Kloka Listan Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kloka Listan 2013. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté"

Transkript

1 Kloka Listan 2013 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

2 Nyheter 2013 Preparat som upptas: oxikodon

3 Nociceptiv smärta -vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Pinex Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider COX- hämmare (NSAID) I första hand naproxen Naproxen, Pronaxen I andra hand ibuprofen Ibuprofen, Brufen, Burana, Ibumetin, Ipren

4 Förskrivning av COX-hämmare i SLL 2011 Källa: Socialstyrelsen

5 Minimera riskerna med COX-hämmare Behandla med lägsta effektiva dos under kortast möjliga tid Ompröva behandlingen och sätt ut COX-hämmare när behov upphör Överväg skydd mot ulcus (Kloka Listan 2013: Omeprazol)

6 Opioidanalgetika Nytt morfin Morfin Meda, kortverkande morfin Dolcontin, långverkande oxikodon Oxynorm, kortverkande oxikodon Oxycodone, långverkande Vid akuta smärttillstånd inklusive postoperativ smärta inleds behandling med kortverkande morfin- /oxikodonpreparat. Vid icke-akuta smärttillstånd kan behandling inledas med låg dos Dolcontin 5-10 mg x 2 eller med låg dos långverkande oxikodon 5-10 mg x 2 utan föregående dostitrering med kortverkande morfin/oxikodon.

7 Opioidanalgetika Nytt morfin Morfin Meda, kortverkande morfin Dolcontin, långverkande oxikodon Oxynorm, kortverkande oxikodon Oxycodone, långverkande Vid akuta smärttillstånd inklusive postoperativ smärta inleds behandling med kortverkande morfin- /oxikodonpreparat. Vid icke-akuta smärttillstånd kan behandling inledas med låg dos Dolcontin 5-10 mg x 2 eller med låg dos långverkande oxikodon 5-10 mg x 2 utan föregående dostitrering med kortverkande morfin/oxikodon.

8 Förskrivning av opioidanalgetika i SLL jan 2008 november 2012 Källa:Concise

9 Förskrivning av analgetika i olika landsting 2011 Källa: Socialstyrelsen

10 Oxikodon upptas i Kloka Listan 2013 Som grupp är effekten och biverkningarna av opioidanalgetika jämförbar, men på individnivå kan det finnas skillnader i effekt och biverkningar. Oxikodon upptas på Kloka Listan som stark opioid, ett alternativ till rekommenderat morfin Biotillgängligheten är något högre för oxikodon jämfört med morfin Risken för ackumulering vid nedsatt njurfunktion är något lägre för oxikodon Priset för oxikodon har sänkts påtagligt och prisskillnaden mot de rekommenderade morfinpreparaten är relativt liten. Generiskt oxikodon finns nu tillgängligt.

11 Priset på oxikodon har sänkts TLV gjorde 2011 omprövning av alla läkemedel som innehåller oxikodon pga stora prisskillnader mellan oxikodon och morfin. Omprövning avbröts pga att Mundipharma valde att sänka sitt pris. Prissänkningen trädde i kraft 1 mars Sedan hösten 2012 finns även generiskt långverkande oxikodon. Eftersom texten i produktresuméerna skiljer sig något åt mellan preparaten angående ålder, graviditet och amning anser Läkemedelsverket att de långverkande oxikodonpreparaten inte är utbytbara.

12 Oxikodon upptas i avsnittet Äldre och läkemedel All opioidbehandling ska titreras individuellt till lägsta effektiva dos med minsta möjliga sedering. Om funktionsförbättring uteblir bör man överväga att sätta ut opioidanalgetika. Vissa patienter kan föredra oxikodon framför morfin, hos andra kan det vara tvärtom. Vid nedsatt njurfunktion kan en aktiv morfinmetabolit ansamlas som bidrar till effekten och ökar biverkningar. Byte till oxikodon kan vara ett alternativ.

13 Bioekvivalens oxikodon mot morfin DDD (cancerrelaterad smärta): morfin 100 mg p.o. oxikodon 75 mg p.o. Vid postoperativ smärta: 13 mg oxikodon i.v. motsvarar 25 mg morfin i.v. (Kalso 1991) 13 mg oxikodon i.v. motsvarar 21 mg morfin i.v. (Lenz 1999) Biotillgängligheten för orala morfinberedningar är i medeltal ca 30% (range: 10%- 50%) (SPC). Biotillgänglighet efter oral administrering är 60-87% för oxikodon (SPC).

14 Kostnadsjämförelse mellan oxikodon och morfinpreparat mätt i kostnad/ddd

15 Opioidanalgetika OPIOIDANALGETIKA För behandling av långvarig, icke-malign, opioidkänslig smärta buprenorfin Norspan plåster Kombinationspreparat för korttidsbruk kodein + paracetamol Paracetamol/Kodein..,Citodon, Codalvonil, Panocod Kodein har en osäker analgetisk effekt.

16 Kodein omvandlas till morfin i varierande grad Ingen morfineffekt Cirka 7-10 % av den nordiska befolkningen saknar förmågan att omvandla kodein till morfin. Hos dessa är effekten av kodein/paracetamol inte bättre än av paracetamol enbart. Uttalad morfineffekt Ultrasnabba metaboliserare kan råka ut för en morfinöverdos inom loppet av några dagar

17 Kodein / paracetamol Rekommenderas ej till barn Dödsfall har uppmärksammats hos barn i USA som erhållit kodein efter tonsillektomi. Rekommenderas ej till mödrar som ammar Dödsfall hos barn (morfinöverdos) som ammades av mor som behandlades med kodein och visade sig vara ultrasnabb metaboliserare av kodein.

18 Effekt av kombinationspreparatet kodein/paracetamol Postoperativ smärta Skillnaden mellan paracetamol 1000 mg och paracetamol 1000 mg /kodein 60 mg, avseende andelen patienter som får en minst 50-procentig smärtlindring är 16 %, vilket motsvarar NNT 6 Långvarig smärta Dåligt undersökt huruvida nyttan överväger risken av kodein/paracetamol Missbruksrisken för kodeinpreparat bör beaktas och långvarig användning undvikas.

19 Alternativ till kodein/paracetamol 1. Lågdos ibuprofen t ex 400 mg x 3 + god effekt, tolereras bättre än kodein/paracetamol, ingen missbruksrisk - fler biverkningar än bara paracetamol 2. Paracetamol 1000 mg x 3-4 i kombination med lågdos ibuprofen, tex 200 mg x 3 + god effekt, bättre än 400 mg ibuprofen enbart - något ökad risk för biverkningar

20 Alternativ till kodein/paracetamol Vid opioidkänslig nociceptiv smärta Paracetamol i kombination med lågdos morfin/oxikodon + möjlighet att individuellt titrera ut den optimala opioiddosen - opioidbiverkningar och missbruksrisk Buprenorfinplåster (Norspan) + liten risk för missbruk - Svårt att titrera individuellt, opioidbiverkningar

21 Förskrivning av kodein kombinationer i volym kv kv Källa:Concise

22 Behandlingstid för kodeinkombinationer under perioden 1/ /8 2012

23 Råd inför behandling med opioider Vid opioidbehandling eftersträvas förbättrad funktion och livskvalitet. Bristande effekt bör föranleda ny smärtanalys med beaktande av indikation och dosering. Det finns smärttillstånd som inte är opioidkänsliga varför noggrann uppföljning av behandling är nödvändig. Samtliga opioider medför risk för beroende. Undvik kortverkande opioidberedningar vid långtidsbehandling av icke-malign smärta.

24 Utsättning av opioider Vid otillräcklig effekt eller utebliven funktionsförbättring under behandling med opioider bör behandlingen avslutas. Kontakta expertis vid behov. Se dokument på

25 Neuropatisk smärta I första hand amitriptylin Saroten I andra hand gabapentin Gabapentin Sandoz Trigeminusneuralgi karbamazepin Tegretol Tegretol Retard

26 Specialiserad vård paracetamol Paracetamol Fresenius Kabi* inf ketorolac Toradol inj *Intravenöst paracetamol rekommenderas endast då peroral paracetamol inte kan ges. Vid cancerrelaterad smärta då peroral opioid-behandling inte kan ges fentanyl Durogesic, Fentanyl.., Matrifen plåster hydromorfon Palladon inj, inf

27 Specialiserad vård - Reumatoid artrit Reumatoid artrit metotrexat Methotrexat., Metotab tablett TNF-ALFA-HÄMMARE infliximab Remicade

28 Avslutande råd från expertrådet Utvärdera läkemedelseffekten kontinuerligt och sätt ut läkemedel som inte ger avsedd effekt. Använd lägsta effektiva dos. Undvik diklofenak och COX-2 hämmare på grund av ökad risk för hjärtinfarkt. Vid val av COX-hämmare rekommenderas naproxen eller ibuprofen, men kombinera inte ibuprofen med lågdos ASA. Ge ej kodein preparat till barn eller kvinnor som ammar. Använd kombinationspreparat kodein/paracetamol endast under kort tid.

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare,

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel

Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel SmärTa och InfLammaTIon Genomgången av smärtstillande och inflammationsdämpande läkemedel BeSLUTen TräDer I kraft 2011-02-01 aros, 2010 TLV_Smärta_Inflam_20 sid.indd 1 2010-10-27 09:19:41 Sammanfattning

Läs mer

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod!

Kunskapsakuten/ Kunskapsakuten ger dig allt från en repetition av basfakta till en spaning vid forskningsfronten. Varsågod! Kunskapsakuten/ Smärtlindring går som en röd tråd genom hela vården, från apoteks disken till intensiven. Behandlingsarsenalen är bred, ändå får många inte rätt smärtlindring. Kunskapsakuten guidar dig

Läs mer

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting

KLOKA LISTAN LÄKARVERSION KLOKA LISTAN LÄKARVERSION 2004. Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar. LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Rekommenderade läkemedel vid vanliga sjukdomar LÄKSAK Stockholm läns landsting LÄKARVERSION 2004 Medicinska områden i alfabetisk ordning: Andningsorganen 26 Anemi 5 Endokrinologi 6 Gynekologi

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Ihållande smärta. var uppmärksam på

Ihållande smärta. var uppmärksam på Förskrivarguide Effentora (fentanyl buckal tablett) är indicerad för behandling av genombrottssmärta hos vuxna cancerpatienter som redan står på underhållsbehandling med långverkande opioider. var uppmärksam

Läs mer

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN

FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN FARMAKOLOGISK BEHANDLING VID LÅNGVARIG OCH ÅTERKOMMANDE SMÄRTA AV ICKE MALIGN ORSAK HOS BARN Dokumentet är framtaget av: Mats Karling, överläkare, medicine doktor, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå Eva

Läs mer

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak

Följ de gröna plupparna i Cosmic. Pocketversion. Allt bakgrundsmaterial hittar du på www.ltkalmar.se/reklak Pocketversion 2012 Följ de gröna plupparna i Cosmic Före farmakologin... 3 Allergi... 4-6 Astma - KOL... 7-8 Blod - blodbildande organ... 8 Demens...9-10 Diabetes och tyreoideasjukdom...11 Gynekologi...

Läs mer

Smärta och smärtbehandling

Smärta och smärtbehandling Ändrad 2014-07-16, s 898 och 907. 2015-03-04, s 909. 889 Sune Fredenberg, Smärtrehab Kronoberg, Växjö Ellen Vinge, Läkemedelssektionen, Landstinget i Kalmar län, Kalmar Mats Karling 1 Inledning är ofta

Läs mer

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget!

Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! Nr 1 2013 Läkemedelskommittén i Värmland och läkemedelsenheten inom Landstinget i Värmland Fragmin som lågmolekylärt heparin i första hand inom hela landstinget! I detta nummer Fragmin förstavalet i Landstinget

Läs mer

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation.

Smärtbehandling. Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Smärtbehandling Här får du information om smärtbehandling med läkemedel efter tonsilloperation. Observera att denna smärtbehandling endast gäller för barn som inte har några andra sjukdomar, är 3 år eller

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Inget nytt på coxibfronten med Arcoxia Sammanfattning

Inget nytt på coxibfronten med Arcoxia Sammanfattning 1 (9) Läkemedel: Etoricoxib ( Arcoxia) Företag: Merck Scharp & Dohme BV Godkänt för försäljning: 2002-07-01 Publicerat på Janus webb: 2003-05-20 Utlåtande från Läksaks expertgrupp för analgetika och reumatologiska

Läs mer

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun

Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun 2012-10-23 Bättre liv för de mest sjuka äldre i Norrtälje kommun Del B Läkemedelsrapport Apotekare Christina Lindqvist Örndahl Ansvarig för Norrtäljestudien Yvonne Lindholm FoUU chef FoUU-rapport 2012:1

Läs mer

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING

SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING SMÄRTA OCH SMÄRTLINDRING INTRODUKTION Smärta är den vanligaste orsaken till att uppsöka sjukvård. Det är därför viktigt att ha goda grundkunskaper om smärtlindring och de metoder som står till förfogande.

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Innehållsförteckning läkemedelsfakta

Innehållsförteckning läkemedelsfakta Innehållsförteckning läkemedelsfakta A Abilify... B19 Absenor... B19 Acetylcystein... B24 Aeorbec... B23 Airomir... B24 Akineton... B18 Alenat... B16 Alendronat... B16 Alfuzosin... B14 Alphagan... B25

Läs mer

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd...

Innehållsförteckning. arbetsgång. läkemedel. icke-farmakologiska tips. övrigt. Inledning...1. Arbetsgång...A1. Checklista + beslutsstöd... Innehållsförteckning Inledning...1 arbetsgång Arbetsgång...A1 Checklista + beslutsstöd...a5 Skattningsskala (Phase 20)...A7 läkemedel Särskilt riskfyllda läkemedel för äldre...b1 Läkemedel som ökar fallrisken...b3

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta!

7 enkla råd för. Tema: Kloka Listan 2007. att förbättra din förskrivningsprofil. Rekommenderade läkemedel - Visst går det att byta! Sydvästra Läkemedelskommittén Utbildning i medveten läkemedelsanvändning & Nyanserad läkemedelsinformation Nummer 1 februari 2007 FiF Information från Sydvästra Läkemedelskommittén Farmaka i Fokus Tema:

Läs mer

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är:

Beroendebegreppet innefattar två delar: fysiskt och psykologiskt beroende och definieras enl DSM IV. Centralt när det gäller fysiskt beroende är: - 1 - LÄKEMEDELSBEROENDE Läkemedelsberoende är ett tillstånd som förutom att det medför ett stort lidande för den drabbade ofta är förenat med stora kostnader för samhället i form av hög sjukvårdskonsumtion

Läs mer

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI

STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av PPI NR 3 NOVEMBER 2011 MiX Fablernas värld 10 år Favorit i repris: Gastrit Medicin i X-län Nyhetsbrev från Läkemedelskommittén TEMA protonpumpshämmare (PPI) STOPPA STOPPA STOPPA den galopperande ökningen av

Läs mer

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika

UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND. www.ltv.se/lk. Ett taggat budskap om antibiotika Läkemedelsbulletinen UTGIVEN AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I VÄSTMANLAND www.ltv.se/lk I DETTA NUMMER från ordföranden Ett taggat budskap om antibiotika Den första höstförkylningen har drabbat mig, inget allvarligt,

Läs mer

MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. nr 1 2013. Industrisponsrade studier visar oftare fördelar. Kloka Listan 2013

MEDICIN & LÄKEMEDEL TEMA. nr 1 2013. Industrisponsrade studier visar oftare fördelar. Kloka Listan 2013 nr 1 2013 MEDICIN & LÄKEMEDEL En tidning från Stockholms läns läkemedelskommitté hälso- och sjukvårdsförvaltningen Industrisponsrade studier visar oftare fördelar Uppdaterat sid 2 Tema Kloka Listan 2013

Läs mer

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se

Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Flerårigt projekt för att förbättra äldres läkemedelsbehandling Apoteket AB, PRO, SPF www.kollpalakemedel.se Koll på läkemedel inte längre projekt utan permanent verksamhet Fakta om äldre och läkemedel

Läs mer

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk

Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Kapitel Huvudvärk Rådgivande synpunkter - utredning och behandling av huvudvärk Diagnos vid huvudvärkstillstånd vilar tungt på patientens sjukhistoria kompletterad med klinisk undersökning. Följande tillstånd

Läs mer