacka Hösten 2014 Program för barn- och föräldragrupper på Programmet presenterar vårt utbud för olika åldersgrupper. Vi planerar att regelbundet återkomma med ungefär samma utbud. Vissa grupper eller föräldrautbildningar

Läs mer

Femton punkter för fler växande företag i Örebro

Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro Örebro 2010-09-10 Femton punkter för fler växande företag i Örebro Örebro behöver fler nya företag och att mindre företag växer och nyanställer. Därför måste Örebro kommun förbättra servicen och

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer