Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se"

Transkript

1 Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland

2 Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för fackföreningsavgiften? - Vilken idé är bärande idag och i framtiden för det fackliga arbetet? Med livet som insats 24 tim Är det du som påverkar din arbetsmiljö eller arbetsmiljön som påverkar dig? Det goda livet, det goda arbetet. Vad är arbetsmiljö, vad säger lagen och hur kan jag vara med och påverka! Gruppen kan sedan utefter intresse fördjupa sig i olika områden. Facklig/politisk utbildning 24 tim En tvärfacklig utbildning som genom samtal och diskussioner ger deltagarna möjlighet att utifrån både ett individperspektiv och ett organisationsperspektiv reflektera över nyttan av facklig poliktisk samverkan. Facklig introduktion 4-9 tim Ett tillfälle för dig som är ny på arbetsmarknaden att få en inblick i facket och kollektivavtalet. Den riktar sig både till medlemmar och icke medlemmar. LO.SE/UNG medlemsutbildningar för de under 30 år Om facket 16 tim Grundutbildning i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Om samhälle 16 tim Ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna. Om försäkringar 8 tim Försäkringar och pension är en del av medlemskapets värde som kan vara bra att känna till. Utbildningen ger en grundläggande förståelse för socialförsäkringar avtalsförsäkringar och medlemsförsäkringar. 2 Info/anmälan -

3 Om global rättvisa 16 tim Ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikter och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar i världen över och inspiration att själv göra en insats. Om främlingsfientlighet 16 tim Detta är en temautbildning där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. Vad är främlingsfientlighet? Vilken politik ligger bakom? Vågar vi ta debatten? Funktionsutbildningar Skolinformatörs-utbildning 16 tim Utbildar för uppdraget som skolinformatör. Genomgång av upplägg och innehåll av årskursmaterialen och träning i framförandeteknik och praktiska övningar Ungdomsansvarig-utbildning Utbildningen är på 40 tim. och består av 3 dagar distriktsutbildning samt 2 dagar besök i Stockholm där deltagarna får träffa ansvarige på förbunden och LO. Målet är att stärka sin roll som ungdomsansvarig. Att få kunskap om handlingsplaner, budget, mötesverksamhet och uppföljning. Man ska dessutom få mer kunskap om LO och förbundens organisationer samt andra sidoorganisationer inom arbetarrörelsen Info/anmälan - 3

4 Nya förtroendevalda Vald på jobbet Det är LO:s och förbundens grundutbildning för nya förtroendevalda. Den utgår från de lagar och regler som styr arbetsmarknaden. Utbildningen tar också upp den fackliga idén, rollen som förtroendevald, den svenska modellen och kollektivavtalet. Målet är att deltagarna skaffar sig nödvändiga kunskaper och den trygghet som krävs för att ta sig an det nya uppdraget. Begär ledigt enligt Förtroendemannalagen 6-7. Skyddsombud/Arbetsmiljöombud Bättre arbetsmiljö (BAM) vänder sig till skyddsombud och arbetsledare samt andra förtroendevalda som behöver grundläggande arbetsmiljökunskaper. Utbildningen behandlar rollen som skyddsombud, arbetsmiljölagen, förebyggande arbetsmiljöarbete, psykosocial arbetsmiljö, med mera. Målet är att skyddsombudet ska skaffa sig tillräckliga kunskaper för att klara sitt uppdrag. Utbildningen omfattar 40 timmar. Studieorganisatörer/ansvariga Utbildningen vänder sig till nyvalda studieorganisatörer på lokal nivå i klubbar och sektioner. Den tar upp grunderna för att klara uppdraget; studiernas roll i facket, uppdraget som studieansvarig, baskunskaper kring regelverk, ekonomi och utbud, samt det viktiga medlemssamtalet vid rekryteringen. Målet är att deltagarna ska få den trygghet som krävs för att ta sig an det viktiga studieuppdraget. 4 Info/anmälan -

5 Handledare Handledare/cirkelledare är den andra nyckelgruppen i ABF/fackens studieverksamhet. Vi erbjuder utbildningar för ABF/fackens ledare. Metodik - vänder sig till cirkel- och handledare. Utbildning behandlar pedagogik och metoder Studiecirkeln och cirkelledarrollen, Hur vi lär, Gruppens utveckling, ABF och folkbildningen, Förberedelser och planering, samt Utvärdering. Målet är att utbildningen ska ge deltagarna den trygghet som krävs för att vara ledare. Pedagogik - Delen i utbildningen behandlar Vuxnas lärande och pedagogiska val, Handledarrollen, Lärstilar och vikten av variation, Samtalet, kommunikation och gruppdynamik, ABF och folkbildningen. Nyhet! Funktionsutbildning - Styrelser Föreningskunskap -Utbildning i Ditt uppdrag för styrelsen. Ordförande, kassör/revisor, sekreterare, valberedning och ledamöter. Startar med föreningskunskap om styrelsens uppgifter och ansvar. Därefter går vi ut i grupper med egna ledare per funktion. (Exempelvis ordförande i en grupp, sekreterare en grupp osv.) Vi jobbar vidare och tränar de olika funktionerna för att dag 3 sammanstråla i helgrupp och genomföra ett årsmöte. Nyhet! Kulturombuds-utbildning Parallellt * planeras en kulturombuds-utbildning som även har till uppgift att genomföra kulturprogram under dessa dagar. * Med styrelseutbildningen Info/anmälan - 5

6 Hur gör man? Får jag ledigt? Enligt svensk lag (Förtroendemannalagen samt studieledighetslagen) ges du ledigt för deltagande på fackliga kurser, ingen tvekan. Arbetsgivaren har möjligheten att senarelägga ditt deltagande om tillfället är opassande för ditt arbete men han kan aldrig neka dig att delta på kursen. Se Hur söker jag ledigt? Det bästa är om du kontaktar din fackklubb/fackliga kontaktperson på jobbet som hjälper dig med kursanmälan. Är du osäker så kontaktar du din fackliga organisation. Vem anmäler jag mig till? Kursdatum och anmälan finns på hemsidan Du kan också be studieansvarig/fackliga ombudet/arbetsplatsombudet att anmäla dig. Får jag någon ersättning för kursen? Du söker ledigt utan lön, du ersätts med stipendium från LOs stipendiefond med 98 kr/tim eller annan form ut av ekonomisk ersättning. Det framgår i varje kursbeskrivning/kallelse om vad som gäller. Det kan dock vara så att du inte ersätts fullt ut som om du skulle ha arbetat beroende på vilken typ av ersättning som utgår, tänk dock på att du SLIPPER vara på jobbet under kurstiden, garanterat TREVLIGA kurskamrater, du får nya KUNSKAPER och det bjuds på GOD MAT under kursdagarna. Allt detta tillsammans hoppas vi skall vara tillräckligt som ersättning. Hur tar jag mig till kursen? LO-Distriktet/ABF ordnar inte med resor till kurserna, tillsammans med kursbekräftelsen skickar vi en deltagarlista för att kunna planera ev. samåkning. Reseersättning betalas ut i form av milersättning eller ersättning för ex. buss mot inlämnat kvitto av din organisation eller ABF. Vill du veta mer? Om du saknar någon viktig information om någon kurs eller annat så är du självklart välkommen att kontakta oss så ska vi hjälpa dig eller rätta till bland all information. 6 Info/anmälan -

7 Villkor och priser Villkor och anmälningsavgifter Ditt förbund betalar en anmälningsavgift och anmäld medlem får ersättning för förlorad arbetstid (se Hur gör jag?). Anmäld medlem ansvarar för att komma på anmäld utbildning eller vid förhinder meddela det snarast. I det fall där anmäld medlem uteblir får förbundet ändå betala den kostnaden. Det skall inte tillkomma några andra kostnader än anmälningsavgiften för förbunden. (det ingår alltså lokal, handledare, mat, fika och material) Utbildningen kan ställas in om det är mindre än 10 st anmälda. Anmälningsavgifter Medlemsutbildningen 975:- LO ung utbildningar se Vald på jobbet 975:- Skyddsombudsutbildningar BAM :- ev. internatkostnader tillkommer. Arbetsgivaren betalar avgiften och förlorad arbetstid/arbetsförtjänst. Studieorganisatörsutbildningen 975 :- Handledarutbildningen Funktionsutbildning internatkostnader internatkostnader Vid speciella uppdrag där ledaren har hög ersättning kan vi bli tvingade att ta deltagaravgift. Detta meddelas vid dessa tillfällen. Om du saknar någon viktig information om någon kurs eller annat så är du självklart välkommen att kontakta: Info/anmälan - 7

8 Kulturprogram Kulturprogram genomförs inför publik och kan vara föreläsningar, utställningar, konserter, poesiträffar, teater, debatter, film och seminarier. Regler och riktlinjer Kulturprogrammen ska vara meningsfulla för föreningens medlemmar. Därför ska de vara utformade så att människors upplevelser, delaktighet och möjlighet till eftertanke förstärks. Tid och rum Kulturprogram genomförs vid ett tillfälle och med alla deltagare fysiskt närvarande. Ett kulturprogram ska pågå minst 30 minuter. ABFs roll som arrangör ABFs roll som arrangör eller anordnare måste framgå såväl i inbjudan som i själva genomförandet av kulturprogrammet. När kulturprogrammet genomförs ska det alltid finnas en person närvarande som ABF utsett som ansvarig för arrangemangets genomförande och rapportering. Denna kan utses tillsammans med ert fackförbund. Kulturrapporter finns att hämta på Vi som jobbar med fackliga studier ABF JH Lars Nilsson ABF Västernorrland Lisbeth Eklund ABF Ånge Catharina Börjesson LO-Distriktet i Mellersta Norrland Peter Nylander Info/anmälan -

9 ABF:s roll i facken Med folkbildningen som metod kan vi engagera, stimulera och bygga kunskap. Vi stärker såväl de enskilda människorna som kollektivet. ABF ägs av sina medlemsorganisationer arbetarrörelsens organisationer. Vi vill utveckla och förbättra samarbetet med medlemsorganisationerna och ser gärna att all bildnings- och utbildningsverksamhet sker i nära samarbete mellan medlemsorganisationerna och ABF. ABFs främsta uppgift är att vara en pedagogisk resurs för våra medlemsorganisationer. Vårt stöd handlar om allt från idé- och erfarenhetsutbyte, planering av utbildningsverksamhet, medverkan som handledare, till genomförande av utbildningar. ABF kan också i viss mån bidra med administrativt stöd, lokaler, ekonomiskt stöd mm. Info/anmälan - 9

10 Samarbetsregion Samarbetsregion ABF Västernorrland och Jämtland är bildad mellan distrikten i Västernorrland och Jämtland. Syftet med samarbetsregionen är att Arbetarnas Bildningsförbund tillsammans med LO-distriktet i Mellersta Norrland och Socialdemokraternas partidistrikt och SSU distrikt ska samordna alla studier med därtill hörande aktiviteter på regional nivå. Målet är att kunna presentera ett samlat utbud av aktiviteter i form av ett gemensamt kalendarium. Samarbetsregionens styrelse består av: Ulf Östholm, ABF Västernorrland (sammankallande) Kjell Svantesson, ABF Jämtland Eva Olofsson och Peter Nylander, LO-distriktet i Mellersta Norrland Bodil Hansson, Socialdemokraterna i Västernorrland Eva Marcusdotter, Socialdemokraterna i Jämtland Victor Svedberg, SSU Jämtland Karolina Bengtsson, SSU Västernorrland 10 Info/anmälan -

11 I samarbete med: byggnads.se sef.se fastighets.se livs.se musikerforbundet.se kommunal.se malareforbundet.se seko.se pappers.se ifmetall.se transport.se hrf.net handels.se gsfacket.se 11

12 Denna folder distribueras via ABF och LO Kan också hämtas som pdf på: Info/anmälan -

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

STUDIEPROGRAM. 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND STUDIEPROGRAM 2007 till 2010 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND INLEDNING & INNEHÅLL I din hand har du nu studiefoldern för Socialdemokraterna Gotland 2007-2011. Här hittar du utbildningar, kurser och studiecirklar

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2013 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig

samarbete leder längre gör en annan värld möjlig Med i ABF samarbete leder längre gör en annan värld möjlig ABF Produktion: ABFs förbundsexpedition Foto: O mslag och sid 10 Kent Wärne Sid 4, 5, 6, 7, 19, 20: Jonas Hallqvist Sid 14: Mattias Vepsä Sid

Läs mer

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall

KUNSKAP BYGG SOCIALDEMOKRATE. Foto: David Woolfall ER KUNSKAP BYGG RNA! SOCIALDEMOKRATE Foto: David Woolfall S T U D I E P L A N 2 0 15 2 0 18 FÖRORD Hej partivän! Du håller nu i din hand den studieplan för 2015 2018 som jag och de andra i partistyrelsen

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Uppdragsguiden 2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Inledning Grattis! Du har fått medlemmarnas förtroende. Denna uppdragsguide ska hjälpa dig att

Läs mer

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok

Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok 1/69 Studiehandbok 2/69 Innehåll Inledning Kunskapslyftet Idé och organisation * Pappers studieorganisation Facklig utbildning *Arbetsfördelning *Pappers utbildningar *Rutiner i samband med centrala LO-kurser

Läs mer

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED?

ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? ABF JÖNKÖPINGS LÄN NU LYFTER VI! FÖLJER NI MED? KURSUTBUD VÅREN OCH HÖSTEN 2013 Av ABF Jönköpings län arrangerade studier, som vänder sig till våra medlemsorganisationer och organisationer med samarbetsavtal.

Läs mer

Grundbok för försäkringsinformatörer

Grundbok för försäkringsinformatörer Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Grundbok för försäkringsinformatörer 2013 Ditt uppdrag som försäkringsinformatör Landsorganisationen i Sverige 2013 Produktion: Bilda Förlag & Idé Illustratör: Olle

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer