KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?"

Transkript

1 KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2011 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? GÖR EN ANNAN VÄRLD MÖJLIG ABF JÖNKÖPINGS LÄN

2 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal. Våren och hösten

3 INNEHÅLL NU LYFTER VI! FÖLJER DU MED? 4 PEDAGOGLAGET 8 EFFEKTIVT STYRELSEARBETE 9 VALBEREDNINGSUTBILDNING 10 EKONOMISK REDOVISNING 11 kassörs- och revisorsutbildning bokföring med data för mindre förening CIRKELLEDARUTBILDNING 12 introduktion grund STUDIEORGANISATÖRSUTBILDNING 13 att inspirera till studier PROCESSUTBILDNING 14 KONFLIKTHANTERING OCH SVÅRA SAMTAL 15 PROJEKTUTBILDNING 16 Steg 1: från idé till projektansökan Steg 2: att genomföra ett projekt JÄMSTÄLLDHETSUTBILDNING 17 KOMMUNIKATION 18 FAIR TRADE/RÄTTVISEMÄRKT 19 HÅLLBAR UTVECKLING 20 FRÅN BRA TILL ENASTÅENDE 21 RETORIK 22 SKAFFA DIG ETT POLITISKT SJÄLVFÖRTROENDE 23 ANMÄLAN 3

4 NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? Nu följer ABF Jönköpings län upp förra årets lyckade satsning och utökar kursutbudet för Utbudet bygger på de behov som kommit fram till ABF från medlemsorganisationerna. Är det något ni saknar, kontakta då ABF Jönköpings län så försöker vi lösa det utifrån de behov er organisation har. UTBILDNINGAR 2011 ABF erbjuder intressanta utbildningar med välutbildade handledare. Dessa utbildningar är för dig som är med i en organisation som samarbetar med ABF kring studier. Under 2011 kommer vi att erbjuda bl.a. kurser och föreläsningar i: effektivt styrelsearbete studieorganisatörsutbildning konflikthantering arrangörskap olika förtroendemannauppdrag att vara cirkelledare jämställdhet fair trade hållbar utveckling kommunikation PEDAGOGISKA UTMANINGAR Det pedagogiska arbetet är en av ABFs viktigaste uppgifter. ABF ska vara en pedagogisk utvecklingsresurs. Vi ska vara ett stöd för våra medlemsorganisationers folkrörelse- och ledarutveckling. Vi ska medverka till ett vardagsnära, tillgängligt och demokratiserat lärande. Studiecirkeln är ABFs främsta pedagogiska verktyg, men inte det enda. Kurser, seminarier, föreläsningar, film, distansstudier, organiserat vardagslärande och fältstudier är andra exempel på metoder i folkbildningsarbetet. Kulturella upplevelser och eget skapande ger människor livskvalitet samtidigt som vi får hjälp att tolka och förstå världen och livet. Deltagarnas aktiva medverkan är folkbildningens grund, 4

5 i motsats till ett färdigt kunskapsförmedlande. I detta ligger den viktiga principen om det självstyrda lärandet, individuellt och kollektivt. Samtalet är det fördjupade lärandets grund, även när det äger rum i virtuella lärorum. En samverkan mellan fysiska möten och användning av informationsteknik kan öka flexibiliteten och tillföra studiecirklar och kurser många mervärden när det gäller möjligheter till erfarenhetsutbyten, nätverksbyggen och samspel med deltagarnas vardag. Pedagogiska ledare har en nyckelroll i folkbildningsarbetet. Det är i studiecirklar, kurser och kulturgrupper som folkbildningsarbetet kommer nära den enskilda människan. Cirkelledare och handledare inom ABF och våra medlemsorganisationer är vår viktigaste utvecklingsresurs för att vi ska bli en lärande organisation och folkrörelse. Därför är ABF-organisationens inre utveckling en av våra viktigaste pedagogiska utmaningar. ABF ska vara en pedagogisk och lärande organisation som präglas av en levande kommunikation och ett reflekterande arbetssätt som gör att såväl individer och grupper och hela organisationer lär sig. PEDAGOGISKA UTVECKLINGSLAGET Det pedagogiska utvecklingslaget är en för ABF i Jönköpings län gemensam utvecklingsgrupp bestående av personer med bred pedagogisk kunskap och erfarenhet och ett genuint intresse för utvecklingen inom folkbildningen. Deras huvudsakliga arbetsområden är att utveckla cirkelledarutbildningarna både pedagogiskt och ämnesinriktat, finna och genomföra utvecklingsinsatser inom styrelser och föreningsverksamhet samt arbeta med utvecklingsfrågor. Lagets medlemmar ska vara medlemsorganisationerna behjälpliga med pedagogiska utvecklingsarbeten. Kontakta alltid ABF när ni vill ha hjälp med er föreningsutveckling. 5

6 FÖRENINGS- OCH LEDARUTBILDNINGSBIDRAG TILL STUDIER SOM INTE FINNS MED I PROGRAMMET. Följande gäller för förenings- och ledarutvecklingsbidrag 2011: En övergripande planeringen för er studieverksamhet som ligger till grund för fördelningen av landstingsbidrag ska skickas in till ABF så snart den planerats av förening. För våren 2011 snarast, för hösten 2011 senast den 30 maj 2011 och för våren 2012 senast den 15 december Kontakt ska alltid tas med ABF senast 4 veckor före studiestart. Inbjudan, program och deltagarförteckning med personnummer och kontaktuppgifter ska ha kommit ABF tillhanda senast 3 veckor före studiestart. Närvarolista, kvitterad av handledare, returneras till ABF efter studiernas slut. Kostnader i samband med genomförande av studier, utbetalas mot verifierade kostnader om studieplanering genomförts i samverkan med ABF. Ersättningen kan variera efter behov, därför är det viktigt att ni alltid i god tid kontaktar ABF för planering av studieverksamheten där vi kan vara behjälpliga med upplägg, handledare, föredragshållare, lokalbokning etc. VIKTIGT Under 2011 kommer inga ersättningar utbetalas om inte studierna planerats i god tid före genomförande med ABF. 6

7 KONTAKT OCH PLANERING Facklig verksamhet, Mariette Ljunggren, Kultur- och politisk verksamhet, Mariana Emanuelsson, Pensionärsverksamhet, Tommy Svensson, Handikappverksamhet, Annica Gustafson, Estet verksamhet, Karin Widerberg, Hållbar utveckling/folkhälsa/rättvisemärkt, bostadsorganisationer och invandrarorganisationer, Lena Nätt, Ungdomsverksamhet och politisk verksamhet Carolina Pettersson, Administration lön och ersättningar Christina Flodin Carlsson, INFORMATION OCH ANMÄLAN Vi ser fram emot ett positivt samarbete då det gäller kursverksamheten i länet. Har ni frågor kontakta Lena Nätt Med vänliga hälsningar ABF Jönköpings län Michael Lindberg ombudsman 7

8 Pedagoglaget Rolf Forsén, mejl: Valberedning, handikappsfrågor, bemötande, ledarskap och grupputveckling. Marianne Ericsson, mejl: Styrelseutbildning, ledarskapsutbildning, facklig utbildning, politiska frågor och samhällsfrågor. Feministisk teori. Veronica Gustafsson, mejl: Cirkelledarutbilning, processutbildning Kenth Williamsson, mejl: Föreningsteknik och fackliga utbildningar. Annica Gustafson, mejl: Ekonomi Tommy Svensson, mejl: Folkbildning Helena Taubner, mejl: Kommunikation Asso Byari, mejl: Jämställdhet och konflikthantering. Lena Nätt, mejl: Cirkelledarutbildning, pedagogik, hållbar utveckling och processutbildning. Michael Sågerås, mejl: Datautbildningar Slava Bozicevic, Hållbar utveckling och Agenda 21. Anna Vragovski, mejl: Ekonomi Övriga resurspersoner Christer Rube Hasse Carlsson 8

9 Effektivt styrelsearbete en väg till organisationsutveckling Vilka uppgifter har styrelsen? Vilka krav finns det? Vad kännetecknar en bra styrelse? Har styrelsen i din organisation arbetat på ett bra sätt för att aktivera medlemmarna? Hur kan man utveckla sin egen organisation och öka förmågan att fatta beslut? Vilken etik och moral ska vi ha i styrelsearbetet? Målgrupp: förtroendevalda i styrelse, minst två från varje styrelse Kursledare: Rolf Forsén, Kent Williamsson m. fl. Kostnad: 600 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011: Steg1: Lördagen den 2 april kl Steg2: Lördagen den 16 april kl ABF, Västra storgatan 12, Jönköping Tid och plats hösten 2011: Steg1: Tisdagen den 13 september kl Steg2: Tisdagen den 20 september kl ABF, Västra storgatan 12, Jönköping 9

10 Valberedningsutbildning Att vara med i en valberedning är ett förtroendeuppdrag som ger ett stort inflytande i föreningen. Valberedningens arbetssätt bygger på demokratisk samverkan som gör det möjligt att väl motivera föreslagna namn. Innehåll: valberedningens uppgifter och organisation, nomineringsförfarande och redovisning Målgrupp: valberedare Kursledare: Rolf Forsén m.fl. Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats 2011: Lördagen den 15 oktober kl ABF, Västra storgatan 12, Jönköping 10

11 Ekonomisk redovisning Kassörs- och revisorsutbildning Utbildningen som vänder sig till både kassörer och revisorer kommer att genomföras i tre steg. Rollen kassör revisor, vad innebär uppdraget Exempel på budget Manuell bokföring Databokföring (Wisma) Bokslut Hur läsa balans- och resultatrapport Vi blandar teoretiska genomgångar med praktiska övningar från faktiska händelser och verifikationer. Diskuterar och ställer frågor som är viktiga för just dig. Målgrupp: förtroendevalda kassörer och revisorer Kursledare: Annica Gustafson m.fl. Kostnad: 900 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011 Nässjö: Steg1: Onsdagen den 30 mars kl Steg2: Torsdagen den 7 april kl Steg3: Torsdagen den 14 april kl Tid och plats hösten 2011 Jönköping: Steg1: Lördagen den 24 september kl Steg2: Lördagen den 1 oktober kl Steg3: Lördagen den 8 oktober kl

12 Cirkelledarutbildning Grund 9 timmar Innehåll: pedagogisk idé, cirkelledarens roll, att göra en studieplan och cirkellistan Målgrupp: alla blivande cirkelledare Kursledare: Lena Nätt m.fl. Tid och plats våren 2011: Jönköping: 9:e februari, 16:e februari, 23:e februari Nässjö: 29:e mars, 5:e och 12:e april kl Värnamo: 2:a, 9:e och 16:e maj kl Cirkelledarutbildning Fortsättning 21 timmar Innehåll: pedagogisk idé, cirkelledarens roll, studieplan och cirkellistan. ABFs historia och profil, roller i gruppen, att tala inför grupp, arbetet i cirkeln Målgrupp: cirkelledare och blivande cirkelledare Kursledare: Lena Nätt m.fl. Tid och plats hösten 2011: Nässjö: 4:e,11:e,18:e och 25:e oktober och 1:a och 8:e november. kl: Värnamo: 24:e och 31:e oktober, 7:e, 14:e och 28:e november och 5:e december kl Utbildningen är kostnadsfri 12

13 Studieorganisatörsutbildning att inspirera till studier Utbildning eller folkbildning vad vill vi med studierna i vår organisation? Vad kan ABF hjälpa till med? Hur kan studieverksamheten bidra till organisationens utveckling? Vilken är studieorganisatörernas uppgift i en organisation? Du kommer att få inspiration till och kunskap om hur du kan förnya studieverksamheten i din organisation. Vi kommer också lägga grunden till utbildningskatalogen utifrån de behov din organisation har. Målgrupp: studieorganisatörer, ordförande och studieaktiva Tid och plats våren 2011: Steg1: Lördagen den 9 april kl ABF, Västra storgatan 12, Jönköping Steg2: Lördagen den 30 april kl ABF, Västra storgatan 12, Jönköping För- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår Utbildningen är kostnadsfri 13

14 Hur planerar vi en processutbildning Hur kan styrelsen fungera som ett lag? Vi lär oss att planera utifrån en helhet, där verksamheten är grunden och visionerna drivkraften. Processen stöttar och utvecklar styrelsens egen verksamhetsplanering. Målgrupp: organisationens styrelse Kursledare: Rolf Forsén m.fl Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011: Lördagen den 19:e mars. Processutbildning för en styrelse genomförs under ett år med fyra utbildningstillfällen. Kontakta ABF för upplägg och genomförande. 14

15 Konflikthantering och svåra samtal stick inte huvudet i sanden Vad är en konflikt och hur uppstår konflikter? Ska en konflikt lösas eller hanteras? Du får lära dig olika konfliktmönster. Du kommer också att få kunskap om hur man planerar och genomför svåra samtal. Målgrupp: förtroendevalda. Kursledare: Asso Byari Kostnad: 600 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011: Lördagen den 7:e maj kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping Tid och plats hösten 2011: Lördagen den 17:e september kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping 15

16 Projektutbildning från idé till projektansökan Kursen omfattar bakgrund, syfte, mål, målgrupp, projektplanering och budget. Vi skapar en ansökan i Word-format. Fokus ligger på enkla, praktiska övningar. Vi tittar också på vilka fonder du kan söka medel ifrån till ditt projekt. Målgrupp: Kostnad: förtroendevalda och intresserade i organisationen 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011: Lördagen den 5:e mars kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping 16

17 Jämställdhetsutbildning Jämställdhet är en värderingsfråga som i grunden handlar om mänskliga rättigheter. För att skapa en rättvis värld för alla behöver vi lära oss att se att kvinnor och män behandlas olika enbart utifrån sitt kön. Jämställdhet handlar alltså om alla - kvinnor och män. Målgrupp: förtroendevalda och intresserade i organisationen Kursledare: Asso Byari, Marianne Ericsson Kostnad: 300 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011: Lördagen den 30:e april kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping Tid och plats hösten 2011: Lördagen den 19:e november kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping 17

18 Kommunikation nå ut med ditt budskap! Kommunikation online och offline För att nå ut med sitt budskap, oavsett om det handlar om att marknadsföra sin förening, kan man vara hjälpt av att känna till om hur kommunikation fungerar - både online och offline. Målgrupp: småföretagare och föreningsaktiva Kursledare: Helena Taubner Kostnad: kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011: Lördagen den 26:e februari kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping Tid och plats hösten 2011: Lördagen den 15:e november kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping 18

19 Fair Trade - föreläsning internationell solidaritet Många människor tvingas idag världen över jobba under omänskliga förhållanden, men det finns sätt för oss som konsumenter att påverka deras situation. Genom att välja etiskt märkta produkter är du med och bidrar till att utveckla lokalsamhällen i utvecklingsländer över hela världen. Lär dig mer! Målgrupp: alla intresserade Kursledare: Lena Nätt m.fl Tid och plats under 2011: anordnas vid efterfrågan och behov 19

20 Hållbar utveckling - föreläsning Möjligheten till meningsfulla val finns alltid och överallt. När du äter svensk ekologisk potatis gör du ett medvetet val som ger 1) Dig själv bästa tänkbara näring 2) Du med dina pengar stöder en odlare som vågat investera i en renare värld, som i sin tur 3) ger impulsen på efterfrågan för andra odlare att gå samma väg 4) och därmed gynnar miljön samtidigt som du visar 5) handlare och 6) politiker att det finns intresse och efterfrågan för produkter som odlas utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Som bonus påminner tillfredställelsen av det medvetna valet dig om att du är med och gör skillnad. Målgrupp: alla intresserade Kursledare: Lena Nätt m.fl. Tid och plats under 2011: anordnas vid efterfrågan och behov 20

21 Från bra till enastående Utbildningen från bra till enastående ger deltagaren möjligheter att öka sin prestationsförmåga, växa i rätt riktning och skaffa sig den balans och inspiration som ger bränsle åt arbetsinsatsen/uppdraget. Utbildningen ger dig möjlighet att lära att göra hela processen, från idé till hansling vidare till målet. Kursen kommer att avhandla tre områden: Personlig utveckling, entreprenörsskap och arrangörsskap. Målgrupp: Kursledare: Kostnad: intresserade i organisationen 600 kronor, för- och eftermiddagskaffe samt lunch ingår i priset Tid och plats våren 2011: Lördagen den 16:e april kl Söndagen den 17:e april kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping Tid och plats hösten 2011: Lördagen den 12:e november kl Söndagen den 13:e november kl ABF, Västra Storgatan 12, Jönköping Uppföljningstillfälle samt hemuppgift ingår i kursen. 21

22 Retorik -Lär dig konsten att övertyga Lär dig retoriken, så har du större möjlighet att vara med och påverka. Retorik är också ett verktyg för att tryggt framföra sina åsikter inför andra. Kursledare: Christer Rube Plats: ABF Jönköping Kostnad: 300 kr Tid och plats under 2011: Tisdagen den 19:e april, torsdagen den 13:e oktober 22

23 Skaffa dig ett politiskt självförtroende Vad är ett politiskt självförtroende? Hur skaffar jag mig modet att tala inför andra? Måste jag alltid behärska allt? Hur identifierar jag härskarteknikerna och använder främjandetekniker? Målgrupp: Nya förtroendevalda Kursledare: Marianne Ericssson Plats: ABF Jönköping Kostnad: 300 kr Tid och plats under 2011: Lördagen den 14:e maj, lördagen den 15:e oktober 23

24 Information och anmälan Har du frågor om utbildningarna eller vill anmäla dig, kontakta Lena Nätt , eller Christina Flodin-Carlsson , Uppge vilken utbildning/kurs det gäller, ditt namn, din organisation, ditt telefonnummer och din e-postadress. Anmälan ska ske senast 14 dagar innan kursstart. Antalet platser är begränsat, så var ute i god tid. ABF JÖNKÖPINGS LÄN