Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011"

Transkript

1 Pressinformation ANDELSÄGARMETODEN December 2011

2 PRESSMEDDELANDE Innehåll 3 Pressmeddelande 5 Varför behövs Andelsägarmetoden? 6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? 7 Vad avtalen innebär för en Andelsägarlägenhetsägare 8 Ordlista/förklaringar Andelsägarmetoden 9 Hur går det till när en hyresgäst vill köpa sitt boende? 10 Jämförelse med bostadsrätten 11 Användarsupport/Andelsägarportalen 12 Fördelar och finansiering 13 Möjliga tankar från aktörerna kring Andelsägarmetoden 16 Presentation av Andelsägarbolaget 17 Regler & skydd

3 Pressmeddelande Ny metod för bostadsägande möjliggör för hyresgäster att äga sitt boende utan ombildning till bostadsrätt Botkyrkabyggen, blir först ut i landet med att erbjuda hyresgäster den nya upplåtelseformen Andelsägarmetoden. Metoden, som lanseras under våren 2012, gör det möjligt för hyresgäster att köpa sin bostad utan ombildning till bostadsrätt och där nuvarande fastighetsägare är kvar som huvudägare och förvaltare. Flera undersökningar bland hyresgäster i hyrestäta områden visar att det ofta är mellan 20 till 40 procent som spontant har stort intresse av att äga sitt boende. Hittills har inte denna grupp kunnat köpa sin bostad om inte nödvändig majoritet för bostadsrättsbildning uppnåtts i fastigheten. Nu är detta möjligt utan ombildning till bostadsrätt och med fortsatt långsiktig förvaltning och ägande av den ursprungliga fastighetsägaren. Vi har nu en bra metod som passar fastighetsägare och hyresgäster i områden där man önskar en blandning av ägda och hyrda bostäder men där bostadsrättens majoritetskrav, samt hög egen insats kan göra det svårt att ombilda till bostadsrätt, säger Henrik Friman, VD för Andelsägarbolaget M2 AB. Andelsägarmetoden bygger på att hyresgäster som vill äga sitt boende blir delägare i hela fastigheten och får genom standardiserade avtal med övriga delägare dispositionsrätt till just sin lägenhet. Den som köper en Andelsägarlägenhet tar sedan ansvar för sin lägenhets inre underhåll på samma sätt som i en bostadsrättslägenhet. Alla fastighetsdelar utanför lägenheten förvaltas av den ursprunglige fastighetsägaren och regleras helt genom Andelsägarmetodens standardavtal. Köparna av Andelsägarlägenheter upphör som hyresgäster och betalar istället en förvaltningskostnad till den ursprunglige fastighetsägaren Lägre månadskostnad Köpet kräver en låg egen insats och köparen löser i normalfallet resterande finansiering genom belåning mot säkerheter i fastigheten (sk. Andelslån). Den egna insatsen vid första köpet kan vara ca kr. Den sammantagna boendekostnaden (lånekostnad samt förvaltningskostnad) blir normalt lägre än nuvarande hyra beroende på att köparen tar över ansvaret för sin lägenhets inre underhåll. En Andelsägarlägenhet kan, likt en bostadsrätt, sedan säljas på den öppna marknaden. Metoden har under många år utvecklats av Bruno Isaksson, ordförande och grundare av Andelsägarbolaget. En viktig fördel med Andelsägarmetoden är att de hyresgäster som inte vill äga sin bostad kvarstår som hyresgäster precis som tidigare och med samma förvaltare. Detta är något som varit viktigt för oss när vi utvecklat Andelsägarmetoden eftersom vi sett flera ombildningar till bostadsrätt där kvarvarande hyresgäster fått en försämrad situation. Här kan man verkligen säga att den hyresgäst som väljer fortsatt hyresboende gjort ett aktivt förstahandsval och att Andelsägarmetoden därför till och med kan stärka hyresrätten, säger Bruno Isaksson. 3

4 Under våren 2012 kommer de första hushållen i utvalt referensområde att erbjudas möjligheten att köpa sin bostad med användande av Andelsägarmetoden. Vi eftersträvar stabilitet i våra områden. Det här är en väg för våra hyresgäster att inte behöva flytta när man får bättre råd och annars skulle överväga att flytta till radhus eller villa. Det är ett bra sätt, om det fungerar, att få människor att bo kvar och investera i sitt boende. För hyresgäster som stannar kvar betyder det att de får en trygg och bra hyresvärd, säger Ulf Nyqvist som är VD för Botkyrkabyggen. Vi har fått stort gensvar för Andelsägarmetoden från både fastighetsbolag och de politiker vi träffat runt om i landet. Vi ser nu särskilt fram emot att erbjuda Andelsägarmetoden till hyresgästerna i det referensområde som kommer att väljas i Botkyrka. Vi räknar med att inom 2 4 år ha etablerat Andelsägarmetoden i samtliga större kommuner i landet och därigenom säkerställa en väl fungerande andrahandsmarknad för Andelsägarlägenheter, avslutar Henrik Friman. Exempelkalkyl för köp av en Andelsägarlägenhet En kalkyl för en Andelsägarlägenhetsköpare består av många delar. Innan försäljning sker av Andelsägarlägenheter görs en beräkning för varje intresserad hyresgäst. Exempelberäkning Lägenhetens storlek 63 m² Nuvarande hyra kr/månad Pris för Numrerad Ägarandel (Andelsägarlägenhet) kr Andelslån kr Egen insats kr Boendekostnad för aktuell Andelsägarlägenhet Ränta på Andelslånet (4 %) Ränta på Egen insats (6 %) Förvaltningskostnad Total boendekostnad kr/mån 100 kr/mån kr/mån kr/mån Skillnad mellan tidigare hyra och ny boendekostnad -720 kr/mån Observera att man utöver ovanstående kostnad måste betala för underhåll i den egna lägenheten likt en bostadsrätt. Om Botkyrkabyggen Botkyrkabyggen är Sveriges 14:e största allmännyttiga bostadsföretag. Var tredje Botkyrkabo, ungefär personer bor i våra nära hyreslägenheter. Vår ambition är att erbjuda ett prisvärt boende med trygghet och kvalitet, snabb och professionell service och god miljö både inomhus och utomhus. Goda kommunikationer och närhet till Södertörns stora naturområden är plusvärden för alla invånare i Botkyrka. Vid frågor, kontakta: Henrik Friman, VD Andelsägarbolaget Ulf Nyqvist, VD AB Botkyrkabyggen, Se mer detaljerad fakta om Andelsägarmetoden i dokumentationen. Mer information och bilder finns även att hämta på Metod Andelsägarlägenheter med Grundandel/Förvaltningslösning (Andelsägarmetoden) är skyddat av upphovsrätt. Rätten till Andelsägarmetoden för bostadsfastigheter ägs av Andelsägarbolaget M2 AB ( ). Andelsägarbolaget M2 AB ägs av Bruno Isaksson och Henrik Friman via bolag. 4

5 Andelsägarmetoden trygghet och utveckling i framtidens ägarform Varför behövs Andelsägarmetoden? Det finns i flera kommuner en politisk vilja att skapa mångfald av upplåtelseformer i hyrestäta ytterområden. Köpet av lägenheten måste i dessa områden kunna ske med en relativt låg egen insats från hyresgästen. Ofta är det också svårt att få majoritet för ombildning till bostadsrätter i dessa områden varför effekten kan bli att de hyresgäster som vill äga sitt boende flyttar från området. En bedömning är att % av hyresgästerna i de större orterna i Sverige spontant är intresserade av att äga sitt boende om det var möjligt. Ägarinslag i befintliga fastigheter har i huvudsak kunnat skapas genom ombildning till bostadsrätter i välbelägna fastigheter i de större orterna Nu lanseras Andelsägarmetoden. Andelsägarmetoden möjliggör: att hyresgäster som vill äga sin bostad får en unik möjlighet att göra det, utan att man behöver ha den största plånboken och utan bostadsrättens majoritetskrav att man kan skapa ägarinslag i hyresfastigheter där man av olika orsaker inte kan bilda bostadsrätter att man snabbt kan skapa mångfald av upplåtelseformer i hyrestäta områden utan att nya legala eller politiska beslut krävs att de som inte vill köpa sitt boende kan fortsätta att hyra och med samma professionella förvaltare som tidigare ökad valfrihet och möjlighet för hyresgäster att äga sitt boende utan att behöva flytta från området positiva bostadssociala effekter genom ökad aktivitet och mer ansvar bland boende att för kommuner/fastighetsägare skapa ytterligare kraft i områdessatsningar och integrationsprojekt att genom attraktivare bostadsområden, med valfriheten att hyra eller äga, också stärka hyresrätten som ett aktivt val att de som vill äga sitt boende själva kan utforma och kvalitetshöja sina lägenheter att det fortfarande finns kvar en aktiv och pålitlig part i fastigheten som kan leverera långsiktig god förvaltning Ägarkänsla Engagemang 5 Ansvar Värdetillväxt

6 Allmän presentation av Andelsägarmetoden hur går det till? Befintliga hyresgäster i en hyresfastighet erbjuds att bli delägare i hela fastigheten genom att köpa en Numrerad Ägarandel och bli lagfaren delägare i fastigheten. När en hyresgäst köper en Numrerad ägarandel upphör nuvarande hyreskontrakt att gälla. Ursprunglig fastighetsägare är den som även i fortsättningen ansvarar för fastighetens goda förvaltning. Ursprunglig fastighetsägare kallas efter första försäljningen för Grundandelsägare. De hyresgäster som köper kallas för Andelsägarlägenhetsägare och får genom Andelsägarmetodens standardavtal Dispositionsrätt till den egna lägenheten samt eventuella förråd m m. Varje fastighet där Andelsägarmetoden används blir en Andelsägarlägenhetsfastighet. Köpet av en Numrerad Ägarandel kräver normalt låg Egen insats av köparen och har i övrigt ordnad belåning mot säkerheter i Andelsägarlägenhetsfastigheten. En Andelsägarlägenhetsfastighet får bara ha en långivare med fastigheten som säkerhet. Långivaren har alla fastighetens inteckningar. Köparen ansvarar för inre underhåll i Andelsägarlägenheten i samma omfattning som i en bostadsrättslägenhet. All övrig förvaltning av Andelsägarlägenhetsfastigheten sköts av Grundandelsägaren. En Andelsägarlägenhetsägare behöver inte engagera sig i någon styrelse eller i övrigt engagera sig i förvaltning som inte rör den egna Andelsägarlägenheten. De hyresgäster som inte väljer att köpa fortsätter att vara hyresgäster med samma förvaltare och samma hyresvillkor som tidigare. När en Andelsägarlägenhetsägare skall flytta säljer han/hon den Numrerade Ägarandelen med hjälp av en fastighetsmäklare. En Andelsägarlägenhetsägare skall normalt bo i sin lägenhet men kan tillfälligt hyra ut den via Grundandelsägaren. Relationen mellan Grundandelsägaren och Andelsägarlägenhetsägaren regleras i utvecklade och preciserade standardavtal. Kursiva ord finns förklarade på sidan 8. Andelsägarmetoden är ett komplement till upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt. Blandat boende behövs och Andelsägarmetoden är ytterligare ett alternativ. 6

7 Vad innebär avtalen för en Andelsägarlägenhetsägare? En Andelsägarlägenhetsägare blir delägare i hela Andelsägarlägenhetsfastigheten och genom ett Samägande- och Förvaltningsavtal regleras arbetsfördelningen mellan samtliga Andelsägarlägenhetsägare och Grundandelsägaren. Uppdelningen innebär att Andelsägarlägenhetsägaren ansvarar för allt underhåll i den egna Andelsägarlägenheten medan Grundandelsägaren har ansvar för Andelsägarlägenhetsfastigheten i övrigt. Andelsägarlägenhetsägaren skall hålla sin lägenhet i gott skick och Grundandelsägaren skall se till att förvaltningen av Andelsägarlägenhetsfastigheten håller god förvaltningsstandard. För dessa tjänster betalar Andelsägarlägenhetsägaren en Förvaltningskostnad till Grundandelsägaren. De olika komponenterna i Förvaltningskostnaden preciseras i Köpekontraktet och deras uppräkningsförfarande i Samägande- och Förvaltningsavtalet. Andelsägarlägenhetsfastigheten får bara ha en långivare, med fastigheten som säkerhet, som enligt Andelsägarmetodens villkor kan lämna lån till delägarna. Inom ramen för Andelsägarlägenhetsfastighetens belåningsvärde tilldelas Andelsägarlägenhetsägaren ett bestämt låneutrymme (maximalt möjligt Andelslån). Inom detta låneutrymme får Andelsägarlägenhetsägaren ta upp så mycket lån han själv önskar och långivaren accepterar. Om en Andelsägarlägenhetsägare missköter sina betalningar på Andelslånet, Förvaltningskostnaden eller i övrigt uppträder störande så förverkar han, på samma sätt som gäller i en bostadsrätt eller i hyresförhållanden, sin rätt att bo kvar och tvingas då sälja sin Numrerade Ägarandel. Grundandelsägaren får vidta alla nödvändiga förvaltningsåtgärder i Andelsägarlägenhetsfastigheten men är skyldig att redovisa en tioårig underhållsplan för fastigheten samt att årligen revidera den. Andelsägarlägenhetsägaren får sälja sin lägenhet men Grundandelsägaren skall (likt styrelsen i en bostadsrättsförening) godkänna den nya köparen. Andelsägarlägenhetsägaren får också under vissa omständigheter hyra ut sin Andelsägarlägenhet. Grunden är dock att en Andelsägarlägenhetsägare skall bo i sin lägenhet. Hyresavtalet vid uthyrning skall alltid upprättas av Grundandelsägaren. All sekundärförsäljning (andrahandsförsäljning) måste ske med hjälp av registrerad och för Andelsägarmetoden utbildade fastighetsmäklare. 7

8 Ordlista/förklaringar Andelsägarmetoden Andelsägarlägenhet Lägenhet som omfattas av dispositionsrätt genom Andelsägarmetodens avtal. Andelsägarlägenhetsfastighet Fastighet som med hjälp av Andelsägarmetodens regler och avtal omvandlas till en Andelsägarlägenhetsfastighet och blivit registrerad som Andelsägarlägenhetsfastighet av licensgivaren. Andelsägarlägenhetsägare Befintlig hyresgäst eller annan som väljer att köpa sin bostad i en Andelsägarlägenhetsfastighet genom Andelsägarmetodens avtal. Andelslån Det lån som en Andelsägarlägenhetsägare lånar med Andelsägarlägenhetsfastigheten som säkerhet Dispositionsrätt Kallas den rätt som ger en Andelsägarlägenhetsägare rätt att disponera viss del av fastigheten, i detta fall en Andelsägarlägenhet. Dispositionsrättens omfattning framgår av Andelsägarmetodens kontrakt och avtal. Egen insats Det belopp som en Andelsägarlägenhetsägare själv måste finansiera vid köp av en Andelsägarlägenhet utöver Andelslånet. Grundandelsägaren Avser innehavaren av Grundandelen. Grundandelsägaren är alltid från början den ursprungliga fastighetsägaren. Grundandelsägaren ansvarar också för fastighetens förvaltning. Numrerad Ägarandel Avser respektive Andelsägarlägenhetsägares andel av Fastigheten. För den Numrerade Ägarandelen anges vilken Registerlägenhet som får disponeras samt vilka ägar- och driftsandelstal samt vilken Förvaltningskostnad som gäller. 8

9 hur går det till när en hyresgäst erbjuds att köpa en andelsägarlägenhet? Lämna in din intresseanmälan till fastighetsägaren. Du fortsätter som hyresgäst precis som tidigare. Ett erbjudande som omfattar pris, förvaltningskostnad och lånekostnad för din lägenhet presenteras. Avtal tecknas och köpet av lägenhet genomförs. 9

10 JÄMFÖRELSE Andelsägarmetoden och BOSTADSRÄTT Bostadsrättsförening Andelsägarmetoden } } Andelar som ägs av Grundandelsägaren/ Ursprungliga fastighetsägaren (ej sålda hyreslägenheter samt gemensamma utrymmen). Andelar som ägs av Andelsägarlägenhetsägarna (sålda lägenheter). Hela fastigheten ägs av en bostadsrättsförening. Man äger alltså inte själva lägenheten fysiskt. Som bostadsrättsinnehavare och medlem i föreningen har du rätten att bo i just din lägenhet. Det är denna rätt som kallas bostadsrätt. Man säger att bostadsrätten är en Nyttjanderätt. Hyresgäster som inte köper vid ombildning får bostadsrättsföreningen som Hyresvärd. Fastigheten ägs av delägarna, det vill säga Grundandelsägaren/Ursprunglig fastighetsägare samt de hyresgäster som väljer att bli Andelslägenhetsägare. Köparna får genom Andelsägarmetodens standardavtal en Dispositionsrätt till respektive lägenhet. Hyresgäster som inte köper kvarstår som hyresgäster med Grundandelsägaren/Ursprunglig fastighetsägare som förvaltare. Föreningskrav och styrelsearbete Bostadsrätt Ja Andelsägarlägenhet Nej Finansiering Hög egen insats Låg egen insats Andrahandsförsäljning Normal via mäklare Normalt via mäklare Kräver att många köper Ja, minst 67 % Nej Realisationsvinstbeskattning* 22 % 27 % * I en bostadsrätt kan man få Uppskov med att betala en del av Realisationsvinstskatten om man köper en villa eller annan bostadsrätt. Detta gäller inte vid försäljning av en Andelsägarlägenhet. 10

11 Användarsupport & Andelsägarportalen Att äga en Andelsägarlägenhet kräver en del administration. Vi vet att det kommer att bli många frågor kring ägandet därför har Andelsägarbolaget skapat en förvaltningshjälp som omfattas av en hemsida som kallas Andelsägarportalen samt support via telefon eller mail. Kostnaden för detta ingår i Förvaltningskostnaden som betalas till Grundandelsägaren. Alla som köper en Andelsägarlägenhet får tillgång till Andelsägarportalen och de tjänster som hjälper till att ha koll på allt som rör Andelsägarlägenheten. Några exempel: Tillgång till avtal och bilagor som rör boende Aktuella besiktningsprotokoll och underhållsplaner Bilder, materiallistor och planlösning på Andelsägarlägenheten Samla kontakter som är viktiga för boendet Få tips och hjälp i samband med deklaration Få tips och råd som gör boendet tryggare och trevligare Få tips och råd vad som skall göras när du skall sälja eller hyra ut Vi skall göra Andelsägarlägenhetsägarna till Sveriges bästa bostadsägare. 11

12 Fördelar för Fastighetsägarna Ger hyresgäster full valfrihet att köpa eller fortsätta att hyra Kan behålla motsvarande intjäningsförmåga som vid fortsatt hyresförvaltning Gör det möjligt att sälja Andelsägarlägenheter etappvis i befintlig fastighet Behåller alla förädlingsmöjligheter av fastigheten och området Kan över tiden sälja fler eller återköpa Andelsägarlägenheter för att få en önskad mix av ägda och hyrda lägenheter i sitt bestånd Fördelar för Andelsägarlägenhetsägarna Enkel finansiering med låg egen insats Får möjlighet att själv utforma sin bostad Möjlighet till framtida värdeökning om området och bostaden blir attraktiv Behöver inte medverka i styrelsearbete eller annan förvaltning än av den egna lägenheten Möjlighet att sälja eller i vissa fall hyra ut sin bostad Finansieringen/boendekostnad En Andelsägarlägenhetsfastighet får bara ha en enda långivare som innehar alla pantbrev och inteckningar. Långivaren ger Andelsägarlägenhetsköparen möjlighet att finansiera köp av den Numrerade ägarandelen genom att till Andelsägarlägenhetsköparen, efter normal kreditprövning, erbjuda ett lån som motsvarar den Numrerade ägarandelens del av fastighetens belåningsvärde. Resterande finansiering (den egna insatsen) får en potentiell Andelsägarlägenhetsköpare finansiera på annat sätt. Den egna insatsen kan om det säljande bostadsföretaget så önskar begränsas till storleksordningen till kr. Den sammantagna boendekostnaden (lånekostnad samt Förvaltningskostnad) blir normalt lägre än nuvarande hyra beroende på att Andelsägarlägenhetsköparen tar över ansvaret för sin lägenhets inre underhåll. 12

13 Möjliga tankar från aktörerna kring Andelsägarmetoden 1) Hyresgäster som vill köpa sitt boende Vill känna att jag äger min bostad. Är inte intresserad att delta i styrelser och andra för fastigheten beslutande församlingar. Vill inte/kan inte delta i fastighetens förvaltning, men vill gärna kunna göra om inne i min lägenhet. Inga konflikter mellan vi som köper och de som vill fortsätta att vara hyresgäster, vilket skapar förutsättning för bättre grannsämja. Har god erfarenhet av min nuvarande fastighetsägare och räknar därför med att den professionella förvaltningen fortsätter på samma sätt, dessutom finns ju preciserade avtal på allt vad jag har rätt till. Jag har väl preciserade kostnader och vet ungefär hur dessa kan utvecklas. Den egna insatsen är överkomlig. Jag tycker att den information jag fått är tillräcklig och ser fram emot att få stöd via Andelsägarportalen när det gäller förvaltning m m. Hoppas att värdet kan öka om min lägenhet och området sköts väl. Jag känner till riskerna och jag förstår att Andelsägarmetoden är en ny form för bostadsägande. 13

14 Möjliga tankar från aktörerna kring Andelsägarmetoden 2) Hyresgäster som vill fortsätta att vara hyresgäster För första gången får jag bestämma helt själv om jag vill fortsätta att vara hyresgäst eller köpa min lägenhet utan påtryckningar från några grannar. Hyresgästboende är mitt första val. Jag trivs med min förvaltare/fastighetsägare och vill fortsätta att vara hyresgäst hos honom. Jag tror inte det behöver uppstå problem mellan oss som vill fortsätta att hyra och de som väljer att köpa. Jag tycker att jag fått god information om vad det innebär att köpa respektive att fortsätta som hyresgäst. Jag tror att den besiktning av lägenheter och preciseringar av underhållsplaner som försäljning av Andelsägarlägenheter kräver av fastighetsägaren kan gynna också mig som hyresgäst i en Andelsägarlägenhetsfastighet. Jag tycker att den information jag fått är tillräcklig. 14

15 Andelsägarmetoden trygghet och utveckling i framtidens ägarform Möjliga tankar från aktörerna kring Andelsägarmetoden 3) Fastighetsägare som omvandlat en hyresfastighet till en Andelsägarlägenhetsfastighet Vi tror att det är bra för området/fastigheten med ägarinslag i form av Andelsägarlägenhetsägare. Ett ökat egenägande kan möjligen minska omflyttningen i området och i fastigheten samt öka varsamheten om området och fastigheterna. Vi tror också att många som bor i en bostadsrätt vill slippa att delta i styrelser och förvaltning samt slippa känna skuld för att man inte deltar i förvaltningen av fastigheten på sätt som förväntas eller helt enkelt inte vill delta i sådant arbete. Andelsägarmetoden kräver inget sådant engagemang. Vi tror att Andelsägarlägenheter i vårt bestånd kan bidra till en förbättrad integration och en mindre förslitning av områden och fastigheter. Vi måste säkerställa att försäljningen sker till ett pris som innebär att bolagets långsiktiga intjäningsförmåga minst bibehålls. Detta kan ske när vi säljer Andelsägarlägenheter. Det är mot bakgrund av ovanstående som vi inom ramen för Andelsägarmetodens avtal kan ta på oss stora förpliktelser gentemot våra Andelsägarlägenhetsköpare. 15

16 Presentation Andelsägarbolaget M2 AB Andelsägarbolaget M2 AB ( ) grundades 2009 av Bruno Isaksson och Henrik Friman. Utvecklingsarbetet kring Andelsägarmetoden hade då pågått under mer än 10 år genom Bruno Isaksson. Affärsidé Att mot en royaltyersättning erbjuda fastighetsägare en trygg och unik metod, kallad Metod Andelsägarlägenheter med Grundandel/ förvaltningslösning (Andelsägarmetoden), för att skapa ägarinslag i befintliga hyresfastigheter. Tjänster Andelsägarbolaget erbjuder förutom nyttjande av Andelsägarmetoden även konsulttjänster för att etablera metoden. Övergripande mål Värdetillväxt för såväl köpare som säljare genom god förvaltning och långsiktig trygghet. Andelsägarmetodens framgång kan endast skapas genom nöjda och trygga användare. Kontaktpersoner VD/Försäljning Henrik Friman Mobil: Ordförande Bruno Isaksson Mobil: Högupplösta bilder finns på 16

17 Regler & Skydd Metod Andelsägarlägenheter med Grundandel/förvaltningslösning (Andelsägarmetoden) är skyddad av lagen om upphovsrätt och copyright. Andelsägarmetoden har utvecklats under många år och är uppbyggd kring unika konstruktioner och lösningar för att skapa trygghet för Andelsägarlägenhetsköparna omfattande bland annat avtalshantering, avtalslösningar, däribland olika köpekontrakt samt Samägande- och förvaltningsavtal, avtalsförlagor som följer Andelsägarlägenhetsfastigheten, system för arbetsfördelning och kvalitetssäkring, system för beräkning av ägar- och driftandelar, system för kostnadsfördelning mellan Andelsägarlägenhetsägare och Grundandelsägare, beräkningsmodeller för såväl intäkter och kostnader för både säljare och köpare, interaktiv portal, informationsmaterial, utarbetade mallar m m. 17

Promemoria 2013-06-27

Promemoria 2013-06-27 Promemoria 2013-06-27 Uthyrning av bostadsrättslägenheter Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås att synen på bostadsrättshavarens skäl för en upplåtelse av lägenheten i andra hand ska

Läs mer

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012

Kommittédirektiv. Ägarlägenheter i befintliga hyreshus. Dir. 2012:44. Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Kommittédirektiv Ägarlägenheter i befintliga hyreshus Dir. 2012:44 Beslut vid regeringssammanträde den 24 maj 2012 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå de författningsändringar som behövs för

Läs mer

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror

Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror 1 (8) Handläggare Datum P-GN 2013-10-18 Det svenska systemet - bruksvärdesprincip och förhandlade hyror Inledning Det svenska hyressystemet är komplicerat och i jämförelse med andra länder unikt. Det svenska

Läs mer

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet

Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Överenskommelse om bostadspolitiken mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet En rödgrön bostadspolitik är en social bostadspolitik. För oss är bostaden en social rättighet. Alla människor,

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

HAR DU PLATS FÖR EN TILL?

HAR DU PLATS FÖR EN TILL? HAR DU PLATS FÖR EN TILL? Till hösten flyttar många till Karlstad för att studera. Vi är otroligt glada att de väljer just vår stad och Karlstads universitet. Dessvärre är det svårt att hitta boende till

Läs mer

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras?

2. Pilotkommun för serviceutveckling vad är gjort & vad ska göras? 2014-12-19 Dialogmöte Älghult 2014 11 12 1. Välkomna Presentation av deltagare: Magda Gyllenfjell, projektledare Ingela Olsson, kultur och fritidskonsulent Annie Öhman, planerare/utvecklare Peter Skog

Läs mer

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på VD HAR ORDET Förra året, bolagets första som verksamt fastighetsbolag, blev mycket framgångsrikt. Från den 31 maj, då aktien listades på AktieTorget, fram till årsskiften steg kursen med 217 procent, samtidigt

Läs mer

Sten Andersson (Justitiedepartementet)

Sten Andersson (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Kooperativ hyresrätt Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 november 2001 Lars-Erik Lövdén Sten Andersson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare

Övergångsbostäder. ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Övergångsbostäder ett samarbete mellan Örebro kommun och fastighetsägare Vi tar gemensamt ansvar mot hemlöshet och utanförskap Alla människor har rätt till en bostad. På den öppna bostadsmarknaden finns

Läs mer

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd

Socialförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2016-04-14, 14:30. Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd 1 [11] Frågor och svar Mottagande av nyanlända vuxna personer med uppehållstillstånd Finns inte just din fråga besvarad? Hör i så fall av dig till Kontaktcenter kontaktcenter@botkyrka.se) eller flyktingsamordnare

Läs mer

Myrmalmsnytt-Julnummer 2013-12-21

Myrmalmsnytt-Julnummer 2013-12-21 Myrmalmsnytt-Julnummer 2013-12-21 Ännu ett år närmar sitt slut. Styrelsen vill passa på att välkomna de som flyttat in till oss under året. Hoppas att ni kommer att trivas hos oss! Kontakta gärna styrelsen

Läs mer

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007

Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 1 Utepedagogik i Örnsköldsviks kommun 2006/2007 Under några månader runt årsskiftet 2006/2007 har ett antal förskolor besökts i Örnsköldsviks kommun. Syftet var att undersöka hur arbetet med utepedagogik

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr Innehållsförteckning Kortfattad Information Sida 3 Vad är Andrahandsuthyrning Sida 4 Hur länge får jag

Läs mer

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011

Boende enkät Söderby 2:14 hösten 2011 Boende enkät Söderby 2:14 hösten 211 Bakgrund Den 28 december 21 förvärvades fastigheten av Akelius Fastigheter och Brf Söderby 2:14 blev verklighet. Föreningen hade vi förvärvet 9 hyresrätter och 179

Läs mer

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER

UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER LÄGENHETER UTHYRNINGSREGLER VÄTTERHEM 2016 1 Definitioner... 4 Syfte och mål... 7 Personuppgifter... 7 Köpoäng... 8 Tilldelning... 9 Vätterhems grundkrav... 10 Skulder och betalningsanmärkningar...

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER

DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM VILL HYRA AV BOSTADS AB MIMER 1 Innehåll Del I: Sammanfattning av våra regler...5 Hur du söker bostad hos oss...5 Börja med att registrera dig och samla köpoäng... 5 Registrera

Läs mer

MARKNADSRAPPORT OMBILDNINGAR

MARKNADSRAPPORT OMBILDNINGAR LULEÅ MARKNADSRAPPORT OMBILDNINGAR 2012-2014 Accelerating success. Sammanfattning OMBILDNINGAR I LULEÅ 2012-2014 Insats = det pris man betalar för lägenheten i en ombildning Marknadsvärde = det pris lägenheten

Läs mer

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb

Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Förslag till Frågor och svar vid byte av finansieringssystem i Saltsjöbadens Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Saltsjöbadens GK ska byta dagens finansieringssystem? I den utveckling som golfen genomgår

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Gotska Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Gotska GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Gotska GK står

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38)

Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) s. 1(6) Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissyttrande över betänkandet EU, allmännyttan och hyrorna (SOU 2008:38) Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen överlämnar härmed sina synpunkter

Läs mer

SKB. Redovisning av enkäten till Köande medlemmar. 8 Oktober 2014

SKB. Redovisning av enkäten till Köande medlemmar. 8 Oktober 2014 SKB Redovisning av enkäten till Köande medlemmar 8 Oktober 2014 Svarssammanställning Webb-svar 2014 När: 17/8 27/9?? Antal ut: 25 255 st (Returer 2 509) Antal svar: 6 798 st (30 %) Trevligt att bli tillfrågad,

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand 2 Om denna skrift Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2016 HYRESGÄSTFÖRENINGEN JÄRFÄLLA EN BOSTAD, ETT HEM, EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET Samhället ålägger varje kommun ansvar för att det finns bostäder efter behov. Järfälla kommun är i ett

Läs mer

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande

Granskningsrapport. Brukarrevision. Londongatan Boende för ensamkommande Granskningsrapport Brukarrevision Londongatan Boende för ensamkommande 2014 . INLEDNING Om brukarrevision Detta är en rapport från brukarrevisionen. Brukarrevision är ett sätt att ta reda på vad de vi

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Vallhalla Kommun Flen Storlek 2196.0 m² Område Vallhalla/Årdala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Södermanland Gatuadress Vallhalla Kommun Flen Storlek 2196.0 m² Område Vallhalla/Årdala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Södermanland Gatuadress Kommun Flen Storlek 2196.0 m² Område /Årdala Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Trevligt läge med utsikt mot sjön Båven. Bra och ostört läge men samtidigt nära till

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips

Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Hur fungerar en bostadsrättsförening Kort beskrivning med råd och tips Till Dig som är medlem i vår bostadsrättsförening Denna skrift, som utarbetats av Sveriges Fastighetsägareförbund och Stockholms Fastighetsägareförening

Läs mer

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

Hösten 2009. Fastighetsägarna Utbildning. Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Hösten 2009 Fastighetsägarna Utbildning Kurser för dig i fastighetsbranschen Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Välkommen på kurs! Engagerade medarbetare skapar resultat, det kan jag se i min egen

Läs mer

Protokoll. Typ Extra föreningsstämma i Brf-Riksrådsvägen Datum 00-04-12 Plats FolketsHus Bagarmossen Närvarande se bilaga. Innehållsförteckning:

Protokoll. Typ Extra föreningsstämma i Brf-Riksrådsvägen Datum 00-04-12 Plats FolketsHus Bagarmossen Närvarande se bilaga. Innehållsförteckning: Protokoll Typ Extra föreningsstämma i Brf-Riksrådsvägen Datum 00-04-12 Plats FolketsHus Bagarmossen Närvarande se bilaga Innehållsförteckning: 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av

Läs mer

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL

REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL REDOVISNING AV GRAVSKÖTSEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...3 2 Gravskötsel och gravskötselavgift...3 2.1 Gravskötsel och blomstersmyckning...3 2.2 Gravskötselavgift...4 2.3 Tecknandetidpunkt för nya

Läs mer

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER

SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER HyresgästBarometern 2013 Håbohus Innehåll SAMMANFATTNING OCH REFLEKTIONER...1 1. Om undersökningen...3 2. Profil på dem som svarat på enkäten...4 3. Hyresgästernas helhetsbedömning

Läs mer

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt

Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Koncernstyrelsen 2007-10-01 Ärende 3 Dnr 2007/21/27 Sid. 1(6) 2007-09-21 Joachim Quiding 08-508 295 35 Friköp av fastigheter för ombildning till bostadsrätt Förslag till beslut Koncernstyrelsen föreslås

Läs mer

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på bostadsmarknaden Remissvar Dnr 2009/11/34 Sid. 1(2) 2009-04-16 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Ytterstads- och bostadsbolagsroteln Motion av Leif Rönngren (s) om åtgärder för ökad rörlighet på

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

Lärarstöd till Koll på pengarna 2016

Lärarstöd till Koll på pengarna 2016 Lärarstöd till Koll på pengarna 2016 Bild 1 I broschyren Koll på pengarna finns det tips och råd om hur man kan få koll på sin vardagsekonomi. Det här lektionsstödet är tänkt som hjälp i undervisningen

Läs mer

Riktlinjer - Sociala bostäder

Riktlinjer - Sociala bostäder TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/122-IFN-004 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Riktlinjer

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2011:16 Målnummer: UM1767-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2011-08-30 Rubrik: Försörjningskravet vid anhöriginvandring innebär att anknytningspersonen ska

Läs mer

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden

Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Anmäl er senast 1 november - http://www.cleantechinn.se/hostmote2013 Välkommen till höstmöte för Cleantech Inn Sweden Datum: 12 november, 2013 Plats: Light Meetings, Fokus på tillväxt - för dig och ditt

Läs mer

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01.

CIRKULÄR 12:51. Utvidgad parbogaranti. Lagändringarna. Skälig levnadsnivå att få bo tillsammans. Sveriges 1(5) 2012-11-01. T Sveriges 1(5) 2012-11-01 och Landsting CIRKULÄR 12:51 Avdelningen för vård- och omsorg Sektionen för vård- och socialtjänst Emma Everitt Anna Lilja Qvarlander Utvidgad parbogaranti 1 detta cirkulär informeras

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Jag var konstant nervös, en ihållande rädsla. Och så analyserande jag hela tiden. Jag kunde aldrig riktigt slappna av. Från början förstod jag inte

Jag var konstant nervös, en ihållande rädsla. Och så analyserande jag hela tiden. Jag kunde aldrig riktigt slappna av. Från början förstod jag inte Jag var konstant nervös, en ihållande rädsla. Och så analyserande jag hela tiden. Jag kunde aldrig riktigt slappna av. Från början förstod jag inte funktionen, varför hon skadade sig. Hampus, Pojkvän,

Läs mer

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna

Vår vision om den goda fastighetsmarknaden. Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vår vision om den goda fastighetsmarknaden Näringspolitiskt program för Fastighetsägarna Vision Ta en promenad på stan och titta upp på de många vackra och spännande husfasader som finns runt omkring dig.

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K

EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K EN RÄTTVIS SJUKVÅRD VÅ R D S K A F Ö R D E L A S E F T E R B E H O V, I N T E E F T E R T J O C K L E K PÅ P L Å N B O K 8förslag för en rättvis sjukvård Du ska aldrig behöva oroa dig över att inte få

Läs mer

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr.

SHIS verksamhet 2012. Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, SHIS nyhetsbrev nr. SHIS nyhetsbrev nr.2/2013 SHIS verksamhet 2012 Sedan några år bedriver SHIS ett aktivt och strukturerat utvecklingsarbete vad gäller organisation, utveckling av bostadsbeståndet och verksamhetens innehåll.

Läs mer

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad

Välkommen till ABK. Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad Välkommen till ABK Viktigt att veta när du ska flytta in i din nya bostad This text contains important information. If you can t understand the content, contact ABK at 044-780 32 00. 4. TA ÖVER UTRUSTNING

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand.

Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Anvisningar och beskrivning av processen vid ansökan om uthyrning i andrahand. Huvudregeln i föreningen är att en hyresgäst/bostadsrättsinnehavare inte får hyra ut sin lägenhet i andra hand utan styrelsens

Läs mer

Sjöby Mellanväg. Götaland Kommun Mark Storlek 902 m² Område Sjöby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Sjöby Mellanväg

Sjöby Mellanväg. Götaland Kommun Mark Storlek 902 m² Område Sjöby Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Sjöby Mellanväg Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Mark Storlek 902 m² Område Sjöby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Med gångavstånd till centrum, skola, idrottsplats,

Läs mer

Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 0 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Stockholm Gatuadress Fyrslingan 7 Kommun Botkyrka Storlek 0 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Stockholm Gatuadress Kommun Botkyrka Storlek 0 m² Område Getryggen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Vårt älskade sommarnöje skall nu glädja några andra! Tre byggnader - huvudbyggnad om ca

Läs mer

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand

Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken Pressmeddelande Stockholm den 2007-09-03 Handelsbanken säljer SPP till Storebrand Handelsbanken säljer SPP till Storebrand för 18 miljarder kronor. Realisationsvinsten blir cirka 4 miljarder

Läs mer

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Civilutskottets betänkande 2013/14:CU29 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:142 Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter och

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende del 1 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Göteborgsregionen 2011 GÖTEBORG 1 Sammanfattning Andelen unga vuxna i Göteborgsregionen som bor i egen bostad har minskat från 56 procent

Läs mer

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö

Praktikrapport. ABC Aktiva insatser för människa och miljö Praktikrapport ABC Aktiva insatser för människa och miljö Som praktikplats för hösten 2012 valde jag att ansöka om en plats på ABC aktiva insatser för människa och miljö. Då jag under mina tre senaste

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014

Handlingsplan. AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet. Räddningstjänsterna i Skåne. För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne - Sakområde skydd och säkerhet Räddningstjänsterna i Skåne Handlingsplan För stärkt brandskydd för den enskilde 2013 och 2014 AG Skåne Sakområde skydd och säkerhet Kontaktperson: Lotta Vylund,

Läs mer

Östra Ärnäs 158. Län Dalarna Gatuadress Östra Ärnäs 158 Kommun Malung Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 360 m² Område Limedsforsen Tillträde tidigast

Östra Ärnäs 158. Län Dalarna Gatuadress Östra Ärnäs 158 Kommun Malung Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 360 m² Område Limedsforsen Tillträde tidigast Län Dalarna Gatuadress Kommun Malung Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 360 m² Område Limedsforsen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En mycket trevlig Dalagård

Läs mer

Promemoria. Ökad privatuthyrning av bostäder. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Ökad privatuthyrning av bostäder. Promemorians huvudsakliga innehåll Promemoria Ökad privatuthyrning av bostäder Promemorians huvudsakliga innehåll I promemorian föreslås ändringar som ska stimulera privatpersoner att i större utsträckning hyra ut bostäder som under en

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER

SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER SAMVERKANSAVTAL FÖR STADEN UTAN GRÄNSER Bilaga BOSTAD VÄSTERÅS 1 ANSVARSFÖRDELNING MELLAN PARTERNA 1. Arbetsgång Fastighetsägarna lämnar lägenheter till Bostad Västerås AB enligt årlig överenskommelse.

Läs mer

Enkät om köandet i SKB

Enkät om köandet i SKB Enkät om köandet i SKB Under perioden 1 januari till 8 februari 00 har föreningens köande medlemmar haft möjlighet att, på SKBs hemsida, svara på frågor om: - Köandet i SKB - Informationen om befintliga

Läs mer

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport

Samordnare för våld i nära relation Slutrapport Slutrapport Kirsti Kanttikoski 2010-03-25 Sammanfattning I samband med att social- och äldrenämnden antog en plan för samverkan mellan socialtjänsten, andra myndigheter och frivilligorganisationer och

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Lettlandsgatan 2 C. Län Skåne Område Heleneholm Kommun Malmö Gatuadress Lettlandsgatan 2 C

Lettlandsgatan 2 C. Län Skåne Område Heleneholm Kommun Malmö Gatuadress Lettlandsgatan 2 C Län Skåne Område Heleneholm Kommun Malmö Gatuadress www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning Det är tegelgolv i hallen som har fått sig vita renoverade väggar. Originalkök med nytt kyl/frys, keramikspis

Läs mer

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i Stockholm Remissvar Dnr 2012/3.2.2/63 Sid. 1(12) 2012-06-01 Handläggare: Susanna Höglund Telefon: 08-508 29 758 Till Stadsbyggnads- och idrottsroteln Remiss av Motion (2012:6) om inrättande av kombolägenheter i

Läs mer

Heavägen. Götaland Kommun Kungälv Storlek 1257.0 m² Område Lycke Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Heavägen. www.hemverket.

Heavägen. Götaland Kommun Kungälv Storlek 1257.0 m² Område Lycke Tillträde tidigast. Enligt överenskommelse. Heavägen. www.hemverket. Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Kungälv Storlek 1257.0 m² Område Lycke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 5 Beskrivning I attraktiva Lycke strax utanför Kungälv

Läs mer

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Brukarundersökning Äldreboende 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 Äldreboende Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM)

Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna kommun och Strängnäs kommun för Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB (ESEM) KF 23:1 KF 23:2 TJÄNSTEUTLÅTANDE Stabsavdelningen Dnr KS/2016:84-106 Juridik 2016-02-16 1/3 KF 23:3 Handläggare Josefin Winnfors Tel. 0152-291 61 Kommunstyrelsen Godkännande av regressavtal mellan Eskilstuna

Läs mer

Källby ängaväg 6A lgh B1-1102. Lund tätort, Källby, Lund

Källby ängaväg 6A lgh B1-1102. Lund tätort, Källby, Lund Källby ängaväg 6A lgh B1-1102 Lund tätort, Källby, Lund Riksbyggen är ett kooperativt företag. Vi arbetar aktivt för att påverka samhällsutvecklingen med målet att alla ska kunna bo tryggt, långsiktigt

Läs mer

Strategi för Corporate Social Responsibility

Strategi för Corporate Social Responsibility Strategi för Corporate Social Responsibility Sammanfattning Stockholm stad är i stark tillväxt och har höga målsättningar för att utveckla en jämlik och hållbar stad. För att systematiskt styra bostadsbolagens

Läs mer

KS 19 6 NOVEMBER 2013

KS 19 6 NOVEMBER 2013 KS 19 6 NOVEMBER 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Holmgren Ulla Juhlin Henrik Datum 2013-10-02 Diarienummer KSN-2012-0476 KSN-2013-0197 Kommunstyrelsen Motioner av Ilona Szatmari Waldau m fl (alla

Läs mer

Västra Gatuadress Körsångsgången 161 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 37 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Körsångsgången 161 Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 37 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 2 rum (1 sovrum) / 37 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Den perfekta platsen att hämta energi på genom odling, långa promenader i skogen,

Läs mer

Standard, handlggare

Standard, handlggare Kvalitetsindex Standard, handlggare Solgläntans Behandlingshem i Kramfors AB Rapport 2014-03-05 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive

Läs mer

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33)

Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända (Ds 2015:33) KOMMUNLEDNINGSKONTORET ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Lagerkvist Monika Eva Egnell Datum 2015-09-24 Diarienummer KSN-2015-1292 Kommunstyrelsen Yttrande över av departementspromemorian: Ett gemensamt

Läs mer

Rönninge Skolväg 9 B. Rönninge Skolväg 9 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 10

Rönninge Skolväg 9 B. Rönninge Skolväg 9 B. www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Län Stockholm Gatuadress Kommun Salem Storlek 1224.0 m² Område Rönninge Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 10 Tomt 2 www.hemverket.se - Sida 2 av 10 Tomt 3 www.hemverket.se

Läs mer

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabellbilaga Unga vuxnas boende, Sverige 2015 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? Tabell 1. Andel 20 27-åringar boende i föräldrahemmet, 1997 2015 (procent) Hos föräldrar 15 17 18 21 19 19 21 22 23

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

Riktlinjer för försöksboende

Riktlinjer för försöksboende Styrdokument, riktlinjer Kvalitets-och utvecklingsledare 2015-08-28 Carin Erlandh Engman 08-590 975 10 Dnr Fax 08-590 733 41 SÄN/2015:129 carin.erlandengman@upplandsvasby.se Riktlinjer för försöksboende

Läs mer

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid.

Jobb för unga 2008-07-23. Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid. Projekt MUF Mångfald Utveckling Framtid Ung i konflikt med arbetsgivaren Om den unge på arbetsmarknaden juli 2008 Delrapport Jobb för unga 2008-07-23 INNEHÅLL Innehåll...2 Om projekt MUF...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder

Ärende 27. Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Ärende 27 Medborgarförslag om byggande av nya bostäder Tjänsteskrivelse 1 (4) 2016-02-07 KS 2015.0303 Handläggare Bosse Björk Svar på medborgarförslag om byggande av nya bostäder Sammanfattning Föreligger

Läs mer

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt

Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt Rune Thomsson Chefsjurist Fastighetsägarna Sverige 2008-05-12 Utredningsförslag om vissa frågor om hyra och bostadsrätt En pågående statlig utredning, Hyreslagsutredningen, har i uppdrag att göra en genomgripande

Läs mer

Litslunda. Län Västmanland Gatuadress Litslunda Kommun Västerås Storlek 1100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse.

Litslunda. Län Västmanland Gatuadress Litslunda Kommun Västerås Storlek 1100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse. Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 1100 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 www.hemverket.se - Sida 2 av 6 Kontakt Intresserad? Kontakta säljare

Läs mer

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden

Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Motverka hemlöshet och underlätta inträdet på bostadsmarknaden Hemlösheten berör alla Tillgång till en bostad är en mänsklig rättighet och en förutsättning för ett gott liv. Men hemlöshet och utestängning

Läs mer

1/2015. Sid 4-5. Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6. Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3

1/2015. Sid 4-5. Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6. Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3 B omagasinet 1/2015 Sid 4-5 Sappa är ny tv-operatör hos Vallonbygden. Sid 3 Siemens hyr många möblerade rum. Sid 6 Rekordvinsten 2014 är viktig inför nybyggnationen. Sid 7 VD har ordet Vi lämnar ett framgångsrikt

Läs mer

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17

Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER. Antagna av KF 2004-01-19. Uppdaterade 2012-12-17 1 Handläggning av egenavgifter för vuxna i hem för vård eller boende(hvb), familjehem m.m. RIKTLINJER Antagna av KF 2004-01-19 Uppdaterade 2012-12-17 SOCIALFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STADSÖVERGRIPANDE

Läs mer

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad PRESSMEDDELANDE 2009-06-26 Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad Fastighets AB Balders (publ) ( Balder ) styrelse 1 har idag beslutat att lämna ett offentligt erbjudande

Läs mer

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB

AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Utlåtande 2012:69 RI+V (Dnr 023-343/2012) AB Familjebostäders överlåtelse av fastigheter/tomträtter i Blackeberg, Hässelby och Bromma/Ulvsunda till Willhem Stockholm AB Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare

Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att tänka på vid upphandling av en konsultmäklare Att upphandla en konsultmäklare skiljer sig från att upphandla konsulter på traditionellt vis. Normalt tittar man på konsulternas kompetens men här måste

Läs mer

REVISORSEXAMEN Del II

REVISORSEXAMEN Del II REVISORSEXAMEN Del II December 2006 Revisorsnämnden 2006 REVISORSEXAMEN Allmänt Datum: 4-5 december 2006 Skrivtid: 2 x 4,5 timmar, varav 4,5 timmar för del II Hjälpmedel: Alla hjälpmedel är tillåtna förutom

Läs mer

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB

Kundundersökning 2011. Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården Kundundersökning 2011 Mars - april 2011 Genomförd av CMA Research AB Östgötagården kundundersökning 2011, sid 1 Innehåll Sammanfattning 2 Rekommendationer 4 Fakta om undersökningen 5 Fakta

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2015-10-14 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall - Genomförda

Läs mer

Län Västernorrland Gatuadress Säter 140 Kommun Sundsvall Storlek 2 rum (1 sovrum) / 35 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Västernorrland Gatuadress Säter 140 Kommun Sundsvall Storlek 2 rum (1 sovrum) / 35 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Västernorrland Gatuadress Kommun Sundsvall Storlek 2 rum (1 sovrum) / 35 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt och avskilt läge. Nära till badstrand. -- Maria Henriksson, säljare www.hemverket.se

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

!!" #$ %" &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %". #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+

!! #$ % &'( $ %'(,-#. $ /(#0 ( 1$!(. 23 #4$ (-4!!(0 -# 23 (,,( 566+566 $ %. #-'0 '/0 '0!. $ 5656 ) # * + )+ !!" #$ %" &'( ) # * + )+ Lars Isaksson tidigare verkställande direktör för Arbetarbostadsfonden och nu Socialdemokraternas ordförandekandidat till styrelsen för kommunala Ekeröbostäder AB 2007-2010 En

Läs mer

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB

Uthyrningspolicy. Krokomsbostäder AB Uthyrningspolicy Krokomsbostäder AB Antogs av: Styrelsen i Krokomsbostäder AB Datum: 10 december 2015 Välkommen till Krokomsbostäder Krokomsbostäder AB tillhandahåller bostäder inom Krokoms kommun. I samverkan

Läs mer