Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten Hammars skola barnskola 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson. Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001. Hammars skola barnskola 1"

Transkript

1 Kristianstads kommun ITIS-rapport Hösten 2001 Carin Wändal Anita Jakobsson Susanne Andersson Hammars skola barnskola 1 Handledare: Elisabeth Banemark

2 Sammanfattning Den här rapporten handlar om vårt arbete med att göra en hemsida. Vi valde att utveckla vårt arbete med informationen till föräldrarna i vår barnskola. Vi ville göra en informativ hemsida som ger föräldrarna möjlighet att söka information när de finner behov av den. Vi ville också som personal utveckla våra kunskaper inom datorns värld och möjligheter. Detta arbete har vi valt att utgå från föräldrarna men på sikt hoppas vi kunna förmedla våra kunskaper vidare till barnen. Det som känns bra efter denna tid är att vår hemsida är på nätet. Välkommen på besök: Hammars skola barnskola 1

3 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1:1 Detta vill vi göra 1 1:2 Utgångsläget 1 2 Bakgrund 2 3 Syfte och problemformulering 2 4 Genomförande 3 4:1 Inventering föräldrar 3 4:2 Intervju med barnen 3 4:3 Hemsidan 4 4:4 First Class 4 5 Resultat 5 6 Diskussion 8 Sid. Enkät föräldrar bilaga 1 Enkät barn bilaga 2

4 INFORMATION OCH FÖRÄLDRAR 1 1. Inledning 1:1 Detta vill vi göra Vi vill förenkla och förbättra informationen till hemmet och ge föräldrarna möjlighet att söka information genom att ha en informativ hemsida. Vi vill att informationen ska finnas tillgänglig när de har behov av den.. Vi ser det även som ett sätt att kunna nå alla barnens föräldrar. Många barn har föräldrar på olika håll och då ger vi båda föräldrarna möjlighet att hålla sig uppdaterad med barnens tid i skolan och på fritids. Vi vill utveckla personalens datakunskaper och öka användandet av scanner och digitalkamera. Vi vill att dokumentationen på hemsidan ska komplettera den dokumentation vi gör i klassrummet. Detta vill vi göra för att bland annat nå fler mottagare. 1:2 Utgångsläget Vi arbetar i barnskola 1 på Hammars skola. Hammars skola är en 0-5 skola med ca 270 elever. I vår klass har vi 22 elever i åldern 6-8 år. I arbetslaget ingår en lågstadielärare, en förskollärare och en fritidspedagog. I våra klassrum har vi till gång till tre datorer. Varje morgon startas dagen med en gemensam samling där dagens arbete delas upp. Vi arbetar åldersintegrerat under större delen av dagen. Vissa stunder är barnen uppdelade årskursvis. Barnen i åk2 skriver mycket texter och använder datorn för att finskriva. Vi arbetar tematiskt en dag i veckan och denna termin arbetar vi med Skogen. I vårt temaarbete dokumenterar barnen med datorns hjälp. De skriver sina texter för att använda detta till utställningar etc. Barnen har även använt digitalkameran. Datorn används även till att söka fakta i CD-ROMuppslagsverk anpassade för barn. I vårt arbete med datorn har vi vuxna använt den till att skriva informationsblad till föräldrarna och barnen. Vi använder även e-posten dagligen och Paint Shop för bildredigering. I klassrummet finn en scanner och en digitalkamera. Fritidshemmet är integrerat i samma lokaler och då använder barnen datorn till att spela CD-ROM-spel.

5 2. Bakgrund 2 Informationen till föräldrarna spreds genom att vi varje vecka skickade hem ett veckobrev. I brevet informerade vi om veckans skolarbete och fritidsaktiviteter. Vi informerade även om eventuella ändringar i ordinarie schema, tillägg eller om barnen skulle ha med sig något speciellt t ex matsäck, extrakläder. Vid flera tillfällen upptäckte vi att föräldrarna inte läst informationen. Vi antog då att föräldrarna fick för mycket skriftlig information från skola och fritids. Då tog vi beslutet att reducera informationsflödet. Resultatet blev ett månadsbrev. Vi fick positiv respons från föräldrarna som tyckte att månadsbrev var en lyckad satsning. Som vi skrev tidigare har vi tillgång till tre datorer i våra klassrum. En dator har ordbehandlingsprogrammet Word och de andra två har ordbehandlingsprogrammet Wordpad. När vi arbetade i Wordpad och skulle spara våra arbeten blev processen komplicerad. Vi klarade inte av att formatera om den skrivna texten och vi kunde inte hämta texten på alla datorer eftersom vi inte hade ett och samma ordbehandlingsprogram. För att underlätta dokumentationen investerade vi i två Wordprogram. 3. Syfte och problemformulering På vilket sätt kan vi utveckla och förbättra kommunikationen med hemmen? Vårt syfte är att skapa en informativ hemsida för att förenkla och förbättra informationen till hemmet. Vi vill ge föräldrarna möjlighet att själva söka information. Påverkar barnen föräldrarna att titta på hemsidan? Kommer föräldrarna att använda e-posten som en del av kommunikationen med oss? Vad har vårt projekt förbättrat i kommunikationen mellan skolan och hemmet? Tar föräldrarna kontinuerlig del av vår hemsida? Tycker de att det är en riktig väg för kommunikationen mellan skolan och hemmet? Blir föräldrarna mer delaktiga i barnens arbete? Hur når vi familjer som inte har dator i hemmet? Skolan erbjuder föräldrar som inte har tillgång till dator att, vid hämtning på eftermiddagar, använda våra datorer. En dator är stationerad i korridoren där hemsidan alltid ligger uppe.

6 4. Genomförande 3 4:1 Inventering föräldrar På höstens första föräldramöte informerade vi föräldrarna om vårt ITIS-arbete. Vi delgav dem vår projektbeskrivning och berättade vad ITIS är och står för. Föräldrarna som var på mötet tyckte formen var spännande. Vi fick positiv respons. Föräldrarna fick fylla i en enkät (se bilaga 1). De föräldrar som inte var närvarande på mötet fick hem enkäten. Inom en vecka fick vi svar från alla föräldrar. Enkäten visade att alla hade tillgång till dator, antingen hemma, hos släktingar eller på arbetet. Enkäten visade även att datorn till största delen användes att spela spel på och att använda internet. Vi frågade vad föräldrarna tyckte om att vi informerade via hemsida, hälften svarade att det var OK, några tyckte det var toppen och ett fåtal var tveksamma. Många var rädda att de skulle missa information och ville ha en lapp som trygghet i början. Föräldrarna har fått fylla i en lapp om vad som är OK att publicera såsom bilder enskilt, bilder på gruppen och efternamn. Fyra barn fick inte förekomma på bild. När vi har haft föräldrafika har vi lagt fram hemsidan på datorn så att de har kunnat titta på sidan och samtidigt tycka till och ge oss respons. Även där har responsen varit positiv. 4:2 Intervju med barnen Enskilt med varje barn satte vi oss framför datorn och lät barnen visa vilka datakunskaper de hade. När vi satt vid datorn ställde vi några frågor (se bilaga2). Alla barn visste hur man skulle göra när man startar datorn och hur man spelar spel. Datorn hemma används till att spela spel och använda internet. Datorerna på skolan används till att spela spel på och att skriva texter på. Alla barnen hade på något sätt tillgång till dator antingen hemma eller hos släktingar. Att avsluta och stänga av program var det bara tio som kunde.

7 4:3 Hemsida 4 Vi tittade på olika hemsidor för att skapa oss en uppfattning om hur en hemsida ser ut. Vi utformade en mall på ett papper med det innehåll vi ville ha. Vi klippte och tejpade en modell för att se helheten. Här behövde vi hjälp. Vår ITIS-handledare gav oss två modeller. Vi bestämde oss för att använda Netscape Composer. Vi startade arbetet med att fotografera barnen och lägga in deras porträtt. Därefter fick barnen skriva om sig själv och sina intressen. Arbetet fortsatte och barnen började skriva och dokumentera sitt temaarbete. Hemsidan började ta form. Nästa steg var att scanna bilder. I detta moment fick vi hjälp av ITIS-handledaren. Barnen blev nyfikna och började arbeta med texter och teckningar som skall scannas. Den 29/10 publicerade vi hemsidan på nätet. 4:4 First class Vi lärde oss att använda First class. Det skapades en konferens, ITIS A-Hammar E10. På denna konferens diskuterade och reflekterade vi över innehåll och layout. Vi såg tillfället att kommunicera med varandra genom datorn.

8 5. Resultat 5 Så här ser hemsidan ut. Bild Hammars skola Startsida Verksamhet Barnen Tema Veckodagbok Månadsbrev Fritids Föräldrar Service ITIS Välkommen till oss i Barnskola 1 I vår klass är vi 22 barn. Vi som arbetar med barnen är: Susanne Andersson, fritidspedagog Anita Carlsson, förskollärare Anita Jakobsson, lågstadielärare Carin Wändal, förskollärare Barnskola 1 Sidan skapad av Susanne, Carin, Anita nov-01 Startsida Detta är den sida du möts av när du kommer till oss i barnskola 1. Verksamhet Här har vi lagt ut grovplaneringen för höstterminen 2001, det finns även information om fasta aktiviteter som t ex gymnastik, skogsutflykt. Barnen Här finns bilder av alla barn och en intervju, där vi får veta hur många de är i familjen, vilket favoritdjur de har och varför just detta djur är favorit. De har även skrivit om sin bästa maträtt och vilket ämne de tycker är bäst i skolan. Barnen skrev själva sin text på datorn och tillsammans med en vuxen redigerades texten. Vi tog även foto på alla barnen som vi satte in 6

9 tillsammans med texten. Denna sida håller på att byggas ut så att under varje barns bild skall det ligga en länk där barnens arbete ska ligga. Dokumentationen görs med texter, bilder från digitalkameran och från scanner. Barnen har visat stort intresse och glädje i detta arbete. Tema Veckodagbok Månadsbrev Fritids Föräldrar Service ITIS Här dokumenterar vi vad som händer i vårt tema. Det är bilder och texter arbetet som publiceras. Ett barn skriver på hemsidan medan de andra skriver i sin veckodagbok. Här berättar barnen vad de har lärt sig och vad som hänt under veckan. Här kan man hitta vår månadsinformation. Här står om våra utflykter och annat som händer. Vi har tre kolumner: en för skola, en för fritids och en för kom-i-håg. Vi gör en presentation av fritidsverksamheten och berättar om hur en dag på fritids ser ut. Här har vi vår planering av våra gemensamma aktiviteter med föräldrar och även med barnen. Här finns också protokoll från tidigare föräldramöten. Denna sida är en servicesida. Här kan man hitta en länk till handlingsplanerna för Hammars skola, en länk till Kristianstads Kommuns sida med blanketter att, det finns även länk till Nosabyskolan där man kan ta sig vidare till sidan där bland annat blanketter för ledighet finns. Här finns vår projektbeskrivning och en länk till ITIS. Innan hemsidan fick sin slutliga form gjorde vi flera misslyckade försök. Vi lärde oss att vi måste göra det i flera olika delar. Index sidan är ett exempel på detta. För att få bilderna att ligga stilla var vi tvungna att göra tabeller som dock inte syntes på webben. Bildernas storlek skapade problem för oss. Vi ville ha små bilder som inte tog stor plats. Redigeringen av bilderna gjordes i Paint Shop. Vi trodde att det skulle vara svårt att länka. Vi lärde oss snabbt att markera texten och infoga länk. Nästa steg var att lägga ut hemsidan på nätet. Vi lärde oss vårt kod-system för vår hemsida och hur man uppdaterar den. Att använda scannern var nu nästa steg.

10 7 Nu uppstod nästa problem. Hur mycket kan varje barn skriva om sig själv? Vad kan vi publicera på hemsidan? Vi diskuterade med föräldrarna och gemensamt kom vi fram till att varje familj själv fick bestämma vad som fick publiceras. En del barn fick inte alls förekomma på bilder. För att vara på den säkra sidan tog vi reda vad personuppgiftslagen (PuL) säger. Vi tolkade det som att det vi lagt ut på hemsidan korrekt. Resultatet av detta blev att barnen fick skriva ner svar på följande frågor: Vad heter du? Hur många är ni i din familj? Vilket är ditt favoritdjur? Varför valde du detta djuret? Vilken är din favoritmaträtt? Vad tycker du är roligast i skolan? Tillsammans med sin text tog vi ett kort som vi publicerade på hemsidan. 8

11 6. Diskussion Det har varit en spännande men också arbetsam tid. Hemsidan har nu legat ute i en månad men vi kan redan se att barnen påverkar föräldrarna att söka information via hemsidan. En del föräldrar har använt e-posten för att komma i kontakt med oss. Vi har fått positiv respons från flera föräldrar. Det är svårt att göra en utvärdering efter så kort tid. Trots att vissa familjer har tillgång till dator önskar de att få månadsbladet i pappersform. Vi hoppas att detta är övergående. Vi tycker att föräldrarna har bättre möjlighet att följa barnens skolarbete genom hemsidan. Tycker de också det? Det får framtiden utvisa. Enstaka föräldrar har velat ta del av hemsidan på våra datorer. Detta visar kanske att de flesta familjer har tillgång till dator på arbetsplats, hem eller på andra ställen. Vi har lagt ner mycket tid på att göra en hemsida för sedan kunna få barnen intresserade och nyfikna på datoranvändandet. För att det skulle bli lätt för barnen fick vi skapa grunden till hemsidan. Därefter fick barnen fylla den med innehåll. I framtiden vill vi att det ska bli naturligt för barnen att lägga in sina arbeten på hemsidan. Hemsidan blir då en form av dokumentation som komplement till annan dokumentering. I framtida perspektiv vill vi att barnen ska ta större ansvar för dokumentationen genom datorn. Detta ska bli en naturlig del i vår under visning. Vi har till viss del använt oss av First class. Eftersom First class används enbart av personalen i Kristianstads kommun måste vi fundera i ett vidare perspektiv hur föräldrarna via datorn ska kunna ha kontakt med skolan. Vi vill hitta ett forum där föräldrarna kan sjukanmäla barn, hämta och skicka information till lärarna. Där föräldrar kan meddela barnens fritidstider osv. Kontakter föräldrar emellan via datorn är en framtidsvision. Vi har inte på något sätt avslutat detta projekt. Detta känns som en början, vi kommer att fortsätta!!

12 Bsk 1 Föräldraenkät bilaga 1 1. Har du dator hemma? 2. Hur arbetar du med datorn? 3. Vad använder du datorn till? På arbetet eller hemma. 4. Använder du mail och hur ofta? (ange gärna mailadress) 5. Vad tycker du om vi skickar information via hemsida och mail? Ex. på information kan vara månadsblad, schema, utflykter. 6. Om du inte har dator hemma, vilka möjligheter har du att kunna använda dator?

13 Bsk 1 barnen bilaga 2 Inventering för att se vad barnen kan om datorer Med stöd av ett protokoll låter vi barnen en i taget visa oss hur man ska göra. 1. Hur startar man datorn? 2. Hur gör man om man ska spela spel? 3. Vad brukar du göra på datorn? 4. Har ni dator hemma? 5. Vad gör ni på datorn hemma? 6. Hur gör man när man ska stänga av datorn?

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun

Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun Dokumentation av projektet Först UTE sen IT 1997-2001 I Nynäshamns kommun. 1 Innehållsförteckning Sammanfattning sid 2 Bakgrund.. sid 3 Finansiering och syfte.. sid 4 Genomförande. sid 5 Arbetet med eleverna...

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

islojd Egen dator i slöjden

islojd Egen dator i slöjden SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN islojd Egen dator i slöjden Keynote- och imoviedokumentation i textilslöjden, år 6 Författare Anneli Skiöld Artikel nummer 5/2011 Skolportens

Läs mer

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld

Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld Lärcentrums slutrapport av projektet Internet för alla välkommen till en ny värld 1 Inledning Lärcentrum i Trollhättan står för de samlade kommunala vuxenutbildningarna i Trollhättan. Här finns SFI (Svenska

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN

SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Slutrapport Projekt 102 Version 1.5 Diarienr: 322-1180/2004 SLUTRAPPORT DIGITAL DOKUMENTATION I FÖRSKOLAN Ort och datum Ort och datum Monica Ulvede Beställare/ Styrgruppens ordförande Cecilia Rydell Projektledare

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Dator en sökmotor på förskolan

Dator en sökmotor på förskolan EXAMENSARBETE Våren 2012 Lärarutbildningen Dator en sökmotor på förskolan En kvalitativ studie om hur datorer används som ett pedagogiskt redskap på förskolan. Författare Soodabeh Haji Akhondi Handledare

Läs mer

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola

Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT. Litorina folkhögskola Projektmaterial FOLKBILDNING MED IT Litorina folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned. Folkbibliotek Direkt. Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi En helt suverän tjänst, det är bra att kunna sitta hemma och ladda ned Folkbibliotek Direkt Pilotförsök: vuxna med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Hösten 2009 Innehåll Inledning... 3 bak g r u n d...

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Redovisning av ITiS-projektet

Redovisning av ITiS-projektet Redovisning av ITiS-projektet Livet på slätten mellan Harberget och Lötälven, ett virtuellt fönster öppet mot omvärlden www.kristinehamn.se [Utbildning/Grundskolor] [Gustavsbergsskolan] [Projekt] Kristinehamn

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer