hos Barn och ungdomar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hos Barn och ungdomar"

Transkript

1 Post operativ smärtbehandling hos Barn och ungdomar Pain in children are we accomplishing the optimal pain treatment? Paediatr Anaesth Lundeberg S. Referensartikel 1

2 Swedish guidelines for the treatment of pain in tonsil surgery in pediatric patients up to 18 years. Ericsson E, Brattwall M, Lundeberg S. Int J Pediatr Otorhinolaryngol Evidence-Based Medicine systematically searches a wide range of international medical journals applying strict criteria for the validity of research. 2

3 Cochrane, Pub Med SBU Nationella riktlinjer Meta-analyser Litteraturgenomgång Cochrane Post operativ behandling av smärta hos pediatriska patienter 3

4 Postoperative pain Does the administration of nalbuphine provide effective and safe postoperative pain treatment in children? 2014 There is currently clear evidence that multimodal postoperative pain treatment is the best choice. The overall quality of evidence was low, so this review could not definitively show that nalbuphine is better than placebo. 4

5 Postoperative pain relief for children 2015 There was limited evidence available to draw any conclusions about the efficacy of PRN versus ATC analgesic administration for the management of postoperative pain in children. Single dose oral ibuprofen plus paracetamol (acetaminophen) for acute postoperative pain 2013 Ibuprofen plus paracetamol combinations provided better analgesia than either drug alone (at the same dose), with a smaller chance of needing additional analgesia over about eight hours, and with a smaller chance of experiencing an adverse event. (tandurdragningar) 5

6 Does the perioperative administration of tramadol provide effective and safe postoperative analgesia in children? 2015 The overall evidence regarding tramadol for postoperative pain in children is currently low or very low and should be interpreted with caution due to small studies and methodological problems Adverse events were only poorly reported, so an accurate risk-benefit analysis was not possible. Clonidine premedication for postoperative pain in children 2014 Despite heterogeneity between trials, clonidine premedication in an adequate dosage (4 µg/kg) was likely to have a beneficial effect on postoperative pain in children. Further research is required 6

7 Does a local anaesthetic injection in children and young people having dental treatment under general anaesthetic reduce pain after treatment? 2014 We were unable to pool the included studies in a meta-analysis because of substantial variation in outcome measures, interventions, and treatment types. The use of supplementary analgesia further obscured the effect of local anaesthetics. Local and regional anaesthesia prevents chronic pain after surgery 2013 Epidural anaesthesia may reduce the risk of developing chronic pain after thoracotomy in about one patient out of every four patients treated. Paravertebral block may reduce the risk of chronic pain after breast cancer surgery in about one out of every five women treated. Our conclusions are significantly weakened by performance bias, shortcomings in allocation concealment, considerable attrition and incomplete outcome data. 7

8 Single doses of intravenous formulations of paracetamol (acetaminophen) to reduce pain after surgery in adults and children This review assessed data from 36 studies of participants (3896 in total) experiencing moderate to severe pain after various operations. It found that intravenous (IV) formulations of paracetamol (either IV propacetamol or IV paracetamol) provided pain relief for a period of four hours for about 40% of participants. Direct comparisons with other pain killers, such as morphine and anti-inflammatories, did not show any difference in effectiveness,. Cochrane Post operativ smärtbehandling Multimodal terapi I princip samma sökresultat som för postoperativ analgesi. I Pub Med: 5 reviews, 20 artiklar multimodal 265 artiklar post op analgesi 8

9 A retrospective study of multimodal analgesic treatment after laparoscopic appendectomy in children. Liu et al. Paediatr Anaesth The incidence of substantial pain when the multimodal regimen was used was 12%, which is significantly lower than earlier reports. Patients with generalized peritonitis experienced more pain, consumed more opioids, had more unmet PCA demands, and a higher incidence of respiratory depression compared with those with simple appendicitis. CONCLUSION: The multimodal regimen of local anesthetic infiltration, opioid by PCA, NSAIDs, and oral acetaminophen/hydrocodone reduced the incidence of substantial pain. Additional studies are required to identify subgroups of patients with minimal opioid requirements who can benefit from modifications of this regimen. Finns hela sanningen i publicerade data? Felkällor finns Icke publicerade med negativa resultat Läkemedelsbolags studier Små datamängder Inte genomförda studier Reviews utförda på reviewartiklar Urval i studier, populationer Etiska frågeställningar avseende barnstudier, placebo. 9

10 Post operativ smärtbehandling hos Barn och ungdomar Ur ett kliniskt praktiskt perspektiv 10

11 Reviderad

12 Vanliga postoperativa smärttillstånd som bör kunna få en bättre & en mer adekvat smärtbehandling. Appendektomier Frakturer Tonsillkirurgi.. etc Läkemedel som minskar smärtuppvarvning Alfa-2 agonister NMDA hämmare Ketamin Kortikosteroider Gabapentinoider 12

13 perception limbiska systemet Nociceptor 25 Nedåtgående faciliterande bansystem som ökar det nociceptiva inflödet Nociceptor 26 13

14 Preoperative anxiety, postoperative pain, and behavioral recovery in young children undergoing surgery. Kain, Mayes, Caldwell-Andrews, et al. Pediatrics The perioperative dialogue reduces postoperative stress in children undergoing day surgery as confirmed by salivary cortisol. Wennström et al Pediatric Anesthesia 2011 smärta Smärtintensitet variation och varaktighet dagar 14

15 behandlingsstrategi multimodal behandling - olika angreppspunkter beroende på smärtgenes förebyggande tillförsel perifer / central regelbunden analgetikatillförsel - minskar risken för genombrottssmärta tidig behandling vid genombrottssmärta behandla biverkningar mål med smärtbehandling acceptabel smärtnivå för individen optimal mobilisering minimera biverkningar 15

16 förvärrad smärta under pågående behandling buksmärta/illamående obstipation? urinretention? ortopedi/gips ischemi? muskelspasm? trycksår? venös infart ocklusion, flebit? smärtlokalisation analgetika vid smärtbehandling Cox hämmare (NSAIDs) opioider paracetamol ketamine (NMDA blockare) smärta klonidin dexemedetomidine lokal anestetika gabapentin preglabalin 16

17 regional anestesi kontinuerliga blockader EDA (epidural) femoral / fascio iliaca axillär paravertebral popliteal sårkateter topikala lösningar buffrade Xylocainlösningar paracetamol central verkningsmekanism vid oralt intag upptag i duodenum smärtbehandling friska barn skiljer sig från behandling g j g g av feber, malnutrierade, leversjuka 17

18 paracetamol maximal analgetisk effekt intravenöst oralt rektalt 1 timme 2 timmar 3-4 timmar laddningsdos per oralt för att åstadkomma bättre effekt toxisk engångsdos/dygnsdos för friska barn < 10 år 175 mg/kg > 12 år 150 mg/kg Effect of intravenous paracetamol on postoperative morphine requirements in neonates and infants undergoing major noncardiac surgery: a randomized controlled trial. Ceelie et al. JAMA CONCLUSION AND RELEVANCE: Among infants undergoing major surgery, postoperative use of intermittent Intravenous paracetamol compared with continuous morphine resulted in a lower cumulative morphine dose over 48 hours. 18

19 paracetamol dosrekommendationer intravenöst dosrekommendationer oralt initial bolusdos mg/kg/d mg/kg/d 40 mg/kg reducerad dos neonataler och vid > 3 dygn (75 % av underhållsdos 1-3 dygn) Cox hämmare (NSAIDs non steroidal antiinflammatory drug) prostaglandinsynteshämmare perifer och central verkningsmekanism från ~ 6 månaders ålder inflammatorisk smärta skelettsmärta tonsillkirurgi 19

20 inga kliniska hinder att behandla frakturer under en begränsad period hos barn astma ingen kontraindikation Cox hämmare ibuprofen 4-10 mg/kg x 4 diklofenak 1- (2) mg/kg x 2-3 ketolorac (iv) 0.3 mg/kg x 3-4 COX-2 celecoxib 2-4 mg/kg x 2 parecoxib (iv) 0.5 mg/kg x 1-2 kortikosteroider per operativt 20

21 Cox hämmare (NSAIDs) biverkningar prostaglandinsynteshämmare blödningsrisk njurinsufficiens hjärtsvikt ulcus alfa-2 agonister (klonidin, dexmedetomidin) Vakenhetscentrum sedation, anxiolys Vasomotorcentrum dämpat sympatikusutflöde vasodilatation hjärtfrekevens Ryggmärg aktiverar smärttransmissionen alfa-2 receptorer pre/postsynaptiskt 21

22 alfa-2 agonister klonidin Catapresan dexmedetomidine Dexdor - mer selektiv - kortare t 1/2 påverkar smärttransmissionen inom CNS minskar windup minskar postanestesi agitation ingen direkt andningspåverkan eller g-i effekt alfa-2 agonister- säkerhet påverkar inte andningsdriven stor teurapeutisk bredd, sedering IVA överdosering bradykarditendens mindre spädbarn mest uttalat för dexmedetomidin hypotension försiktighet i situationer med redan befintlig hypotension ex hypovolemi kan kombineras med sympatikometika typ Concerta, Ritalin kontraindicerat vid kända bradyarrytmier 22

23 klonidin dosrekommendation 1-3 mikrog/kg x 3 p.o. / i.v. biotillgänglighet vid oral tillförsel ca 60 % indikation nociceptiv & neurogen smärta (visceral) ges långsamt intravenöst som för opioider minuter opioider stor individuell variation titrera ut lämplig dos åldersberoende biverkningsprofil fungerar ej på neurogen smärta (?) 23

24 kontinuerlig opioidterapi missbruk beroende tolerans smärta respiration gi-motorik opioider morfin ketobemidon oxikodon hydromorfon metadon 24

25 viken opioid är bäst? individuella skillnader avseende analgesi och biverkningsmönster opioid rotation vid biverkningar opioid kombination lågdos metadon vid komplexa smärttillstånd 0.1 mg/kg x 2 serumkoncentration biverkningar analgesi 50 0 analgesi 0 tid otillräcklig analgesi tid 25

26 dosförslag vid i.v. tillförsel morfin, ketobemidon & oxikodon 1 mg/ml < 3 mån mikrog/kg 3-12 mån år år > 12 år 250 lägre dosering vid tidig behandling av smärtgenombrott konvertering från intravenös till per oral opioid morfin och ketobemidon 3-(4) gånger iv dos dela på 4 doser/dygn oxikodon 2 gånger iv dos dela på 3 doser/dygn 26

27 opioider biverkningar andningsdepression sedering illamående / kräkningar obstipation klåda urinretention abstinens utsättande av opioider vid terapi > 5-7 dygn abstinens sömnrubbning tillmatningsproblem oro, excitation svettningar & tachycardi hyperalgesi 27

28 kodein - den svaga opioiden omvandlas via cyt-p450 till morfin (0-15 %) stor genetisk variation i omvandlingskapacitet hypo- och hypermetaboliserare Ska inte användas till barn!!!! oralt morfin/oxikodon bättre alternativ!!!! NMDA antagonist / receptor blockare s- ketamin (mindre sido-effekter drömmar, hallucinationer) högre analgetisk potens vid större ingrepp och vid TIVA med remifentanil vid smärta post op pre-incision bolus 0.5-(1) mg/kg P AMPA NK NMDA P infusion (200) mikrog/kg/h Dorsal horns neuron 28

29 Smärtomhändertagande lathund för doktorer och sköterskor smärtbedömning kontinuerlig utbildning 29

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

BJÖRN OCH HELENA AVTACKADES FRÅN OMT STYRELSEN

BJÖRN OCH HELENA AVTACKADES FRÅN OMT STYRELSEN ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN FYSIOTERAPEUTER I FORSKNING OCH PRAKTIK NR 2 2015 BJÖRN OCH HELENA AVTACKADES FRÅN OMT STYRELSEN Kurs och workshop i rörelsekontroll rygg/bäcken/höft enlig Sahrmann s

Läs mer

Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar hos personer som genomgått hjärtkirurgi

Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar hos personer som genomgått hjärtkirurgi UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik Kurs: Uppsatskurs i sjukgymnastik 71-80 p Uppsats 15 hp, avancerad nivå Samband mellan smärta, lungfunktion och morfinbiverkningar

Läs mer

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik

MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik ORTOPEDISK MANUELL TERAPI MANUALEN sjukgymnaster i forskning och praktik NR 4 2013 Ryggdagen lyckat samarbete på Sjukgymnastdagarna. Boka in årskon - gres serna 2014! Kongress/Årsmöte OMT/IM 21 22 mars

Läs mer

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar

GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2005) GRÖNBOK Främja goda kostvanor och motion: En europeisk dimension i arbetet för att förebygga övervikt, fetma och kroniska sjukdomar SV SV GRÖNBOK

Läs mer

Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons

Quality and Efficiency in Swedish Health Care. Regional Comparisons Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons 2012 Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons 2012 Quality and Efficiency in Swedish Health Care Regional Comparisons

Läs mer

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring:

Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: sid. 1 Hög halt morfin i blodprovet kräver också förklaring: Var kommer morfinet ifrån? I m saying that a series of corroborative facts is not necesarrily evidence. Seeing white swans does not confirm

Läs mer

Integration var god dröj

Integration var god dröj Integration var god dröj Integration var god dröj Utvärdering av kommunernas introduktionsverksamhet för nyanlända invandrare mottagna 2001 Integrationsverkets rapportserie 2004:01 Integrationsverket,

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Öronakupunktur mot ångest och depression

Öronakupunktur mot ångest och depression Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Öronakupunktur mot ångest och depression En analys av behandling i grupp Författare: Rebecka Bergbom Johanna Eliasson Handledare: Therese Berglund

Läs mer

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi.

Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg. www.fhi. Förslag till nationellt program för suicidprevention befolkningsinriktade strategier och åtgärdsförslag Lina Eriksson och Sven Bremberg statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Förslag till nationellt program

Läs mer

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden

En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden En förlorad generation? En ESO-rapport om ungas etablering på arbetsmarknaden Mattias Engdahl Anders Forslund Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2015:3 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Rådgivning med nya teknologier. Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige

Rådgivning med nya teknologier. Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige Rådgivning med nya teknologier Professor Preben Bendtsen Linköpings Universitet, Sverige Översikt Definition av riskfylld alkoholkonsumtion Rådgivning vid riskfylld alkoholkonsumtion Implementering av

Läs mer

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar

Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste ändringar i skrotningspremierna Rapport 5414 december 2004 Styrmedel för ökad utskrotning av gamla bilar Konsekvenserna av senaste

Läs mer

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration

Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Sysselsättning för invandrare en ESO-rapport om arbetsmarknadsintegration Åsa Olli Segendorf Tommi Teljosuo Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:5 Finansdepartementet Rapportserien

Läs mer

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A

Brorson F, Breimer ME, Carlsson G, Daxberg E-L, Hjalmarsson Y, Jivegård L, Ludwigs K, Skullman S, Strandell A Västra Götalandsregionen SahlgrenskaUniversitetssjukhuset, HTA-centrum Health Technology Assessment HTA-rapport 2013:58 Pseudomyxoma peritonei uppdatering av HTA-rapport 2009:22 - Behandling med cytoreduktiv

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.)

Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol. Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets detaljhandelsmonopol avskaffades? Harold Holder (red.) Alkoholmonopol och folkhälsa: Vilka skulle effekterna bli om Systembolagets

Läs mer

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige

Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige PM 16/12 Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige Kemikalieinspektionen www.kemi.se Kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö

Läs mer

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie

Risk- och skyddsfaktorer. problemspelande. Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Risk- och skyddsfaktorer för problemspelande Resultat från Swelogs fördjupningsstudie Rapport nr 6 i Swelogs-programmet

Läs mer

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012

Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård. Årsrapport 2012 Nationellt kvalitetsregister Öron-, Näs- och Halssjukvård Årsrapport 2012 Kvalitetsregistret för öronkirurgi: myringoplastik och ossikuloplastik Kvalitetsregistret för operation av nässkiljeväggen Hörselbarnsregistret

Läs mer

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD?

Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Institutionen för Kemi och Biomedicin Examensarbete Bör fler läkemedel godkännas i Sverige för behandling av vuxna med ADHD? Anna Tegelbratt Huvudområde: Farmaci Nivå: Grundnivå Nr: 2013:F26 Bör fler läkemedel

Läs mer

Vilken effekt har skoinlägg till barn och unga som har ont i fötterna?

Vilken effekt har skoinlägg till barn och unga som har ont i fötterna? Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst den 23 april 2013. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten

Läs mer

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till?

Rapport 2013:12. Satsningen på fler poliser. Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Satsningen på fler poliser Vad har den lett till? Satsningen på flera poliser Vad har den lett till? Rapport 2013:12 Brå centrum för kunskap om brott och åtgärder mot brott Brottsförebyggande

Läs mer

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning

Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning SP Technical Research Institute of Sweden Calculation methods for SPF for heat pump systems for comparison, system choice and dimensioning Roger Nordman, Kajsa Andersson, Monica Axell, Markus Lindahl Energy

Läs mer

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet

FaR. Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet FaR Individanpassad skriftlig ordination av fysisk aktivitet STATENS FOLKHÄLSOINSTITUT, Östersund 2011, R 2011:30 ISSN 1651-8624 ISBN 978-91-7257-908-8

Läs mer

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD?

Kan melatonin minska sömnproblem hos barn med ADHD? Detta är en uppdatering av ett tidigare svar från SBU:s Upplysningstjänst Detta svar färdigställdes den 27 mars 2013. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte

Läs mer

De ska va gôtt å leva

De ska va gôtt å leva De ska va gôtt å leva Vårdforskningens dag 16 oktober 2014 Innehåll Program 4 Utställare 5 Anhörigcentrum, Örebro kommun Nationellt kompetenscentrum Anhöriga Frivillig och hälsofrämjande enheten, Örebro

Läs mer

Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn

Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn Musik, musiker och hörsel - en kunskapssammanställning om höga ljudnivåer och hörselskaderisker i musik- och underhållningssektorn 2 Innehåll Förord sid. 3 Sammanfattning 5 Summary in English... 11 1.

Läs mer