KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte"

Transkript

1 KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 19 nvember 2008 kl Förslag till dagrdning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprp ch fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga m mötets stadgeenliga utlysande 4. Fastställande av dagrdning för årsmötet 5. Val av rdförande för årsmötet 6. Val av sekreterare för årsmötet 7. Val av två justerare att jämte rdföranden justera prtkllet ch vid behv vara rösträknare Sidan 8. Styrelsens berättelse för verksamhetsåret inklusive eknmisk redvisning Revisinsberättelse Fastställande av resultaträkning ch balansräkning 11. Fråga m ansvarsfrihet för styrelsen för den tid redvisningen mfattar 12. Behandling av styrelsens förslag till årsmötet Förslag till nya stadgar (se bilaga1) 13. Behandling av inkmna mtiner Fastställande av verksamhetsplan ch budget för Fastställande av avgifter för Fastställande av styrelseinstruktin, medlemsinstruktin ch miljöplicy Val av Sällskapets rdförande för det kmmande verksamhetsåret Val av ledamöter i styrelsen Val av revisrer ch revisrssuppleant Val av valberedning varav en sammankallande Övriga frågr (mastskjul, långfärdsseglare, kvinnliga seglare, senirseglare m m) 22. Årsmötets avslutande 1

2 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2007/08 Nu när vi är framme vid årsredvisning ch verksamhetsberättelse ch summerar året sm gått, så blir man impnerad ch stlt över de insatser ch det arbete sm lagts ner, inte minst med tanke på att det i huvudsak är ideellt arbete sm utförts. När man summerar antalet funktinärer sm jbbat i sektinerna ch därtill adderar alla andra sm bidragit ch jbbat med punktinsatser, så hamnar vi med all säkerhet en bra bit över hundratalet sm på ett eller annat sätt aktivt deltagit i föreningsarbetet. Styrelsens arbete är i strt att förvalta ch följa upp föreningens arbete samt att titta framåt. Jag känner str tillförsikt med styrelsens arbete ch vill tacka styrelsen för detta. Samt ett varmt tack till alla sm bidrar till att KSS frtsätter med att segla med flaggan i tpp! Ordförande Lage Backman Styrelse Lage Backman The Arndt Per Edberg Niclas Björkman Claes Källqvist Mrgan Svenssn Trnd Reimers Peter Karlssn Lars-Olf Thyberg B Hägerman Rnnie Nilssn Jnas Lvén Valberedning Gunnar Åberg, sammankallande Örjan Hultvall Olle Eresund rdförande sekreterare kassör rdförande i ungdmssektinen ledamt i ungdmssektinen rdförande i seglingssektinen ledamt i seglingssektinen rdförande i Nabbensektinen rdförande i hamnsektinen ledamt i hamnsektinen rdförande i medlemssektinen, inkl. marknad/infrmatin ledamt Revisrer Carin Månssn, rdinarie Gunnar Gärdin, rdinarie Klas Nerman, suppleant Övriga funktinärer Varje sektin har genm sektinsrdförandens försrg rekryterat de funktinärer sm ansetts nödvändiga. Genm bl.a. dessa funktinärers ideella ch uppffrande arbete har vi även i år kunnat hålla hög standard på vår verksamhet ch våra anläggningar i gtt skick. Följande har varit aktiva funktinärer inm respektive sektin: Medlemssektinen inklusive marknad ch infrmatin Rnnie Nilssn Ordförande Brun Harryssn Vice rdf./klubbmästeri Rune Överfjrd KSS Kansli/Dataprgramansvar Jan-Erik Edström KSS Kansli/Regatta Kristina Eresund KSS Kansli Lisa Lindgren KSS Kansli Hans-Erik Birge KSS Kansli Gunnar Anderssn KSS Kansli Ulf Berglund KSS Data/Marknad Mikael Nrdlander KSS Webb Martin Backlund KSS Webb Mats Anderssn Klubbmästeri Kajsa Anderssn Klubbmästeri Tmmy Grund Klubbmästeri The Arndt Prjekt 2

3 Hamnsektinen Hamnchef/rdförande Lars-Olf Thyberg Vice rdförande B Hägerman Bryggplatsansvarig Gunnar Anderssn Nattvaktslistr/säkerhetsansvarig B Hägerman Samrdning bryggr Anders Carlssn Sjösättning/upptagning Lars Jhanssn Besiktning, drift av kran Tmas Bergqvist Ansvarig traktrförare Claes Thunberg Ansvarig uppställning båtar Anders Edvall Ansvarig Marinan Anders Frsman Nyckelansvarig Gunnar Anderssn Pålkran, arbetsbåt Alf Gustavssn Vatten ch markunderhåll Karl-Axel Anderssn Underhåll av maskiner B Eberhard El-handläggare Lennart Lindberg Byggnadsansvarig Jan-Olf Odehlm Båtskjulsansvarig Hans Erwald Medlemsavgifter Åke Thörnqvist Miljö Lars-Olf Thyberg Utöver vanstående är ytterligare ca 20 man engagerade sm kran- ch traktrförare. Ttalt är vi ca 40 man sm jbbar sm hamnarbetare. Ungdmssektinen Eknmisektinen Niclas Björkman rdförande Per Edberg rdförande Claes Källqvist Åke Hörnqvist medlemsinbetalningar Gunnar Åberg båtansvarig Niklas Hagman instruktör Olle Brgsten instruktör Hans Hägerström instruktör Seglingssektinen Mrgan Svenssn Ordförande, Tävling / Seglingsledare Resultat / IT Trnd-Erik Reimers Vice Ordförande, Dmare, Tävling /Seglingsledare Resultat / IT Lars Hrnevall Dmare Vakant Sprtchef Trsten Jarnstam Media/Infrmatin Patrik Nylund Tävlingsledare/Prjektledare / AIS Patrick Carlén Tävlingsledare Lennart Börjessn Tävling / Seglingsledare Lars Janssn Tävling / Seglingsledare Lennart Gustafssn Seglingsledare Niklas Hagman Tävling / Seglingsledare, Priser/Seglingsmaterial Daniel Grund Tävling / Seglingsledare, Priser/Seglingsmaterial Anders Olssn Master Stefan Bjureus Kntaktlänk RVR Lars Gunnar Svenssn Funktinär Tmmy Grund Funktinär Gunnar Åberg Funktinär B Hägerman Funktinär Jerry Olssn Funktinär Vuxenseglarna Elin Frändberg Funktinär Vuxenseglarna 15 KSS medlemmar Funktinärer VenernCup 3

4 Segling för rörelsehindrade Nabbenfuntinärer 2008 Göran Hellbrg Ansvarig Peter Karlssn Ordförande Mats Anderssn Kjell Anderssn Vice rdförande B Hägerman Per Stenberg Diversearbetare Claes Thunberg Leif Alte Diversearbetare Håkan Nyström Ulf Jannerlöv Diversearbetare Jnny Sköld Trbjörn Olsn Diversearbetare Lena de Vgel Jnas Bjuresäter Diversearbetare Lisa Anderssn Björn Lindskg Diversearbetare Mnica Dahl Martin Lindskg Diversearbetare Raul Wall Rlf Nrdengren Diversearbetare Leif Nyhlén Diversearbetare Lars Olsn Diversearbetare Perlf Svenssn Diversearbetare Anders Frsman Diversearbetare Dan Sjöstedt Diversearbetare Annika Frhm Diversearbetare Klubbfakta Medlemmar Individuellt betalande Varav stödmedlemmar Senirer Junirer Hedersmedlemmar 3 Betalande familjer Familjemedlemmar 620 Ttalt antal medlemmar Varav kvinnr Båtar Segelbåtar Mtrbåtar Mtrseglare Ttalt antal båtar Bryggplatser Med el Utan el Ttalt Vinteruppläggningsplatser Fasta båtskjul Presenningsskjul På planer ? Antal serviceavgifter 283 Ttalt antal platser ? Styrelsearbetet allmänt Styrelsen har under verksamhetsåret haft 15 prtkllförda sammanträden. Vårmöte hölls Sektinerna har fungerat självständigt ch ansvarat för den löpande verksamheten enligt sina respektive verksamhetsplaner ch budgetar. Avrapprtering har skett kntinuerligt på styrelsesammanträdena. Samtliga styrelsemötesprtkll finns tillgängliga i klubbhuset. 4

5 Sektinsverksamheter Nabbensektinen Nabbensektinen har under verksamhetsåret haft 4 möten förutm arbetshelg, vår- ch höststädning. Besöksfrekvensen på Nabben har varit relativt hög under smmaren. Bastun har varit välbesökt ch vi har för nästkmmande år införskaffat ved eftersm förbrukningen är str. Två veckr efter midsmmar fick vi återigen besök av två får, det visade sig att de var dräktiga ch vi fick fyra lamm vilket gladde både vuxna ch barn. Följande förbättringar är gjrda. Ny inre brygga sm är sammanfgad med den yttre till en enhet. 2 st rutschkanr till stranden Ramp till däcket vid grillstugan. Trasiga fönster har bytts ut. Bjar har förnyats ch tenar har bytts. Däck vid bastun för tvagning. Nya gardiner i klubbhuset ch svstugan.. Renverat papptaket till grillstugan. Utöver vanstående sker naturligtvis nrmalt underhåll. Jag har sm nabbenrdförande fått många önskemål från våra medlemmar på förändringar ch förbättringar. Det är alltid glädjande när medlemmar kmmer med förslag, det tyder på att det finns intresse för vår klubbö. Psitivt för verksamheten är att vi har fått två nya familjer till nabbensektinen under året. Jag vill rikta ett strt tack till alla sm har hjälpt till med arbetet, rdnat med mat ch fika m.m. på Nabben under året För att vi ska klara av arbetet ch underhåll bör vi utöka nabbensektinen med nya funktinärer. (Minst två familjer) Peter Karlssn Medlemssektinen inklusive marknads- ch infrmatinsverksamheten Klubbmästeriet Sektinen har under våren -08 arrangerat två "KSS Kafékvällar Cafékväll den 13 februari Vänersjöfart Cafékväll den 17 maj Guidad tur i NWT-huset Luciafirande genmfördes (-07) traditinsenligt med sång av KSS eminenta blandade kör ch rkester. En traditin sm bör bevaras. "Nyårsglöggen" genmfördes ckså traditinsenligt på nyårsdagen där att antal medlemmar bjöds på glögg ch pepparkakr. Trettndagsbalen genmfördes med elegant uppklädda damer ch herrar. Klubbmästeriet har även hjälpt till vid några pubkvällar ch middagar sm VenerCup arrangemangen. Utbildningen Samarbetet med Medbrgarsklan har inte varit aktivt under det gångna året, eftersm vi från KSS sida inte har haft någn utbildningsansvarig. Kntakt har tagits med dem för att få igång några kurser under vintern/våren -09. Klubblkalen Vårt klubbhus har varit flitigt utnyttjat under året. Lunch ch kaffegänget samlas dagligen, under den aktiva seglingssäsngen säsngen samlas seglarna varje nsdag för att äta krv med tillbehör ch snacka m kvällens resultat. Pubaftnarna sm Mrgan ch hans gäng arrangerat har varit välbesökta kvällar för att inte tala m Kulturkvällarna med sktska dftande inslag ch där smaklökarna satts på prv hs kulturintresserade KSS:are. Klubblkalen har dessutm varit uthyrd vid 10 tal tillfällen under året. 5

6 Kansliet Vår kanslipersnal har kmmit igång bra med sitt arbete. Vi är nu 5 persner sm sköter den administrativa delen för KSS. Medlemsregistrering med ändrade uppgifter, registrering ch kntakter med nya medlemmar, fakturering av medlemsavgifter, Seglarhamnar i Vänern mm. Prgramvaran för vårt datasystem har under året utvecklats vidare tack vare Rune Överfjrd sm gör att fler administrativa funktiner underlättas. Klubbtidningen Regatta Regatta har under året fått ett lite mer "tidnings-stuk". En av KSS medlemmar trdde ett krt ögnblick när han tg upp tidningen att han hade fått tidningen Segling i sin brevlåda. Ett bra betyg år vår redaktör Jan- Erik Edström sm har lagt ner ett mycket fint arbete för vår tidning, såväl på mslaget sm på innehållet ch inte minst layutmässigt. Han tänker jbba vidare med sin redaktin ch utveckla tidningen vidare. Tidningen har under det gångna året gått ut till ca 700 adresser med 4 tidningar ch två blad. Vi har haft ttalt 13 annnsörer i Regatta. Seglarhamnar i Vänern Nylanseringen av bken Seglarhamnar i Vänern blev en succé. Redan i september, fyra månader efter lanseringen av bken, har vi nått den punkt då kstnaden för tryckningen är intjänad. KSS Hemsida KSS nya hemsida har fått ett rdentligt ansiktslyft. Mikael har lyckats med att få till en hemsida sm tekniskt sett har gett ss en möjlighet att utveckla hemsidan ytterligare. Under året sm gått har bl.a. seglingssektinen lagt ut seglingsresultaten från t.ex. Onsdagsseglingarna på nätet bara några minuter efter det att sista båten gått i mål. Fler ch fler går nu in på vår hemsida ch tar del av den infrmatin sm vi ger ut. Våra annnsörer i Regatta har nu möjligheten att även köpa reklamplats ch länka den till sin egen hemsida. Sm rdförande i medlemssektinen har min främsta uppgift även under 2008 varit, att arbeta med frtsatta frågr sm: Var befann vi ss? (Nuläget 2007) Vart skulle vi? (Målet 2008.) Hur skulle vi kmma dit? Var befann vi ss i slutet av 2007? En ny kanslipersnal En ny Regattaredaktör En ny pressansvarig Klubbmästeriet behövde fler medarbetare. En ansvarig för intern/extern inf./marknadsföring/annnsförsäljning saknades. Ingen ansvarig för utbildningsfrågr. Ingen ansvarig för fadderverksamheten. Vart skulle vi? (Vårt mål!) Målet för 2008 års verksamhet var att i första hand att vidareutveckla kanslifunktinen ch dess arbete bl a med, medlemsmatrikeln, fakturering, registrering av ch infrmatin till nya medlemmar, de nya bryggavgifterna samt arbetspliktsadministratin mm. Krt sagt, att se till att sektinens lika funktiner skulle fungera ch bemannas. Regatta skulle utvecklas ch få ett mera tidningsstuk layut- ch innehållsmässigt. KSS hemsida skulle utvecklas ch mer likna en webbtidning. En pressansvarig skulle ha hand m presskntakterna för mer infrmatin m KSS ch vår verksamhet. Fler aktiva medlemmar i Klubbmästeriet. IT-funktin skulle utvecklas Fadderverksamheten skulle startas. 6

7 Hur skulle vi då kmma dit? Arbetet bestd i att dela upp arbetsuppgifterna mellan vår kanslipersnal sm registrering, fakturering, bemanning på kansliet på tisdagarna mm. Frtsatt arbete med att gå igenm medlemsansökningarna under året för att få uppgifter m vad våra nya medlemmar kunde var intresserade av att arbeta med. Sedan bearbeta dessa med infrmatin m klubbens målsättning ch att arbetsplikt gäller då vi är en intresseförening sm bygger på ideell verksamhet. Hur har vi då lyckats med vår målsättning? KSS kansli har nu 5 medlemmar sm gör ett mycket bra arbete för KSS ch dess medlemmar. Kanslifunktinerna har utvecklats vidare. Registrering ch uppgradering av medlemsmatrikeln, internfaktureringen, infrmatinen till nya medlemmar med välkmstpaket har förbättrats ch utvecklingen av mjukvaran till KSS dataprgram görs kntinuerligt. Klubbmästeriet sm fått några nya medlemmar sm gör ett bra arbete för att höja trivselfaktrn inm KSS. Tyvärr så har vi inte fått det antal sm behövs för att arrangera aktiviteter de aktiviteter sm vi haft under året. Några få medlemmar har dragit ett tungt lass för ss andra sm inte gjrt någt. Här behövs en uppryckning av ss andra så vi inte sliter ut våra engagerade kamrater i denna viktiga funktin. KSS IT-funktin börjar fungera bra ch vår ansvarige har kmmit in i arbetet med datasystemet ch dess lika hård- ch mjukvarr. Vår tidning Regatta bjuder på trevlig läsning med fina inslag ch artiklar. Den nya layuten har gjrt att vår Redaktör Jan-Erik har fått många psitiva mdömen sm han är så väl värd. KSS hemsida har fått en rdentlig ansiktslyftning ch en möjlighet att kunna bli en bra infrmatinskanal då nya ch yngre medlemmar är vana vid att läsa tidningar ch infrmatin på webben, intern ch externt. Vår nya pressansvarige har under året gjrt ett bra arbete med presskntakterna. Han har skickat ett tital pressmeddelande sm gjrt att vi har minst fått massmedial uppmärksamhet lika många gånger m inte ännu mer Till sist vill jag tacka alla medverkande i sektinen för ett gtt arbete under året. Rnnie Nilssn Hamnsektinen är ansvarig för Bryggr Bryggplatser Båtuppställningsplatser Vaktgång Miljö / Renhållning Fastigheter Kran Traktr Arbetsbåt Sjösättning Upptagning Vi sm delar på dessa uppgifter är ca 40st. Båtplatser Bryggplatsansvarig har under det gångna året varit Gunnar Anderssn. Han har sett till att alla sm behövt plats i sjön fått rätt plats till sin kära båt. Vi har under säsngen haft ett fåtal tmma platser till nya medlemmars förfgande. För platserna på land har Anders Edwall ansvarat. Det är ett strt pussel att lägga innan alla fått sin plats på land. Pålning Ansvaret för pålningen har legat på Alf Gustafssn ch hans mannar. Deras jbb är att se till att pålarna är riktigt nedslagna samt att platserna har rätt bredd. 7

8 Nattvakt Nattvaktsansvaret har legat på B Hägerman. Han har försökt att få rätt antal vakter per natt, vilket inte alltid är så lätt. Vaktgången började den 1:a maj ch avslutades den 15:e ktber. Med nattvakten följer en del uppgifter sm städning ch gräsklippning. Dessa uppgifter har de flesta utfört med den äran. Tack alla ni sm gjrde hamnen till en trygg plats m natten ch välstädad ch vacker m dagen. Kran Tmas Bergqvist har ansvarat för kranarna. På den stra kranen har han före sjösättning börjat sett till att den fått en ny vajer samt att Kne servat den. Kranen har även servats innan upptagningen påbörjats. Putte Sm arbetsbåt har vi haft Putte sm vi får låna av Karlstads kmmun mt att vi tar väl hand m den. Maskiner Vår traktr ch alla våra mindre maskiner har fått service av vår mekaniker B Eberhard med Gunnar Anderssn sm hantlangare. Marinan Marinan har under året fått nya dörrar sm byggnadsansvarig Jan-Olf Odehlm mnterat. I marinan har vi under året haft lkaler att hyra ut i den södra delen. I mittendelen har klubben haft sina segelbåtar under vintern för underhåll. Längst nrrut i huset står vår traktr uppställd då den inte är ute på uppdrag eller båttransprt. Mellan traktrn ch klubbens segelbåtar har vi en lkal där vi förvarar båtarna för de rörelsehindrade. Segling för rörelsehindrade är ett samarbete mellan KSS ch Lins. På lftet har vi våra nätförråd ch vår kappseglingsbalkng. Vi måste uppmärksamma de sm hyr nätförråden på att det inte får förvaras brandfarliga vätskr samt gasltuber i förråden. Även tmma behållare är brandfarliga. Båtskjul Båtskjulen byter ägare ibland ch vi vill uppmana både nya ch gamla skjulägare att läsa stadgarna för skjulföreningarna ch följa dessa. Vi vill även göra presenningsskjulsägarna uppmärksamma på att det inte är tillåtet att göra skjulen större vid mbyggnad eller renvering. Miljö Spcntainern har i år fått sällskap av en miljöstatin sm vi hyr av SITA. Miljöstatinen tar hand m miljöfarligt avfall. Vi vill att ni tar hand m de stra batterierna själva ch transprterar dem till tippen då de är både tunga ch utrymmeskrävande. Städa Den 22:a maj hade vi en städkväll. Då deltg ca 20 medlemmar. Vi tycker att det är för dålig uppslutning av en så str klubb sm KSS. BÄTTRING. Vi vill därmed rikta ett strt TACK till de sm km ch arbetade. Till er andra säger vi att vi försöker nästa gång. Arbetshäst Gunnar Anderssn har under det gångna året varit anställd hs ss med anställningsstöd från Arbetsförmedlingen. Han har utfört många sysslr sm vi andra sluppit. Värre blir det nästa år när han slutar med pensin. Vi tackar Gunnar för allt arbete. Båtmässa Även i år har det varit en välbesökt båtmässa. Vädret var det bästa tänkbara, så bara det gjrde det till ett mycket lyckat arrangemang. Tack till alla sm var inblandade. Mycket tack till alla inm hamnsektinen övriga medlemmar för att ni gör vår hamn till en av de bästa. Lars-Olf Thyberg, hamnchef B Hägerman, vice hamnchef 8

9 Seglingssektinen Under året sm gått har seglingssektinen varit mycket aktiv med utbildning, segling, kappsegling, handikappsegling, vuxensegling samt samkväms kvällar i samarbete med medlemssektinen. Under året har vi haft medlemmar sm utmärkt sig i resultatlistrna sm alltid. Framstående placeringar har förutm i våra regattr i Vänern ckså nåtts t.ex. vid Lidingö Runt, Faerder seilatsen, Gtland Runt, Tjörn Runt samt Vättern Krs ch Tvärs. Intresset för kappsegling på klubbnivå är någt ökande från tidigare år, vilket är ett gtt tecken ch en bra förutsättning för att utveckla intresset för både tävling ch breddsegling. Seglingssektinen har arrangerat : - 4 egna regattr under säsngen - Vener Race, samverkat med CSS - AMAB security cup i samarbete med ARSS - 12 stycken nsdagsseglingar. - Handikappsegling - Vuxensegling - Klubbmästerskap - VenernCup ch Final på uppdrag av Värmland Västergötlands Seglarförbund. - Administrerat Vänerserien, sm är kvalificering till VenernCup ch Final - Sköter utprickningen för Rahlmarna Ca: 3000 timmar har lagts ner på planering ch genmförande av den samlade funktinärskåren Ca: 375 båtar har startats vid de lika arrangemangen Ca: 1500 persner har deltagit i någn frm mbrd vid de lika arrangemangen. Klubbmästare i segling 2008 Kölbåt Jan Svensshn Aphrdite 22 Najns 2.4 Jhan Bnnevier 2.4 Funktinärer i sektinen har under året deltagit i TL / SL seminarium, säkerhetsutbildningar samt deltagit med arbetet i Värmland Västergötlands seglarförbund ch Svenska seglarförbundet. KSS Seglingssektin har under året fått en ny licensierad dmare samt ny förbundstävlingsledare ch ny förbundsseglingsledare. Samarbetet med KKF är under utveckling när det gäller utbildningsfrågr ch kurser samt den perativa biten runt regattr ch funktinärsstaber. VenernCup & Final September Under säsngen seglades en grundserie på 8 seglingar runt Vänern med 117 startande båtar i Vänerserien. 9 skeppare kvalificerade sig till final för att göra upp m segern i VenernCup ch final. KSS fick massr av beröm för en väl genmförd regattahelg. I år tackade de ni främsta ja till platsen i Cup ch final ch därmed har ett av målen uppnåtts då arbetet med VenernCup startade för 8 år sedan (Inga wildcard). Seglingar för rörelsehindrade I samarbete med Värmlands Handikappidrttsförbund ch Lins har seglingar för rörelsehindrade arrangerats. Ansvariga inm KSS har varit Göran Hellbrgh, B Hägerman ch Raul Wall. Det är med glädje ch stlthet jag sm rdförande för seglingssektinen fått bidra till sällskapets kärnverksamheter, nämligen att främja segling ch skapa klubbanda. Ett strt tack till alla funktinärer, sm bidrar med insatser både före under ch efter våra arrangemang. Utan dessa skulle verksamheten inte fungera. Mrgan Svenssn Seglingsresultat redvisas sm bilaga samt på Sällskapets hemsida. 9

10 Ungdmssektinen Året sm gått har gett sektinen ny vind i seglen. Båtarnas skick har ytterligare förbättrats ch de sämsta seglen har ersatts med nya. Lkalerna har rensats på ännu mer skräp ch är nu mer funktinella för verksamheten. I våras genmfördes sklseglingar i samarbete med Värmlands idrttsförbund ch Sundstagymnasiet. Drygt tretti ungdmar var ute vid fyra lika tillfällen under våren. Varje tillfälle med två båtar, ledare ch ca 10 elever. Aktiviteten avslutades i början på september då fyra j-24:r, en mtrbåt, sex ledare ch alla ungdmar åkte till Trshlmen för att umgås, grilla krv ch inte minst segla. Redan nu är frågan ställd m ett frtsatt samarbete med KSS ungdm. Denna aktivitet genmfördes i samarbete med KKF sm hela tiden finns vid vår sida, både bildligt ch bkstavligt talat. Liknande aktiviteter av lite mindre mfattande karaktär har genmförts av Frshaga-akademien (Frshagas gymnasium) ch andra grupper från Karlstads gymnasier. I juni genmfördes en nybörjarkurs i kölbåtssegling med KSS j-24:r sm kursbåt. De tlv platserna var bkade innan KSS-bladet hann kmma ut. Planen var att följa upp med en frtsättingskurs men tyvärr räcker inte tiden till allt så vi hppas att en uppföljning kan ske nästa år. Kursmaterial ch idéer kring upplägget finns redan. Även denna aktivitet genmfördes tillsammans med KKF. Våra redan etablerade ungdmar har frtsatt sitt seglande i Blue Spider. Denna säsng har de inte varit lika beresta sm tidigare men på hemmaplan har väl en ch annan sett deras akter emellanåt. Vuxenseglarna, gänget sm gillar att segla men inte ännu skaffat egen båt, har blivit allt fler på sina måndagsseglatser. Skulle alla segla j-24 samtidigt fick de tränga ihp sig. För det mesta har de nyttjat två båtar per tillfälle. Ryktet säger att någn/några i gänget skaffat egen båt. Under vårrustningen hade vi mycket hjälp av detta gäng. Strt tack till alla sm hjälpte till. Inför VenernCup-finalen rdnades en mekardag för att kunna erbjuda båtar i bästa skick. De sm km gjrde en str insats för sektinen ch VenernCup-finalen. Mycket kunde åtgärdas på krt tid då vi hjälptes åt. Nästa år kanske alla hemmaseglare i finalen kan hjälpa till. Då får vi ännu mer gjrt Efter två år sm drivande i KSS-ungdm är det dags för ss att lämna skutan vidare. Våra erfarenheter säger att det finns ett intresse för segling i Karlstad, även utanför Kanikenäset. Att få både ungdmar ch äldre att kmma till Kanikenäset är inte särskilt svårt. Nästa uppgift blir att få flk att stanna i verksamheten. Niclas Björkman ch Claes Källqvist, KSS Ungdm Eknmisektinen Inm eknmisektinen har sedvanligt redvisningsarbete utförts sm avstämning av medlemsinbetalningar, fakturering ch utbetalningar, bkföring, bkslut, budget samt resultatuppföljningar. Under året har sektinen aktivt arbetat med att få bra avkastning på kapitalet, hög ränta. Även nya rutiner för fakturering ch uppföljning av medlems-/kundbetalningar har skapats. Per Edberg 10

11 Resultaträkning Utfall Utfall Nt INTÄKTER kr kr nr Bryggr Båthus Service Medlem Summa medlemsavgifter Intäkter (engångskaraktär) Annnser Bidrag Kran Truck Hyrr Arrenden Försäljning Seglingsverksamhet Summa övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Seglingssektinen Hamnsektinen Medlemssektinen Eknmisektinen Ungdmssektinen Nabbensektinen Summa driftskstnader Avskrivningar (enligt plan) Finansnett Investeringar (direktavskrivna) Resultat före bkslutsdisp ,20 Bkslutsdispsitiner Årets Resultat

12 Balansräkning Ing. Balans Utg balans Nt TILLGÅNGAR kr kr nr Anläggningstillgångar Byggnader Inventarier, båtar, kranar bryggr 0 0 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfrdringar Medlemsfrdringar Skatteknt Interimsfrdringar Likvida medel (bank, plusgir, kntantkassr) Aktiefnder Summa msättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL O SKULDER Balanserade vinstmedel Investeringsfnder Summa eget kapital Långfristiga skulder Medlemsbligatiner Summa långfristiga skulder Krtfristiga skulder Leveranstörsskulder Persnalskatter Interimsskulder Summa krtfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL O SKULDER

13 Nt 1 Seglingssektinen kr kr Seglingsarrangemang ch startavgifter Funktinärsmöten ch utbildning Handicapverksamhet Administratin (prt, tele, försäkring) Persnal (reseersättning) Nt 2 Hamnsektinen El ch vatten Persnal (löner reseersättning) Arrenden Byggnader: underhåll Försäkringar Bryggr: underhåll Markunderhåll ch renhållning Kran- truck- traktr båtar Verktyg ch förbrukningsmateriel Funktinärsmöten Administratin (prt, tele, kntrsmaterial) Nt 3 Medlemssektinen Administratin (prt, tele, IT, kntrsmaterial) Regatta Medlem, funktinärs- ch styrelsemöten Föreningsavgifter Klubbhus: drift Artiklar till försäljning Reseersättning Nt 4 Eknmisektinen Administratin (prt, IT, kntrsmaterial) Reseersättning Nt 5 Ungdmssektinen Båtar + trailer: underhåll Utbildning Försäkringar Förbrukningsmateriel Reseersättning Nt 6 Nabbensektinen Byggnader: underhåll Medlems- ch funktinärsmöten Bryggr: underhåll

14 Administratin (tele) Verktyg förbrukningsmaterial Reseersättning -490 Arrenden Nt 7 Avskrivningar Avskrivningar: byggnader Avskrivningar (maskiner, inventarier, båtar ch bryggr) Nt 8 Finansnett Aktiefnder (värdeförändring) Ränteintäkter Kundförlust Bank ch pg-avgifter Nt 9 Investeringar (direktavskrivna) Hamn: Brygga C Hamn: Klubbhus, vitvarr Segling: 4 st segelbåtar (minitlvr) Ungdm: 4 st utmbrdsmtrer Segling: Gummibåt (handicapsegling) Hamn: Klubbhus, värmepump Hamn: Mastkran Marinan dörrar ch lås Asfaltering Nabben brygga Ungdm segel J Nt 10 Anläggningstillgångar Byggnader Ackumulerade avskrivningar Inventarier, båtar, kranar ch bryggr Ackumulerade avskrivningar Nt 11 Bkslutsdispsitiner eget kapital Förändring Balanserade vinstmedel Ungdm/Nabbenfnd Bryggfnd 0 Nabbenfnd Hamnfnd Klubbhusfnd Jubileumsfnd 125 år Investeringsfnd

15 Karlstad i nvember 2008 Lage Backman The Arndt Per Edberg B Hägerman Lars-Olf Thyberg Niclas Björkman Claes Källqvist Mrgan Svenssn Trnd Reimers Rnnie Nilssn Peter Karlssn Jnas Lvén 15

16 16

17 Styrelsens förslag 1. Förslag till reviderade stadgar ( se bilaga 1) Mtiner Mtin till årsmötet 19 nvember Härmed föreslår jag årsmötet att riva upp tidigare fattade styrelsebeslut angående presenningsskjulens rivning ch besluta att presenningsskjulen får vara kvar tills vidare. Enligt gamla styrelsebeslut skall presenningsskjulen rivas efter år Jag vet inte vad anledningen är, men anser att det är ett vanligt dumt beslut därför: att de har funnits under lång tid ch av hävd blivit en del av hamnen, att ett genmförande av beslutet riskerar att allvarligt skada ch splittra klubben, att ett genmförande av beslutet inte kmmer att ske "med trra ögn" ch frivilligt av innehavarna, att jag framför mig ser scenarit där styrelsen, med plishjälp, försöker flytta på fastkedjade innehavare ch riva skjulen inför ögnen på massmedia. Jag hemställer därför till årsmötet: att besluta att tidigare beslut angående rivning av presenningsskjulen efter 2009 giltigförklaras ch att presenningsskjulen får vara kvar tills vidare ch att det inte behövs några nya arbetsgrupper för att utreda presenningsskjulens vara eller icke vara. Jan-Eric Edström Styrelsens ställningstagande Styrelsen tillstyrker att tidigare beslut angående rivning av presenningsskjulen efter 2009 giltigförklaras. Styrelsen avstyrker hemställan m att presenningsskjulen får vara kvar tills vidare ch att det inte behövs någn ny arbetsgrupp för att utreda presenningsskjulens vara eller icke vara. Styrelsens mtivering Styrelsen är väl medveten m att den för några år sedan i hamnreglementet införda bestämmelsen m presenningsskjulen engagerar många. Styrelsen ser det inte sm en islerat fråga ch har därför påbörjat tillsättningen av en arbetsgrupp med uppdraget att se över den framtida användningen av Kanikenäsmrådet. Arbetsgruppen skall bl. a. - kartlägga behv av ch tillgång till båtuppställningsplatser, - kartlägga ch lämna förslag till bättre utnyttjande av Kanikenäsmrådet, - kartlägga skjul sm inte används för avsett ändamål ch lämna förslag till åtgärd ch - utreda lika alternativ till båtförvaring inklusive byggnatin av gemensamhetsanläggning. Arbetsgruppen skall i sitt arbete - ha sm övergripande syfte att främja medlemmars möglighet att segla ch öka sammanhållningen, - inhämta synpunkter från berörda medlemsgrupper, - eftersträva en större grad av handlingsfrihet för segelsällskapet att utveckla Kanikenäsmrådet, - beakta tendensen att medlemmar skaffar allt större båtar, - beakta speciella behv hs ungdmar, medlemmar i högre ålder ch/eller med funktinshinder, - löpande rapprtera till styrelsen ch i samråd med styrelsen infrmera medlemmarna ch - till årsmötet 2009 presenterar en övergripande handlingsplan för utveckling av Kanikenäsmrådet. 17

18 Förslag till verksamhetsplan 2008/2009 Nabbensektinen Aktivitet Datum Plats Tid Planeringsmöte 14 februari KSS Planeringsmöte 14 mars KSS Knytkalas 14 mars Ordförande Avstämningsmöte 25 april KSS Arbetshelg 9-10 maj Nabben Vårstädning maj Nabben Midsmmarfirande 19 juni Nabben Kräftskiva 22 augusti Nabben Höststädning september Nabben Följande arbeten bör vid sidan av nrmalt underhåll pririteras för verksamhetsåret: Bygga vedskjul vid bastun. Måla klubbstugan. Måla ch kitta fönster till klubbstugan. Bygga klart tvättdäcket vid bastun. Dra rör från vattenbehållaren ch mntera kranen på utsidan vid tvättdäcket. Transprtera ut mer ved för nästkmmande säsng (2010) Medlemssektinen Ansvarsmråde KSS Kansli Medlemsregister Matrikel Arbetsplikt Administratin Utbildning, samrdning Fester Kafékvällar Resr Klubbhusrganisatin Fadderverksamhet Klubbtidningen Regatta Infrmatin till nya ch gamla KSS medlemmar KSS Hemsidan på Internet Plan för 2009 Jubileumsåret KSS 125 år. Rekrytering av en utbildningsansvarig. Upparbeta en marknads- ch säljfunktin för KSS verksamhet. Annnsförsäljning för Regatta. KSS webben ch spnsring mm. Frtsatt förbättring av infrmatinen till nya såväl sm gamla KSS medlemmar. Frtsätta med förbättring av KSS Kansli ch administrativa medlemsregistersystemet. 18

19 Förbättrat arbete med att KSS medlemmar ska aktiveras ch tilldelas arbetsuppgifter i möjligaste mån efter individuella önskemål. Detta för att vårt medlemskap innefattar arbetsplikt enligt sällskapets regler. Ta upp ch frtsätta samarbetet med Medbrgarsklan inm utbildningsverksamheten. Temakvällarna KSS Kafé skall genmföras nsdagar minst 1 gång/månad under dec - april. Fester för medlemmarna, minst 2 st. varje år Infrmatinskanalerna gentemt medlemmarna skall hållas på nuvarande nivå. Regatta kmmer att kmma ut med 5 tidningar ch 1 blad KSS hemsida kmmer att utvecklas vidare Hamnsektinen Hamnsektinen är ansvarig för: Bryggr Bryggplatser Båtuppställningsplatser Vaktgång Miljö / Renhållning Fastigheter Kran Traktr Arbetsbåt Sjösättning Upptagning Mera kraft Det finns utrymme för mera kraft till sektinen i frm av Bryggplatsansvarig Miljöansvarig Samrdnare för kran ch traktrförare Arbetsplanering Planering utöver löpande verksamhet Byte av bryggrna G ch H Ombyggnad av mastförvaring Asfaltering mt KKF ch Marinan Översyn av parkering Översyn av el ch vatten på planer Bttentvättplats på plan B Idéer framåt Presentatin av system för el-övervakning (Rune Överfjrd) El-övervakning angående förbrukning Frtsatt underhåll ch byte av bryggr Inköp av begagnad traktr Dispsitin av vattnet vid slipen Brygga längs land med bjar eller Y-bmmar? Renvering av klubbhus Lars-Olf Bb

20 Seglingssektinen Ansvarsmråde Träningsseglingar/nsdagsseglingar Kappseglingsregattr Handikappsegling Vuxensegling Utprickning Rahlmarna Rekrytering ch intrduktin av nya seglare Eskaderseglingar Breddseglingar Frtbildning i kappsegling / Seglingsfunktinärer Visin Stimulera intresset för segling i alla dess frmer genm att aktivt skapa förutsättningar för genmförande av arrangemang ch tävlingar sm tilltalar både genm aktiv kappsegling ch breddsegling ch därmed bidrar till klubbgemenskap. Mål för KSS står i princip för anmälningsavgift för medlemmar sm kappseglar på Vänern, i såväl KSS sm andra segelsällskaps sanktinerade seglingar. Visst stöd kan lämnas till andra större kappseglingar, efter att tävlande båt har meddelat sitt deltagande i gd tid före tävling ch att budgeterade medel finns tillgängliga. För vissa egna regattr kan anmälningsavgift tas ut av deltagarna för att täcka mkstnader för underhållning ch utspisning. Utveckla ch öka antalet deltagare i tränings-/nsdagsseglingarna. Bredda intresset ch öka klubbgemenskapen genm att arrangera festligheter i samband med prisutdelning mm, Under säsngen 2009 arrangera minst två eskaderseglingar på Vänern. Under 2009 utöka tävlingsverksamheten med en regatta av entyp GP, SM eller NM klass. Arrangera Jäverön Runt, Slstadsregattan, One Man Race samt Höstregattan samt i samband med sällskapets 125 års jubileum arrangera en flerdagars- regatta. Verka för att Vener Race genmförs ch utvecklas. Utveckla handikappsegling ch vuxensegling i samråd med Lins. I samverkan med VVSF utveckla VenernCup. Att KSS sm helhet (alla sektiner) samverkar vid prjektering ch genmförande av regattr. Vidareutbilda ch utöka funktinärsstaben samt öka samarbetet med KKF, vad gäller det perativa genmförande av regattr. Ansvara för utprickningen in till Rahlmarna. Långsiktiga mål Öka antalet deltagare i kapp- ch breddseglingar. Verka för att klubbseglingar ch regattr drivs för att skapa KSS-anda.. Rekrytera nya funktinärer sm sklas in i KSS-andan ch säkrar att utvecklingen frtgår för kappsegling, handikappsegling ch vuxensegling. Utveckla ch anpassa KSS kappseglingsverksamhet till nya etablerade frmer för kappsegling, sm kan passa för KSS medlemmar. Att vidare utbilda kappseglingsfunktinärer till högsta nivå. Ungdmssektinen Ansvarsmråde Skötsel ch bkning av båtarna Tränare, träningsläger Seglingsutbildning Uppföljning Rekrytering ch intrduktin av nya ungdmar Kappsegling för ungdmar 20

21 Budget Karlstads Segelsällskap Periden Utfall 2007/2008 Budget Intäkt Segling Summa Intäkt Segling Intäkt Hamn 3304 Hamn: Båthushyra inkl serv.avg Hamn: Presenn.skjul inkl. serv.avg Hamn: Serviceavgifter Hamn: Bryggavgifter Summa Intäkt Hamn Intäkt Medlem 3400 Medlem: Medlemsavgifter Summa Intäkt Medlem Intäkt Ungdm Summa Intäkt Ungdm Intäkt Nabben Summa Intäkt Nabben Summa intäkter Kstnader Gemensamt Summa Gemensamt Segling Summa Segling Hamn 6390 Hamn: Investeringar Summa Hamn Medlem Summa Medlem Eknmi Summa Eknmi Ungdm 6720 Ungdm: Investeringar Summa Ungdm Nabben 6890 Nabben: Investeringar Summa Nabben Persnal Summa Persnal Avskrivningar Summa Avskrivningar Finansnett Summa Finansnett Summa kstnader Beräknat resultat

22 Förslag till avgift för verksamhetsåret Familjemedlemskap, hela familjen * Senir, enskild medlem Junir, under 19 år, enskild medlem (förändrad) 700 kr 500 kr 100 kr Samtliga övriga avgifter föreslås förbli förändrade * Sm familjemedlem räknas make/maka/samb samt barn avsett ålder tillhörande samma hushåll ** Betald avgift för bryggplats återbetalas med 80 % m nyttjanderätten återlämnas till KSS före 1 maj. Övriga betalade avgifter återbetalas ej. *** Avgiften är persnlig ch kan inte överlåtas. **** Den sm enbart betalar medlemsavgift eller utträder ur Sällskapet kan begära att få sin bligatin inlöst. Då sällskapet har en str skuld till medlemmarna genm bligatinerna är Sällskapet mycket tacksam m medlemmar efterskänker sina bligatiner. Styrelsen har påbörjat arbetet med att ta fram ett nytt avgiftsförslag i syfte att åstadkmma en rättvisare debitering fr m nästkmmande verksamhetsår ch för att säkerställa segelsällskapets långsiktiga investeringsbehv. Förslaget kmmer att tas upp under vårmötet

23 Förslag till instruktin för Sällskapets styrelse Styrelsen skall i sitt arbete priritera segling ch därtill hörande verksamhet. Styrelsen skall i övrigt hålla sig infrmerad m medlemmarnas intresseinriktningar ch deras mål med medlemskapet ch inrikta verksamheten därefter. 2. Styrelsen ansvarar för att den av årsmötet beslutade miljöplicyn följs. 3. Styrelsen ansvarar för att medlemmarna ges löpande infrmatin m verksamheten t.ex. via Regatta, medlemsmatrikeln, anslagstavlrna samt segelsällskapets hemsida. 4. Styrelsen ansvarar för att segelsällskapets brygg- ch uppställningsplatser till medlemmarnas båtar fördelas på ett sådant sätt att tillgänglig hamn- ch markkapacitet utnyttjas ptimalt. Vid platsbrist skall segelbåtar pririteras. 5. Styrelsen ansvarar för att segelsällskapets intäkter över tid är tillräckliga för att betala verksamhetens kstnader, upprättar verksamhetsårets budget ch en investeringsplan, sm möjliggör framtida investeringar. 6. Ordföranden är segelsällskapets fficielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar ch arbete samt övervakar att såväl segelsällskapets stadgar sm övriga för segelsällskapet bindande regler ch beslut efterlevs. Har rdföranden förhinder träder vice rdföranden in i rdförandens ställe. Vice rdföranden väljs av styrelsen bland dess ledamöter. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens beslut, varvid dck uppgifter enligt punkt 12 ch 13 skall utföras av sekreteraren respektive kassören. 7. Styrelsen utser segelsällskapets representanter i Värmland-Västergötlands Seglarförbund. 8. Styrelsen skall se till att segelsällskapet för sin verksamhet har de sektiner sm årsmötet beslutar ch i särskild instruktin fastställa sektinsledningens befgenheter ch skyldigheter. 9. Styrelsen skall årligen lämna förslag på medlemsinstruktin, miljöplicy ch styrelseinstruktin för beslut av årsmötet Sekreteraren skall förbereda styrelsens sammanträden ch segelsällskapets årsmöten föra prtkll över styrelsens sammanträden ch registrera ch förvara skrivelser underteckna utgående skrivelser ch förvara kpir av dessa ch årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för segelsällskapet Kassören skall se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter se till att segelsällskapets söker de bidrag från stat, kmmun ch idrttsrganisatiner med flera sm finns att få se till att frdringar betalas in ch verkställa utbetalningar för segelsällskapets samt se till att det finns verifikatiner för dessa svara för segelsällskapets bkföring enligt gd redvisningssed i förekmmande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklaratin samt lämna arbetsgivar- respektive kntrlluppgifter årligen upprätta balans- ch resultaträkningar se till att inventarieförteckning kntinuerligt aktualiseras över föremål sm är av värde för segelsällskapet se till att segelsällskapets medlemmar i av segelsällskapets anrdnad verksamhet liksm segelsällskapets fasta ch lösa egendm är försäkrade till betryggande belpp utarbeta förslag till budget bevaka segelsällskapets nyttjanderättsavtal 23

24 Förslag till instruktin för sällskapets medlemmar 2008/09 Utgångspunkt för all verksamhet inm Karlstads Segelsällskap är sällskapets stadgar. Varje medlem skall känna till ch respektera de rättigheter ch skyldigheter sm stadgarna ger förutsättning för. Medlems rättigheter ch skyldigheter Medlem har rätt att delta i sammankmster sm anrdnas för medlemmarna, har rätt till infrmatin m segelsällskapets angelägenheter, skall följa segelsällskapets stadgar, regler ch beslut sm fattats av föreningsrgan samt följa i 3 nämnda rganisatiners stadgar, bestämmelser ch beslut. skall betala medlemsavgift, teckna eventuella bligatiner eller inträdesavgifter samt betala de övriga avgifter sm beslutats av segelsällskapet. kan åläggas ch är skyldig att utföra arbetsinsats för segelsällskapet. skall vårda, förvara ch utöva tillsyn över sin egendm så att det inte kan vålla persn- eller egendmsskada. skall verka för segelsällskapets syften. har inte rätt till del av segelsällskapets behållning eller egendm vid upplösning av segelsällskapet, Medlemskap utgör ingen garanti för att få båtplats vare sig vid brygga eller på land men medger tillgång till segelsällskapets gemensamma anläggningar. För att uppnå ökad scial samhörighet ch därmed klubbkänsla skall medlems båt föra KSS standert eller vimpel. Övrigt Sm kmplement till denna medlemsinstruktin kmmer att finnas detaljerad infrmatin sm avser lika delar av klubbverksamheten. Detaljinfrmatiner lämnas kntinuerligt i klubbtidningen ch via Sällskapets hemsida samt kmmer att finnas tillgängliga på klubbexpeditinen. Förslag till miljöplicy Övergripande mål Sällskapet skall arbeta för att verksamheten bedrivs ch utvecklas i en hållbar, naturvänlig, miljöanpassad ch resurssnål riktning. Målsättningen är att våra medlemmar ska tänka långsiktigt för att nå målen: Frisk luft Ingen övergödning Levande sjöar ch vattendrag Hav i balans Levande kust ch skärgård Ett rikt växt ch djurliv Begränsad klimatpåverkan För att nå framgång i miljöarbetet måste sällskapet ch alla dess medlemmar Följa lagstiftning ch förrdningar inm miljömrådet samt allemansrättens regler. Ta miljöhänsyn vid all planering ch verksamhet. Genm förbättringar av hamnanläggningar ch båtar förebygga ch minimera skadliga utsläpp till miljön ch uppkmst av förreningar i miljön. Styrelsen skall Samarbeta i miljöfrågr med myndigheter samt andra rganisatiner inm båt- ch friluftslivet. Infrmera medlemmarna i miljöfrågr med anknytning till verksamheten. 24

25 Åtgärdsprgram för Följande frågr bör pririteras Platser reserveras för tvätt ch rengöring av båtbttnar ch skrv. Skrapning, rengöring ch målning av båtbttnar skall utföras så att miljöpåverkan minimeras. Söka lösningar så att användningen av miljöpåverkande bttenfärger minimeras. Miljöprgrammets mål, inriktning ch åtgärdsprgram skall frtlöpande revideras ch anpassas till ny lagstiftning ch kunskap kring båtlivets miljöpåverkan. Valberedningens förslag till styrelse för KSS 2008/09: (skuggade namn = ledamöter med kvarvarande mandattid) Namn Funktin Ny- el. mval Fyllnads -val Kvarvarande mandattid 1 Ordförande 1 år 2 The Arndt Sekreterare 1 år 3 Per Edberg Kassör 1 år 4 Ordf. seglingssektin 2 år 5 Ordf. ungdmssektin 2 år 6 Ordf. medlemssektin 2 år 7 Lars-Olf Thyberg Ordf. hamnsektin 1 år 8 Ordf. Nabbensektin 2 år 9 Ledamt hamnsektin 2 år 10 Ledamt 2 år 11 Trnd Reimers Ledamt seglingssekt. 1 år 12 Jnas Lvén Ledamt 1 år Val av revisrer Revisr 1 år... Revisr 1 år... Suppleant 1 år... Val av valberedningen (4 ledamöter varav 1 sammankallande).. sammankallande

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

Stadgar för Sorundanet

Stadgar för Sorundanet SORUNDANET Stadgar för partiet Srundanet Sidan 1 av 5 Stadgar för Srundanet 1 Allmänt Srundanet är ett lkalt, självständigt plitiskt parti i Nynäshamns kmmun, Stckhlms län. Srundanets syfte är: Att vara

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Stadgar för Datasektinen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förrd 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektinsmöte 3 7. Årsmöte 4 8. Extra

Läs mer

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten

Guide för hur bildar man en kaninhoppningsklubb ansluten till SKHRF. Även innehållande kunskap om hur man håller möten Guide för hur bildar man en kaninhppningsklubb ansluten till SKHRF Även innehållande kunskap m hur man håller möten 1 2012-12-27 Hur man bildar en kaninhppningsklubb ch sedan ansluter den till förbundet

Läs mer

Regional samverkanskurs 2014

Regional samverkanskurs 2014 L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Reginal samverkanskurs 2014 Dnr: 455-5818-2014 1 Bakgrund Den första reginala samverkanskursen genmfördes år 1995. RSK 2014 genmfördes 6-11 nvember, den 15:nde

Läs mer

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21

Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Trasten 21 Årsredvisning 2012 Bstadsrättsföreningen Trasten 21 Styrelsen för BrfTrasten 21 (716422-0761), Stckhlm, redvisar här verksamheten för januari till ch med december 2012. Om förvaltningsberättelsen Föreliggande

Läs mer

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande.

Fotbollsförening. Jonas Benedictsson öppnade mötet. Lars Rekke föreslogs som mötesordförande. Ftbllsförening Årsmötesprtkll 2010-03-08 1. Mötets öppnande Jnas Benedictssn öppnade mötet. Lars Rekke föreslgs sm mötesrdförande. 2. Justering av röstlängd Röstlängden justerades till 104 röstberättigade

Läs mer

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland

--- - - - Arsredovisning 2005. Pensionsförval~ningen --- - - * l-andstinget. i Ostergötland --- - - - Arsredvisning 2005 Pensinsförval~ningen --- - - I * l-andstinget i Ostergötland *=~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2006-03-01 LiÖ 2006-18 Landstingsstyre Isen Årsredvisning för

Läs mer

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010

ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 ÅRSRAPPORT AVSEENDE ÅR 2010 SAMORDNINGSFÖRBUNDET MÖLNDAL PARTILLE HÄRRYDA LERUM ALINGSÅS Finansiell samrdning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Sida 1 av 13 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget

Ar.redovlsning.. PensionsförvaJtflingen. *~~e~~~!inget Ar.redvlsning.. PensinsförvaJtflingen *~~e~~~!inget *~ 1 LedningsstabenIeknmigruppen Annika Hjertkvist 2007-02-27 LiÖ 2007-18 Landstingsstyrelsen Årsredvisning för pensinsförvaltningen 2006 Sammanfattning

Läs mer

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM

STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM STADGAR FOLKUNGAYRKAN STOCKHOLM Antagna vid församlingsbildningen 1990-03-31 Ändrade vid: årsmöte 2001-02-17 extra årsmöte 2001-05-13 årsmöte 2012-03-24 (bekräftat på församlingsmöte 2012-06-10) församlingsmöte

Läs mer

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke

YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn. Vårdadministratör - ett bristyrke YRKESHÖGSKOLEUTBILDNING Medicinsk sekreterare Kristinehamn Vårdadministratör - ett bristyrke Examensarbete 35 päng Författare: Anna Nilssn Handledare: Dris Karlssn Våren 2015 SAMMANFATTNING I detta examensarbete

Läs mer

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt

Verksamhetsutveckling 2015 och framåt Verksamhetsutveckling 2015 ch framåt 2015 ch framåt Denna verksamhetsplan beskriver SK Löddes verksamhetsidé, hur verksamheten är tänkt att fungera, vad vi planerar att göra, vilka mål vi har ch hur vi

Läs mer

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson

Projektnamn: Vägledning för ett hälsosamt åldrande Seniorguiden. upprättades: Upprättad av: Namn Therese Räftegård Färggren och Anna Jansson PROJEKTPLAN Prjektnamn: Vägledning för ett hälssamt åldrande Senirguiden Prjektansvarig: Avdelning: Kunskapsutveckling Enhet: Uppväxtvillkr ch hälssamt åldrande Prjektplan Juni 2010 upprättades: Upprättad

Läs mer

IF Friskis & Svettis Trosa

IF Friskis & Svettis Trosa IF Friskis & Svettis Trsa 1 Prtkll 266 från styrelsemöte 2012-07-01 Närvarande: Kristina Svenssn-Petterssn Jerker Löfgren Carina Mörth Maritha Neiberg-Karlssn Matilda Sundqvist Niklas Berge Ordförande

Läs mer

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014

Delrapport 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Delrapprt 1 Landsbygd i centrum Juni 2014 Landsbygd i centrum Beskrivning ur handlingsplan. Prjektet Landsbygd i centrum(lic) ska Utvecklingsenheten tillsammans med de 6 LUPbygderna genmföra åtgärder ch

Läs mer

Presidierapport jul-okt (140701 141017)

Presidierapport jul-okt (140701 141017) Presidierapprt jul-kt (140701 141017) Knstkåren 2014/15 Rapprten återger vad presidiet har arbetet med under periden. Möten framgår av tabellerna för varje vecka ch presidialerna beskriver arbetet under

Läs mer

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för informationssäkerhet. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för infrmatinssäkerhet ver 1.0 Antagen av Kmmunstyrelsen 2013-05-29 sid 2 (7) 1. Inledning Tanums kmmuns övergripande styrdkument inm IT-mrådet är IT-plicy för Tanums kmmun. Plicyn är antagen

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Att tänka på inför ekonomiredovisning

Att tänka på inför ekonomiredovisning Att tänka på inför eknmiredvisning Leader Terra et Mare Fregatten 2 444 30 Stenungsund http://www.terraetmare.se Eknmiredvisning görs i samband med varje ansökan m utbetalning (rekvirering av pengar) i

Läs mer

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring

Tidigt uttag av allmän pension och placering i kapitalförsäkring 1 (8) PM Dk.bet. 2015-06-08 Analysavdelningen Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring Tidigt uttag av allmän pensin ch placering i kapitalförsäkring i krthet: Fördelar: Möjlighet

Läs mer

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna.

Styrelsens ordförande, Staffan Ahlberg, öppnade årsstämman och hälsade aktieägarna välkomna. Prtkll fört vid årsstämma med aktieägarna i Pract IT Grup AB (publ), rg nr 556494-3446, den 5 april 2006 i Kista Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier ch röster för envar

Läs mer

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård

Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Medlemsmöte Svensk Djursjukvård Den 29 januari 2015 klckan 9.30-11.30 på Radissn Blu Sky City Arlanda. 1. Mötet öppnades av föreningens rdförande Karin Rnander. 2. Till mötesrdförande valdes Karin Rnander.

Läs mer

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE

JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE JUNGSKILEHE FÖR ETT NÄRMARE BOENDE STIFTELSEN LJUNGSKILEHEM ARSBOKSLUT 2013 Förvaltningsberättelse Styrelsen ch verkställande direktören för Stiftelsen Ljungskilehem, rganisatinsnummer 858500-1285, får

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) BOKSLUTSRAPPORT FÖR PERIODEN 2006-05-01-- 2007-04-30 Krt m bkslut för periden 2006-05-01 2007-04-30 Kncernens nettmsättning ökade till 22 387 (853) tkr. Resultat efter skatt

Läs mer

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens?

Vad är kompetens och vad är rätt kompetens? Vad är kmpetens ch vad är rätt kmpetens? Det är dags att börja med att definiera detta. Om du ställer frågan vad behöver man kunna för att utföra sina arbetsuppgifter så blir det ftast lite lättare. Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23

Verksamhetsplan 2015 Regionservice, Region Halland. Samverkad med arbetstagarorganisationerna 2015-02-23 150210 Verksamhetsplan 2015 Reginservice, Regin Halland Samverkad med arbetstagarrganisatinerna 2015-02-23 1. Inledning Varje medarbetare inm Reginservice är en representant för de värderingar sm gäller

Läs mer

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14

BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 BRF GJUTAREN 28 RÖRSTRANDSGATAN 8/ BIRKAGATAN 14 Välkmmen till vår trevliga bstadsrättsförening! Fastigheten, sm är en hörnfastighet, har två huvudentréer med separata trapphus. Med adresserna Rörstrandsgatan

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2013-11-13 11 (22) BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprtkll Kmmunstyrelsens Ledningsutsktt 2013-11-13 11 (22) 177 BILDANDE AV GEMENSAM VÄXELORGANISATION - INFORMATION Dnr: LKS 2013-424-106 För att kunna möta framtida kmmunikatinsutmaningar,

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7)

Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) Föreningen Gottskärs Hamn Stadgar (version 7) 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Gottskärs Hamn nedan kallad föreningen. 2 Ändamål Föreningen är ideell och har som ändamål att lokalt främja

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun

Undersökning av seniorers informationsbehov Sundsvalls kommun Undersökning av senirers infrmatinsbehv Sundsvalls kmmun Impera kmmunikatin AB Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metd ch genmförande... 3 Målgrupp ch Svarsfrekvens... 3 Brtfallsredvisning...

Läs mer

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi

HimlaNytt Nr.1 Februari 2013. Olofström Årets kulturkommun. Hästgårdar vid Rosenfors. Hemsjukvården numera i kommunal regi HimlaNytt Nr.1 Februari 2013 Olfström Årets kulturkmmun 2013 Hästgårdar vid Rsenfrs Hemsjukvården numera i kmmunal regi Om HimlaNytt Ansvarig utgivare: Iréne Rbertssn, kmmunchef Redaktin: Linda Rydkvist,

Läs mer

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14

Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling för Kunskapsskolan Borås läsåret 13 14 Likabehandlingsplan ch årlig plan mt kränkande behandling för Kunskapssklan Brås läsåret 13 14 1. Syftet med likabehandlingsarbetet på sklan: Att främja elevernas rättigheter ch att mtverka diskriminering

Läs mer

Omsorgsnämnden!!"#$%& 08-01-28

Omsorgsnämnden!!#$%& 08-01-28 Omsrgsnämnden!!"#$%& 08-01-28 '( Denna rapprt är 2008 års kvalitetsredvisning/verksamhetsplan för RE vård ch gruppbstäder. Plenheten, hälsfrämjande arbetet, behvsbedömarrganisatinen, medicinskt ansvarig

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Midsommarbuketten Årsredvisning Bstadsrättsföreningen Midsmmarbuketten Styrelsen får härmed avge årsredvisning för räkenskapsåret 1 juli 211-3 juni 212. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB

Checklista förändringsledning best practice Mongara AB Checklista förändringsledning best practice Mngara AB Detta dkument ska ses sm ett underlag för vilka frågeställningar vi jbbar med inm ramen för förändringsledning. I dkumentet har vi valt att se prcessen

Läs mer

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013

SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 Samverkansavtal SAMVERKANSAVTAL VIMMERBY KOMMUN 2013 1 Vimmerby kmmun vill skapa förutsättningar för ett psitivt arbetsklimat, en gd hälsa ch en gd arbetsmiljö, där inflytande, delaktighet ch utveckling

Läs mer

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319)

Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Välkommen till Oaxens Båtklubb! (utg 20120319) Hej! Hjärtligt välkommen till OBK. Syftet med det här brevet är att ge dej som ny i klubben en snabb information om OBK, vad du behöver veta och vad klubben

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185)

Svar på motion från Emil Broberg (V) m.fl Städning av vårdlokaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Svar på mtin från Emil Brberg (V) m.fl Städning av vårdlkaler i egen regi (LiÖ 2015-185) Mtinärerna berör en viktig fråga. Städning av vårdlkaler utgör en viktig del för att skapa en gd inmhusmiljö för

Läs mer

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014

Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Referat från styrelsens möte 18 februari 2014 Närvarande Ltta Friberg, rdförande Jnas Löhnn, vice rdförande Jhan Sandwall, ledamt Jhannes Kretschmer, ledamt Cicci Anderssn, ledamt Uffe Madsen, ledamt Ali

Läs mer

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker

Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Lilla guiden till Systematiskt arbete med miljörisker Brschyren är i A5-frmat det innebär att när du skrivit ut den så skall sidrna bara vikas ihp på mitten ch häftas. Du måste skriva ut dubbelsidigt för

Läs mer

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010.

Delrapport inom projektet Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter inom allmännyttans bestånd 2007-2010. Hur ser rdföranden på utvecklingen efter mbildningen? En uppföljning av bstadsrättsföreningar sm bildades 1999-2004 Delrapprt inm prjektet Ombildning av hyresrätter till bstadsrätter inm allmännyttans

Läs mer

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011

Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Verksamhetsberättelse Björkviks Båtklubb 2011 Styrelse: Ordförande Hans Dertell (2012) Vice ordf./sekr. Håkan Nilsson (2013) Hamnkapten Kent Söderqvist (2012) Medlemsansvarig Bengt Hallén (2012) Kassör

Läs mer

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015

Handbok Samordnad Individuell Plan 2015 Handbk Samrdnad Individuell Plan 2015 Sammanställd ch revideras av den Lkala Ledningsgruppen Västbus. Inledning Tanken med denna handbk är att du sm handläggare ch/eller sm sammankallande skall få infrmatin

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden

Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Lars Gerhardssn 2011-08-01 1 (5) Bilaga 3 Planeringsförutsättningar - Ansvarförhållanden Innehåll Ansvarsfördelning 1 Föreningen 1 Stckhlms OF (StOF) 1 Arrangören 2 Ban- ch tävlingskntrllanter 2 Organisatin

Läs mer

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping.

Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Protokoll från Norrköpings Segel Sällskaps ordinarie årsmöte den 2 febr 2013 på SEB i Norrköping. Paul Bergqvist hälsade samtliga välkomna till det 126:e årsmötet och förklarade mötet öppnat. 1 Val av

Läs mer

Information vid Föreningsstämma

Information vid Föreningsstämma Infrmatin vid Föreningsstämma Sanne Fiber Eknmisk Förening Versin 1.2 2011-05-11 Göran Sundell AGENDA 2011-05-11 Registrering i röstlängd Infrmatin Kaffepaus Svar på eventuella frågr Stämma Göran Sundell

Läs mer

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk.

Föreningspolicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Version: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Torkelsson E-mail: rikard.torkelsson@varlaibk. Föreningsplicy Varla Innebandyklubb (Varla IBK) Versin: 2013-09-26 Ansvarig: Rikard Trkelssn E-mail: rikard.trkelssn@varlaibk.nu Innehållsförteckning Varla IBK Ledrd... 3 Mål med Barnverksamhet... 3 Mål

Läs mer

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00

Samordningsförbundet Västra Skaraborg, Malmgatan 36, 53232 Skara. Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00 Prtkll Västra Götalandsreginen Kmmunerna Essunga, Götene. Lidköping, Skara ch Vara. Plats ch tid Beslutande SF Västra Skarabrg, Malmgatan 36, 53232 Skara Måndagen den 17 februari 2014 kl. 13.30 17.00 Claes-Göran

Läs mer

Medlemsmöte 23-24 maj 2012

Medlemsmöte 23-24 maj 2012 1 Medlemsmöte 23-24 maj 2012 Spelbmskan, Stckhlms Stadsbiblitek Deltagare: Anna Christina Rutqvist, Länsbiblitek Värmland Anneli Reinhammar, Länsbiblitek Sörmland Bengt Källgren, Kultur i Väst endast 23

Läs mer

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM

Slutrapport Uppdragsutbildning ITM Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM Upprättad av: Martina Granhlm, ADV Dkumentansvarig: Datum: Larsa Nicklassn, ADV 2013-04-226 Slutrapprt Uppdragsutbildning ITM 1 Bakgrund 3 1.1 Prblemfrmulering 3 1.2 Prjektets

Läs mer

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013

Kvalitetsredovisning CVL Centrum för vuxnas lärande Perioden augusti 2012-juni 2013 Kvalitetsredvisning CVL Centrum för vuxnas lärande Periden augusti 2012-juni 2013 2013-06-25 Innehåll 1. Organisatin 4 1.1 Beskrivning av rganisatinen... 4 1.2 Sklledning... 4 1.3 Administratin ch vägledning...

Läs mer

SSÅV medlemsenkät 2003.

SSÅV medlemsenkät 2003. 1 SSÅV medlemsenkät 2003. SSÅV upplever en period med mycket aktiviteter inom både kölbåtssegling och jollesegling (ungdomsverksamhet). Vad vi ser är en svacka i deltagandet inom kölbåtsverksamheten, samtidig

Läs mer

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014

Likabehandlingsplan Kvännarskolan. inklusive fritidshem. läsåret 2013/2014 Likabehandlingsplan Kvännarsklan inklusive fritidshem läsåret 2013/2014 Intrduktin Det här är Kvännarsklans plan mt diskriminering ch kränkande behandling. Den beskriver vårt övergripande arbete, hur vi

Läs mer

Inkomstdeklarera för lokalavdelning

Inkomstdeklarera för lokalavdelning Versin: 2012-05-03 Inkmstdeklarera för lkalavdelning En lkalavdelning sm registrerat sig hs Skatteverket ch fått ett rganisatinsnummer är skyldiga att inkmstdeklarera, avsett art ch strlek på intäkterna

Läs mer

Processbeskrivning fakturahantering

Processbeskrivning fakturahantering ST 2013/288-1.1 Prcessbeskrivning fakturahantering Beslutat av Charltte Byström Gäller från 2013-06-12 Innehåll Fakturahantering LNU 3 Fakturahantering 3 Prccessbeskrivning 4 Rller/ansvar 4 Arbetsmment

Läs mer

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa.

Policyn inkluderar de föreskrifter för kommunens medelsförvaltning som fullmäktige enligt 8 kap 3 Kommunallagen har att fastställa. FINANSPOLICY 1. ALLMÄNT 1.1 Övergripande mål för finansverksamheten Kmmunens finansverksamhet skall bedrivas på ett effektivt ch säkert sätt utan spekulativa inslag. Den övergripande målsättningen för

Läs mer

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling

Motion 2014-01-11. Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Motion 2014-01-11 Inköp av IF-båt för att stimulera kappsegling Sida 1 av 2 Motion 2014-01- 11 Inköp av IF- båt för att stimulera kappsegling Bakgrund historik: 2013 startade ett unikt initiativ i Gäddvikens

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern

Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern PIREN nr 71 Ordförande har ordet Segelsällskapet Vättern Var stolt över SSV och att Du är medlem i ett av Sveriges äldsta segelsällskap som bildades 1885. Sällskapet har under åren haft samma syfte med

Läs mer

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation.

Förskolechefen har under läsåret utbildat personalen i pedagogisk dokumentation. Kvalitetsredvisning Läsåret 2012/2013 - Redvisning av resultat - Kristallens förskla, Brgmästarens förskla, Karlsviks förskla Försklechef Catarina Ek Systematiskt kvalitetsarbete Kristallens förskla, Brgmästarens

Läs mer

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2)

SSG Årsmöte 2014. Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. 12. Förslag till ändring av föreningens stadgar avseende (se kommentarer sid 2) SSG Årsmöte 2014 Torsdag 11 december kl. 18:30 på Albatross GK. Dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om årsmötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordning 5.

Läs mer

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5)

Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Rangsta Båtklubb, RBK 2013 03 24 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse för perioden 1/1 2012 31/12 2012 Innehåll: Styrelsens sammansättning Revisorer Valberedning Funktionärer Stöd åt Valberedningen Medlemmar

Läs mer

Vattenfall Innovation Awards

Vattenfall Innovation Awards Vattenfall Innvatin Awards Hantering av Uppfinnare, prcess ch tlkning av legala aspekter Tidsplan: 1. Vattenfalls (VF) utser en intern jury, bestående av ca 10 persner, sm bedömer ch beslutar m vilka idéer

Läs mer

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP

EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP JAN ADLER GRÖNDALSVÄGEN 182 3 TR 11769 STOCKHOLM EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014 TORSDAG 13:E NOVEMBER KL. 19:00 Plats: Varvseken Gröndalsvägen 190, vid 133:ans ändhållplats Styrelsens

Läs mer

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde

Riktlinjer för externfinansierade forskningsprojekt vid Högskolan i Skövde Rektr BESLUT 2015-03-17 Dnr HS Riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt vid Högsklan i Skövde Eknmiavdelningen vid Högsklan i Skövde har riktlinjer för externfinansierade frskningsprjekt. Dkumentet

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2

Aktivister kampanjar mot abortförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer om hur det har gått under sommarkampanjen på sida 2 l l AUGUSTI 2015 l l Aktivister kampanjar mt abrtförbudet på Irland under Hörby marknad 1-2 juli. Läs mer m hur det har gått under smmarkampanjen på sida 2 2 INTERNATIONELLA RÅDSMÖTET ICM kmmer i år att

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna i Jönköpings kommun. Jönköpings kommun Granskning av användaradministrationen Revisinsrapprt 2010 Genmförd på uppdrag av revisrerna i Jönköpings kmmun Jönköpings kmmun Granskning av användaradministratinen Innehåll 1. Bakgrund ch syfte... 3 2. Metd ch avgränsning... 3 3. Begreppsförklaringar...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor

Revisionsrapport. Intern kontroll snöröjning. Vänersborgs kommun. Datum 2011-10-13. Henrik Bergh. Revisionskonsult kommunal sektor Revisinsrapprt Intern kntrll snöröjning Vänersbrgs kmmun Datum 2011-10-13 Henrik Bergh Revisinsknsult kmmunal sektr Innehållsförteckning 1. Uppdrag ch genmförande... 3 2. Sammanfattning... 3 3. Revisinell

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola

Vejbystrands skola och förskolas årliga plan. för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. Läsåret 2014-2015 förskola Vejbystrands skla ch försklas årliga plan för likabehandling ch mt diskriminering ch kränkande behandling Läsåret 2014-2015 förskla Trygghetsgruppen Bdil Nrdkvist (sammankallande) Eva Maria Oladttir Malin

Läs mer

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter

Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensionsavgifter 1 (7) PM Förslag till ändrade rutiner för statliga ålderspensinsavgifter Pensinsmyndigheten föreslår att: regleringsbelppet mellan statsbudgeten ch AP-fnden för statliga ålderspensinsavgifter inte fördelas

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009

Kvalitetsredovisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Kvalitetsredvisning för Enskilda Gymnasiet läsåret 2008/2009 Skla: Enskilda Gymnasiet, friskla i Stckhlm Verksamhetsfrm: Grundskla (åk 6-9) ch Gymnasium (NP ch SP) Läsår: 2008/2009 Rektr: Cecilia Sedgwick

Läs mer

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns

1. Handlingsplanen enligt bilaga b) godkänns I ~ landstinget II DAlARNA Häls- ch sjukvård Dalarna Psykiatri Utveckling BESLUTSUNDERLAG Landstingsfullmäktige Datum 2014-09-22 Sida 1 (2) Dnr LD 14/00893 Uppdnr 854 000300 2014-09-08 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO

Årsredovisning Brf E knäs. HÖJDVÄGEN l, 3 och 5 SAL TSJO-BOO Årsredvisning Brf E knäs 2013 HÖJDVÄGEN l, 3 ch 5 SAL TSJO-BOO Att b i en Bstadsrättsförening - vad innebär det? I HSB br du till självkstnadspris. Det är ingen annan sm tjänar pengar på ditt bende. Årsavgiften

Läs mer

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET

HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET HAMNARBETARNAS A-KASSA EKONOMISK TRYGGHET VID ARBETSLÖSHET ÅRSREDOVISNING 2014 www.hamnakassa.se Innehåll Förvaltningsberättelse Kassans verksamhet Kassans säte Viktiga händelser 2014 Föreningsstämman

Läs mer

Krisplan Ådalsskolan

Krisplan Ådalsskolan Krisplan Ådalssklan 2014 09 08 Sida 1 av 19 Innehåll Syfte... 3 Definitin av begreppet krissituatin... 3 Krisgruppens ansvar... 3 Handlingsplaner... 3 Större lycka/katastrf... 3 Elev avlider i sklan...

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla

Plan mot diskriminering och kränkande behandling ombord på T/S Gunilla Öckerö, 2015 Plan mt diskriminering ch kränkande behandling mbrd på T/S Gunilla Målet är att planen ska följa sklverkets allmänna råd: Tydligt uttrycka att verksamhetens ledning tar avstånd från alla tendenser

Läs mer

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009

PERSONALSTRATEGI. för 2009-2013 KORSHOLMS KOMMUN. Godkänd av kommunfullmäktige 9.6.2005 Uppdaterad av kommunstyrelsen 18.8.2009 KORSHOLMS KOMMUN Gda arbetsplatser Rätt dimensinerad persnal Rätt kmpetens Mtiverad ch engagerad persnal med vilja att utvecklas i sitt arbete Ledarskap Hälssamma arbets- platser Med-arbetarskap Lön ch

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen

Projektet Tobaksfri ungdom i Västra Götalandsregionen Prjektet Tbaksfri ungdm i Västra Götalandsreginen Sammanfattning Syfte ch metd Syftet med prjektet har varit att ge medarbetarna i Flktandvården Västra Götaland bättre förutsättningar att på ett effektivt

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Varje år betalar Sveriges 290 kmmuner felaktigt ut hundratals miljner krnr i egentliga eller felaktiga transaktiner. Med några enkla åtgärder skulle en str del av dessa kunna undvikas! Dkumentet avser

Läs mer

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12

Landstinget Dalarna. Granskning av finansförvaltningen Rapport. KPMG AB 2011-03-17 Antal sidor: 12 en Rapprt KPMG AB Antal sidr: 12 2011 KPMG AB, a Swedish limited liability partnership and a member firm f the KPMG netwrk f independent member firms affiliated with KPMG Internatinal, a Swiss cperative.

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi

Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi Riksföreningen för klinisk cytologi Sid; 1(5) Stadgar för Riksföreningen för klinisk cytologi antagna vid årsmötet den 7 april 1981 och ändrade vid årsmötet 1988, 1990, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2005

Läs mer

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09

ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 ESS Jolle Edsvikens Seglarskola Jolle Senast uppdaterat 2015-03-09 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR EDSVIKENS SEGLARSKOLA JOLLE (ESS Jolle) 2014 1 Medlemmar Vid årets slut hade föreningen 206 registrerade medlemmar

Läs mer

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström

3 Upprättande av närvarolista. Stefan Revestam Anette Airo Hilde Rosell-Rivertz. Eva Schreiber Lisa Friström Nrrvikens sklas föräldraförening Föräldrarådsmöte 2014-10-21, 18.30-20:30, prtkll 1 Mötets öppnande Viktria Tengstrand förklarade mötet öppnat ch hälsade alla välkmna till läsårets andra föräldrarådsmöte.

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas.

För medlemskap krävs förutom anmälan till styrelsen att föreskriven årsavgift betalas. STADGAR Högklints villaägareförening i Västerhejde socken, Gotlands kommun Organisationsnummer [ ] 1 Ändamål Föreningens ändamål är att verka för skyddet av naturen inom det s.k. Högklintsområdet och att

Läs mer

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012)

Företagsinkubatorn ÅTC Växthuset (I kraft t.o.m. 2012) Företagsinkubatrn ÅTC Växthuset (I kraft t..m. 2012) Verksamhetens utfrmning Inkubatrn är ett verktyg, en prcess för att utveckla idéer. Företagsinkubatrn på Åland kallas Växthuset. Utgångspunkten är alltid

Läs mer

Stadgar för BMW Club Schweden

Stadgar för BMW Club Schweden Stadgar för BMW Club Schweden 1 NAMN Klubbens namn är BMW Club Schweden, vilket förkortas BMW CS och kallas nedan för klubben. Organisationsnummer 838201-9738. 2 NATUR OCH ÄNDAMÅL Klubben är en ideell

Läs mer

Styrelseprotokoll nr 15

Styrelseprotokoll nr 15 2006-09-21 Styrelseprtkll nr 15 Närvarande: Hans Perssn Ordförande HansGöran Högquist Sveriges Kmmuner ch Landsting Annika Engström Riksidrttsförbundet Sven Bremberg Statens flkhälsinstitut Ulla-Kaisa

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer