ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN"

Transkript

1 2012 ABF-distriktet i Gävleborg VERKSAMHETSPLAN

2 INLEDNING Under 2011 har ABF Gävleborg prioriterat utveckling av cirkelledarutbildning genom att forma nya strategier för rekrytering och genomförande och påbörjat en delvis ny modell för detta. Vi har också förberett en längre, omfattande, facklig politisk utbildning kallad Framtiden är vi! som ska pågå Vår roll som samordnande resurs i länet är att arbeta med utveckling av ny verksamhet med fokus på områden med de största behoven. Vi har även under 2011 gjort omfattande insatser för att stödja lokala ABF-avdelningar organisatoriskt och svarat för rådgivning omkring ekonomi. Bl a har distriktet lett en arbetsgrupp som sett över framtida organisation och verksamhet för avdelningarna i Hälsingland. Där föreslås inga sammanslagningar men däremot utökad samverkan vad gäller verksamhet. Distriktets roll ABF-distriktet svarar för: - allmän samordningsverksamhet inom ABF i länet - stödinsatser vad gäller organisatoriska/ekonomiska frågor för ABF-avdelningarna - ledarutbildning inom ABF i länet - utvecklingsverksamhet inom ABF i länet - kontakter med regionala medlemsorganisationer - opinionsbildning för folkbildning och folkrörelsearbete På kommande sidor redogör vi för våra prioriterade verksamhetsområden med en del konkreta insatser för det närmaste året. Våra prioriterade områden för 2012 är samma som 2011 och ser ut enligt nedan. Fackligt - Politiska frågor Miljöfrågor hållbar utveckling Integrationsverksamhet Pedagogisk utveckling/ Ledarutbildning Handikappverksamheten Unga Örnar-verksamhet På omstående sidor redogör vi i korthet för planerade insatser på fler områden men det är alltså ovanstående 6 områden som kommer att få högsta prioritet. Vår verksamhetsplan med prioriteringar och konkreta insatser innebär inte att vi lägger de verksamheter och målgrupper som inte nämns i handlingarna helt åt sidan. Styrelsen, november 2011

3 POLITISKA FRÅGOR Under 2011 utvecklades en ny omgång av längre fackligtpolitiska studier. Vi påbörjade ett arbete för att tillsammans med SAP utveckla studieorganisationen, samt att vi har anordnat inspirationsdagar omkring politiska frågor. Studieaktiva inom SAP i länet Starta ny modell av medlemsutbildning för SAP Påbörja studiesatsningen Framtiden är vi tillsammans med SAP - LO den februari. Studierna pågår fram till 2014 Ledarskapsutbildningar FACKLIGA FRÅGOR 2011 har vi arbetat med stöd till avdelningar och facken i planering och genomförande av cirklar och kurser. Vi har också utbildat cirkelledare för fackligt/politiska studier samt genomfört BAMutbildningar i några ABF-avdelningar. Samordning av länsverksamhet genom del av tjänst. Pedagogisk ledarutbildning Fortsätta medverka vid arbetsmiljöutbildningar Avslutning av ledarskapsutbildning för kvinnor i fackförbunden. SPRÅKVERKSAMHET Under 2011 har vi genomfört 2 Intensivkurser i finska med stöd av Språk- och minnesforskningsinstitutet. Intensivkurs i spanska 8-9 september Intensivkurs i engelska med inriktning på fackföreningsrörelsen september ABF hacen un mundo otro posible

4 HANDIKAPPFRÅGOR Under 2011 genomfördes en konferens om hjälpmedelsprojektet, studiekonferns och en Idekurs om Kostens betydelse för hälsan. Samtidigt gav vi fortsatt stöd till våra medlemsorganisationers egna kursverksamhet inom handikappområdet. * Studiekonferens * Konferens om aktuella handikappfrågor * Idékurs med aktuellt ämnen. Vi ska även göra ett nytt försök med verksamhet för unga med funktionsnedsättningar och givetvis stöjda medlemsorganisationernas egna kurser. INTERNATIONELLA FRÅGOR Under 2011 har vi besökt Bolivia för utvärdering, deltagit i ABC Bolivias ledarutbildning och planering av insatser Anordnat 1 kurs för internationellt aktiva och genomfört 3 seminarier för PDM i Moldavien. Vi har även försökt stödja medlemsorganisationer i projekt med andra EU-länder och ansvarat för drift av Europahuset Gävleborg. INTERNATI0NELLA FRÅGOR U-land Anordna 1 kurs för biståndsaktiva och medlemsorg den februari Fortsätta Boliviaprojekt genom en större satsning där det bl a ska återbildas en nationell ABC-federation Medverka i och stödja SAP:s Moldavienprojekt Ta emot studiebesök från Bolivia och Moldavien i juni i samband med ABF s 100 års jubileum. INTERNATIONELLA FRÅGOR EU Stödja medlemsorganisationer i projekt med EUländer Stödja Europahuset Gävleborg i genomförande av projekt bl a i form av kurser i projekthantering Studiesatsning om Vems Europa

5 PEDAGOGISK UTVECKLING Under 2011 påbörjades den nya modellen för utbildning av cirkelledare och vi genomförde en personalutbildning om den nya modellen. Vi har också genomfört en studieorganisatörsutbildning. Regional fortsättningsutbildning för cirkelledare Regional studieorganisatörsutbildning steg1 den maj och steg 2 den aug Vidareutbildningar för cirkelledare Spetsutbildning för pedagogiskt ansvariga INTEGRATION Genomfört en föreningsstyrelsekurs för burmesiska föreningar. Ansöka om ett integrationsprojekt i samarbete med LO inriktat på arbete, boende och studier FÖRTROENDEVALDA Under 2011 har vi ansvarat för en arbetsgrupp med förtroendevalda inom ABF-avd i Hälsingland. Vi har också fortsatt utvecklingen av samarbetet lokalt mellan ABF-SAP-LO genom olika lokala satsningar. Konferens för förtroendevalda omkring aktuella organisations- och verksamhetsfrågor den februari Stödja samarbete lokalt mellan ABF-SAP-LO för att säkra arbetarrörelsens lokala närvaro Fortsatt medverkan i en process omkring utveckling av ABF-enheterna i Hälsingland

6 PRO-VERKSAMHET Vi har under 2011 samordnat PRO-studier enligt deras planering och endast en av deras planerade kurser har ställts in. Samordning av länsverksamhet genom del av tjänst KPR/LPR ledamöter Hemsideskurs Konsumentfrågor Hälso o Friskvårdsansvariga Reseansvariga Kontaktombud Kassörskurs/Revisorer Försäkringsansvariga Sekreterare KULTUR 2011 har vi genomfört föreläsningar/filmvisningar omkring projekten i Bolivia och Moldavien. Vi har även genomfört en Inspirationskurs för cirkelledare i estetiska ämnen på kursgården Gläntan Föreläsningar/filmvisningar omkring projekten i Bolivia och Moldavien bl a i samband med besök från båda län derna i juni 2012 Stödja lokala kulturaktiviteter i samband med att ABF-förbundet fyller 100 år 2012

7 PROJEKT Vi har under 2011 utvecklat idéer för flera arbetslöshetsprojekt i samverkan med LO-distriktet samt skrivit fram projekt i samverkan med Europahuset. Stöd till Unga Örnar i olika former, bl a för att bygga upp organisationen i Hälsingland igen. Anordna bussresor för personer till förbundets jubileum i Stockholm juni. Fortsatt miljösatsning genom studiebesök för de ABF:are som arbetat med omställning och försök att inspirera cirkelledare och medlemsorganisationer att arbeta med omställning PERSONAL Vi har under 2011 genomfört utbildning omkring pedagogiskt satsning, ett klimatomställningsarbete samt en behovsinventering om datautbildningar. Genomföra utbildningar i administrativa dataprogram

8 Preliminärt Kalendarium över egna kurser 2012 Januari Februari Upptaktskurs Framtiden är vi Kurs för förtroendevalda Aktuella organisations- och verksamhetsfrågor Samtalet - Lärstilar Söderhamn Kurs för Biståndsaktiva Konferens om aktuella handikappfrågor Mars Cirkelledarutbildning (del 1 av 2) Gävle 30-1 april Cirkelledarutbildning (del 1 av 2) Gläntans kursgård April 17 Cirkelledarutbildning (del 2 av 2) Gävle 28 Cirkelledarutbildning (del 2 av 2) Gläntans kursgård Maj 5-6 Fördjupningskurs Framtiden är vi 6 Konflikthantering Bollnäs folkhögskola Studieorganisatörsutbildning Steg 1 Gläntans kursgård Studiekonferens för handikapporganisationerna Inspirationskurs för estet-cirkelledare Gläntans kursgård Juni Juli Besök från Bolivia och Moldavien ABF 100 år Augusti Studieorganisatörsutbildning Steg 2 Gläntans Kursgård September 8-9 Intensivkurs i Spanska Gläntans Kursgård Intensivkurs i Engelska med inriktning på fackföreningsrörelsen Gläntans Kursgård Oktober Idekurs för handikapporganisationerna Studiebesök/kurs Framtiden är vi November December

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015

Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Förbundet Vi Ungas Utbildningsplan 2014-2015 Innehåll INTRODUKTION... 3 VI UNGAS UTBILDNINGSOMRÅDEN... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 1: FÖRTROENDEVALDA... 3 UTBILDNINGSOMRÅDE 2: LEDARSKAP... 4 UTBILDNINGSOMRÅDE

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(9) Lägesrapport Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: CARPE Diarienummer: 2008 3010216 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april-juni 2011

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014

Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 2014-05-20 Föreningsstyrelsens Verksamhetsberättelse för kongressperioden maj 2011 maj 2014 Nytt namn och utseende Under kongressperioden har Svenska Brandbefälets Riksförbund bytt namn och utseende till

Läs mer

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald

SV Västra Götaland. Verksamhetsberättelse 2013. Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald SV Västra Götaland Verksamhetsberättelse 2013 Kultur Folkhälsa Lokal kraft Hållbar utveckling Mångfald Verksamhetsberättelse 2013 SV Region Västra Götaland Sida 2 av 28 Innehållsförteckning Året som gått

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2011

Verksamhetsberättelse år 2011 Verksamhetsberättelse år 2011 LO-distriktet i Västmanland Styrelsen för LO-distriktet i Västmanlands årsredovisning för 2011 Avgiven till representantskapet vid årsmöte 2012-04-12 Styrelsen sammansättning

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Chefer utan högskoleutbildning

Chefer utan högskoleutbildning 2 - ett utvecklings- och samverkansprojekt för kompetensutveckling inom funktionshinderområdet i 23 kommuner och 2 företag i Stockholms län Delprojektet Chefer utan högskoleutbildning 2012-04-01 2014-06-30

Läs mer

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2

Enheten för kultur- och föreningsstöd TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2008-02-05 KUN 2008/2 KUN 2008-02-14, p 14 Enheten för kultur- och föreningsstöd Handläggare: Allan Axelsson Margreta Wennerberg Uppföljning av regionala distriktsorganisationer 2006 1 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014

Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Slutrapport: Tillväxtföretag i Västernorrland 2012-2014 Länsstyrelsen Västernorrland Monica Westberg, projektledare Innehåll Inledning /Bakgrund:... 3 Syfte... 3 Projektmål... 3 1 Effektmål - Deltagande

Läs mer

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080

Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 HJÄRT- OCH LUNGSJUKAS RIKSFÖRBUND 2009-11-09 Christina Fjellström Lugna Lungor delrapport 2 projekt 2007/080 INLEDNING Hösten 2007 startade Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund projektet Lugna Lungor med

Läs mer

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014

Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 1(7) Beslutsnr: PK 2012-70 Lägesrapport Projektnamn: AcadEMic POWER Diarienummer: 2012-3011277 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): januari 2014 Inledning Integrationsfonden

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden.

Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. Del 2. Preciseringar och kostnader. Huvudområde I. Baskompetenshöjning inom utvalda utvecklingsområden. a. Ökad kompetens i bemötandet av personer med neuropsykiatrisk diagnos, särskilt inom åldersgruppen

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer