TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE"

Transkript

1 TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne

2 Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under 2016 utifrån de önskemål som kommit in från de fackliga avdelningarna. Facklig introduktionsutbildning 3 Facklig medlemsutbildning 4 Facklig-politisk medlemsutbildning 6 Grundläggande förtroendemannautbildning 7 Bättre arbetsmiljö 8 Systematiskt arbetsmiljöarbete 9 Psykosocial arbetsmiljö 9 Fackliga ungutbildningar Alla kan göra något 13 Tvärfackliga kurser på Albins folkhögskola Anteckningar 18 Kalender 19 OBS! Sista anmälningsdag till utbildningarna är fyra (4) veckor innan utbildningen startar. Detta för att vi ska veta om det går att genomföra utbildningen. Men, det kan dock finnas plats för fler så tveka inte att efteranmäla. I avgifter för utbildningen ingår kost, lokaler, handledare och material. Eventuellt förlorad arbetsförtjänst och resor står anmälande organisation för. Anmälan ska gå till den fackliga organisation som den anmälan tillhör eller skulle tillhöra om de var medlemmar i facket. Alla centrala LO-utbildningar hittar ni på under Fackliga utbildningar för dig. 2

3 Facklig introduktionsutbildning, endags utbildning Syftet med facklig introduktion är att bland nya medlemmar öka kunskapen och förståelsen för fackets roll samt väcka intresse för fackliga frågor. LO-kongressen 2008 beslutade att nya medlemmar ska erbjudas facklig introduktion senast sex månader efter inträdet i facket. Den fackliga introduktionen handlar om arbetsplatsen och ta upp följande saker på en grundläggande nivå: kollektivavtalet som begrepp och idé, parterna på arbetsplatsen och de fackliga verktygen för påverkan, några lagar som rör arbetsvillkoren och anställningen på arbetsplatsen, diskriminering i arbetslivet ur några olika perspektiv. Alla som vill veta mer om facket. 750 kr/deltagare. datum plats 26/2 Malmö 4/3 Osby 23/3 Kristianstad 13/4 Hässleholm 20/4 Bromölla 29/4 Malmö 4/5 Helsingborg/Åstorp 24/5 Kristianstad 27/5 Malmö 2/9 Osby 21/9 Helsingborg/Åstorp 27/9 Kristianstad 30/9 Malmö 13/10 Perstorp 21/10 Bromölla 28/10 Malmö 25/11 Malmö 29/11 Kristianstad 3

4 Facklig medlemsutbildning, tredagars utbildning För att den fackliga organisationen ska kunna fungera som folkrörelse måste det finnas många som deltar i de grundläggande medlemsutbildningarna. Demokratiska rättigheter Alla medlemmar har rätt till facklig grundutbildning. Det handlar om att stärka medlemmarnas fackliga medvetenhet och att uppmuntra dem att använda sina demokratiska rättigheter i den fackliga organisationen, på arbetsplatsen och i samhället. Vad är facklig medlemsutbildning? En facklig medlemsutbildning ska ge kunskaper om de fackliga idéer som bygger på det fackliga löftet: Att löntagarna lovar varandra att inte sälja sitt arbete till lägre pris eller på sämre villkor än de har lovat varandra. Fackföreningen är detta löfte. Dessutom bör kunskap nås kring det viktigaste medlet för löftet, det rikstäckande kollektivavtalet. Kunskapsmålet Vi tror att du har valt att delta i denna utbildning för att du ska få grundläggande kunskaper om fackföreningens och ditt förbunds mål, funktion och roll på arbetsmarknaden och i samhället. Förändringsmålet Utbildningen ska leda till att du stärker din självkänsla, får en bättre förmåga att kommunicera, förstår din egen roll och delaktighet i det fackliga arbetet och blir inspirerad till att arbeta för ett rättvisare samhälle Alla som vill veta mer om facket kr/deltagare. 4

5 datum plats 24/2 + 2/3 + 9/3 Kristianstad 2/3 + 10/3 +17/3 Bromölla 8/3 + 15/3 + 22/3 Malmö 31/3 + 6/4 + 7/4 Ystad 14-16/3 Helsingborg/Åstorp 1/4 + 8/4 + 15/4 Osby 3/5 + 10/5 + 17/5 Malmö 4/5 + 11/5 + 18/5 Kristianstad, OBS! endast för kvinnor 12/5 + 19/5 + 26/5 Hässleholm 14/9 + 21/9 + 28/9 Kristianstad 22/9 + 28/9 + 29/9 Ystad 6/ / /10 Malmö 12/ / /10 Helsingborg/Åstorp 3/ / /10 Perstorp 9/ / /11 Bromölla 14/ / /10 Osby 27/10 + 3/11 + 4/11 Sjöbo 15/ / /11 Malmö 5

6 Facklig-politisk medlemsutbildning, tredagars utbildning En tvärfacklig utbildning som genom samtal och diskussioner ger deltagarna möjlighet att utifrån både ett individperspektiv och ett organisations perspektiv reflektera över nyttan av facklig politisk samverkan. Alla medlemmar kr/deltagare. datum plats Kursinnehåll Tydliggöra fackföreningsrörelsen ans - var och möjlighet när det gäller samhällets utveckling. Utbildningen ger en överblick över ideologier och po litiska strömningar och hur de påverkar vårt samhälle. Tyngdpunkten är våra egna värderingar. Utbildningen ska även skapa en insikt och förståelse om villkoren för våra olika yrken och fackföreningar. 11/4 + 18/4 + 25/4 Malmö 18-20/4 Helsingborg 11/ / /10 Malmö 6

7 Grundläggande förtroendemannautbildning, tredagars utbildning Utbildningen grundläggande förtroendemannautbildning är en första introduktion till den som är ny i rollen som förtroendevald inom något LOförbund. Utbildningen som beskrivs här pågår under tre dagar i följd, men kan självfallet också fungera i en studiecirkel eller delas upp i en kurs vid tre olika tillfällen. Den röda tråden i utbildningen är uppdelad i tre moment: 1. Hur hittar jag som förtroendevald min roll, mitt engagemang och även min plats i det fackliga arbetet? 2. Vilka är de viktigaste frågorna i det fackliga arbetet och hur ser lagarna ut på arbetsrättens område? Nya förtroendevalda kr/deltagare. datum plats 12-14/4 Malmö 14/4 + 20/4 + 27/4 Kristianstad 11-13/5 Malmö 19-21/9 Malmö 27-28/9 + 30/9 Eslöv 12/ / /10 Kristianstad 12-14/10 Malmö 3. Vilka verktyg behöver jag för att sköta mitt fackliga uppdrag och vad ska jag göra när jag kommer hem? Utbildningen bygger på delar av boken Vald på jobbet. 7

8 Arbetsmiljöutbildningar När ni diskuterar med arbetsgivarna om vilken utbildning och utbildningsanordnare som ni vill/ska använda så vill vi påminna er om att vi har bra handledare och lärare på Albins Folkhögskola i Landskrona och på ABF i Skåne. ABF Skåne har ett handledarlag för just dessa frågor. Bättre Arbetsmiljö (BAM), femdagars utbildning Bättre arbetsmiljö (BAM) är en grundläggande arbetsmiljöutbildning, på fem dagar som vänder sig till nya skyddsombud och arbetsledare samt andra som arbetar med arbetsmiljön. Utbildningen behandlar arbetsgivarens ansvar, rollen som skyddsombud, arbetsmiljölagen, förebyggande arbets miljö arbete, psykosocial arbets miljö, med mera. Målet är att deltagarna ska skaffa sig tillräckliga kunskaper för att klara sitt uppdrag. Skyddsombud kr/deltagare. datum 21/1 + 28/1 + 4/2 + 11/2 + 18/2 2/3 + 9/3 + 16/3 + 23/3 + 30/3 31/3 + 7/4 + 14/4 + 22/4 + 28/4 1/4 + 8/4 + 15/4 + 22/4 + 29/4 3/5 + 10/5 + 17/5 + 24/5 + 31/5 plats Hässleholm Kristianstad Hässleholm Trelleborg Kristianstad 8

9 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), tredagars utbildning Utbildningen ger praktisk kunskap om hur man systematiskt arbetar med arbetsmiljön i det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Genom utbildningen får man metoder och rutiner för att fånga upp fysiska och psykosociala risker. Efter avslutad kurs kommer du kunna förstå och tillämpa Arbetsmiljö verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skyddsombud kr/deltagare. datum 3/3 + 10/3 + 17/3 13/5 + 20/5 + 27/5 19/ /10 + 2/11 20/ /10 + 3/11 plats Hässleholm Trelleborg Kristianstad Hässleholm Psykosocial arbetsmiljö (PAM), tredagars utbildning Utbildningen ger deltagarna grundläggande kunskaper om psykosocialt arbetsmiljöarbete, för att tidigt kunna upptäcka och medvetandegöra eventu ella psykosociala problem på sin arbetsplats. Skyddsombud kr/deltagare. datum 4/5 + 11/5 + 18/5 3/11 + 8/ /11 plats Hässleholm Kristianstad 9

10 OM FACKET En i raden av tvärfackliga ungutbildningar i LO ungs utbildningspaket. En kurs som ger dig en första inblick i den fackliga organisationen, dina rättigheter och skyldigheter, kollektivavtalet och hur du kan påverka både i organisationen och på din arbetsplats. datum plats 24-25/2 Backagården 20-21/4 Backagården 21-22/6 Backagården 2-3/11 Backagården 14-15/12 Backagården Alla under 30 år, även ickemedlemmar. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning. OM SAMHÄLLET Detta är en i raden av tvärfackliga ungutbildningar i LO ungs utbildningspaketet för unga medlemmar upp till 30 år. En kurs som ger dig grund läggande förståelse kring hur skattesystemet fungerar och välfärdssamhället är uppbyggt. Du får lära dig mer om ideologier och varför LO samverkar med just socialdemokraterna. Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning. datum plats 18-19/5 Backagården 10

11 OM GLOBAL RÄTTVISA En av temautbildningarna i LO ungs utbildningspaket för unga upp till 30 år. En kurs som ger dig inblick i hur facket arbetar med de internationella frågorna i olika projekt och samarbetsorgan. Du får insikt och kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar världen över och inspiration att själv göra en insats. Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning. datum plats 15-16/6 Backagården Innehåll 1. Kränkningar av fackliga rättigheter i världen. 2. LO:s globala fackliga krav. 3. Fackliga rättigheter är mänskliga rättigheter. 4. Vad kan jag göra? 11

12 OM FRÄMLINGSFIENTLIGHET Temakurs i LO ungs utbildningspaket. En kurs där vi diskuterar främlingsfientlighet, politiken bakom och allas rätt att vara olika. Innehåll 1. Vad är främlingsfientlighet? Medlemmar under 30 år. Utbildningen är på 16 timmar fördelat på två dagar med övernattning. datum plats 8-9/6 Backagården 2. Politiken bakom 3. Ta debatten 4. Allas lika värde OM FÖRSÄKRINGAR En ungutbildning som berättar och informerar om våra försäkringar som alla omfattas av när man är med i facket. 1. Så undviker du att gå miste om en kvarts miljon! 2. Vad har jag rätt till? Medlemmar under 30 år. datum plats 26/5 Backagården 10/11 Backagården 3. Vilka försäkringar finns? 4. Hur gör jag om det händer någonting? 12

13 Alla kan göra något, endags utbildning (LO-distriktet i Skåne arrangerar) Alla Kan Göra Något 2.0, en utbildning där vi vänder och vrider på fackets värdegrund, det fackliga löftet, antidemokratiska krafter och främlingsfientlighet. Målet är att du som förtroendevald ska känna dig trygg i dessa frågor på arbetsplatsen. I första hand de som är förtroendevalda men även andra som är intresserade av detta ämne. 750 kr/deltagare. datum plats 25/2 Backagården 23/3 Helsingborg 13/4 Backagården 21/4 Ystad 25/5 Kristianstad 28/5 Backagården (OBS! Lördag) 15/9 Backagården 12/10 Malmö 29/10 Backagården (OBS! Lördag) 16/11 Backagården 7/12 Kristianstad 13

14 Aktuella tvärfackliga kurser på Albins folkhögskola Många av våra utbildningar genomförs i samverkan med en eller ett par enskilda förbundsavdelningar och därför syns de bara i din egen avdelnings eller förbunds studiematerial. Men det finns även några mycket angelägna kurser, som vi har möjlighet att erbjuda tvärfackligt enligt nedan. Studieorganisatörsutbildning Utbildningen rustar under fyra inter - nat studieorganisatörer med kuns kap, verktyg och insikter för att kunna driva på och utveckla sina studieorganisationer. Så får vi idébärande studieorganisatörer som skapar rörelse i rörelsen! Innehåll Grunderna Utveckling Framtid Studieorganisatörer kr per deltagare för alla fyra stegen. datum steg /5 steg /6 steg /9 steg 4 5-6/12 plats Örenäs Albins Backagården Backagården 14

15 Pedagogisk grund Utbildningen består av två internat med mellanliggande träning. Efter genomgången utbildning kan du räkna med att ha fått den trygghet som krävs för ett pedagogiskt utvecklingsarbete. Kort sagt utbildningen syftar till att bygga nya folkbildare! Innehåll Människors lärande Förtroendevalda med ingen eller be - grän sad erfarenhet av att leda utbildningar, men som nu står inför att mer aktivt börja agera pedagoger kr per deltagare för båda stegen. datum plats Förväntningar och farhågor Nio intelligenser Folkbildning Pedagogisk design Pedagogikens första nycklar steg /2 steg /6 Albins Örenäs 15

16 Pedagogisk vidareutbildning Skickliga handledare skapar kunniga medlemmar och kompetenta förtroendevalda kort sagt den starka rörelse vi behöver. För att upprätthålla och vidareutveckla ett skickligt handledarskap fordras förmågan och viljan att ständigt nå nya höjder. Under de två internaten med mellanliggande uppgifter får du värdefulla verktyg för din och rörelsens fortsatta utveckling! Innehåll Lärstilar och vikten av variation Handledare som deltagit i Pedagogisk grund eller med motsvarande kompetens kr per deltagare för båda stegen. datum steg 1 1-3/3 steg /4 plats Albins Örenäs Folkbildningens utmaningar och lösningar Gruppdynamik och kommunikation Didaktiska metoder och rätt fokus Att tala med kroppen 16

17 Facklig-Politisk aftonskola Här fördjupar vi under tre stycken tredagarssteg och en fyradagars resa till Bryssel den facklig-politiska samverkan, i syfte att öka inflytandet för fackligt viktiga frågor i politiken i allmänhet och Socialdemokratin i synnerhet. Kursen kommer att ge dig helt andra förutsättningar för att påverka och därmed vara med och skapa ett bättre och rättvisare samhälle, för att inte säga en bättre och rättvisare värld! Innehåll Ideologi i teori och praktik Omvärldsanalys Politisk förståelse och retorik Påverkan lokalt, regionalt, centralt och globalt Av organisationerna handplockade personer som man förväntar sig skall lägga ett djupare engagemang framöver inom det facklig-politiska fältet kr per deltagare för alla fyra stegen (fördelat över två år). datum steg / steg 2 feb 2017 steg 3 maj 2017 steg 4 sept 2017 pl ats Backagården Albins Bryssel Albins Nätverkande och kommunikation Förändringsarbete Ledarutveckling 17

18 Anteckningar 18

19 Kalender 2016 Januari 2016 F 1 Nyårsdagen L 2 Februari 2016 M 1 T 2 5 T 1 O 2 Mars 2016 F 1 L 2 April 2016 Maj 2016 S 1 Första maj M 2 18 O 1 T 2 Juni 2016 S 3 M 4 1 O 3 T 4 T 3 F 4 S 3 M 4 14 T 3 O 4 F 3 L 4 T 5 Trettondedagsafton O 6 Trettondedag jul T 7 F 8 L 9 F 5 L 6 S 7 M 8 T 9 6 L 5 S 6 M 7 T 8 O 9 10 T 5 O 6 T 7 F 8 L 9 T 5 Kristi himmelsfärdsdag F 6 L 7 S 8 M 9 19 S 5 M T 7 O 8 T 9 6 Sveriges nationaldag 23 S 10 M 11 2 O 10 T 11 T 10 F 11 S 10 M T 10 O 11 F 10 L 11 T 12 O 13 T 14 F 15 L 16 F 12 L 13 S 14 M 15 T 16 7 L 12 S 13 M 14 T 15 O T 12 O 13 T 14 F 15 L 16 T 12 F 13 L 14 Pingstafton S 15 Pingstdagen M S 12 M 13 T 14 O 15 T S 17 M 18 3 O 17 T 18 T 17 F 18 S 17 M T 17 O 18 F 17 L 18 T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 F 19 L 20 S 21 M 22 T 23 8 L 19 S 20 M 21 T 22 O T 19 O 20 T 21 F 22 L 23 T 19 F 20 L 21 S 22 M S 19 M 20 T 21 O 22 T S 24 M 25 4 O 24 T 25 T 24 F 25 Långfredagen S 24 M T 24 O 25 F 24 Midsommarafton L 25 Midsommardagen T 26 O 27 T 28 F 29 L 30 F 26 L 27 S 28 M 29 9 L 26 Påskafton S 27 Påskdagen M 28 Annandag påsk T 29 O T 26 O 27 T 28 F 29 L 30 Valborgsmässoafton T 26 F 27 L 28 S 29 M S 26 M 27 T 28 O 29 T S 31 T 31 T 31 F 1 Juli 2016 M 1 Augusti September 2016 T 1 L 1 Oktober 2016 November 2016 T 1 December 2016 T 1 L 2 S 3 M 4 T 5 27 T 2 O 3 T 4 F 5 F 2 L 3 S 4 M 5 36 S 2 M 3 T 4 O 5 40 O 2 T 3 F 4 Alla helgons afton L 5 Alla helgons dag F 2 L 3 S 4 M 5 49 O 6 T 7 F 8 L 6 S 7 M 8 32 T 6 O 7 T 8 T 6 F 7 L 8 S 6 M 7 T 8 45 T 6 O 7 T 8 L 9 S 10 M 11 T T 9 O 10 T 11 F 12 F 9 L 10 S 11 M S 9 M 10 T 11 O O 9 T 10 F 11 L 12 F 9 L 10 S 11 M O 13 T 14 F 15 L 13 S 14 M T 13 O 14 T 15 T 13 F 14 L 15 S 13 M 14 T T 13 O 14 T 15 L 16 S 17 M 18 T T 16 O 17 T 18 F 19 F 16 L 17 S 18 M S 16 M 17 T 18 O O 16 T 17 F 18 L 19 F 16 L 17 S 18 M O 20 T 21 F 22 L 20 S 21 M T 20 O 21 T 22 T 20 F 21 L 22 S 20 M 21 T T 20 O 21 T 22 L 23 S 24 M 25 T T 23 O 24 T 25 F 26 F 23 L 24 S 25 M S 23 M 24 T 25 O O 23 T 24 F 25 L 26 F 23 L 24 Julafton S 25 Juldagen M 26 Annandag jul 52 O 27 T 28 F 29 L 27 S 28 M T 27 O 28 T 29 T 27 F 28 L 29 S 27 M 28 T T 27 O 28 T 29 L 30 S 31 T 30 O 31 F 30 S 30 M O 30 F 30 L 31 Nyårsafton 19

20 ABF Skåne Södergatan 6 B Eslöv ABF Helsingborg Helsingborg ABF Hörby Hörby ABF MittSkåne Eslöv, Höör, Lund, Staffanstorp och Kävlinge ABF Skåne Nordost Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Perstorp, Osby och Östra Göinge ABF Nordvästskåne Bjuv, Båstad, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga ABF Sydvästra Skåne Svedala, Trelleborg och Vellinge ABF Österlen Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad ABF Malmö Burlöv, Lomma och Malmö Albins folkhögskola Eriksgatan Landskrona LO-distriktet i Skåne Olof Palmes plats Malmö LO-distriktet i Skåne

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2017 LO-distriktet i Skåne Praktisk information till dig som vill gå utbildning 3 Facklig introduktionsutbildning 4 Facklig medlemsutbildning 5 Facklig medlemsutbildning 6

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne

Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Företagarnas prioriteringslista över viktiga åtgärder som politikerna bör göra i Skåne Vad bör göras i respektive kommun i Skåne? Företagsklimat Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Fackliga Studier 2016

Fackliga Studier 2016 Fackliga Studier 2016 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information kring fackliga studier 2016 2-3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013)

Öppna jämförelser Gymnasiet. (Läsåret 2012/2013) Öppna jämförelser Gymnasiet 2014 (Läsåret 2012/2013) Andel elever som slutför inom 3 år exkl IV Öppna jämförelser - Gynnasieskola 2014 A1. Andel elever som fullföljt gymnasieutbildning inom tre år exkl.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2013 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013

Kommunerna i Skåne län. Den finansiella profilen 2009-2013 Kommunerna i Skåne län Den finansiella profilen 29-213 Resultatrelaterade nyckeltal Resultat före extraordinära poster / verksamhetens kostnader 5 4 3,8 3 2,9 2,5 2,5 2 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,2 1 29 21 211

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Kommentarer kring kurser våren 2010 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2014 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket!

LO Ung utbildningar. Lar dig mer om facket! 2012 LO Ung utbildningar Lar dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2016 Upp till 30 år Det avgår en bokad buss från Göteborg. Mer info om tid och plats kommer efter anmälan. Sista anmälningsdag 31 mars. Anmäl dig via ungisekovast@gmail.com

Läs mer

AKTIVITETSKALENDER VK 10

AKTIVITETSKALENDER VK 10 AKTIVITETSKALENDER VK 10 2016 Verkställande utskottet Välkomna till aktivitetsåret 2016 för VK10. Vi vill med detta informera om vad som är på gång i kretsen för våra medlemmar och förtroendevalda i form

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2017 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne

Regelförenkling på kommunal nivå. Skåne Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 77% Nej 23% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU

Ramavtal. Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE VFU Ramavtal om samverkan mellan kommunerna i Skåne och Lunds Universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola gällande verksamhetsförlagd utbildning

Läs mer

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07)

Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) Arbetsmiljökurser i LOs kunskapssystem 2015 (2014-11-07) 1 Innehåll Arbetsmiljö... 3 Vidareutbildning för skyddsombud 1... 4 Vidareutbildning för skyddsombud 2... 6 Regionala skyddsombud... 7 Kurs för

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära dig

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

UTBILDNING. hösten 2016

UTBILDNING. hösten 2016 UTBILDNING hösten 2016 Påfarten Varför Påfarten? Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör. Du får träffa byggnadsarbetare från olika företag. Du får veta mer om vad din medlemsavgift

Läs mer

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå

Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Utveckling av arbetsmarknaden och ekonomin på nationell nivå Rapport augusti 2014 Förväntningarna på den nationella ekonomiska utvecklingen har minskat under den senaste tiden. Jämförs medelvärdet för

Läs mer

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning - Skåne län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Skåne län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet personer

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA

ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA ARBETSMILJÖUTBILDNINGAR FÖR SKYDDSOMBUD, ARBETSLEDARE, CHEFER MED FLERA Välkommen till ABF Skånes arbetsmiljöutbildningar ABF har en lång erfarenhet av samhälls- och arbetlivsutveckling. En del av detta

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016

Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Uppdragstider prio 1 per kommun Q1-Q2 2016 Distrikt 1 Kommun antal uppdrag *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 Malmö 9476 02:50 00:22 03:12 07:16 10:28 20:04 09:28 23:58 01:00:09 Trelleborg 1288 02:43 01:04 03:47

Läs mer

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426

Det totala antalet gästnätter i januari för Skåne län var 209 163. Antalet utländska gästnätter i januari för Skåne län var 50 426 JANUARI 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på januari 2014 samt en jämförelse mot januari månad 2013. Med gästnätter på kommunnivå avses gästnätter

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER

SAMMANFATTNING SKÅNES REGIONER JUNI 2013 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på juni 2013 och det ackumulerade antalet gästnätter för januari-juni 2013, samt en jämförelse över tid.

Läs mer

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne

Arbetsmarknadsdag. Kristianstad 2016-05-10. Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsdag Kristianstad 2016-05-10 Pia Gustavsson Marknadschef Skåne Arbetsmarknadsläget prognos december 2015 Uppgång inom industrin Många jobb tillkommer inom den privata tjänstesektorn, handel,

Läs mer

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport

Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Avdelningen för regional utveckling Christian Lindell Analytiker 040-675 34 12, 0768-87 04 31 christian.lindell@skane.se RAPPORT Datum 2015-11-24 1 (10) Konjunktur och arbetsmarknadsrapport Utveckling

Läs mer

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna?

Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne? - hur nöjda är medborgarna? Vilka är lokalpolitikerna i Skåne och hur nöjda är medborgarna? Sveriges Kommuner och Landsting har i den här rapporten, som är baserad på

Läs mer

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering

foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering foto Malin Lauterbach Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport februari 2016 2016 04 25 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsatt starkast utveckling i jämförelse med storstadsregionerna...

Läs mer

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37

www.m.lst.se Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 Bostadsmarknadsenkäten 2003 Bostadsmarknaden och bostadsbyggandet i Skåne län www.m.lst.se Förvaltningsenheten Skåne i utveckling 2003:37 ISSN 1402:3393 Bostadsmarknadsenkäten Boverket går i början av

Läs mer

Skånes befolkningsprognos

Skånes befolkningsprognos Skånes befolkningsprognos 2012 2021 Avdelningen för regional utveckling Enheten för samhällsanalys Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Skåne väntas passera 1,3 miljoner invånare under 2016 5 Fler inflyttare

Läs mer

Skåne län. Företagsamheten 2015

Skåne län. Företagsamheten 2015 MARS 2015 Företagsamheten 2015 Annette Andersson och Marie-Christine Martinsson, Solklart Vård. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

Fackliga Studier 2015

Fackliga Studier 2015 Fackliga Studier 2015 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Information kring fackliga studier 2015 2-3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket och samhället

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö

Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Datum Beteckning 2009-02-13 Dnr 09-7-45 Länsstyrelsen i Skåne län Sociala enheten 205 15 Malmö Delrapport nr 3 för regionalt stöd för standardiserade bedömningsinstrument - ASI ett samarbetsprojekt mellan

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Introduktionsutbildning

Läs mer

Skåne firar barnkonventionen 25år

Skåne firar barnkonventionen 25år Skåne firar barnkonventionen 25år Bjuv Bromölla Burlöv Båstad Eslöv Helsingborg Hässleholm Höganäs Hörby Höör Klippan Kristianstad Kävlinge Landskrona Lomma Lund Malmö Osby Perstorp Simrishamn Sjöbo Skurup

Läs mer

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05

Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagsordning för Länsförsäkringar Skåne ömsesidigt - fastställd på ordinarie bolagsstämma 2015-03-05 Bolagets verksamhet 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Skåne-ömsesidigt, har till föremål för

Läs mer

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering

foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering foto Bengt Flemark Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport januari 2016 2016 03 11 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne inleder 2016 starkast av storstadsregionerna... 4 3 Danmark och Storbritannien

Läs mer

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn.

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn. Önnegårdens förskola - med en gemensam barnsyn. Vår gemensamma barnsyn på Önnegårdens förskola. Vår gemensamma barnsyn på Önnegården har vuxit fram ur många givande diskussioner där personalen men också

Läs mer

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet

AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016. AG Skåne - Skydd och Säkerhet AG Skåne Skydd och Säkerhet Maj 2016 Resultat av enkäten 25 av 33 kommuner har svarat Kampanjer under 2015 DELTAGANDE I KAMPANJERNA Julkampanjen 96 % Brandvarnardagen 96% Sommarkampanjen 86% Peppar Peppar

Läs mer

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn

Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn I Kommunförbundet Skåne 2013-05-29 SAMVERKANSAVTAL avseende Gemensam beräkningsmodell för interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen i Skåne, Sölvesborg, Olofström, Ronneby och Karlshamn Postadress:

Läs mer

Medlem i facket. Facklig. LO-distriktet i Stockholms län Långholmens Folkhögskola. Fasta paviljongen. Kundnummer 110 409 000.

Medlem i facket. Facklig. LO-distriktet i Stockholms län Långholmens Folkhögskola. Fasta paviljongen. Kundnummer 110 409 000. Medlem i facket. En kurs för dig som är medlem. Facklig utbildning Frankeras ej. Mottagaren betalar portot. Långholmens folkhögskola Långholmen Reimersholme LO-distriktet i Stockholms län Hornstull Långholmens

Läs mer

Tvärfackliga studier. LO-distriktet Sydost 2016. LO-distriktet Sydost

Tvärfackliga studier. LO-distriktet Sydost 2016. LO-distriktet Sydost Tvärfackliga studier LO-distriktet Sydost 2016 LO-distriktet Sydost Facklig medlemsutbildning, tredagars utbildning Varför tillhöra en fackförening? Det fackliga löftet. Kollektivavtalets betydelse. Lagar,

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Lär dig mer om facket!

Lär dig mer om facket! LO UNG UTBILDNINGAR 2017 Lär dig mer om facket! Lär dig mer om facket och var med och påverka På kursen Om facket får du lära dig vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet. Du får lära

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

Studier - 2016. Studiekatalog för GS avd. 4 Östra Småland. Facket för Skogs, trä och grafisk bransch

Studier - 2016. Studiekatalog för GS avd. 4 Östra Småland. Facket för Skogs, trä och grafisk bransch Studier - 2016 Studiekatalog för GS avd. 4 Östra Småland Facket för Skogs, trä och grafisk bransch GS-MEDLEM INNEHÅLL Innehållsförteckning Inledning Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag?

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering

foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering foto Joakim Lloyd Raboff Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport oktober 2015 2015 12 04 Tourism in Skåne / Månadsrapport oktober 2015 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Skåne fortsätter

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

teknikprogrammet 4:e året 2015

teknikprogrammet 4:e året 2015 skånes och västra blekinges kommuner erbjuder teknikprogrammet 4:e året 2015 Hässleholms Tekniska Skola Kullagymnasiet, Höganäs Nordenbergsskolan, Olofström Pauliskolan, Malmö Tycho Braheskolan, Helsingborg

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga - statistik Utveckling av kvinnors företagande Innehållsförteckning Sid Del E - Statistik befolkningen Folkmängd efter region, tid och kön 2 Utrikes födda efter regiondel, tid och kön 3 Utrikes

Läs mer

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011

Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy. Tisd. den 8 nov. 2011 Välkommen till Workshop 1 om rese- och mötespolicy Tisd. den 8 nov. 2011 Dagens agenda 9.30 Morgonfika 10.00 Projektpresentation 10.30 Deltagarpresentation 10.45 Fruktpaus 11.00 Trafikverket presenterar

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar

Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar Du ansöker om studieledighet enl Studieledighetslagen 3 och stipendie utgår från Kommunal. Tänk på att

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Ekeby tätort, Bjuvs kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun

Landsbygd, Svalövs kommun. Landsbygd, Burlövs kommun. Landsbygd, Vellinge kommun. Landsbygd, Bjuvs kommun. Landsbygd, Kävlinge kommun n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1201 1214002 Landsbygd, Svalövs kommun 1230002 Landsbygd, Staffanstorps kommun 1230003 Hjärups tätort, Staffanstorps kommun 1231002 Landsbygd, Burlövs kommun 1231008 Stora

Läs mer

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö

Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Länsrapport 2012 Skånes län exklusive Malmö Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Ängelholm Åstorp Båstad Bjuv Bromölla Burlöv Eslöv Hässleholm

Läs mer

NORMARBETSTID. Tjänstgöringens omfattning 100% 90% 80% 75% 60% 50% 40% 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20

NORMARBETSTID. Tjänstgöringens omfattning 100% 90% 80% 75% 60% 50% 40% 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20 JANUARI 1 To Nyårsdagen 2 Fr Klämdag 3 Lö 4 Sö 5 Må Klämdag 6 Ti Trettondagen 7 On 8,00 7,20 6,40 6,00 4,80 4,00 3,20 8 To 16,00 14,40 12,80 12,00 9,60 8,00 6,40 9 Fr 24,00 21,60 19,20 18,00 14,40 12,00

Läs mer

Kommunal planering för äldre. Kartläggning av kommunernas planering för att tillgodose framtida behov för äldre personer med utländsk bakgrund

Kommunal planering för äldre. Kartläggning av kommunernas planering för att tillgodose framtida behov för äldre personer med utländsk bakgrund Kommunal planering för äldre Kartläggning av kommunernas planering för att tillgodose framtida behov för äldre personer med utländsk bakgrund Sociala frågor Ann-Marie Ahlberg Marie Ekfors 2009 Titel: Utgiven

Läs mer

Företagsamheten 2017 Skåne län

Företagsamheten 2017 Skåne län Företagsamheten 2017 Skåne län Om undersökningen Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige. Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt

Läs mer

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Region Bohuslän/Dalsland Region Skövde Region Lidköping Region Trollhättan/ Stenungsund Anmälan till

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2016 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

Studiekalender 2016. Gemensam Styrka

Studiekalender 2016. Gemensam Styrka Studiekalender 2016 Gemensam Styrka Vårens samverkanskurser avd. 4,5 och 8 Att sälja en idé. 25-26 feb Kursen vänder sig till alla och handlar om medlemsvärvning. Klubbordförande utb. 8-9 mars Kursen vänder

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2008

Familjehemsplacerade barn 2008 Familjehemsplacerade barn 2008 Sociala frågor Joonas Terje Titel: Familjehemsplacerade barn 2008 Utgiven av: Författare: Länsstyrelsen i Skåne Län Joonas Terje, Länsstyrelsen i Skåne län Beställningsadress:

Läs mer

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson

Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16. Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer i kollektivtrafiken och utmaningar för framtiden VTI Linköping 2012-02-16 Bengt Nilsson Skånska framgångsfaktorer 160 140 120 100 80 60 tåg (milj) regbuss (milj) stad (milj) totalt

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet

Arbetsmiljöutbildningar. Omfattning, pris och anmälan: Innehållsförteckning. för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet arbetsmiljöutbildningar 2016 Arbetsmiljöutbildningar för alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet Med en unik erfarenhet och kompetens inom arbetsmiljöområdet anordnar Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Läs mer

Handslag för ett framtidsparti

Handslag för ett framtidsparti Handslag för ett framtidsparti Socialdemokratins vision är ett samhälle där alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. Det är en vision som grundar sig i övertygelsen att jämlika människor

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2017 Företagsklimatet i kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 kommun Primär målgrupp: Företag med minst

Läs mer

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010

Miljösamverkan Skåne projekt Vägtrafikbuller, februari 2010. Version mars 2010 Trafikbullerstörning i Skåne En specialbearbetning av Folkhälsoenkäten 2008 Theo Bodin, med. kand. Maria Albin, överläkare, docent SAMMANFATTNING Folkhälsoenkäten i Skåne 2008 besvarades av 28 198 personer.

Läs mer

Rapport Oktober 2013 SKÅNE

Rapport Oktober 2013 SKÅNE Rapport Oktober 2013 SKÅNE Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7 Lomma

Läs mer

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING Anmäl dig enkelt till våra utbildningar! Enkelt via e-post eller klassiskt via telefon. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan. Fastighetsanställdas Förbund 2015 Foto:

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

Arkivbildare våren 2015 Bildnings- och studieorganisationer

Arkivbildare våren 2015 Bildnings- och studieorganisationer Arkivbildare våren 2015 Bildnings- och studieorganisationer Arkivbildare Handl startår Handl slutår Hyllmeter Volymer Förtecknat ABF.s lokalavdelning i Hyllinge 1941 1941 - Ja ABF.s lokalavdelning i Vellinge

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT

VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT VERKSAMHETSBERÄTTELSE SEKTION STOCKHOLM MITT 2015 Organisation Sektionen omfattar stadsdelarna Östermalm, Norrmalm, Kungsholmen, Bromma, Hässelby-Vällingby, Spånga-Tensta, Rinkeby-Kista, Temabo, privat

Läs mer

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND

Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND Studier 2011-2014 SOCIALDEMOKRATERNA GOTLAND 2013 Utbildningarna riktar sig till tre olika delar av vår organisation; medlemmarna, s-föreningarna och de förtroendevalda. Studieprogrammet är basen som vi

Läs mer

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad

Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Familjehemsplacerade barn 2004 Ämne Social omvårdnad Författare Joonas Terje, Kerstin Olsson, Nermina Hrelja Titel: Familjehemsplacerade barn 2004 Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Copyright:

Läs mer

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering

foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering foto Leif Johansson Statistik för Skånes inkvartering Månadsrapport december 2015 2015 02 05 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Stark utveckling för storstadsregionerna 2015... 4 3 Danmark ökar mest... 4

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS

FACKLIGA STUDIER. Våren 2011 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS FACKLIGA STUDIER Våren 2011 ABF VÄRMLAND ABF NORRA VÄRMLAND KÖRKARLSVÄGEN 4 KULTUR KONFERENS HUSET 653 46 KARLSTAD FOLKETS VÄG 1, 683 31 HAGFORS TEL:054-20 38 30 VX BOX 194, 683 24 HAGFORS FAX: 054-20

Läs mer