ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP"

Transkript

1 ITiS-projekt 99/00 Helgedalskolan Barnskola Lärk KAMRATSKAP Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn

2 Bakgrund Vi jobbar på Helgedalskolan i Kristianstad. Helgedalskolan är en 0-5-skola med ca 280 elever. I barnskolan Lärk, där vi arbetar, finns det för nuvarande 30 barn från sex till nio år. Vi som jobbar är Åsa Jönsson, fritidspedagog, Kicki Wemmenborn, lågstadielärare och Maria Jönsson, förskollärare. Vi, Kicki och Maria, var med och startade upp barnskolan på Helgedal för 3,5 år sedan (ht 1996). Åsa började arbeta hos oss i augusti Vårt arbetssätt är att försöka utgå ifrån varje barns egna förutsättningar, därför jobbar vi ungefär hälften av tiden åldersblandat med hela klassen. Övrig tid arbetar vi i olika grupper efter ålder, mognad och kön. Vi jobbar tematiskt där vi försöker få med alla ämnen som en röd tråd i temat. Vi är två arbetslag på skolan som har kommit med i ITiS-projektet. Förutom oss är ett arbetslag i 3-5 med. Att vi på Lärk kom med beror till viss del på att Kicki är IT-pedagog på vår skola. Vår arbetsledning såg dessutom att vi var intresserade av IT i skolan. Vi har bl a gjort en hemsida som redovisning om naturtips sedan vi gick högskolekursen Med naturen som klassrum. Projektidé På Helgedalskolan arbetar vi under läsåret 99/00 med temat KAMRATSKAP, där vi vill arbeta med etiska och moraliska frågor. Vår tanke är att även föräldrarna ska få vara delaktiga i temat för att kunna prata med barnen hemma om dessa frågor. Vi har tillsammans med barnen pratat om hur vi kan nå föräldrarna. Ett sätt är att vi skriver på vårt veckoblad vad vi arbetar med. Ett annat sätt, där barnen skulle kunna vara mer aktiva, är att delge dem av klassens arbete med temat genom att göra en hemsida. Eftersom vi arbetar med en barnskoleklass med barn 6-9 år gamla, tycker vi att det är viktigt att barnen först får upplevelser som de sedan bearbetar med samtal, bild, skrift, drama, musik m.m. I vår bearbetning kan även datorn bli ett viktigt verktyg! När vi startade användes datorn huvudsakligen till färdighetsträning och kunskapsinhämtande genom olika program, samt för enkel ordbehandling som barnen lär sig genom att ta ett datorkörkort. Att skapa en hemsida såg vi som en möjlighet att lära barnen ett sätt att kommunicera på genom att vi kan nå ut till föräldrar och andra. 2

3 Genomförande I klassen har vi kontinuerligt haft kompisprat där vi tagit upp olika moraliska och etiska frågor. Vi har delat barngruppen på olika sätt: i åldersblandade grupper, pojkar/flickor samt i grupper efter pratglada och tystare barn. På religionslektionerna har vi försökt knyta an till temat genom att barnen fått reflektera kring vardagshändelser som hört ihop med religionslektionen. Vi har valt högläsningsböcker som handlat om kamratskap och relationer. Vi läser högt för barnen varje dag under vår fruktstund. Barnen har dessutom själva läst, skrivit sagor, dikter och gjort serier om kamratskap. Under drama och idrott har vi haft samarbetsövningar och lekar. På musiken har även sångerna haft anknytning till temat. Barnen har dokumenterat arbetet i bild och text i form av dikter, egna tankar, berättelser och bokrecensioner. I november månad påbörjade vi arbetet med vårt mål, att bygga upp en hemsida om Kamratskap, där i första hand föräldrar, släkt och vänner ska kunna se vad vi arbetat med och delge oss sina erfarenheter och tankar. Givetvis hoppas vi att vårt arbete ska kunna ge inspiration även till andra. Vi pratade med barnen om skolans tema Kamratskap och frågade hur vi skulle kunna använda datorn till detta tema? Barnen svarade snabbt att vi kunde söka på internet. Kanske hör de ofta talas om internet och tror att det är lösningen på allt. De sade också att vi kunde skriva och rita på datorn. Vi föreslog då att vi skulle göra en egen hemsida om Kamratskap. De skulle ju då kunna skriva, rita samt lära sig lite om internet som vi hittills bara använt lite inom våra tidigare temaarbeten. Idén mottogs positivt av barnen! Vi resonerade om att det var viktigt att veta hur många av föräldrarna som hade tillgång till dator. Barnens spontana förslag var att vi skulle skriva till dem och fråga. Gemensamt skrev de ner följande enkätfrågor som besvarades med ja eller nej: Har tillgång till dator med internet hemma. Har tillgång till dator med internet hos vänner. Har tillgång till dator med internet på jobbet. 3 av 30 svarade nej på samtliga frågor, men dessa erbjuds att titta på skolans datorer. Då de tre aktuella familjerna har barn på fritids, bör detta fungera bra. Barnen fick sedan i uppgift att göra en layout-idé till hemsidan. De fick rita och/eller skriva om sådant som de tyckte att vi skulle ha med. Den vanligaste tanken hos barnen verkade vara att man ska vara snäll mot varandra och inte 3

4 bråka. Detta har vi sedan utvecklat. I Kamratskapstemat har vi fått in tankar om att vara olika - lika, vuxna barn, mobbing, sjukdom, trygghet rädsla, ärlighet, positivt bemötande genom språket och hjälpsamhet. Strax före sportlovet lade vi ut vår hemsida på internet. Våra reflektioner Vi kan konstatera att arbetet gett oss, både barn och vuxna, mycket. Det var bra att vi hade så lång tid på oss med temat. Det har fått växa fram efter hand. Först och främst har vi ägnat tid åt hur vi skulle lägga upp arbetet med kamratskap. Vi ville att moraliska och etiska diskussioner skulle bli en naturlig del i klassens arbete. Vi har fördjupat oss genom att ta del av litteratur och samtalat mycket i arbetslaget. Kamratskap, moral och etik, är ett outtömligt ämne. Behoven i barngruppen skiftar beroende på hur barnen mår och hur sammansättningen är av barnen. Därför kommer arbetet med kamratskap alltid att vara en naturlig del av vårt arbete. Barnen har uppskattat att vi haft rollspel och värderingsövningar och vill gärna fortsätta med det. Genom kompissamtalen märker vi att vi väckt deras medvetande om kamratskap och relationer. Fördelen med den pratglada och tystare grupperingen var att även de lite tystare barnen fick lättare att komma till tals. Det som har berikat oss genom ITiS-projektet har varit att vi utvecklat vårt datoranvändande. Nu känns det som en naturlig del både för barn och vuxna. Barnen har haft lätt för att lära sig att arbeta med Netscape Composer, framför allt sedan vi fick vår videokanon som gjorde det enkelt för oss att visa arbetsgången i storformat för alla samtidigt. Att använda digitalkameran blev väldigt uppskattat av barnen som själva tagit initiativ till fotograferingstillfällen. Barnen har också varit glada över att få se sina målade bilder på datorn sedan de blivit inscannade. Dock var det svårt för oss att ta med barnen till scannern, då denna stod ganska oåtkomligt placerad i ett arbetsrum. Detta kändes ibland som en begränsning. Vi skulle gärna haft en scanner stående i klassrummet. De reaktioner vi fått från föräldrar som sett vår hemsida har varit positiva! Arbetet med hemsidan har även medfört att barn som tidigare inte fått vara med på bild på hemsidan nu får vara med. Vi har också fått många positiva kommentarer från arbetskamrater och ledningen. 4

5 Framtiden I och med ITiS-projektet har vi alla i arbetslaget utvecklat inte bara vårt kunnande om datorn, utan också om hur vi kan använda datorn som en naturlig del i det pedagogiska arbetet. Vi ser nu datorn som en spännande möjlighet i arbetet. Att lägga ut ett temaarbete på hemsidan tillsammans med barnen, så som vi nu gjort med temat Kamratskap, är för oss ett nytt sätt att dokumentera på. Det är ju något visst med att kunna se sina teckningar och sina texter på internet. Våra erfarenheter är bara positiva och därför skulle vi kunna tänka oss att hålla vår hemsida aktuell med nya teman som pågår hos oss i framtiden. Ett av våra syften var ju att på ett nytt sätt nå ut till bl a föräldrarna och att låta barnen hitta ännu ett sätt att kommunicera på. Ännu ett steg i denna riktningen vore att starta en s k plattform på Buf-online där vi i klassen och föräldrarna skulle kunna kommunicera, sprida information och liknande. Vi funderar också på att undersöka föräldraintresset för att skicka hem veckobladet via e-post till dem som har möjlighet att ta emot det, medan övriga får det skriftligt. (En miljöåtgärd!) Vi i arbetslaget känner att vi gärna vill gå vidare ytterligare inom ämnet att använda IKT i det pedagogiska arbetet med barnen. Därför kommer vi att söka till högskolekursen Praktisk IKT i skolan, 5 p som kommer att gå på Högskolan Kristianstad under hösten 2000 och våren Maria Jönsson Åsa Jönsson Kicki Wemmenborn 5

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola

Projektmaterial. DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Projektmaterial DET GÅR LÄRA GAMLA HUNDAR ATT SITTA! PRO folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net Det går

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med

Björkö skola. Vetlanda Kommun. Att Bry Sig. Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar. Projektarbete i samband med Björkö skola Vetlanda Kommun Att Bry Sig Anette Arvidsson Anita Ericsson Maud Hellström Carin Henrysson Åsa Vadhammar Projektarbete i samband med ITiS arbetslagsutbildning vt-2001 Handledare: Margareta

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan

ItiS Väskolan HT 2002. Din Kropp. Projekt av Arbetslag D / Väskolan Din Kropp Projekt av Arbetslag D / Väskolan DIN KROPP Introduktion Vårt arbetslag hör hemma på Väskolan utanför Kristianstad. Vi undervisar dagligen elever i åk 6-9, men har i detta projekt valt att arbeta

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008.

Elevers medskapande i lärprocessen, 7,5 p EN BRA LEKTION. Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess. Tatjana Trivic Uppsala, 2008. EN BRA LEKTION Några elevers syn på elevaktiv lärandeprocess Tatjana Trivic Uppsala, 2008. 1 INLEDNING Förmåga att lära är förunnat alla människor. Att vara lärare är, bland annat, att hjälpa människor

Läs mer

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson

Vi är inte bra på barn som Oscar hur kan vi bli det? Lena Pettersson En berättelse om en skola som stod frågande inför en enskild elev och hur de idag arbetar i skolan så att både den enskilde eleven och hans kamraters behov av en bra undervisning tillgodoses. Vi är inte

Läs mer

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se

Övning: 4- Hörn Tidsåtgång: ca 10-45 min. www.ens2000.se VÄRDERINGSÖVNINGAR Värderingsövningar är ett pedagogiskt sätt att träna sig i att stå för en åsikt och ett bra sätt att inleda samtal i frågor som saknar givna svar. Deltagarna ges tillfälle att tänka

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren

Projektrapport från. BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002. Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren Projektrapport från BAL:s hemsida Önnestads Folkhögskola 2002 Thomas Andersson Per Carlman Pär Larsson Handledare: Peter Sandgren 1 Bakgrund Sedan 1980 bedriver vi en behandlingsassistentlinje (BAL) på

Läs mer

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola

Projektmaterial. Molkoms folkhögskola Projektmaterial IT-KOMMUNIKATION - HANDIKAPPAR DET? Molkoms folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net MOLKOMS

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs

ITiS på Önnestadsgymnasiet. Ekologisk framtid. Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs ITiS på Önnestadsgymnasiet Ekologisk framtid Mats Andersson Ylva Glimfeldt Gunilla Underdahl Kristian Krebs Innehåll 1. Projektbeskrivning 1.1 Genomförande 1.2 Mål 1.3 Utvärdering 2. Bakgrund 2.1 Projektidé

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Min pappa har Asperger syndrom

Min pappa har Asperger syndrom Min pappa har Asperger syndrom Magnus Stephensen Min pappa är ingen Asperger-pappa. Min pappa har däremot diagnosen Asperger syndrom. En diagnos är ju, när det kommer till kritan, inte mer än en benämning

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12.

KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2011/12. Förskoleklass årskurs 6 Enhet: Sandbackaskolan Rektor: AnnChristin Karlsson, rektor F 3 och särskolan Maria Lindström, rektor 4 6 och förberedelsegruppen 1. KOMPETENSUTVECKLING.

Läs mer

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan

BYGG OCH KONSTRUKTION. en av flera lekhörnor i förskolan Institutionen för pedagogik och didaktik BYGG OCH KONSTRUKTION en av flera lekhörnor i förskolan Ann Cathrine Mathson Examinationsuppgift Kvalitetsutveckling genom aktionsforskning 7,5 hp. Januari 2010

Läs mer

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola

Projektmaterial DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING. Runö folkhögskola Projektmaterial POWER TO THE PEOPLE - DELTAGARSTYRD NÄTTIDNING Runö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning

www.triaden.eu Utvärdering Triaden 2013-2014 Innehållsförteckning Utvärdering Triaden 2013-2014 På följande sidor presenterar vi utvärderingen av Triaden läsåret 2013-2014. Vi vill tackar alla som på något vis har deltagit! Vänliga hälsningar Steve Olsson Kruse, Triadenansvarig

Läs mer

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan

Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Kvalitetsredovisning läsåret 2009-2010 Klippan Öster Bofinkenskolan Vedby skola Förskolan Täppan Innehållsförteckning I. Klippan Öster läsåret 2009-2010 s 3 II. Organisation s 4 Ledningsgrupp Administration

Läs mer

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel

Retorik i skolan - ett praktiskt exempel 8 ı RetorikMagasinet nr. 37 Vår 2008 Karin Beronius Karin Beronius är adjunkt i språk och utbildare i retorik. Skolpriset SPIRA och Utbildningsakademins Stora Pris 2002 för Älvdalsskolans arbete med retorik.

Läs mer