STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem."

Transkript

1 STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus Johansson

2 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Ersättningsregler sid 3 Lokala kurser sid 4-11 GS central utbildnig sid 12 LO - Ung sid Insikter sid 15 Centrala kurser sid Blanketter sid 19 Studierådet sid 20 Kursanmälningar skall skickas via klubb (om sådan finns) till avdelningen. Har du frågor, eller behöver hjälp med ledighet så ring oss! GS-facket avdelning 4 Östra Småland Verkstadsgatan Oskarshamn Tel Fax

3 Facklig utbildning I en organisation eller i ett samhälle som är byggt på demokratins värdegrund är den breda delaktigheten själva kärnan. En kärna vars frukt mognar genom kunskap som får näring i en jordmån som består av utbildning. GS uppmuntrar medlemmar att utbilda sig fackligt. Det är genom dina kunskaper som förbundet kan bli bättre i det gemensamma arbetet för trygghet och god levnadsstandard i såväl privat- som arbetslivet. Med en facklig grundutbildning, och sedan kanske specialutbildning på ett område som intresserar dig, får du kunskaper som ger dig möjlighet att ifrågasätta och motivera varför. Det kan gälla en diskussion om dina anställningsvillkor eller ett politiskt uttalande i TV. Den fackliga utbildningen innebär också ett erfarenhetsutbyte med de kurskamrater du träffar. Det stora antalet utbildade medlemmar på våra arbetsplatser bidrar till att GS är och förblir ett starkt och medlemsnära förbund. Som medlem har du rätt att vara ledig från arbetet för facklig utbildning. I vissa fall är ledigheten med bibehållen lön från arbetsgivaren, i andra fall får du ersättning från GS. Blanketter och information hittas även på LOs hemsida och GS hemsida. Ersättningar vid utbildning Medlemmar utan förtroendeuppdrag Är du inte förtroendevald och inte har något uppdrag ersätts du med stipendie. Behöver du ha hjälp med ledighet från ditt arbete vid utbildning så kontakta avdelningen. Tänk på att vara ute i god tid, minst två veckor innan utbildningen. Förtroendevalda När du går utbildning som rör ditt förtroendeuppdrag, så skall arbetsgivaren enligt 7 förtroendemannalagen betala din lön under utbildningen. Om utbildningen inte är knuten till ditt uppdrag ersätts du med minst 192 kr/timme eller den faktiskt förlorade arbetsinkomsten. Bilersättning Bilersättning till och från kurser ersätts med 34 kr/milen.

4 Förhandlingsombudsutbildning, steg 1, tillfälle 1 och april och 4-5 maj För dig som förhandlar för medlemmarna. Kursdeltagarna skall erhålla kunskap om kollektivavtalets betydelse och innehåll. En övergripande orientering i förberedelser och uppträdande i förhandlingsarbetet samt en grundläggande kunskap om innehållet i arbetstidslagen, lagen om anställningsskydd, förtroendemannalagen, semesterlagen och medbestämmandelagen. För att få förhandla bör du även gå Förhandlarutbildning steg 2 som är förlagd till Stockholm, 3 tillfällen om 3 heldagar med internat. Under centrala kurser i denna katalog står det information om steg 2 och datum för utbildningarna. Förtroendevalda. Ersättning enligt förtroendemannalagen 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetstförtjänst och GS står för reseersättning. 7-8 april på Ädelfors kursgård. 4-5 maj på Ädelfors kursgård. Till klubb eller direkt till avdelningen på bifogad blankett.

5 Medlemsutbildning Löftet Utbildningen hålls tvärfackligt i ABF:s regi. Externat (dagtidsutbildning utan övernattning) Utbildningen genomförs under 3 heldagar april externat i Kalmar. Utbildningen genomförs under 3 heldagar 6-8 oktober externat i Kalmar. Internat (möjlighet att övernatta på kursgården) Utbildningen genomförs under 3 heldagar 2-4 mars på Ädelfors folkhögskola. Utbildningen genomförs under 3 heldagar sep på Ädelfors folkhögskola. Utbildningen genomförs under 3 heldagar nov på Ädelfors folkhögskola. Kursen vänder sig till alla medlemmar som vill veta mer om den fackliga organisationen och det fackliga löftet. Löntagarna lovar varandra att inte sälja sitt arbete till lägre pris eller sämre villkor än det de lovat varandra. Den svenska modellen, de fem värnen och vikten av rikstäckande kollektivavtal. Ur innehållet: Utveckling inom svensk arbetsmarknad och arbetarrörelse Lagarna på svensk arbetsmarknad Kollektivavtal och avtalsförhandling Fackföreningsrörelsen och idéerna Fackförbundets organisation, beslutsprocesser och betydelsen av lokalt engagemang. Arbetsmiljö, samband mellan miljö och hälsa Alla medlemmar. Ersättning utgår med ett utbildningsstipendium. För de som åker bil utgår bilersättning med 34 kr/mil. Samåkning om möjligt. Till klubb eller direkt till avdelningen på bifogad blankett.

6 Studieprogram Facklig/politisk medlemsutbildning Utbildningen hålls tvärfackligt i ABF:s regi. Utbildningen genomförs under 3 heldagar den oktober. Den svenska fackföreningsrörelsen har från begynnelsen formats i samspel med dels socialdemokraterna dels arbetsgivarna. En fackförenings verksamhet är i grunden av politisk natur. Det dagliga arbetet handlar i stor del om jämlikhet och rättvisa. Att vara aktiv i arbetarrörelsen är att vilja förändra genom fackligt och politiskt arbete. Fackföreningen måste arbeta långsiktigt med att skola in fackliga ledare i politiken. Facket behöver politiken för att genomföra de förändringar som medlemmarna önskar. Vi behöver politiska partier för att fatta beslut som påverkar medlemmarna i form av medborgare. Medlemmar. Ersättning utgår med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag. Fastställs senare. Alla utbildningar är på 3 enskilda tillfällen á 8 timmar. Till klubb eller direkt till avdelningen på bifogad blankett. Sista anmälningsdag: 4 veckor innan kursstart

7 Ordförandekurs 3-4 november En processutbildning som är för dig som är ordförande, vice ordförande eller annan ledamot i klubbstyrelsen. Lär dig leda samt utveckla styrelsens arbete i olika etapper. Ordförande, (om ordförande har förhinder kallas vice ordförande). Ersättning enligt förtroendemannalagen 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetstidsförtjänst och GS står för reseersättning. Oskarshamn. Till avdelningen. Sista anmälningsdag

8 Sekreterarutbildning Utbildningen genomförs under 1 heldag den 22 september. Grundläggande utbildning för dig som är vald till sekreterare på din arbetsplats. Medlemmar. Ersättning utgår med förlorad arbetstidsförtjänst. Karlskrona den 22 sep. Till avdelningen. Sista anmälningsdag: 4 veckor innan kursstart Studieorganisatörsutbildning 2+1 dag Grundläggande utbildning för dig som är vald till studieorganisatör eller likvärdig på din arbetsplats. Förtroendevalda på avdelningar, sektioner, klubbar och LO fack. Ersättning utgår enligt förtroendemannalagen 7. Quality Hotell Växjö oktober och 4 november. Innehåll: Hur ser mitt uppdrag ut, vad säger regelverket. Lagar, avtal, utbud och handlingsplaner. Till avdelningen.

9 MBL utbildning Utbildningen genomförs i samarbete med avdelning 5 Grundläggande utbildning för dig som tar emot och förhandlar om MBL på din arbetsplats. Förtroendevalda Ersättning enligt förtroendemannalagen 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst och GS står för reseersättning. Nässjö den 6-7 okt. Till avdelningen. Jämställdhet och mångfald Grundläggande utbildning i jämställdhets frågor i samhällhet. Förtroendevalda på avdelningar, sektioner, klubbar och LO-fack. Ersättning enligt förtroendemannalagen 7. Emmaboda 16 oktober Till avdelningen.

10 Basorganisationsutbildning Grundläggande utbildning för dig som är involverad i sektionsarbete. Medlemmar och förtroendevalda i sektionerna Ledighet enligt förtroendemannalagen 6. GS står för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader. Ädelfors folkhögskola 8-9 maj Till avdelningen. Kontaktombudsutbildning Utbildning för kontaktombud på GS arbetsplatser. Kontaktombud Ledighet enligt förtroendemannalagen 6. GS står för förlorad arbetsförtjänst och resekostnader. Ej beslutat Till avdelningen.

11 Studieprogram Arbetsrättslig utbildning 3+3 dagar Utbildningen genomförs i samarbete med LO Grundläggande utbildning i arbetsmarknadslagarna. Förtroendevalda på avdelningar, sektioner, klubbar och LO fack. Ersättning enligt förtroendemannalagen 7. Arbetsgivaren står för förlorad arbetsförtjänst och GS står för reseersättning. Oskarshamn, ej fastställt men under. Till avdelningen. Ledarskapsutbildning Grundläggande utbildning i Ledarskap. Förtroendevalda på avdelningar, sektioner, klubbar och LO-fack. Ersättning enligt förtroendemannalagen 7 Emmaboda 16 oktober Till avdelningen.

12 GS Förbundskurs, Förhandlarutbildning steg 2 (central) Tidpunkt: Plats: Tillfälle /8 Runö Tillfälle /9 Runö Tillfälle 3 4-7/10 Runö OBS! Samtliga kurstillfällen har ankomst kvällen före kursstart. Kurslängd: dagar Kursen vänder sig till förtroendevalda medlemmar som bedriver förhandlingsverksamhet. Förkunskaper: Deltagarna ska ha genomgått Förhandlarutbildning steg 1 Lokalt. Innehåll: Fördjupade kunskaper i avtal och arbetsmarknadslagstiftning. förhandlingsteknik, AD-domar m.m. Du har rätt till betald ledighet från arbetsgivaren när utbildningen är för ditt fackliga uppdrag på din arbetsplats. I annat fall har du rätt till obetald ledighet och då utgår ersättning med förlorad arbetsförtjänst enligt förbundets reglemente för ersättning vid facklig utbildning. I förekommande fall utgår samma ersättning i stället för arbetslöshetsersättning. Får du problem med ledighet eller ersättning ber du ditt fackliga ombud om hjälp.

13 LO Ung-utbildningar Kurserna är öppna för alla som är under 30 år och vill lära sig mer. Den första, Om Facket riktar sig både till medlemmar och blivande medlemmar. Gör en intresseanmälan redan i dag på din förbundsavdelning eller ta kontakt med ditt LO-distrikt. Kursanmälan skall ske via klubb (om sådan finns) och avdelning. Alla kurserna är kostnadsfria och du får ersättning med skattefritt stipendier. Du har rätt enligt lag att få ledigt från ditt jobb för att gå facklig utbildning. Om facket! Om facket är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO-Ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. Medlemmar och blivande medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, alternativt fyra kvällar eller en helg. Innehåll: - Människovärde. - Unga arbetare och makten på arbetets marknad. - Klass och rättvisa. - Facklig aktion och påverkan. Om samhället! Om samhället är en i raden av tvärfackliga ungdomskurser i LO-Ungs nya utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig grundläggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och hur välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna. Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, alternativt fyra kvällar eller en helg. Innehåll: - Den fackliga ideologin. - Rätten till ett värdigt arbetsliv. - Ordning och rättvisa. - Opinionsbildning och facklig kamp.

14 Om global rättvisa! Om global rättvisa är en av temautbildningarna i LO-Ungs nya utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration att själv göra en insats. Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, alternativt fyra kvällar eller en helg. Innehåll: - Kränkningar av fackliga rättigheter i världen. - LOs globala fackliga krav. - Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. - Vad kan jag göra? Om främlingsfientlighet! Om främlingsfientlighet är en av temakurserna i LO-Ungs nya utbildningspaket. En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar, alternativt fyra kvällar eller en helg. Innehåll: - Vad är främlingsfientlighet? - Politiken bakom. - Ta debatten. - Allas lika värde. Om försäkringar! Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 8 timmar. Innehåll: - Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! - Vad har jag rätt till? - Vilka försäkringar finns? - Hur gör jag om det händer någonting?

15 Studieprogram Insikter Senaste anmälan Kurstyp Kursplats Tidpunkt Vecka Insikter. Internat Runö 9-20/3 v Insikter. Internat Runö 13-24/4 v Insikter. Internat Runö 18-29/5 v Insikter. Internat Runö 24/8-4/9 v Insikter. Internat Runö 21/9-2/10 v Insikter. Internat Runö 22/10-3/11 v Insikter. Internat Runö 30/11-11/12 v Insikter. Internat Runö 18-29/ v Insikter. Internat Runö 15-26/ v Insikter. Internat Runö 29/2-11/ v

16 Centrala kurser/konferenser Sista ansökningsdag Kurstyp Kursplats Tidpunkt Det svåra samtalet Runö 12-14/ Det svåra samtalet Runö 16-18/ Det svåra samtalet Runö 5-7/ Det svåra samtalet Runö 18-20/ Bemanningsfrågan Runö 20-22/ Bemanningsfrågan Runö 5-7/ Grundläggande förhandlingsteknik Runö 16-18/ Grundläggande förhandlingsteknik Runö 7-9/ Grundläggande förhandlingsteknik Runö 22-24/ Kvalificerad förhandlingsteknik Runö 13-15/ Kvalificerad förhandlingsteknik Runö 1-3/ Kvalificerad förhandlingsteknik Runö 9-11/ Arbetsrätt 1 Runö 23-27/ Arbetsrätt 1 Runö 24-28/ Arbetsrätt 1 Runö 26-30/ Arbetsrätt 1 Runö 18-22/ Arbetsrätt 2 Runö 16-20/ Arbetsrätt 2 Runö 4-8/ Arbetsrätt 2 Runö 8-12/ Arbetsrätt 2 Runö 31/8-4/ Arbetsrätt 2 Runö 5-9/ Arbetsrätt 2 Runö 9-13/ Arbetsrätt 2 Runö 14-18/ Arbetsrätt 3 Runö 18-22/ Arbetsrätt 3 Runö 21-25/ Arbetsrätt 3 Runö 30/11-4/ Fackligt arbete i företagets styrelse 1 Runö 23-27/ Fackligt arbete i företagets styrelse 1 Runö 21-25/ Fackligt arbete i företagets styrelse 1 Runö 1-5/ Fackligt arbete i företagets styrelse 1 Runö 14-18/ Fackligt arbete i företagets styrelse 2 Runö 21-25/ Fackligt arbete i företagets styrelse 3 Runö 16-20/11

17 Centrala kurser/konferenser Sista ansökningsdag Kurstyp Kursplats Tidpunkt Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 16-18/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 13-15/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 11-13/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 28-30/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 26-28/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 9-11/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 23-25/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 7-9/ Vidareutb. för skyddsombud 1 Runö 18-20/ Vidareutb.för skyddsombud 2 Runö 27-29/ Vidareutb.för skyddsombud 2 Runö 24-26/ Vidareutb.för skyddsombud 2 Runö 19-21/ Vidareutb.för skyddsombud 2 Runö 7-9/ Vidareutb.för skyddsombud 2 Runö 25-27/ Regionala skyddsombud utb. Runö 27-29/ Regionala skyddsombud utb. Runö 5-7/ Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö 8-10/ Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö 31/8-2/ Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö 19-21/ Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö 23-25/ Kurs för huvudskyddsombud 1 Runö 29/2-2/ Kurs för huvudskyddsombud 2 Runö 1-3/ Kurs för huvudskyddsombud 2 Runö 8-10/ Arbetsanpassning och rehabilitering Runö 13-15/ Arbetsanpassning och rehabilitering Runö 16-18/ Fysiska och psykiska belastningsfaktorer Runö 20-22/ Fysiska och psykiska belastningsfaktorer Runö 7-9/ Fysiska och psykiska belastningsfaktorer Runö 9-11/ Utredningskurs arbetsmiljö Runö 16-18/ Kemiska hälsorisker Runö 1-3/ Kemiska hälsorisker Runö 21-23/ Arbetsmiljöprojekt Runö 7-9/ Arbetsmiljöprojekt Runö 23-25/11

18 Anmälan till vidareutbildning i arbetsmiljö fylls i av fack och arbetsgivare. Skriv tydligt! 1. Kursanmälan avser Kursdeltagarens namn Personnummer E-post Telefon Gatuadress Postnummer och ort 2. Utbildningen Namn Vidareutbildning för skyddsombud 1 (Obs! förkunskapskrav bam) Vidareutbildning för skyddsombud 2 Kurs för regionala skyddsombud (RSO) Kurs för huvudskyddsombud 1 (HSO) Kurs för huvudskyddsombud 2 (HSO) Arbetsanpassning och rehabilitering Hot och våld i arbetslivet fysiska och psykiska belastningsfaktorer Utredningskurs arbetsmiljö Kemiska hälsorisker Säkerhetskultur Arbetsmiljö steg 13 sammanhållen kurs Arbetsmiljöprojekt 3. Kursdeltagarens funktion på arbetsplatsen Kursdatum Skyddsombud Regionalt skyddsombud Huvudskyddsombud Annat Om annat, var god specificera 4. Arbetsgivare Namn på arbetsgivaren, företaget eller arbetsplatsen Postadress 5. Intygas Kursen är avgiftsfri eftersom den finansieras med partsgemensamma centrala medel. Anmälan ska undertecknas av båda parter. Under kurstid bibehålls alla löneförmåner. Ort och datum för fackföreningen Namnförtydligande för arbetsgivaren Namnförtydligande Skickas till fackföreningens förbundskontor i Stockholm via den lokala studieorganisationen.

19 Begäran om ledighet för facklig utbildning Namn (Kursdeltagare): Ledighetsperiod: Utbildning: Begäran om ledighet görs med stöd av: Studieledighetslagen 1, 3, 5 Förtroendemannalagen 6 (ledighet med löneavdrag) Förtroendemannalagen 6, 7 (ledighet utan löneavdrag) Arbetsmiljölagen kap.6, 4, 5 Bifogas kopia på: Kursinbjudan Kursupplägg Ledighetsbegäran kan, efter överläggning mellan parterna, återtas om den sökande inte blir antagen till utbildningen. Ort och datum Kvitteras mottaget: GS Företaget

20 Studierådet Vi som utgör studierådet är Roger Truuts, Erik Bouvin, Therese Wahlström, Caroline Carlstedt och Håkan Korán och Madeleine Jonsson (infälld). Vi jobbar för att utbilda medlemmarna, i syfte att stärka den enskilde och fackets roll på arbetsmarknaden. Vår strävan är att ha ett brett studieutbud för medlemmar och förtroendevalda, men har Du synpunkter så får Du gärna höra av dig till studierådet och lämna dina idéer och förslag.

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Facklig utbildning i Stockholms län

Facklig utbildning i Stockholms län Facklig utbildning i Stockholms län Kurskatalog 2013 Facklig utbildning LO-distriktet i stockholms län # Lärandets lov Lär dig det enklaste! Gör det nu, ty nu är stunden här det är aldrig försent! Lär

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING AGERA 14 Alla kan göra något 24 Avtalet för medlemmar 9 Avtalsinformation för Allokemiskavtalet 17 Avtalsinformation för Motorbranschen 16 Avtalsinformation för Teknikavtalet 17 Bättre

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2015 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst Studieprogram 2014 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM Seko Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2013 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 5 Om Facket... 6 Om Samhället... 7 Om Global rättvisa... 8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

www.fackligutbildning.se

www.fackligutbildning.se FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2014 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Välkommen till våra fackliga studier!

Välkommen till våra fackliga studier! 2014-12-19 Välkommen till våra fackliga studier! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar.

Läs mer

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling

Studieprogrammet. Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20. avtalsenlig lön. tryggare arbetsplats. kompetens och arbetsutveckling Studieprogrammet 2004 Fackliga studier för medlemmar i Handels avdelning 20 avtalsenlig lön kompetens och arbetsutveckling tryggare arbetsplats reglerad OB-ersättning bättre arbetsmiljö inflytande skydd

Läs mer

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog.

TYA, BYA och TAN erbjuder också en hel del arbetsmiljökurser och fortbildning i ditt yrke, nätadresser finns i slutet på denna katalog. 2012-11-05 Välkommen! Detta är den centrala kurskatalogen från Svenska Transportarbetareförbundet som vi använder internt inom förbundet på avdelningar, sektioner och klubbar. Här hittar du både lokala

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10)

LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) LOs Kunskapssystem 2015 (2014-11-10) Sida 1 av 56 Innehåll LOs Kunskapssystem 2015...5 Praktisk information...6 Vart vänder du dig med frågor?...6 Praktiskt om anmälningar...6 Kallelser och resor...6 Barnomsorg

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014

LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2014 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2014 Innehåll LOs Kunskapssystem 2014... 4 Praktisk information... 5 Ideologi, ledarskap och organisation...10 Insikter...10 Ledarskap och organisation Omvärldsbevakning...12

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård

Fackuttrycket. Studier - 2015 GAF ABF AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST. iskadalens folkhögskola. v& Kursgård Fackuttrycket Studier - 2015 OBS! Sidorna 9-12 innehåller nyheter i försäkringarna 2015 GAF ABF iskadalens folkhögskola v& Kursgård AFIG MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN

Transport. Organisering nyckeln till framgång. Ny förarklubb i Taxi Stockholm. Vita Jobb FEMMAN Transport i Stockholm Nummer 3/2013 FEMMAN Organisering nyckeln till framgång Intervju med Bo Nilsson Sidan 9 Vita Jobb Facklig politisk samverkan för bättre arbetsvillkor Sidan 10 Ny förarklubb i Taxi

Läs mer

( Studieprogram 2015

( Studieprogram 2015 (Studieprogram 2015 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

LIVSMEDELSBRANSCHERNA

LIVSMEDELSBRANSCHERNA UPPLAGA 2/2014 FACKLIG UTBILDNING INOM LIVSMEDELSBRANSCHERNA RIKTLINJER FÖR FACKLIG UTBILDNING SOM ANORDNAS FÖR MEDLEMMAR I LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET. LIVSMEDELSFÖRETAGEN KFO LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET

Läs mer

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland

Utbildningar. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland Utbildningar För dig med fackligt uppdrag i Unionen Värmland 2014 Innehåll Inledning...3 Kunskap skapar trygghet och ger kraft...4 Facklig grundkurs för förtroendevalda...5 Nycklar i framgångsrik kommunikation...6

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04

2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Uppdragsguiden 2013 SEKO produktion Bilda Förlag & Idé författare SEKO omslagsfoto Lars Forsstedt 2013.04 Inledning Grattis! Du har fått medlemmarnas förtroende. Denna uppdragsguide ska hjälpa dig att

Läs mer