KLOKA LISTAN Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KLOKA LISTAN 2015. Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar. Stockholms läns läkemedelskommitté"

Transkript

1 KLOKA LISTAN 2015 Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar Stockholms läns läkemedelskommitté

2 Analgetika och reumatologiska sjukdomar Klinisk farmakologi: Carl-Olav Stiller, docent, överläkare, ordförande, Karolinska Universitetssjukhuset Apotekare : Susanne Elfving, leg apotekare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Allmänmedicin: Eva Karlsson Holm, allmänläkare Ektorps vårdcentral Maria Sjödahl, allmänläkare, Vårdcentralen Visby Norr Reumatologi : Anestesi : Ortopedi: Sofia Ernestam, med dr, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Per-Johan Jakobsson, Professor, specialistläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Bo Ringertz, docent, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset Stefan Lundeberg, med dr, överläkare, Barnanestesikliniken, Astrid Lindgrens barnsjukhus Jan Persson, med dr, överläkare, Anestesikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Karl-Fredrik Sjölund, med dr, överläkare, ANOPIVA, Karolinska Universitetssjukhuset Karl-Åke Jansson, docent, överläkare, Ortopedikliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Palliativ medicin: Per Fürst, överläkare, Palliativ vård, Stockholms sjukhem

3 Nociceptiv smärta Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation PARACETAMOL paracetamol Paracetamol, Alvedon, Pamol, Panodil, Paracut, Pinex Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider

4 Nociceptiv smärta COX-hämmare COX-HÄMMARE (NSAID) I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen, Pronaxen I andra hand ibuprofen Ibuprofen..., Brufen, Ibumax, Ibumetin, Ipren Brufen Retard Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra. Kombinationen lågdos-asa och ibuprofen bör undvikas; ketoprofen Orudis Retard

5 11-dec 12-feb 12-apr 12-jun 12-aug 12-okt 12-dec 13-feb 13-apr 13-jun 13-aug 13-okt 13-dec 14-feb 14-apr 14-jun 14-aug 14-okt Mest använda COX-hämmare (NSAID) uthämtat på recept i SLL - DDD Naproxen Diklofenak Diklofenak Ibuprofen Naproxen Ketoprofen Celecoxib Etoricoxib Nabumeton

6 COX-hämmare (NSAID) Antal DDD i procent jmf med motsvarande kostnad i procent jan-nov 2014 DDD Total kostnad Naproxen Etoricoxib (Arcoxia) Celecoxib (Celebra) Övriga COXhämmare

7 Opioidanalgetika All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein medför risk för beroende. Vid opioidbehandling eftersträvas förbättrad funktion och livskvalitet. Om dessa behandlingsmål inte uppnås ska behandlingen avslutas. Den läkare som inleder en opioidbehandling har alltid det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats eller ansvaret överlämnats till en kollega (gäller samtliga opioider inklusive kodein) Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation vid opioidbehandling av icke-cancerrelaterad smärta.

8 Opioidanalgetika morfin morfin oxikodon oxikodon buprenorfin Morfin kortverkande tablett, inj Dolcontin långverkande OxyNorm, kortverkande tablett, inj Oxycodone, Oxikodon Depot, OxyContin långverkande Norspan plåster kodein Paracetamol/Kodein, Citodon, + paracetamol Codalvonil, Panocod Endast för korttidsbruk

9 Icke-akut opioidkänslig smärta Vid icke-akut opioidkänslig smärta kan behandling inledas med låg dos långverkande morfin 5 10 mg x 2, långverkande oxikodon 5 mg x 2 eller buprenorfin (Norspan) 5 mikrog/timme. Den analgetiska effekten av buprenorfin 5 μg/h anses motsvara effekten av en peroral dygnsdos av 10 mg oxikodon.

10 Antal personer/1000 invånare Opioider uthämtade på recept i SLL - antal personer/1000 invånare Kodein, kombinationer exkl. neuroleptika Oxikodon Tramadol Buprenorfin Morfin Oxikodon, kombinationer Fentanyl Ketobemidon Tapentadol 0

11 Effekt av kodein Kodein i sig är inte analgetiskt utan effekten beror på omvandling till morfin, som sker i varierande grad. Detta gör behandlingen svårstyrd. Kodein 30 mg omvandlas till drygt 3 mg morfin hos flertalet vuxna men omvandlingsgraden kan variera mellan 0-30 mg morfin.

12 Svårigheter med kombinationspreparat kodein/paracetamol All smärtbehandling ska vara individanpassad Detta försvåras av att ha preparat med två aktiva substanser (kodein/paracetamol) och olika kinetik varav den ena är en prodrug med varierande grad av omvandling till morfin. Lägsta effektiva dos ska användas Med en fast dosering och förhållande mellan paracetamol och kodein som i t ex Citodon är det svårt att titrera fram den lägsta effektiva dosen kodein

13 Kodein/paracetamol rekommendationer i Kloka Listan Endast korttidsbehandling någon vecka i allmänhet Inte till barn Inte till äldre Inte till kvinnor som ammar

14 Sammanfattning kodein/paracetamol Effekt: Oförutsägbar effekt, pga varierande omvandling till morfin Svårt att individualisera behandlingen, olika halveringstider för paracetamol / kodein(morfin) Dåligt dokumenterad långtidseffekt, tveksam nytta på sikt Säkerhet: Potentiell risk för paracetamolöverdos eftersom paracetamol kan köpas utan recept Missbruksrisk jämförbar med övriga opioider

15 Neuropatisk smärta I första hand amitriptylin Amitriptylin, Saroten I andra hand gabapentin Gabapentin Teva Trigeminusneuralgi karbamazepin Tegretol Tegretol Retard

16 Specialiserad vård Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit metotrexat Nytt Methotrexate., Metotab tablett Metoject inj Metojectpen inj TNF-ALFA-HÄMMARE golimumab infliximab Simponi Remicade Kombination av TNF-hämmare och metotrexat rekommenderas.

17 Gikt Akut behandling I första hand naproxen Naproxen..., Alpoxen, Pronaxen I andra hand när COX-hämmare inte är lämpliga eller ger otillräcklig effekt prednisolon Prednisolon Profylax allopurinol Allopurinol, Zyloric

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet Smärta hos äldre Uppkomst och utredning Förekomst

Läs mer

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013

Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd. Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommitté och expertråd Verksamhetsberättelse 2013 Stockholms läns läkemedelskommittés verksamhetsberättelse 2013 1 Sammanfattning av verksamhetsberättelse Under år 2013 har Stockholms

Läs mer

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta

Användning av opioider vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta Inledning Långvarig användning av starka opioider är framför allt indicerad vid behandling av svår smärta vid cancerrelaterade smärttillstånd. I vilken utsträckning starka opioider skall användas vid andra

Läs mer

Inget nytt på coxibfronten med Arcoxia Sammanfattning

Inget nytt på coxibfronten med Arcoxia Sammanfattning 1 (9) Läkemedel: Etoricoxib ( Arcoxia) Företag: Merck Scharp & Dohme BV Godkänt för försäljning: 2002-07-01 Publicerat på Janus webb: 2003-05-20 Utlåtande från Läksaks expertgrupp för analgetika och reumatologiska

Läs mer

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015

FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 1 FÖRORD Z-LÄKEMEDEL 2014-2015 Läkemedelskommitténs syfte är att verka för en evidensbaserad och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Denna lilla skrift är resultatet av synpunkter från läkemedelskommitténs

Läs mer

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L

M E D I C I N & L Ä K E M E D E L nr 2 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é o c h m e d i c i n s k t k u n s k a p s c e n t r u m TEMA Ansiktsdermatoser

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl

Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl Nummer 1 Februari 2005 Innehåll Kloka Listans nyheter på NSLK:s Onsdagsmöte...1 Nyheter och viktiga budskap Hjärta-Kärl...1 Endokrinologi...2 Nervsystemet...2 Matsmältningsorganen...3 Infektioner...4 Smärta/Inflammation...4

Läs mer

Information till dig som är förälder

Information till dig som är förälder Information till dig som är förälder Varför får inte mitt barn antibiotika? När ditt barn är sjukt önskar du som förälder självklart att det ska tillfriskna så fort som möjligt. En vanlig fråga blir då,

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011

Äldre. Yvonne Freund-Levi TEMA och Johan Fastbom om farmakologi hos äldre och kvalitetsindikatorer TEMA. nr 5 2011 nr 5 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA Äldre

Läs mer

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER

LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 LÄKEMEDEL REKOMMENDATIONER 2009 2010 Rekommenderade läkemedel för rutinsjukvård inom Landstinget Gävleborg Utgiven av Läkemedelskommittén Landstinget Gävleborg Arbetet

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014

Läkemedelskommittén i Blekinge. Rekommenderade läkemedel 2014 Läkemedelskommittén i Blekinge Rekommenderade läkemedel 2014 Rekommenderade läkemedel 2014 skall betraktas som en basläkemedelslista. Rena specialistpreparat ingår således ej. Reklistan är utarbetad av

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Barn och smärta. -State of the Art

Barn och smärta. -State of the Art Barn och smärta -State of the Art Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011

TEMA adhd TEMA. Annika Brar samordnade insatser är viktiga Johan Franck stark evidens för behandling med metylfenidat. nr 4 2011 nr 4 2011 M E D I C I N & L Ä K E M E D E L E n t i d N I N G f r å n S t o c k h o l m s l ä n s l ä k e m e d e l s k o m m i t t é h ä l s o - o c h s j u k v å r d s f ö r v a lt n i n g e n TEMA adhd

Läs mer

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se

Migrän. Slutrapport. Genomgången av läkemedel mot migrän. www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N Migrän 1 Slutrapport Genomgången av läkemedel mot migrän www.lfn.se G E N O M G Å N G E N A V L Ä K E M E D E L V I D M I G R Ä N 3 Författare:

Läs mer

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015

TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 TERAPI- REKOMMENDATIONER 2014-2015 Råd och rekommendationer för läkemedelsanvändning utgivna av Dalarnas Läkemedelskommitté 1 2 INNEHÅLL Förord 5 Medlemmar i Dalarnas Läkemedelskommitté 6 Motiverande Samtal

Läs mer

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd

Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd Rapport daks 2006 Fortbildning och läkemedelsgenomgångar på distans med datoriserat kunskapsstöd För läkemedelsbehandlingen av äldre Susanne Sjöviker, Johan Fastbom, Johanna Ulfvarson, Pia Bastholm Rahmner

Läs mer

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND

REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 1 REKLISTAN 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL FASTSTÄLLDA AV LÄKEMEDELSKOMMITTÉN I LANDSTINGET SÖRMLAND 2 3 Förord Innehåll Detta är den 19:e reviderade upplagan av Reklistan Rekommenderade läkemedel i Landstinget

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde

Införande av portabel patientbunden utrustning för egentest av pk-värde Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2012-05-22 p 6 1 (3) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-04-18 HSN 1204-0385 Handläggare: Marika Berggrund Mats Ek Införande av portabel patientbunden utrustning

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde

Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde Protokoll fört vid Läkemedelskommitténs i Blekinge sammanträde den 9/9 2014 Närvarande Familjeläkare Anna Janson, ordförande Privatläkare Ingela Juth Apotekare Mats Josefsson Familjeläkare Boel Jönsson

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer