Bli bättre på bostadsrätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bli bättre på bostadsrätt"

Transkript

1 Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2 INTRODUKTIONSKURS...3 GRUNDLÄGGANDE EKONOMI...4 GRUNDLÄGGANDE BOSTADSRÄTTSJURIDIK...5 FASTIGHETEN I FOKUS...6 ATT VARA REVISOR...7 IT FÖR STYRELSELEDAMÖTER...8 BÄTTRE KOMMUNIKATION...9 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOM FASTIGHETSÄGARE VARFÖR GÅ EN KURS?

3 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT Delagott erbjuder kurser och utbildningar som riktar sig till dig som är förtroendevald i en bostadsrättsförening. Börja gärna med en introduktionskurs eller gå direkt en fördjupad utbildning. Våra kurser täcker alla viktiga områden i en bostadsrättsförening. ROLIGARE, ENKLARE OCH EFFEKTIVARE Det blir både roligare och enklare för dig som förtroendevald att arbeta i din förening om du redan från början får rätt förutsättningar att göra ett bra jobb. Genom våra utbildningar får du de kunskaper du behöver för att känna både trygghet och engagemang. Det finns ett stort värde i att få en fördjupning i hur en förening fungerar men också att träffa kollegor från andra föreningar. KOMPLETT KURSUTBUD Vårt kursutbud rymmer allt från en grundläggande introduktionskurs, till riktade kurser för sekreterare, valberedningar, revisorer och fastighetsansvariga. Det finns också kurser inom IT, bolagsjuridik och hur man på bästa sätt sköter kommunikationen inom föreningen för att skapa engagemang och trivsel. Vi erbjuder också en tredagarsutbildning utomlands där du får alla viktiga delar i hur en bostadsrättsförening fungerar. Kursutbudet varierar något år från år beroende på vilka frågor eller områden som är aktuella just nu. Vi har även möjlighet att anpassa utbildningar utifrån de behov just din förening har. Till våra kurser är personer från alla bostadsrättsföreningar välkomna. Alla föreningar jobbar efter samma lagar, regler och syften, så innehållet är inte på något sätt unikt för de föreningar som är anslutna till Delagott. Varmt välkommen till Delagotts olika kursaktiviteter. Mats Frosteman Vd Delagott 2

4 INTRODUKTIONSKURS (Grundkurs) Syftet med en introduktionskurs är i första hand att ge dig som nyvald styrelseledamot eller vicevärd grundläggande kunskaper om arbetet i en bostadsrättsförening och i styrelsen. Kursen behandlar det regelverk med lagar och stadgar som styr en bostadsrättsförenings arbete, de olika funktioner som finns och det ansvar styrelsens ledamöter har. Styrelsemedlemmar, suppleanter och revisorer. Målsättning: Kursen tar ett samlat grepp om vad man som aktiv i bostadsrättsföreningen bör känna till. Den tydliggör ansvarsförhållanden och skapar förståelse för hur en förening fungerar. Deltagarna får insikter och kunskaper om styrelseuppdragets alla olika delar. Ur innehållet: - Stadgar - Styrelsemöte - Protokoll - Andrahandsuthyrning - Pantsättning av lägenhet och fastighet - Misskötsamma medlemmar - Styrelseledamöternas juridiska ansvar 2 timmar Mats Frosteman 900 kr inkl moms 3

5 GRUNDLÄGGANDE EKONOMI (Grundkurs) Det är viktigt att förstå skillnaden mellan bostadsrättsföreningens ekonomiska ställning och det faktiska resultatet i föreningens bokslut. På denna kurs lär du dig hur du ska tolka siffrorna i bokslutet. Många föreningar har stora lån. Ibland tröttnar medlemmar på de höga avgifterna och att de betalar räntekostnader på föreningens lån utan att kunna dra av räntan i sin egen deklaration. Men medlemmarna kan ta över föreningens lån genom insatshöjning och på så sätt sänka sina boende- kostnader. Man kan då få en förening som har lägre årsavgifter och bättre balans mellan tillgångar och skulder och där marknadsvärdet på lägenheterna blir högre. Ett beslut om insatshöjning måste fattas på föreningsstämman. Under kursen diskuteras också andra saker man bör tänka på för att kunna förbättra föreningens ekonomi. Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer. Målsättning: Du lär dig hur föreningens ekonomi är uppbyggd och fungerar. Du kommer att få verktyg för att kunna göra egna kalkyler över hur ett övertagande av föreningens lån påverkar totalekonomin. Exempel på områden som berörs, kan anpassas efter önskemål från gruppen: - Är bokslutet pålitligt? - Soliditet och likviditet - Viktiga nyckeltal - Vad innebär det att föreningen visar röda siffror på sista raden? - Avgifter, lån och insatshöjning - Vilka förändringar kan göras? - Hur mycket pengar ska vi ha på banken? - Vilka regler styr avskrivningar och avsättning till fonder? - Placeringsinriktning 3 timmar Mats Frosteman kr inkl moms 4

6 GRUNDLÄGGANDE BOSTADSRÄTTSJURIDIK (Grundkurs) I en bostadsrättsförening krävs det att styrelsen har goda kunskaper kring det regelverk som styr arbetet. Kursen tar bland annat upp regler för förverkande, andrahandsuthyrning, underhållsansvar ( vem ska underhålla vad ), överlåtelse etcetera. Fakta blandas med diskussioner och praktiska exempel. Styrelseledamöter, suppleanter. Målsättning: Du ska bli förtrogen med den grundläggande juridik som gäller för en bostadsrätt och hur man på ett enkelt sätt behandlar dessa frågor. Exempel på områden som berörs, kan anpassas efter önskemål från gruppen: - Boendekonflikter - Störningsärenden - Anmodan att vidta rättelse - Vräkningsärenden - Andrahandsuthyrningar - Underhållsansvar 2 timmar Magnus Löfgren kr inkl moms 5

7 FASTIGHETEN I FOKUS (Grundkurs) Styrelsens huvuduppgift är att förvalta föreningens fastighet och att skapa en god boendemiljö och trivsel för medlemmarna. Ibland går det riktigt bra, men många gånger stöter man på problem med teknik, skador, beställningar och myndighetskrav. Kursen tar upp många aspekter på teknik och regler och vilka möjligheter som finns för att pressa kostnaderna. En matnyttig kurs för dig som är intresserad av hur fastigheten ska skötas på bästa sätt. Styrelseledamöter och fastighetsansvariga i föreningen. Målsättning: Efter genomgången kurs ska deltagarna förstå vad fastighetsförvaltning innebär i praktiken och ha lärt sig vilka redskap som står till buds för en ändamålsenlig och kostnadsmedveten förvaltning. Exempel på områden som berörs, kan anpassas efter önskemål från gruppen: - Organisera och styra underhållet - Byggprocessen - Underhållsplanen - De viktigaste lagarna och förordningarna - Ventilation och OVK - Fördelning av underhållsansvaret - Lyhördhet och buller - Fukt, våtrum - Uppvärmningen - El och vatten - Dörrar och säkerhet - Brand och sotning - Avfallshantering 3 timmar Ronnie Kilman kr inkl moms 6

8 ATT VARA REVISOR (Specialkurs) Revisorn är medlemmarnas kontrollant för hur styrelsen sköter sina åtaganden. Det innebär att revisorn är en nyckelperson i föreningen. Det är viktigt att revisorn förstår hur uppdraget ska utföras för att detta på bästa sätt ska gynna föreningens och medlemmarnas intressen. Förtroendevalda revisorer och revisorssuppleanter, det vill säga de personer som inte har formell revisorskompetens, så kallade internrevisorer. Målsättning: Att ge dig som förtroendevald revisor (internrevisor) kunskaper och rätt verktyg för att kunna genomföra en effektiv revision och i förekommande fall i samverkan med föreningens yrkesrevisor. Du ska veta vad du behöver granska och vilka kontroller du behöver göra för att vara säker på att inte missa något väsentligt. Ur innehållet: Att missköta ett revisorsuppdrag kan få allvarliga följder för medlemmarna och för revisorn personligen. Medlemmarna har rätt att fordra att revisorn utför sitt uppdrag på ett ansvarsfullt sätt. Kursen tar upp revisorns formella roll, reglerna som styr revisionsarbetet samt hur detta rent praktiskt genomförs på lämpligt sätt. 3 timmar Fredrik Nilsson tillsammans med våra samarbetspartners kr inkl moms 7

9 IT FÖR STYRELSELEDAMÖTER (Specialkurs) Datautbildning för dig i styrelsen. Styrelseledamöter, suppleanter, kassörer och revisorer. Målsättning: Att ge dig som styrelseledamot en grundläggande kunskap om de IT- system som förenklar din vardag som styrelseledamot. Exempel på områden som berörs, kan anpassas efter önskemål från gruppen: - Allmänna grundkunskaper - Använda Google docs som verktyg - Ärendehantering - Föreningens hemsida - Delagottportalen 3 timmar Fredrik Nilsson kr inkl moms 8

10 BÄTTRE KOMMUNIKATION (Seminarium) Stärk engagemanget och samhörigheten i din bostadsrättsförening genom välformulerad och intresseväckande information. Nyhetsbrev, hemsida, förvaltningsberättelse och protokoll är några av de kanaler som styrelsen kan använda för att nå ut till medlemmarna. Den här kvällen får du verktygen för att kommunicera tydligt på rätt sätt och i rätt kanaler. Ta chansen att öka genomslaget i föreningen genom effektivare och spänstigare texter med modernt tilltal och ökad läsbarhet. Styrelseledamöter och suppleanter i bostadsrättsföreningar. Målsättning: Du blir en säkrare skribent och kan formulera olika slags texter på ledig svenska som är anpassad för målgruppen. Exempel på områden som berörs, kan anpassas efter önskemål från gruppen: - Kommunikationen i en bostadsrättsförening - De olika kanaler som finns och hur de på bästa sätt används - Ton och tilltal - Disponera texten rätt - Rubriker och ingresser - Exempel och övningar 3 timmar Anna Bellman, journalist och kommunikatör kr inkl moms 9

11 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SOM FASTIGHETSÄGARE (Utbildningsresa) Under denna kurs, som ges i internatform under tre dagar utomlands, lär du dig grunderna i hur man driver en bostadsrättsförening. Det är vår mest omfattande kurs och med den som grund lovar vi att styrelsearbetet känns enklare och blir mer effektivt. Utbildningen riktar sig både till dig som är ny i styrelsen men också till dig som varit med en tid och känner att du behöver mer kunskap om helheten. Kursens tre steg bygger alla på diskussioner mellan kursdeltagarna, med grupparbeten och exempel från det dagliga arbetet i en bostadsrättsförening. Dag 1. JURIDIK OCH STADGAR. Delkursens innehåll: det juridiska regelverket som styr arbetet i en bostadsrättsförening, styrelsens olika ledamöter, tolkning av stadgar. Magnus Lövfgren Dag 2. TEKNISK FÖRVALTNING. Delkursens innehåll: Upphandling, fastighetsskötsel, underhållsplanering, villkor och skadereglering för fastighetsförsäkring, miljölagstiftning, fastighetsoptimering, energibesparande åtgärder. Ronnie Kilman Dag 3. EKONOMI. Delkursens innehåll: Tolkning av årsredovisning, att upprätta och följa budget, finansiering, nyckeltal, revision. Mats Frosteman Kursplats: Marbella eller Barcelona, Spanien., företrädesvis torsdag kväll söndag kväll kr inkl moms (3 dagar, halvpension) 10

12 VARFÖR GÅ EN KURS? Arbetet i en styrelse för en bostadsrättsförening ställer på många sätt stora krav på ledamöterna. Det krävs både kunskap, förståelse och nytänkande för att så bra som möjligt förvalta både fastigheten och det förtroende man fått från medlemmarna. I det dagliga arbetet är det viktigt att vara uppdaterad på vad som gäller just nu. Vilka krav samhället ställer, vilka lagar som gäller och vilken teknik som på bästa sätt kan underlätta arbetet. Den grunden får du genom våra kurser. VÅRA KURS LEDARE Våra kursledare har lång erfarenhet av bostadsrättsföreningar och arbetar dagligen med de ämnen de undervisar i. De exempel som tas upp i kurserna är alla tagna från verkligheten. Erfarenheten kombinerat med verkliga exempel ger dig en gedigen förståelse för helheten i hur en bostadsrätts- förening fungerar och vilket ansvar styrelsen har. SKRÄDDARSYDDA UTBILDNINGAR Vi skräddarsyr gärna utbildningar efter de behov som just din bostadsrättsförening har. Kursen kan genomföras hos oss eller i era lokaler. Unikt för er eller tillsammans med era grannföreningar. PRAKTISKA FRÅGOR Det här behöver du veta: Utbildningarna vänder sig i första hand till förtroendevalda i en bostadsrättsförening. Anmälan sker skriftligt. Vid anmälan ange alltid namn, telefonnummer, adress, e- postadress och bostadsrättsföreningen namn. Avgifter framgår vid respektive kursbeskrivning. Samtliga kursavgifter är inklusive moms. Återbud en vecka eller senare före kurstillfället debiteras med hela summan. Återbud senare än en månad innan kursens start debiteras med halva summan. Anmälan bekräftas genom e- post eller brev. För att utbildningarna ska kunna genomföras krävs ett visst antal deltagare. SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG Anmäl dig på vår hemsida (www.delagott.se) eller direkt till utbildningskoordinator Fredrik Nilsson. Fredrik Nilsson, Delagott AB E- post: Telefon: UPPDATERINGAR PÅ WEBBEN Det kan tillkomma nya kurser och vi kan göra förändringar i utbudet. Bevaka vår hemsida för senaste informationen. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. 11