Brachytherapy. skelettsmärta pga BM- el skelettengagemang. smärta pga mjukdelsengagemang, kapseldistension, obstruktion av tarm, etc

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brachytherapy. skelettsmärta pga BM- el skelettengagemang. smärta pga mjukdelsengagemang, kapseldistension, obstruktion av tarm, etc"

Transkript

1 Collins J et al.j Pain Symptom Manage 2000;19: Smärta hos barn med cancer Lite om behandling Gustaf Ljungman, doc, öl Vanligast förekommande symtom (%) kraftlöshet 49.7 smärta 49.1 slöhet 48.4 illamående 44.7 hosta 40.7 etc. Störst obehag (% ganska mycket - mycket) ledsenhet 39.5 smärta 39.1 illamående 36.6 dålig aptit 35.8 irritabilitet 34.7 Miser A Pain 1987;29:85-90 Smärtduration Diagnos dagar före behandling dagar efter behandling Akut leukemi 33 3 Lymfom 31 1 Ewing s sarkom Osteosarkom (inkl. fantomsmärta) Mjukdelssarkom % Miser A et al. Pain 1987;29: % Ljungman G et al. Pediatr Hematol Oncol 2000;17(3): Totalt Behandlingsorsakad Ingreppsorsakad Cancerorsakad Annan mucosit neurogen ben- och buksmärta vincaalkaloider, fantomsmärta post op post lp huvudvärk strålningsdermatit infektion med inflammation epigastralgi konjunktivit Ljungman G et al. Pain 1996;68(2,3): Ljungman G et al. Acta Paediatr 1999;88: Hedström M et al. J Pediatr Hematol Oncol 2005; 27:

2 Vanligt efter cytostatika Antracykliner, methtrexate, konditionering för BMT Morfin iv, Andolex, Xylocain gurgelvatten, Fentanylplåster, Actic Nyare/nygamla behandlingsalternativ Keratocytic GH - Palifermin Siddiqui MA et al. Drugs. 2005;65(15): ; discussion Fentanylplåster Kim JG et al. Transplant Proc Dec;37(10): Isvatten Birgegård et al. Uppsala Kalk/fosfatblandning kapillära prover iv prov & kanylering PAC nålsättning lp benmärgsaspiration/biopsi finnålsbiopsi pleurapunktion/tappning etc Ljungman G et al. Pain 1996;68(2,3): Ljungman G et al. Acta Paediatr 1999;88: skelettsmärta pga BM- el skelettengagemang smärta pga mjukdelsengagemang, kapseldistension, obstruktion av tarm, etc Brachytherapy smärta pga invasion/kompression av CNS el PNS 2

3 Hos barn dominerar behandlings- och ingreppssmärta jmf cancersmärta Miser A Pain 1987;29:73-83 Miser A Pain 1987;29:85-90 McGrath P J Psychosoc Oncol 1990;8(2/3): Elliott S ClinJ Pain 1991;7: Ljungman G Pain 1996;68(2,3): Ljungman G Acta Paediatr 1999;88: Aggressiva multimodala behandlingsprotokoll Ofta snabb remission Ofta snabbt terminalt förlopp Miser A. Pain 1987;29: Paracetamol 15 mg/kg x 4-6 po/pr dygnsdos: max mg/kg/d i 2-3 dygn, därefter mg/kg/d NSAIDs ASA >3 år mg/kg/d; 3-4 doser Ibuprofen 7,5-20 mg/kg/d; 3-4 doser Naproxen mg/kg/d; 2 doser Diclofenac 0,5-2 mg/kg/d; 2-3doser ref: Läkemedelsboken 2 Opioider po morfin 0,25 mg/kg oxycodon 0,10-0,15 mg/kg kodein 0,5-1 mg/kg x 4-6; prodrog till morfin. Fast komb m. paracetamol - Citodon tramadol 1-2 mg/kg x 3 po 3 Opioider iv morfin ( gold standard ) 0,1 mg/kg iv inj potens jmf morfin iv oxycodon 1:1 ketobemidon 1:1 hydromorfon 6-8:1 fentanyl :1 metadon Morfin 1mg/kg i 100 ml NaCl Startdos, 0,05 mg/kg långsamt iv. (= 5 ml) µg/kg/h (=2-5 ml/h). Regelbunden smärtskattning och dokumentation Genombrottssmärta: bolusdos samt ev dosökning 25% Opioidrotation, fr a vid toleransutveckling oxycodon, ketobemidon Njursvikt Biverkningar, klåda, illamående förstoppning, eller andra besvär antiemetika, laxantia Neurogen smärta tricykliska antidepressiva gabapentin, pregabalin metadon blockader, epidural, intrathecal lågdos ketamin + sänkt dos opioid 3

4 Bra alternativ vid neurogen komponent toleransutveckling mot opioider ofta radikal förbättring vid olidlig terminal situation NMDA receptor antagonist 0,1-0,2 mg/kg ibland tillägg av benzodiazepin reduktion opioider 50% till att börja med Steroider minskad svullnad antileukemisk & antilymfatisk effekt ökat välbefinnande Strålning minskad tumörbörda/distension skelettmetastaser Cytostatika minskad tumörbörda/distension NSAID skelettmetastaser Fine PG. Low-dose ketamine in the management of opioid nonresponsive terminal cancer pain. J Pain Symptom Manage Apr;17(4): TENS Akupunktur fysikalisk beh Massage Utbildning/ information Avslappning psykolog beh Avledning KBT Hypnos Smärta vanligt symtom; 89% besvärades under sin sista levnadsmånad av smärta, trötthet och/eller andnöd Behandlingen framgånsrik i 27% vid smärta 16% vid andnöd Control of Severe Pain in Children with Terminal Malignancy Identifiera orsaker hos patienter som behövde extremt höga opioid doser (>3 mg/kg/h ( ); 12 i Boston ) Regional anesthesia for pain associated with terminal pediatric malignancy Identifiera orsaker hos patienter som behövde regional anestesi för terminal smärta (11 i Boston ) Orsak för 11 utav 12 patienter - solida tumörer med metastaser till: spinala nerv rötter nervplexa stora perifera nerver kompression av ryggmärgen PAG Orsaker begränsande biverkningar av opioider neuropatisk smärta som inte svarar på extrema opioiddoser analgesi for thoracocentes för pleurautgjutning Analgesi tillräcklig i alla fall 5 patienter sköttes hemma med epidural infusion 4/12 acceptabel analgesi; 3/12 spinal/epidural; 5/12 sedering 4

5 Apoteksbolaget. Barn och smärta. Läkemedelsboken 2005/2006, Aynsley-Green A, Ward Platt MP., Loyd-Thomas, ARL. Stress and Pain in Infancy and Childhood. Clinical Paediatrics, 1995, 3:3. Ljungman G. Smärta hos barn, s Kapitel i boken Barnmedicin (3:e upplagan). Red Lindberg T, Lagercrantz H, Studentlitteratur, Lund 2007 (Danmark). Ljungman G. Smärta hos barn, s Kapitel i boken Anestesi (2:a upplagan). Red: Halldin M och Lindahl S. Liber, Stockholm 2005 (Slovenien). Ljungman G Pain in Pediatric Oncology; Diagnostics and Treatment. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala. ISBN Olsson G, Jylli L. Smärta hos barn och ungdomar. Studentlitteratur, Lund Schechter NL, Berde, CB, Yaster, M. 2 nd ed, Pain in Infants, Children and adolescents. Lippincott Wiliams & Wilkins. Baltimore Socialstyrelsen. State of the Art dokument: Barn och Smärta WHO. Cancer Pain Relief and palliative care in children. Geneva, WHO

hos Barn och ungdomar

hos Barn och ungdomar Post operativ smärtbehandling hos Barn och ungdomar Pain in children are we accomplishing the optimal pain treatment? Paediatr Anaesth. 2015 Lundeberg S. Referensartikel 1 Swedish guidelines for the treatment

Läs mer

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN Dokumentet är framtaget av: Mats Karling, överläkare, medicine doktor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Eva

Läs mer

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR

PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR PALLIATIV VÅRD RELATERAT TILL TUMÖRSJUKDOMAR -En personalhandbok Sammanställt av: Anders Birr Elsebet Borg Christine Karlsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND, SYFTE OCH METOD... 4 1. 1. Bakgrund och syfte...

Läs mer

smärtbehandlingsenheten för barn

smärtbehandlingsenheten för barn RIKTLINJER FÖR SMÄRTBEHANDLING VID ASTRID LINDGRENS BARNSJUKHUS smärtbehandlingsenheten för barn Pediatrisk anestesi och intensivvård Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Innehållsförteckning

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Cancerrelaterad smärta

Cancerrelaterad smärta Cancerrelaterad smärta Onkolog /gyn onkolog Professor i palliativ medicin, KI Överläk vid Stockholms Sjukhem Smärta (enligt IASP- International Assoc. for the Study of Pain) En obehaglig sensorisk och

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG

Palliativ. vård. riktlinjer för symtomlindring. Version 3, 2007 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG Palliativ vård 1 SOLVEIG HOLMDAHL BENGT JAKOBSSON CARINA LIDSTRÖM MONICA RASK CARLSSON SVEN SÖDERBERG riktlinjer för symtomlindring Version 3, 2007 2 3 innehåll Inledning 6 Arbeta strukturerat 8 4 Palliativ

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Smärta och behandling av smärta

Smärta och behandling av smärta Bakgrundsmaterial Smärta och behandling av smärta Göteborg den 8 oktober 2003 Svenska Smärtföreningen /i samarbete med Mundipharma INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Vad är smärta?...3 2. Olika typer av smärta...3

Läs mer

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961.

Huvudvärk. Inledning. Huvudvärksmekanismer. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. Ändrad 2014-07-16, s 954, 955 och 961. 949 Jan Hasselström, Centrum för allmänmedicin, Huddinge och Storvretens vårdcentral, Tumba Martin Jägervall, Barn- och ungdomskliniken,centrallasarettet, Växjö Elisabet

Läs mer

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN

OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI ÖREBRO-REGIONEN OMVÅRDNADSPROGRAM GYNONKOLOGI 2005 ÖREBRO-REGIONEN Programgrupp Wenche Järhede, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset, Örebro Lisa Nygren, Kliniken för Gynekologisk onkologi, Universitetssjukhuset,

Läs mer

Behandling av långvarig smärta

Behandling av långvarig smärta Lundberg & Axelsson Behandling av långvarig smärta SAMMANFATTAT Av de cirka 20 procent av befolkningen som upplever svår eller måttlig smärta har cirka 15 procent smärtor i ansikte och käkar. De samhällsekonomiska

Läs mer

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge

Migrän hos barn. Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge Migrän hos barn Katarina Wide, öl, med dr Barnneurologsektionen, ALB, Huddinge 3 16 september 2015 Hur påverkas livet av migrän? Barn Ökad frånvaro från förskola och skola Missade fritidsaktiviteter Nedsatt

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Behandling av förlossningssmärta

Behandling av förlossningssmärta Behandling av förlossningssmärta Maria Berghäll Det flesta kvinnor upplever svår smärta i samband med en förlossning. I Finland får 91 procent nuförtiden någon form av smärtlindring. Bra smärtbehandling

Läs mer

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens

Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens OPIATER Egenskaper Stimulering av opiatreceptorer i CNS, toleransutveckling, abstinens Symtom överdos Typisk symtomtriad: CNS-depression som kan vara lindrig samtidigt som andningsdepression och mios tillstöter

Läs mer

INITIAL HANDLÄGGNING AV FEBRIL NEUTROPENI HOS BARNCANCERPATIENTER

INITIAL HANDLÄGGNING AV FEBRIL NEUTROPENI HOS BARNCANCERPATIENTER Febril neutropeni v 141021 1 INITIAL HANDLÄGGNING AV FEBRIL NEUTROPENI HOS BARNCANCERPATIENTER INLEDNING Febril neutropeni är en utmaning för barncancervården och handläggningen är intimt förknippad med

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset

PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning vid Akademiska sjukhuset 1 (9) Reviderad upplaga: 2004-03-01 Centrum för smärtbehandling Enheten för akut smärta Ersätter PM från: 2003-03-01 PM för kontinuerlig epiduralbedövning vid postoperativ smärtbehandling på vårdavdelning

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom. Stiftelsen Stockholms Sjukhem

Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom. Stiftelsen Stockholms Sjukhem Omvårdnad vid avancerad ALS-sjukdom Stiftelsen Stockholms Sjukhem Samtliga foton: Damm Ewa, Stockholms Sjukhem INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 INLEDNING 5 VANLIGA BESVÄR OCH SYMTOM VID ALS 6 Salivproduktion

Läs mer