Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smärta hos äldre. Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik"

Transkript

1 Smärta hos äldre Christina Mörk specialist i allmänmedicin och geriatrik Informationsläkare Läkemedelsenheten Hemvårdsenheten / Mobila Hembesöksteamet

2 Smärta hos äldre Uppkomst och utredning

3 Förekomst av långvarig smärta Upp mot 50 % av personer +65år (VAS > 5) På SÄBO: 80% lider av smärta, varav 50 % ej får adekvat smärtbehandling Orsaker Artros, osteoporos - muskuloskelettalt Cancer Diabetes, neurologiska sjd Landstingets ledningskontor

4

5 Varseblivning och reglering Uppåtstigande banor leder impulsen till smärtcentrum Smärthämning via nedåtstigande banor Endogena opioider

6 Hur reagerar äldre på smärta? Högre smärttröskel Längre uthållighet Sämre hämmande mekanismer Längre period lokal ömhet och sekundär central hyperalgesi => lättare utveckla kronisk värk Viktigt behandla akut smärta adekvat! (ex höftfraktur) Landstingets ledningskontor

7 Följder av smärta Sömnstörning Depression Ångest Kognitiv försämring Minskad social aktivitet Nedsatt aptit Fallrisk nedsatt funktionsförmåga och livskvalitet

8 Akut smärta Långvarig smärta (>3mån) Smärta Nociceptiv Neuropatisk Somatisk Visceral Perifer Central

9 Nociceptiv smärta - somatisk Väldefinierad, tätt med smärtreceptorer i vävnader Ökad känslighet vid skada = sensitisering Karaktär: molande, tryckande, bultande Reagerar på stimuli: Mekaniska (tryck, svullnad ) Kemiska (infektion, toxiska ämnen) Termiska (värme / kyla) Landstingets ledningskontor

10 Från inre organ Svårdefinierad, diffus Nociceptiv smärta - visceral Reagerar på ischemi, utspänning, inflammation Ex: kolik, gall-/njursten Refererad smärta känns någon annanstans hjärta => vä arm lever => hö axel mjälte => vä axel pancreas => mellan skulderblad urinvägar/genitalia => rygg, ljumskar, lår Ev ökad smärtkänslighet i huden där Landstingets ledningskontor

11 Neuropatisk smärta Kronisk diabetesneuropati Hos 16 % av diabetiker Bara 12,5 % av dessa har berättat om besvären för sin doktor 39,3 % av de som fått diagnos har ej fått beh

12 Orsakas av skada i nervsystemet Neuropatisk smärta Karaktär: brännande, blixtrande, ilande, huggande, svidande Utbredning: i ett nervområde, med utstrålning Bortfall av känsel = hypoestesi Ökad känslighet för smärtsamt stimuli = hyperalgesi Smärta av bara beröring/tryck/kyla = allodyni Central: MS, post stroke Perifer: diabetes, Herpes Zoster Landstingets ledningskontor

13

14 Var? (smärtteckning) Smärtanalys När? (tidpunkt på dygnet? akut / kronisk / återkommande? duration?) Hur? (karaktär) Varför? (Vilken smärttyp?) Hur mycket? (skattning av intensitet) Utlösande faktorer Lindrande faktorer Landstingets ledningskontor

15 Smärtteckning Smärtpunkter vid fibromyalgi (från Läkemedelsboken 2014) Låt patienten rita själv! UNDERSÖK PATIENTEN! och markera därefter Notera felställningar, skador, sår etc

16

17 Smärtskattning VAS VisuellAnalogSkala Numerisk skala NRS

18

19 Pat-fall: Arga Agda

20 Kvinna 84 år Demens, MMT 12. Pat-fall: Arga Agda Hemläkarjour 20/12: Dsk önskar bedömning. Pat skriker, kastar saker, slåss och nyps. Får beh mot UVI. Direktplats => korttidsplats => SÄBO Rond 8/1: Pat vägrar gå upp, vägrar läkemedel och mat/dryck. Värjer sig vid us, vill vara ifred. (vik dr) Jnl-kopia: deformerad höftled enl gammalt rtg-svar Landstingets ledningskontor

21 Diskussionsfrågor Hur kan vi förstå att Agda har ont? Hur kan vi beskriva det? Vad kan vi göra åt det? Landstingets ledningskontor

22

23 Abbey Pain Scale för bedömning av smärta hos personer med demenssjukdom som har svårt att beskriva sin smärta i tal Observera personen och bedöm graden av påverkan med skalan 0 till 3 i punkt 1 till 6 Summering: Ingen smärta=0 2 Mild=3-7 Måttlig=8 13 Svår=14+ Typ av smärta: Långvarig / Akut / Bland- Översatt till svenska från Jennifer Abbey et al (2004) The Abbey pain scale: 1 minute numerical indicator for people with end-stage dementia International Journal of Palliative Nursing, Vol 10, No 1pp Svenska Palliativregistret:

24

25 Smärta vid demens Norsk studie på SÄBO: Husebo et al, publ BMJ 2011 Visade att smärtbehandling gav en signifikant minskning av agitation och andra neuropsykiatriska symtom - men inte mer sedering Konklusion: Viktigt upptäcka och skatta smärta hos personer med demens! Landstingets ledningskontor

26 Hur gick det för Agda? Insatt smärt-beh; morfinplåster initialt, sen accepterar hon att ta tabletter Mobiliseras, går uppe med rollator Avlider efter några månader, lugn med sonen hos sig

27 Hämtas på

28 Smärta hos äldre Läkemedelsbehandling

29 Förändringar i njurarna - betydelse för läkemedelsbehandlingen Bara ½ av njurfunktionen kvar vid 80 år jmft med vid 40 år => sämre nedbrytning av ex NSAID, morfin Måste tas hänsyn till vid val av preparat och dosering! Landstingets ledningskontor

30 NSAID Icke-steroida antiinflammatoriska/antireumatiska läkemedel ger lindring vid inflammation, smärta och feber verkar genom att hämma kroppens tillverkning av prostaglandiner, en grupp ämnen som bildas i ökad mängd vid skador och inflammation Cox1-hämmare (Ipren, Pronaxen, Diklofenak) Cox2-hämmare (Arcoxia, Celebra) - receptbelagda - mer specifika - magsårsrisk ändå? - större hjärt-kärlrisk? (Vioxx indraget) Landstingets ledningskontor

31 Hjärtpåverkan av NSAID Ökad vätskeretention => ökat blodtryck => ödem och förvärrad hjärtsvikt Ge ej heller till pat med kärlkramp, efter stroke Risk även för yngre, friska att få hjärtinfarkt och förtida död Landstingets ledningskontor

32 Receptfria NSAID (ospecifika) Ibuprofen; Alindrin, Burana, Ibumax, Ibumetin, Ipren Naproxen; Alpoxen, Eox, Naproxen, Pronaxen Diklofenak; Eeze, Voltaren Nabumeton; Relifex Alla NSAID är receptbelagda i Danmark m fl länder Landstingets ledningskontor

33 Varning för Ipren-mannen! (och andra NSAID)

34

35 Diklofenak ingår i ett stort antal läkemedel, t ex Voltaren, Diclok, Dicuno och Eeze. Receptfritt i lägre doser (upp till 75 mg/d) för korttidsbehandling av tillfälliga lätta till måttliga smärttillstånd, t.ex. huvudvärk, tandvärk, muskel- och ledvärk, ryggbesvär, menssmärtor samt mot feber vid förkylningssjukdomar. Landstingets ledningskontor

36 Akut läkemedelsgenomgång

37 Yra Tyra, 94 Bor med sonen i lgh 3 trp upp Akt: Öronsus, ökad yrsel sista veckan Tel VC-ssk; rek Akuten träffar ssk från MHT Diagnoser: Astma, angina, osteoporos, blind på ett öga, hörselnedsättning Krea 102 vid akutbesök 1½ år tidigare (pga yrsel) Hembesök av MHT Inga aktuella smärtor, lite besvär från benen nattetid Undersökning: Neurologi ua, bra bt sittande och stående. Landstingets ledningskontor

38 Tyras läkemedel kommentarer? Calcichew D3 500 mg/400 IE 1x2 Trombyl 75 mg 1x1 Simvastatin 20 mg 1 tn Brufen retard 800 mg 2 tn Alenat 70 mg 1/v Citodon 500/30 mg 1-2 /dag vb Sobril 5 mg 1-2 /dag vb Lactulos ml x1 (tar ej) Becotide inhalationer vb (tar ej) Landstingets ledningskontor

39 Forts Yra Tyra... Husläkare 3 år sen, öronspolning Lm utskrivna i somras per telefon Lmg enl jnl? Akut lmg: tagit extra mkt Citodon mot öronsus, extra Sobril mot sömnbesvär pga obehag från benen. Rgb Brufen sedan rygg- o ledbesvär för 5 år sen, inga smärtor nu. => Rek uts! Lmg av apotekare i teamet: NSAID kan ge tinnitus. Ingen indikation för Simvastatin, Alenat mer än 6 år rek uts. Krea-clearance <25 ml/min (Krea fr 2009, vikt fr 2007) Remiss för uppföljning av husläkare => begäran om fler Lmg på andra pat!. Landstingets ledningskontor

40 Svaga opioider ej till äldre! Citodon Omvandlas till morfin i levern (ej hos 10%, men 1% gör det snabbare och får mer biverkningar) Ger förstoppning, förvirring Risk för beroende Tramadol Biverkningar: yrsel, förvirring, nedsatt aptit Interaktioner med andra läkemedel Landstingets ledningskontor

41 Landstingets ledningskontor

42 Landstingets ledningskontor

43 Landstingets ledningskontor

44 Landstingets ledningskontor

45 Icke-farmakologisk smärtlindring (Taktil) massage TENS Akupunktur Värme / kyla Fysisk aktivitet, träning ex i bassäng Passiv rörelse, vändningar i sängen Hjälpmedel; säng+madrass, rollator/käpp, ortoser, anpassade skor etc KBT Kognitiv beteendeterapi Landstingets ledningskontor

46 Paracetamol Alvedon, Panodil, Pamol etc Finns som tabletter, supp, mixtur Max 3 gram till äldre (?) Har både perifer och central verkan Basbehandling! Landstingets ledningskontor

47 Opioider - starka morfin - kortverkande (Morfin) - långverkande (Dolcontin, Depolan) oxycodon - kortverkande (Oxycodon, Oxynorm) - långverkande (Oxycodon, Oxycontin) buprenorfin (Norspan) plåster, byts var 7:e dag fentanyl (Durogesic) plåster, byts var 3:e dag Mot svår smärta, ej som första opioid oxycodon + naloxon (Targiniq) tabletter, ej rek Landstingets ledningskontor

48 Vid opioidbehandling STARTA ALLTID MED LÅG DOS, ÖKA SAKTA UTVÄRDERA EFFEKT OCH BIVERKNINGAR! Laxantia alltid! Cilaxoral-droppar Makrogol (Movicol, Omnicol) Targiniq = oxycontin med lokal hämmare i tarmen. Ej rek Medel mot illamående vid behov Postafen Primperan (Haldol) Landstingets ledningskontor

49 För ssk att tänka på! Biverkningar: förvirring, falltendens Förväxlingsrisk kort- och långverkande Oxycodon (tabletter/kapslar /// depottabletter) Vid plåster-beh: Till patienter som ej kan ta tabletter Märk med datum! Laxantia behövs! Landstingets ledningskontor

50 Landstingets ledningskontor Kortverkande preparat

51 Landstingets ledningskontor

52 Pat-fall: Lisa med listan Imdur 120 mg Emconcor 5mg Artrox 625mg Symbicort Forte Acetylcystein Stesolid 5 mg Trombyl 75mg Lomir Esomeprazol 40mg Detrusitol 4mg Furix 40mg x1 Enalapril 5mg Norspan 10ug/t Atrovent Minifom 200mg Sensaval 25mg Digoxin 0,13mg Pantoloc 20mg Alvedon 1g Atarax Pulver Vi-Siblin1x1, Mixt Laktulos 20 ml x1, Pulver Forlax 1 påse/d, Drp Laxoberal 15/d Lösn Betnovat Fludent

53 Hembesök hos Lisa av MHT Distriktssköterskan, men egenvård lm Sista tiden haft 2 st Norspanplåster, inatt klistrat på 3 st extra på värkande rygg och ben Ej tagit ordinerat Alvedon Kassar med läkemedel, Dexofen i köksskåp Rek 2 Norspan + rgb Alvedon Remiss till husläkare för uppföljning. Landstingets ledningskontor

54 Lisa hos husläkaren Byte till långverkande morfin per telefon Lm-genomgång vid senare besök utsättníng igen Enl journal tid diagn kotkompressioner => rem DEXA; rek om bisfosfonat och Ca-D-vit Bra åtgärd osteoporosfrakturer är vanlig orsak till smärta! Allopurinol och Ipren pga högt urat och knävärk mindre bra. Landstingets ledningskontor

55 Landstingets ledningskontor

56 Landstingets ledningskontor

57 Landstingets ledningskontor

58 Antidepressiva Tricykliska amitriptylin (Saroten), nortriptylin (Sensaval) Antikolinerga biverkningar (muntorrhet, urinstämma, förstoppning mm), hjärt-kärl-risk OK i låga doser som ges till natten SNRI Venlafaxin (Efexor) Duloxetin (Cymbalta) Biverkningar från mage/tarm, förvirring Landstingets ledningskontor

59 Övriga läkemedel Antiepileptika Gabapentin (Neurontin) låg dos, långsamt in Pregabalin (Lyrica) även mot ångest Karbamazepin (Tegretol, Hermolepsin) enbart mot trigeminusneuralgi Obs CNS-biverkningar! Vid lokaliserad smärta (ex efter Herpes Zoster) Versatis smärtplåster med lidocain (bedövning) Capsaicin som plåster eller kräm ej på rek-listan Landstingets ledningskontor

60 Glukocorticoider / cortison Preparat: Prednisolon, Betapred (tabl) Indikationer: Nociceptiv smärta Neuropatisk smärta Inflammation alternativ till NSAID, (kan även ges som injektion i led) Vid cancerbehandling: Mot ödem Mot illamående Förbättra allmäntillståndet, stimulera aptiten Landstingets ledningskontor

61

62 Sjuksköterskans viktiga roll Upptäcka att pat har smärta! Smärtanalys: Var? Varför? Smärtskattning; VAS / Abbey Pain Scale Undersökning! (hud, felställningar, tarm/blåsfunktion) Initiera icke-farmakologisk beh! Koll på läkemedlen! Tar pat sina läkemedel? Hur? Receptfritt? Naturmedel? Uppföljning av effekt och biverkningar Landstingets ledningskontor

63 Pat-fall: Valsande Valter

64 Pat-fall: Valsande Valter 85-årig änkling, dotter i Norrland Vägrat hemtjänst Hembesök av ssk för ULSAM-studien Till Minnes-mott: Lågt MMT, mkt ont i ryggen Utredning: Myelom avböjde beh Till SÄBO: Fick smärt-plåster (+paracetamol) Positiv utveckling: dansade med personalen, glad och vänlig Avled efter ett år, höll nya kärestan i handen. Landstingets ledningskontor

65 Diskussion Är det etiskt att sätta på ett plåster när pat har avsagt sig behandling? Ytterligare frågor utifrån föreläsningarna? Landstingets ledningskontor

66 Icke farmakologisk behandling Fysisk aktivitet bra för skelett, balans, välbefinnande, smärta Endorfiner Serotonin Landstingets ledningskontor

67 Landstingets ledningskontor

68

69 Fr Adrianas klassif-bild Smärtfysiologi (nociceptiv, neuropatisk, inflammatorisk) Intensitet (lindrig-måttlig-svår, 0-10 numeriska smärtskattningsskala) Tidsförlopp (akut, kronisk) Typ av vävnad inblandade (hud, muskler, inre organ, leder, senor, ben) Syndrom (cancer, fibromyalgi, migrän, andra) Särskilda faktorer (psykiska tillstånd, ålder, kön, kultur) Landstingets ledningskontor

70 Tabell 1.2 Abbeys skala för smärtskattning. Tecken Beskrivning Poäng Röstuttryck/ljud Gnyr, jämrar sig eller låter Inte alls=0, Lite=1, Måttligt=2, Mycket=3 Ansiktsuttryck Spänd, rynkar näsan, grimaserar eller ser rädd ut Inte alls=0, Lite=1, Måttligt=2, Mycket=3 Förändrat kroppsspråk Rastlös, vaggar, skyddar en kroppsdel eller ihopkrupen Inte alls=0, Lite=1, Måttligt=2, Mycket=3 Förändrat beteende Ökad förvirring, matvägran, ökad eller minskad kroppsaktivitet Inte alls=0, Lite=1, Måttligt=2, Mycket=3 Fysiologisk förändring Kroppsliga förändringar Förändrad kroppstemperatur, puls eller blodtryck, svettning, rodnad eller blekhet i hyn Rivet skinn, tryckskador, kontrakturer eller andra skador Inte alls=0, Lite=1, Måttligt=2, Mycket=3 Inte alls=0, Lite=1, Måttligt=2, Mycket=3 Landstingets ledningskontor

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015

Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjer Smärta hos äldre 2015 Behandlingsriktlinjerna är utarbetade av en arbetsgrupp på uppdrag av Läkemedelskommitténs expertgrupp för smärta i Landstinget Sörmland Arbetsgruppen har bestått

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre BEHANDLINGSREKOMMENDATIONER 2015 Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre REGIONALA LÄKEMEDELSRÅDET I UPPSALA-ÖREBROREGIONEN FÖRORD Målsättning: Syftet med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten

Läs mer

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008

Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Det finns inga hopplösa fall Gunnar Eckerdal Sjunde upplagan 2008 Förord De flesta cancerpatienter i vårt land har sin viktigaste kontakt med sjukvården på sjukhusens vanliga avdelningar och mottagningar.

Läs mer

TERAPIREKOMMENDATIONER

TERAPIREKOMMENDATIONER TERAPIREKOMMENDATIONER 2013 Urvalet av läkemedel omfattar huvudsakligen rekommenderade förstahandsval inom respektive område och baseras på dokumenterad medicinsk och farmacevtisk ändamålsenlighet samt

Läs mer

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum

Palliativ Vård. Vägledning för vårdpersonal. Palliativt kompetenscentrum Palliativ Vård Vägledning för vårdpersonal Palliativt kompetenscentrum Innehåll: Författare och kontaktpersoner: 2006 1. Palliativ vård definition och centrala begrepp Patienter med obotbara sjukdomar

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

5. Medicinering vid behov

5. Medicinering vid behov 5. Medicinering vid behov Många äldre människor har flera olika mediciner. De flesta mediciner tas regelbundet som stående ordination. Vissa mediciner tas vid behov. Det är viktigt att veta vilken effekt

Läs mer

Sjukgymnastik i palliativ vård

Sjukgymnastik i palliativ vård en klinisk handbok Sjukgymnastik i palliativ vård Ulla Frymark Lilian Hallgren Ann-Charlotte Reisberg 2 Innehåll Innehåll Utgiven av Palliativt Centrum, Stiftelsen Stockholms Sjukhem ISBN 978-91-978507-0-4

Läs mer

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73)

2007-09-26 Palliativa Teamet Askersunds kommun 1(73) 1(73) Innehållsförteckning Sida Förord...4 Inledning...5 Empati och professionellt förhållningssätt...8 Trygghet dygnet runt...9 Beslut om och planering av palliativ vård...12 Beslut om palliativ vård...12

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014

Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012 2014 Version 1, april 2012 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland regionaltcancercentrum@sll.se Kortversion Nationellt vårdprogram för palliativ

Läs mer

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen

PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen PALLIATIV VÅRD inom äldreomsorgen Peter Strang Vårdförlaget 3 2012 Peter Strang och Vårdförlaget, Lund ISBN 978-91-978466-6-0 Layout och formgivning: Britta Jeppsson Omslag: Britta Jeppsson Satt med Minion

Läs mer

Handlingsprogram för Vård i livets slut

Handlingsprogram för Vård i livets slut Handlingsprogram för Vård i livets slut Skara kommun År 2009 Vård i livets slutskede Att veta när döden är nära och förstå vad som är att vänta Att behålla kontrollen över vad som händer Att få behålla

Läs mer

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera

läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera läkemedel 2015 Landstinget i Värmland Följ eller motivera Bästa förskrivare! Rekommenderade läkemedel 2015 innehåller Läkemedelskommitténs rekommendationer för de vanligaste sjukdomarna, som tagits fram

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015

REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 1 REKOMMENDERADE LÄKEMEDEL 2015 Rekommendationerna har tagits fram av läkemedelskommittén i Landstinget Kronoberg med underlag från landstingets medicinska grupper. Rekommendationerna

Läs mer

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd

Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd Fysisk aktivitet vid långvariga utbredda smärttillstånd ICD-10-koder: Myalgi, smärtor i extremitet, fibromyalgi, sjukdomstillstånd i mjukvävnad M79 Långvarig smärta eller värk R52 Sena besvär av whiplash-skada

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa

smärta l Emil genomför sin dröm trots smärta l Smärttyp avgör behandling l Tips för minskad smärta Träning: Flås i vardagen ger hälsa medicin hälsa välbefinnande Nr 3 september december 2012 MGN l Så slipper du svullen mage fem tips! l Olika tarmsjukdomar Ditt husdjur får tandsten Sveriges mest lästa tidning i väntrummet! Vikingasjukan

Läs mer

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr.

Polyneuropati. Vårdprogram. Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset FÖR SLUTENVÅRD. Rayomand Press, överläkare, Med dr. Polyneuropati Vårdprogram FÖR SLUTENVÅRD Neurologiska kliniken Karolinska Universitetssjukhuset Rayomand Press, överläkare, Med dr. Senaste revision Dec 2012 2 Innehåll sidan A. Medicinska aspekter Definition

Läs mer

Medicinering av barn vid OCD

Medicinering av barn vid OCD Texten är fritt översatt från http://www.ocfoundation.org/what-is-ocd.html Medicinering av barn vid OCD När ska man överväga att medicinera barn med OCD? Medicinering ska bara övervägas när barnet upplever

Läs mer

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA

GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA GEMENSAMT VÅRDPROGRAM FÖR LÄNDRYGGSSMÄRTA INNEHÅLL INLEDNING 4 BAKGRUND 7 GRUNDLÄGGANDE BEHANDLINGSFILOSOFI 3 KLINISK BEDÖMNING AV LÄNDRYGGSSMÄRTA 4 ANAMNES 11 STATUS VID LÄNDRYGGSSMÄRTA 14 RÖRELSETESTER

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010

minhälsa TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 minhälsa råd om vård från landstinget sörmland nummer 2/2010 TÄNDER Egenvård avgör din munhälsa Fysisk aktivitet på recept Fokus på levnadsvanor foto björn fröberg 3 Tema Tänder Varannan sörmlänning är

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening

Att leva med ARTROS. Så här klarar du dig. Finlands artrosförening ARTROS Att leva med Så här klarar du dig Finlands artrosförening Vad är artros? 2 Text Jari P.A. Arokoski, MD docent och specialläkare i fysikalisk medicin, specialkompetens i smärtbehandling och rehabilitering

Läs mer

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN

Pregabalin Pfizer. 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN Pregabalin Pfizer 8.11.2013, version 10.0 OFFENTLIG SAMMANFATTNING AV RISKHANTERINGSPLANEN VI.2 Delområden av en offentlig sammanfattning VI.2.1 Information om sjukdomsförekomst Epilepsi Epilepsi är en

Läs mer