Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv"

Transkript

1 Östergård Del av Vittskövle 15:3 - Svalöv

2 FASTIGHETSBESKRIVNING ÖSTERGÅRD Fastighet: Ägare: Del av Svalöv Vittskövle 15:3, Svalöv församling, Skåne län Per Erik Vikberg Vittskövle Östergård Svalöv Tax.värde: 2013 års värde Proportionerat Åkermark :- Ekonomibyggn :- Bostad :- Tomtmark :- Totalt ca :- Areal: Enligt taxeringen Åkermark ca 22,3 ha Övrig mark ca 2,7 ha Totalt ca 25 ha Mark: Klass enligt fysisk riksplanering: 8 Ersättningsnivå EU: Region 1 Jordart bestående i huvudsak av lättlera med relativt höga mullhalter Och i allmänhet mycket gott näringstillstånd. Jorden är kraftigt uppgödslad med svingödsel. Stödrätter ingår. Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

3 Produktion: Sugganläggning i mycket bra skick för ca 308 suggor i produktion. 44 suggor i sju grupper, totalt 16,55 grisningsomgångar per år. Detta innebär att gården är helintegrerad med en årsproduktion om ca färdiga slaktsvin, samt viss försäljning av smågrisar. Mycket gott hälsoläge med fina produktionsresultat. Egen rekrytering genom alternerande återkorsning, avelsmaterial från Avelspoolen. Samtliga stallar har blötutfodring från WEDA-kök, BW-plus system, (två köksavdelningar). Egen fodertillverkning med bas i egenproducerad spannmål kompletterad med koncentrat och premixer samt rapsmjöl och drank. Byggnader: Mangårdsbyggnad Ca 15,5 x 10 = 155m 2 byggnadsarea samt poolrum om 13 x 7m = 91m 2. Total inredd yta ca 350m 2. Uppförd 1913 i putsat tegel under tegeltak. Blyinfattade fönster. BV: Entré, hall med toalett i kakel/klinker, matsal, två salonger varav en med öppen spis. Parkettgolv. Köksentré med tvättstuga, kök och kontor med klinkersgolv. Tillbyggt poolrum uppfört 1979 med väggar av tegel, golv av klinker och skiffer med pool om ca 7 x 3,25m samt bar och dusch. Bastu och dusch med kakel/klinker en trappa ned. Larmanläggning. OV: Hall, fyra sovrum, bad och toalett i kakel och klinker samt klädvårdrum. Källare under del av huset. Byggnaden värms genom värmepump (stallvärme) samt elkassett. Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

4

5 Carport Med plats för två bilar samt idag inrymmande oljetank om 10 m 3 för uppvärmning av slaktsvinstallar. Ekonomibyggnader Grisnings- och tillväxtstall Ca 49 x 30m = 1 470m 2. Stall från 2002 i betongväggar under plåttak. Innehåller fyra avdelningar för 44 boxar för grisning och tillväxt, dvs totalt 176 kombiboxar. Infomatic-utrustning, spalt och golvvärme. Vidbyggt utrymme för halm, spån mm. Sinsugg- och betäckningsstall Ca 43,5 x 31m = 1 348m 2. Uppfört 2002 i betongväggar under plåttak. 104 platser i betäckningen på djuppströbädd, 2 galtboxar, 14 boxar för rekrytering samt 168 ätbås för sinsuggor med skrapgång och liggytor. Isolerad hall med nockventilation (UBA) Personalutrymme och foderkök mm Beläget mellan de båda ovan beskrivna stallen. Personaldel bestående av två omklädningsrum, dusch, toalett samt kombinerat kontor och lunchrum med kyl, frys, micro mm. Klinkergolv med värme i personalutrymmet. I foderköket finns kyl för medicinförvaring, klimatskåp för semin, tvättmaskin och torktumlare. Totalt ca 80m 2. Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

6 Slaktsvinsstall I Ca 39 x 14m = 546m 2. Uppfört 1962 i tegel under eternittak. Inrymmer 456 platser inkl sjukboxar. Renoverat 2002 med ny inredning, spalt, golv, golvvärme, skraputgödsling och ventilation. I förlängningen av stallet är gårdens centrala foderkök samt ett litet kontor inrymt. Slaktsvinsstall II Ca 70 x 14m = 980m 2. Uppfört 1971 i trä, klätt med plåt under plåttak. Två avdelningar á 396 platser inkl sjukboxar, totalt 792 platser. Renoverat med ny inredning, spalt och golvbeläggning (epoxi), ventilation, golvvärme och skraputgödsling. Slaktsvinsstall III Ca 60 x 28m = 1 680m 2. Uppfört 1967 i putsad leca under plåttak, yttertaket byttes Tre avdelningar, avdelning 1 används till rekrytering, 102 platser, avdelning 2 med 472 slaktsvinsplatser, avdelning 3 med 584 slaktsvinsplatser. Stallet renoverades med ny inredning, ny golvbeläggning (epoxi) vatten och matning till golvvärmen. Stallet har golvvärme och skraputgödslingar. Det finns plats för ca slaktsvin, och 102 rekryteringsdjur totalt platser i slaktsvinstallarna. Gödselvård, spolplatta, invallning dieseltank Brunnar om m 3 = 5805 m 3 plus pumpbrunnar. Fastgödsel platta om 180m 2 med stödmurar. Spolplatta om ca 110 m 2 samt gjuten invallning för dieseltankar. Avlopp till oljeavskiljare. Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

7 Spannmålslager, tork, torksilo Ca 40 x 9m = 360m 2. F d stall uppfört i tegel under eternittak i två plan. Används idag som lager till reservdelar mm. Genomfart med elevator, tippgrop, varmluftstork Cimbria 3,5 ton/h samt spannmålsfickor. Dessa används för lagring av spannmål, inköpta protein råvaror samt som råvarubehållare till foderberedningen. Torksilor I anslutning till spannmålshanteringen finns två torksilor med omrörning. Total kapacitet för ca ton. Panna för tillsatsvärme. Transport till och från silorna sker med transportör via elevator och tippgrop i genomkörningen. Körvåg Helautomatisk friliggande körvåg med dator och skrivare. Används framförallt till vägning av spannmålsskörden. Dranktankar Tre ståltankar med en sammanlagd lagringskapacitet om ca 150 m 3. Maskinhus, f d kontor och häststall Ca 32 x 8,5m = 272m 2. Uppfört i tegel och trä under eternittak. F d kontor om ca 40m 2, valv om ca 18m 2, häststall med två boxar och resterande del maskinhus med gjutet golv. Används idag som verkstad och lager. Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

8 Halmlager Ca 13 x 8m = 104 m 2. Uppfört i anslutning till stall II. Maskinhall Ca m 2. Uppförd 2009 i plåt på stålkonstruktion under plåttak. Gjutet golv. Reservelverk Helautomatisk Scania DS14, generator Asea, 280 Kva, 404A. Maskinhus, carport Ca 250m 2. Uppfört i plåt under plåttak i anslutning till stall III. Gödsel: Vatten: Avlopp: Spridningskontrakt kan ordnas. Eget vatten från grävda och djupborrade brunnar. Septiktank, inget föreläggande. Bef. pantbrev: :- Läge: Sammanfattning: Ca 5 km norr om Marieholm mellan Svalöv och Eslöv Flera ekonomibyggnader går även att använda till annan produktion. En välbelägen fastighet med ett trevligt boende och god potential att utveckla vidare. Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

9 Visning: Visning sker efter överenskommelse med Skånegårdar, Tillträdesdag: Försäljning: Efter överenskommelse. Fastigheten säljes i sin helhet till högstbjudande. Säljaren har fri prövningsrätt. I enlighet med fastighetsmäklarlagen vill vi upplysa om och understryka det ansvar att undersöka fastigheten som åligger en köpare. Detta innebär bl a att en köpare utöver att informera sig av mäklaren tillhandahållna uppgifter/handlingar, har ansvaret för att förvissa sig om fastighetens fysiska skick. Observera även att denna beskrivning endast är att betrakta som ett hjälpmedel för intressenter och att intressenter på egen hand får kontrollera måttuppgifter med mera om så önskas. Köpekontraktet kommer att innefattas av en friskrivningsklausul. Vid köpekontraktets undertecknande ska handpenning om 10 procent erläggas. Säljaren är ej tvingad att ta högsta bud och kan dessutom när som helst avsluta eventuell budgivningen och välja köpare. Efter det att eventuell budgivning är avslutad kommer köparen få veta vilken motpart som budgivningen till sist stod emot. Beg. pris: 20 Mkr eller högstbjudande för fastigheten. Djur och lager förvärvas efter särskild överenskommelse och köpeskilling. Lund den 3 februari 2015 Skånegårdar AB Dag Magnusson Lars Skoog Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

10 FASTIGHETSVÄRDERING Fastighet: Ägare: Metod: Underlag: Del av Svalöv Vittskövle 15:3, Svalöv församling, Skåne län Per Erik Vikberg Vittskövle Östergård 1155, Svalöv , Ortsprismetoden á la carte Okulärbesiktning och samtal med ägaren i mars Arealerna nedan är enligt SAM 2014 DELVÄRDEN Mark: Åker, stödrätter, jakt, sockerbetor 22,3 ha x : :- Byggnader: Mangårdsbyggnad, tomt, poolrum :- Suggstallar * 308 pl x : :- Slaktsvinsplatser * pl x 1 500: :- * inkl rekrytering, foderberedning, gödselvård, reservelverk mm. Spannmålslager, tork, torksilor, körvåg ton x 1 200: :- Maskinhall m 2 x 900: :- Maskinhus, f d kontor och häststall :- Summa byggnadsvärden :- Summa delvärden :- Vi uppskattar denna dag fastighetens marknadsvärde till TJUGOMILJONER/SEK :-/KRONOR. Lund den 3 februari 2015 Skånegårdar AB Dag Magnusson Civilekonom Lars Skoog Lantmästare Bredgatan 25 Telefon Momsreg.nr SEB Skandinaviska Enskilda Banken LUND Telefax Innehar F-skattsedel Klienters konto: Suéde Styrelsens säte: Lund Bankgiro:

11

12 OBS avser hela fastigheten före avstyckning

13 OBS avser hela fastigheten före avstyckning

14 OBS avser hela fastigheten före avstyckning

15 OBS avser hela fastigheten före avstyckning

16

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG

DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG DEL AV BREDAL ÅTVIDABERG FASTIGHETSBESKRIVNING Del av Bredal Fastighet: Adress: Ägare: Tax.värde: Del av Åtvidaberg Bredal 1:14, Åtvid förs., Östergötlands län Området utgör ett område av ca 1 ha enligt

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30

Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Havsnära familjevilla! Kungsvägen 30 Husfakta PRIS 2 875 000 kr ADRESS Kungsvägen 30, 302 70 Halmstad FASTIGHETSBETECKNING Frösakull 1:46 BOSTADSTYP Friliggande villa BYGGNADSTYP 1 ½-plans villa BYGGÅR

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud

Fritidshus Öje. Pris: 330 000 kr eller bud Fritidshus Öje MALUNG-SÄLEN ÖJE 25:5 Vackert beläget fritidshus eller enklare permanentboende i Öje. Rymlig tomt med traditionell ladulänga samt närhet till affär, natur och bad. Pris: 330 000 kr eller

Läs mer

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT!

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! RYMLIG VILLA! INTRODUKTION Välkommen till Grönsaksstigen 22 LINDA TOSSMAN Rymlig souterrängvilla på Norräng. 5 rok, varav 4 sovrum. Öppen planlösning

Läs mer

En trygg bostadsaffär bostadsrätt

En trygg bostadsaffär bostadsrätt En trygg bostadsaffär bostadsrätt sid 1 (4) Juridisk information till dig som köper eller säljer en bostadsrätt Avtalet är bindande För att köpet ska vara giltigt måste vissa formkrav i lagen följas. Avtalet

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

Gediget bostadshus med källarvåning, altan samt fristående garage på Musterivägen i Godby

Gediget bostadshus med källarvåning, altan samt fristående garage på Musterivägen i Godby Gediget bostadshus med källarvåning, altan samt fristående garage på Musterivägen i Godby Presentation Gediget bostadshus med källarvåning och fristående garage på Musterivägen 9, i attraktivt läge i Godby.

Läs mer

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström

BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström BOSTADSHUS i 1½ plan jämte markområde ca 2,6 ha i Torrbolstad by i Finström Presentation Ett charmigt och mycket välskött bostadshus som ursprungligen är uppfört i stående stock år 1934 i 1½ plan med hel

Läs mer

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov?

Boverket. Fastighetsskatten. - en miljöbov? Boverket Fastighetsskatten - en miljöbov? Fastighetsskatten en miljöbov? Boverket 2005 Titel: Fastighetsskatten en miljöbov Utgivare: Boverket april 2005 Upplaga: 1 Antal ex: 200 Tryck: Boverket internt

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Bo-ekonomen Innehåll Förord...3 Kan samhällsekonomin påverka dina boendekostnader?...4 Inflation...4 Hög- och lågkonjunktur...4 Räntemarknaden...5 Vilka lån ska jag ta?...5 Lånelöfte... 7 Kontantinsats...

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

Så bor du i Brf Sjöblick

Så bor du i Brf Sjöblick Så bor du i Brf Sjöblick När du köper en nyproducerad bostadsrätt är fördelarna många gentemot att köpa en äldre. Bostäderna håller en hög standard och är byggd med dagens människors behov i tankarna.

Läs mer

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion

HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING. Grisproduktion HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 9 Grisproduktion 2013 Nils Helmersson, HIR Malmöhus Lars Neuman, LRF Konsult Författare Huvudförfattare till denna del är Nils Helmersson, ekoingenjör och energirådgivare

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm

Brf Skålen 18, Norra Stationsgatan 115, 113 64 Stockholm Brf Skålen 18 Bostadsrättsföreningen Skålen 18 Välkommen Välkommen till bostadsrättsföreningen Skålen 18! Nedan följer lite information om föreningen, dina rättigheter och skyldigheter. Tillägg eller förändringar

Läs mer

Bolån steg för steg när du köper bostad

Bolån steg för steg när du köper bostad Bolån steg för steg när du köper bostad Innehåll Bolån hos SEB enkelt, flexibelt och tryggt!... 4 Att tänka på när du köper bostad... 6 Tips från Jens... 7 Bolån steg för steg... 10 Så här sätter vi bolåneräntan...

Läs mer

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län Sida 1 av 11 Planbeskrivning Samrådshandling Diarienummer: PLA 12-39 Datum: 2013-07-03 Handläggare: Karin Hultén för fastigheten STÖCKE 33:1 inom Stöcke i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Så fyller du i blanketten!

Så fyller du i blanketten! Så fyller du i blanketten! På Stödrättsbörsen behöver du bara en blankett för att anmäla hur mycket du vill köpa respektive sälja och till vilket pris, därefter sköter Stödrättsbörsen resten. Vi letar

Läs mer

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro

Hus Villan. Vänern, vardagsrum. Charmigt kvarter nära natur och bad. Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro Hus Villan Vänern, vardagsrum Charmigt kvarter nära natur och bad Välkommen till Nya Bro etapp 2, Upplands-Bro 2 Peab reserverar sig för eventuella ändringar och tryckfel. Bilder kan skilja sig från verkligheten.

Läs mer

Kundundersökning Halmstad Arena Bad

Kundundersökning Halmstad Arena Bad Kundundersökning Halmstad Arena Bad Februari 2012 Foto: Fröken Fokus TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning Sammanfattning...2 1. Inledning 3 1.1 Halmstad Arena Bad 3 2. Syfte 4 3.Metod

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt Deklarera 2015 Försäljning av bostadsrätt Broschyren innehåller även information om uppskov. Innehållsförteckning Deklarera försäljning av bostadsrätt 2 Olika sätt att lämna blankett K6 3 Hur du beräknar

Läs mer