Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje."

Transkript

1 Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Medborgarskolan etablerar samarbete med olika föreningar (invandrarföreningar, seniorföreningar, mfl.) med avsikt att medlemmarna ska känna sig som emedborgare. Mål 1 Att rekrytera 4-6 resurspersoner som kan arbeta på minst 4 olika orter med att etablera kontakt mellan Medborgarskolan och lokala föreningar och informera om projektet. Mål 2 Slutmål Projektbeskrivning Att resurspersonerna tillsammans med företrädare för föreningarna lyckas rekrytera medlemmar som använder datorn i sin vardag och som är villiga att ställa upp som handledare på ideell bas. Målet är att hitta personer som vill arbeta som handledare. Att handledarna tillsammans med Medborgarskolan kan utbilda föreningens medlemmar i att hantera en dator med inriktning på att kunna använda Internet och e-post för både nytta och nöje. Målet är att utbilda 250 föreningsmedlemmar. 2-4 resurspersoner rekryteras och utbildas för att sedan arbeta med att kontakta föreningar på 4 orter. Det gäller både föreningar som Medborgarskolan samarbetat med i andra frågor och för Medborgarskolan helt nya föreningar. Dessa informeras om projektet och tillsammans med företrädare för föreningarna rekryteras personer som är villiga att ställa upp som handledare. Handledarna genomgår en utbildning för att kunna rekrytera kursdeltagare inom respektive förening och för att kunna genomföra kurser med dessa. Efter rekryteringen av deltagare påbörjas kurserna.

2 Slutrapport Alla har rätt till Internet 2 (5) Allmänt Resurspersoner Handledare Deltagare Genomförande Projektet påbörjades i december 2009 och har fortsatt som planerat, bortsett från tidsramen som av olika orsaker inte hållit hela vägen, vilket gör att verksamheten inte bara fortsätter utan kommer att öka efter det att projekttiden gått ut. I början av december projektanställdes tre resurspersoner i Kristianstad, Borås och Östersund. En utbildningsdag för dessa genomfördes i Stockholm den 7 december Resurspersonerna har under projektets gång arbetat med att kontakta föreningar och bibliotek för att erbjuda dem att vara med i projektet. Resurspersonerna har också haft till uppgift att bjuda in handledarna till en utbildningsdag och att praktiskt hjälpa till med kursstarter så som att ordna lokal och beställa kursmaterial. Resurspersonerna har också fungerat som support för handledarna. Alla tre resurspersonerna har rekryterat handledare och det har genomförts handledarutbildningar i Kristianstad, Borås och Östersund. Samtliga handledare arbetar helt ideellt. I Kristianstad har handledarna rekryterats bland lokala föreningar såsom Hembygdsgillet, Fibromyalgiföreningen och den lokala Bowlingföreningen. I Borås (region Väst) har man koncentrerat sig på att arbeta med olika invandrarföreningar ibland annat Borås, Alingsås och Bergsjön i Göteborg. Det har till största delen varit olika afghanska föreningar. Östersund fann ganska snart att det var svårt att etablera samarbete med de lokala föreningarna på grund av att de hade samarbetsavtal med andra föreningar. Man rekryterade då handledare utanför det traditionella föreningslivet och etablerade ett samarbete med länsbiblioteket i Östersund. De deltagare som hittills genomgått våra kurser har i Kristianstad och Borås rekryterats genom de föreningar som man etablerat kontakt med. I Östersund har man rekryterat deltagarna bland allmänheten. Verksamheten i Östersund har hittills varit koncentrerad till orten Svenstavik som ligger 6,5 mil söder om Östersund. Kurserna har arbetat efter Medborgarskolans kursmaterial Datagrund där grundupplägget är 15 studietimmar á 45 minuter för varje del. Dock har kurslängden anpassats i varje enskilt fall och hänsyn har tagits till deltagarnas förutsättningar i varje enskild kurs. I många fall har kurserna genomförts på 20 studietimmar eller mer och det gäller i första hand invandrarföreningarna där det av naturliga själ uppstår en del språksvårigheter med kursmaterialet som ju är på svenska.

3 Slutrapport Alla har rätt till Internet 3 (5) I en del kurser har man valt att vara två handledare för att lättare kunna hjälpa deltagarna. Utvärdering Resurspersoner De tre resurspersonerna har råkat ut för problem av lite olika slag. I Kristianstad var det mänga föreningar som visade spontant intresse för projektet, men samtliga föreningar ville informera och förankra ett eventuellt samarbete i sina styrelser, varför det tog betydligt längre till att komma fram till ett samarbete än vad vi räknat med. I Borås (region Väst) uppstod genast en del språksvårigheter som man dock löste med hjälp av tolkar och i Östersund kom man underfund med att i princip alla föreningar redan hade ett etablerat samarbete med andra studieförbund. Alla tre är dock eniga om att det varit ett roligt och spännande projekt som lett till många nya kontakter och att det varit mycket lärorikt och tillfört dem många nya erfarenheter och ny kunskap. Vi kan alltså konstatera att våra resurspersoner är mycket nöjda med projektet, att det tillfört dem många nya kunskaper och erfarenhet och att de gärna skulle ställa upp på liknande projekt igen. Handledarna De handledare som rekryterats har i första hand ställt upp för att de tyckte det var roligt och spännande och vid deras utbildningsdagar kom alla underfund med att detta var lärorikt och tillförde många nya kunskaper och i samtliga fall konstaterade handledarna att även om de ställde upp helt ideellt så vägdes detta upp av de nya kunskaper de fick och av glädjen och tacksamheten från deltagarna när det kände att de fick lära sig att bli digitalt delaktiga. Samtliga handledare ser fram emot ytterligare utbildningsdagar som kommer att genomföras efter projektet under hösten Vi kan även här konstatera ett positivt resultat. Alla handledare ser det som ett spännande och betydelsefullt uppdrag att få lära andra att använda datorn i sin vardag och att den utbildning och support de får är en bra ersättning för deras ideella arbetsinsatser. Deltagarna Samtliga deltagare säger sig uppskatta att kursernas längd anpassas efter deras förutsättningar och att detta ger möjlighet att arbeta i ett tempo som gör att alla kan hänga med. Kursmaterialet är uppskattat av samtliga då det är tydligt förklarat och rikligt illustrerat. Man säger sig också uppskatta att kurserna leds av en vanlig människa och inte av en

4 Slutrapport Alla har rätt till Internet 4 (5) datahacker som pratar över huvudet på dem. Ytterligare ett bevis för att de är nöjda är att i stort sett alla anmäler sig till fortsättningskurserna. Problem/hinder Vi kan alltså även här konstatera ett mycket positivt resultat. Det har förekommit en del problem under projektet och det har bland annat varit att beslut har tagit lång tid på grund av att föreningarna velat förankra projektet i sina styrelser och att vi ibland fått vänta flera månader på styrelsebeslut. Ett annat problem har varit när det gäller invandrarverksamheten i region Väst där det uppstått en del språksvårighet med kursmaterialet som är skrivet på svenska. Det har även varit en del problem som följd att många av kursdeltagarna inte talar svenska och därmed inte kan använda det svenska tangentbordet utan att detta måste konfigureras för bland annat persiska. Som tidigare nämnts har det varit problem med att etablera kontakter med föreningarna i Östersund med omnejd, men detta har då lösts genom att rekrytera handledare utanför föreningslivet och att rekrytera deltagare bland allmänheten. Det största problemet har dock varit att få våra datasalar att räcka till. Under våren har det varit en ökning av våra traditionella datakurser och att datasalarna numera används i många olika sammanhang såsom släktforskning, navigation och olika språkkurser. På vissa ställen står deltagarna i kö och väntar på att det ska bli en plats ledig. I både Kristianstad och Borås arbetar man för att få fram ytterligare portabla datasalar bestående av 6-8 bärbara datorer. Eftersom det här är en verksamhet som grundar sig på ideell bas och saknar deltagarintäkter är det svårt att budgetera inköp av nya datorer. Vi hoppas naturligtvis att det trots allt ska gå att genomföra då det på vissa platser finns fler deltagare än vad vi kan bereda plats för. Detta har dock gjort så att verksamheten tagit längre tid än förväntat och att en del av den planerade verksamheten kommer att genomföras först under hösten 2010 Genomfört Under projektet har rekryterats/genomförts. Handledare Kurser Deltagare 20 st 22 st 147 st Verksamhet som är planerad att starta under sommar och början på hösten. (baserad på diskussioner med föreningar/af

5 Slutrapport Alla har rätt till Internet 5 (5) och bibliotek samt tillgång till datasalar). Handledare 24 Kurser 24 Kursdeltagare cirka 150 Måluppfyllelse En generell erfarenhet man kan göra i ett så här geografiskt spritt projekt är att allt tar mycket längre tid än beräknat. Det beror sannolikt på att berörda resurspersoner inte endast jobbade med detta projekt utan deras arbetstid även skulle räcka till övriga arbetsuppgifter. En annan anledning är att det tar tid att bygga upp kontaktnät och skapa förutsättningar för ett förtroendefullt samarbete med föreningar. Det tar tid att informera styrelser och medlemmar för att få dem på banan. Räknar vi med de planerade aktiviteterna så har uppsatta numerära mål nåtts, vilket är positivt. Det allra bästa är att verksamheten kommer att fortleva som reguljär verksamhet och även spridas inom regionerna och förhoppningsvis även till övriga regioner inom Medborgarskolan. Detta är ju det allt överskuggande syftet med att genomföra verksamhetsprojekt. Samarbetet och kommunikationen med.se-stiftelsen har dessutom varit enkel och tydlig vilket gjort att Medborgarskolan gärna ser ytterliggare samarbete med.se-stiftelsen. Med vänliga hälsningar Torsten Eliasson undeen Projektledare Medborgarskolan HK Projektansvarig Medborgarskolan HK

6 Kursinnehåll Projekt Alla har rätt till Internet Alla kurser börjar med en genomgång av hur musen fungerar, fönsterhantering och menyer samt hur man enkelt skriver in text. Därefter kommer man in på Internet och e-post. Utbildningen bygger på Medborgarskolans kursmaterial Datagrund, Internet och e-post och vi lägger stor vikt vid att framhålla nyttan av Internet. Introduktion Internet och e-post har blivit en del av vår vardag och många skulle ha svårt att klara jobbet utan dessa. Internet har blivit ett begrepp och samlingsnamn för all information och alla tjänster som finns att tillgå på nätet. Vi använder oss av webbsidor för att informera, sälja, köpa, lära ut med mera. Vi kan boka tågbiljetter, köpa semesterresor, boka hotell och mycket annat, om vi har tillgång till en dator med Internetanslutning. För många av oss skulle tillvaron bli riktigt besvärlig om vi inte kunde koppla upp oss till nätet och uträtta det vi tänkt. Samma sak gäller e-post. Det var väl inte många som på 80-talet trodde att vi skulle sitta vid en dator och skicka brev, men så har det blivit. I arbetslivet är det nästan bara e-post som gäller och privat kan vi nu kommunicera med nära och kära över hela världen utan några problem. Tack vare att e-post är så snabbt och enkelt har det blivit ett av de mest använda sätten att kommunicera. Vilken nytta man har av Internet beror på vilka intressen man har. Här är några exempel: Idag är det vanligt att man sköter sina bankaffärer via Internet. Man kan boka tåg-, flyg- och färjebiljetter samt ta reda på hur vädret ska bli, inte bara i Sverige utan även utomlands och till det bokar man boendet. Man kan besöka museer över hela världen och titta på konst och hitta matrecept och vintips samt på ett enkelt sätt går det att ta reda på hur man ska sköta sina trädgårds- eller krukväxter. Det finns egentligen inte några begränsningar för vad man kan använda Internet till. Vi börjar alltid med en kort förklaring av Internet, nyttan med Internet och vad en webbläsare är. Därefter går vi igenom den ökade risken för virus då man är ute och surfar samt vikten av att ha ett väl fungerande antivirusprogram. Därefter går vi igenom hur en webbadress är uppbyggd och hur man skriver in dessa i webbläsaren. Därefter går vi igenom följande avsnitt: Länkar Spara i Favoriter Ändra startsida Verktygsfältet Googla Hämta bild från Internet Hämta text från Internet Tillfälliga Internetfiler

7 Sidor du besökt tidigare Övningsuppgifter Efter genomgången av Internet följer hur man arbetar med e-post. Eftersom de flesta har Internet Explorer börjar vi att gå igenom hur Outlook Express/Windows Mail konfigureras. Därefter går vi igenom hur man använder dessa program steg för steg. Avsnitten i kursmaterialet är: Konfigurera Windows mail Programfönstret Lokala mappar Skicka mail/e-post Ta emot mail/e-post Besvara ett mail/e-post Vidarebefordra ett mail/e-post Adressbok/kontakter Formatera din e-post Använd en mall Bifoga en fil Webbmail Skapa ett Hotmailkonto Övningsuppgifter

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen

Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Slutrapport för projektet Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2011-04-01 2011-12-31 1. Projektbeskrivning Projektets namn är Innovativt

Läs mer

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Projekt Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 2010 Slutrapport Internet För Alla Anne Hederén Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Sammanfattning Projekt Nytta & nöje: Internetguidning

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Slutrapport av projektorternas arbete

Slutrapport av projektorternas arbete Slutrapport av projektorternas arbete i projektet Brottsutsatt och funktionsnedsättning 25 februari 2015 Brottsofferjouren Sverige Karin Andersson Sofia Barlind Innehåll Brottsutsatt och funktionsnedsättning...

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport

Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport Internet som redskap i alla studiecirklar slutrapport delafolkbildning.wordpress.com ett projekt om folkbildning och digital delaktighet av och med länsbildningsförbunden i Blekinge, Kalmar och Kronoberg,

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Sociala medier : nåt för alla

Sociala medier : nåt för alla Slutrapport för projektet Sociala medier : nåt för alla Ett projekt drivet av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med läns- och folkbibliotek Finansierat av.se http://delning.nu Rapporten författad av

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337

SLUTRAPPORT /LOMMA. Kontakt; Robert Olsson. ABF Malmö/Lomma Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 SLUTRAPPORT /LOMMA Kontakt; Robert Olsson Projektledare. Digidel 2013 Spånehusvägen 47, 211 58 Malmö 0705 086 337 http://www.digidel.se http://www.abf.se/skane/malmo 1. En projektbeskrivning Under sommaren

Läs mer

Internetfonden 10 Hösten

Internetfonden 10 Hösten Internetfonden 10 Hösten Ansökningsdokument Projekttitel Sökande Projektledare E-postadress Folkestads Internetsatsning Folkutbildning AB Folke Folkesson folke.folkesson@ Mobiltelefon 070-000000 Sammanfattning

Läs mer

IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden

IT åt alla! en utvärdering .SE. Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden IT åt alla! 2014 en utvärdering Om ett IT-projekt drivet av Stockholms stadsbibliotek, ABF och Internetfonden 1.SE Förord Målet för den riksomfattande kampanjen Digidel har varit att få en halv miljon

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1

Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete

Läs mer

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola

Projektmaterial. Göteborgs folkhögskola Projektmaterial Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå Göteborgs folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Projektmaterial. HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola

Projektmaterial. HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola Projektmaterial HEMSIDA AV VEM, FÖR VEM? Gotlands läns folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS-projekt

Läs mer

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan

Projektmaterial. Lyssna På Oss. Studieförbundet Vuxenskolan Projektmaterial Studieförbundet Vuxenskolan Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kort sammanfattning

Läs mer

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001

PROJEKTMATERIAL. IT i folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolan Malmö. Mars 2001 PROJEKTMATERIAL Studieförbundet Vuxenskolan Malmö Mars 2001 s Pedagogiska resurser www.folkbildning.net Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm, 08-412 48 00 1 Innehållsförteckning KKS/Folkbildningsrådets

Läs mer

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31

Följeutvärdering Slutrapport. av ESF-projektet LärlingsLotsen. Lisa Fröbel 2014-01-31 Följeutvärdering Slutrapport av ESF-projektet LärlingsLotsen - Lisa Fröbel 2014-01-31 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 4 2. Omvärldsanalys 5 Erfarenheter från Sverige 5 Stor ungdomsarbetslöshet men

Läs mer

Projektmaterial. Fristads folkhögskola

Projektmaterial. Fristads folkhögskola Projektmaterial BILD, TEXT OCH LJUD I DATORN Fristads folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net ITiS- projekt

Läs mer

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline

HEMSIDA. Lärgruppsplan IdrottOnline HEMSIDA IdrottOnline är idrottens nya verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline är svensk idrotts eget verktyg och är byggt utifrån att individ, förening och förbund ska ha ett gemensamt

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010

It-ikapp. Slutrapport. för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 Slutrapport för provomgång av projektidé pågående från 1 juni 2009 till 1 februari 2010 It-ikapp Projektsamarbete mellan.se (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Kista Folkhögskola inom.se:s satsning

Läs mer